Глава Трета: Основни Истини за Великата Общност


As revealed to
Marshall Vian Summers
in 1997

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Том 4 > Подготовка за Великата Общноста > Глава 3

Ние разбираме, че като представяме действителността във Великата Общност и нейното значение за човечеството, Ние провокираме най-значимите и радостни идеи в човешката култура днес. Това вероятно ще предизвика много въпроси и объркване. Такава обаче е реалността, която сме длъжни да ви представим и вие хората трябва да намерите начин да разберете нейното значение и да надживеете предишните идеи, ако те ви пречат да сторите това.

Човечеството е в юношеския период от своето развитие и е изпълнено с много идеи и суеверия, които нямат нищо общо с действителността. Тези идеи и суеверия представляват страховете и желанията на човешкия ум, който може да се придържа към тях до такава степен, че да бъде много трудно за хората да чуят нещо ново. Би било много трудно за тях да видят ясно и да разберат това, което се представя в тази книга.

Ние разбираме тези затруднения и ще се постараем за изясним действителността колкото се може по-ясно. Вие обаче трябва да разберете, че необходимата работа ще трябва да се извърши от вас, за да имате удобна позиция, от която да наблюдавате. Не е достатъчно само да вярвате в това, което ви се представя в тази книга. Трябва да я изживявате и да виждате ясно. Повечето от работата ще трябва да бъде извършена от вас.

Ако сте потопени във вашите ангажименти, ако сте потопени в човешките идеи и вярвания, вие няма да можете да видите голямата картина и да разпознаете големите сили във вас, и в света около вас, които променят живота и съдбата ви. Следователно, Ние представяме голямо предизвикателство чрез нашето съобщение и разбираме колко значимо е то за вас.

Човечеството е една от многото раси, присъединяващи се към Великата Общност. В огромното разнообразие от култури и общества във Великата Общност, отделните раси се намират на различен етап от своето развитие. Някои от тях са много по-напреднали, а други са далеч зад вас.

Това е естествен процес, в който развитието е от юношество към зрялост. Както вие се развивате като личности, така и човечеството се развива по еволюционен път. Това се проявява в човешкото общество, в човешката култура, в човешките идеи и в човешкото образование.

Това се случва и в цялата вселена. Съгласно своята природа, интелигентния живот трябва да се развива и расте. Това го отличава от другите форми на живот, които играят различна роля на голямата сцена на вселената.

Във вас и на света съществуват мощни сили, които движат еволюцията напред. За да следвате този процес, вие трябва да отидете отвъд вашето образование и да изоставите идеите, дори да са ви служили до сега. Образованието е това, чрез което научавате нещо ново, прекрачвайки отвъд онова, което сте знаели преди и изпитвайки нови връзки, и т.н.

Следователно, чрез представяне на реалността и нейното изключително значение за вас и за човечеството, Ние ви даваме и най-важната образователна възможност, която можете да имате в това време.

За да започнете процеса на обучение, чрез който да спечелите отправна точка в живота, да виждате това, което не сте виждали преди и да знаете това, което не сте знаели, Ние трябва да ви разкрием основни истини за Великата Общност, за вашия свят и за духовната ви природа, защото те са свързани помежду си. Това, което ще ви представим, вероятно ще бъде трудноразбираемо в началото. Дори да мислите, че разбирате, в самото начало вие няма да имате отправна точка, откъдето да виждате и да знаете.

За да се подготвите за Великата Общност, вие трябва да разберете някои основни неща. Ако те не са разпознати и разбрани и ако не са сериозно разгледани и обмислени, вие няма да можете да разберете Великата Общност и няма да се подготвите за нея.

На първо място, Великата Общност, за която говорим, обхваща живота във физическата вселена, като включва и голямата духовна панорама, за която ще поговорим по-късно. В този момент, Ние разглеждаме основно физическата реалност.

Говорейки за живот, Ние имаме предвид физически живот и физическо съществуване. Ние говорим за интелигентния живот във физическата вселена. Важно е да се разбере, че Великата Общност обхваща интелигентния живот на всяко ниво от еволюционното развитие – култури в ранна фаза на развитие, в юношество, в зрялост и в упадък.

Тук не става въпрос за просветлени същества. Ние нямаме предвид ангелски сили. Ние говорим за реални физически същества като вас, които са се развили и усъвършенствували в среда различна от вашата и са изпитвали същите трудности в живота като вас: трудности в оцеляването, в съревнованието и във взаимооношенията.

Фактът, че са имали различен път, определя и различните резултати, които са изпитали. Важно е да знаете обаче, че вие имате някои общи неща с тях и с целия интелигентнен живот във физическата вселена.

Много важно е да не смесвате физическата и духовната реалност. Това е често срещано явление и е резултат от неправилното и неясно различаване на това, с което имате връзка. Физическата реалност е много по-различна от духовната реалност. Тя се подчинява на различни закони. Тя притежава различни проявления и има различни цели.

Едната е временна, другата е постоянна. Едната е фокусирана основно върху образование и служба, другата е фокусирана върху принос и отдаване. Едната е реалността на правенето, другата е реалността на съществуването. В едната има огромни сили на конфликт и съревнование, в другата тези неща не съществуват.

Поради голямото объркване, ние трябва да наблегнем отново на факта, че се намирате и взаимодействате с физически сили и физически същества. Вие се нуждаете от съдействието и помощта на духовни сили, но не трябва да ги бъркате със силите от Великата Общност, с които трябва да се научите да се справяте.

На следващо място е важно да разберете, че когато Ние използуваме определението Велика Общност, Ние нямаме предвид обединена общност и велико братство във вселената. Ние говорим за огромното мнозинство отделни култури и светове, които са се развили и си взаимодействат едни с други до определена степен.

Някои от тези взаимоотношения са мирни и хармонични, докато други са спорни и изпълнени с противоречия, беди и нещастия.

Това е важно, защото хората наблюдават небето от векове и се надяват на спасение, мислейки че отвъд има по-добър живот, живот без насилие, алчност и проблеми, живот, в който тези неща ще бъдат разрешени.

Това обаче е така само в Древния ви Дом, откъдето сте дошли и където ще се завърнете. Това е така само в много малко на брой изолирани общества на Знанието във Великата Общност.

Големите технологични общества рядко притежават и демонстират духовно Знание и напредък. Те са фокусирани върху контрола и уеднаквяването. Личната свобода в тези общества не се толерира. В тях по-скоро има стремеж за създаване на еднинна централизирана и силно регулирана форма на взаимодействие.

За много от вас, които четат тази книга, това ще бъде изключително разочароващо, защото те са мислили: “Не може да няма идеални светове някъде и представители на тези светове ще дойдат и ще ни научат как да станем като тях.“

Това е дълбоко вкоренено очакване, но то трябва да се коригира или ще останете слепи за случващото се по света и ще създадете погрешно изживяване за вас и за околните.

Съществуват общества достигнали високи нива на духовно съзнание и интелектуални възможности, но те са голяма рядкост. Те са по-скоро изключения. Не бъркайте това с технологичния напредък.

Технологично и духовно развитие не са едно и също нещо нещо. Лесно е да бъдат объркани, защото ако някой притежава технологични възможности, които изглеждат магически за вас, вие лесно ще си помислите, че това са високо напреднали същества готови на безкористна помощ, състрадание и любов. Това обаче не е така.

Реално днес хората притежават технологични неща, немислими само до преди два века, но наистина ли човечеството е напреднало толкова в духовен аспект? Премахнато ли е насилието от човешкото ежедневие? Коригирана ли е алчността? Проявява ли се сътрудничеството и състраданието в човешките общества? Отговорът на тези въпроси е очевиден. Технологично обаче, човечеството е надхвърлило далеч дори собствените си очаквания.

Следователно съществуват много на брой и много технологично напреднали общества във Великата Общност, защото технологията може да се изучава, търгува и обменя.

Развитието по Пътя на Знанието, което значи духовно развитие във Великата Общност обаче, е голяма рядкост, както е рядко срещано то и във вашия свят. Например, днес всеки човек може да притежава компютър, но колко от вас разбират вътрешната дейност на човешкия дух или динамиката в човешките взаимоотношения, или менталната среда, която влияе върху вашето мислене? Следователно основна истина е да разберете, че технологичен напредък и възможности не означава духовен напредък и духовни възможности.

Разберете също така, че имате работа с реални, физически по своята същност смъртни същества. Те не са победили смъртта. Те не са всемогъщи, защото технологията и това, което тя може да стори във физическата вселена има граници. Тези същества могат да изглеждат като богове за вас заради това, което могат да сторят, но те не са повече богове от вас и са ограничени от същите физиологични и културни норми, които ограничават и рестриктират и вас.

На следващо място е важно да разберете, че присъствието от Великата Общност във вашия свят и тяхната дейност, нямат нищо общо с духовната еволюция на човечеството. С други думи, те не са тук, за да изпълняват човешките заповеди или да осъществяват човешката съдба. Фактът, че вашата съдба е присъединяването на човечеството към Великата Общност не значи, че силите от Великата Общност са тук, за да ви помагат за това.

Както вече казахме, те са тук със своя собствена цел. Това е също много трудно за разбиране от хората, защото те мислят, че всичко идващо от небето е или ангелско, или демонично и ще спомогне за сбъдването на древните човешки пророчества. От човешка гледна точка, хората са център на вселената и всичко се върти около тях. Следователно, ако съществува Велика Общност, то тя трябва да помага на човечеството в неговото развитие.

Това е фатална грешка. Не я допускайте. Присъствието от Великата Общност на света днес, е резултат от техните дейности, мотивации и проекти, и от развитието на хората като технологично общество с качества и възможности надхвърлящи собствените си граници.

Опитите за контрол върху човешката съдба отвъд, е свързано с еволюционното развитие, но не е в името на духовното развитие и на напредъка на хората. Духовният напредък на хората ще зависи от подготовката им за Великата Общност. То също така ще зависи и от установяването на по-голямо, по-състрадателно и по-ефективно човешко общество.

Вашите гости няма да ви дадат това. Между другото, повечето от тях дори не са напреднали духовно колкото вас. Те притежават изключителна технология и социална сплотеност, но нямат богатите духовни традиции на човечеството тук на Земята. Те са тук по много по-прозаични причини.

Често хората се опитват да обединят своето съзнание за Великата Общност, колкото и малко да е то, във възгледите си за духовно разбиране в живота. Съществува голяма доза объркване между духовно и физическо ниво. Хората се опитват да направят всичко по един и същ начин. Животът е един, но той оперира по различен начин на различните нива на съществуване и не трябва да обърквате нивата, ако искате да разберете какво се намира на тези нива.

На следващо място, вие няма да можете да разберете интелигентността, мотивацията и реалността на Великата Общност от чисто човешка гледна точка, а ще можете да го сторите чрез това, което ви е дал Създателят. Ако наблюдавате само с човешки идеи, вие няма да можете да разберете. Затова е нужна тази подготовка – стълба, която да ви отведе до самолета, до висока отправна точка в планината на живота, за да можете да видите земята отвъд върховете на дърветата и да разберете истината за това, какво се случва в действителност.

Аз не очаквам да разберете всичко, което ви представяме тук, в тази книга, но трябва да имате начално разбиране, за да започнете това пътуване и да откриете по-висока отправна точка.

Не можете също така да използувате човешката религия, за да откриете отговора, защото религиите са създадени в състояние на изолация и не могат да обяснят живота във Великата Общност.

Големите духовни учители в човешката история, въпреки своето значение, въпреки изключителните си постижения и демонстрации, представляват много малки фигури в контекста на Великата Общност, защото Великата Общност е огромна духовна реалност. Вашите възгледи за Божественото и за начина, по който Божественото функционира в проявения живот ще претърпят огромни промени, когато придобиете преспектива и разбиране от Великата Общност.

Следователно, не се опитвайте чрез древните писания да разберете значението и същността на Великата Общност, както и причината, поради която тя е тук, защото те няма да ви дадат отговорите. Това не е било обект на изучаване в древни времена. Такова съобщение не е било нужно тогава.

Въпреки че са богати на добродетели, Древните традиции са били загрижени с установяването на състрадание и обединение така необходими за изграждането и развитието на вашата цивилизация. Те не са фокусирани върху подготовка на човечеството за присъединяването му към Великата Общност. Вместо това, те са фокусирани върху осигуряване на възможност за човечеството да започне подготовка за Великата Общност. С други думи, те са поставили основата за това къде сте вие сега. Това обаче е ново начало. Това е ново предизвикателство.

На следващо място разберете, че всички раси във Великата Общност, както и човечеството, се изправят пред въпроса за своето оцеляване. Високо технологичните общества във вселената унищожават околната среда в своите светове, както го прави и човечеството днес. Това изизква пътуване до други светове с цел набавяне на ресурси и включване в различни търговски взаимоотношения с други раси. Това оказва огромен ефект върху тяхната култура. В много случаи тези раси са завлядявани от по-силни раси. В други случаи те успяват да оцелеят и да запазят идентичността си. Тези високо развити цивилизации не са победили физическите изисквания на живота, каквато е надеждата на хората тук на Земята. Те трябва да се справят със собствените си физически изизквания. Те трябва да решават въпроси свързани с тяхната сигурност относно други раси. Те също така трябва да станат функционални в менталната среда, за което Ние ще поговорим по-нататък.

На практика физическите им потребности нарастват поради липсата на ресурси. Те се нуждаят от по-голяма изолация във Великата Общност. Те често трябва да разчитат на други раси, за осигуряване на основни материали. Това затруднява и прави още по-предизвикателно тяхното съществуване.

Независимо, че технологията може да реши много малки проблеми, тя всъщност създава по-големи проблеми. Затова Мъдрите във Великата Общност остават скрити и не се включват в търговията и пътуванията. Ние ще поговорим за някои от фундаменталните причини по-късно.

Засега е важно да разберете, че расите, с които ще си взаимодействате, както и повечето раси във Великата Общност, не са напълно самоосигуряващи се и трябва да преодоляват огромни проблеми свързани с взаимодействията им с други култури, както и собствени проблеми свързани с околната среда.

Това е важно, защото ще започнете да разбирате причината, поради която те са тук във вашия свят. Те не пътуват във вселената, за да вършат добри дела. Те търсят неща, от които се нуждаят. Те желаят да увеличат своята мощ, сигурност, ресурси и т.н.

Заради своите ресурси, този свят е много привлекателен и важен във Великата Общност. Той притежава стратегическо положение в тази гъстонаселена част от вселената, което не е осъзнато от човечеството.

Да направим аналогия с малобройните племена в джунглата. Осъзнават ли те колко важни за външните култури могат да бъдат тяхното положение и техните ресурси? Това е движещия мотив да бъдат открити, замърсени и променени завинаги тези култури. Такова е положението на цялото човечество сега.

Следователно това, което мотивира извънземните посетители не е грижа за щастието на хората, а нуждата от ресурси, нуждата от сигурност и нуждата от власт и сила. Единственото изключение са вашите Съюзници, които са загрежени за вашата цялост и за възможността ви да оцелеете във Великата Общност. Те обаче не са част от силите на Земята днес, както и не са мнозинство във Великата Общност.

Това е важна част от обучението ви за Великата Общност и вероятно в началото ще бъде много трудно прието. Ще бъде трудно прието и осмислено, и поради големите надежди, очаквания, вярвания и фантазии засягащи реалността на други форми на живот и надеждата за полза от тях за хората.

Това обаче поражда нужда от автономност, от развитие, от образование, нужда да станете физически и психически по-силни и по-компетентни. От това има нужда човечеството и това се изизква от него.

Съществуват мощни духовни сили, които са тук, за да ви помогнат да се подготовите, но те не представляват вашите физически гости от Великата Общност. Великата Общност е огромна мрежа от общества – някои свързани в търговия и обмен, други не. Някои съществуват в изолация на отдалечени места в космоса; други живеят в гъсто населени региони на вселената.

Не се очаква да разберете размерите на тази мрежа или начина, по който фунционира тя, но е много важно да разберете за съществуващите реалности във Великата Общност, които имат пряко отношение и значение за бъдещето на човечеството.

Нека кажем отново, че представяйки тези идеи, Ние се сблъскваме с очаквания и вярвания, които не съществуват в човешката култура и които правят много трудно виждането и разбирането на тези неща.

Някои хора мислят, че съществуват ужасни и унищожителни сили в природата. Други вярват, че това са ангелски братя, които ще помогнат на хората. Между тези две крайности съществуват многобройни и различни интерпретации.

Трябва обаче да се учите да наблюдавате и да разбирате ясно. Изборът не е между любящо и ужасено възприятие. Още веднъж, важно е дали виждате или не.

Много малко хора са могли да видят какво настина се е случвало в човешката история през вековете. Огромна част от населението обаче, не е било в състояние да види това. Някои хора са виждали назряването на големи конфликти; повечето не са могли да го сторят. Някои хора са били в състояние да преценят изхода от тези конфликти, повечето обаче не са могли да сторят това. Някои хора са действали подобаващо и отговорно, играейки положителна и съзидателна роля; повечето обаче не са.

Така ще бъде и сега. Колкото повече расте реалността на Великата Общност на света, толкова хората ще стават по-поляризирани в своите позиции и поведения. Ще има голямо противопоставяне, голямо отхвърляне и големи фантазии, защото много хора няма да бъдат подготвени за тази реалност. Те ще останат в старите си идеи и навици, а някои от тях ще отхвърлят напълно новата реалност. Това е много характерно за човешките дела.

Много важно е обаче да има определен брой хора, обучени за Великата Общност, които да се учат на мъдрост и прозрение. Това ще бъде определящо за изхода.

Следващо важно нещо е да се разбере, че в този момент човечеството не е подготвено за Великата Общност. То не е готово психологически, политически и религиозно, и това задържа човешкото семейство.

Нуждата от такава подготовка е много голяма и наложителна, и много хора чувстват, че трябва да сторят нещо и да се готвят, да правят положителни промени, да станат по-силни и по-компетентни, да станат по-мъдри и по-проницателни. До сега обаче, не е имало подготовка за Великата Общност.

Както вече споменахме, не можете да използувате човешката религия или човешката психология, за да учите за живота в по-голяма панорама. Нуждаете се от Учение от Великата Общност за Великата Общност. Нуждаете се от Учение, чийто източник е Създателят, за да е гарантирана неговата чистота, сила и необходимост в живота.

Подготовката е тук и сега. Въпросът е, “Ще се подготвят ли хората? Ще се подготвите ли вие?“ Ще се готвите или ще търсите прекрасно място на света, където да се скриете и където всичко изглежда приятно, обкръжени с красиви предмети, с прекрасни видения и звуци, мислейки красиви неща за свят намиращ се в опасна ситуация?

Дори ако Великата Общност не беше тук, положението щеше да бъде същото. Светът пропада и човечеството не се чувства отговорно и не прави нищо за това. Но понеже Великата Общност е тук, това променя ситуацията и дава стимул на хората по целия свят да погледнат над своите ангажименти, над своите отхвърляния и фантазии и да обхванат истинската ситуация. Подготовката е тук под формата на Път на Знанието от Великата Общност и хората най-накрая имат причина да се готвят.

Човечеството не е подготвено. Ако се замислите за това, ако погледнете какви са заниманията на хората; какви са техните ангажименти; къде прекарват времето, енергията и ресурсите си; кое приемат за важно и къде е насочено вниманието им, вие ще видите, че много малко от тях са наясно за големите събития, които се случват днес и които ще последват утре.

Друга голяма истина, която трябва да разберете е, че Великата Общност няма да предостави технология на хората, освен ако не желае да направи човечеството зависимо. Това е много важно. Още веднъж, много хора мислят, че извънземните посетители ще ви предоставят спасителни технологии, които да решат много от проблемите на човечеството, защото технологията се смята за спасителна благодат. В миналото провидението е било считано за спасителна благодат. Сега е технологията. Технологията обаче създава повече проблеми, отколкото решава. Важно е да се разбере от самото начало, че каквато и технология да получат правителствата, тя няма да бъде предназначена за доброто на човечеството, а ще се използува за контрол върху човешките дейности. Ако се даде някаква технология на хората и те се нуждаят от нея, те ще и се доверят, но нейният източник е отвъд този свят и тогава ще разберете, че сте дали много, а сте получили много малко в замяна.

Истинския дар, който човечеството може да получи от Великата Общност, е реалността от нейното присъствие и нейните намерения. Това е вик за събуждане и подготовка, а не знак за безплатни дарове, които човечеството ще получи. Човечеството трябва да се събуди от доверчивостта си, да порасте и да узрее за живота във Великата Общност.

Силите от Великата Общност няма да решат проблемите на света, най-малкото за човечеството. Те ще наблегнат върху опазване на физическата среда за тяхна, а не за ваша полза. От десетилетия до сега се правят опити за копиране на човешки и растителни форми, за да бъдат те защитени и използувани в бъдещето.

Следователно, не посрещайте силите от Великата Общност с отворени обятия, не бъдете алчни и не молете за тяхната сила и технология, защото това ще ви подхлъзне и заслепи. Така ще загубите свободната си воля.

На следващо място е важно да разберете, че влиянието на Великата Общност ще бъде насочено основно върху правителствата по света. Ние би трябвало да говорим в дълбочина за това, когато разизкваме менталната среда. Важно е да разберете, че влиянието няма да бъде насочено директно към вас, защото вие като индивиди нямате особено влияние на света, а ще обхване световните водачи и влиятелните хора от властта. Те ще бъдат основния прицел. Това не значи, че всички правителства и властимащи са повлияни, но те са на прицел. Там е насочен основния фокус сега и в бъдеще.

Има и други проявления, за които ще говорим по-късно, но е важно да разберете това. Ако осъзнаете, че силите от Великата Общност днес се водят от собствени нужди, това ще ви даде ясна представа защо са тук. Тогава няма да ги определяте като добри и лоши; тогава ще можете да разберете какво ги води и какви са техните грижи. Така ще оставите рамантичните си възгледи за вселената и ще можете да се включите в истински връзки.

На следващо място, е важно да разберете, че интелигентния живот навсякъде притежава духовна природа, но тя може да бъде толкова латентна и неразвита, колкото е и при хората.

Във високо технологичните общества, които участват в пътуванията и в търговията, тази духовна реалност може да бъде много подчинена и силно контролирана.

В крайна сметка, високотехнологичните общества, които трябва да координират своите дейности на огромни разстояния, не могат да бъдат управлявани от силно индивидуалистични същества, които имат свои лични мотиви да ги ръководят. Проявлението на това варира значително в цялата Общност.

Тук отново е важно да подчертаем, че тези, които са дошли във вашия свят физически, не представляват високо напреднали духовни същества – интелигентни, с огромни технологични възможности, силни в менталната среда, да. Духовно напреднали обаче, не.

Тук можете да започнете да разбирате, че Великата Общност е като света, много по-голяма, но със същите проблеми. Вместо да бъде спасителна реалност осигуряваща всичко, което желаете и да решава вашите проблеми, тя създава нови проблеми и много нови възможности. Нейните възможности са това, което ви спестява. Това е нейната спасителна благодат. Но вие можете да се възползвате от тях само, ако се подготвите по подходящ начин.

На следващо място е важно да разберете двете основни направления на дейността на силите от Великата Общност в света днес. Както вече споменахме, фокуса ще бъдат световните правителства и на второ място световните религии.

В областта на религията хората са много уязвими, най-малко обективни и най-лесно убеждавани. Тук хората биха действали против своите интереси по най-необясними причини. Не си мислете, че тези причини и мотиви не могат да бъдат разпознати и използувани.

Силите от Великата Общност на света са в състояние да създадат образи на Иисус появяващ се в стаята пред леглото ви. Как бихте разбрали дали той е реален или не? Те могат да създадат ментален образ и да го проектират във вашето съзнание. Как ще разберете дали е реален или не? Много хора ще последват тези образи, ще паднат на колене и ще отдадат себе си на заповедите на тези образи.

Кой притежава такава прозорливост? Кой е в състояние да познае реален от прожектиран образ? Кой може да различи реално от нереално? Всеки на света притежава такъв потенциал. Вие също го притежавате, но развит ли е той достатъчно? Ще бъдете ли личности, които не могат да бъдат заблудени, независимо колко умела и убедителна е заблудата?

Човешките религии са набор от големи добродетели и голямо обещание за човечеството. Те обаче са и арена на голямо суеверие, невярване и неразбиране.

Както вашите правителства използуват религията за свои цели, така и Великата Общност може да стори това. Такъв ще бъде фокуса върху религиите, които имат огромно въздействие върху много, много хора. Тук е достатъчно да повлияете на малцинството, а то ще повлияе на мнозинството. Не си мислете, че това е трудно постижимо. От гледна точка на Великата Общност, това не е трудноосъществимо.

Затова културите и народите, които са опазили своята духовна традиция във Великата Общност, трябва да я пазят внимателно от инвазията на други народи и култури. Такава е действителността във Великата Общност, която вие трябва да разберете.

Всичко, което ви разкриваме е с цел създаване на основа в истината и разбирането. Целта ни не е да ви накараме да се страхувате. Трябва да получите солидна база, което не е лесно да имате на този свят.

Много хора не различават реалност от фантазия. Те не могат да разграничат естеството на собствените си мисли. Те не знаят какво им влияе в менталната среда. Следователно, Ние разбираме, че това е предизвикателство, но то трябва да ви бъде дадено ясно и точно такова каквото е, защото в противен случай, вие ще се поддадете на убежденията, които не разбирате и няма да можете да различите какво се случва във вас, в мислите и емоциите ви, както и в света около вас.

Трябва да мислите широко и да наблюдавате с ясен взор. Трябва да чувате ясно, без да оцветявате информацията и да я правите по-приемлива и по-приятна. Това е необходимо, но и много трудно за много хора. Всички имат затруднения с него.

Светът се изправя пред реална ситуация. Случващото се във Великата Общност е още от времето преди зараждането на човечеството.

Създателят е поставил началото на духовната дейност в рамките на Великата Общност много, много преди началото на човешките религии.

Великата Общност представлява огромна съвкупност от обстоятелства и затова Творецът е създал огромна съвкупност от сили и възможности, и е генерирал огромна мрежа от служби, както в проявената физическа реалност, така и отвъд нея.

Ако можете да се справите с тези реалности и с тези основни истини от Великата Общност, тогава ще бъдете в състояние да започнете изучаването на същността на Божията Дейност в света и причината да бъдете такива, каквито сте.