Какво е Светът?


Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 20 септември 1993 г.
в Боулдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Вашето разбиране за света и за всички неща в него ще се промени, докато напредвате в Пътят на Знанието. Със сигурност вашето разбиране за вас самите – вашите нужди, вашата цел и вашата посока – ще се променят, докато напредвате и това ще ви даде различна гледна точка и по-широка перспектива.

В по-широк контекст светът е място, където сте дошли да служите, да давате и да се съберете отново с тези, с които сте предопределени да се срещнете, да се опознаете и да участвате. Това определение, макар и универсално вярно, е истина, която не е достъпна за много човешки същества на този етап от тяхното развитие, тъй като те са твърде фокусирани върху оцеляването и задоволяването и не могат да видят важността му. Въпреки това, дори когато схванете тази идея и започнете да я изживявате в собствените си взаимоотношения и разбиране, тя отваря изцяло нова панорама, по-голяма перспектива, където могат да се видят и знаят неща, които не са могли да бъдат видени и познати преди.

Светът е преди всичко място за даване. Вие научавате това чрез даването. Това е място за асоцииране и за повторно асоцииране. Вие научавате това чрез асоцииране и повторно асоцииране. Вие сте дошли отвъд света, носейки дарове за света. Това със сигурност е вярно, но не си мислете, че то означава грандиозна роля за вас. Наистина ролята ви ще бъде много специфична и само в много редки случаи ще привлече внимание и признание. Това трябва ясно да се разбере, защото виждате, че светът е нещо много по-различно от това, което сте мислили преди. Вместо място, където да се обявите и да се утвърдите, това е място, където да вършите нещо зад кулисите, тайно, без признание и възхита. Това е начина, по който Знанието работи на света и  начина, по който вие ще учите да работите на света, когато започнете да изпитвате голямата цел и посока в живота си.

Преди светът беше място, в което да оцелеете и да се реализирате, но сега той се превръща в нещо друго. Това е в съответствие с истината в по-голямата панорама на живота, която наричаме Велика Общност – че Мъдрите навсякъде работят възможно най-тайно. Те даряват дарбите си на онези хора, за които дарбите им са предназначени и необходими.

Знанието рядко е добре прието, в което и да е общество във Великата Общност, с изключение на малкото общества, които са напреднали и са се изолирали от трудностите и изпитанията на участието във Великата Общност. Във всички други общества, независимо от природата на тяхната среда, тяхната култура, тяхната етика, техните вярвания и техните стандарти, Мъдрите трябва да упражняват своите дарби и да действат с голяма предпазливост. Знанието намира уникален израз в различни общества във Великата Общност, но целта и съдбата му са едни и същи — да се обедините отново с онези, които са били изпратени да споделят вашата цел в живота, така че да можете да изпълните специфичната си мисия тук. След това ще се върнете във вашето Духовно Семейство отвъд проявения живот, където ще се подготвите за следващото си назначение.

Няма ад и рай. Има само работа за вършене и много успехи и провали в това отношение. Ако успеете, вие ще напредвате и прогресирате. Ако се провалите, вие ще върнете назад себе си и вашето Духовно Семейство. Провалът не винаги е въпрос на небрежност. Понякога е стечение на обстоятелствата. В това няма вина. Осъзнаването на значението на постигането на успех в намирането на вашата цел в живота такава, каквато тя наистина съществува, а не такава, каквато бихте искали да бъде, е голямо постижение. Това гарантира удовлетворение и чувство за смисъл, които не могат да бъдат постигнати по никакъв друг начин.

Вие не сте тук, за да осъждате света. Вие дори не сте тук, за да поправите света. Вие сте тук, за да дадете нещо и вашият подарък знае за къде е предназначен. Вашият подарък има своите определени получатели. Не можете да промените това, но можете да определите дали вашият подарък може да бъде даден или не. Можете да определите колко време ще отнеме да дадете подаръка си. Можете да определите резултата. Но крайният резултат е извън вашата компетентност, защото е част от един по-велик план. Това е план, който не предопределя всички дейности и събития в живота, а задава посока на целия живот и на еволюцията на живота. Тук има много разнообразие и вариации, но крайният резултат трябва най-накрая да бъде установен във времето.

Имате цел да бъдете тук. Това е религия. Имате съобщение за определени хора. Това е вяра. Вие сте в света, за да давате, защото имате Древен дом отвъд света. Имате цел, която надхвърля импулсите ви за оцеляване и желанията ви за самозадоволяване. Тази цел не отрича другите импулси и желания, а установява по-голям фокус и по-висок стандарт за вашия живот.

Какво е тогава светът за вас, които сте дошли в него да давате? Светът е място, което се нуждае от вашия подарък. Вашият подарък трябва да бъде даден на определени хора в определено време и по определен начин. Той не е за всеки и не е непременно за тези, за които искате да бъде. Светът е такъв, какъвто е, защото е място без Знание. Това е място на конфликт. В основата на всички очевидни конфликти във физическия живот има фундаментална борба между получаването и съпротивата срещу Знанието. Тази борба е във всеки човек. Това е борбата между Знанието и волята, между съюза и раздялата, между целта и самоопределението.

Колко малко хора по света знаят, че са тук с мисия и могат да оставят тази мисия недефинирана и необяснена, и все пак да я подкрепят с цялото си сърце. Колко малко хора могат да се отдадат на нещо, което е известно и неотложно, но изглежда необяснимо и неописуемо. Колко редко са тези хора и въпреки това колко важни са те за развитието на света. Без мъже и жени на Знанието, човешката раса би изчезнала отдавна. Обещанието, наследството и завещанието на човечеството се поддържат живи от дейностите на тези, които работят тайно и без знанието на населението. За тях светът е нещо много различно. Неговите премеждия са нови възможности. Неговите конфликти представляват неговото призвание. Неговите трудности и бедствия представляват неговото състояние. Тук няма оплакване и вина.

Това разбиране надхвърля човешкия морал и морала на всяко общество или култура в рамките на Великата Общност. Следователно приложението му е универсално. То може да проникне във всяка ситуация и да осигури стойност и смисъл в нея. То е свободно от задръжките и ограниченията на обществото, в което действа, както е свободен и човекът, който носи такава цел и напълно я осъзнава.

Светът не е безсмислено място. Той не е безнадеждно място. Той не е лошо място. Той е размирно място. Човекът на Знанието трябва да дойде тук и да работи, защото това дава напредък на тези, които са на света и на тези, които са отвъд него.

Духовността на Великата Общност не е духовност само за една раса. Това е духовност за много раси. В крайна сметка това е духовност за цялата вселена. Като такава, тя изисква опит, а не идеи. Еднообразието в мисленето не е възможно във Великата Общност поради различията в темперамента, ценностите, средата и биологичното развитие. Опитът на Знанието обаче е универсален и това надхвърля всички местни обичаи и ограничения. Това носи ползи отвъд хоризонтите на вашето съзнание. Това е източникът на вдъхновение в живота ви. Това е смисълът на мистерията на вашия живот.

Не се опитвайте да обяснявате Мистерията или Мистерията ще бъде загубена за вас. Не дефинирайте вашата цел или вашата цел ще стане само ваша дефиниция. Не претендирайте, че разбирате произхода или съдбата си, защото да мислите по този начин означава да се откажете от прякото преживяване, което е вашата награда за получаване на достъп до по-голяма Мъдрост и по-голяма Сила във вас. Позволете на Мистерията да бъде необяснима и се свържете с нея в най-дълбокото си преживяване. Придържайте се към нея с най-голяма преданост. Следвайте я без задръжки. Стойте в прегръдките ѝ и ще разберете това, което другите не могат да знаят, ще виждате това, което другите не могат да видят и ще чувате това, за което всяко сърце призовава – свобода и среща с живота такъв, какъвто е в действителност.

Духовността на Великата Общност е в основата на всяка религия и въпреки това тя е отвъд всяка религия. Тя е източникът на цялото вдъхновение и въпреки това тя превъзхожда всички изрази на вдъхновение. Тя е вашето наследство – да я откриете, да я получите, да я прегърнете и да я отдадете според един Велик План, важна част от който сте и вие. Приемете факта, че вашата роля ще бъде малка и специфична. Тя няма да ви осигури слава и известност. Всъщност това може да промени всичките ви планове за самоосъществяване, но в него се крие по-голяма истина, по-голямо разбиране и по-голяма сигурност в живота, които няма да намерите никъде другаде.

Не съдете света. Ако светът беше идеално място, нямаше да има нужда да идвате тук. Ако светът беше място, което функционира хармонично, без търкания и конфликти, това нямаше да е мястото за вас. Светът представя всички аспекти на човешкото състояние, от най-висшето до най-низшето. Светът също съществува в рамките на контекста на Великата Общност, който до голяма степен не се признава тук. Светът е вашето място за работа и даване. Удоволствията му са малки, но истински. Болките и трудностите му са големи. Светът не може да ви даде това, което търсите, защото вие сте го донесли с вас отвъд света. Светът не може да отговори на великите ви въпроси за живота или да задоволи по-големия копнеж, който живее в сърцата на всички, които са тук. То пребъдва с нещо друго, нещо, което наричаме Знание.

Знанието е източник на истинската религия във Великата Общност. Имате възможност да откриете Знанието, но вашето разбиране за света и за всичко в него ще трябва да се промени. Трябва да разрешите на тази промяна да настъпи във вас. Това не е промяна, която налагате на себе си или на другите. Това е промяна, която се случва естествено. Това, което трябва да направите, е да позволите тази промяна да настъпи и да подкрепите нейното възникване. Вашата подкрепа е илюстрирана от начина, по който живеете, в това, което учите, в това, което практикувате и в това, на което се отдавате.

Теологията на Великата Общност не е теология на идеите. Това е теология на опита и взаимоотношенията, тъй като това са каналите, чрез които истинското разбиране се предава от един ум на друг. Това са каналите, чрез които може да бъде изпратено и въплътено по-голямо Знание, много преди разбирането да се е развило във времето. Наистина може да имате изживяване и опитност, които да разберете след много години. Това не е ли вярно от собствените ви изживявания?

Следователно трябва да сте много търпеливи, за да развиете истинско разбиране. Трябва да сте много отворени, за да възникне истинско преживяване във вас. Тогава всичко, което казваме, ще има наистина смисъл за вас. Ще го чуете; ще го почувствате; ще го знаете. Ще ви се стори толкова познато по един дълбок и проникващ начин. Докато това не се случи, нашите думи ще изглеждат странни и особени, специфични и смущаващи. И все пак те са истинската храна, която ви подхранва, не заради думите, които избираме конкретно, а заради намерението и силата зад тях.

Истината може само да бъде позната; тя не може да се разбере. Целта може да бъде само позната; тя не може да се разбере. Светът може само да бъде познат; той не може да се разбере. Може да имате голямо умение и ефективност в разпознаването на механизмите на физическия свят, но това не гарантира, че ще разберете неговата цел, стойност или по-голям смисъл в живота.

Голяма полза за човечеството от изучаването на Духовността на Великата Общност и нейния човешки превод под формата на Пътят на Знанието на Великата Общност е, че ви дава възможност да погледнете себе си отвън. Тя ви дава ясна визия и разбиране за вас самите, за вашата ситуация, за вашите затруднения и за вашите възможности. Когато постигнете това осъзнаване, нещата които преди не сте могли да разберете ще ви изглеждат толкова очевидни. И въпреки това ще бъдете разочаровани, защото ще видите неща, които другите не могат да видят и ще знаете неща, които другите или не могат, или няма да знаят. Това е цената да знаете истината. Това ви разделя. Все пак тази раздяла е временна. Това е само да се пренасочите в живота, за да позволите на по-голямо разбиране и на Знанието да се появят във вас. Това прави единението с живота и в живота възможно.

Какво представлява светът? Отговорът на този въпрос винаги трябва да се основава на това какво мислите, че сте и защо мислите, че сте тук. Не можете да придадете смисъл на света, без да се заемете с фундаменталните въпроси кой сте и защо сте тук. Хората отговарят на тези въпроси несъзнателно, като определят целите си и се отдават на приоритетите си, без изобщо да поставят под въпрос смисъла на своите цели и приоритети, и защо те трябва да са такива.

За да откриете по-голямата идентичност и по-голямата цел в живота си, вие трябва да отидете отвъд човешките спекулации и всички самоутешителни идеи, които намирате за успокояващи или познати. Това ви центрира в Мистерията. От тази Мистерия ще възникне по-добро разбиране за света и вашето преживяване ще бъде доста по-различно от онова, което е било преди. Вашето предимство тук е, че светът вече няма да ви обременява вътрешно. Да, това ще осигури физическия контекст на живота ви и ще определи живота ви до известна степен отвън, но истинската мотивираща сила във вас ще бъде освободена от света и така ще се освободите от него.

Ето какво означава да победиш света. В този случай вие не покорявате светът. Вие не го прогонвате. Не го отричате или отхвърляте. Това просто означава, че сте открили вашата свобода на света, а тя е свободата да знаете, да давате и да се асоциирате – не според вашите навици или изискванията на външния ви живот, а според едно по-дълбоко Знание, което сега гори във вас и което е живо във вашето съзнание. Тази истина е валидна за всеки свят и за всяка среда. Ето защо тя представлява Духовността на Великата Общност и затова приложението ѝ е универсално.

Колко е универсална човешката истина? Колко от това, което хората ценят и вярват, е наистина универсално? Ако можехте да имате достъп до голямото разнообразие от култури във Великата Общност, вие щяхте да видите колко ограничено е прилагането на човешката истина, колко самоуверена и ограничена е тя. Човешки ценности, човешка етика, човешки предимства, човешки дадености – колко ограничено е тяхното приложение във Великата Общност. Следователно колко ограничени са те в собствения ви живот. Това е вярно, защото вие живеете във Великата Общност, защото вашият свят е във Великата Общност и защото вие сте част от тази Велика Общност.

Вашият свят сега се появява във Великата Общност. Това е навлизане в голям праг на живота, праг, който ще засенчи всичко, което правите, всичко, което виждате и всичко, в което вярвате. Подготовката за Великата Общност гарантира вашето оцеляване и благополучие. Но дори отвъд това, изучаването и изживяването на Духовността на Великата Общност ви поставя в позицията да получите максимална стойност и да отдадете най-голям принос в реалността на еволюцията на живота. Това осъществява целта ви тук, тъй като сте дошли да участвате в появата на света във Великата Общност. Независимо от специфичните ви дейности в живота, независимо дали те изглеждат свързани с това голямо появяване или не, вие сте дошли на света, за да го подкрепите, защото това е голямата нужда и съдба на човечеството.

В по-широкия контекст на Великата Общност, вие ще имате дълбоко и изключително полезно разбиране. Тук способността ви да развиете истинска проницателност, истинско вземане на решения, по-добро общуване и мъдро прозрение ще бъде дълбока, защото няма да бъде ограничена от обичайното ви мислене, от светската ви обусловеност, от болезненото ви минало или дори от големите предположения, които повечето хора все още държат безсмислено. Това ви поставя в позиция да допринесете за човечеството, за да посрещнете по-големите си нужди. От тази позиция, светът е място за даване. Това е контекст за даване. Това е временен контекст, в който да се отдаде нещо, което е постоянно.

Тук можете да приемете болките и изпитанията на света като част от състоянието, в което трябва да давате. Това приемане е важна отправна точка, защото ако чувствате, че светът е предал вас и по-големите ви надежди и амбиции, какво можете да дадете тук? Ако чувствате, че светът е зло място, което е отрекло по-великите идеали и по-великите стремежи на човешките същества, какво можете да дадете тук? Даването започва с разбиране и приемане. Без разбиране, вашето даване няма посока. Без приемане, вашето даване се превръща в атака срещу живота. Не можете да помогнете на хората, ако ги нападнете. Не можете да им помогнете, ако сте ужасени, разочаровани, обезсърчени, враждебни, ядосани или нетърпеливи към тях.

Вселената е велика, а хората са малки. Знанието е велико, а умът малък. Тези неща все повече се изясняват, докато напредвате в Пътя на Знанието. Това е преход от един начин на мислене към друг, от едно възприемане на света към друго, от един набор от способности към друг.

Досега сте се учили да оцелявате и сте намерили различни начини да се задоволявате. Честито! Сега е време да научите за Знанието и за пътищата на Мъдростта, които наистина съществуват в живота. Това е вашето призвание и вашето предизвикателство. Не дефинирайте вашата цел, защото вашата цел сега е да се подготвите. Вашата цел сега е да се учите. Вашата цел сега е да научите Пътя на Знанието според неговата реалност в живота, а не според човешките измислици.

Всяка реална истина, трябва да има универсално приложение. Малките истини се отнасят за определени ситуации при определени условия. Това е малка истина. Но една по-голяма истина е универсална. Тя прониква във всичко. Внимавайте обаче, защото една по-голяма истина има неизброими начини за проявление. Прилагането на истината е обусловено от ситуацията, но опитът и осъзнаването на истината са универсални.

Единственият начин да разберете кои са вашите посетители от Великата Общност и какво възнамеряват да правят тук е чрез осъзнаване на истината и Знанието. Ще ви отнеме десетилетия и дори векове, за да го разберете в ума си. Нямате десетилетия и векове, за да разберете какво се случва днес на света. Разбирането на това има връзка за целта ви да дойдете тук.

Светът ви предоставя страхотна възможност. Това е място, където да работите, да се наслаждавате на дейността си и да напредвате с тези, които са ви изпратили. Вие, които четете тези редове, имате голямо предимство и възможности тук. Ние говорим на тази част от вас, която е отвъд вашето разбиране и отвъд вашето обичайно мислене. Предлага ви се нещо с несравнима стойност, но за да го получите и разберете, вие трябва да бъдете отворени за него. Не е нужно да вярвате в него, но трябва да го изпитате. Опитът ще ви убеди; вярата никога няма да ви убеди.

Тези, които наблюдават развитието на света отвъд периметрите на физическия живот, виждат света като страхотна възможност за вас. Те виждат света като идеално място, където да дойдете. Съвършенството на това място ще бъде осъзнато само, когато се примирите с истинската си цел да сте тук. Тогава ще погледнете света и ще кажете: “Да, това е идеалното място за мен“, без да оправдавате конфликта, страданието и раздора, които съществуват тук. В това възприятие и разбиране няма да има измама. Тогава всичко ще се изясни.

Това е теологията на опита и взаимоотношенията. От това ще се появи по-голямо разбиране и по-голям набор от идеи. По-голямото разбиране възниква от по-големия опит, ако този опит може да бъде приложен и правилно разбран и интерпретиран.

Духовността на Великата Общност представлява по-голяма религиозна традиция. Това е религиозна традиция, част от която сте и вие, защото живеете във вселената. Това е традиция, която не е обвързана с идеите, обичаите или ритуалите, на който и да е свят. Това е традиция, която не е обвързана с преданост към едно божество, един човек или една идея. Тя ви насочва към вашия Създател и към всичко, което съществува между вас и вашия Създател – великата тъкан на живота, която съществува във физическата вселена и отвъд нея, както и великата тъкан от взаимоотношения, в които се оказвате вплетени и взаимозависими. Преживейте това с онези, с които сте били изпратени да общувате и с тези, на които сте били изпратени да служите и ще осъзнаете най-голямата истина в най-обикновените ситуации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greater objectivity is possible with others because you are not attempting to use their life for any specific

purpose and the extent to which you are, the less able you will

be to understand them, their nature, their development or their

destiny

 

Възможна е по-голяма обективност с другите, защото не се опитвате да използвате живота им за някаква конкретна цел и колкото повече го правите, толкова по-малко ще можете да разберете тях, тяхната природа, тяхното развитие или тяхната съдба.

 

По-голяма обективност е възможна с други, защото не се опитвате да използвате живота си за каквато и да е конкретна цел и степента, в която сте, толкова по- малко можете да ги разберете, тяхното естество, развитие или съдба