Какво трябва да се отучи?

Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 23 октомври, 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

От казаното дотук става напълно ясно, че не можете да научите по-големи неща, като надграждате върху стари идеи и ограничени концепции. Един стар ум не може да измисли нови неща. Наистина, за да научите Пътя на Знанието на Великата Общност и да откриете по-великата цел, която ви е довела на света, вие трябва не само да имате нов набор от идеи и по-голяма перспектива, но и по-голям ум. Този по-голям ум ще изглежда древен, но същевременно и нов за вас.

Вашият ум е различен от вашата Истинска Същност и като такъв, той в крайна сметка е средство за Знанието. Това е неговата най-висша функция и най-голяма служба. За да бъде средство за Знанието, умът трябва да бъде свеж и обновим. Той трябва да може да мисли ясно и свободно, и да може да преосмисля и пресъздава своите мисли. Той трябва да бъде гъвкав, отворен и достъпен за нов опит, отворен за нови прагове на разбиране и готов да се откаже от собствените си идеи, за да придобие по-голяма перспектива и по-голяма Мъдрост пред всеки важен праг на живота. Тук умът трябва да бъде обновим. За да бъде обновен умът ви обаче, вие трябва да осъзнаете, че имате по-голяма основа от него и да възстановите връзката си с тази основа, която всъщност е връзката ви със Знанието.

Без Знание, вие ще се идентифицирате с вашия ум. Ще мислите, че той е това, което сте вие и ще си въобразявате, че мислите ви представляват, дефинират ви, управляват ви и определят вашето изживяване. Това вярване е разпространено навсякъде. Дори във вашия живот, вие можете да видите колко сте били доминирани от вашите мисли, от вашите вярвания, от вашите принуди и от вашите оценки. Но Знанието е далеч отвъд тях. Сега имате нова основа, основа в Знанието. С това умът може да се превърне в нещо, което да ви служи, а не да ви доминира. Умът може да се превърне в средство за предана служба, в чудесен инструмент за комуникация – средство между Древния ви дом и света, в който живеете сега.

Това е връзката, от която се нуждаете с ума си. Без нея умът ви ще продължи да укрепва старите си идеи, като интерпретира всяко ново изживяване, всяка нова среща и всяка нова връзка по такъв начин, че тези идеи да бъдат валидирани. Каква голяма загуба е това за вас, защото ви е отказан достъп до хора, отказан ви е достъп до нови преживявания и ви е отказан достъп до Знанието. Вие сте заседнали в миналото и сте длъжни постоянно да го укрепвате. Без по-голям авторитет в живота ви, това ще направи вашият ум. Той ще се калцира и ще стане твърд и чуплив. Той ще стане непроницаем и непропусклив защитавайки своята гледна точка, без да се съобразява с реалността или с променящите се обстоятелства. Това ви застрашава и затваря. Това ви отрича и изолира. Това ви пречи да имате достъп до другите и да се учите от тях. Това отрича вашата дарба, както и способността ви да получавате дарбите на другите.

Но вие наистина имате по-голям авторитет в живота си. Този авторитет е Знанието – Великият Разум, който сте донесли с вас на света от Древния си дом, за да ви води, да ви защитава и да ви подготви за вашата по-голяма служба и мисия тук, на Земята. Получете достъп до Знанието и ще се освободите от ума си. След като сте придобили достатъчна свобода от ума, вие ще можете да го използвате, за да служите на по-велика цел. Тогава умът ви е изкупен и обновен, стойността му е възстановена и истинската му ефикасност и способности могат да бъдат култивирани.

Това, което трябва да отучите, е да се идентифицирате с вашия ум. Какво друго ви отделя от живота, освен собствените ви мисли? Какво доминира вниманието ви, освен собствените ви мисли? Създаването на нови и по-добри мисли може и да изглежда, че отваря нови врати за опит, но всъщност връзката с вашия ум е тази, която трябва да се промени. По-добрите мисли няма да ви освободят. По-добрите мисли няма да ви оставят на мира. По-добрите мисли няма да отворят живота ви. Вярно е, че ще имате нужда от нови мисли, за да мислите и умът ви ще трябва да отвори нови пътища, така че нови преживявания да могат да дойдат при вас. Не е достатъчно обаче, да имате нови мисли. Трябва да получите изцяло нова основа в живота си. Ако се отдадете на вашия ум, той сякаш ще ви погълне. Ако застанете извън него, вие ще можете да го виждате, да го насочвате и използвате.

Знанието във вас ще ви позволи да направите това. Всъщност Знанието ще го направи вместо вас, защото Знанието е това, което в действителност сте вие. Въпреки това, преди да успеете да преживеете пълното си единение и отъждествяване със Знанието, то ще изглежда като далечна сила в живота ви, сила, която възниква и се появява само в определени моменти – във времена на голяма нужда и разногласия, както и в моменти, когато искрено поискате неговото присъствие и напътствия. Сега имате връзка със Знанието. Все още не сте напълно обединени със Знанието, така че засега имате само връзка с него. Връзката предшества пълния ви съюз.

Затова придобийте своята основа в Знанието. Поемете по Стъпките към Знанието. Научете Пътя на Знанието. Научете се да получавате Знанието, да интерпретирате и да прилагате Знанието, и ще станете по-свободни от ума си, и по-обективни по отношение на него. С тази обективност, вие ще можете да определите тези мисли и мисловни модели, които са полезни, както и онези, които ви пречат. Ще можете да изоставите вашите мисли и да се освободите от тях, защото вече не сте слуги на ума си. Вашият ум сега е слуга на Знанието. Това е великата му цел и това е правилната връзка, която трябва да имате с ума си.

Трябва да се отучите да се идентифицирате с вашия ум. Трябва да се отучите да се идентифицирате с вашето тяло. Вашият ум и вашето тяло са средства за проявление и изразяване в живота. Това е правилният начин, по който да ги възприемате. Като такива, вие трябва много добре да се грижите за тях. Трябва да ги пазите и да ги поддържате в добро здравословно състояние. Ще можете да направите това, когато те вече не ви поглъщат и не определят вашата самоличност. Тогава ще можете да стоите извън ума и тялото си и да ги насочвате. Тогава ще ги разбирате и ще разпознаете техните нужди, техните възможности, техните граници и тяхната полезност. Това е, което трябва да предприемете и това е естественият резултат от изучаването на Пътя на Знанието на Великата Общност.

Когато хората започнат да изучават Пътя на Знанието на Великата Общност, те искат да използват Знанието, за да подсилят своите мисли. Пътят на Знанието обаче ви учи да използвате мислите си, за да подсилите Знанието. То задава различна цел и посока – към свобода и изкупление, към овластяване, към способности и любов към вас самите.

Много неща по пътя ще бъдат отучени и това ще ви освободи от вашето минало. Какво научихте от миналото си? Вашето минало представя вашето обучение – всички ваши оценки, вашите вярвания, вашите идеали, вашите страхове, вашите принуди и вашите модели на поведение. Въпреки това, всеки момент и всяка секунда, в която сте ангажирани със Знанието, вие се освобождавате все повече и повече от сянката и от обвързващите идеи и ограничения на вашето минало. Всеки момент със Знанието ви пренася в настоящето и ви ориентира към бъдещето. Вашето минало не може да бъде отправна точка за бъдещето, защото миналото го няма, а паметта ви за миналото и оценката ви за него едва ли представляват неговата реалност. Всъщност в почти всички случаи, вие сте тълкували погрешно миналото и сте го използвали, за да подсилите съществуващите идеи. Следователно, спомена ви за вашето минало е повече спомен за вашите оценки, отколкото точен спомен за определени събития.

Със Знанието, вие ще можете да видите миналото си по нов начин, с по-голяма обективност и яснота. Вие няма да видите миналото, което искате да видите, а миналото, което е съществувало. Това ще ви даде инструмент за оценка и гледна точка, които иначе не бихте могли да притежавате. От тази гледна точка, вие ще можете да видите миналото, настоящето и бъдещето си по такъв начин, че това ще ви позволи да бъдете в настоящето смислено и целенасочено, в съответствие със Знанието във вас. По този начин, вие ще можете да бъдете верни на себе си, а не просто да се подчинявате на вашите мисли. Ще можете да почетете и изпитате по-дълбоко влечение и по-дълбоко движение в живота си, вместо да бъдете обвързани с минали идеи и с хора, които представляват тези идеи.

Това е голяма свобода и освобождение. Вие имате нужда от нея. За да се подготвите за бъдещето и да имате някаква надежда да научите Пътя на Знанието на Великата Общност, вие трябва да бъдете необременени. Първата цел на Бог е да ви освободи. Това е процес на премахване на вашия товар. Освобождаването от миналото ще се случи, когато се ангажирате със Знанието, защото Знанието не е ориентирано към вашето минало. То не се фокусира върху това, което се е случило досега в живота ви. То се стреми само да ви води напред. Тъй като можете да бъдете водени напред и да откриете своя път, миналото ви ще става все по-далечно и по-далечно за вас. Спомените, трудностите, трагедиите и щастието ви ще избледнеят. Това ще ви позволи да присъствате все повече и повече в момента, да бъдете по-цялостни в себе си и по-отворени към другите.

Това, което трябва да отучите, е взаимоотношението ви с вашия ум, но това определение не е достатъчно. Трябва да сте достатъчно свободни от миналото си, за да можете да продължите напред в нова посока и да установите нов и по-велик живот от този, който сте познавали преди. За да направите това, вие не можете да вземете всичко със себе си. Не можете да носите всичките си спомени като огромен склад за багаж. Превозното средство, което ще ви отведе в настоящето и бъдещето, няма да побере всичко това. По същия начин не можете да носите всичките си връзки със себе си – всичките си минали любови, всичките си приятелства, цялото си семейство, всички, които харесвате, всички, които не харесвате, всички хора и спомените ви за тях, които затрупват ума ви и да ви държат емоционално замръзнали в миналото. Знанието ще разруши всичко това и ще ви извика да излезете от предишната си ориентация и да сте отворени за живота, който се случва сега.

Как можете да оцените това чувство, докато не сте го изпитали? Как можете да видите необходимостта от него, докато не видите отново и отново изтощителните ефекти от това да сте обвързани със стари идеи, със стари взаимоотношения, със стари интереси и със стари дейности, които вече не ви представляват. Трябва да видите ефекта от вашата памет, надвиснала върху вас като тъмна сянка – затъмняваща небето над вас, преследваща и следваща ви, където и да отидете. Можете да простите тези неща, защото сте в състояние да ги изоставите. Ако не можете да ги изоставите, вие няма да можете да им простите. Какво е прошката освен освобождение? Как можете да освободите нещо, ако все още го задържате? Единственият начин да освободите нещо, е да отидете там, където то не е необходимо, където не можете да го вземете с вас и където то няма да има връзка и значение за вас.

Бог ви освобождава, като ви дава да правите нещо важно в живота, нещо, което ви изважда от вашето минало и ви позволява да установите нов живот, в който вашата минала болка и препратки нямат значение. Това е, което ви позволява да се освободите от миналото. Това е, което ви позволява да имате нов и по-велик живот. Това е, което ви позволява да простите онези грешки, онези трагедии и разочарования, които иначе биха ви следвали навсякъде, преследвайки и ограничавайки ви.

Да се освободите от миналото означава да се освободите от ума, който представлява това минало или с други думи, да се освободите от мислите си такива, каквито са днес. Това ви позволява да имате нови мисли, нови преживявания и ново начало в живота. Ето какво в действителност означава да се родите отново – да избършете дъската, да виждате нещата такива, каквито са, а не такива, каквито винаги сте ги виждали и тълкували, да бъдете отворени за нови преживявания, без да сте обусловени от миналите си страхове и разочарования. Знанието ви дава това ново начало и това велико отваряне. Това е изключително полезно за вас.

Ще е необходимо също така да учите Пътят на Знанието на Великата Общност. Това е необходимо, за да можете да срещнете, да изпитате и да се свържете с по-голямата цел, която вече носите в себе си и която е била скрита във вас през всички тези години. Виждате ли, не можете да задържите всичко, което искате и всичко, което се е случило, и да се надявате, че ще добавите нещо смислено към него. Когато хората искат повече, те обикновено искат повече от миналото. Те могат да кажат, че искат нови неща; могат да кажат, че искат нови възможности. На практика обаче, те добавят нови неща към един стар и минал акцент в живота си.

Умът ви трябва да бъде необременен. Той трябва да се отвори. Как можете да получавате, ако умът ви е пълен с купища информация? Умът трябва да е свободен. Сякаш къщата ви е натъпкана до тавана с всичко, което някога сте притежавали – всичко – и не сте изхвърлили нищо. Всичко е там, големи и малки неща, изпълващи всяка стая и всеки коридор от вашата къща. И вие казвате: “Ами, искам да внеса нови неща в къщата си, но няма място. Искам да създам ново усещане и нова атмосфера в дома си, но няма място за това.” Всичко е разхвърляно и къщата ви става все по-неудобна за вас. Вашето преживяване в нея е пленничество и се оказва, че вие прекарвате цялото си време в поддържане на всички тези притежания.

Това е добра аналогия за ума. Като прекарвате цялото си време в обслужване на старите си мисли, вие не можете да бъдете на разположение на живота, какъвто е днес. Животът минава покрай вас и вие го пропускате. Всеки момент е достъпен за вас, но вие не сте достъпни за него. Животът ви дава големи и нови възможности, но в ума ви няма място за тях.

Не мислете, че трябва просто да изхвърлите всичките си стари идеи. Някои от тях все още могат да бъдат полезни, но повечето от тях не. Процесът на освобождаване от ума ви е много естествен. Докато получавате достъп до Знанието, вие научавате за Знанието и всеки момент, който прекарвате със Знанието, ви позволява да разпознаете какво трябва да се запази и какво да се изхвърли. С течение на времето се оказва, че вие изпразвате старата си къща. Вие откривате, че изхвърляте нещата, отървавате се от тях, почиствате, правите място и се наслаждавате на новото пространство, свобода и мобилност в дома ви, в ума ви.

Вашият ум е като къщата, в която живеете на света. Тя е пълна с това, което сте поставили в нея. Това е мястото, от което гледате към света. Това е вашият подслон и вашата защита. Това е мястото, което духът ви обикновено обитава. Въпреки това, ако къщата ви е твърде разхвърляна и неудобна, Знанието няма да остане в нея. Тогава ще откриете, че живеете в реликва от собственото си минало. Ще се почувствате като пазач на музей, човек, който се грижи за стари вещи.

Пътят на Знанието ви извежда извън вашия дом и ви връща обратно в него с по-голямо разбиране. Тогава ще видите колко нетърпимо е да живеете в него и колко много трябва да бъде изкупено и възстановено. И тогава започвате да изхвърляте още неща, да чистите таваните, да почиствате мазето, да намирате стари и забравени вещи и да ги изхвърляте навън. Тогава осъзнавате, че къщата ви може да бъде напълно преустроена и че трябва да бъде преустроена, тъй като не отразява новото ви преживяване.

Това ще бъде началото на естествен процес на подмладяване в ума ви. Тук вашият ум ще бъде изкупен, защото ще бъде обновен и освежен. Той ще се освободи от миналото, защото миналото ще има все по-малко влияние върху вас. Знанието също ще ви въведе в контакт с нови видове взаимоотношения – взаимоотношения, които ще изместят старите спомени, които ви преследват и които изпълват ума ви с минали преживявания. Тогава, докато продължавате напред, вашето минало ще става все по-малко и по-малко актуално.

Пътят на Знанието е за възстановяване и подмладяване на ума. Това е цялостен процес, който отнема много дълго време. Той отнема време, защото работи; това е естествено; той следва естествена прогресия. Тук не правите нещо изкуствено или механично за себе си. Вие просто позволявате на ума си да се обнови и да изостави старите мисли, за да се родят на тяхно място  нови. Това позволява един естествен процес на смърт, разпад и обновяване да протича в съзнанието ви. Тогава умът ви вече няма да бъде просто музей на стари артефакти. Той ще се превърне в градина, където нещата непрекъснато растат, дават своите плодове и своите дарове. Подобно на градинари, вие орете под старите си вярвания и идеи, за да могат да се появят нови такива. Тогава вашият ум се превръща във вечно плодотворна реколта от Мъдрост. Тогава той върви в крак с настоящето. Той върви в крак с нови преживявания и може да гледа в бъдещето, защото не е обвързан и обременен с миналото. Можете да засадите нови семена на разбиране тук и почвата ще бъде плодородна, защото е обновена и възстановена.

Не можете да дадете ново осъзнаване на един стар ум. Старият ум просто ще използва новото осъзнаване, за да подсили предишните си вехти възгледи. Примери за това могат лесно да се видят. Когато хората казват: “Ами, нямам отношение към това“ или “Нямам нищо общо с това“, онова, което казват тук, е, че то не е свързано с миналото им. Вие самите се го казвали в определени ситуации. Когато ви се показват нови неща или ви се дават нови идеи, вие може да кажете: “Е, мога да се свържа с това, но не и с онова.“ Това, което казвате тук, е “Не мога да вместя това в миналото си“.

Това е много важна идея, която трябва да разберете. Пътят на Знанието на Великата Общност предоставя изцяло нова възможност за развитие на визия и мъдрост. Това ще ви отведе отвъд нормалните параметри на човешкото мислене. Разбира се, че няма да можете да се свържете с него. Това не е част от вашето минало. Когато някои хора чуят за Великата Общност, те поклащат глава и казват: “Не знам какво означава това“. Това означава ли, че не трябва да научат за нея? Това означава ли, че тя не съществува? Това означава, че те не могат да впишат Великата Общност в това, което са видели, почувствали и научили досега. То не е свързано с миналото им обучение. И ако се опитат да го вместят в своето минало обучение, то става нещо от миналото, а не от настоящето. Когато хората гледат даден обект, всичко, което виждат, са техните минали препратки към този обект. Те рядко виждат обекта такъв, какъвто е в действителност в този момент. Те нямат млади очи. Така животът и житейските преживявания, които са изкупителни, обновяващи и образователни, ги подминават. Ако нещо не се вписва в миналото, те не го виждат и не го усещат. Тогава умът не го регистрира. Това е момента, в който умът се превръща в затвор. Това е момента, който хвърля решетки върху вашето съзнание и върху способността ви да виждате. Тогава умът ви затваря, задържа ви, обвързва ви и ви разделя.

Както виждате, всяка нова връзка е ново преживяване и всяка стара връзка може да бъде изживяна по нов начин, но трябва да има място и капацитет за ново преживяване. Новото преживяване е нещо, което е реално само по себе си, без никаква връзка с миналото. Колкото по-малко сте ориентирани към миналото, толкова по-достъпни ще бъдете за нови преживявания и толкова повече ще можете да се възползвате от тях. Това е необходимо за вашето щастие и за вашето благополучие. Това е необходимо за възможността да имате смислени взаимоотношения с другите и да можете да учите Знанието и Мъдростта на Великата Общност. Знанието и Мъдростта на Великата Общност ще ви отведат не само далеч отвъд вашето минало, но и в предишното разбиране на повечето хора, които ще срещнете. Това е подготовката, която е толкова необходима на света днес, защото светът усеща голямата тежест и бремето на своите минали разногласия, конфликти, войни, оплаквания и грешки. Светът е толкова обременен.

От време на време някой се изправя и казва: “Виждам нещо ново. Виждам накъде отиваме. Виждам тази възможност. Виждам тази опасност.” И той или тя се опитват да предупредят хората около себе си, но хората остават бездушни. Те не виждат, не чувстват, нямат отношение и не желаят това, което им се предлага. И тогава човекът, който вижда, е много разочарован. “Виждам това. Тук е.” Но хората са мъртви. Всеки, който е направил ново откритие или пробив в каквато и да е област на живота – независимо дали в науката, изкуството, религията, политиката или социологията – се е сблъсквал с тази бездушна реакция на другите, с тази неспособност да виждат и да знаят, с тази съпротива срещу нови изживявания и с тази препратка към миналото и към старите оценки.

Всички иноватори, сътрудници и пионери в дадена област, са се сблъсквали с нещо подобно. И това е едно много болезнено преживяване. Тези индивиди са срещали амбивалентност, безразличие или съпротива. Това е голямата дилема на човечеството и голяма отговорност в човешкото съзнание.

И все пак в тази привидно безнадеждна ситуация, светът се показва във Великата Общност. Това събитие завинаги ще промени човешкия опит и ще направи миналото ви на раса да изглежда отдалечено и дистанцирано, защото вашето минало е минало без Великата Общност, а вашето бъдеще, е бъдеще с Великата Общност. На колективна основа, това ще ви изправи пред ново изживяване до такава степен, че самата човешка раса ще има възможност да обнови своя колективен ум, своите вярвания, асоциации, ценности и идеали.

Това е дълъг процес и резултатът от него е все още необозрим. Наистина, дори в този момент хората са слепи за присъствието на Великата Общност на света. Те не могат да го видят, не могат да го почувстват, не могат да го знаят и не го желаят. Ако го видят или почувстват в някаква степен, те се опитват да го интерпретират по такъв начин, че да им напомня за нещата, в които вече вярват или чувстват. Те искат да го превърнат в нещо прекрасно или нещо ужасно, в зависимост от собствената си гледна точка в живота.

Как можете да виждате с всички тези ограничения? Как можете да знаете нещо с всички тези изисквания? Можете ли да гледате през затворническите решетки на собствения си ум? Можете ли да надникнете отвъд миналото? Да имате минала връзка е като да вървите назад в живота, винаги гледащи зад вас, за да видите къде сте били преди. И така разбира се, вие се блъскате в неща около вас и не знаете накъде вървите преживявайки всякакви нещастия, сериозни и глупави грешки. Вървейки назад, вие не можете да видите накъде отивате. Вие се спъвате наоколо, падате и се озовавате на места, където не трябва да бъдете, докато винаги искате да видите къде сте били преди. Представете си тази картина и ще можете да видите големите увреждания, които идват в резултат на това. Осъзнайте, че все още не сте в състояние да погледнете към хоризонта на живота и бъдещето си, и да кажете със сигурност: “Това е, което идва. Ето къде отивам. И това е, което трябва да направя“.

Когато хората вървят назад, те си мислят: “Там където ще отида, е да избягам от това, което гледам сега.“ И те гледат назад. Техните прогнози за бъдещето са насочени към миналото. Тези прогнози не са налични в настоящия момент. Тези хора не могат да видят какво се случва сега. Умът ги е завладял. Тяхното внимание е съсредоточено върху собствените им мисли, всички от които са препратка към миналото.

Великата Общност ви дава чудесна възможност за освобождение като раса. Тежестта на нейното влияние, проблемите, които ще създаде, както и предизвикателствата, които ще постави пред вас, ще ви победят или ще ви изкупят. Това е по-големият проблем, който ще обедини хората навсякъде, защото сега всички ще бъдете заедно в една лодка. Разликите между вас няма да имат значение. Какво значение има в кой град сте родени, какъв език говорите или към каква религия са принадлежали вашите родители? Сега всички вие сте изправени пред по-голям проблем. Сега всички вие сте заедно и имате нужда един от друг.

Това е великото изкупление. Сега животът ви измъква от миналото в много голяма степен. Настоящето и бъдещето ще бъдат в такава конфронтация, че дори онези, които са мъртви за света и за себе си, ще бъдат принудени да реагират. И въпреки че реакцията им може да се отнася за миналото, те ще трябва да се научат да се изправят пред нов набор от обстоятелства. Не гледайте настоящето и бъдещето казвайки си: “Ами, Исус ще ме спаси“, или “Бог със сигурност ще ме извади от това“, или “Това наистина не е важно“, или “Това винаги е съществувало и ще продължава да съществува. Няма значение.” Хората си казват подобни неща, за да избегнат преживяването на това, което се случва сега и да избегнат контакта с по-дълбоките си чувства и желания.

Знанието ще ви отведе в настоящето и ще ви подготви за бъдещето. Това ще ви направи живи за вас самите и за света. Ще имате очи да виждате и ум да знаете. След това, докато вървите напред, вие ще разберете какво не можете да вземете със себе си, какво вече не ви пасва и какво не е важно за вас. Ще видите с голямо облекчение как огромните трагедии и разочарования от досегашния ви живот избледняват и няма да искате да ги подновите. Вие няма да искате да ги преживявате отново. Няма да искате те да се случват отново. Вече няма да искате те да влияят на вземането ви на решения, да оцветяват зрението ви или да определят поведението ви, и все повече и повече ще излизате извън съзнанието си. Тогава ще можете да използвате ума си, вместо да бъдете използвани от него.

Знанието ще доведе до обновяване на вашия ум. Обновяването на вашия ум означава, че ума ви е освежен, необременен и отворен към настоящето и бъдещето. Това е като събуждане от продължителен и мрачен сън. Вие ще видите живота наново и ще преживеете себе си наново. Това ще бъде нов ден за вас. Ще можете да отворите очите си, за да видите какво е пред вас и да погледнете към хоризонта, за да видите какво наближава. Нещата, за които говорихме, някои от които изглеждат толкова чужди и отдалечени от миналия ви опит, сега ще станат все по-очевидни, защото сте достигнали гледната точка, откъдето те могат да бъдат забелязани. Изкачването на планината е само един образ, който илюстрира всичко това.

За да видите какво трябва да отучите, какво противоречи на сегашния ви опит и какво отрича, възпрепятства или променя сегашното ви прозрение, вие се нуждаете от изживяването на една по-голяма Сила в живота ви и тази по-голяма Сила е Знанието. Със Знанието като нарастваща отправна точка във вас, вие ще можете да работите с ума си и да го разбирате с истинска обективност. Тогава умът ви няма да ви заплашва или преследва, и с течение на времето ще можете да го превърнете в полезен инструмент, който да служи на по-голяма цел в живота. Ще станете по-спокойни, по-наблюдателни, по-търпеливи, по-толерантни и по-безстрашни. Всичко това ще се случи благодарение на обновяването на вашия ум и на обновяването на връзката ви със Знанието, което ще стане нова основа за вас. Знанието ще ви даде своите качества, своето благодеяние и своята сила.

Това е великия Божи дар за вас. Може да чувствате или дори да се оплаквате, че Бог не е направил това или онова за вас в миналото. Това обаче, което Бог ви е дал, е много по-голямо от всичките ви предишни искания. Бог ви е дал свобода, а със свободата Бог ви е дал цел и посока. Знанието е там, за да гарантира тази възможност. Останалото зависи от вас. Изберете този нов живот. Подгответе се за него. Отдайте му се. Посветете му се. Тогава, докато продължавате, вие ще видите всичко, което не е нужно в живота ви, както и всичко, което е съществено в него. Все по-често ще искате да запазите това, което е от съществено значение и да изхвърлите онова, което не е. Животът ви е ценен и времето ви е ценно също така. Съществените неща, ви дават смисъл, а несъществените отнемат смисъла за вас. Тогава изборите стават очевидни и вие имате силата да ги направите.