Къде може да се открие Знанието?

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 4 ноември 1993г
в Боулдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Greater Community Spirituality
Том 2 > Духовност във Великата Общност > Глава 16

Знанието живее във вас. То е самата същност на вашата духовност. Знанието представлява по-великата част от вас, която е неразривно свързана с целия живот. То е във вас, но сами, вие много рядко можете да получите достъп до него.

Във Великата Общност идеята и практиката на религията се различават значително, но същността на религията е една и съща. Универсалната реалност на тази същност гарантира, че духовността ще живее и процъфтява независимо от вида на религиозните вярвания, нагласи и практики, които се прилагат във всяка култура.

Знанието живее във вас. То е с вас в този момент. То е вашия по-висш Ум и по-висш Аз. Не можете да го имате за себе си, защото наистина му принадлежите повече, отколкото то принадлежи на вас. Тъй като сте отделени от Висшия си Аз, изглежда, че това е едно отдалечено същество, нещо далечно, нещо, с което трябва да се ангажирате много внимателно. Още по-объркващи от това са религиозните вярвания, нагласи и предишни преживявания, които могат да направят връщането ви към Знанието много по-трудно, отколкото би било в противен случай.

Има толкова много неща, които трябва да отучите, само, за да започнете пътуването си към Знанието. Тук старите нагласи, очаквания, асоциации, цели, вярвания и така нататък могат само да ви обременят и отегчат. Знанието е толкова близко, но вие не можете да го откриете, защото гледате в грешната посока. Вие имате идеи, предположения и очаквания, които никога не съответстват с реалността на един по-велик живот.

Знанието се намира във вас. Но това, което носи Знанието, е смисленото ангажиране с другите и смисленото участие в живота. Знанието не идва при поискване. Можете да го молите и да го призовавате, и ако молбата ви е искрена, тогава то ще се доближи до вас. Колкото и да ви приближава обаче, ако не сте изградили мост към него, вие няма да можете да му отговорите директно, въпреки, че ще почувствате присъствието му и ще усетите, че е с вас. Тук е възможно да фалшифицирате комуникацията му и да я промените, за да отговори на вашите очаквания или да отговаря на някаква предписана представа или убеждение. Когато сте смислено ангажирани с другите, във връзка с тях и във връзка с живота, тогава вероятността Знанието да се появи във вас е най-голяма.

Следователно Знанието се открива трудно. Не можете просто да бръкнете и да го извадите от себе си. Трябва да навлезете по-дълбоко в собствения си ум, за да можете да му отговорите и да усетите присъствието му. Знанието има свой собствен ум. То се появява, когато почувства, че времето е подходящо, тъй като отговаря на Знанието във Вселената и е вътрешно свързано и отговорно за това. Няма лично Знание – мое и твое знание. Може да има само ваша и моя интерпретация или ваша и моя идея за него. Самото Знание обаче, е в съответствие с целия живот. То свързва целия живот и го организира в смислен набор от ангажименти, които могат да доведат до по-големи и по-положителни награди, ползи и приноси за света и за времето, в което живеете.

За да се подготвите за Знанието, вие ще се нуждаете от някои основни неща. Ще ви трябва правилна учебна програма. Ще ви трябват правилни инструкции. Ще имате нужда от правилен подход и отношение, и ще се нуждаете от подходящи спътници. Това са условията, които позволяват на Знанието да се появи по такъв начин, че да бъде пряко изживяно и разпознато, и да има най-малка вероятност неговото присъствие и послание за вас да бъдат изопачени или неразбрани.

Създаването на условията за Знанието позволява на Знанието да се появи във вас. Тези условия се нуждаят от основните елементи, за които вече споменахме, въпреки че тези условия могат да бъдат доста специфични за вас. Например във всеки един момент някои хора са готови да имат инструктори, а други не. Някои хора са готови да започнат официална подготовка, докато други трябва да се подготвят, за да бъдат готови за самата подготовка. Някои са готови да имат истински сподвижници; други не са готови за това. Тази готовност се определя от вашия капацитет, от вашето развитие и от обстоятелствата, в които се намирате. Ако условията не са подходящи, ако вашето разбиране не е правилно или ако не можете да поемете отговорността, която Знанието би ви възложило, тогава времето не е подходящо за вас. Неминуемо обаче, вие трябва да притежавате всички тези елементи, за да следвате пътя към Знанието, да се подготвите за Знанието и да позволите на Знанието да се появи успешно във вас.

В началото хората смятат, че Знанието е малко и че те са велики. Дори и да вярват в противното обаче, това все пак ще бъде тяхното отношение, докато приближават Знанието. Знанието ще изглежда далечно, незначително и дори чуждо за тях. Въпреки че ги е ръководило в решаващи моменти в техния живот и им е спестило много нещастия, те не осъзнават присъствието и благотворността му, и трябва да се научат да ги преживяват постепенно. В този процес, това, което е неправилно, неподходящо или ненужно, може да бъде разпознато и изоставено. Тук хората трябва да се откажат от идеите си за Знание и да влязат в самия опит. Често тези идеи са пречки пред опита и изкривяват разбирането и подхода на хората.

Опитът със Знанието, ако продължи и се развива, ще ви изясни всичко, но това изисква време и търпелива подготовка. Това е мястото, където правилната учебна програма и правилното обучение са много важни. Подготовката за Знанието не е индивидуално занимание, защото целта му е да ви обедини отново с другите, с вас самите и с живота. Ако тръгнете сами мислейки, че не се нуждаете от други и че трябва да разчитате изцяло на собствените си сили и инициативност, вие няма да намерите Знанието и няма да откриете пътя към него.

По същество Знанието е връщане към връзките и взаимоотношенията. Това е пътят за излизане от разделението. Това е навлизане в ново преживяване на живота и в ново участие в живота. Тук не можете да вземете със себе си всичките предишни идеи и дори не можете да вземете със себе си всичките си предишни връзки.

Вие не знаете колко много Знанието ще промени живота ви. Трябва обаче да го желаете достатъчно, за да сте готови да поемете този риск. Трябва да имате поне първоначално разбиране, че колкото по-близо сте до Знанието, толкова по-сигурни, по-силни и по-състрадателни ще бъдете. С други думи, толкова повече ще бъдете в хармония със себе си.

Хората обаче живеят толкова дълго без това чувство за правота, че са свикнали с него и се приспособяват към живот с компромиси. Тук дори идеята за Знанието може да им се стори много чужда, а опитът на Знанието може да бъде много смущаващ – не защото преживяването е смущаващо, а защото изглежда то застрашава толкова много неща, които са предполагани, вярвани или установени.

Самото Знание е абсолютно свободно от вашите творения. То не е възпрепятствано от вашите идеи и вярвания. Пречките пред Знанието затрудняват вашият достъп до него. Те не могат да оцветят, да контролират, да доминират или да осуетят самото Знание. Те обаче ви пречат да откриете вашия път към него.

Знанието може да се открие и трябва да се открие. Има път към Знанието за вас. Част от вашето участие в откриване на този път ще зависи от вас, а останалата част ще се определя от други, защото ще имате нужда от голяма помощ и от правилна подготовка.

Знанието отново ви въвежда в смислени взаимоотношения. Следователно тези взаимоотношения трябва да са възможни за вас. Не можете да живеете на самотно място, далеч от света и без никакъв контакт с някой друг, и да вярвате, че можете да откриете път към Знанието. Създателят ви е изпратил на света, за да участвате смислено с другите и да допринасяте на света. Оттеглянето ви от света е важно само в определени моменти и в повечето случаи това не е начин на живот. Това е така, защото Знанието не е само за вас и по-големите дарби, които Знанието ще ви даде, ще бъдат отдадени на другите чрез вас.

Ако животът ви е изпълнен с връзки, които не представляват тази по-голяма цел и съдба, тогава ще ви бъде трудно да приемете подготовката, дори да я откриете. Ще ви бъде трудно да приемете връзките, които наистина могат да ви помогнат, защото ще изглежда, че те предизвикват и противоречат на вашите настоящи ангажименти.

Тук трябва да осъзнаете, че можете да направите много за себе си и че има неща, от които се нуждаете. Имате нужда от информация. Имате нужда от метод на обучение. Имате нужда от хора, които са по-напреднали от вас и имате нужда от другари и спътници. Освен това, вие имате нужда от други, които да ви научат какво да не правите и да ви показват своите и вашите грешки. Наистина, имате нужда от целия живот, за да демонстрирате както присъствието, така и отхвърлянето на Знанието. Ще има много възможности пред вас, ако можете да се възползвате от страхотната демонстрация на живота. В крайна сметка вие ще се почувствате благодарни за всичко, което се случва, не защото всичко се случва за ваше добро, а защото сте в състояние да използвате всичко за ваше добро. Можете да направите това, без да изкривявате истината, без да отричате болката и страданието, и без да слагате щастлива маска на този труден свят. Можете да направите това, защото при възстановяването на Знанието, нещата могат да станат полезни и да служат на по-висша цел, дори ако сами по себе си не са целенасочени и полезни.

Мъжът и жената на Знанието взимат това, което животът може да им предложи и го използват за по-голямо добро. Те не изкривяват живота. Те не отричат реалностите и различните аспекти на живота. Те не наричат нещо, което е лошо, “добро“ или нещо, което е добро, “лошо“. По-важна е полезността на това нещо в обслужването на по-голямата цел. Когато узреете като ученици на Знанието, вие ще можете да придобиете този подход и ще видите колко честен и ефективен е той наистина. Тук ще работите на света, както работи Създателят – тихо, тайно, без осъждане и с проникваща ефективност, която се простира далеч отвъд усилията на много хора да подобрят живота. Това не означава, че усилията ви ще бъдат лесни, но тяхното въздействие ще бъде много по-проникващо и дълготрайно.

Как да се подготвите за Знанието? За да се подготвите за Знанието, вие трябва да разпознаете определена основна потребност в себе си. Трябва да почувствате тази нужда и да я отделите от други потребности, които може да са по-лични и по-непосредствени по своята същност. Тази основна потребност представлява копнежа да откриете истинската си цел в живота. Заедно с признаването на тази нужда трябва да осъзнаете, че многобройните ви опити да удовлетворите тази нужда чрез любов, изобилие, възбуда или стимулация не са задоволили по-дълбокия копнеж на вашето сърце. Трябва да ви бъде дадено нещо по-голямо, за да удовлетворите този копнеж – нещо, което не можете да измислите сами, нещо, което не може да съберете от различните учения и религиозни практики, които може да срещнете в живота. Тук осъзнавате дори границите на собствената си независимост, защото наистина имате нужда от живота. Имате огромна нужда и от други. Осъзнавайки това, вместо да станете зависими, вие ще се научите да бъдете взаимозависими.

Има три етапа в човешкото развитие, които могат да бъдат описани по следния начин: зависимост, независимост и взаимозависимост. Всеки започва живота си в състояние на зависимост. Като бебе, вие сте изцяло зависими от родителите си или от тези, които осигуряват основните неща в живота ви. Тъй като придобивате все по-голяма независимост и може да се научите да се грижите за себе си все по-добре през етапите на вашето детство, вие трябва да надраснете емоционалната си зависимост от другите и да се научите да мислите за себе си или с други думи, да мислите самостоятелно. Повечето хора по света се борят да постигнат физическа и психологическа независимост. Независимостта обаче е само междинен етап; тя не е окончателно решение. Ако успеете да се освободите от връзките и ограниченията, които са ви задържали преди, вие ще разберете, че сами и самостоятелно можете да направите много малко. В интерес на истината нищо не можете да направите сами – никаква голяма реализация не може да бъде постигната самостоятелно и никакъв отговор или решение не могат да бъдат открити или използвани самостоятелно. За да постигнете нещо наистина стойностно и заслужено, вие имате нужда от по-добри взаимоотношения и връзки в света и извън него.

Следователно, заедно с признаването на вътрешната ви нужда, вие трябва да признаете, че имате нужда от по-големи връзки и по-голяма помощ. Това разбиране представлява реалността на живота, а не миналия ви опит на зависимост. Следователно, вие трябва да навлезете в това с ново разбиране. Разпознаването на вашите нужди и ограничения тук, е от съществено значение и ви позволява да навлезете в третия и най-значим етап от човешкото развитие, етапа на взаимозависимост. В този етап вие сте в състояние да отдадете себе си – времето, енергията и дори живота си – за ангажиране с другите като съзнателен и всеотдаен акт. Тук са възможни истинска любов и преданост. В по-ранните етапи на зависимост и независимост, истинската любов и преданост не са възможни, защото са обусловени от преобладаващи нужди – първо, от необходимостта другите да правят неща вместо вас, а след това и от необходимостта да правите нещо за себе си. Въпреки това, в състояние на взаимозависимост, вие можете да давате и да получавате наистина смислено. Тук предаността е възможна, защото от позицията на отговорно вземане на решения, вие можете да отдадете живота си на нещо. Способността да се осъществи това, представлява истинската стойност и цел на независимостта. Без това, вашата независимост само ще ви изолира все повече и повече в собствения ви ум и в собствените ви мисли. Тя ще се превърне в страхотен затвор, от който възможността за бягство ще изглежда все по-трудна и все по-далечна.

Тогава, за да се подготвите за Знанието, вие трябва да почувствате преобладаващата нужда да реализирате по-голямата си цел в живота, цел, която не сте дефинирали и не можете да дефинирате сами. С тази цел има признаване на нуждата от помощ и подготовка – помощ и подготовка, които не можете да си осигурите сами.

Пътят на Знанието ще ви укрепи и ще ви обедини в себе си. До известна степен той ще ви отдели от другите, дори в самото начало, защото сте ангажирани в път на откриване, с който другите не са ангажирани. С времето ще има все по-малко и по-малко неща, които можете да споделите с тях. Вие се подготвяте за по-голям живот и за по-голямо преживяване. Това е като да сте на голяма мисия или пътуване. Въпреки че физически може да не отидете никъде, вие ще навлезете в напълно нова територия. Ще преминете през пълна революция в себе си, революция, която ще демонстрира съществуването на Великата Сила във вас, както и на вашата връзка с нея.

В началото ще почувствате, че сте велики и че Знанието е малко. Въпреки това, когато се приближите до Знанието, вие ще осъзнаете колко голямо е то и колко малки сте вие. Ще осъзнаете колко малък е личния ви ум. И ще осъзнаете също така, че Знанието представлява истинското ви Аз и истинското ви съществуване в живота. За да постигнете тази истина, вие трябва да изградите мост към Знанието, както Знанието винаги изгражда мост към вас.

В определен момент ще трябва да започнете официална подготовка по Пътя на Знанието. Това може да се промени веднъж или няколко пъти в хода на вашия живот. Ако естеството на подготовката е достатъчно голямо и достатъчно съвместимо с вашата природа, а не само с вашите вярвания и нагласи, тогава това може да послужи на пълната ви подготовка.

За да се подготвите за появата на света във Великата Общност, ще ви е необходим Пътят на Знанието на Великата Общност. За да се подготвите, за да откриете по-голямата си цел, смисъл и посока в света, ще ви е нужен такъв вид подготовка. Това е, на което ние наблягаме в Духовността на Великата Общност. Без тази подготовка, вие няма да осъзнаете нещата, за които говорихме. Без истински спътници и без истински инструкции, дори да имате подготовката, вие ще можете да преминете само през началните ѝ етапи. Вашите нужди ще се променят, докато се развивате. Докато се развивате, по-ранните нужди ще изчезнат и други потребности ще заемат тяхното място, защото в развитието на Знанието има прогресия за нивата на разбиране.

За да откриете Знанието, вие трябва да се готвите за него. За да се подготвите за него, вие трябва да се готвите сами. За да се подготвите, вие трябва да разпознаете по-дълбоките си нужди и истинските си ограничения. Разпознаването на вашите нужди и ограничения ще ви помогне да започнете да търсите онези неща, които ще ви помогнат да напреднете. Тук акцентът ви не трябва да бъде просто върху получаването на отговори, защото отговорите не могат да задоволят вашите нужди. Вече имате много отговори. Имате нужда от опит и развитие. Трябва действително да извървите пътуването по Пътя на Знанието. Ако не предприемете това пътуване, вие няма да знаете какво представлява то и няма да стигнете до неговия край. Без подготовката всичко, което казахме, може да изглежда страхотно и прекрасно, интригуващо и интересно, но вие няма да разберете неговото значение, неговата цел и огромната му стойност и приложение във вашия живот.

По-голямата Духовност на Великата Общност трябва да бъде преживяна, за да бъде разбрана. Не можете да стоите извън нея и да я разберете. Не можете да я погледнете от разстояние и да знаете какво всъщност означава тя. Няма да знаете нищо за нея, освен ако не я изпитате многократно по нарастващ и последователен начин. Това изисква подготовка. Това е начина, по който Знанието се изучава и предава във Вселената.

Нашите думи са само, за да предизвикат по-голяма нужда, по-голямо разбиране и по-голяма мотивация във вас. Пътят на Знанието и реалността на Знанието могат да бъдат изпитани само докато напредвате към тях. Това е пътуване, в което не можете сами да се насочвате, защото не знаете пътя. Можете само да се научите как да следвате и как да отговаряте. Тъй като Пътят на Знанието ви обединява отново с живота, за да се ангажирате смислено с него, вие имате само част от отговора във вас. Тъй като е нужно отново да се ангажирате смислено с живота и тъй като този ангажимент е представен от отношения с истинска стойност и цел, които установявате с другите, вие притежавате само част от отговора на голямата си нужда. Вашата част трябва да бъде съчетана с другите и вие да бъдете синхронизирани по правилен начин с тях.

Това е като сглобяването на големия пъзел на живота. Имате няколко парчета, но не разполагате с всяко едно от тях и парчетата, които имате, не си пасват. Въпреки това, ако можете да съпоставите вашите парчета с други, вие ще можете да наредите по-големи секции от пъзела, като започнете от контура или периметъра и продължите към вътрешността. Използвайки тази аналогия, ако можете да се обедините отново с тези, които наистина могат да ви помогнат и ако получите необходимата подготовка, вашият пъзел ще стане свързан и завършен. Тогава образът и смисълът, които животът ви представя, могат да бъдат напълно реализирани.

В началото трябва да оцените вашите ограничения. Ако Пътят на Знанието беше лесен и прост, тогава всеки щеше да го научи. Видно е обаче, че не всеки го научава. Всъщност рядко ще срещнете мъж или жена със Знание на света. Образованието в колежите и университетите, не води до Знание. Да бъдете авантюристи и да пътувате по света, не води до Знание. Четенето на книги една след друга, докато умът ви се изпълни до горе, не води до Знание. Тези неща изпълват ума ви с мисли, изпълват живота ви със спомени и ви дават много материал за размисъл, но Пътят на Знанието е нещо различно. Тук ще искате да облекчите бремето си. Тук ще искате да изпразните ума си. Тук ще искате да придобиете по-голяма вътрешна свобода и няма да желаете да прекарате остатъка от живота си в защита на вашите идеи или в поддържане на вашите спомени.

Това е различен вид пътуване и различен вид образование. Необходим ви е инструктор с реални способности и опит, който да насърчава и подхранва вашия напредък. Необходими са ви спътници, които могат да споделят нарастващото ви разбиране, могат да ви насърчат и да получат вашето насърчение в замяна. Нужно е разбиране, че навлизате в област от живота, която се простира далеч отвъд вашите идеи и вярвания. Тук трябва да сте готови да продължите, без да знаете какво правите и без фалшивата сигурност, която толкова често и така обичайно си давате. Да сте уязвими към живота по този начин, дава възможност на живота да се разкрие пред вас и дава възможност на връзката ви с живота да стане осъзната и укрепена. Това е много постепенен процес. Няма да го постигнете за седмица, месец или година. Той е твърде голям за това. Да мислите, че можете да го получите бързо или че можете да го използвате за себе си, означава да подцените неговата величина и да надцените вашите способности.

Пътят на Знанието на Великата Общност представлява Знанието в много по-голямата арена на живота – арена, която има голямо значение за вашия живот и която ще бъде доминиращ контекст за живота ви в бъдеще. Всичко, което правите сега, е както за бъдещето, така и за момента. Бъдещето ще бъде изградено върху това, което правите и което не правите днес. Това представлява вашето бъдеще, бъдещето на вашите деца и бъдещето на вашата раса.

Пътят на Знанието на Великата Общност се представя на света, където е непознат. Тук няма история и предистория. Хората не са свикнали с това. Не е задължително то да се вписва в техните идеи, вярвания или очаквания. Това не съответства на сегашното религиозно разбиране на света. Пътят на Знанието идва в чиста форма — без ритуали и шествия, без богатство и помпозност. Той идва чист и опростен. Той е като дете на света. Привидно уязвим и въпреки това представляващ по-голяма реалност и по-голямо обещание за човечеството.

Пътят на Знанието на Великата Общност ще остане неразпознат от мнозина, защото не притежава капаните и примамките, с които всичко останало изглежда е натоварено. Той е чист и неукрасен. Той е труден за разбиране, но е лесен за преживяване и използване. Той изглежда странен и далечен, но въпреки това е много сходен с вашата природа. Изглежда, че идва отдалеч и въпреки това като че се излъчва от вас. Изглежда мистериозен и неразбираем, но въпреки това осигурява сигурност с всяка стъпка, която правите към него. За някои той изглежда познат, но е доста различен. За други изглежда различен, но въпреки това е много познат. Неговото опознаване е породено от по-голямата асоциация и съпричастност във вас, вие, които сте способни да я изпитате.

Пътят на Знанието на Великата Общност е в съответствие с вашата природа и със Знанието във вас, но не непременно с вашите идеи, вярвания или очаквания, които се основават на вашето минало. Пътят на Знанието говори за бъдещето и за вашата отговорност към него. Той говори за вашата природа и за целта ви да дойдете на света. Той говори ясно и просто. Той е дълбок и необозрим, и въпреки това може да се изживее напълно. Подобно на преминаването на вода през голяма мрежа или филтър, той прониква в сърцето ви и подхранва вашия растеж и развитие тук на Земята.

Пътят на Знанието на Великата Общност е разбираема духовност във Вселената. Той призовава Знанието във вас. Той насърчава и подпомага Знанието, защото Знанието е самия корен на вашия живот и източник на вашата същност, смисъл, цел и посока. Той предоставя път към Знанието във вас. Той ви въвежда в живота, в реалността на живота и в посоката на живота. Това е едновременно пътуване в себе си и пътешествие на света. И двете се случват заедно по много специален и единен начин. Ако пътувате твърде далеч в себе си, без да разбирате вашата отговорност или обстоятелствата, в които се намирате на света, вие ще се загубите в себе си. И ако пътувате твърде далеч в света, без да изградите по-голяма асоциация и основа в себе си, вие ще се загубите на света. Следователно връзката ви с вас самите и връзката ви със света трябва да се развиват едновременно.

Знанието е тук, за да осъществи нещо. То не е тук, за да ви отведе извън света. То не е тук, за да ви осигури бягство. То е тук, за да ви осигури принос и завършеност. То ви подготвя за бъдещето, като ви ангажира с живота сега. Знанието използва всичко, което мислите и всичко, което сте направили, но за по-голяма цел. Това не унищожава идеалите ви и не разрушава вашите взаимоотношения и вярвания. То просто ги използва и ако не могат да бъдат използвани, те постепенно биват изоставяни, без осъждане или унищожаване. Тогава всичко става полезно и използваемо. Мотивацията за това идва от вас. Тук не следвате някой герой и не боготворите някакъв далечен Бог. Вие не се кланяте на чужда личност или на чужда сила. Вместо това, вие се ангажирате със Знанието, а Знанието ви ангажира с другите. По този начин печелите силата и авторитета си. По този начин се научавате как да дадете живота си на правилното място, за правилната цел и с точните хора.

Това представлява Божия План. Това е Велик План, който е далеч отвъд способността ви да го разберете напълно. Този План може да работи чрез вас, ако и вие работите с него. Той ви обновява, възстановява ви и ви дава правилна власт над вашето мислене и поведение. Той ви асоциира отново с Великата Сила във вас и извън вас, която може да ви води в живота и да ви даде по-голяма цел и разбиране.

Започвате подготовката, като усещате нуждата. Започвате подготовката, като разпознавате вашите ограничения и ограниченията на това, което сте установили досега. Започвате подготовката, като ставате смирени и отворени в себе си, без да поемате по-големи сили или необикновени способности за себе си. Вие се отваряте, защото нуждата във вас ви тласка напред.

Това е доказателство за Знанието във вас, защото Знанието се готви да се появи. Вече не можете да се примирявате с това. Вече не можете да го отричате. Вече не можете да го направите да изглежда като нещо друго, да се опитвате да го осуетите или манипулирате, за да ви даде нещо, което желаете. Тук Знанието се движи във вас и движението му става все по-силно. Сякаш се опитвате да родите нещо – нещо във вас, което трябва да излезе и да се представи на света. Това е много дълга бременност и много дълго раждане. Въпреки това, неговата реалност и появата му на света представляват вашето осъществяване тук и изпълнение на по-големите ви отговорности към Бог и към вашето Духовно Семейство.

Когато започнете подготовка по Пътя на Знанието, вие ще преминете през много прагове на учене. Всеки от тях е уникален и всеки от тях ще промени до известна степен вашите разбирания. Тук трябва да сте гъвкави в мисленето и вярванията си, защото мисленето и вярванията са като очилата, които носите. Те или ви помагат да видите, или не. Ако не ви помагат, значи са грешната рецепта за вас.

Трябва да останете с Пътя на Знанието достатъчно дълго, за да видите какво означава той и да можете да избирате мъдро. Хората често се отказват, когато подготовката стане по-трудна, по-объркваща или по-дезориентираща. Те искат да се върнат към това, в което са вярвали преди, защото смятат, че то им дава по-голяма сигурност, но вече са надраснали тази сигурност и се носят по течението в света.

Следователно, за да се обучавате по Пътя на Знанието на Великата Общност, вие трябва да почувствате по-голямата нужда във вас, да осъзнаете ограниченията на настоящото си разбиране и да не предполагате, че притежавате способности, които не са ваши. Тази откритост и честност към вас самите ви позволяват да получите подаръка, който не бихте могли да получите или разпознаете по друг начин. Това е само началото. Ако имате такова разбиране, вие ще можете да поемете по стъпките към Знанието, без да се опитвате да ги променяте, отричате, поправяте или пропускате. Ще можете да следвате път, който далеч надхвърля вашето разбиране и настоящи способности. Това ще ви отведе в нова територия и житейски опит.

Изучаването на Пътя на Знанието на Великата Общност представлява огромно предизвикателство. Не можете да го разберете, да го изживеете или да го използвате от мястото, където се намирате в момента. Ето защо Пътят на Знанието трябва да ви отведе на по-добра позиция в живота. Можете да следвате това не заради вашите амбиции, очаквания или вярвания, а защото Знанието във вас ви движи напред.

Знанието ще ви помага да направите една малка стъпка напред в даден момент. Това е бързо придвижване. Има толкова много да се научи, да се отучи и да се преоцени. Получаването на перспектива и Мъдрост от Великата Общност както в по-широк контекст на живота, така и със специфичните ежедневни проблеми, ще изисква нов подход и разбиране. Тук ще научите кои са малките и кои са големите проблеми, какво изискват малките и какво изискват големите проблеми. Това води до зрялост във вас, докато продължавате напред. Но, за да продължите, вие трябва да се готвите и да продължите с подготовката си.

Забележително постижение е да научите Пътят на Знанието на Великата Общност в свят, който изглежда вечно изолиран. Голямо постижение е да разпознаете необходимостта от това и да можете да развиете разбирането, перспективата и опита, необходими, за да позволите на Знанието във вас да отговори на живота и да обнародва неговите велики дарове, които са предназначени за света в този момент.

Знанието е като таен товар, скрит във вас. Не можете да го откриете сами. Не можете да получите достъп до него сами. Трябва да се готвите сами и заедно с другите, за да го получите и отдадете. Това, което носите в себе си, е голям дар и голяма благословия за човечеството. Този дар ще бъде отдаден по специфични и по обикновени начини – начини, които осигуряват необходимите ресурси, способности, разбиране и усилия на човечеството да оцелее, да напредне и да просперира като раса според собствената си съдба, съдба, която споделяте, докато сте тук.