Живот във Вселената

От хиляди години, човечеството е наблюдавало нощното небе и се е чудело задавайки си въпроса: кой е там?

Сега имате шанса да пътувате в нощното небе, да отидете отвъд учудването си и да изживеете реалността и духовността на живота отвъд нашия свят.

Живот във Вселената е прозорец към живата история на нашата вселена: реалната търговия, пътуването и конфликта във Великата Общност на интелигентния живот; зараждането и залеза на цивилизациите, както и великия План и Целта на Създателя, наблюдаващ духовния прогрес на живота в галактиките.

Сега Бог ни подготвя и уведомява за нашата съдба във Великата Общност. Това се осъществява посредством Божиите Откровения, чрез които ние можем да разберем тези неща и да научим за реалноста и духовността на живота във вселената. За пръв път, можете да рискувате извън ограниченията на вашия свят и в широката арена на живота към която човечеството се присъединява.

Живот във Вселената е отворена пътека за велик човешки опит. Пред вас се разкрива историята и визията на живия космос, сложността на взаимодействията между световете и бъдещето което ни очаква когато влезем в голямата арена на живота. Отидете извън границите на удобната човешка позиция и се потопете в тази „Велика Общност”, великата панорама на живота който винаги ви е викал, зовял и очаквал.

Живот във Вселената е втората книга от Том 4 на Новото Съобщение от Бог.

Съдържание