Откриване на Знанието


As revealed to
Marshall Vian Summers
in 1997

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Том 4 > Подготовка за Великата Общноста > Глава 9

Постигането на разбиране и перспектива на Великата Общност със сигурност е доста важно в подготовката за самата Общност, но само това няма да бъде достатъчно. Вие не можете да разчитате само на силата на интелекта или на волята си, за да станете прозорливи и да функционирате в сложната ментална среда. Ще ви е нужно нещо повече от ментална и волева сила, за да бъдете успешни в тази среда. Няма значение колко силни сте като личност, тази ваша сила ще бъде незначителна в сравнение с груповото съзнание, което представлява истинската динамика на взаимоотношенията в менталната среда във Великата Общност.

Следователно, вие трябва да извикате по-голяма сила, по-голям интелект и по-голяма мощ във вас. Ние наричаме това Знание. То представлява способността ви да знаете. Когато използуваме думата Знание, Ние нямаме предвид информацията, идеите или нещо друго, което ще научите в училището или в университета. Ние говорим за възможностите на вашето духовно съзнание. Много малко хора разбират това наистина. Те вероятно приемат духовната си същност; те вероятно могат да приемат, че са духовни същества, че има нещо вечно в тях и че то ги свързва с Божественото. Но, за да можете наистина да разберете вашата духовност, вие трябва да сте наясно, че вашата духовност представлява вътрешния ви ум – по-висшия ум отвъд вашия личен ум, с който мислите и смятате. Ние наричаме този ум Знание. Той е знаещото съзнание във вас и има изключително значение за разбиране на вашите умения да функционирате в менталната среда.

Знанието притежава истинската ви мисия и цел в живота. То пази информация и разбиране защо сте дошли на света, кого трябва да срещнете тук и какво да осъществите.

Това не значи, че всичко, което ще се случи е предопределено, а че трябва да извършите дадено нещо и да изградите определени връзки във вашия живот. Това е вашата съдба на света и знанието за тази съдба, както и силата да я откриете и да я осъществите лежи в Знанието във вас.

Някой може да попита, “Това не е ли подсъзнателния ум?“ Аз ще отговоря, не, не е. Подсъзнанието е част от личния ви ум, който е свързан с физическото ви съществуване.

Знанието представлява вашия вечен ум, вашето духовно съзнание и не е просто нещо съществуващо. То мисли. То има цел, мисия и посока в живота.

Когато се приближите до Знанието и поемете Стъпките към Знанието, вие ще започнете да изживявате и да приемате голямата цел, която Знанието има за вас. С времето ще разберете напълно, че тази цел е ваша и представлява вашето истинско желание и воля в живота.

Възстановяването на Знанието представлява същността на духовното откриване и духовното развитие. Знанието очаква да бъде открито и възстановено. Ако станете ученици на Знанието, пътувате по Пътя на Знанието и се учите да живеете по Пътя на Знанието, тогава вероятно вашия личен ум и по-великия ум във вас ще се обединят в едно цяло. Вие ще бъдете напълно хармонични и вашата сила, значение и мощ като личности, напълно ще се покажат на света.

Знанието ви зове дори в този момент да го приближите и да го получите – да получите неговата мъдрост, неговия съвет, неговата посока. Това е големия духовен зов във вас и той се случва в момента.

Светът се присъединява към Великата Общност и има велик духовен зов на света, който ще позволи на хората да разберат това и да се подготвят за него. Знанието във вас знае какво означава и колко важно е това. То знае каква е вашата роля в този процес. То знае къде точно трябва да отидете и с кого да се срещнете, за да осъществите това начинание.

Могат ли тези неща да бъдат разбрани чрез разсъждения или умозаключения? Може ли вашия мислещ ум да открие волята на Великия Ум на живота и напълно да я прояви? Може да опитате да разберете или идеализирате значението на духовността и начина, по който тя функционира на света. Може да опитате да разберете или идеализирате дейността на Божественото в човешките дела. Но тези неща могат само да бъдат познати.

Значението, съществуването и Волята на вашия Създател могат единствено да бъдат познати. Истинската ви цел, значение и посока в живота могат единствено да бъдат познати. Истинските ви връзки – тези, които трябва да развивате и в които да участвате – могат единствено да бъдат познати. Истинската ви природа, значение и полезност могат единствено да бъдат познати.

Следователно, ние се обръщаме към Знанието като към голямо пътешествие и път за откриване на истинския смисъл и цел в живота ви, път, чрез който да откриете истинската основа за реални отношения, които са предопределени да имате, докато сте тук на земята. Вашето Знание държи всичко това за вас. Не можете да го откриете без Знанието. Независимо колко велики са вашите идеи, колко сложен е вашия мисловен процес и колко универсални са вашите вярвания, те не могат да съдържат и да притежават това, което Знанието има за вас.

Трябва да разберете основната истина: вашия мислещ ум има важна мисия да ви служи, за да проявите великата реалност, която притежавате и да преодолявате трудностите в живота. Но вашия личен ум може само да служи на Знанието. Ако не осъществява тази служба, той ще действа като нещо, което трябва да бъде обслужвано и ще се превърне в доминираща и унищожителна сила в живота ви. Ако мислещия ви ум се превърне в основния фокус, вие няма да разберете по-голямата реалност, която притежавате и нейната важната роля за откриване и осъществяване на целта в живота ви.

Много хора днес по света разчитат на интелектуално разбиране или на вярванията си, за да имат основа и да реализират своята природа и цел на света. Това обаче винаги води до провал и разочарование, защото мислещия ви ум може само да служи на по-висшия Ум в това начинание. Той самия не може да осигури тази база. Той самия не може да осигури по-голямо разбиране и по-голямо изживяване, от което вие се нуждаете.

Това ще ви направи свободни да се обърнете към Знанието и да учите Стъпките към Знанието, което по същество е духовния път. Всички велики религиозни традиции на света са истински, ако подкрепят това фундаментално откритие и проявление.

Ако погледнете духовността и изключите историята, културата и споразуменията; ако изключите физическите капани на религията то това, което остава, е духовност. Във Великата Общност това се нарича Знание. То се проявява от възможността ви да знаете. То се изживява в реализацията на личността и във вашите връзки. То винаги ви фокусира върху наистина продуктивни дейности на света и ви води стъпка по стъпка към реализация, проява и осъществяване на уникалния ви зов и цел в живота.

Както споменахме преди, във Великата Общност трябва да откриете истинската духовност. Вярванията, традициите, ритуалите, културата са само за човечеството. Не можете да преминете отвъд човешката природа, дори към растителните и животинските царства в света, освен ако не откриете истинската същност на духовността и опита за себе си.

Религията е важна. Тя играе фундаментална роля в осигуряване на възможност на хората да изживеят истинската си духовна природа и цел в живота. Но тя може само да служи на по-висшата реалност, точно както мислещия ви ум. Самата тя не е по-висша реалност. Вашата по-висша реалност, е демонстрирана и въплатена в Знанието.

Още веднъж, тук Ние не говорим за идеи и вярвания. Ние говорим за изключително изживяване на знание. Това показва и утвърждава вашите връзки с Божественото и вътрешните ви връзки с целия живот.

Знанието има специфична цел за вас на света. То помни защо сте дошли в него. То помни договора, който сте подписали с Духовното ви Семейство преди да дойдете тук. То помни желанието ви да дойдете отново във физическия свят, за да осигурите истинско отдаване, отдаване, което трябва да осъществите.

Знанието не е забравено, но вие сте го забравили. Вие сте го забравили, за да се развиете като човешко същество, да навлезете в човешкото общество и да можете да функционирате в него. Ако спомените за Древния ви Дом и за по-висшата ви цел са били напълно установени в ума ви като деца, вие няма да желаете да се изправите срещу трудния живот на света. Вие ще искате да си отидете Вкъщи, в Древния ви Дом, откъдето сте дошли и където ще се завърнете.

Следователно идвайки на света, вие навлизате в период на амнезия, за да бъдете функционално човешко същество тук. Когато обаче това е изпълнено, вие трябва да се обърнете към Знанието. Вие трябва да откриете Знанието и да изучавате Стъпките към Знанието.

Какво общо има това с Великата Общност? Защо е толкова важно за разбирането и изживяването на Духовността на Великата Общност? Защо е фундаментално то за вашата подготовка и за вашите бъдещи срещи с други форми на интелигентен живот?

Както казахме, Знанието е основа за вашата духовност и е духовната ви същност. То също така е основа на духовността и е духовната същност на целия интелигентен живот във вселената.

Въпреки, че не притежавате една и съща история, една и съща култура, едни и същи ритуали, едни и същи спогодби или дори едни и същи убеждения и идеали, на нивото на Знанието вие сте едно. Чрез него вие можете да се разбирате помежду си. Вие можете да си комуникирате Същество със Същество, същност със същност. Заедно вие можете да надскочите всички граници на раси, култура, идентичност, вяра и връзки. Това е основната ви връзка с целия интелигентнен живот. Това е по-висшата духовност, която споделяте с тях и е основата на Духовността на Великата Общност.

Знанието обаче играе основна роля, за да се справите ефективно с интелигентните раси отвъд света и в контекста на самото човечество. Това е основна истина, защото Знанието е единствената част от вас, която не може да бъде повлияна в менталната среда.

Нека изясним това. Вашите мисли, желания, чувства, емоции, тенденции и вярвания са обект на многогодишни влияния и въздействия. Ако изследвате ума си внимателно, вие ще откриете, че не сте автори на повечето мисли, на които разчитате да ви осигурят стабилност и сигурност. Те обикновено са възприети от околната среда. Те са продукт на обществената среда. Както казахме има много малко оригинално мислене по света.

Една от задачите пред учениците на Знанието, е да бъдат наясно относно собственото си състояние и развитие, и да осъзнаят основните сили и елементи, с които продължават да засилват това състояние. Въпреки че това изгражда социална еднаквост в културите, то също създава големи ограничения за личността, които учениците на Знанието трябва да учат да познават, откриват и преодоляват.

За да откриете Знанието, вие трябва да разберете всичко, което ви пречи да сторите това. За да последвате Знанието, вие трябва да познавате тези затруднения, които ви пречат да го осъществите. Тук вие се изправяте лице в лице с тези сили в менталната среда, които са направлявали и определяли вашето мислене и които продължават да вършат това. Тук ще разберете, че повечето от вашите вярвания, мисли и пориви не са лично ваши. Те са били обусловени във вас през години и години на влияние.

По тази причина, Ние не препоръчваме на учениците на Знанието да гледат много телевизия и да четат много вестници, освен ако не са фокусирани върху събития по света или върху определен аспект на човешкото състояние. Тези медии само възстановяват старите идеи за въздействие върху хората, за да мислят те по един и същ начин с малко различия между отделните личности. Този вид кондициониране е както умишлено, така и непреднамерено и дава една и съща информация по един и същи начин на всички.

Знанието обаче не може да бъде убеждавано. То отговаря само на Знанието в другите и на Знанието във Вселената, което е и Съзнанието на Твореца. То не може да бъде убеждавано и не може да бъде объркано от проявленията на живота, както във физическата, така и в менталната среда. То знае какво е истина и какво не е. То не се влияе от фалшивото. То не е разклатено от фалшивото и не може да бъде преодоляно от него.

Затова Знанието е толкова голяма сила във вас. Неговото разбиране за света не се определя от лична гледна точка или от обществената среда. Затова то представлява вашата свобода на света.

Приближете Знанието и ще имате свободата, силата и решимостта на Знанието. Това е важен елемент във Великата Общност. То определя дали сте свободни или ще бъдете убеждавани и напълно подчинени.

Когато учите Стъпките на Знанието, вие ще видите силите на социалната среда и начина, по който ви влияят и определят мислите и поведението ви. Във Великата Общност обаче, тези сили са далеч по-мощни и съзнателно насочвани.

Както споменахме човешките вярвания, религии и идеи ще бъдат използувани в менталната среда от тези гости, които желаят да спечелят сила и влияние тук в този свят. Всичко, което искат хората, от което се страхуват и в което вярват несъзнателно, представлява това, което пришълците могат да използуват, за да управляват и насърчават мислите и поведенията на хората. Това са умения от менталната среда. Това е невидима форма на манипулация, но нейните резултати са много ясно забележими.

Това, което четете, което ви се казва, което слушате и начина, по който сте обучени да виждате нещата, има изключително проявление в живота. Тук на Земята има много малко свободомислещи хора, защото са много малко силните в Знанието личности.

Ако разгледате този въпрос сериозно, без преференции и тревоги, вие ще започнете да разбирате по-добре човешкото състояние и причините, поради които човечеството е толкова уязвимо в контекста на Великата Общност.

Трябва да надскочите вашите идеи за добро и зло, за да разберете динамиката и взаимоотношенията на живота. Както споменахме вече, вашите посетители не са зли; те просто имат собствени нужди, които трябва да осъществяват. В повечето случаи те не са силни със Знанието, защото са програмирани и обучени да мислят по определен начин и да осъществяват определни дейности без да ги осъзнават.

Ако следвате това, което ви казвам до тук, вие ще разберете, че човечеството се нуждае от Знание. Това сега не е обикновено духовно търсене. То е много важно за вашето оцеляване и самоопределение. Отвъд това, вие ще установите, че човечеството е дори привилигировано във Великата Общност, заради социалното развитие и богатите си духовни традиции, и има много по-голяма възможност за Знание в сравнение с пришълците.

Който стане силен със Знанието, ще бъде свободен в менталната среда и ще може да окаже положително и конструктивно влияние там. Без Знанието обаче, няма да бъде възможно да сторите това. Вашите мисли ще бъдат разклатени от много по-мощни мисли, защото във Великата Общност съществува Групово Съзнание, а не няколко на брой свободомислещи индивиди. В менталната среда, Груповото Съзнание е изключително силно.

Всички ваши извънземни посетители практикуват и демонстрират Групово Съзнание. Това им дава предимство при въздействия върху човешките възприятия, човешката памет и човешкото поведение във всички директни срещи, които са имали с човешки същества на света. Доказателствата за това със сигурност ще потвърдят всичко, което казвам.

Ако впоследствие хората си мислят, че са имали положително или отрицателно изживяване, това не опровергава факта, че не са могли да контролират изживяването си в присъствието на посетителите. Можете да наричате изживяването си добро, за да се успокоите или да го наричате зло. Ако обаче не сте в състояние да определите собствената си воля, ако не можете да фокусирате ума си, ако не можете да изразите вътрешната си истина или същност в директна среща с присъствие от Великата Общност, тогава сте победени в менталната среда. Ако това продължи, вие вероятно ще загубите волята си и няма да можете да мислите свободно.

Така възможността ви да изградите основа в Знанието става много далечна. Вие ще загубите почва под краката си и ще сте потърпевши от Груповото им Съзнание, и понеже те не подкрепят възстановяване на Знанието на света, те ще изкривят опитите ви да откриете истинската ви същност, нейното съобщение и цел за вас.

Може би ще се запитате, “Как е възможно това? Как може да се случи на света подобно нещо?“ Аз мога да ви уверя, че точно това се случва сега по света, случвало се е тук от десетилетия и ще продължи да се случва. Великата Общност е тук и изгражда своята мрежа за въздействие. Това влияние е много по-разпространено, отколкото си мислите в този момент. Затова сега е толкова важно да учите Знанието, разбирането и перспективата на Великата Общност.

Човечество губи почва под краката си. То никога не е било силно в менталната среда, но сега сериозно губи контрол. Ето защо има интензивно и спешно духовно призвание на света. То е по-спешно, отколкото хората осъзнават. Те може би си мислят: “Е, това е просто възможност да станем просветлени.“ Не. То е необходимо за запазване на цялостта и самоопределението на самото човечество. Присъствието от Великата Общност би създало спешен зов в света, дори ако човечеството нямаше съдбовните проблеми с околната и социалната среда. Болшинството от хората обаче не осъзнават мощните сили, които определят тяхното изживяване, тяхното бъдеще и съдба.

Ако прочетете историята на човечеството ще откриете, че повечето хора не са съзнавали големите социални и политически сили, които са определяли тяхното бъдеще и тяхната съдба. Това се е случвало през цялата история на човечеството, но сегашната ситуация е на друго ниво и в други размери.

Следователно зовът за Знание, който е духовен зов, звучи на света силно и тревожно. Затова не можете да се задоволите с малки лични удоволствия и удобства. Затова нещо ви движи напред.

Може би не го разбирате. Може би не разбирате неговото значение. Възможно е да ви ядосва и да нарушава комфорта, който сте си осигурили с течение на времето. Това представя движението на Знанието във вас и големия и тревожен зов, за който Ние говорим тук.

Индивидуалното и колективно развитие на Знанието трябва да бъде много по-голямо, отколкото е в момента, за да се присъедините успешно към Великата Общност, да откриете своето място там, да опазите свободата си и да проявите вашите качества и възможности в нея.

Това няма да се случи чрез правителствени програми. Това няма да бъде в резултат на образователната ви система. Това ще се осъществи чрез мъже и жени като вас, които имат смелостта и вътрешния повик да последват Пътя на Знанието, да станат силни със Знанието, да бъдат отговорни и да осъществят своето наследство, докато са на света.

Мъжете и жените на Знанието винаги са движили напред човешката раса. Те винаги са били източник на откритията, изобретенията и социалния възход. Те са вдъхвали духовност на религията и са я опазили жива през вековете. Сега обаче, вие сте в повратна точка, в която изизкванията са дори по-големи от досегашните.

Знанието във вас знае, че вие се присъединявате към Великата Общност. То знае, че затова сте дошли на света. То знае, че това е вашата първостепенна нужда и реалност. То също така знае точно къде се намирате в момента, в какво вярвате, какво мислите, какво цените, къде са вашите чувства и какво им влияе.

То знае, че трябва да бъдете свободни. То знае, че трябва да бъдете цялостни и силни. То знае, че трябва да откриете самообладанието и голямата сила на Знанието и ще ви води неумолимо към тях. Няма да има почивка. Няма да има отдих, докато не откриете тези неща, защото те са търсенето и копнежа на вашето Същество.

Личности от малки групи във Великата Общност са установили, изживяват и проявяват Знанието. Това обаче обикновено се случва в следствие на много по-съдбовни и трудни ситуации от тази, пред която вие сте изправени сега. Във високо развитите и строго контролирани общества, появяването на Знанието в личностите се счита за голяма заплаха и тези личности често биват жестоко подтискани за това.

В тези общества умовете, поведенията и приоритетите на личностите са силно контролирани чрез менталната среда и социалните условия. Тези личности на Знанието се изправят пред много по-големи трудности да извоюват свободата си и да я отстояват в обществото, и в менталната среда, което е изключително трудна задача. Те разбира се не са сами в това начинание.

Тук Ние сме изправени пред изключително важен момент от разбирането и подготовката ви за Великата Общност. Всяка личност, която съзнателно реши да стане силна със Занието и да отвърне на важния зов на света, ще има голяма подкрепа и ще откликне на големи включвания и връзки в живота на света и отвъд него.

Велики Духовни Сили наблюдават човечеството. Ние ги наричаме Невидимите, както са наричани те в повечето култури във Великата Общност. Като вещи градинари, те наблюдават развитието на човешкия интелект и на човешкия Дух, както и на интелекта и Духа във всички светове, където се е зародил интелигентен живот.

Човешките общества са много плодородни, но се намират в голям безпорядък. Това е една възможност за отделните личности да отговорят на Знанието и да изучават Стъпките към Знанието, но е много трудно за тях да повлияят върху посоката на човечеството, защото са малобройни и техния опит и тяхното развитие са много по-различни от договорите и традициите в човешките общества.

Това са забележителни хора, които обаче трябва да останат скрити, за да избегнат беди, преследване и неразбиране. Те са в здрава връзка с Невидимите, голяма духовна връзка, която става все по-здрава и по-здрава с техния напредък и прогрес.

Това ви дава ясна идея как изглеждат истинските ви Съюзници във Великата Общност и защо те са загрижени за вашето развитие и за опазването на вашата цялост. Истинските ви Съюзници във Великата Общност представляват общността на Знанието. Те нямат големи военни и политически сили, защото са скрити във Великата Общност. Те могат да общуват с вас чрез Невидимите посредством голяма духовна връзка и мрежа, в която ще се включите и вие, когато напреднете в Пътя на Знанието.

Вие ще разберете, че отвъд връзките във физическата реалност има големи и сложни взаимодействия и мрежи. Те са на нивото на Знанието и проявяват, и отразяват Знанието. Това не е ментална среда в смисъл, че всякакъв вид сила може да пребивава там. Менталната среда е психическа, но в същото време средата на Знанието е по-различна от психичната среда.

Така вие разбирате, че имате Съюзници във Великата Общност. Те подкрепят възстановяването на Знанието на света и са свързани с Невидимите по същия начин, по който и вие се учите да се свържете с тях. Те желаят да заздравят Знанието в цялата вселена. Те желаят да пазят Знанието живо в сложните ментални и социални среди, които съществуват във Великата Общност. Тяхната мисия в живота е да проявяват Знанието, да го показват и да го опазят живо в умовете и сърцата на индивидите, както в техните светове, така и във Великата Общност.

Въпреки че никога няма да ги срещнете лице в лице, те са най-големите ви съюзници и най-пълноценните ви бъдещи връзки. Само ако напреднете в Пътя на Знанието и преминете праговете на реализацията, вие ще можете да изпитате директно тях, тяхната сила, намерение и благостта на волята им.

На този етап е важно да знаете, че те съществуват, защото ще си помислите, че човечеството няма абсолюстно никакъв шанс във Великата Общност и че всичко, което ви представям изглежда изключително смайващо и обезкуражаващо. Не се обезкуражавайте, защото силата на Създателя, силата на Невидимите и силата на големите общества на Знанието, които съществуват във Великата Общност са с вас и ви подкрепят в трудната задача да преодолеете социалните условия, да спечелите свобода в менталната среда и да откриете пътя към Знанието.

Бъдете смели, защото великото Учение на Създателя е на света днес. То представлява желанието и волята на истинските ви Съюзници да откриете свободата си и да я проявявате във вашата служба на света.

Великото Учение наречено Път на Знанието на Великата Общност, е дадено на хората. Неговата цел е да подготви човечеството за Великата Общност и да осигури фундаментална подготовка за изучаване, живот и проявление на Пътя на Знанието. То осигурява уникален метод на обучение наречен Стъпки към Знанието.

То е предназначено за всеки на света, който чувства великия зов в себе си в този момент. То поставя основата на духовно възстановяване, което Ние наричаме възстановяване на Знанието. То поставя основата за получаване на перспектива и разбиране за Великата Общност. То ви позволява да градите основа за познаване и установяване на истински и целенасочени връзки с другите. То носи реалността и опита на Знанието в ежедневния живот и във всички аспекти от вашите дейности на света. И последно, то ви готви за Великата Общност като ви свързва с истинската ви сила и умения, като ви осигурява основа за свобода и обучение за динамиката на интелигентните взаимоотношения в по-висшата ментална среда, към която се присъединявате като раса.

То отговаря на вашата съдба; то подчертава вашата съдба. То откликва на истинската ви духовна природа. Това Учение е представено чрез една личност, но не е продукт на обучението на тази личност, защото няма индивид на света, който може да създаде такова Учение.

Бъдете смели, защото имате велико съдействие. Методът на подготовка ви е даден. Той е на ваше разположение сега. Тази книга показва реалността на неговото съществуване на света.

Бъдете смели, защото Невидимите са с вас и ще ви насочват и благославят, когато прогресирате и напредвате по Пътя на Знанието.

Бъдете смели, защото имате стабилни Съюзници във Великата Общност, които независимо от огромните трудности и саможертва са установили реалност на Знанието и са напреднали в Пътя на Знането в техните светове. Техните постижения са възможни за вас чрез ученията от Пътя на Знанието от Великата Общност. Тяхното осъзнаване и величието на техния Дух могат да бъдат изживяни директно като се учите да комуникирате с другите на нивото на Знанието и навлезете в тази по-голяма духовна панорама на живота.

Вие навлизате в нея без фантастични вярвания, без сложни метафизични системи на вяра, без високи идеали, без нереални асоциации. Вие ще навлезете с духовна чистота и цялостно съзнание, което дава възможност на личности и същества навсякъде във Великата Общност, да навлязат в тази по-голяма връзка с живота, която ние наричаме Знание.

Следователно вашата подготовка за Великата Общност е духовна по своята същност подготовка. Това е фундаментална подготовка за възстановяване на духовната ви сила и интелект. Тя е проявена чрез следване на Пътя на Знанието и чрез изучаване на Стъпките към Знанието. Така вие напускате границите на религията и навлизате в по-голямата панорама на духовността, както тя наистина функционира и съществува във физическата реалност на ежедневния ви живот и в реалността на Великата Общност.