Кой служи на Човечеството?

Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 23 октомври, 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Вие имате страхотни съюзници във Великата Общност. Те са значими, но скрити. Вашите съюзници представляват една много тайна връзка. Тази връзка не е политическа сила. Тя не е светско общество. Тя не е сила с огромни армии. Тя не е нещо, което може да ви спаси от лапите на друга извънземна сила. Вие имате различен вид съюзник, много по-отдаден и много по-надежден.

Вашите съюзници служат на човечеството, защото помагат за възстановяване и проявление на Знанието навсякъде във Великата Общност. Те представляват Мъдрите в много светове, които подкрепят по-висша цел в живота. Те заедно споделят по-голямо Знание и Мъдрост, които могат да бъдат предадени през огромни разстояния в космоса и през границите на всяка раса, култура, темперамент и среда. Мъдростта на вашите съюзници е всеобхватна. Техните умения са огромни. Тяхното присъствие е скрито. Те ви разпознават, защото осъзнават, че сте нововъзникваща раса, която се появява в много трудна и конкурентна среда във Великата Общност.

Те осъзнават, че не сте подготвени и ви дават, както дават и на много други нововъзникващи светове в тази епоха, по-голяма възможност за подготовка в Пътя на Знанието на Великата Общност. Пътят на Знанието на Великата Общност е преведен специално за човешките същества във форма, език и набор от концепции, които са разбираеми и достъпни за вас и които се основават на познати идеи и опит. Само по-велик Разум би могъл да осъществи такава подготовка в света. Волята на Бог е това да бъде осъществено и Мъдрите, които са ваши съюзници, служат за това безпрекословно.

Вашите съюзници във Великата Общност живеят във физическата вселена. Те имат за свои партньори невидими съюзници, които имате и вие, и които се наричат Невидимите. Тук обаче, ние ще говорим за вашите съюзници в самата физическа вселена, тъй като трябва да сте наясно, че те съществуват и знаят за вас. Трябва да сте наясно, че те са постигнали това, което сега вие сте се заели да постигнете. Трябва също така да осъзнаете, че не сте сами във Великата Общност, въпреки че наистина ще се почувствате като такива в огромните пространства на космоса.

Вашите съюзници се наричат Харими, което е дума, означаваща “онези, притежаващи умения“ на Септорал, често използван език във Великата Общност. Тази дума, макар и нова за вас, се използва, за да илюстрира както наличната ви помощ, така и някои от реалностите, които ще откриете в един по-голям контекст на живота, който се простира далеч отвъд границите на вашия свят и на вашето съзнание.

Харимите съществуват, за да подкрепят възстановяването на Знанието навсякъде – навсякъде, където се е зародил и съществува интелигентен живот във физическата вселена. Те служат като посредници между невидимия свят, откъдето сте дошли и видимия свят, в който живеете сега. Техните умения и постижения са впечатляващи. Малцина във вашия свят са успели да постигнат тяхното състояние на съзнание. Тяхната мисия не е просто да подкрепят и подпомагат собствените си раси и култури. Тяхната роля е и да подкрепят Знанието във Великата Общност. Техните постижения правят възможни мирните отношения между световете. Те правят възможно по-висше обучение, както и въздигането на светските общества.

 

Харимите работят за мир във Великата Общност и поради това тяхната мисия и техният обхват са огромни. Те представляват личности от много светове. Някои от тях са се срещали, а други никога не са се срещали помежду си. И все пак, те се поддържат заедно чрез огромна комуникационна мрежа, която използват Невидимите, които могат да отидат навсякъде и които могат да доставят информация от един свят на друг по нефизичен начин. Тази огромна комуникационна мрежа обхваща и вашия свят. Това е невероятно постижение в умствената среда.

Вие не можете да разберете напълно мащаба на това, което ви се представя тук, но можете да оцените факта, че тази велика комуникационна мрежа е в света и е достъпна за човечеството. Чрез нея ви се дава Пътя на Знанието на Великата Общност, както и подготовката за Великата Общност. Следователно, вие получавате не само помощ отвъд физическата вселена, но и от самата нея.

Харимите не са заети с човешкото развитие и с човешките дела. Тяхна грижа са много светове – светове в различни етапи на развитие във Великата Общност, светове, които са се развили във Великата Общност, както и западащи светове във Великата Общност. Харимите са активни във вашия свят сега, поради появата ви във Великата Общност. Те представляват Знанието и Мъдростта в огромен мащаб и в много по-широк контекст, контекст, който прави всичко, което е представено тук в това Учение, универсално приложимо. Това, което е вярно във Великата Общност, трябва да е вярно и за вашия свят, тъй като вашият свят не е по-различен в това отношение.

Мъдрите, които подкрепят вашия свят са пример, който показва, че всичко, за което говорим, може да бъде демонстрирано и научено, независимо от ограниченията и трудностите във вашия свят. Как Мъдрите се асоциират помежду си и как комуникират на големи разстояния е чудо и е нещо, което можете да започнете да оценявате, поне концептуално. Защо са скрити те? Защото обикновено не са добре приети в собствените си светове, освен ако расата им не е еволюирала до високо ниво. Ако тяхната раса е еволюирала до високо ниво, тогава цялата раса преминава в потайност, защото Мъдрите остават скрити, а мъдрите общества също остават скрити поради същите причини.

Силата във Вселената се признава както в технологичната, така и в умствената среда. Технологичната мощ има граници, разбира се, въпреки че вие все още не сте ги достигнали. Силите на ума, силите на груповия ум и способността да се влияе върху умствената среда, обаче, представляват по-напреднал и по-зрял подход към използването на властта във Великата Общност. Ограниченията на физическата сила отварят по-големи врати към друг вид сила във Вселената. Тук по-умните, могат да победят по-силните, а по-мъдрите, могат да избегнат по-агресивните.

Силата в менталната среда представлява по-голямо развитие на силата във Великата Общност. Това е валидно и във вашия свят. Въпреки че разбирането за менталната среда е само в начална фаза тук, то представлява голямо постижение за човечеството и ще ви позволи да компенсирате намесата на други сили от Великата Общност във вашия свят, чиято социална сплотеност и технологични способности далеч надхвърлят вашите.

Харимите признават, че нациите и цялото население, на който и да е свят, не могат да бъдат извисени наведнъж. Само определени индивиди могат да бъдат подготвени да допринесат за своята раса, за да я извисят, укрепят и така нататък. Чрез техните усилия и демонстрации тяхното собствено общество и население като цяло могат бавно да напреднат. Следователно работата се извършва чрез индивиди тук и там. Тя не се осъществява чрез правителства. Тя не се осъществява чрез организирани религии. Тя не се осъществява чрез големи социални, политически или икономически групи. Вместо това, тя се върши от хора, които са готови да приемат по-голямо разбиране и по-големи способности. Техният принос далеч надхвърля това, което биха могли да постигнат без тази подготовка. Каква по-голяма услуга можете да извършите за вашия свят, от това да го подготвите за бъдещето и да гарантирате бъдещото му благополучие и напредък? Не забравяйте, че работите за настоящето и бъдещето. Човешките същества все още не го разбират, но това е известна истина във Великата Общност.

Харимите няма да общуват с много хора по света, защото това не е необходимо. Те не могат да имат постоянна директна комуникация по всяко време. Това, което са научили, е това, което вие четете днес и което ние ви разкриваме в този момент. Това, което ви даваме, ви учи на това, което е научено и демонстрирано във Великата Общност. Това представлява работата на Харимите, тъй като техният пример и техните умения са им разкрили какво може да се направи във физическата вселена във всеки конкретен свят, и какво трябва да се направи предвид текущото състояние на вашия свят и съобразно бъдещите обстоятелства в него.

Запомнете, Харимите не представляват политическа сила, национални правителства или което и да е световно население. Техните членове живеят в тайна и общуват тайно помежду си. Въпреки че на някои места те изпълняват официални религиозни или политически функции, те не представляват своите правителства във великата си дейност. Правителствата поначало са загрижени за реда и оцеляването. Харимите се грижат за истината и образованието. Следователно тяхната дейност не може да бъде възпирана или ограничавана от никое правителство, било то световно или междупланетно.

Броят на Харимите е малък и техните умения се разкриват само на определени лица в определени моменти и рядко биват демонстрирани публично. Те са скрити и така успяват да запазят Мъдростта си. Тяхната сила е защитена от узурпацията на правителства, търговски организации, гилдии, военни сили и др. Вие още не можете да видите и разберете колко голямо постижение е това, какво е значението му и какво може да ви научи за силата и амбицията в живота. Сега вашият свят се нуждае от хора, които да напреднат в това разбиране, защото тези хора могат да дадат на света нещо, което светът не може да си осигури сам.

Нуждаете се от помощ отвъд света, за да се подготвите за Великата Общност. Как можете да се подготвите? Вие не знаете какво има там. Вие не познавате политическата и икономическата ситуация, такива, каквито съществуват дори във вашата част от космоса. Вие не знаете как и срещу кого да се защитите. Как ще разберете кой е приятелски настроен и кой не е? Вашите посетители са в състояние да ви представят различни изображения и демонстрации. Как ще разберете какво правят, ако не разбирате тяхната интелигентност? И как можете да разберете тяхната интелигентност, ако не сте развити в умствената среда? Как можете да разпознаете тяхната цел, ако не сте опитни в Пътя на Знанието на Великата Общност? Как можете да се сравнявате с раса, която е хиляди години по-напреднала технологично от вас?

Единствения начин, по който можете да напреднете и единствения начин, по който ще можете да тълкувате, да различавате и да се борите със силите от Великата Общност, е чрез развитие на Знанието. Това е вярно, защото Знанието е единствената част от вашия ум, която не може да бъде повлияна или доминирана. Това е единствената част от вашия ум, която е чиста. Тя не може да се инфилтрира. Тя не може да бъде манипулирана нито в умствената, нито във физическата среда. Тя не се влияе от технологията. Тя не се влияе от демонстрациите на сила. Тя не се влияе от манипулациите на страха. Това е единствената част от вас, която е свободна. Следователно, колкото повече се свързвате и обединявате със Знанието, толкова по-свободни ще ставате, толкова по-способни да се справяте в срещите и изживяванията си с нови сили в живота ще бъдете, и толкова по-добре ще различавате мотивите и действията на вашите гости, независимо как биват представени те.

Вероятно все още не осъзнавате важността на всичко това. Това е така, защото умът ви е отнесен към миналото. Великата Общност не е била от значение във вашето минало, най-общо казано, освен ако разбира се не сте имали контакт с Великата Общност в този живот. Въпреки това, повечето хора ще трябва да надникнат отвъд миналите си сравнения и отвъд това, което свързват с тях или преживяват, за да приемат по-голямата Мъдрост, която е представена тук. Нашите думи предават важни послания, но най-важното е, че могат да предизвикат дълбок отзвук във вас, ако можете да ги почувствате и да им отговорите.

Ако знаете как да се подготвите за бъдещето, вие ще знаете какво да правите днес. Ако знаете какво да правите днес, вие ще се освободите от онова, което сте правили вчера. Защото вашето бъдеще ще бъде различно от вашето минало, много по-различно от вашето минало. Вашето бъдеще ще ви даде възможности и предизвикателства, за които вашите предци никога не са мечтали.

Имате съюзници във Великата Общност. Те разбират пред какво сте изправени. Самите те са се сблъсквали с тези неща. Те разбират с какво ще трябва да се борите, защото и те е трябвало да се борят с тези неща. Те знаят какво означава развитието на Знанието и как то да се осъществи в обществения живот, защото самите те са го постигнали.

Вие няма да срещнете тези индивиди. Те няма да се качат на борда на космически кораб и да пропътуват огромни разстояния, за да дойдат на вашата планета. Те няма да дойдат и да говорят с президента на Съединените щати или с ООН, или с което и да е правителство, или група тук, на Земята. Те обаче говорят на тези, които могат да бъдат посветени в Знанието. И те говорят чрез средства, които могат да преодолеят голямата пропаст на времето и пространството. Те не пътуват, за да раздават и проповядват Мъдростта. Техните идеи текат по различен вид мрежа, мрежа, която е недостъпна дори за опитните и умелите в планетарните правителства.

Уверяваме ви, че във Великата Общност има много умели индивиди и групи, които биха могли да разпознаят и контролират мислите ви и да ви накарат да мислите това, което искат от вас да мислите, ако ги срещнете, без да сте силни със Знанието. Толкова мощни и ефективни са те. Както вие можете да влияете и да манипулирате вашата физическа среда до известна степен, така и те са се научили да влияят и да манипулират психическата среда дори в по-голяма степен. Но те не могат да влияят на Знанието. Всъщност те дори може и да не са наясно със Знанието.

Може би започвате да получавате представа за това, което ви се разкрива тук. Има усилия във Великата Общност за насърчаване на доброто. Това е начина, по който Бог действа във физическата реалност, което се осъществява зад кулисите чрез вдъхновени личности. Господ не се намесва. Бог не контролира всичко за всеки, защото Бог е мъдър. Бог знае по-добре. Бог работи зад кулисите чрез вдъхновени индивиди и чрез обединени взаимоотношения на всички нива – на ниво индивиди, семейства, групи, градове, нации и светове.

Съществуват по-големи сили, които действат, помагат и служат на човечеството. Те не искат нищо в замяна, освен да изучавате Пътя на Знанието и да станете сериозни ученици, които да се научат да гледат отвъд личните си интереси и страхове, за да виждат отвъд ограничаващите идеи на своя ум. Те искат да започнете да усещате, да виждате и да поискате това Знание да ви се разкрие. Те молят да придобиете по-голяма способност, с търпение и благоговение към живота. Какво можете да им дадете в замяна, освен да получите техните подаръци? Те не се нуждаят от вашето богатство. Те със сигурност нямат нужда от вашите идеи. Те не се нуждаят от нищо от света, освен човечеството да се научи да живее в мир със себе си и да се бори успешно с Великата Общност. Това е достатъчно голямо предизвикателство за един нововъзникващ свят.

Харимите се простират в огромни региони. Те са свързани помежду си чрез Невидимите, които комуникират с тях и които доставят съобщения за тях. Невидимите представляват вашите духовни съюзници, които работят поотделно и заедно в световете. Засега е важно да имате предвид, че не сте сами във физическата вселена.

Във Великата Общност има общества, които се намират на всеки етап от еволюцията и има общества, които са се провалили поради различни причини. Има воюващи общества и има мирни общества. Има общества, които търгуват и има общества, които не търгуват. Има общества, които принадлежат към търговски гилдии и има общества, които не принадлежат към търговски гилдии. Има общества, които пътуват в космоса и има общества, които не пътуват в космоса. Има примитивни общества. Има общества, които притежават начална технология, като вашата и има общества, които са отишли отвъд границите на технологиите в нови видове образование и развитие. Има общества, които са били победени и има общества, които са били победители. Има общества, които са скрити. Има общества, които търсят дом от звезда на звезда. Има общества, които се занимават изключително с търговия. Има общества, които са законови и граждански, и има общества, които не са. Има общества, които са физически силни и има такива, които не са силни.

Ако можете да обмислите тези идеи, вие ще откриете подобни примери и във вашия свят. И все пак помислете колко по-голяма е панорамата на живота във Великата Общност и колко по-силни са противоположните сили там. Едно предимство тук е, че физическата вселена е много голяма и въпреки че космическите пътувания се извършват активно в нея, по-активно в определени области, отколкото в други, никой не може да се придвижва много бързо в космоса. Вселената е твърде голяма и следователно общества като вашето могат да живеят много дълго в относителна изолация. Във Великата Общност има светове, които никога не са били откривани от други раси. Вселената е твърде обширна. Има неизследвани региони във Великата Общност и има региони, които са доста населени. Има региони, където е безопасно да се пътува, но има и региони, в които не е безопасно да се пътува.

Вие живеете в една голяма община на живота. Човечеството е напът да излезе извън своята къща и да изследва предния и задния ѝ двор. Вие все още не познавате вашия квартал. В този квартал има големи деца, но вие сте малко мъничко дете, което още не знае нищо за него.

Как ще се подготвите за живота във Великата Общност? Много хора смятат, че просто ще изнесат човешката култура и религия, и ще се опитат да убедят другите в превъзходството на своя морал и етика. Въпреки това, честно казано, човечеството в този момент прави много лоша демонстрация. Неговите големи постижения се случват на индивидуално ниво и на ниво малки групи и асоциации. На ниво нации, раси и култури, поведението ви все още е много примитивно и брутално. Ние не сме жестоки в нашата оценка тук, а просто ви даваме гледната точка на Великата Общност.

Как ще се подготвите за Великата Общност? Ще се подготвите чрез Знанието. Технологично, вие сте много изостанали. Във вашето социално сближаване сте много назад. Едва сега започвате да осъзнавате необходимостта от световна общност, но дори тази идея е отхвърлена до голяма степен и е все още много непопулярна за вас. Докато човешките общества се движат към сливане и стават все по-взаимозависими едно от друго, между тях възникват войни, борби и древна враждебност. Вашите нации обаче ще се обединят, защото трябва да го сторят. Това е вашата съдба. Това е вашата еволюция. Вие или ще го направите, или ще загинете. Следователно нуждата е по-голяма от съпротивата.

Подготовката за Великата Общност се предлага по няколко причини, като някои от тях не са толкова очевидни. Очевидно е, че трябва да се подготвите за Великата Общност. Това, което не е очевидно е, че самата подготовка ще ви позволи да се борите с проблемите, присъщи на вашия свят, проблеми, които са станали тежки и глобални по природа.

Нуждаете се от Пътя на Знанието на Великата Общност, за да видите какво трябва да постигнете и да бъдете предизвикани да постигнете. Нуждаете се от Пътя на Знанието на Великата Общност, за да останете самоопределяща се раса, защото в противен случай ще попаднете под контрола на някое извънземно общество. Вашето самоопределение е важно тук, защото ви гарантира бъдеще, в което по-великите аспекти на природата ви могат да се появят и да надделеят над животинските ви инстинкти. Такова е обещанието за живот във вашия свят. Обещаването обаче не гарантира успешен резултат. Ето защо имате съюзници в света, във Великата Общност и отвъд физическите проявления на живота.

Бог не е зает с работа единствено на този свят. Бог не е зает с вашите успехи и провали. Но Бог е задействал това, което ви дава най-голяма възможност за успех. Когато хората казват: “Е, моето писание казва, че Бог се яви пред този човек и Бог се яви на ръба на пустинята, и Бог раздели морето“, те говорят за Невидимите. Бог не идва на света. Бог никога не е бил в света. Бог е навсякъде. Само мъничък бог може да дойде на света, да се появи, да накара нещата да се случат, да се появи пред определени хора и да говори с пророците. Само малък бог може да дойде в къщата ви. И това е малък бог. Божиите пратеници са част от Бога. Във Великата Общност разбирането за Бог е много по-голямо. Във Великата Общност вие не казвате: “Е, кога Бог ще дойде в къщата ми? Кога Бог ще ми обърне малко  внимание? Кога Бог ще дойде и ще се погрижи за моята ситуация? Кога Бог ще дойде и ще разреши проблема, пред който съм изправен?” Не можете да мислите така във Великата Общност, защото животът е твърде голям.

Излезте навън в ясна нощ и погледнете нагоре. Вашата съдба е там. Вашите трудности са там. Вашите възможности са там. Вашето изкупление е там. За да оцелеете и да напреднете във Великата Общност, вие трябва да се обедините като раса и да запазите околната си среда, независимо от цената. Това трябва да се направи, защото това е вашата еволюция и съдба. То няма да се случи, защото вие го искате. То ще се случи, защото трябва да се случи.

Всичко, което се случва в живота, става, защото трябва да се случи, а не защото някой го иска. Нещата, които се случват по нечие желание, са нетрайни и непостоянни. Те са временни. Да, можете да плеснете във водата, но плясъкът ви ще изчезне много бързо. Да, можете да окажете влияние върху физическата ви среда, но с течение на времето вашият отпечатък върху света ще се изгуби и ще бъде забравен. Вашето влияние и развитие в Знанието обаче, няма да бъдат забравени, тъй като резултатите от Знанието са постоянни; неговите резултати са за всички. Въпреки че в хода на живота си може да срещате само определени хора и да общувате с определени индивиди, вие давате нещо в умствената и физическата среда на всички тук. Вие също така давате нещо на Великата Общност. С всеки индивид или група от хора във Великата Общност, които могат да получат вашия дар, Знанието става все по-силно и по-силно. То става по-силно с вашето развитие и постижения, и става по-слабо без тях.

Докато излизате извън границите на вашия свят, както физически, така и по отношение на вашето съзнание, вие навлизате в една по-голяма арена на живота, съставена от по-големи противоположни сили. Както малко дете, което наднича от входната врата на улицата и си представя какво се случва там, така и вие гледате нагоре към звездите и си представяте какво се случва там. Всичко изглежда толкова пусто и празно, толкова далечно и безлично. И все пак, там се случват много различни неща, въпреки че разстоянията са огромни. И освен ако не отидете в район, където се извършва голяма търговия, вие няма да срещнете много представители от други раси.

Светът, в който живеете обаче, не е в някакво отдалечено или далечно кътче на Вселената, където никой никога не е бил. Всъщност, вашият свят изобщо не е толкова отдалечен. Малко раси са имали повод или необходимост да дойдат тук в него, но вашият свят е бил посещаван през цялата си история — на моменти дори много често, както е сега. И все пак, в момента, вие сте наблюдавани от няколко различни групи по различни причини. Извършват се много планове за това как да се повлияе на човечеството, как да се използва човечеството, как да се използват прекрасните природни ресурси на света, как да се развие човечеството според политическите цели на една или две други раси и как да се опази човечеството да не попадне в лагера на врага.

Вашата изолация е приключила. Последствията от това са страхотни – може би ужасни, може би прекрасни. Това дава на човечеството онова, от което то се нуждае в момента, което е и голям колективен проблем. Това дава на вас, които четете тази книга бистър поглед върху живота и бъдещето ви. Това изисква по-голям стимул във вас, за да се развивате и да откриете целта си, тъй като сте дошли да служите на този свят в този момент. Не е случайно, че сте дошли в това време и на това място. Вие сте дошли тук, за да подпомогнете по специфичен начин светът да стане част от Великата Общност, защото това е най-голямото събитие, което се случва в него. Това е най-значимото събитие в човешката история. То ще промени вашите мисли, вашите приоритети, вашите институции и в крайна сметка дори вашите религии, тъй като те са създадени само за хората и не могат да обхванат цялата Великата Общност.

Във Великата Общност Бог е Знание, защото Бог не може да бъде локализиран. Бог не може да бъде жител на един свят. Бог не може да осигури приоритет само за един свят. Бог е навсякъде. Как можете да имате лична религия, каквато имате в света, без Бог да е локализиран? Следователно във Великата Общност Бог е Знание. Знанието е онази част от Бога, която работи в индивида и която инициира страхотни взаимоотношения между индивидите, и задвижва дейности, които допринасят за благосъстоянието на расата, към която тези индивиди принадлежат. Освен това, Знанието допринася за благосъстоянието на всички раси, както и на нивото на Харимите.

Не мислете, че това звучи твърде добре, за да го обмислите. Трябва да мислите за тези неща сега. Не се връщайте към вашите безопасни и малко познати идеи и дейности. Животът ви зове. Той ви призовава да обмислите по-велики неща и да призовете една по-голяма сила в себе си, която ще ви позволи да научите и да постигнете по-велики неща. Върнете се към индивидуалния си живот, но с по-голямо съзнание, с по-голяма проницателност и с необходимост да разберете нещата в по-широк мащаб. Животът тук работи въпреки човешките цели, планове и мотивации. Животът въвежда човечеството във Великата Общност, защото това е част от еволюцията на човечеството.

Но как ще бъде постигнато това и какви ще бъдат резултатите от него, до голяма степен ще се определи от човешката реакция и от способността ви за реакция и отговорност. Вие сте расата, която е открита. Следователно, вие сте расата, която трябва да се подготви. За да ви служат, във Великата Общност има раси, които могат да откликнат на Харимите и са повлияни от тях. Те не представляват непременно военни сили или световни правителства. Те са ваши потенциални съюзници, но не могат да се включат пряко в момента.

Имате възможност за страхотни приятелства, както и за страхотни съюзници. И все пак, вие не сте отишли достатъчно далеч във Великата Общност, нито умствено, нито физически, за да видите какво съществува в нея. Имате обаче възможност за страхотни приятели, ако можете да сте с чисто сърце и ако съсредоточите службата си не само върху задоволяване на нуждите на човечеството, но и върху развиване на взаимоотношенията си с други раси. Тези ваши приятели идват с добри намерения, не, за да ви експлоатират, не, за да ви контролират, не, за да получат достъп до вашите ресурси, не, за да повлияят на развитието ви, не, за да ви колонизират и не, за да ви превземат. Можете ли да имате същия подход към тях? Като се има предвид настоящото човешко поведение и разбиране, възможността наистина съществува, но е малко вероятно това да бъде вашият акцент, след като започнете да пътувате отвъд границите на вашия свят. Има сили на Великата Общност дори във вашата слънчева система, които планират защита срещу това събитие. Те могат да ви попречат да се впуснете много далеч без много усилия от тяхна страна.

Имате нужда от Знание, за да виждате, да знаете какво да правите и да правите това, което знаете. Трябва да се развивате по Пътя на Знанието на Великата Общност. Ето защо това трябва да е основният акцент за вас. Нека страхът не бъде вашата мотивация; нека пожелателното мислене не е вашата мотивация. Нека самото Знание бъде вашата мотивация. Страхът няма да ви подготви. Пожеланията няма да ви подготвят. Казването, че всичко ще бъде прекрасно или че всичко ще бъде катастрофално, няма да ви подготви. Вие трябва да се подготвите. Нека Знанието ви мотивира. Нека вашето по-дълбоко усещане за правилно и вярно ви мотивира. От вас не се иска нищо, освен да получите дара на Знанието, който се дава на вашия свят чрез това Учение.

Ние почитаме този, който ни прие и който направи това възможно за вас. Това обаче е подарък, който трябва да бъде направен също и от вас. Не го експлоатирайте. Не се опитвайте да го използвате за лична изгода. Не се опитвайте да станете господари и да си дадете правото да тълкувате Пътя на Знанието на Великата Общност за другите, освен ако ние не сме ви дали това право. За да постигнете това, вие трябва да сте много напреднали, а вие все още не сте. Помнете, ние сме Невидимите и ви даваме този дар, за да ви служим, да ви подготвим, да ви дадем сили и да ви насочваме, защото Бог действа в света.