Кои са Невидимите?

Предадено на
Маршал Виан Самърс
на 23 -11-1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Greater Community Spirituality
Том 2 > Духовност във Великата Общност > Глава 16

Вие имате съюзници както на света и във Великата Общност, така и отвъд физическият свят. Те са тук за да бъдат част от вашето обучение в Знанието. За това защото не са във физическия свят, те помагат на тези които възобновяват спомените от Древния си дом, природата и посоката на тяхната цел в живота.

Невидимите могат да оперират свободно и да съветват тези, които са под тях в развитието си. И въпреки това, техният съвет и тяхната намеса са много внимателно и мъдро отдадени. Те не могат да се намесват, въпреки че помагат и по този начин допринасят на тези, които могат да отговорят, да получат разбиране и резултатност в живота. Много рядко техните приемници могат да контактуват с тях директно. Въпреки това, Невидимите подхранват с информация съзнанието на тези, които могат да откликнат. В повечето случаи, хората си мислят че имат свои собствени идеи. „ О, тази идея ми дойде днес. Мисля си че тя е важна,” или „Почувствах, че трябваше да сторя това.” Хората си мислят че това идва от тях или че е тяхната интуиция, когато в действителност това е дар от Невидимите.

Невидимите, разбира се не се нуждаят от оценката на света. Те не се нуждаят от ученици и последователи. Това, което вие притежавате и което те искат е възможността ви да им отговорите и да използувате това, което те ви дават с най-добри намерения? Невидимите отдават даровете си внимателно и пълно. Те говорят на някого директно само в много редки случаи. Въпреки че много хора чуват гласове за които си мислат че са духовни, всъщност много рядко някой ще получи присъствие и глас директно от Невидимите.

Защо е така? Затова защото хората трябва да са фокусирани върху Знанието и да търсят целта си на света. Ако започнете да контактувате с ангели, тогава вие няма да желаете да контактувате с никого другиго. Кой би искал да осъществява трудните задачи на света, когато контактува с ангели? Кой би искал да контактува с хора и с всичките неудобства произтичащи от това, когато може да общува с Божиите духове? Работата е на света и върху това трябва да се фокусирате.

За да открият хората, които са способни и в състояние да откликнат, Невидимите пробват тук и там. Вие може би сте чули някакъв глас говорещ във вас или сте почувствали непознат и странен импулс. Това може и да е затова защото Знанието във вас си кореспондира със Знанието на Невидимите. Колкото по-близко сте със Знанието, толкова по-съзнателни ще сте по отношение на тази комуникация. Дотогава, няма да знаете откъде идва тя. Дотогава няма да знаете откъде са тези идеи. Само ще предполагате че те идват от вас самите и са продукт на вашата интуиция.

Невидимите са особено внимателни към тези, които откликват. Тези личности се нуждаят от специално внимание и отношение. Тези които могат да напредват ще имат голяма връзка с Невидимите, които те с право ще наричат Учители. Въпреки това те рядко ще изпитват присъствието на Учителите, и вероятно никога през живота си няма да разберат кой им говори, помага и напътства. Те може да чувстват че получават неща от духовната реалност на живота. Между другото те може и да си мислят че това което им говори е Божия Дух. Те обаче го определелят за себе си и го обясняват на другите в което голяма роля имат Невидимите.

Вие имате съветници и водачи на света, които да ви помагат да учите и да разбирате специфични неща тук на земята. Но, научаването на някои неща за духовността, зараждането на вътрешния ви свят, началото на процеса на възобновяване на Знанието и развитие на съзнанието за велики цели на високо ниво, всичко това изизква специфична помощ и съвет. Вие ще получите основна подкрепа в това начинание от съюзниците ви на света, но тези които ще наблюдават вашето развитие ще бъдат Невидимите. Те ще ви изчакват и ще следят какво правите и как се справяте. В някои случаи те ще ви направляват директно. В много редки случаи те могат и да ви уведомят, че са с вас. Това зависи от дадената личност и също така от темперамента и характера, както и от индивидуалното развитие на отделната личност.

Бъдете смели. Вие имате велики съюзници. Големи неща се изизкват от вас да извършите и научите, но вие имате необходимата помощ. Бъдете смели. Вие сте призовани извън обикновените състояния, извън обикновеното съзнание и обикновените грижи. Бъдете благодарни. Вие сте спасени от обикновената среда на посредствеността. Дадена ви е голяма възможност да сте тук. Ако можете да получите всичко това и да прогресирате като студенти на Знанието, тогава тези сили от света и извън него могат да ви помагат за да поемете по-велика роля  в живота си.

Ние споменахме идеята за Духовно Семейство няколко пъти и сега ще поговорим за това. Вие сте дошли на света от малки учащи групи. Вие учите за себе си и за вашата група. Вие допринасяте на света за вашето лично развитие и за развитието на вашата група. Вашата група ще се развие и ще се присъедини към другите групи и както реките и теченията които заедно се вливат в морето, така и вие ще изпитате все по-голяма близост като прогресирате заедно.

Невидимите представляват старшите членове на Духовното ви Семейство. Те не трябва да са на света повече. Те са научили уроците си на света. Те наблюдават вашето развитие и се включват активно за да ви помагат когато поемете по Пътя на Знанието, когато започнете подготовката която е определена за вас и когато започнете да прогресирате.

Вашето обвързване с Невидимите ще се задълбочава, но това не би трябвало да бъде вашия емфазис. Те са по-велики от вас, по-силни и по-милостиви. Но ако вие сте съзнателни към тях, те ще се превърнат в обект на вашето преклонение и внимание, което не е уместно.Това няма да ви е от полза в учебния процес и няма да ви даде правилната концентрация и правилните приоритети.

Вашият път, който ви е даден е път без герои и идолизиране, защото вие трябва да се превърнете в мъже и жени на Знанието. Вие ще се нуждаете както от тези които са по-напреднали, така и от тези по- назад от вас. Тези които са по-напреднали ще ви теглят напред, а вие ще теглите тези, които са по-назад от вас. По този начин всички ще получат нужната помощ. По този начин всеки служи на другите. По този начин всичко което Невидимите дават на света получава отклик чрез връзките между хората и достига до много личности по начини, които могат да бъдат разбрани, изпитани и приети.

Това което вие и вашите предшественици сте си мислили че Бог прави на света всъщност е дело на Невидимите – ангелите на Бог ако така повече ви харесва. Но идеята за ангелите представя магически образи и не обхваща напълно значението и ролята на Невидимите. Те са с вас, но както и Мъдрите, остават скрити. Те не желаят да се превръщат в светлината на живота ви. Ако това е целта ви, то тогава вие не бихте искали нищо друго. Те не искат да ви затъмнят с Мъдростта си. Ако те го направят, то тогава вие не бихте напреднали. Те не желаят да се превръщат в център на вашето внимание. Ако го направят, то вие ще загубите концентрация за нещата за които трябва да сте концентрирани. Те са Божиите емисари. Те трансферират Божията Воля в ограниченото съществувание. Съществуват преводачи на всяко ниво на съществуване. Вие също ще имате възможност да бъдете преводачи докато сте на света, предавайки Мъдростта в полезна и използваема форма от която другите да имат полза.

Невидимите са на различни нива. Невидимите, които помагат на вас, помагат и на себе си, в съгласие с веригата на властта, веригата на отдаването, която продължава далеч отвъд вас – превеждайки и превейки великата воля и цел достъпни за вас. Това е извън вашето разбиране. Вие дори не можете да си го представите, и не е нужно да се опитвате да го сторите.

Ние ви представяме идеята за Невидимите, за да разберете че не сте сами и че имате огромна помощ в живота си. Можете да разчитате на великата Мъдрост за да продължите да прогресирате както с вас и Знанието във вас, така и извън вас, с Невидимите и вашето Духовно Семейство. Те ще ви помогнат да откриете как да станете по-силни. Въпреки тази помощ, те няма да ви спасят от всяка трудна ситуация и недобро решение което взимате. Те няма да ви избавят от вашите грешки. И те също така няма да намалят ударите, които понасяте в живота си. Но те също така няма и да ви накажат. Те няма да ви порицават и укоряват. Те само ще се опитат да ви въздействат и съветват. Ако почувствате това,  ако го приемете и го оцените повече от вашите персонални желания, вие ще бъдете пълноценни получатели. По този начи и те и вие ще бъдете удовлетворени.

Всеки ученик се нуждае от учител. Всеки пътешественик се нуждае от водач. Всеки откривател се нуждае от карта. Вие имате всичко това сега. Бъдете смели. Трябва да намерите кураж и решителност да продължите напред. Не се фокусирайте върху духовното присъствие което имате. По скоро се фиксирайте върху решаването на проблемите днес, утре и в дните напред. Решете малък проблем днес и ще бъдете в състояние да решите голям утре. Започнете с малките неща. Навлезте в практическите неща от живота си. Внесете хармония в живота си. Не се опитвайте да направите всичко красиво, тихо и мирно. Не това имаме предвид. Ние имаме предвид да подредите нещата в живота си така, както трябва.

Трябва да преведете това за себе си. Хората често си мислят, че духовността означава да са щастливи, мирни и радостни през цялото време, или с други думи да превърнат живота си в една безидейна и безкрайна веселба. Това изобщо не е така. Духовността не е форма на бягство.Тя не е форма на опиянение. Тя не е афродизиак.Тя е начин за вливане на сила във вас чрез досега ви със Знанието, така че да можете да изпълните целта и мисията си тук. Само така ще можете да се идентифицирате и да срещнете тези, които са продопределени да споделят вашата съдба. Духовността е за да ви помага да се трудите, да спомага за вашия живот и да помага на Великата сила да работи чрез вас. Това не е училище за красота, където да направите себе си и другите да изглеждат красиви като ангели. Това не е отпуск в живота. Това е тренировка и подготовка. Това е учене и приложение. Това е за да направи живота ви по -пълен, по-целенасочен, по-истински и по-завършен за вас и за тези, които ще ви познаят и приемат.

Дори тези, които не могат да ви видат и познаят ще имат полза, защото ще има велико присъствие на Знанието в света чрез вашето отдаване. Това ви приближава до Древния ви дом. Това стеснява границите, които разделят живота в света от живота отвъд физическото. Това приближава опита и демонстрацията на Божиите дела на света малко по-близо защото вдъхновението, отдаването, състраданието, любовта, силата, добротата и самоотвержеността са показани и добавени в света. Светът се нуждае от тази демонстрация. Хората са жадни за нещо, което има значение за тях. Те са жадни за нещо ценно. Те са загубили връзката с вътрешната си същност. Тези качества трябва да бъдат демонстрирани и върнати на тях с колкото е възможно по-малко религиозна догма, във възможно най-чиста форма.

Това е доказателство за дейността на Бог. Бог не върши вашата работа. Бог ви учи на работа, защото вие сте тук за да работите и за да осъзнаете своята цена. Бог ви дава сила. Бог ви дава Божиите месии. Бог ви дава съюзници. Бог ви дава възможности. И още Бог ви дава голяма нужда на света, която ще ви тегли и ще ви накара да дадете това което трябва да дадете и за което сте тук. Ако светът беше лесен и чудесен, щастлив и безгрижен, вие не бихте имали никаква цел да бъдете тук. Вие не бихте знаели какво да правите. Вие бихте били разочаровани.

Светът е узрял за отдаване. Вие не сте тук за да вербувате хора за вашата религия или за да подкрепяте духовно някоя религиозна традиция, освен ако това не е целта ви. Това ще бъде задача за много малко хора от вас. Вие ще дадете нещо мистериозно и прекрасно в контекста на помоща си за хората. На кого ще помагате и как точно ще го направите ще разберете в процеса на осъществяването. Информацията за тези на които няма да можете да помогнете и тези с които няма да сте във връзка също ще ви се разкрие и вие ще я научите.

Вие сте създадени за нещо. То очаква да бъде открито. Вие ще намерите себе си, ще оцените себе си, и ще се видите в действие. Какъв друг начин има да откриете истинската си цена? Можете да си повтаряте че сте прекрасни по цял ден, но без показване на възможности и качества това е само бръщолевене. Това е за вашето отдаване на света, не относно това да изглеждате добре.

Невидимите работят без да бъдат разпознати. Харим във Великата Общност работи без да бъде разпознат. Мъдрите на света работят без да са разпознати. Разберете това и ще разберете как Мъдростта и Знанието могат да се отдават в ситуации когато са непознати и когато не са желани. Така Мъдростта и Знанието могат да упражняват положителното си въздействие като правят хората по-силни, като напомнят на хората за техните големи отговорности и като подкрепят хората да бъдат честни със себе си, без значение от политическата и религиозната им принадлежност и убеждения.

Демонстрация на Божието присъствие и благоволение е дадено чрез действията на хората във връзките. Невидимите демонстрират това. Харим демонстрира това. Съюзниците ви демонстрират това. Приеметелите ви ще демонстрират това. Вие отдавате нещо ценно в трудни ситуации. Трябва да сте упорити и предани за да го извършите. Не използувайте духовността като стимулант, като дрога. Не я използувайте за да изпитвате блаженство. Не бъдете заслепени от нея. Използувайте светлината за да откриете своя път. Не я използувайте за да халюцинирате. Дарът трябва да бъде отдаден чрез вас както по ясен така и по завоалиран начин. Не си мислете че ще сте велики освободители, велики духовни принцове или принцеси, богове или богини. Вие ще осъществявате обикновена дейност. Ще извършвате добра и скромна работа. Вие ще извършите работата която трябва да бъде извършена, а не непременно тази, която ще ви прослави. Това което ще бъде почетено е Знанието във вас, и то ще ви почете. Тогава няма да има заблуди и илюзии.

Тук ще започнете да разбирате как сте подпомагани и подкрепяни. Ще започнете да разбирате как велики личности ви помагат без да ви затъмняват и да взаимодействат с вас. Те ви предпазват и подпомагат, държат ви настрана от неприятности и ви сочат правилната посока. Те ви позволяват да вършите своите грешки, но така че да имате полза от тях и да не ги повтаряте отново.

Евентуално, вие бихте могли да бъдете като Невидимите в света, дори когато живеете тук като хора. Вие ще отдавате и вашият дар ще открие пътя към мислите и сърцата на хората, които няма да знаят откъде идва този дар. Те няма да могат да открият този който го дава. Той е свободен и невидим за тях. Хората ще виждат и чувстват неща, които искат да видят и чувстват. Те ще знаят неща, които трябва да знаят. Те ще помнят неща, които трябва да помнят и ще забравят неща, които трябва да забравят. Те няма да видят откъде е тази сила. Те няма да видят нейният източник.

Бъдете като Невидимите и вашите дарове ще имат огромно въздействие с минимално объркване и съмнение. Човечеството е живо заради благословената работа на много личности в света и извън него, които остават неизвестни. И силите на невежеството – тези които са насилствени и страшни, негостоприемни и отблъскващи – няма да могат на открият откъде идва доброто. Те няма да могат да го спрат. Те няма да могат да го манипулират. То ще приминава през пръстите им. Те няма да могат да го уловят. То ще работи независимо от всичко.

Великите сили, които ви помагат са невидими. Но те могат да бъдат познати и е привилегия за вас да ги опознаете. Великите сили не могат да бъдат докоснати, но те могат да ви докоснат и вие можете да получите тяхната благословия и да ги използувате подходящо, защото вие сте тези, които трябва да растат и да се утвръждават. В това вие трябва да бъдете подкрепяни, но не и оставени в сянка. Вие трябва да бъдете асистирани, но не манипулирани. Трябва да сте защитени но не предпазвани. Това е огромна демонстрация на състрадание.

Когато напреднете, ще започнете да изживявате тези неща. Ще чувствате щастие когато помагате, когато помощта е приета и никой не знае откъде е дошла. Това ви закриля, предпазва и дава възможност на дара да осъществи пълната си сила. Трябва да сте с опит като студент на Знанието за да почувствате това. Но неговата демонстрация ще ви убеди в мъдростта на идеята, че Мъдрите остават скрити за да останат мъдри.