Околни Среди

The natural environment is the most important thing

Както бе разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 14 май 1993г.
в Боулдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Съществува все по-нарастваща загриженост за средата, в която живеете, за естествената ви околна среда. Това, разбира се, е важно, защото това е обстановката, в който съществувате. Но околната среда е много по-важна, отколкото повечето хора осъзнават. Тя е важна не само за вашето благополучие и бъдеще, тя е важна и от гледна точка на разбирането ви за Великата Общност.

Виждате ли, във Великата Общност околната среда се смята за най-важното нещо. Тя не е нещо, което се използва и след като с нея е злоупотребено, никой вече не се грижи и интересува от нея. Средата е най-важното нещо. Тя се разглежда като абсолютен и основен контекст за оцеляване, за творение и като модел за образование.

Във Великата Общност има толкова малко плодородни и изобилни планети като този свят. Земята е наистина скъпоценен камък във Вселената. Това място, и места като него, са високо ценени и смятани за забележителни и уникални. Но човечеството е обвързано с този свят от много, много дълго време и е приемало за даденост голямото богатство и изобилие на този свят-градина, тази Райска Градина, ако щете. Защото Земята със сигурност е Райска Градина за разлика от други среди, в които интелигентният живот е трябвало да се адаптира и напредне.

Околната среда не са просто растенията и животните, които виждате около себе си. Това е и обстановката, в която живеете. Това е животът. Има два вида среди, за които ще говорим – физическа среда и умствена среда. Физическата среда е тази, с която сте запознати и за която имате известно количество знания и разбиране. И все пак умствената среда е нещо много ново за човешкото разбиране. Психическата и физическата среда не са еднакви. Те действат на различни нива на съществуване и следват различни закони. Те се припокриват изключително много, но не можете да вземете принципите на едната и да ги приложите към другата.

Загрижеността ви за физическата среда е важна, но тя трябва да се увеличава. Тя трябва да се превърне в най-важното нещо, а не в нещо, което просто присъства, което се приема за даденост или се смята за второстепенно. Това е най-важното. Не е нужно да разберете по трудния начин верността на това твърдение, защото тогава шансовете ви за оцеляване биха били много по-ограничени, отколкото са днес. Не чакайте бедствието да ви научи на това, което трябва да знаете на първо място.

Начинът, по който опазвате и управлявате околната среда, по много начини, представлява вашето ниво на развитие. Това се отнася както за вашето разбиране и възприятие, така и за вашето поведение. Едно много напреднало общество ще цени изключително много природната среда и ще я използва по такъв начин, че продуктивността ѝ да продължи далеч в бъдещето. Това е устойчива връзка, връзка, която човечеството не притежава с естествения свят към този момент.

Ако човечеството се провали, тогава други интелигентни същества от Великата Общност ще дойдат да превземат Земята. Те ще го направят, защото ценят околната среда. Околната среда е по-важна от която и да е раса или вид. Обикновено във Великата Общност се смята, че ако една раса замърси естествената си среда, тогава другите раси са свободни да се намесят и да я изместят. Това е установен и широко разпространен принцип във Великата Общност, въпреки че не всички общества го приемат. Като хора е много трудно да го разберете, защото вие чувствате, че околната среда е там за вас – да я използвате и изоставите. Вие също така си мислите, че човечеството е най-важното нещо във Вселената и със сигурност най-важното нещо на Земята.

Но вашите съседи от Великата Общност не споделят това мнение. Причината да са напреднали е, че е трябвало да изградят устойчива връзка с естествената си среда. В някои случаи тяхната среда е била силно увредена, което е изисквало огромен напредък на тяхната технология, която да им помогне да оцелеят. Те познават рисковете и знаят цената на пренебрежението. Те знаят цената на безотговорността. Но човечеството не знае за това, защото все още не е платило тази висока цена. То не се е сблъскало с големите разходи. Ако някога имате чудесната възможност да научите за историята на друг свят, тогава може би ще придобиете перспективата, която прави това, което казвам, абсолютно очевидно. Човечеството е изложено на риск, но на също такъв риск е изложена и вашата околна среда. Няма да оцелеете без вашата среда, но можете да възстановите вашата връзка с нея на базата на ново разбиране.

В нашите беседи, Ние сме говорили за работа, за принос, за разрешаване на конфликти и така нататък. Приложете казаното тук към връзката си с околната среда и ще видите, че трябва да се свърши много работа, за да се възстанови и обнови вашата среда и да се установи устойчива връзка с нея. Тук вземате от нея това, от което се нуждаете, и ѝ връщате онова, което ѝ е нужно. Този баланс може да бъде постигнат и трябва да бъде постигнат, ако човечеството иска да има бъдеще, защото със сигурност без този баланс вашето бъдеще е в голяма опасност. Вие или ще загинете от отравяне на околната среда, което сами си причинявате, или други ще дойдат да ви изместят.

Възможността за втората перспектива е много голяма. Ето защо в момента се извършват сериозни експерименти върху растения, животни и хора, защото рискът за околната среда е нараснал многократно. Възможността за човешки провал е нараснала неимоверно. Възможността да навредите на физическата си среда е нараснала непоправимо и заедно с това е започнала намеса от Великата Общност. Това е трудно да се види, защото човешките същества все още мислят и основават своите ценности и предположения върху идеята, че са сами във Вселената и че ако има и други цивилизации в нея, те са толкова далеч, че няма никаква възможност за участие и намеса. Тук няма отговорност към никого и към нищо друго.

Сега е популярно да сте екологични, но това съвсем не е достатъчно. Как управлявате личния си живот и как се отнасяте към естествения свят е от фундаментално значение. Знанието ще ви даде правилната връзка тук, защото ще заздрави отношенията ви с всички и с всичко останало. Но това отнема време, а вие нямате това време, което да използвате свободно. Сега трябва да станете ученици и да бъдете сериозни по този въпрос, защото той е от много голямо значение.

За да имат вашите деца безопасен и здравословен свят, в който да живеят, околната среда трябва да стане ваш приоритет. Ако околната среда стане най-важното нещо или грижа номер едно, тогава войните ще бъдат прекратени, защото войната вреди на околната среда. Замърсяването, бедността, раздорите и конфликтите между културите и нациите са противоположни на поддържането на здравословна околна среда. Ако помислите за това, вие ще видите, че когато околната среда стане най-важното нещо, другите неща си идват на мястото. Но ако околната среда е последваща мисъл и не се смята за най-важното нещо, с което да се занимавате, тя постоянно ще бъде компрометирана, за да се постигнат други цели и задачи.

Нека сега да поговорим и за умствената среда. Това е концепция, която сме представяли в редица наши изложения и сега ще поговорим повече за нея. За разлика от физическата среда, вие не можете да увредите психическата среда. Това е среда, която се състои от мисли и групи от мисли, които се наричат сили. Психическата среда не може да бъде унищожена, но може да бъде много замърсена. Тя може да бъде много увредена. За разлика от физическата среда, психическата среда не познава граници по отношение на времето и пространството. Например, ако имате голям емоционален стрес там, където се намирате, това засяга някой от другата страна на земното кълбо и обратно. Може би ефектите изглеждат много леки, но въпреки това те са реални, защото умовете не са свързани просто чрез разпознаване на физическото присъствие на някой друг. Умовете са свързани чрез много фина вътрешна мрежа. Ето защо ние казваме, че ако човек открие Знанието и постигне напредък във възстановяването му, той или тя ще повлияят на умовете на други хора на много места едновременно. Повечето от тези хора никога не са се срещали и дори не осъзнават, че умовете са свързани с по-дълбока структура, която се простира далеч отвъд физическата реалност.

Тук можете да отдадете своя принос за подобряване на психическата среда. Ако това бъде сторено, хората ще функционират по-добре, ще бъдат по-хармонични и по-малко склонни към конфликти, и ще могат да разпознават възникналите възможности с много по-голяма лекота. Всички ще бъдат стимулирани. Всеки ще бъде насърчен да продължи това, за което е изпратен тук. По този начин приносът се усеща на много места от много хора.

Умствената среда е това, което създавате за себе си. Природата е създадена за вас – дар. Умствената среда е нещо, за което трябва да носите отговорност защото, почти всичко, което преживявате в менталната среда, ще дойде от други човешки същества, освен ако няма чужд интелект сред вас. Растенията и животните нямат силно влияние върху умствената среда. В природата, както вероятно сте забелязали, може да има неутралност в умствената среда. Ето защо хората търсят убежище в природата – тя е освежаващо отворена и свободна от доминиращи влияния.

Има обаче влияния в умствената среда дори там, където хората не присъстват. Но за нашата сегашна дискусия, вие трябва да сте най-загрижени относно вашето влияние върху другите хора и за тяхното влияние върху вас. Тук можете да направите голяма разлика както в качеството на собствения си опит, така и във възможността да имате смислени взаимоотношения с другите. Това представлява по-рафинирано участие в живота. Това представлява напредък и интелигентност. Човечеството трябва да ги култивира в този момент, ако иска да се включи ефективно във Великата Общност, където умствената среда се счита за много важна и е на второ място след физическата среда. Ако поддържате физическата среда, вие имате възможност да оцелеете. И все пак, ако подобрите умствената среда, вие ще имате възможност да се развиете и да напреднете в собствената си интелигентност и разбиране.

Нека дадем няколко примера за умствена среда. Хората отиват в университет, защото това е концентрирана учебна среда. Това е място, където хората се концентрират върху образованието си. Това е ментална или умствена среда. Библиотеките в университетите имат много по-различна атмосфера от библиотеките в градските общности. Това е концентрирана и фокусирана учебна среда. Може да бъде по-лесно да учите в университета, отколкото на обществено място. Това са две различни ментални среди. Психичните среди са съставени от сили и стимуланти. Всяка сила оказва влияние върху вас и вие на свой ред оказвате влияние върху нея. Ако отидете на място, където всички са съсредоточени върху някакво спортно събитие, може да бъде много по-лесно да му се насладите и да участвате в него, отколкото ако го гледате по телевизията. Това представлява умствена среда. Хората са заедно и мислят за нещо общо. Това създава потентност и сила в тази среда, сила, която ще ви повлияе много.

Това са само два очевидни примера, но разбирайте, че менталната среда е много по-фина и проникваща от това. Нейното значение във Великата Общност е, че представлява способността на една раса да влияе на друга раса и дори да доминира над другата раса без използване на физическа сила. Човешките същества все още са много примитивни в това отношение. Те използват физическа сила, за да контролират другите. Но дори и тук, като в реклама, вие ще откриете основното разбиране, че хората могат да бъдат заставени да правят това, което искате вие, ако им дадете определени видове стимулация и някакви идеи.

Това представлява само елементарно разбиране на умствената среда. За вас умствената среда представлява атмосферата, в която мислите и чувствате. Ако тази умствена среда е подобрена и положителна, ще бъде по-лесно за вас да бъдете креативни, интелигентни и наясно какво се случва във вас и около вас. На свой ред, ако умствената среда е неблагоприятна и изпълнена с конфликти, враждебност, безпокойство или страдание, ще ви бъде по-трудно да имате яснота на ума. Ще ви бъде по-трудно да осъзнаете себе си и заобикалящата ви среда. Ще ви бъде по-трудно да се концентрирате.

Човешките същества са основният фактор, който влияе върху менталната среда на Земята, докато не присъства друг разум от Великата Общност. Във физическият свят, вие сте само една от многото раси и видове, които участват в динамичната мрежа на живота. Разликата е, че хората упражняват по-голямо влияние в психическата среда, особено един на друг. В естественият свят всяко нещо влияе на всичко останало по много по-физически начин. Например, ако котка ви одраска, това създава въздействие върху вас във физическата среда. Мислите на котката обаче не влияят на вашите мисли, въпреки че вие всъщност можете да повлияете на мислите на котката. Растенията и животните имат пряко отношение към вашето физическо благополучие и сетивно преживяване в света, но те не влияят на вашето мислене, освен ако не сте в състояние да им отговорите на много фино ниво. На това ниво, вие можете да общувате с тях, ако разпознаете тяхното моментно състояние, тяхната природа и техните нужди.

За да имате положителен ефект върху менталната среда, вие трябва да осъзнаете менталната среда около вас, да се научите да установявате своя собствена ментална среда и да се учите как да ѝ влияете и да я поддържате. Тук научавате за вашия ефект върху другите и за техния ефект върху вас. Научавате това чрез много, много преживявания и чрез обективно наблюдение. Със сигурност, когато влезете в нечий дом, вие навлизате в неговата психическа среда и я изживявате от първа ръка. Ако се разходите нагоре-надолу по вашата улица и влезете във всеки един дом, вие ще навлезете в различна психическа среда характерна за всяко място и ще имате различно преживяване. На някои места ще се чувствате комфортно; на други места ще се чувствате неудобно. На някои места ще ви бъде много лесно да мислите ясно; на други места това ще бъде по-трудно за вас.

За да имате положително влияние върху психическата среда на някой друг, вие първо трябва да можете да влияете на собствената си психическа среда. Това изисква способност да контролирате и насочвате собствените си мисли. Това изисква способност да осъзнавате Знанието и да практикувате неподвижност. Стъпките към Знанието учат на всички тези неща и затова е важна основата за придобиване на осъзнатост и способности в умствената среда.

Следователно човешките същества имат огромно количество работа за вършене. Те имат много конфликти за решаване. Те имат голям набор от отговорности, като само някои от тях са били припознати досега. Отново, позволете да ви дам пример от Великата Общност, за да можете да видите къде се намирате и къде трябва да се развивате. Всички раси на Великата Общност, участващи в космически пътувания, взаимодействат с много други раси, които представляват различни среди, различни условия, различни вярвания и т.н. Взаимодействието помежду им е много по-предизвикателно от вашето взаимодействие с други хора. Въпреки че можете да подчертаете индивидуалните различия между вас и другите хора, вие имате толкова общи черти, че разликите в личността или темперамента между вас са много, много по-малки, в сравнение с разликите, които ще изпитате, когато се срещнете с интелигентност от Великата Общност – някой от различна физическа среда, с напълно различна история и различен биологичен и психологически състав. Разликите тук са огромни.

За да функционирате във Великата Общност, вие трябва да развиете огромни способности за разпознаване, както и методи, и пътища за комуникация. Вие също трябва да осъзнаете влиянието на други раси върху вас – силата на техните мисли, тяхната концентрация, тяхната социална сплотеност и така нататък, в сравнение и в контраст с вашите. Един от законите в умствената среда е, че концентрацията е сила. Това има естествена последица във физическата среда, където физическата сила е мощ. В умствената среда това е концентрация. По-концентриран от вас индивид, ще оказва по-голямо въздействие върху вас, отколкото вие върху него или нея. По-концентрирана от вас група или раса, ще има по-голямо въздействие върху вас, отколкото вие върху тях. Това е много вярно във Великата Общност. Ето защо напредващите общества трябва да научат нещо за менталната среда, ако искат ефективно да се конкурират, да се свързват и да се справят с други раси.

Вие все още не сте имали подобно изискване във вашето обучение, но скоро ще го имате. Това е част от причината, поради която Пътят на Знанието на Великата Общност ви се предоставя в момента. Сега е необходимо да обърнете внимание на вашата физическа среда и да започнете да изучавате менталната среда. Това не е нещо, което можете да пренебрегнете; това е нещо, на което трябва да се обърне внимание. Ние даваме този преглед, за да обосновем разбирането, че имате много работа за вършене и много за учене, учене, което е далеч отвъд настоящите ви граници и параметри.

За да опазите вашия свят и да го превърнете в обитаемо място за бъдещите поколения, физическата среда трябва да стане вашият най-важен приоритет. Това ще има благотворен ефект върху вашето поведение, върху отношенията ви с другите и върху всеки аспект от вашата култура и общество.

Вашият втори голям фокус на учене и приложение е умствената среда. Тук ще можете да научите повече за себе си и за другите, и евентуално да внесете по-голяма хармония и баланс във вашите взаимоотношения. Дори по-важно от това е, че подготовката ви в менталната среда ще ви позволи да различите и да взаимодействате с присъствията от Великата Общност, които представляват общества с много по-голяма концентрация и социална сплотеност, отколкото вашите общества в момента.

Психическата и физическата среда са връзките, в които вие мислите и действате. Всяка от тях изисква съзнателен подход; всяка изисква подобрение и развитие. Вашата способност да напредвате в тези две арени е възможна, само защото имате Знание в себе си, което да ви насочва, да ви мотивира и да ви води напред. Без Знанието, вие ще продължите да злоупотребявате с вашия физически свят, докато вашата раса започне да изчезва. Без Знанието, вие ще бъдете на векове разстояние от това да научите нещо за менталната среда. Без Знанието, вие не бихте имали нито състраданието, нито волята и силата, необходими да издигнете себе си и вашата раса, за да посрещнете предизвикателствата на живота, които съществуват сега и които със сигурност ще възникнат в бъдещето.

Когато се замислите защо сте на света, какво трябва да правите в него и какво означава да бъдете индивидуалности, помислете за вашата работа с околната среда – подобряването на умствената среда и опазването на физическата среда. След това помислете за цялото обучение и дейност, които ще се изискват от вас и от другите. Това ще ви даде разбиране за страхотните възможности, които животът ви предоставя в момента.