Живот в Пътя на Знанието

Living The Way of Knowledge

Живот в Пътя на Знанието е Учение на Новото Съобщение (Откровение) за това как да донесете благоволението, ръководството и силата на Знанието в Четирите Колони на вашия живот: Колоната на Връзките, Колоната на Работата, Колоната на Здравето и Колоната на Духовното Развитие. Както четирите крака на една маса, така и Четирите Колони осигуряват стабилна основа за изграждането на по-велик живот в нестабилен и несигурен свят.

Живот в Пътя на Знанието представлява едно чудесно упражнение за изучаване и живеене на Новото Откровение от Бог. Чрез изграждане на Четирите Колони във вашия живот, вие развивате истинска основа, стабилност, сигурност и посока на вашето изживяване.

Голямата мъдрост в Живот в Пътя на Знанието ще ви осигури ежедневна проницателност, която е нужна за успешно преминаване на високите прагове в пътя на откриването и следването на Знанието.

Живот в Пътя на Знанието е третата книга от Том 3 на Новото Съобщение от Бог.