Взаимоотношения и по-висша цел

Relationships and Higher Purpose

Взаимоотношения и по-висша цел ви отвежда отвъд нормалните параметри на човешките връзки и взаимоотношения, до изживяването на по-дълбок съюз, цел и значение с тези личности, с които споделяте по-голяма съдба в живота. Това е важно Учение на Новото Съобщение за откриване на по-висшите ви взаимоотношения с вас, с другите и със света.

Взаимоотношения и по-висша цел разширява контекста на взаимоотношенията, за да включи връзката ви със Знанието (Какво е Знание?), с Духовното ви Семейство (Вашата Връзка с вашето Духовно Семейство) и с Големите Сили, които изграждат вашия живот на света.

Взаимоотношения и по-висша цел е основен компонент за откриване и изпълнение на по-велик начин на живот, по-висша цел, значение и съдба.

Взаимоотношения и по-висша цел е втората книга от Том 4 на Новото Съобщение от Бог.

 

Съдържание