Кого ще Срещнете

Както е предадено на
Маршал Виан Самърс
на 22 октомври, 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Във вашия живот ще има много важни срещи. За да ги разпознаете и оцените, вие ще трябва да се подготвите или ще ги пропуснете и те няма да се осъществят. Ние казахме вече, че ще се нуждаете от силни съюзници в изучаването на Пътя на Знанието във Великата Общност. Ще се нуждаете от силни съюзници, за да откриете вашата цел и да я разпознаете измежду много атрактивни неща, които светът ви предлага.

Знанието ви води и подготвя да срещнете тези личности, които ще играят ключова роля във вашето развитие. Знанието води също и тях. Вашата съдба е да се срещнете взаимно, но съдбата може да се променя. Посоката на нещата може да се променя. В този свят шансът играе огромна роля в определянето на това дали нещата се случват или не. И по този начин вземането на решения от ваша страна и от страна на тези, с които съдбата ви е определила да се срещнете, може да има забележително влияние върху крайния изход. Движението на Знанието постоянно се разстройва от амбицията и упорството на личното ви съзнание.

За да продължите мисията си, вие се нуждаете от силни съюзници, защото Бог знае, че не можете да сторите това сами. Другите обаче, не могат да изпълнят вашата роля. Вие трябва да сторите това. Някои личности ще ви помогнат да откриете ролята си, да я изживеете и да я пречистите във времето. Вашата цел е да бъдете заедно и без да го знаете, вие ще се опитате да се откриете. Това представлява по-голямо привличане в живота в сравнение с всяко романтично привличане, което хората чувстват и проявяват едни към други. Това е много различно, уникално и специално нещо. Ще имате много малко такива връзки в живота си. Ако сте късметлии и се готвите мъдро, няколко от тях ще се осъществят в живота ви.

Вие се опитвате да откриете тези личности, защото те държат ключа за живота ви. Те от своя страна се опитват да ви открият, защото вие държите ключа за техния живот. Не можете да знаете сами вашата цел, защото тя може да бъде реализирана, изживяна и проявена само в контекста на подходящите връзки. Ако се опитате да установите тези връзки с хората, които обичате или предпочитате, тогава целта ви няма да се покаже и Знанието ще остане безмълвно. Ще бъдете оставени с вашите идеи, които да ви насочват и пазят – много беден водач и доста опасен подход.

Знанието ще познае тези съюзници, които са пратени от Духовното ви Семейство, за да ви помагат. Това е много по-различно разпознаване от това, което хората изпитват в романтичните си връзки и дори по-различно от влечението ви към тези личности, с които споделяте общи чувства сега и в миналото. Вие не се срещате с вашите съюзници заради предишни ангажименти в света. Това са връзки с по-висша цел. И ако тези връзки бъдат разпознати и открити, приети и правилно разбрани, те ще донесат по-големи награди от всичките ви връзки взети заедно.

За да се подготвите, вие трябва да изучавате Пътя на Знанието и да се учите да разграничавате това, което ви е познато от онова, което желаете или в което вярвате. Докато това не се случи и докато разграничението не се изживее ефективно, вие няма да бъдете готови за истинските си съюзници.

Само в много редки случаи тези връзки ще бъдат между съпруг и съпруга. В повечето случаи тези хора ще бъдат сподвижници – хора, които пътуват с вас, които са част от обезпечаване на нуждите ви и чието Знание държи ключ към вашето Знание и обратно. Това е различен вид връзка. Тя не задоволява личното ви съзнание. Тя трябва да ви свърже с дълбокото ви вътрешно съзнание.

Ако имате късмет да се срещнете с някои от тези хора, вие ще почувствате различен отзвук в себе си – не опияняващото вълнение на любовната история, фантазиите и очарованието, които следват прекрасните моменти на емоционалното привличане. Вие ще изпитате спокойствие, завръщане вкъщи, далечни спомени, нещо далечно и прекрасно, но дълбоко и проникновено. То ще ви говори и вие ще можете да му отвърнете.

Въпреки че сте предопределени да срещнете тези хора, възможно е да се провалите и да не ги откриете. Възможно е и те да не ви открият. Вие можете да свършите само своята част в този аспект. Ако сторите всичко необходимо и не ги откриете, това вероятно е, защото те са се загубили в света. Ако те направят всичко възможно и не ви открият, това означава, че вие сте се загубили в света. В предишно споразумение сте се разбрали да се търсите и да се откриете. Времето и мястото обаче не са известни, както не е ясно дали ще осъществите вашата среща, защото това се определя от вашето развитие тук, от решенията, които взимате, от вашата разсеяност и от затрудненията, които срещате по пътя си.

Следователно, въпреки предопределеността, за да се случат тези срещи, е нужно усилие и работа. Нещо голямо трябва да се покаже във вас. То не може да бъде далечна възможност. То не може да бъде само далечно чувство. То не може да се появява само, когато сте разочаровани от другите или от себе си. То трябва да бъде нещо постоянно и дълбоко по своята същност.

Не сте сами в света. Има и други пратени тук, за да ви помагат, както и вие сте пратени да помагате на тях. Ако се откриете, ако сте готови един за друг и сте готови едни за други, тогава можете да научите нещо важно за голямата ви цел в живота и за естеството на съдбата ви. Важно е да разберете, че в тези връзки много рядко има истински лидери. Лидерската позиция трябва да се приеме от определени хора за изпълнението на дадени функции, но това е малка част от тези, които имат такова съзнание. Помнете. Вие идвате тук да служите и да давате, да възстановявате и поправяте, а не да доминирате.

Във Великата Общност съществуват много забележителни истини, които трябва да бъдат открити – истини, които са свързани с живота в този свят и във всички светове. Една от тези истини гласи: Мъдрите остават в сянка. Колкото по-велики сте, толкова по-прикрити трябва да бъдете. Колкото по-голяма сила и съзнание притежавате, толкова по-внимателни трябва да сте с кого я споделяте и по-проницателни трябва да бъдете, когато избирате получателите на вашия дар. Това е изпитание за амбицията. Това е изпитание за нетърпението. Това е изпитание за самоизтъкването, което не е породено от Знанието. Само Знанието знае кое е истинско и няма да отговори на нищо друго.

Колкото по-силни сте със Знанието, толкова повече ще бъдете като него и толкова по-трудно ще грешите. Какво са грешките, освен грешки в прозорливостта – незнание какво ви е дадено, незнание къде се намирате спрямо него и как сте свързани с него? Избор на грешна личност, на грешно време, на грешно място, на грешен момент, на грешна идея – всичко това са проблеми на прозорливостта. С прозорливостта идва и предпазливостта – способността да останете безмълвни и прикрити.

Уверяваме ви, че във Великата Общност, Мъдрите остават прикрити, в противен случай те са експлоатирани и разпъвани на кръст. Те са обиждани и злоупотребени и даровете им се загубват. Само в много редки случаи се осъществяват демонстрации пред голям брой личности. И тези демонстрации обикновено са за последно.
Мъдрите остават скрити – работейки тайно, пазейки даровете си, насочвайки ги към тези, които са предназначени да ги получат и бранейки ги от онези, които търсят власт, привилегии и други ползи.

Следователно, когато откриете личностите, които трябва да срещнете, за да продължите и потвърдите вашата цел, вие трябва да бъдете много смирени. Те не са тук лично за вас. Те не са възхитени от вашата личност. Те не са влюбени в образа ви. Те са свързани с нещо велико във вас и тяхната привързаност и преданост към вас ще надживеят всяка човешка привързаност.

Това е, което хората търсят в своите връзки. Те се опитват да открият своите съюзници. Това обаче, което в повечето случаи откриват е онова, към което са привлечени, защото не са напреднали достатъчно, за да откликнат и да получат голяма привързаност и полза от човешките връзки. Те са обвързани към нуждата си от удоволствие и страха за оцеляване и това са критериите за техния избор. Ние обаче говорим за нещо коренно различно тук, нещо уникално и много рядко.

Вие по всяка вероятност ще срещнете не повече от три или четири ваши съюзници. Ако срещнете всички от тях, то те няма да са повече от десет на брой. Те ще изиграят много важна роля за инициирането, подкрепата и изразяването на голямата цел, за която сте на този свят – цел, която може да се покаже само, ако узреете достатъчно като личности и задоволите дадени желания и изизквания за себе си.

Знанието във вас се показва, когато са налице подходящите условия за това. Връзките базирани на Знанието се осъществяват, когато условията са подходящи за тях. Няма да бъде лесно да се срещнете с вашите съюзници. Вие ще трябва да се разделите с други хора и с много прекрасни неща, за да се откриете взаимно. Трябва да сте свободни, за да сторите това. Ще трябва да спечелите свободата си, за да сторите това. Ще трябва да спечелите тази свобода. Ще трябва да я изстрадате. Въпреки че тя ви е дадена, за да я докоснете, да я приемете и притежавате, трябва да сте освободени от нещата, които я омаловажават, отричат или заменят.

Съдбата в живота е нещо, което вие никога не би трябвало да приписвате на ежедневните дейности, с които сте ангажирани. Хората приписват голяма цел и стойност на малки, безсмислени, временни или целесъобразни неща. Те казват, ”Аз правя това. Това е с голяма цел”. ”Аз съм с тази личност. Това е с голяма цел”. ”Аз страдам сега. Това е с голяма цел”.”Аз стоя тук. Това е с голяма цел”.”Аз си тръгвам оттук. Това е с голяма цел.” Тези опити обаче са само, за да придадете голямо значение на нещо, което не носи такава значимост в себе си. Не се заблуждавайте относно това. Не попадайте в тази форма на самоуспокоение и комфорт.

Съдбовните срещи са голяма рядкост. Те не се случват всеки ден. Те не са гарантирани с всяка личност, в която откривате голямо привличане или голяма близост. Съдбовните връзки са тук, за да служат на голямата цел. Хората, които са включени в тях, все още не са съвсем наясно с тази цел и се опитват да я открият. Те често страдат един с друг, защото трябва да се помирят със себе си и с останалите. Те трябва да открият основа за истинските неща и да ги разграничат от всичко останало.

Това изизква време. По-добре ще бъде да свършите по-голяма част от нещата сами, преди да се срещнете или няма да можете да се включите и да участвате. Ако срещата ви е прекалено скоро, тогава няма да сте в състояние да получите даровете на потвърждението, които си разменяте. Няма да можете да се потвърдите едни други и да затвърдите голямата нужда и голямото разбиране, които говорят за живота и съдбата, живота, който е благословен преди да дойдете на земята. Вие сте определени едни за други преди да дойдете тук – не да се задоволявате като хора и не, за да задоволите личните си желания, нужди и страсти, а да инициирате, да поставите началото, да подкрепите и подхранвате великата цел и мисия, която се издига над човешките ви интереси.

Ако можете да надникнете във Великата Общност, това ще стане много по-ясно за вас. Вие ще видите връзките, които притежават тези измерения и тази цел. Ще откриете това не само между личности в други светове, но и между личности, които живеят в различни светове. Вие ще видите връзки между личности, които никога не са се срещали в живота си и няма да се срещнат физически, но които могат да споделят това, което са научили и получили чрез голямо разпознаване. Това е забележително и може да изглежда неразбираемо от гледна точка на нормалното съществуване, но то е истина и е много важно за вас.

Вашето Духовно Семейство работи на много места. Вие сте свързани с тях и те са свързани с вас. Те представляват връзките, които сте възстановили в Знанието до сега. Някои от тях са на света и много от тях са извън него и ви наблюдават. Те представляват вашата малка работна група. Съществуват много на брой Духовни Семейства. Не си мислете, че можете да прикрепите към вашето Духовно Семейство човек, който ви е близък, когото обичате, ваши братя или сестри, майки или бащи. Ние говорим за нещо друго тук.

Ако е трябвало да откриете някой от вашите съюзници, но той или тя са загубени в света и не могат да ви отговорят, това ще бъде голямо нещастие за вас. Не се опитвайте обаче да ги привлечете сега. По-добре се гответе и се надявайте и те да се подготвят, за да сте готови един за друг – готови да се познаете, готови да поемете голямата си роля и да разграничите голямата цел от личните ви интереси. Тези връзки ще бъдат потвърждение, че работата, която сте свършили и в която съзнателно сте се включили е необходима и смислена, въпреки че не можете да откриете постигнатия резулт и напълно да разберете важноста и.

Не гледайте настрани и не си казвайте, ”Тази личност би трябвало да е една от тях” или ”Това сигурно е една от тези личности, защото си приличаме и е много приятно да сме заедно и да имаме толкова общи интереси”, или ”Изпитвам такова влечение към него”. Не приписвайте това на никого. Времето и опита ви ще разкрият тези личности, които имат голяма цел и мисия в живота ви. Въздържайте се в тази насока и ще избегнете много глупави и скъпо струващи грешки.

Не трябва да прахосвате живота си. Не трябва да продължавате да отучвате неща, на които се обучавате. Не трябва да се разочаровате отново и отново относно тези неща, за които си мислите, че са реални и правилни. Времето в живота ви е скъпоценно. Възможностите ви тук са огромни. Колкото повече осъзнавате това, толкова по-малко ще желаете да прахосвате времето си за някакви начинания или връзки, които ви излагат на риск, компроментират ви или ви отклоняват от правия път.

Когато откриете вашите съюзници, вие вероятно ще разберете, че трябва да им служите или те да служат на вас. Можете да сте в лидерска позиция и обратно. Вие ще се чувствате чудесно заедно, ако приемете това, което може да не е валидно за всички ваши идеи, амбиции или възгледи. Ето защо ви е нужно смирение и трезва мисъл. Затова ви е нужна подготовката.

Много от надеждите и идеите ви за вас самите, ще бъдат разочарование. Много от безрасъдните ви усилия, силни желания и горещи привличания трябва да бъдат изоставени. За да познаете своите съюзници, вие трябва да наблюдавате, да слушате и да учите – не само в момента, а постоянно.

Много хора не желаят да живеят без определения. Те искат всичко да им бъде ясно, прегледно представено и обяснено. Те желаят всичко, което вършат да изглежда подредено, свързано с миналото им и разбираемо. Това обаче няма да бъде така в тези връзки. Те ще бъдат мистериозни. Те често ще бъдат и много объркващи. Те могат да предизвикат изключителен вътрешен конфликт във вас и между вас, в зависимост от готовността ви да се срещнете и разпознаете.

Важното тук е не да се опитвате да опознаете другата личност, а да разберете и да изживеете истинското привличане. Да, ще трябва да разберете тяхното поведение, техните особености, техните задължения и техните затруднения. Това е важно. Изживявянето обаче на истинското привличане е начин да свикнете с такава връзка, което ще направи всички предишни ваши връзки да изглеждат съмнителни. Всички предишни хора, на които сте били отдадени, на които сте се опитвали да се отдадете, от които сте изизквали или очаквали да бъдат отдадени – ще са поставени под съмнение. Ако позволите на това да се случи, тогава Велика реалност може да се прояви чрез вас. Ако обаче му се противопоставите или го откажете, или се опълчите срещу него, ще възникне огромен конфликт във вас. Тогава ще бъде по-добре изобщо да не се срещате с вашите съюзници.

За да се откриете, вие трябва да работите в себе си и в живота си, и да изчистите пътя. Ако сте семейни и имате вашите планове, задължения и приоритети, и срещнете вашите съюзници, всичко останало може да се разпадне за вас.

Ще ви дадем един пример, с който вие вероятно вече сте запознати. Когато Исус разбрал, че има последователи, той е трябвало само да ги повика и те са го последвали. Това изразява връзки от велико естество, за които говорим тук. Те не са го последвали, защото е бил великолепен, защото е притежавал необикновени качества, защото е бил красив, мил или приятен. Напротив, той е щял да ги поведе към опасни ситуации и постоянно да ги предизвиква. Какво ги е накарало да изоставят това, което са вършили в живота си и да го последват? Това нещо е било Знанието.

Ако искате да откриете вашите съюзници и желаете те да ви открият, вие трябва да сте готови за това. Тази връзка ще хвърли в съмнение голяма част от онова, което сте планували и което вече сте изградили за себе си. Ако не желаете да изоставите нищо, а да прибавяте още и още, тогава тази връзка ще бъде прекалено опасна за вас. Истината ще бъде много опасна за вас. И въпреки че може и да претендирате с голяма цел, истинската ви цел ще бъде отвъд вашите възможности.

Много необходимо за вас е да учите да бъдете във връзка от такова естество и по този начин, вие ще учите Пътят на Знанието във Великата Общност. Пътят на Знанието ще потвърди Знанието и нищо повече. Той ще ви отведе към Знанието и към нищо повече. Той ще ви донесе истинско разпознаване във вас и нищо повече. Той ще ви отведе до разпознаване на истинските съюзници в живота ви и нищо повече. Нищо повече от това няма да бъде потвърдено.

Както виждате, хората копнеят за истината, но те също така желаят и много други неща. Истината и другите неща обаче не са съвместими помежду си. Когато желанието ви за истината расте по-дълбоко и вашия опит с истината се задълбочи, останалите неща стават или полезни или не. Те обаче не са вече централния фокус в живота ви. Вие не сте подвластни на любовта и парите. Вие не сте в плен на красотата, великолепието, славата или сигурността. Вие не се опитвате да напуснете живота или да бъдете в комфортна позиция. Вместо това, вие търсите нещо, което потвърждава кои сте наистина, защо сте дошли на света и какво трябва да сторите тук. Тези връзки са централната част от това посвещение.

По-късно, когато говорим за Невидимите, ние ще разкрием напълно новата реалност на връзките, която е свързана с истинските ви съюзници. Това ще ви осигури дори по-дълбоко разбиране за вашата цел. Както живеете на света, така имате живот и в Древния ви дом. Това не е загубено за вас и е във вашето Знание сега. Вие имате връзки в света и отвъд него. Вие имате връзки с вашето Духовно Семейство и тези връзки осигуряват контекста и значението за идването ви на света.

Знанието ще ви подготви за тези връзки. Ако откриете пътя към Знанието и му се отдадете, постепенно всички трудности и дилеми във връзките ви ще изчезнат. Ние можем да обещаем това, поради естеството на реалността и естеството на вашата велика идентичност и цел тук. Тогава можете правилно да напуснете огромното и изглеждащо безнадеждно страдание, което ви огорчава толкова много. Тогава няма да сте изгубени повече на света. И вашия пример, вашия опит и вашето разбиране, ще вдъхнови други и ще им даде големи възможности.

Вие се нуждаете от истински сподвижници в живота, но за да ги имате, вие трябва да сте във връзка с истината във вас, която е представена от вашите връзки със Знанието. Станете ученици на Знанието и тези връзки ще ви се разкрият и ще бъдат възстановени от вас. Тогава вашите съюзници ще могат да се включат към вас, за да потвърдят възстановяването на Знанието, да му дадат значение и обхват на света и да дадат определние на това, което специално трябва да осъществите тук.