Том 3

За Том 3

Том Три включва книгите за духовна практика на Новото Съобщение от Господ. Тук е текста Стъпки към Знанието, една от първите книги на Откровението, дадена на Месията от Източника през 1989г. Стъпките днес са основата на пътя на практиката, изкуплението и завръщането, дадена от Бог на хората днес.

Стъпките за Продължаващо Обучение, които са продължение на Стъпките към Знанието, доразвиват пътешествието на Стъпките във важна и нова сфера. Тези две книги осигуряват основните знания за въодушевен и изпълнен с достойнство живот.

Том 3 също така включва книгата Живот по Пътя на Знанието, който представя учението за Четирите Стълба на живота: Стълб на Връзките, Стълб на Дейността, Стълб на Здравето и Стълб на Духовното Развитие.

За в бъдеще и други книги ще бъдат включени в този том когато Месията подготви и включи още материали и текстове нужни за обучението на хората.