Великите Вълни на Промяната

Великите Вълни на Промяната представят пророчество за трудните времена напред и стъпките, които да предприемете, за да преминете през все по-трудното и несигурно бъдеще.

Пред лицето на такава несигурност  Великите Вълни на Промяната  представят революционно нов път, който да ви даде увереност и посока в живота, уникален и приложим навсякъде по света процес. Чрез разбиране на Великите Вълни и чрез свързването ви със Знанието, дълбокия авторитет във вас, вие можете да добиете сила, кураж и вътрешна увереност, за да се приспособите и да се превърнете в сътрудници, а не в жертва на бързопроменящия се свят.

Великите Вълни на Промяната са основния източник, който е необходим на всяка личност да се подготви умствено, емоционално и практически за голямата промяна, която наближава. Ако достатъчно хора предприемат  тази подготовка, човечеството ще има силата, състраданието и издръжливостта  да премине трудния период напред към реалността на Новия Свят.

Великите Вълни на Промяната е първата книга от Том 4 на Новото Съобщение (Откровение) от Бог.

Table of Contents