Голямото Предизвикателство пред Човечеството


As revealed to
Marshall Vian Summers
in 1997

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Том 4 > Подготовка за Великата Общноста > Глава 7

Много хора днес по света чувстват, че човечеството е пред голяма промяна. Те градят това не само на базата на съществените промени, които виждат в своите общества и култури, а и под влиянието на собствените си чувства. Някои са обнадеждени, други се страхуват; някои просто спекулират относно големите успехи и победи очакващи човечеството, докато други предсказват огромни бъдещи нещастия.

Много хора по света са притеснени. Всичко това е резултат от живот в период на преход, период на голяма промяна. В такива периоди от човешката история са били осъществени много духовни прокламации: някои от тях предсказват настъпването на златната ера, а други западане и гибел на човешката раса. Тези пророчества и естествени притеснения на хората са част от живот във важни повратни моменти.

В резултат на това, много хора се оттеглят в древните традиции опитвайки се да възвърнат и преживеят това, което според тях е златна или по-чиста ера от човешкото съществуване. Други само фантазират в невъзможност да се справят със собственото си вътрешно изживяване или с промените около тях. Има и такива, които продължават смело напред без да знаят посоката, в която вървят, но опитват да прекрачат отвъд миналото и това, което представлява то.

Тези три вида поведение показват, че човечеството се намира в голяма повратна точка. Доказателствата за това са навсякъде по света. Но коя е посоката, в която върви човечеството? Какво се случва наистина? Какво подтиква моментната промяна, която хората преживяват? Защо хората са неспокойни и несигурни? Какво генерира това безпокойство, тази загриженост и това вълнение?

Отговор на тези въпроси можете да откриете, ако надникнете отвъд надеждите и страховете на човешкото семейство. Трябва да погледнете отвъд предписанията за необуздан успех или пълен провал, които много хора прогнозират. При всички различни прогнози между тези две крайни схващания, вие трябва първо да погледнете отвъд себе си във Великата Общност.

Очевидно хората не свързват своята съдба с Великата Общност. Много от предвижданията за бъдещето, които можете да прочетете в света, не съдържат никаква информация за Великата Общност, защото много хора вярват, че човечеството ще продължи да живее в изолация, ще опитва да разреши своите проблеми, ще продължава да се възползува от силните си страни и ще се опитва да се адаптира към променящите се условия и проблеми.

Къде във всички светли и мрачни предвиждания за бъдещето се споменават Великата Общност и настъпващия край на изолацията, в която живее човечеството? Хората все още мислят от позиция на изолацията. Те проектират своите идеи, вярвания и стремежи в състояние на изолация.

Повечето хора не разбират, че с изолацията ви е свършено и че Великата Общност е тук. Ден след ден обаче се увеличават доказателствата, че нещо важно се случва, че нещо значително се променя, нещо, което не е продукт на човешка грешка или на човешко изобретение, нещо, което не е направено от хората и генерира голяма промяна.

Ден след ден доказателствата се увеличават и все повече хора стават съзнателни за това. Все още обаче съществува огромно невежество и отричане. Все още е налице огромна манипулация на доказателствата, а това прави откриването на истинската информация много трудно за хората.

Правителствата няма да ви кажат това, което знаят. Религиозните институции не могат да ви помогнат. Хората са изпълнени със суеверия. Хората са изпълнени с надежда. Те са изпълнени с необуздани очаквания. Кой може да види ясно? Чий мисли са достатъчно ясни и неповлияни от вярванията и настроенията на обществата?

Отговорът е във вас и извън вас. Трябва да наблюдавате света и неговите движения. Трябва да наблюдавате отвъд човешката надежда, вярвания, страхове и домогвания. Трябва да наблюдавате отвъд човешкото семейство и да откриете, че човечеството не е само, дори в този свят; да откриете, че Великата Общност е тук и че изолацията ви е приключила; да откриете, че човешкия свят се готви за важна точка, повратна точка, която завинаги ще промени съдбата на човечеството и резултата от човешките начинания.

Трябва да наблюдавате света с нов поглед, не с надежда и копнеж, не със страх и безпокойство, а да забелязвате какво се променя, да използувате времето и енергията си, за да наблюдавате какво наистина се случва. Повечето хора няма да отделят това време. Те са прекалено изплашени от собствената си несигурност. Те не желаят да почувстват объркването, което ще изпита някой, който се опитва да проникне в мистерията на живота. Те ще изберат приятна позиция и ще я поддържат сляпо, без да мислят и да обсъждат.

Наблюдавайте света. Почувствайте какво се случва в него. Запитайте се, “Ние сами ли сме на света? Само ли е човечеството на света? Човечеството отговорно ли е за своята участ?“

Наблюдавайте себе си – не по начин, по който мислите и вярвате, а дълбоко във вашия ум и в ума на онова, което е наистина известно във вас. Тук ще намерите и обосновката, защото това, което е най-вярно вътре във вас, е свързано с това, което е най-вярно извън вас, точно както това, което е фалшиво или невярно вътре във вас, е свързано с това, което е фалшиво и невярно извън вас.

За да наблюдавате по този начин обаче, вие трябва да бъдете търпеливи. Вие няма да получите отговор веднага. Трябва да проникнете; трябва да отидете дълбоко навътре; трябва да разберете; трябва да можете да чакате. Това е необходимо, за да започнете да разбирате и изживявате какво се случва и да се готвите за бъдещето, което ще бъде много по-различно от миналото. Кой ще има това време и кой ще отдели внимание на смисъла и съдбата на своя живот, както и на реалността, и на съдбата на човечеството като цяло?

За да гледате по този начин, вие трябва да имате млади очи. Ако се опитвате да придадете реална форма на живот, изпълнен с учене и идеи, вие ще се стремите преди всичко да потвърдите това, в което вярвате и онова, което смятате за истина. Ако наблюдавате светът, но ума ви е изграден от природата на реалността и съдбата на човечеството, от причините за човешката промяна и еволюция, вие няма да видите доказателствата, въпреки че те са навсякъде около вас.

За да видите наистина, трябва да гледате с отворени и млади очи. Това не значи, че трябва да сте млади, а да сте съгласни да ви се разкрие и да видите нещо, което не сте виждали преди, да почувствате и изживеете нещо, което не сте чувствали и изживявали досега, да бъдат предизвикани вашите идеи, без значение какво сте инвестирали в тях.

Ако не можете да виждате, вие няма да знаете. Ако не можете да знаете, тогава няма да можете да откликнете по правилен и подходящ начин. Ако не знаете как да отговорите, тогава ще отговорите като всички други, по предварително определен и предписан начин, съгласно положението си или съгласно влиянията, на които сте подвластни в този момент.

Невероятно е, че хората не са свободни, но си мислят че са. Те вярват, че са свободни, но не са. Това че не сте в затвора; че няма часови или палач пред вратата ви; че имате някои права в обществото не означава, че сте свободни.

Ако не можете да виждате; ако не можете да знаете; ако не можете да изживеете това, което изживявате най-дълбоко; ако не наблюдавате случващото се в света около вас от по-широката картина отвъд малката ви лична сфера; ако не можете да видите и усетите тези неща, вие не сте свободни и свободата ви зове.

Предизвикателството пред вас е да виждате, да знаете и да действате, за да изградите основа за Знанието във вашия живот, основа за вашата духовна реалност, нова основа. Вие не украсявате това, което вече знаете, а градите нова основа. Вие започвате наново.

Само полезните неща, които можете да носите напред с вас ще бъдат част от вашето бъдеще. Всичко останало, етап по етап и малко по малко ще бъде изоставено. Това е вашето предизвикателство. Вие не правите това само за себе си. Вие го правите за човечеството. Само за вас не бихте предприели такова усилие; няма да се посветите; не бихте се изправили срещу трудностите и несигурностите. За човечеството обаче има голям зов и големи отговорности.

Това е вашето предизвикателство. Това обаче не е всичко. Вашата вътрешна реалност е пряко свързана с външната ви реалност и вие трябва да откриете какво се случва, и да се учите как да се готвите. Трябва да учите за Великата Общност. Трябва да учите за значението на Знанието и Мъдростта на Великата Общност. Трябва да изживявате Духовността на Великата Общност, за да откриете своята и да включите това във вашите традиции и в ежедневието ви. Трябва да учите за Великата Общност и да поемете по Стъпките на Знанието. Това е огромно предизвикателство за всеки, който е готов да го приеме.

Хората често искат да научат резултата: “Аз искам само да знам каква е моята цел и може би ще направя каквото трябва.“ Те не искат да преминат процеса и да открият важните неща. Те искат само отговора. Те искат резултата. Така те си отговарят сами. Те си предписват резултата, който се базира на колебливите им чувства, на техните надежди, страхове, желания и притеснения.

Те не могат да се посветят на нищо, защото нямат основата. Днес те твърдо искат нещо, но всичко се променя през следващата седмица. След месец се появява нещо друго и те не могат да се фокусират, не могат да изберат посока и да се движат по нея мъдро и прозорливо.

Голямото предизвикателство пред човечеството, е да се подготви за присъединяването си към Великата Общност, да се подготви за реалността след края на изолацията, за да може да се справя с раси, които се интересуват от това, което човечеството цени, от ресурсите и от възможностите в този свят.

Но, за да посрещнат това предизвикателство хора като вас – които четете тази книга, хора, които откликват – трябва да приемат предизвикателството в себе си. Тук вие не следвате лидери. Тук не идолизирате учители. Тук не предполагате твърда форма на убеждение или набор от предписания.

Вместо това, вие започвате мистериозно и фундаментално пътуване към Знанието. Вие изучавате Стъпките към Знанието и Пътят на Знанието. Вие ставате ученици на Знанието. Вие търсите подготовката, която не можете да осигурите сами. Вие поемате отговорности за вашето развитие. Вие откликвате на зова във вас. Вие не приемате пасивни или изчакващи предположения, които хората около вас ще направят и правят в момента.

Човечеството е изградено от отделни личности и винаги е теглено напред от решителното усилие на малък брой хора. Това, което тегли напред човечеството са мъже и жени с добра воля и истинско вдъхновение, които заедно преодоляват важни задачи и въпроси, и се готвят за проблемите, които се задават на хоризонта.

Човечеството не се готви като цяло. Подготвят се отделните личности. Не разчитайте на правителството. Не разчитайте на религиозните институции. Не разчитайте на социалните организации. Не си казвайте, “Някой би трябвало да направи нещо за това!“ Вие сте тези, които трябва да го сторите. Зовът е за вас. Зовът е за всеки, който може да отговори, който може да се подготви и който може да приеме предизвикателството и отговорностите.

Да, те са големи, но това е начина, по който ще откриете величието в себе си. Никога няма да откриете величие живеейки малък и изпълнен с незначителни неща живот. Ще откриете велик живот, като приемате големи предизвикателства и отговорности, като зовете голямата сила и енергия във вас, като бъдете с нея и преминавате препятствията на учението, развитието и осъзнаването.

Както казахме, човечеството не е готово за Великата Общност. То не е подготвено интелектуално; то не е подготвено психологически и емоционално; то не е готово духовно. Не можете да разчитате на човешките институции и традиции, които да осигурят тази подготовка, защото истинската подготовка е отвъд това, което са постигнали до тук и не могат да отговорят на новите обстоятелства.

Важно е да разберете, че това, което великите Учители са ви осигурили преди хилядолетие, не може да отговори на новите условия. Ето защо, еволюцията на религията представлява последователна вълна от нови Откровения. Това не се случва всеки ден или всяка година, а всеки век или всяко хилядолетие. Тези Откровения се появяват, за да посрещнат променящите се обстоятелства на живота и да подготвят за бъдещето.

Християнството, Будизмът или Ислямът преди 2000, 2500 или 1500г., не могат да посрещнат днешните предизвикателствата без нова вълна Откровения. Откровението е тук. То е учение за Великата Общност. То е средството за изучаване на Духовността във Великата Общност. То е Пътят на Знанието на Великата Общност.

Това ще вдъхне нов живот на древните традиции тук. Това ще даде ново обещание за човечеството. Истинската отговорност обаче е за вас като отделни личности. Какво ще предприемете? Знанието знае какво да сторите, но вие още не знаете това, което знае то. Това е вашата възможност. Знанието притежава сила, мощ и мъдрост да ви води към вашата реализация, но вие трябва да имате смелостта и да поемете това пътуване.

Човечеството се присъединява към нова и по-обширна арена на интелигентен живот и всеки ще се чувства по-малък в резултат на това. Такава е винаги цената, която трябва да се заплати при преминаване към по-голяма реалност. Вместо да бъдете важна личност във вашето село, вие ще сте малка личност в по-голямо общество.

Всеки ще се чувства много малък и уязвим, когато разбере, че изолацията е приключила и че Великата Общност е тук. Хората ще разберат своята безпомощност. Те ще установят, че не могат да контролират събитията. Те ще установят, че не могат да контролират дори своите отговори и това е причината за толкова много отричания днес на света. Хората искат да продължат да контролират и да властват дори, когато обстоятелствата в живота им са се променили драстично.

Кой може да се изправи срещу това? Кой може да го стори с разбирането, че това е спасителната благодат? Лесно е да се изплашите. Много по-трудно е да се ангажирате със собствената си смелост.

Човечеството закъснява с подготовката си за Великата Общност. Духовните Сили, които следят за благосъстоянието на хората са се надявали, че човечеството е постигнало по-голям напредък. Човечеството обаче се самоизолира. Неговите ангажименти са толкова големи, че то не може да погледне отвъд себе си.

На практика едва в последните години хората започват да поемат отговорност, че трябва да пазят и обновяват околната среда, в която живеят. Има личности, които знаят това от векове. Всеки добър агроном и всеки добър горски знае това. Най-накрая се появява колективно чувство на отговорност. Колко време е било нужно, за да се случи това? Колко е закъсняла появата му?

Ако се чувствате неспокойни, ако чувствате, че нещо се движи във вас и не ви е комфортно, без значение от удоволствията и радостите, които си доставяте, вие не можете да се успокоите. Ако това се случва с вас, вие знаете нещо и му отговаряте. Вероятно изпитвате чувство на неотложност, за което не сте лично отговорни, защото изглежда сте постигнали достатъчно в много сфери, което ви прави сравнително доволни личности.

Защо е това безпокойство? Защо е това чувство на неотложност? Защо сте загрежени и предпазливи? Защо са тези безпокойства и емоции? Защото сте напълно увредени? Защото сте имали нещастно детство? Защото животът ви не е перфектен?

Не. Погледнете отвъд. Погледнете надълбоко. Чувствате се отговорни за нещо. Това означава да сте отговорни: да можете да отговорите. Това е отговор на нещо дълбоко във вас, на нещо отвъд вас и далеч отвъд параметрите на личния ви живот.

Преди да дойде бурята, животните в гората утихват и търсят убежище. Те променят поведението си. Те действат още преди да е започнала бурята. Вие също отговаряте, но много често вашите отговори не се взимат под внимание и не са почувствани. Това е естественото ви сигнално устройство, естествен инстинкт, който ви свързва с околната среда и който в повечето хора от модерния свят е много снижен и увреден. Така бурята не е забелязана.

Хората живеят и действат като че нищо не се случва, въпреки че обстановката се е променила напълно. Хората не се готвят за бъдещето. Те не се готвят за старостта. Те дори не се готвят за нуждите в живота си, защото не откликват на знаците, на които трябва да откликват.

Великата Общност е на света днес. Тя е скрита, но оставя доказателства навсякъде. Те са тук да ги откриете, но вие трябва да наблюдавате. Вие няма да ги откриете във вестниците, защото не им е разрешено да отпечатват тези неща. Има една амнезия в човешките общества и по-специално в развитите нации, което противоречи на очакванията те да бъдат по-информирани и по-образовани.

Голямото предизвикателство, което очаква човечеството, е не само присъствието от Великата Общност, а и изизкванията човечеството да бъде отговорно за променящите се условия и да бъде съзнателно за елементите в тази среда, както и за нещата, които създават тази фундаментална промяна. Това ви води право към Великата Общност.

Това кара хората по света да взимат под внимание неща, които никога преди не е трябвало да правят. Вашите родители не е трябвало да правят това. Вашите предци не е трябвало да го правят. Те са имали други проблеми, някои от които вече не съществуват. Но вие имате проблеми, с които те никога не са се сблъсквали.

За да можете да отговорите вътрешно, вие трябва да отидете отвъд условията на живота ви на света, което е много съществено. Трябва да преминете отвъд. Трябва да отидете дълбоко надолу, за да откриете отговорността във вас.

Великата Общност носи голям риск за човечеството, но също така носи и спасителна благодат изизкваща по-голяма образованост, по-голяма духовна настройка, по-големи качества и способности. Тя поставя всички на света в една лодка – богати и бедни. Без значение от коя страна сте, вие имате един и същ проблем. Това изравнява неравенствата, които съществуват и дава основа за сътрудничество, което не е било съществено преди.

Реалността на Великата Общност, нуждата от разбиране за Великата Общност и нуждата от образование относно Духовността на Великата Общност са нещата, които ще осигурят основа за обединение на човечеството. Човечеството не само се изправя срещу съдбовна опасност; вие също така имате възможност да развиете основа, която ще реши повечето от световните проблеми днес и ще ви подготви и даде възможност да се справите с големите проблеми, които са пред вас
вследствие на присъединяването ви към живота във Великата Общност.

Ако отговорите на Великата Общност само със страх и тревога, вие няма да сте в позиция да знаете. Ако отговорите с безкраен оптимизъм – мислейки, че всичко ще работи добре, че това е просто процес, че Бог отговаря за всичко, че вие само трябва да правите вашите неща и всичко ще си бъде на мястото – вие няма да знаете и няма да можете да се подготвите.

Вместо това, вие трябва да бъдете по средата. Страха и надеждата са привлекателни, но имат и задължения. Мъжете и жените на Знанието не се вписват в тях, а стоят по средата, за да могат да виждат ясно. Те търсят опорна точка в себе си. Те стоят в тази опорна точка, наблюдават и узнават.

Погледнете около себе си и ще видите, че хората се мятат от безграничен ентусиазъм към пълна тревога. Те отиват от едната на другата крайност и не знаят как да открият средата.

От позицията на страха, оптимизмът изглежда много свободен и вие отивате там. “Всичко ще бъде добре. Всичко работи добре. Ние можем да се справим с това. Бог е отговорен. Аз мога да съм спокоен. Не е толкова зле, колкото си мисля. Положението всъщност е чудесно.“ Вие продължавате да живеете по този начин и откривате, че “Това не отговаря на моите изживявания на реалността“ и отново се потапяте в тъга и опасения.

Трябва да откриете средата. Там ще получите яснота. Там има баланс. Там не отивате от едно към друго състояние на емоции и очакване. Там ще откриете средата. Там следвате Пътя на Знанието, защото Знанието не е запленено от обещания, надежда, успех и щастие. Знанието не е запленено от тъмнината на страха или от привличането на тревогата.

Да се страхувате е лесно. Не е нужно голямо усилие да го изживявате. Оптимизмът е малко по-труден, но също е лесен, защото можете да изпълните ума си с чудесни очаквания и да си казвате всички неща за реалността около вас и във вас. Знанието обаче е по-трудно. Трудно е да откриете балансиращата точка. Това изизква решителност, усилие и подготовка.

В тези редове, Ние ви даваме ясен поглед за голямата картина, ясен поглед, който не можете да откриете на друго място. Ние не желаем да ви обременяваме с това, което казваме, а да събудим дълбок отговор и дълбоко знание във вас, знание, което вие вече притежавате. Ние зовем това, което знаете, без да ви даваме нещо ново, в което да вярвате. Това е част от голямото предизвикателство, което очаква човечеството.

Любопитно нещо в човешките общества и в много други общности във Великата Общност, е склонността да се оставят нещата да се влошат до степен, в която разрешаването им е абсолютно належащо, извън очакванията и предпочитанията на всички. Хората позволяват на нещата да се влошат и тогава опитват да направят нещо, но тогава действията им са нетърпеливи, много скъпи и често не много резултатни.

Докато мъжете и жените на Знанието искат да елиминират проблема веднага, когато бъде открит, личностите без тази основа ще позволят на нещата да се влошат и тогава ще предприемат драстични мерки да ги решат, често без резултат.

Тази склонност показва липса на отговорност и липса на вътрешно съзнание. Това показва липса на социално привличане в човешките общности и липса на уважение за големите влияния на околната ви среда – менталната и физическата среда.

Идването на Великата Общност ще промени всичко това. Тя ще го изизква. Когато хората искат нещо, това не е достатъчно, но когато нещо трябва да бъде направено, то трябва да стане. Това създава стимул. Мъжете и жените на Знанието се ръководят от това, което трябва да бъде, а не от това, което желаят или предпочитат. Желанията са слаби и колебливи. Предпочитанията се основават върху лични желания. Те не се базират на реалността на живота или на движението на Знанието в личността.

Голямото предизвикателство е: човечеството трябва да се подготви за Великата Общност, да изгради по-голяма духовна основа и да създаде база за съюз и обединение между човешкото семейство, ако желае да оцелее и да поддържа свободна воля във Великата Общност.

Това е задължителна ситуация. Това не е нещо, за което да кажете, “Има проблем, но ние ще го решим някой ден.“ С такъв подход и докато хората се събудят, ще бъде много късно и поражението ще бъде налице.

Такива са предизвикателствата и в много други области на човешкия живот – унищожаване на природната среда, бедност и социални вълнения по света, неправилно използуване на природните ресурси. Тези проблеми се задълбочават с всеки изминал ден и човешкото семейство не е достатъчно отговорно, за да се изправи срещу тях и да ги реши. Факлата на истината се носи от личности, които са вдъхновени от истината, но техния брой е все още незначителен, въпреки че нараства с времето.

Голямото предизвикателство очакващо човечеството, е не просто да се осъзнае нещо или да се осъзнае Великата Общност, а предизвикателството за осъществяване на подготовка и предизвикателството да се действа. Това трябва да е следствие от ясно разбиране на ситуацията и да бъде подсилено от Знанието, за да бъде наистина ефективно и да има положителен резултат.

Голямото предизвикателство пред човечеството е същото и за вас – предизвикателство да откриете кои сте, какво сте дошли да свършите, да откриете истината във вас и да започнете да я изживявате.

Вие сте родени със Знание за това, какво трябва да правите, къде трябва да отидете и какви да бъдете. Време е да откриете това Знание и да започнете да го изживявате. Това е голямото предизвикателство пред вас. Такова е и голямото предзивикателство пред човешкото семейство.

Има по-големи неща, които да направите в живота си. Има и по-големи неща, които човечеството трябва да направи. Има по-големи неща, за които да сте съзнателни. Има и по-големи неща, за които човечеството трябва да бъде съзнателно. Има важни неща, които да знаете и да разберете. Има и важни неща, които човечеството трябва да знае и да разбере.

Всичко започва с отделната личност. Не чакайте вашите правителства и институции. Те са парализирани от миналото. Те са парализирани от вярванията си в миналото и много често не са свободни да откликнат на бъдещето, защото са повлияни и доминирани. Това идва от отделната личност. Там се случва иновацията. Които и да сте, където и да работите, каквито и да са обстоятелствата в живота ви, това е голямото ви предизвикателство.

Великата Общност е на света днес. Тя се стреми да печели влияние и да се установи тук. Тя влияе на хората в менталната среда и се опитва да се свърже генетично с тях. Тя ще печели предимство от конфликтите в човешките правителства и от противоречията в човешките религии, за да спечели влияние тук, да омиротвори по-силните и по-можещите, и да поддържа сегашните илюзии на човечеството, за да продължи да гради своето присъствие на света без намеса от страна на хората.

Вие имате Съюзници във Великата Общност и Ние трябва да говорим по-късно в тази книга за тях, за тяхната важност за вас и за цялото човечество. Вие няма да можете да се присъедините към Великата Общност без тяхна помощ и няма да успеете да се подготвите за новия живот в по-голямата арена на интелекта, без да откриете подготовката, която ви е нужна за това.

Нека се съсредоточим върху самата подготовката, какво включва тя и големите ползи, които ви предлага. Не е достатъчно само да сте съзнателни за нещо. Трябва да се готвите, за да посрещнете неговите предизвикателства и възможности. Така ще можете да се справите с Великата Общност, да спечелите от нейното присъствие, да спечелите сила и цялостност и да ги използувате като основа за обединение и сътрудничество на човешкото семейство. Трябва да ги използувате, за да градите здрави и фокусирани връзки, които не са ръководени от лични желания и страхове. Всичко това е резултат от подготовка и върху нея сме фокусирани сега.