Мъдрост от Великата Общност Книга 2

Мъдрост от Великата Общност Книга 1,е мъдро и съпричастно ръководство за откриване на учението на Новото Съобщение, за силата на връзките и за вътрешната увереност в ежедневието.

Мъдрост от Великата Общност Книга 1 говори на настойчивото чувство, че трябва да сторите нещо важно в живота ви. Тя осигурява перспектива от Великата Общност за теми вариращи от “Брак“ и “Постигане на Спокойствие“ до “Провокиране на Промяна“ и “Световна Еволюция“. Мъдрост 1 преминава през несигурността и объркването на нашето време и ви дава възможност да откриете и следвате онова, което винаги сте знаели дълбоко във вас.

Мъдрост от Великата Общност Книга 1, е първата книга от Том 6 на Новото Съобщение от Бог

Съдържание

Увод

Глава 1: Амбиция

Глава 2: Притежания

Глава 3: Удоволствие

Глава 4: Служене на Другите?

Глава 5: Работа с Ума

Глава 6: Проницателност

Глава 7: Дискретност

Глава 8: Разрешаване на Проблеми

Глава 9: Честност

Глава 10: Посещения от Великата Общност

Глава 11:

Глава 12: Себеизразяване и Ментална Среда

Глава 13: Религията като Мистерия

Глава 14: Интелигентност

Глава 15: Отговаряйки на Великата Общност

Глава 16: Прагове

Глава 17: Възприятията на Посетителите за Човечеството

Глава 18: Състрадание

Глава 19: Смелост

Глава 20: Учене от другите

Глава 21: Преданост и Ангажираност

Глава 22: Пари

Глава 23: Да постигнеш Мъдрост

Глава 24: Работа

Глава 25: Околни Среди

Глава 26:  Конфликт

Глава 27:  Самосъмнение

Глава 28:  Реалности на Великата Общност

Глава 29:  Вдъхновение

Глава 30: Доброта

Глава 31:  Концентрация

Глава 32:  Гордост

Глава 33:  Упоритост

Глава 34:  Крачейки по Пътя на Знанието