Работа с Ума

Както бе разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 22 март 1992г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Фокусирането и работата с ума е много важна тема за тези, които предприемат духовна практика и се стремят да разберат природата на умствената среда, в която живеят. Има много въпроси относно това как трябва да се подхожда към ума. Повечето хора следват ума като примирени слуги. Други се борят с него, сякаш той е някаква зла сила или огромна неприятност, с която трябва да се сражават. Много хора подхождат към ума или като към нещо, което се следва безпрекословно, или като към противник.

Скоро след като започнете духовна практика, вие откривате колко хаотичен е вашият ум и как мислите ви скачат от едно нещо на друго без никаква последователност или посока. Вие осъзнавате, че има определени модели на мислене, които водят до някакви модели на поведение и че това е част от вашето обуславяне от това да сте на света. Така че работата с ума е голямо предизвикателство. Да можете да успокоите вашият ум, да го съсредоточите и да насочите неговите големи ресурси, е огромно предизвикателство, което изисква подготовка, практика и приложение.

Позволете ми да започна сега, като ви дам представа как може да изглежда една здрава връзка с ума ви. Вашият ум сякаш ви завладява, разсейва ви и ви доминира. Изглежда, че той управлява чувствата и ръководи действията ви, почти самостоятелно. Вие започвате да осъзнавате това, когато признаете, че имате гледна точка отвъд ума, от която можете да го наблюдавате и насочвате. В крайна сметка, ако можете да наблюдавате вашият ум и да го насочвате, тогава не можете да бъдете в него. Вие сте извън вашия ум, така да се каже. Това е много важно откритие и ще ви накара

да разберете, че имате връзка със собствения си ум. До този момент, вие не сте знаели за тази връзка. Умът просто ви каза какво да мислите и какво да правите, и вие го правите, рядко мислейки, че може би имате избор по въпроса. Умът ви е бил стимулиран. Той е реагирал и вие правите каквото той ви нареди.

Когато обаче достигнете точката, в която осъзнаете, че можете да стоите извън ума си, да го наблюдавате и насочвате, тогава ще осъзнаете, че имате връзка с вашият ум. Точно в този момент умът може да изглежда като голям враг и огромно неудобство за вас. Иска ви се да го няма! Или може би искате да е по-съвместим с новооткритата ви воля и предпочитания. Някои хора мислят за ума като за страхотна машина, която е програмирана да прави определени неща и ги прави многократно реагирайки на околната среда по предвидими начини. Други смятат ума за някакво зло, от което искат да се отърват, сякаш той е източник на цялото им страдание и нещастия. Трети пък смятат, че умът е прекрасно средство, което могат да впрегнат, използват и приложат – огромна енергия или ресурс, който ще се опитат да използват, за да произвеждат нещата, които искат. И така, те се опитват да променят мисленето на ума и сами да го програмират.

Всички тези подходи ще се провалят и са обречени на много, много проблеми. Никой от тях не представлява здравословна връзка с ума. Хората твърдят, че умът е или тиранин, или досадник, или слуга. Това не представлява здрава връзка. Бихте ли искали да имате подобна връзка с някоя личност? Бихте ли искали друга личност да има доминиращо влияние върху вас, да бъде неудобство за вас или ваш слуга? Разбира се, че не, ако искате здрави отношения на сътрудничество. Въпреки че вие и вашият ум не сте на равна нога, все пак имате връзка и умът ви може да служи на по-голяма цел, ако бъде обучен да прави това. Умът има определен обхват на отговорност, но извън този обхват той не може да функционира ефективно. Умът е тук преди всичко, за да управлява тялото и да ви позволи да взаимодействате с околната среда. Въпреки това, за да може умът да прави това ефективно и конструктивно, вие трябва да се научите да работите с него – не да го избягвате, не да го доминирате, не да го завладявате или да му се подчинявате.

Вие имате лична страна и Безлична страна. Те имат връзка по между си. Тази връзка е нещо, което ще отнеме дълго време за култивиране. Докато продължавате, вие ще разберете, че личният ви ум се нуждае от някои неща. Той се нуждае от определен вид комфорт и стимулация, за да остане здрав. Вие осъзнавате, че вашата Безлична страна също се нуждае от определен вид комфорт и стимулация, за да остане здрава и функционална. Тук умът може да ви служи и вие също можете да му служите.

Ако мислите за връзката си с вашето физическо тяло, ще бъде по-лесно да видите, че това е един прекрасен механизъм, който е способен да върши чудесни неща. Той ви позволява да участвате директно на света. Тялото има своите болки и страдания; то има своите нужди и неудобства. Ако се подходи по здравословен начин, вие ще видите, че тялото е огромен актив, който ви позволява да извършите нещо от голямо значение на света. Разбира се, повечето хора нямат този подход към своето тяло. На тялото също се гледа като на тиранин, досадник или слуга. Ако тялото е тиранин, тогава неговите нужди и апетити ви управляват напълно и вие се чувствате нещастни и безпомощни пред него. Ако то е неудобство, тогава сте склонни да реагирате на тялото по груб и разрушителен начин, принуждавайки го да прави някакви неща, за да докажете на себе си, че можете да го преодолеете. Това се случва и когато се отнасяте към тялото си като към слуга.

Връзката ви с вашето тяло е много подобна на връзката ви с вашия ум, с някои съществени разлики. Първо, вашият ум е по-перманентен от вашето тяло; той ще съществува отвъд физическия ви живот. Второ, умът ви е много по-сложен и много по-мощен от вашето тяло. Той взаимодейства в умствената среда, която надхвърля физическата среда. Следователно не е възможно умът да бъде ваш слуга. Възможно е умът да ви служи, но за тази цел връзката ви трябва да бъде много по-кооперативна. Слугите обикновено се третират с минимално уважение и зачитане, и от тях се иска много. Това не може да бъде здравословен подход към ума, нито здравословен подход към тялото. И двете имат своите нужди и извършват прекрасни услуги. И все пак умът предоставя по-голяма услуга от тялото, тъй като личностният ум служи като посредник между физическия живот и вашата духовна реалност. Той взаимодейства с тези две големи области и служи като мембрана, през която информацията може да премине от вашата духовна реалност във физическия живот.

Това може да бъде осъзнато и изпитано, само ако умът се смята за велик слуга и велик механизъм за служене на света. Той не може да бъде ваш личен слуга. Вие не можете да го използвате просто, за да придобиете повече пари, повече любов и повече предимства. Когато това е така, вие не зачитате по-големите му способности или по-голямото му значение. Използването на ума за егоистични цели като тези само ще ви донесе бедствие. Ето защо вместо това посочваме по-висша форма на развитие на ума. Как се постига това развитие? Развитието се постига чрез следване на подготовка за обучение и разпознаване, които не сте създали за себе си. Тази подготовка е предоставена в много форми. За тези, които отговарят на Великата Общност и имат връзка с Великата Общност, е осигурен Пътят на Знанието на Великата Общност. Пътят на Знанието е подходящо средство за трениране на ума, а също и за създаване на здравословна връзка с него.

Тъй като умът е ограничен механизъм, макар и много по-експанзивен от тялото, той създава определени проблеми. На първо място, той трябва да бъде обучаван правилно и разумно. Той не може да бъде обучаван по чисто лични причини, защото трябва да служи на по-висша Реалност и на по-голяма нужда във вас. Ще трябва да пренасочите някои от мислите си, но Знанието във вас трябва да е източник на тази инструкция. Вие лично не можете да го направите. По същия начин не можете да принудите и тялото си да прави неща, които то не може да направи, без да увредите вашата физика.

Следователно умът е чудесен ресурс, но трябва да имате здравословна връзка с него. Това означава, че предоставяте определени неща, от които умът се нуждае. Умът се нуждае от известна степен на стабилност. Той се нуждае от известна степен на защита от несгоди. Той има нужда от стимулация. Той има нужда от това, което наричаме „преосмисляне“. И така, позволете ми сега да поговоря за преосмислянето.

Гледайте на личния си ум като на голяма вана с мокър и полутечен бетон. Ако не разбърквате и не поддържате бетона, той се втвърдява в определена форма. След като се втвърди, е много трудно отново да стане течен. Така че е много важно умът да бъде стимулиран. Неговата най-голяма стимулация ще дойде от Знанието, защото докато умът е в служба на Знанието, той непрекъснато се стимулира с нови идеи и преживявания, и с изискването нещата да бъдат преоценени според тяхната приложимост към настоящето. Това продължава да вълнува ума, така да се каже и го поддържа течен и подвижен. Поддържа го млад, свеж и активен. Ако се позволи на ума да се втвърди, способността му да реагира на нови влияния, на нова информация и на нови взаимоотношения е сериозно възпрепятствана. След определен момент, той изобщо не е в състояние да реагира на нови неща. Това е моментът, когато умът престава да бъде жив организъм. Това е моментът, когато поддържането на здрава връзка с ума става много, много трудно.

Ако умът следва Знанието – което значи, че вашият ум се грижи за една по-голяма Сила във вас, по-голяма сила, която той не може нито да проектира, нито да използва – нещата трябва да се преосмислят отново и отново. Без служба на Великата Сила хората няма да преосмислят идеите си. Те само ще затвърдят позицията си. Преосмислянето означава, че трябва да предефинирате позицията си и в някои случаи да я изоставите напълно. Преосмислянето е необходима част от образованието. Със сигурност, когато мислите за вашето образование, дори във формален смисъл, вие ще разберете, че курсовете или програмите за обучение, които са били най-стимулиращи, изискват от вас да преосмислите и приемете различни перспективи и гледни точки, да обмислите нови факти и да промените позицията си или изобщо да не заемате позиция.

За да може умът да преосмисля, той трябва да има нещо извън себе си, на което да отговаря и служи. Единственото подобно нещо, е Знанието във вас. Следователно, здравата връзка на ума е със Знанието, което е като „истинското вие” зад вас, истинското Същество зад временния човек. Това поставя нещата в правилния ред. Това поставя нещата в правилния ред и с вас самите физически, тъй като тялото е предназначено да служи на ума, а умът е предназначен да служи на Знанието или на Духа. Това е огромна промяна от индивидуалното човешко състояние на ума, където умът е създаден да служи на тялото и се смята, че духовността служи на ума, ако изобщо се мисли за нея. Следователно, за да развиете здравословна връзка с вашия ум, вие трябва да се съсредоточите върху Знанието и да позволите на мистерията на Знанието да съществува във вас.

Умът се нуждае от определени и конкретни неща, за да установи основа или система от вярвания. Без система от вярвания той е в състояние на хаос и не може да бъде фокусиран в никаква посока. Това е лудостта – когато структурата на ума или структурата на мисленето се е разпаднала до степен, в която дори волята на Духа не може да действа чрез нея. Тук умът е изпаднал в хаос и дисфункция. Следователно умът се нуждае от определени предположения и позната среда, поне до определен момент, за да функционира ефективно. Точно както тялото се нуждае от храна, вода, подслон, дрехи и известно количество успокоение, така и умът се нуждае от увереност, съвместими взаимоотношения, стабилна среда в определени моменти и нови идеи. Това са неговите нужди. Пренебрегвайте тези нужди и умът ви ще изпадне в безпорядък, а вие няма да имате здравословна връзка с него.

Можете да имате определени идеи, които умът да поддържа, и това е добре. Можете да имате определени взаимоотношения, които стимулират ума, и това е необходимо, въпреки че малко хора наистина имат полза от това. Но трябва да имате нещо, на което умът може да служи, което го стимулира и което съществува отвъд него. Това поддържа ума течен и подвижен, което позволява да се случи преосмислянето. Това позволява на ума да бъде активен и жив. Това ви позволява да установите здравословна връзка с него. Ако тази връзка не се култивира, вие не можете да работите с ума. Вие или ще се опитате да го превземете, или ще бягате от него.

Нека пренесем това в сферата на духовната практика, защото тук се срещате директно с ума. Когато научавате пътя на тишината, който създава среда, в която Знанието може да се появи във вас, вие осъзнавате, че умът непрекъснато мисли, постоянно се движи, разсейва ви, отвлича ви и т.н. Тук вие откривате, че докато той прави това, вие всъщност сте в ума си, тъй като вашата отправна точка все още е в ума ви и така, където и да отиде той, отивате и вие. На практика, вие се опитвате да се върнете към позиция на обективност и наблюдение, но умът излита и ви взима със себе си. Той отива тук, там и навсякъде. Той мисли за неща, които са грандиозни, той мисли за неща, които са нелепи и си представя всякакви сценарии – малки драми, в които след това се намирате. Той е като един постоянно работещ телевизор.

И така, в духовната си практика, как се справяте с телевизора, който работи през цялото време? Тук вие задавате определена фокусна точка за себе си. Това е като да настроите телевизора на един вид честота или канал. Трябва да се научите да правите това и само практиката ще ви позволи да го направите. Трябва да имате фокусна точка и умът ви също трябва да има фокусна точка. В програмата „Стъпки към Знанието“ има много различни фокусни точки, които се въвеждат. Например, от вас се иска да се съсредоточите върху думата РАХН. Умът продължава да обикаля навсякъде, но вие го фокусирате върху тази дума и този звук. Има и други фокусни точки: Огънят на Знанието във вас, неподвижна точка във вас, вашето дишане, част от вашето тяло. Можете да направите това със затворени или с отворени очи. Това поставя ума във фокус, което усилва силата му и установява за вас позиция извън ума. Фокусирането установява и ви позволява да преживеете тази позиция извън ума.

Отново и отново вие се упражнявате стотици и хиляди пъти, като практикуващи музиканти, които трябва да упражняват различни гами. Те никога не се отказват от тази своя практика. Във вашата духовна практика, вие трябва да практикувате фокусиране на ума. Докато правите това с течение на времето, умът става по-малко хаотичен. Той става по-унифициран и по-съвместим с всичко, което поискате от него. Освен това, той ви показва нуждите си, за да можете да разберете от какво се нуждае. Например умът се нуждае от известна доза сходство. Той не може да се занимава с нови неща през цялото време. Той трябва да се базира на неща, които са познати. В същото време умът се нуждае от нови идеи и нова стимулация. Умът трябва да стои зад Знанието. Всички тези неща трябва да бъдат балансирани заедно и това ще изисква умения и мъдрост от ваша страна. Ако искате от ума да има нови преживявания през цялото време, вие ще го изтощите и той няма да може да функционира. Той не може непрекъснато да интегрира нова информация и в крайна сметка ще се разбунтува срещу вас, ако се отнасяте твърде потиснически с него.

Така че това е въпрос на баланс. Знанието осигурява този баланс, защото Знанието предоставя нова информация и стимулация, и след това дълги периоди на тишина. По време на тези периоди на тишина, на ума се дава време да се съвземе и интегрира. Преосмислянето е разрешено и се насърчава. Има стимулация и има време за приспособяване, преосмисляне и повторно свързване. По този начин, подобно на правенето на крачки, умът може да расте и да напредва, като същевременно запазва вътрешната си стабилност. Тогава дори най-познатите и съкровени идеи са способни да растат бавно. Те не са разпръснати. Тези корекции се правят бавно и внимателно, сякаш изграждате нещо с много съвестен подход. Тогава с времето умът започва да мисли вместо вас. Той има основа, върху която да съществува. Неговите нужди се зачитат и обслужват, и се поддържат стимулирани, и пренасочвани.

Разгледайте и още един пример: помислете, че вашият ум е като едно правителство, което не функционира много добре, както повечето правителства във вашия свят днес. Ако искате да смените правителството и желаете то да бъде по-продуктивно, по-добро, по-ефективно и по-стабилно, как ще подходите в този случай? Ще настъпите с армиите си, ще го завладеете и ще принудите всеки негов аспект да ви се подчини? Така подхождат определени хора към умовете си, когато предприемат духовна практика. Или ще го пренебрегнете и ще кажете: „Ами, той завинаги ще бъде страхотно и неефективно тяло, и всичко, което можете да направите, е да се опитате да живеете с неговата неефективност и да направите най-доброто, на което сте способни.“ Вие правите това и какво се променя? Нищо.

И така, как ръководите едно правителство? Как се възстановява ума? Тези въпроси са подобни. Умът има много аспекти, които взаимодействат един с друг. Това прави и всяко едно правителство. Умът ще изпадне в безпорядък, освен ако няма по-голяма цел и по-голям набор от приоритети, на които да служи. Така ще бъде и с правителството. Умът има огромна сила и влияе върху качеството на живота ви. Така прави и всяко едно правителство. Умът се нуждае от мъдър владетел. Това важи и за всяко едно правителство. Умът има различни гласове и различни аспекти, които трябва да бъдат разпознати и обединени в ефикасни работни отношения. Това важи и за всяко едно правителство. Приликите продължават и продължават. Следователно, ако станете мъдри във връзката с ума си и в работата с него, вие ставате мъдри лидери, мъдри управители, така да се каже. Това означава, че имате състрадание и уважение към това, което управлявате. Вие се опитвате да вземете предвид всички аспекти на това, което управлявате и да служите на всичко във възможно най-голяма степен. Това означава, че трябва непрекъснато да балансирате нещата, че не можете да бъдете твърде радикални по отношение на една или две идеи, докато пренебрегвате всичко останало. Ето защо следването на Пътя на Знанието на Великата Общност създава вътрешно и външно лидерство. Той създава баланс и мъдрост, мъдро вътрешно и мъдро външно правителство. Ето защо това е пътят на решението и пътят на изпълнението.

Много хора искат да управляват външния си живот по-ефективно, но вътрешният им живот е в хаос. Това е все едно да кажете: „Ще оставим правителството на мира, но ще направим града по-красив. Ще засадим дървета.” Хората се опитват да направят външния си живот по-качествен, по-приятен или по-хармоничен, но ако не се възстановят и не поемат отговорност за управлението на умовете си, нищо няма да се промени. Може би ще имат по-хубав пейзаж, но реалното състояние на нещата ще бъде същото.

Докато говоря за тези неща, може би ще кажете: „Боже мой! Това е твърде голямо за мен! Как е възможно да направя всичко това?“ Ами, истината е, че вие правите част от него и Знанието прави част от него. Ден след ден и миг след миг, вие се научавате да се обръщате към ума, да работите с ума и му давате неща, върху които да се съсредоточи, които са продуктивни, точно както се научавате да правите и с физическото си тяло. И все пак част от ума се управлява от нещо по-велико. И така, вие имате набор от отговорности и Знанието има набор от отговорности. Вие сте отговорни за това, което мислите и какво правите с това, което мислите, а Знанието е отговорно да даде на ума неговата цел, смисъл и посока. Ето, вие сте като мъдър стопанин, но не управлявате държавата. Осъзнаването на това ви дава възможност да имате по-голям ресурс от Мъдрост, за да изпълнявате вашите многобройни отговорности. Фактът, че хората не могат да управляват живота или ума си, е очевиден и затова всеки, който може да го прави до някаква степен, е напреднал и има голямо предимство в живота.

Дават ви се средствата за вашето развитие. Ние ви предлагаме Пътят на Великата Общност. Той е ефективен, ако хората се научат да го следват и ако са търпеливи и мъдри. Когато хората започнат подготовка, о, те искат големи резултати веднага. Те тичат нагоре-надолу, за да решат и осъществят нещата в живота си, но в действителност нещата се случват бавно и прогресивно. Това гарантира значителни и трайни резултати и истински напредък. Ако скочите напред, можете да паднете също толкова лесно. Когато скочите във въздуха, вие се приземявате веднага. Но когато следвате план и начин, които са по-бавни, постепенни и градивни, тогава наистина напредвате и няма да отпаднете или да се върнете назад толкова лесно.

Предоставя ви се Пътят на Знанието на Великата Общност, за да се подготвите за работа с ума си и за да имате истинска връзка с него, както и с по-голямата Сила във вас. Без този вид подготовка, вие не бихте могли да се справите. Колкото и да се опитвате да имате добро поведение и положителни мисли, вие няма да можете да избягате от дилемите си, защото не можете да се установите извън ума си ефективно. Не можете да поставите нова основа, нова гледна точка и нова позиция. Това изисква помощ отвъд вас самите, не само приятелско насърчение от тези, които ви ценят, но истинска помощ от тези, които притежават по-голяма духовна сила. Те осигуряват своето присъствие, своето вдъхновение и практическите средства за вашите постижения.

Вие или избирате да се подготвите, или не. Ако не го направите, можете само да си мислите за това и да го съзерцавате. Тук все още оставате в рамките на собствените си идеи. Когато се подготвяте, вие срещате нови идеи, които изискват преосмисляне, пренастройка и нова позиция на вашия ум. Това дава на вашето вътрешно състояние посока и импулс да продължите напред. Без подготовка, вие се движите, но се въртите в кръг. Вие не можете да отидете на ново място. Опитите ви да научите нови неща са много бавни и перспективите ви за успех са доста далечни. Ще сте склонни да рециклирате старите идеи. Когато хората вървят бързо в широк кръг, те мислят, че отиват някъде. Но те просто са замаяни и не покриват нова територия. Умът не преосмисля. Преосмислянето не означава просто преоценка на позицията, която сте имали или на идеите, с които сте запознати. Преосмислянето изисква нова информация, нов опит и нови предизвикателства. Те трябва да идват отвъд вас. Това активира връзката ви с Бога и с вашето Духовно Семейство. Това ви осигурява движение нагоре и навън.

Преходът от управление на ума ви към придържане към нещо по-голямо, трябва да се случва бавно, за да можете да поддържате вашата стабилност. В определен момент официалната подготовка е абсолютно необходима за вас. Ако бъде избегната или пренебрегната, вие няма да можете да продължите. Това представлява ангажимент да промените и пренаредите връзката с ума си, с тялото си и с всичко около вас. Това изисква смелост. Това изисква откритост. Това изисква признаване на истинска нужда във вас. Животът ще ви научи на тази нужда. Ако сте честни със себе си, вие ще разберете колко страхотно е това. Можете да направите толкова много за себе си. Освен това нещата трябва да се правят за вас и да ви се дават и показват. Ето защо е необходимо да потърсите подготовка, която не сте измислили сами. Това е, което ви отвежда в нова територия, позволява да се случи истинско преосмисляне и ви отваря към по-големи възможности, които иначе не биха били достъпни за вас.

Тези, които са се заели с подготовката в Пътя на Знанието на Великата Общност, трябва да проявят голямо постоянство и търпение. Хората обикновено искат нещата да се развиват бързо и да се стигне до решение и реализация, сега и веднага! Или искат да забавят нещата, защото нещата се движат твърде бързо. „Боже мой! Не мога да се справя!“ С течение на времето, вие ще разберете, че имате определено темпо, което можете да следвате, тъй като умът ви трябва да преосмисли нещата и да се стабилизира. И така, има растеж, има интеграция и има възстановяване. Ден след ден и миг след миг, това може да направи нещата да изглеждат много бавни, но това е начинът, по който се постига растеж и стабилност. Някои хора искат да се изстрелят като ракети. Когато обаче ракетата кацне, тя се разбива на парчета. Ако не искате да се разбиете на парчета, тогава не се изстрелвайте като ракети. Изкачвайте се като мъже или жени в планината, които трябва да се движат много бавно, трябва да разбират всяко движение и да имат голямо уважение и внимание към самата планина. Това е добра картина и такава, която си заслужава.

Ако започнете подготовката, която е осигурена за вас, и я следвате вярно и търпеливо, ако позволите да се случи пренареждане във външния ви живот и преосмисляне във вътрешния ви живот, ако се научите да разпознавате диапазона на отговорностите, които подготовката сама ще направи очевидни за вас и ако позволите на по-широк кръг от отговорности да съществуват, за да може Знанието да ви води, тогава можете да продължите. Тогава ще се научите не само да работите с ума си, но и да оцените огромните му предимства.