Какво е Великата Общност?

Както е предадено на
Маршал Виан Самърс
на 20 октомври,1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Великата Общност е средата, в която живеете. Тя включва вашият свят и всички светове в близост до него. Това е огромен регион от космическото пространство, в който интелигентният живот взаимодейства помежду си, представлявайки голяма мрежа от взаимоотношения между обществата и между индивидите в обществата, една по-голяма космология и по-голяма вселена. За това е необходимо да има по-голяма перспектива, по-голямо разбиране и по-голяма религия.

Трудно е за онези, които виждат само своята култура и непосредствената среда, в която живеят, да осъзнаят важността и значението на Духовността на Великата Общност. Значението не е само в обхвата на преподаването, перспективата и разбирането, но и в огромните практически предимства, които ви дава в ежедневния ви живот и в дребните дела, с които обикновено сте заети.

Великата Общност тук служи като контекст – контекст за виждане, разбиране и знаене. Тя ви дава възможност да виждате отвъд границите на човешкото мислене и на човешките грижи, както и отвъд човешките вярвания и предположения. Това ви дава огромно предимство. По този начин акцентът тук не е върху това, което е отвъд вашата действителност, а върху това как да разберете вашата действителност в по-широк контекст. Това, което се случва в други светове и между други светове, не е ваша грижа. Само много малко от това, което се случва във Великата Общност, ще има пряко въздействие върху човечеството. Въпреки това, въздействието, което се упражнява върху вашия свят от силите на Великата Общност, е напълно достатъчно, за да създаде необходимост от изучаване на Духовността на Великата Общност и на Пътя на Познанието/Знанието на Великата Общност.

Придобиване на по-универсално разбиране и възприятие е ударението, когато говорим за Великата Общност. Във Великата Общност има много форми на интелигентен живот и голямо разнообразие в културната етика, занимания, грижи и дейности. И все пак това, което е общо за целия живот навсякъде, който е еволюирал до етапа на интелигентност, е присъствието и целта на Знанието.

Знанието във Великата Общност е Знанието на Великата Общност. Способността да получавате Знание, да го приемате и прилагате представлява Мъдростта, не само светската Мъдрост, но и Мъдростта във Великата Общност. Тъй като сте научени да виждате себе си в много малък аспект, ние ви отвеждаме отвъд вас самите в една по-голяма вселена. Тогава, като погледнете назад към себе си, ще видите това, което никога не сте виждали преди. И ще разпознаете средата си по-ясно, отколкото някога сте могли да го правите преди.

Великата Общност се състои от голямо разнообразие на живота, представляващо много различни видове физическа среда и много етапи на индивидуално, културно, политическо и духовно развитие. Обхватът на това разнообразие не е ваша грижа. Въпреки това, фактът, че съществува и че ще се сблъскате с неговата реалност, е наистина дълбок и поражда голямата нужда, която изпълняваме в нашето представяне пред вас.

Във Великата Общност има много светове, в които се е развил интелигентен живот. И има още повече светове и места, които силите на Великата Общност са колонизирали за придобиване на ресурси или за търсене на нови и по-защитени среди. Светове като вашия са доста редки и затова са високо ценени и уважавани от онези във Великата Общност, които ги познават. Наистина, вашият свят е бил използван като биологичен склад и ресурс в продължение на хилядолетия от няколко различни раси.

Може да попитате: „Защо не дойде сила от Великата Общност, която да колонизира света и да го превземе?“ Има няколко важни причини за това. Първата е, че голямото биологично разнообразие, на което се радвате и което е такъв блясък във вашия свят, поставя голяма дилема за напредналите раси, много от които са еволюирали в много стерилни среди. Животът тук е труден заради самото биологично разнообразие.

Друг недостатък на вашия свят е, че човешките същества живеят над земята, което не е предпочитано от повечето напреднали раси. Подземните селища са много по-ефективни и по-приемливи, особено когато сте активно ангажирани с други сили на Великата Общност. Това ви дава по-голяма сигурност и по-голяма възможност да защитите вашите физически ресурси и вашето население като цяло. Животът под земята обаче ви изолира от биологичните елементи във външната среда, като по този начин ви прави по-податливи на болести и атаки от други видове организми. Това представя една интересна истина във Великата Общност: колкото по-безопасни и защитени ставате, толкова по-уязвими сте в действителност.

Ето защо, докато вашият свят е прекрасен в своето разнообразие и изобилие от растения и животни, той също представлява голямо затруднение за посетителите от Великата Общност да обитават и да живеят тук с каквато и да е степен на свобода и мобилност. Да, те могат да ви посетят и да пътуват. Да, те могат да правят чудесни неща. Те обаче не могат да живеят на повърхността на Земята много ефективно. Ето защо сега се осъществява кръстосване с човешката раса, за да се получи това адаптивно биологично предимство. Смесете социалното сближаване и интелекта на Великата Общност с човешката физическа издръжливост и ще имате раса, която наистина може да пребъде на света.

Тези идеи вероятно изглеждат стряскащи за вас, но от гледна точка на Великата Общност те са доста явни и очевидни. Тъй като не сте функционирали съзнателно в този по-широк контекст, тези неща могат да изглеждат плашещи или трудни за разбиране за вас. Но сега трябва да приемете, че не сте сами и че със сигурност не сте на върха на развитието във Великата Общност. Това е едновременно смиряващо и освежаващо чувство. Това ви дава предимството и мотивацията да учите, да напредвате, да прекрачвате предишните си ограничения и граници, и да придобивате нови способности и разбиране, които вашите посетители ще ви дадат, умишлено или неволно. Условията в света изискват това. Това е светът, в който сте дошли от вашия Древен дом, да служите. И това са нещата, които сега трябва да научите и прилагате.

Великата Общност предлага изкупление на човечеството, но не по начина, по който може би си мислите. Тя предлага изкупление, защото поставя по-голям набор от проблеми и поводи, над които трябва да се издигнете и на които сега трябва да се посветите. Това осигурява бягство от ужасните дилеми и ограничения, които обвързват човечеството и го държат в отчаяно състояние на оцеляване и загриженост за себе си.

Решаването на по-големи проблеми ви дава възможност да придобиете по-голяма интелигентност, по-големи способности и по-голяма мъдрост. Само по-големи проблеми могат да направят това, защото тяхното разрешаване е необходимо и защото те изискват по-големи неща от вас. Рядко се случва човешко същество да развие тези качества без огромни външни причини. Външните причини сега са тук. И въпреки че рисковете са големи и проблемите са огромни, възможностите пред вас са несравними.

За да се справите с тези по-големи проблеми, вие ще имате нужда от Висшата Сила, която Създателят ви е дал. Не можете да разчитате на конвенционалната мъдрост; не можете дори да разчитате на интуицията си. Трябва да потърсите Висшата Сила, която е във вас, която може да ви помогне да ускорите развитието си и да изпълните нов набор от изисквания за адаптиране, оцеляване и постижения. В това Великата Общност ви предлага изкупление, като изисква по-големи неща от вас и като призовава Висшата Сила във вас. Така ще напредне човечеството. Така напредват и всички раси във Великата Общност. И това е доказателство за работата на Създателя, защото Създателят прави това, което е нужно и работи, дори това да е непонятно за тези, които са предназначени да бъдат негови бенефициенти.

Затова не търсете първо разбиране. Търсете участие и опит. Знанието във вас знае точно какво трябва да правите в живота, към какво да се стремите и какво да постигнете. То не може да бъде объркано или разсеяно от удоволствията или ужасите на този свят. То не е противоречиво. То не се съмнява. То не е обсебено от болезнени спомени от миналото или от мрачен поглед към бъдещето. То е безмилостно в това да ви води към вашето изпълнение и вашата цел, защото те са едно и също нещо. Изпълнението на вашата цел представлява вашата работа на света и целта на вашето идване тук. Великата Общност е контекстът за разбиране на това сега, защото наистина човечеството е в процес на присъединяване към Великата Общност. Вие сте дошли да участвате в този процес и да подкрепите успешното му създаване.

По този начин Великата Общност е вашият контекст. Това представлява по-велик живот, изискващ по-голяма Мъдрост от вас и установяване на по-големи взаимоотношения в живота ви. Това е доказателство за Божието дело на света, което до голяма степен е отвъд човешката оценка. Вие не сте напреднали достатъчно, за да погледнете назад и да видите цялостното му въздействие. Вие не виждате колко важно е за оцеляването на човечеството, колко е важно за човечеството да посрещне големите екологични и политически предизвикателства, пред които е изправено в своя свят, и колко важно е за човечеството да посрещне още по-големите предизвикателства на успешното взаимодействие с расите от Великата Общност.

Великата Общност представлява ново разбиране за Божествеността, за Божествената цел и за човешките постижения във физическия живот. Това е изцяло нов праг, през който трябва да преминете. Всъщност това представлява много нови прагове на разбиране. Засега Великата Общност трябва да се приравни с физическата вселена, но всъщност тя не се ограничава само до физическата сфера на живота. Това включва по-големите и по-рафинирани измерения на интелигентния живот и интелигентното взаимодействие. Това е съвършено преживяване на живота и на присъствието на живота, в който сте потопени.

Когато ви въвеждаме във Великата Общност, ние ви въвеждаме в живота ви такъв, какъвто е в действителност, в цялата му пълнота, великолепие, разнообразие и дълбочина. Ние не ви взимаме от вашия свят и не ви поставяме някъде другаде. Ние не ви поставяме в извънземна среда. Ние не ви даваме извънземни гледни точки и извънземни разбирания. Вместо това, ние ви представяме живота такъв, какъвто е и какъвто ще бъде. И ние ви призоваваме да срещнете живота такъв, какъвто е, и да се подготвите за живота, какъвто ще бъде.

Какво е теологията освен признаването на Божественото участие във физическия живот? Спекулирането относно това какво е Бог, как изглежда Бог, къде живее Бог или как функционира Бог, очевидно е безсмислено начинание. Отговорите на тези въпроси съществуват в царството на Мистерията далеч отвъд човешкото разбиране и концепции, далеч отвъд способността ви да разбирате на нивото на идеите и интелекта. Това е царството на чистото преживяване. Това е царството на афинитета и връзката. Това е царството, където по-голямата цел трябва да бъде намерена, изживяна и изпълнена. Затова ние ви отвеждаме отвъд вашето разбиране в една по-голяма арена на живота, в която вече живеете, за да се сблъскате със силите, които са там, за да ви се даде по-голямо присъствие на духа и по-голяма възможност да се справяте с ежедневните проблеми на живота и да се издигнете, за да посрещнете големите предизвикателства, пред които сте изправени във вашия свят в този момент. Докато правим това, ние насърчаваме смирение, непредубеденост, вяра, постоянство и ясно разпознаване.

Когато говорим за Великата Общност, ние не препоръчваме да напуснете света и да пътувате до някое далечно място. Ние не ви подготвяме за космическо пътешествие. Ние дори не насърчаваме космическите пътешествия. Пътуването в космоса ще се случи, защото това е част от вашата съдба и еволюция, но не това е, което се насърчава тук. Не е нужно да отивате в друг свят, за да осъзнаете, че живеете във Велика Общност, защото Великата Общност стои на вашия праг. Тя гледа през вашите прозорци. Тя е във вашия квартал. Тя е тук. Тя представлява блясък и ужас, чудо и красота, тежки проблеми и дилеми, точно както и вашия свят, но в по-широк контекст и в по-голяма степен.

Посрещнете тези по-големи предизвикателства и ще можете да разрешите проблемите, които са ендемични във вашия собствен свят. По-големият набор от проблеми ще ви позволи да разрешите по-малките от тях. Това е способността, която трябва да култивирате сега. Великата Общност е изкупителна, защото създава необходимост за вас. Това не е просто проблем, който ще съществува в някое далечно бъдеще. По-великите сили на Общността са на света и определят посоката на световната еволюция. Великата Общност представлява вашата орис и вашата съдба, вашата дилема и вашето по-голямо обещание. Успехът и неуспехът тук са от решаващо значение и затова ние отдаваме толкова голямо значение на разбирането на Великата Общност и на подготовката на Великата Общност.

В тази книга, ние представяме теологията на Великата Общност, която представлява волята и работата на Божественото във физическия живот. Да бъде на света и да спекулира какво е намислил Бог, не е работа на теологията. Да разпознаете работата на Божественото и да се включите в нея мъдро и по подходящ начин е основната цел на теологията. Теологията е за разбиране и действие. Ако разбирането не води до действие, тогава истинско разбиране не съществува. Това е голямата разлика между Мъдростта и идеализма. Мъдростта води към действие, а идеализмът не води до никъде. Идеализмът няма посока. Вие не можете да действате ефективно върху него, тъй като той не отива никъде. Теологията е интуитивна. Тя е истинска. Тя е тук. Това е движението на света и движението на Божественото в света и във Великата Общност като цяло.

Великата Общност е изкупителна за вас и поради друга много важна причина. Това е вашата страхотна възможност да надникнете в по-голямата арена на живота и да видите величието, и простора на живота. По този начин, вие ще придобиете по-голяма оценка защо сте дошли на света и кой ви е изпратил. Контекстът на Великата Общност ви дава тази възможност и това изискване. Виждате ли, Бог ви изкупва, като ви дава да вършите нещо важно, нещо по-голямо от вашите лични грижи, страхове и притеснения. Ето как вашата стойност се възстановява за вас. Така се открива вашата лична дарба. И така вашето съществуване в света е оправдано и благословено.

Получихте по-голяма задача и по-голямо разбиране за учене. Това е по-висока планина за изкачване, която ще направи всички малки хълмове, които са ви разочаровали преди, да изглеждат наистина малки и незначителни в сравнение с нея. Тук ще избягате от вашите зависимости и дилеми, защото поемате нещо по-голямо в живота. Тук ще избягате от страха и самозащитата, както и от всички нещастия, които ги съпътстват, като се движите в определена посока, като работите в по-широк контекст, за да постигнете по-добро разбиране и като използвате този по-широк контекст, за да разрешите малките дилеми, които биха могли само да ви разочароват и да ви попречат преди това. Поради всички тези причини, вие сте благословени да живеете във Великата Общност и да имате нуждата и възможността да научите Духовността на Великата Общност, както и всичко, което тя означава за вашето благополучие, за вашето развитие и за вашето бъдеще като раса.

Великата Общност ви предлага изискването да обедините вашата раса, изискване, от което отчаяно се нуждаете във вашия свят, изискване, което е необходима част от вашата еволюция и което ще направи възможни големи постижения както сега, така и в бъдеще. Онези неща, които ви засенчват и изваждат от индивидуалния загрижен живот, изискват точно онези неща, от които светът се нуждае от вас и за вас. Без значение на какво ниво, по какъв начин или в какъв контекст е осъществен вашият принос, той е да служите на това по-голямо движение на човечеството. Колкото по-голямо е вашето разбиране, толкова по-голям е дарът, който може да бъде даден.

Затова ние ви представяме Великата Общност такава, каквато е в действителност, а не такава, каквато искате да бъде, не каквато се надявате да бъде и не както е предписано от религиите на вашия свят, а такава, каквато е в действителност – с всички присъщи проблеми и великолепни възможности.

Изкуплението се основава на постижение. Това е правилното разбиране. Следователно, когато се молите за мир, за изцеление, за образование, за мъдрост или за спокойствие, това, за което наистина призовавате, е средство за вас да получите достъп до Знанието, достъп до Великия разум, който притежавате и който ви присъединява и обвързва с целия живот навсякъде. Вие призовавате да ви бъдат поставени по-големи изисквания. Молбата за мир или спокойствие, мъдрост или благодат означава, че се молите да ви бъдат дадени онези неща, които правят изпълнението и преживяването на тези неща възможни. Ако обаче поискате отсрочка или бягство от живота, вие не искате нищо. В този случай, ако молбата ви за мир и спокойствие бъде удовлетворена и получите отговор, вие няма да разберете този отговор. Възможността трябва да се открие в разрешаването на проблемите на живота и в изправянето ви пред проблемите на Великата Общност, тъй като те имат отношение към вашия свят. Постигнете нещо тук и култивирайте по-голяма осведоменост и разбиране, и ще имате награда, която никога не бихте могли да получите по друг начин.

Великата Общност е вашият нов дом. Той не е нов, но е вашият нов дом, докато сте на белия свят. Вече не живеете в село, в малка община или дори само в един народ. Вие сте граждани на цял един свят. Великата Общност изисква от вас да имате такова разбиране и такава идентичност, защото от гледна точка на Великата Общност всички човешки същества са еднакви. Всички вие сте еднакви. Разликите между вас са незначителни. Без значение къде сте родени, какъв език говорите, къде ходите на църква или каква храна консумирате, от гледна точка на Великата Общност, вие сте членове на човешката раса. Вие сте човешки същества. Вие сте граждани на този свят.

Това възприемане за вас самите е необходимо за вашето развитие, защото сте членове на една раса и на един свят. Вашата раса трябва да стане единна, дори с цялото си многообразие – нейните особености, културни различия и етнически разделения. Вие все още сте човешки същества, членове на една раса и на един свят. Придобийте това съзнание и страхотни неща могат да се осъществят чрез вас. Създателят може да работи чрез вас. Вашата цел може да бъде преживяна и нейният принос може да бъде даден. Само Великата Общност може да ви предложи това. Не можете да го постигнете, ако сте обвързани с вашата култура, с вашата раса, с вашата нация, със семейството си или с ежедневните си дела.

Докато се научите с времето да придобивате перспектива и разбиране за и от Великата Общност, вие ще осъзнаете къде да насочите вашето внимание и какви проблеми и трудности трябва да загърбите и избегнете. Тогава животът ви ще се опрости и ще стане директен, великолепен и взискателен – всички неща, които водят до постижения и до истинско удовлетворение. Животът изисква много от вас, защото вашите молитви за мир са получили отговор. Вие живеете в трудна ситуация, защото нуждата ви от Знание и самоинтеграция е много належаща. Ако съжалявате, че светът е такъв, какъвто е, вие ще пропуснете неговата възможност. Ако съжалявате, че трябва да обмислите или приемете, че вашият свят се появява във Великата Общност, тогава ще пропуснете отговора на вашите молитви. Бог ви дава да правите нещо, което ви изважда от вашата мизерия и изисква от вас да демонстрирате по-голяма Мъдрост и интелигентност, както за другите, така и за себе си.

Това е начинът, защото в тези по-големи дейности се насърчават по-големи взаимоотношения и се изискват по-големи способности. Вие сте освободени от миналото и сте призовани в настоящето към нещо по-голямо, където сте необходими, за където сте предназначени да бъдете и където вашият принос е нужен. Това е изпълнение. Великата Общност зове това от вас, защото живеете във Великата Общност, защото сте част от раса, която се появява във Великата Общност и защото силите от Великата Общност се ангажират със света и се срещат с хора навсякъде. Не се опитвайте да разберете това, защото вашето разбиране не може да обхване пълния му смисъл. Вие обаче можете да го изпитате и да разпознаете неговата стойност и значението му конкретно за вас.

Ако можете да приемете, че сте дошли отвъд света, за да служите на света, тогава ще осъзнаете, че светът, на който сте дошли да служите, предлага условията, които ще доведат до това, което сте дошли да отдадете. Ако можете да приемете това, тогава ще спрете да осъждате света, ще започнете да търсите възможности, за да му позволите да позове от вас това, което сте дошли да отдадете. Това призвание е естествено и отговорът от вас ще бъде естествен, по-естествен от всичко останало, за което можете да се досетите. Ако можете да приемете тези неща, тогава сте по пътя на изкуплението, постижението и удовлетворението. Това е дълъг път, път с много предизвикателства и с големи изисквания за учене, но това е път, който ще ви отличи от другите до такава степен, че да придобиете по-добро разбиране и по-големи способности. Тогава и други ще се възползват от вашите постижения и от вашето образование.

Вашата подготовка за Великата Общност представлява най-великото и жизненоважно обучение, което може да бъде насърчено и разширено в света днес. Това обучение е единственото нещо, което ще ви позволи да разрешите нарастващите глобални проблеми на света, които изглеждат толкова непосилни и с които вашите общества изглеждат толкова неспособни да се справят и толкова слабо подготвени да разрешат. Подготовката за Великата Общност е най-важното нещо. Тя включва всички аспекти на ученето. Изисква се ученикът на Знанието да стане ефективен при решаването на проблеми в малък мащаб, така че проблемите в по-голям мащаб да могат да бъдат разпознати, разгледани и решени.

Какво е Великата Общност? Това е вашият отговор. Това е, за което сте дошли да се погрижите. Работейки по свой специфичен начин, вие ще участвате в еволюцията на света и ще изпълните мисията си тук, както и мисията на тези, които са ви пратили. Това е голямото обещание, което ви предлагаме. Това е великото обещание, което се поражда от появата на света във Великата Общност. И това е великото обещание, на което Знанието във вас трябва да отговори, защото в това отношение то няма избор.