Подготовка за Великата Общност

Подготовката за Великата Общност е предстояща нова книга, която ще бъде издадена от Обществото за Новото Съобщение. Понастоящем включваме три глави като част от предишна Безплатна Учебна Сесия. Остатъкът от книгата ще бъде наличен скоро. Ще ви изпратим съобщение по ел. поща веднага след излизането на тази книга и ще актуализираме тази уеб страница за книги, за да включва всички глави.

Ако все още не сте се абонирали за Списъка с Нови Съобщения и искате да получавате новини и актуализации за нови версии, моля, направете това, като превъртете надолу до списъка Регистрация в пощенски списък в лявата странична лента и въведете своя ел. адрес.

Подготовка за Великата Общност е книга от Том 4 от Новото Съобщение от Бог.