Кой е Исус?


Както е предадено на
Маршал Виан Самърс
на 6 ноември, 1993 г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


Исус е основна фигура в еволюцията на света, инициатор – един от началните инициатори на велик период който почти приключва за света. Нека да поговорим за Исус в контекста на еволюцията на света, за да можете да разберете неговата роля и значителните резултати демонстрирани в неговия живот и от предаването на Знанието което той е помогнал да се зароди.

Исус е бил пратен на този свят от неговото Духовно Семейство за да бъде една от личностите, която да открие нова ера в човешкото развитие и еволюция. Ние наричаме това ерата на цивилизацията. Целта на тази епоха е бавното и постепенно извеждане на човечеството от неговата племенна идентичност и племенна изолация към международно и междурасово взаимодействие. Това международно и междурасово взаимодействие е било трудно и изпълнено с катаклизми, но е довело човечеството до установяване в света – не само на племенни страни, но и на големи държави, които включват многобройни раси и култури, идеи и вярвания.

Християнството и всичките други основни религии са подпомогнали за връзката между културите и расите. Това не са обикновени религии на едно племе или една група. Това са религии на цялото човечество. Това не значи че всеки трябва да е приобщен към тях, да ги следва и да ги приема, но те са съединили естествените граници, разделящи хората в миналото. Религията на прошката, религията на обединение с Божественото, религията на човешкото развитие, религията на състраданието – всички тези огромни движения в еволюцията на религията са довели света до днешното му състояние.

Между другото вие може би си мислите, че света е в ужасно състояние сега и не е направено достатъчно за да бъде по-обединено човечеството. Но, ако можете да разберете как е изглеждал вашия свят преди 2500 години ще установите колко далеч напред сте стигнали. Ще видите колко много са се смесили расите и колко много се е задълбочила основата за споделяне на техните идеи, желания, копнеж и влечения.

Както казахме многократно, религията трябва да служи на света в неговото сегашно състояние на еволюция. Основните световни религии са развивали конкуренцията към взаимодействието между различни хора. Това е много характерно в Християнството, което е обхванало земното кълбо и сега свързва хора които в противен случай не биха имали връзка по между си. Сега те имат съвместна вяра. Сега те имат общи ритуали и общи чествувания. Това е забележително постижение в свят дълбоко потънал в племенна идентичност.

Учението за състрадание, опрощение и преданост, както и примера на Исус помагат за обединението на хората през тези огромни и трудни периоди на разделение. Делото на Исус е трябвало да помогне и да въведе човечеството в епохата на цивилизацията. Цивилизацията днес е различна от ранните цивилизации, които са били основно племенни. В сегашното си състояние, цивилизациите включват не само едно племе и един език, една група или една фамилия, но са мост простиращ се далеч извън тези граници. И въпреки че човечеството се е измъчвало и борело със себе си през всичките тези преходи и развития, великата основа за човешкото съществуване е била изградена извън границите на племенната идентичност и обичаи.

Във времето когато е било представено, Християнството е било революционно. Ударението му е било да разпространи неговото съобщение между различни хора. То не е било предназначено само за едно племе или една група; не е било предназначено за един народ или една нация. Неговото предназначение е било да запълни различието между различните култури и различните нации, да свърже хората чрез близост и общуване в живота и да създаде основата за разпознаване, комуникация и сътрудничество. Човечеството се е борило с това предизвикателство оттогава, но е постигнало голям напредък.

Исус е поставил началото на директната връзка с Божественото чрез посредничеството на Светия Дух, отъждествяван със Знанието във Великата Общност. Тази връзка набляга върху Божествената реалност във всеки и върху необходимостта от персонално откровение и духовно развитие. Човечеството се е борило за това и забележителния напредък на Християнството е представен на света и е приет от милиони хора от различни култури, от различни страни и прослойки. Това е религия за международна цивилизация, което се отнася и за много други религиозни движения инициирани в света и запазили се до днес.

За да разберем значението на Исус трябва да се върнем назад във времето и да видим какво се е появило. Мъдростта естествено може да бъде придобита в последствие. Животът преди Исус и след Исус е различен. Налице е забележителна промяна. За да е било възможно тази промяна да настъпи в истинската си пълнота са били необходими векове, но тя в крайна сметка е била осъществена. В много отделни случаи, разпространението на Християнството е било неморално и разрушително. Но то е следвало еволюционната следа. То е трябвало да се случи. Както в момента човечеството се подготвя за пресъединяване към Великата Общност, народите в изминалите столетия е трябвало да взаимодействат по между си, да се конфронтират по между си, да доминират едни над други и да разпространяват културите си по света. Това се е осъществило в голяма степен. Сега имате световни религии вместо обикновени племенни религии. Тези събития и религии са допринесли на света за еволюция в културното и социално развитие, за еволюционното и духовно разбиране на хората и както виждате това е било огромна стъпка напред. Религията винаги трябва да върви рамо до рамо с еволюцията на расата на която трябва да бъде от помощ. Възможността на религията да бъде или да не бъде такава, ще определи колко значима и колко положителна е нейната роля.

Сега вие сте пред велик крастопът, дори по-велик отколкото преди 2000 г. Вашето присъединяване към Великата Общност ще бъде най-великото предизвикателство и възможност с което вашата раса някога се е сблъсквала. Този кръстопът ще бъде пред всеки, не само пред дадена група, народ или култура. Това е истинска възможност за обединение на света. Това също така има потенциала да разедини народите по света за финално самоунищажение.
Религията трябва да се развива за да помогне на човечеството да напредне и да преодолее трудностите и възможностите които се откриват пред него. Дори Християнското учение на Исус трябва да се развие за да посрещне новите условия и предизвикателства.

Съпротивата срещу съзнанието на Великата Общност е основно във световните религии. Това са религии за човека. Това са човешки религии с човешки богове и човешки наклонности. Те не се отнасят до живота във Великата Общност. Но въпреки това живота във Великата Общност ще предизвика техните възприятия както и институциите които са построени върху тези възприятия. Следователно, възможно е в следващите години съпротивата срещу приемането и осъзнаването на живота във Великата Общност да дойде от ръководителите на световните религии и от защитниците на съответната вяра.

Религията обаче, трябва да бъде в крак с еволюцията на света и това е причината Пътя на Знанието на Великата Общност да бъде представен на света днес. Той е дошъл в подходящото време. Това ви дава предимство в подготовката, но въпреки това предимство, времето е малко защото силите от Великата Общност са на света днес. Тяхното влияние върху човечеството и тяхното въздействие върху околната среда се увеличават. Вие трябва да сте готови да приемете не само тяхното присъствие, но да се срещнете с тях и да се справите с физическото и психологическото им въздействие върху вас. Това изизква нов фундамент на религиозния опит и практика.
Световните религии ще се нуждаят от такава основа ако искат да оцелеят в следващата ера на човешкото развитие и еволюция.

Религиите имат различна продължителност на живот. Това е истина във Великата Общност. Религиите имат различна продължителност на живот защото те служат на различни епохи от развитието на човешката раса. След това са или заменени или развити, за да се приспособят към новите условия. Ако не могат да се приспособят те биват заменени защото реалността на живота ще направи тяхното учение и техния емфазис все по-малко и по-малко практически приложими и пълноценни.

Във Великата Общност религиите са инициирани, достигат зрялост и напреднала възраст след което умират. От тяхната напреднала възраст се появява нов импулс, ново значение и ново съобщение което може да възстанови и обнови духовното здраве на расите и да придаде виталитет на живота по пътя на неговото развитие и усъвършенстване.

Исус постави началото на велика епоха на развитие, епоха която да служи и предизвиква хора по целия свят. Той не е единствения пример, но той беше основна фигура в този процес. Въпреки, че е обожествяван и опетняван, въпреки че е осъждан и презиран, и въпреки че е бил използуван от групи, организации, племена и правителства за тяхна собствена цел, неговия пример е все още налице – разпознаването на една личност от друга от коренно различна култура, раса, икономическа позиция, език и ориентираност. Неговият пример осигурява солидна основа за връзки, стабилна основа за разпознаване, напредък и постижения. Това е било необходимо за развитието на международното общество. Това също е било необходимо за развитието и напредъка на вашата раса в технологичната ера.

Сега сте пред ново начало. Сега сте пред голямо предизвикателство. Исус е знаел че неговото време и място са от огромно значение. Той е знаел, че ще трябва да изиграе много важна роля в стартиране на процеса, който ще продължи далеч напред във времето, извън неговия живот и съзнание. Той е знаел че последиците от неговото появяване на света ще предизвикат много насилие, войни и изпитания, не само за неговите последователи но и за много поколения от хора напред във времето, въпреки, че не е могъл да види пълното развитие и сблъсъка на своя принос. Той не би могъл да види как неговото учение ще бъде използувано, злоупотребено и незаконно присвоявано във вековете напред.

Въпреки това, той е олицетворявал великата истина – че човешката цел, независимо голяма или не, независимо забележима или не в очите на другите, трябва да бъде в синхрон с нуждите и еволюцията на света. Така религията служи на цяла епоха от човешкото развитие. Това е разбрано от гледна точка на Великата Общност, гледна точка която вие сега имате възможност да учите и използувате.

Историята на по-напреднали и по-рано създадени цивилизации от вашата, както и опита на цивилизации, унищожили себе си чрез презадоволяване, манипулация или невежество, е доказателство на универсалния принцип, че религиите навсякъде се раждат, променят се и умират. С други думи те имат свой живот. Техния живот многократно надминава живота на личностите които са ги създали, защото тяхната служба е в зависимост от еволюцията и развитието на света в който те са били представени.

В този момент във вашият свят, някои религиозни традиции ще отмрат. Други ще бъдат възродени, обновени и доразвити. Старото Християнство не може да посрещне новите условия и новата действителност. Трябва да има ново Християнство, Християнство което се обновява посоянно – както става с живота и възгледите на личността, старата ориентация не може да се справи с новите проблеми, старите вярвания не могат да посрещат новите условия, и старата идентичност не може да си взаимодейства с новата идентичност. Това е причината поради която човечеството трябва да се подготви за Великата Общност. Това е причината поради която неговите религиозни традиции трябва да се развиват за тази велика арена и участие в живота. Те трябва да правят това без минали обяснения, защото миналото е минало и живота е променен.

Тези универсални принципи са непреходни и трябва да бъдат проявени сега. Те не могат да бъдат съхранявани като спомени от древността. Те трябва да бъдат изразени в новата действителност защото това което е постоянно трябва да бъде изразено в променящата се действителност. Изразяването ще се промени. Традициите на изразяването ще се променят. И ударението на изразяването ще се промени.

Това което Исус е създал има универсално проявление, но само в най-чист вид. Каквото е създадено от неговото учение няма да може да преживее по нататък във Великата Общност. Акцентирането върху предаността, опрощението, толерантността и духовната идентичност има непроменяща се ценност. Тук трябва да правим разлика между създаване на вяра и установяване на религия въз основа на тази вяра.

Християнството е религия с човешки бог и човешко ударение. То не е актуално за Великата Общност. За да може това да стане, неговата теология трябва да се промени и развие. Неговата идея за Божественото ще трябва да се промени и развие. Неговата идея за Божественото присъствие в света трябва да расте неимоверно. Неговите учения трябва да се разграничат от фолклора на миналото. Неговата теология и приложение трябва да се промени и приспособи. Ако не стори това, то ще умре. Без значение колко злъчни са неговите защитници и колко силно изглежда неговото възраждане, то ще бъде завладяно от реалността на променящия се свят.

В собственото ви битие, за да посрещнете новия живот, вие трябва да имате нова и отворена мисъл. Вашата мисъл трябва да се обновява сама и да се ободрява сама. Когато достигнете нови нива на развитие като личност, това което е работило преди в минали времена няма да бъде вече полезно и приложимо. Вие ще се нуждадете от нов възглед за да посрещнете новите изживявания. Ще се нуждаете от нова вяра, не от старата вяра. Ще се нуждаете се от нов религиозен опит, не от стария религиозен опит. Вие трябва да гледате напред сега, а не назад.
Много традиции и много дълго просъществували асоциации и идеи ще се разпаднат разкривайки огромните проблеми и големите предизвикателства които ще бъдат представени докато човечеството осъзнае реалността на Великата Общност и неговото влияние върху личността и националния живот тук на Земята.

Пътя на Знанието на Великата Общност не само трябва да подготви хората за Великата Общност; той е нова основа за релиозно разбиране и изживяване. Това е основа която ще помогне на световните религии да напреднат в новия живот с нова практическа приложимост. Въпреки това някои от световните религии няма да са в състояние да напреднат, защото те са вече стари, обременени и овехтели от миналото. Реалността на Великата Общност би била прекалено много за тях. Кои религии ще успеят и кои не ще зависи от хората, които са част от тях. Това ще зависи от способността им да се приспособят и способността им да обновят тяхната вяра и техния опит. Въпреки това фундаменталната промяна ще бъде пълна.

Не трябва да упражнявате човешката арогантност по отношение на Великата Общност. Ако повярвате че човечестото е благословена раса и че останалата част от Великата Общност е съставена от варвари, които не са получили Божиите дарове, тогава вие ще извършите фатална грешка. Това ще отхвърли способността ви да учите, да се развивате, да се приспособите и да посрещнете великите предизвикателства които са пред вас. Човечеството не е благословена раса. То не е уникално. То не е център на Сътворението. То не е любимото чедо на Бог. Божието дело е навсякъде. Всички истински религиозни традиции във Великата Общност са инициирани чрез Знанието и са изградили значението и методологията за индивидуалностите да изживеят великата цел и значение в живота в зависимост от условията в които живеят.

Сега е необходима теологията на вселената, а не само теологията на човешката психология и социология. Вие се нуждаете от нея за да обедините вашата раса, да свържете разликите между вас и да откриете вашата здрава основа. Истинската здравата основа в живота е самото Знание. В този смисъл всеки притежава нещо което е основно и общо. То не свързано с миналото и не се ръководи от индивидуална амбиция, алчност или враждебност. Сега е време за Пътя на Знанието, не за герои, героини и идоли които да бъдат обожествявани. Сега не е време за фантастични истории и митове. Сега е време за реална демонстрация, истинска вяра и опит.

Човечеството увеличава своя интелектуален и умствен потенциал. Не такова обаче е развитието на религиите. Не можете да избягате от света сега с помощта на религиите, защото света се приобщава към Великата Общност и вие сте дошли да служите на света в това приобщаване и всички необходимости които призтичат от това. Сега не е време да вярвате в ад и рай. Сега е време да допринасяте и да служите на света. Сега не е време да вярвате че Бог ще съди, обвинява и изпраща невярващите във пламъците на ада. Сега е време да осъзнаете че промените на развитието се отнасят за всички. Тези, които могат да отговорят и да се подготвят навреме ще бъдат най-облагодетелствани и най-допринасящи за своята раса и ще изживеят удовлетворението от това за разлика от тези, които няма да могат да сторят това и няма да го изпитат без значение от тяхната позиция и статус в обществото.

Къде е Исус днес? Заради голямата демонстрация, множеството грешни интерпретации на неговата демонстрация и огромното обожествяване на неговото дело и личност, сега той е част от Невидимите на света. Той е не само на този, но и на всички светове, които човечеството е предопределено са срещне по пътя си. Исус няма да се яви отново на света. Въпреки че много ще се представят от негово име, той няма да се яви отново, защото мисията му в този аспект е преключила. Неговата дейност сега е с Невидимите.

Вие трябва да разширите идеите си относно това кои са Невидимите във вселената. Няма някой, който е най-важен между тях. Когато приключите този живот вие ще започнете следващия етап от живота си. Вие не се завръщате просто така на небесата за да съществувате там на спокойствие. Вие започвате следващ етап на служба и дейност, учение и подготовка.

Исус е на света. Бъдете спокойни. Той обаче няма да се яви от плът и кръв. Ако някой се яви от плът и кръв и ползва неговото име, то той ще бъде от Великата Общност. Бъдете нащрек. Ако можете да станете силни със Знанието, вие ще знаете и няма да бъдете заблудени. И ако горещо искате да вярвате и сте ръководени от слабостта на вярата, тогава можете да бъдете убедени. Присъствието от Великата Общност би могло да осъществи чудеса за вас. Те могат да извършват неща които изглеждат магически и необясними и много хора ще повярват и ще се преклонят пред тях. Светът още не е готов за Великата Общност. И все още няма достатъчно проницателност във вашите хора за да различат демонстрациите от Великата Общност от истинността на Божиите Демонстрации.

Исус е на света да засили Знанието. Исус е също така и на други светове защото вашата съдба е тясно свързана с тях. Възможността за успех трябва да бъде подсилена от Невидимите, които говорят на тези, които могат да отговорят със Знанието. Това е възможно защото Пътя на Знанието на Великата Общност е преподаван тук и навсякъде, както вече казахме.

Вашите хора благоговеят пред Исус заради примера и демонстрацията му и дори нещо повече, заради това, че той е поставил началото на процеса на духовно посвещение, растеж и развитие, което продължава и днес и което е обещание за бъдещето. Теологията която е изградена на базата на неговата демонстрация обаче не може да просъществува. Неговата демонстрация ще съществува защото е демонстрация на Знанието и води към Знанието тези които са свидетели на това. Това не е вяра свързана с вярвания, вяра на традиции или вяра в църковната йерархия. Това е вяра на директно предаване на Знанието от едно съзнание на друго. В това е големия потенциал на Исус и затова той е все още на света.

Вие навлизате в нова ера. Това не е ера на международна цивилизация. Това е ера която се нуждае от обединение на световната цивилизация. Това е много по-голямо предизвикателство, което ще има нужда от време и борба за осъществяването си. Това което ще му даде необходимост и тласък, е присъединяването на света към Великата Общност. Няма значение колко малко ще вярвате на съседа си, няма значение колко много ще си вярвате че сте по-добри от другите, няма значение колко по-превъзхождаща е вашата култура, традиции и етика – те ще бъдат уеднаквени и минимизирани от затъмняващото присъствие на Великата Общност върху света.

Това представлява възможността за изкупление което Великата Общност ще ви предостави. Това изизква промяна. Това изизква обединеност. Това изизква приемане. Това изизква загърбване на старите спорове и кавги. Това изизква от вас да приемете световната идентичност, не само националната ви идентичност. Това изизква голяма близост, уважение и толерантност между хората. Това е необходимо защото света се приобщава към Великата Общност. Исус ще участва в това присъединяване, но той трябва да наблюдава големите промени които стават в живота. И сега той трябва да съветва без да се намесва, защото е приключил своята презентация и в момента извършва голяма и възвишена служба.

Ударението сега трябва да бъде върху Знанието, защото то е есенцията на вашата духовност и то ще ви даде нова насока в живота. Ударението не трябва да бъде повече върху вяра, идеи, принципи, имиджи и истории за сътворението. Ако можете да се движите с живота, живота ще ви движи. Ако можете да следвате живота, вашата духовност ще има нова жизненост и възможност за проявление.

Тогава ще разберете Исус – не само защото ще оцените неговата минала демонстрация и дарението което той насърчава и предизвика на света. Вие ще разберете че той е дошьл на света в уникално време за да осъществи уникална служба. Неговият живот беше изключителен защото той не остана скрит. И той плати цената за това. Но, неговата демонстрация трябваше да бъде нагледна за да бъде запомнена. Въпреки многото фантазии за живота му и въпреки че живота му е манипулиран и използуван за светски интереси по света, неговата демонстрация на състрадание, толерантност и споделена идентичност са запазени до ден днешен и имат голяма връзка за бъдещето.

Тук вие трябва да правите разлика между религия и духовност. Целта на религията е да позволи на духовността да се прояви, да се приложи и напълно да се използува. Когато религията престане да върши това и се превърне в обект на самата себе си, тогава тя започва да узурпира основната си цел. Тук тя трябва да бъде променена. И тя ще се промени.

Вие можете да мислите за Исус като за човек с Божествена цел или като за Божествено същество с човешка цел. Както и да си мислите за него обаче, вие го правите в контекста на вашия свят и вашите човешки обърквания и взаимодействия. Сега ние ви предизвикваме да помислите за него като за фигура във Великата Общност. Той не е извънземно от космоса. Той беше мъж, който осъзна Знанието и допринесе да бъде поставено началото на Знанието в неговото време, което беше постигнато чрез усилията на много други хора, голямата яснота и значение на живота и неговото изживяване в традициите на преданост, отдаденост и служба.

Можете да мисилите за него като за Един от Невидимите във Великата Общност. Вашето предизвикателството е да повишите разбирането си, да отворите възприятията си и да оставите на страна всички идеи, концепции, вярвания и преференции които не се вместват във великата действителност. За да бъде Исус реален за вас сега и в бъдеще, трябва да имате това разбиране. Неговата роля и действителност са последователни с всичко което казахме, но за да можете да следвате това, трябва да развиете Пътя на Знанието. Трябва да намерите основата, която да носи вашата духовност в бъдещето и да и даде забележително присъствие и възможност там. В противен случай Исус ще бъде историческа фигура, която ще изглежда прекалено далечна от съвременния живот. Вие ще го оприличавате с далечното време на отминала епоха. И той ще изглежда изгубен заедно с всичко свързано с него, което ще изчезне от зрението напред във вековете които предстоят.

Гледайте напред. Гледайте хоризонта. Вижте какво приближава. Каквото е минало е минало и е свързано с миналото. За да може духовността и религията да имат значение, цел и ценност сега и в бъдеще, те трябва да бъдат обновени за да могат да отговорят на великото движение на света и на наложителната промяна на човечеството.

Религията е като рецепта за зрението. Вие надраствате старите предписания и трябва да подложите отново на тест своето зрение. Вие получавате нови рецепти, което ви позволява да видите ясно в настоящето. Старите правила не могат да вършат тази работа повече. Мислете за религията по този начин. Мислете за нея като нещо междинно.
Мислете за нея като променяща се структура. Мислете за нея като рецепта за зрение, знание и действие – честно, истинско и облагодетелстващо. Така няма да сте прикрепени към формата, а ще сте свързани със същността. И същността ще преобрази формата, ще я подмлади и възроди. Същността ще даде на формата ново значение и връзка с вашия живот и със света в който сте дошли да служите.

Вашата идея за Исус трябва да бъде изразена в големия контекст. Вашата идея за Бог трябва да бъде изразена в големия контекст. Това трябва да бъде Исус от Великата Общност. Това трябва да бъде Бог от Великата Общност. И трябва да има духовност от Великата Общност и теология от Великата Общност. Не се безпокойте че бихте могли да сте единствените мислещи по този начин, защото вие сте пионерите. Пионерите трябва да крачат там където останалите не желаят, трябва да разбират това което останалите не искат или не могат да разбират и трябва да споделят това, което останалите не искат и не могат да споделят.

Това е вашето предизвикателство и това е великата възможност да допринасяте на света. Посрещнете тази действителност и това предизвикателство и ще опознаете Исус, защото ще се изправите срещу това срещу което и той се е изправил, в много по-ограничен размер, разбире се. Ще разберете Исус защото ще споделите неговия опит. Ако можете да направите това, ще разберете че той е на света днес и ще играе важна роля в пресъединяването на света към Великата Общност.