Каква е еволюцията на религията в света?

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 6 ноември 1993г.

в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Greater Community Spirituality
Том 2 > Духовност във Великата Общност > Глава 27

Религията се развива, защото е предназначена да служи на развиващите се светове. Еволюцията е процес на промяна. Това е процес на обновяване и подмладяване, а също и процес на адаптиране и прилагане. За да има религията смисъл във всеки свят, тя трябва да служи на този свят през различните етапи на неговото развитие. Самата религия също преминава през различни фази на развитие. Има фази на растеж и има фази разпад. Независимо от това, религията има възможност за регенерация, ако може да се адаптира към нови обстоятелства и към по-висши идеи. В това отношение всяка религия трябва да бъде гъвкава. Теологиите и философиите, върху които е изградена всяка религия, трябва да бъдат адаптивни и отзивчиви към нарастващата панорама на живота и към променящия се набор от обстоятелства, които представляват еволюцията на расата.

Нека започнем, като поговорим за еволюцията на интелигентния живот на Земята, а след това ще говорим и за еволюцията на религията. Интелигентният живот е посаден във вашия свят. Това е подарък от Великата Общност. Това е дар на по-висша интелигентност, така че вашите предци да могат да ускорят развитието си за относително кратък период от време. Това e дало началото на съвременната човешка раса, каквато я познавате сега. Интелигентността е била посята на няколко места на Земята и след това се разпръснала по целия свят.

По-голямата част от човешката история в света е свързана с племенно съществуване, където малки групи хора са живеели изолирано с минимален контакт между културите. Тази система е функционирала дълго време. Въпреки това, с развитието на по-големи интелектуални способности и с развиването на селското стопанство и социалната организация, местните човешки общности нарастват по размер и започват все повече да се конкурират една с друга.

Този процес следва естествен модел. От този модел може да се види какво се случва във всички светове, където по-големият интелект е или мигрирал, или е въведен в местните видове. Културите започват като малки и изолирани единици, а след това израстват. Според естествения модел на развитие се създават все по-големи и по-големи обединения, с все по-голям и по-голям контакт между групите в рамките на даден свят. Това води до създаването на племенни държави. Племенните държави се смесват, имат конфликти помежду си и си влияят. Това води до по-големи обединения и в крайна сметка до международни общества, където се намира човешката раса в момента.

Човешката раса е в крайната точка, в края на цикъла на развитието на международните общества. Това е мястото, където племената и групите са се разраснали толкова много, препокрили са се толкова много и оказват такова влияние върху околната среда, че трябва да научат нови начини за сътрудничество. Те трябва да обединят своите усилия. Те трябва да преминат в нов етап на развитие, който е представен от единна световна общност. Това е етапът, към който човечеството се е запътило сега. Независимо от раздора и трудностите, които все още съществуват между отделните племена, култури, групи и нации, това е посоката на човешката еволюция. Това е курсът, който трябва да се следва, за добро или за лошо.

Расите, които са еволюирали в собствените си светове, достигат до създаването на международни общности и след това се превръщат в общност от един свят. Развитието на една световна общност съвпада с взаимодействието с Великата Общност. Тук наличието на една световна общност се превръща в необходимост за оцеляване и развитие. В светове, в които интелигентният живот е мигрирал от друг свят, една световна общност се появява много по-рано, защото често има само едно обединение, което печели доминираща позиция в този свят.

Вашият свят, който е преминал през много дълъг и продължителен период на племенно социално развитие, което се е ускорило през последните векове в големи племенни и след това в международни общества, сега е достигнал голям праг, когато трябва да се превърне в една общност. Вероятно в този момент изглежда неразбираемо как това може да се случи предвид сегашното състояние на света и нагласите на хората по отношение на международното сътрудничество. Все пак ние говорим за еволюция, а не за желания и воля на хората, защото дори по-големи от желанията и волята на хората във всеки свят са тяхната съдба и връзката им с живота в по-голям мащаб – както във физическата реалност, така и в рамките на духовната реалност.

Животът се движи. Той отива нанякъде. Той се развива и самоусъвършенства. Мислете за това по следния начин: в развитието си като човешки същества, вие преминавате през етапи на растеж. Вие започвате като бебета, ставате малки деца, израствате в юношество и до млада зряла възраст, а след това до зряла възраст, средна възраст и старост. Всеки етап е различен и изисква различни умения и различно разбиране. Всеки етап се базира на този преди него, но всеки е различен и уникален сам по себе си.

Всички човешки същества преминават през тези етапи, независимо от своите нагласи, предпочитания или вярвания. Това представлява еволюцията на техния индивидуален живот в света. Тази еволюция ще се случи, независимо в какво се вярва и независимо от преобладаващите нагласи. Ще преминете през етапите на живота като индивиди. Това важи и за нациите, и дори за расите. Те също ще преминат през отделните етапи на развитие.

От гледна точка на Великата Общност, човечеството в този момент е в много ранен етап на юношество. Човечеството започва да осъзнава силата си, но няма отговорността и разбирането за живота или за каквато и да е отговорност извън себе си, за да получи истинска основа и да използва новооткритите си способности по конструктивен начин. От гледна точка на Великата Общност човечеството е безразсъдно и агресивно. То е насилствено и непоследователно. То не разбира себе си, не разбира своята среда, както и същността на реалните си отговорности и взаимоотношения. Човечеството обаче като раса върви към своята зряла възраст. Тази зрялост го поставя в по-голяма общност, дава му цел и отговорност, и поражда в него по-големи отговорности и по-голяма загриженост за другите.

Точно както индивидът израства от юношество в зряла възраст, така и вашата раса трябва да израсне от сегашното си юношество в своята зряла възраст. То трябва да се научи да използва новооткритите си сили и способности ефективно и конструктивно, не само за бърза печалба, но и за бъдещото си благополучие. Това по-голямо усещане и перспектива по отношение на бъдещето и резултатите от настоящите ви действия върху бъдещето представлява зрялост както във вас като индивиди, така и в мисленето на цялата ви раса. Вие постигате това много бавно, а то е много важно сега, за да запазите вашата среда и да насърчите истинското социално развитие според етапа от живота, в който се намирате в момента. Човечеството се развива в общност от един свят и се появява във Великата Общност на Световете. Всичко това представлява по-голям контекст за индивидуално и колективно развитие. Това е контекстът, на който сте дошли отвъд света, да служите.

Тук религията играе основна роля, но тя също трябва да се развива. Религията отпреди едно хилядолетие не може да бъде ефективна в съвременния свят, без да се променя и адаптира. Отново трябва да подчертаем разликата между духовност и религия. Мислете за това така: Духовността е искрата. Тя е същността на религиозния опит. Религиозните институции, религиозните традиции и др. са създадени, за да осигурят средство или механизъм за религиозен опит на хората. Това е тяхната чиста и фундаментална цел. В действителност обаче, след като религиите се установят, те имат и други цели, и задачи — оцеляване, придобиване на власт и надпревара за внимание. Въпреки това, от по-голяма гледна точка, целта на религията е да създаде метод и средство, за да имат хората религиозен опит и това да бъде възможно в рамките на културен и обществен контекст.

Създателят непрекъснато дава духовната същност на света, но веднага щом тя се появи, тя бавно се втвърдява и калцира във форма. Същността обаче се въвежда непрекъснато. Мислете за това по следния начин: това е като да внесете прясна вода в замръзнала среда. Веднага след като водата се слее с околната среда, тя започва да замръзва и става неподвижна. Колкото повече тази форма е свързана с религията, толкова повече религията ще бъде обвързана с формата и толкова по-малко гъвкава ще бъде тя. Ето защо във Великата Общност, религията трябва да сведе до минимум своята форма и целия си блясък, така че същността ѝ да може постоянно да се подчертава. Това осигурява най-голямата възможност за предаване на религиозен опит както на участниците в тази традиция, така и на техния свят като цяло.

Сега във вашия свят се изпраща същината в още по-голяма степен поради етапа на еволюция, в който се намирате. Това е донесло Пътя на Знанието на Великата Общност в света. Той представлява нова основа за религиозно разбиране. Тази основа е представена с минимум структура и ритуал. Структурата и ритуалът, които тя съдържа, са свързани с методите ѝ на подготовка и с много прости форми на религиозна практика. Те са както необходими, така и полезни, и са доста адаптивни към променящите се обстоятелства. Подготовката в Пътя на Знанието на Великата Общност може да се практикува навсякъде и при всякакви обстоятелства, и ще бъде толкова актуална след триста години, колкото е и днес.

Еволюцията на религията изисква адаптивност – адаптиране на методи на практика и средства за изразяване на по-голямо религиозно преживяване – за да може религията да оцелее и да има място в света. Това отговаря на по-големите нужди на хората и служи на човечеството като цяло чрез укрепване на идеите за мир, сътрудничество, разбирателство и толерантност. Без това присъствие и без този постоянен акцент, човечеството би тръгнало много бързо по пътя на унищожението. Егоистичните преследвания, стремежите за власт и господство, съревнованието за ресурси и изолацията на различни племена и групи биха довели до нарастващо състояние на разрушение и хаос. За да смекчи това и да даде на човечеството по-голямо обещание и възможност за нов живот и обновление, Създателят непрекъснато дава същността на духовността в света и укрепва както старите традиции, така и новите изрази на духовност, които са обещаващи за човечеството, за неговото настояще и бъдеще.

Следователно ударението тук е върху обновяването на религията – осъвременяването ѝ с нов живот и устрем. Религиозният опит надхвърля всички теологични граници и след това се връща към живот, за да даде нова структура и смисъл на религията и нови възможности за споделяне и превеждане на религиозен опит с другите. Сякаш светът е градина, която непрекъснато се полива. Тя постоянно изсъхва и постоянно се полива. Дори онези, които са се развили в контекста на световните религии, трябва да разчупят традициите и да открият нещо ново. Те също трябва да се върнат към същественото. И те също трябва да укрепят онези практики и традиции, които им позволяват да пренасят своя опит за другите. Това обаче трябва да се осъществява с ясното разбиране за разликата между средствата и същността на самата религия.

Теологията на Великата Общност е необходима сега, защото трябва да изпитате и да практикувате преводима духовност – не духовност, която е обвързана с една или друга култура, която е обвързана с една или друга философия, или която е обвързана с един или друг темперамент, а нещо, което може да се преведе на хората навсякъде. Тя трябва да е нещо, което е много съществено, много полезно и много подходящо за еволюцията и развитието на вашия свят в този момент и през следващите векове.

Помнете, вие се готвите не само за вашето бъдеще, но и за бъдещето на другите от вашата раса. Както всички същества в природата и вие отдавате, за да могат другите да имат възможност да живеят. Това е истина, която рядко се разбира и рядко се изживява в човешкото семейство в този момент. Хората сякаш живеят само за себе си или само за тези, които зачитат около себе си, а всъщност те живеят за бъдещите поколения, защото проправят пътя за бъдещето. И наследството, което оставят за бъдните поколения, ще бъде същността на това, което са дали и на това, което не са дали, на това, което са установили и на това, което не са установили.

Следователно, религията е нарастващо и развиващо се разбиране и опит, а нейните методологии и инструкции също трябва да растат и да се адаптират. Духовността трябва да бъде уместна в контекста на живота, в който тя се преживява и изразява. С това разбиране можете да видите по-ясно как се е развила религията в света. Религията на едно племе, чийто радиус на действие е може би само няколко километра, ще има различен религиозен акцент и различна теология от друга религия, която трябва да се практикува и разбира в контекста на целия свят. Разликите тук са огромни.

Помислете за разликата между религията в племенен контекст, където религиозните образи и практики са подходящи за непосредствената среда, и акцента на една световна религия, чийто практики и приложение трябва да бъдат адаптирани към много различни среди и към много различни хора, които не взаимодействат редовно помежду си или които може изобщо да нямат достъп едни до други. Световната религия трябва да отчита събитията в целия свят и да бъде адаптивна към промяната, която съществува в целия свят – промяна, която е много по-бърза, по-трудна и по-бурна от вида промяна, която едно племенно общество вероятно ще преживее, ако живее в изолация.

Когато обмислите разликите тук, тогава ще започнете да оценявате разликата между една световна религия и религия на Великата Общност. Има обаче някои много важни неща, които отличават този пример от онзи, който току-що дадохме. Най-важното е разбирането, че човечеството е само още една развиваща се раса във Великата Общност. То не е централната част на Божието творение. То не е привилегирована раса или раса, която е по-благословена от другите. Човечеството има определени предимства и задължения. То има както силни страни, така и някои слабости и недостатъци. Въпреки това, то не е по-голяма, по-важна, по-значима или по-изтъкната раса от другите развиващи се раси във Великата Общност.

Отдалечаването от антропоцентричната гледна точка към универсалното разбиране е толкова голямо, че ще промени вашите ценности, вашето мислене и вашите акценти в живота. Разликата между изолираното племенно общество и световното общество е преди всичко във величината. И в двете акцентът все още е върху човешкия опит, върху човешкото изразяване и върху човешките стремежи. Въпреки това, когато живеете в контекста на Великата Общност, който се простира далеч отвъд човешкото съзнание, вашето разбиране за духовността навлиза в много по-обширна панорама. Тук представата за Бог става доста по-различна. Тук разбирането за това как Бог функционира на света и как Бог влияе, благославя и дава възможност на индивидите в човешкото семейство и в други семейства също така, става много по-голямо и по-истинско за истинската природа и всеобхватност на живота.

Да можеш да се подготвиш за Великата Общност и да научиш Духовността на Великата Общност за сравнително кратък период от време, представлява огромен напредък за човечеството. Това е голямо предизвикателство. Сякаш еволюцията ви се е ускорила бързо напред. Нямате векове, за да развивате такова разбиране, защото еволюцията на света сега се движи бързо и вие изоставате в подготовката си. Едва сега се въвежда Пътят на Знанието на Великата Общност, защото не е имало достатъчно глобално разбиране в света. Не е имало достатъчно осъзнаване на нуждата от истина. Не е имало тласък за промяна и развитие, и доскоро не е имало способност за адаптиране.

Човечеството едва наскоро е еволюирало от своите племенни общества. Всъщност племенните общества все още са много разпространени на света. Вие току-що сте навлезли в модерната епоха. Помислете за разликата между вашия живот днес и живота само преди сто години – много малък отрязък от време. Ще видите, че току-що сте акостирали на нови брегове. Това е променило вашето отношение, вашето разбиране, вашите акценти, вашите цели и стремежи. Това ви дава по-големи възможности за образование, за себеизразяване и творчество, но също така ви създава по-големи проблеми и трудности за решаване, както и непрекъснато нарастващо взаимодействие с други хора с различни темпераменти, култури, раси, езици и т.н.

Понастоящем в света културите се преливат една в друга, въпреки че се съпротивляват и се борят една с друга. Колкото и да се опитват да се отделят от съседите си, в бъдеще те ще бъдат принудени да се обединят от нарастващо чувство за взаимозависимост и от нарастваща нужда от сътрудничество, за да се справят с проблемите, които са общи за всички.

Включете в тази ситуация нарастващото присъствие на Великата Общност и ще видите, че човечеството бързо доближава голям праг. Въздействието на този праг ще се изпита предимно на нивото на човешкото разбиране и в разпадането на стари идеи и традиции. Това ще се случи бързо в рамките на две поколения. Всяко десетилетие ще се предлагат нови идеи и нови идеи ще се приемат. Това, което изглежда възмутително днес, след двадесет години ще изглежда общоприето. Ако идеята за Великата Общност изглежда революционна и трудна за разбиране днес, след двадесет години тя ще бъде в съзнанието на всички. Ето колко бързо се развиват нещата. И затова способността ви да отговорите на настоящето, да отговорите на Знанието в себе си и да се изправите директно пред живота с по-голяма способност и с по-голямо разбиране са толкова важни, за да водите пълноценен живот и да допринесете с нещо значимо за бъдещето.

Еволюцията на живота представлява разширяващ се контекст за живота. Например, изолираната племенна култура може да остане статична в своето развитие за много дълъг период от време, но след като се сблъска с други общества и надрасте първоначалните си граници, тя ще трябва да се промени и да се адаптира. Това ще промени в много голяма степен нейния акцент, нейната култура и нейното религиозно изразяване. Нейните граници и нейният обхват се разширяват.

Това разширяване е същността на еволюцията. Това е не само разширяване на съзнанието и осъзнаването, това е разширяване на ангажираността с другите. Тук се въвеждат по-големи влияния, генерират се по-големи конфликти и се изискват по-големи решения. Ако четете човешката история, вие ще видите колко очевидно е това и как човешките общества, които някога са били изолирани, са се сблъсквали едно с друго, прераствали са едно в друго, влияели са си едно на друго, влизали са в конфликт едно с друго и е трябвало да намерят обща основа на опит и толерантност едно към друго. Това все още се случва и има много провали, от които можете да се учите.

Сега помислете за появата на света във Великата Общност, за въздействието на чуждите раси върху човешката раса и ще видите колко по-голям ще бъде обхватът и въздействието на това влияние и колко по-голям ще бъде ефектът от неговата промяна. Това ще промени вашите религии повече от всичко друго, защото вече не можете да имате само човешка религия. Това би било племенно в контекста на Великата Общност. Вече не можете да имате само човешки бог, зает с човешките дела, защото това би било племенно във Великата Общност.

В действителност Създателят не се интересува от хората повече, отколкото от другите същества. Дейността на Божественото в света винаги е имала този подход и този акцент. Следователно придобиването на гледната точка на Великата Общност и изучаването на теологията на Великата Общност, ще ви доближи до истинската природа и до ума на Създателя. Тук ще можете да разберете по-пълно как Създателят е работил в света в миналото и как Създателят работи в света в настоящия момент. И идеята за Знанието, която е толкова фундаментална за разбирането и изучаването на Духовността на Великата Общност, ще стане нещо, което можете да прегърнете.

Първо трябва да развиете интелектуален капацитет за Знание и отвореност към неговата реалност. Тогава можете да откриете пътя към него, като предприемете стъпките към Знанието и като научите Пътя на Знанието. Това ще ви даде основа, която ще ви позволи да се адаптирате към новите ситуации, когато възникват. Това ще позволи на ума ви да се промени, да се обнови и да регенерира силата си във все по-нарастващото присъствие на нови преживявания, на нови усещания и на нови трудности.

Само мъжът и жената на Знанието ще имат тази голяма адаптивна способност. По същество, те ще внасят духовност в света постоянно, без голямото бреме от минали традиции, интерпретации или църковни изследвания и практики. Те няма да носят миналото като голямо бреме на раменете си. Те ще могат да пристъпят в бъдещето и това, което носят в бъдещето, ще бъде незабавно и необходимо. Това ще ви даде най-голям шанс за успех.

Колкото по-голямо е развитието на Знанието в света днес, толкова по-голяма ще бъде възможността човечеството да се появи успешно във Великата Общност. Това ще гарантира вашата независимост като раса във Великата Общност. Това ще гарантира способността ви да се учите от Великата Общност и да се защитавате от нея, когато това е необходимо. Великата Общност предлага огромни уроци по отношение на всеки аспект от живота. Нейните успехи и неуспехи ще бъдат достъпни за вас, ако сте в състояние да ги научите и ако можете да имате обновен и необвързан с минали асоциации ум. Това изисква забележително развитие на човешкото същество – развитие, което е било наблюдавано в миналото само при редки и надарени индивиди. Сега то трябва да се насърчава в много хора, не само заради прекрасните награди, които може да породи за расата като цяло, но защото е необходимо. Ето защо Пътят на Знанието на Великата Общност се въвежда в света.

Вие няма да можете да разберете Великата Общност от антропоцентрична гледна точка. Вие няма да можете да се адаптирате към Великата Общност с това отношение и с тази вяра като ваша основа. С антропоцентричната гледна точка, вие сте уязвими за измама и манипулация. Вие отслабвате големите си способности за прозрение. Вие ограничавате уменията си, затваряте очи за това, което трябва да се види и се лишавате от това, което трябва да се направи.

Имате нужда от нова основа сега, основа, която вие, като развиваща се съвременна раса, сте в състояние да развиете. Светът вече ви е показвал многократно, че трябва да разширите отношението си, разбирането си и обхвата на собствените си възприятия. Вашите провали да осъществите това в миналото са довели до трудности, унищожение и падение. Това е „адаптиране и оцеляване“ във Великата Общност, както е и в собствения ви свят. Когато се научите да навлизате в контекста на Великата Общност и научите пътищата на Великата Общност, вие ще трябва да се адаптирате, за да оцелеете. След като оцелеете, ще можете да напреднете. Въпреки това, за да напреднете, вие трябва да научите обстоятелствата и интелекта в този по-голям контекст. Вие също така трябва да научите какво означава духовност в този по-голям контекст. И повече от всякога ще трябва да разчитате на Голямата Сила в живота, която да ви даде възможност, да ви мотивира и да ви даде по-голяма проницателност, по-голяма дълбочина и по-големи способности.

Докато Бог работи на света, незнаен и непризнат, всички печелят. Такъв ще бъде случаят и в бъдеще, защото Създателят ще ви отведе във Великата Общност. Създателят ще ви даде възможност да научите Духовността на Великата Общност и ще ви предостави методите на практика и изучаване, които да ви позволят да имате по-голямо религиозно преживяване и да научите нейното основно приложение в променящите се обстоятелства на вашия живот.

Затова гледайте напред, а не назад. Изведете напред това, което може да бъде изнесено напред и оставете зад себе си това, което не може да бъде изнесено напред. По този начин ще градите върху Мъдростта, която вашата раса вече е установила, без да бъдете ограничени от нея. Ще можете да я допълвате, да разширявате приложението ѝ и да развивате способност, за да разбирате реалността ѝ в живота си.

Същността на духовността, която живее в Знанието във вас, не може да бъде управлявана или доминирана от вас. Вие трябва да станете нейни получатели. След като я получите, вие можете да я отдадете. И ако можете да я отдадете, вие можете да я предадете и демонстрирате.

Сега е време да гледате напред. Сега е време да погледнете с по-големи очи, отвъд всички желания и страхове, които ви държат в собствения ви ум. Време е да погледнете отвъд вашите представи – не с надежда и със страх, не с амбиция и с очакване – за да видите какво се случва сега и какво ще се случи по-нататък.

Великите вълни на промяната в живота се надигат и вие можете да ги усетите. Те не се разбиват в брега, без да се натрупат. Те могат да се видят на хоризонта, след като се научите да разчитате пътищата на света. Изучаването на Пътя на Знанието ще ви научи да разчитате тези пътища, защото Знанието във вас разбира това. Докато разчитате вълните, които се разбиват в брега, вие ще видите как те се изграждат, как се разбиват и кои са следващите вълни, които наближават вашите брегове. Можете да видите това, като погледнете света, без да проектирате вашите надежди или страхове, без да тълкувате нещата положително или отрицателно, а просто като погледнете, видите и разберете.

Погледнете към хоризонта на живота си. Вижте какво наближава, защото там се натрупват вълни на промяната. И въпреки че може да ви се струват огромни, ако успеете да се развиете, вие ще имате способността да ги посрещнете. Ако имате тази възможност, вие ще можете да я споделите и с другите. Ако можете да я споделите с другите, тя ще бъде преведена в света.

Мъдростта се предава от човек на човек чрез мрежа, древна като времето. Така Творецът дарява и на най-слабия човек, защото този дар се предава по наследство. Ако го потърсите, вие ще го намерите, защото той е там. Ако погледнете към хоризонта на живота си, вие ще видите вълните, които се надигат в него. Гледайте без страх. Гледайте без надежда. Гледайте открито. Гледайте ясно. Знанието във вас е подготвено да се справи с променящите се обстоятелства в живота ви и с големите предизвикателства, които предстоят. Така, когато се научите да възстановявате връзката си със Знанието, вие възстановявате способността за взаимодействие с живота такъв, какъвто е и какъвто ще бъде. Без това животът ще ви завладее и вие ще се опитате да избягате от него. Без това животът ще застраши настоящите ви притежания и разбирания, а вие ще му се съпротивлявате и ще се стремите да осуетите това. Няма щастие и удовлетворение, няма принос и смисъл в съпротивата или в отбягването на живота.

Вие сте дошли на света в този момент, за да служите на свят в преход. Вие сте създадени да посрещате големите проблеми и да използвате големите възможности. Вие сте създадени да научите Пътят на Знанието на Великата Общност в този момент. Вие сте предназначени да научите по-голямата панорама на живота. Вие сте предназначени да погледнете отвъд непосредствените обстоятелства в живота си и отвъд всички предположения, които изглежда ви уверяват, че бъдещето ще бъде като настоящето, за да видите разширяването на човешкия опит и по-голямата нужда от човешко развитие и принос. Това демонстрира напредъка и еволюцията на религията и на вашата раса, тъй като те са преплетени и не могат да бъдат разделени.

Творецът е създал План, който работи. Той работи, защото е свързан с настоящето и с бъдещето. Животът ви е свързан с настоящето и с бъдещето, въпреки че умът ви е ориентиран в миналото. Вие сте дошли тук, за да служите на настоящето и на бъдещето, въпреки че вашите идеи се коренят в миналото. Като получите Знание, като изпитате Знанието, като следвате Знанието и стъпките към Знанието, вие ще се освободите от ограниченията на вашето минало. Това ще даде възможност на ума ви да се съсредоточи с цялата си сила върху това, което трябва да се направи сега и да придобие по-добро възприятие и разбиране за това, което наближава на хоризонта и как да се подготвите за него.

Ако можете да чуете тези думи, вие ще разберете голямото им значение и въздействието им в живота ви, защото не сте отделени от еволюцията на света. Предположенията, на които разчитате и обществените институции, на които разчитате за вашата безопасност и сигурност ще бъдат предизвикани и ще се променят. Земята ще се движи под краката ви отново и отново. Вървете леко. Дръжте очите си отворени. По-голямата Мъдрост във вас може да ви научи как да преговаряте с променящите се обстоятелства в живота ви – не само как да преговаряте с тях, но и как да допринасяте за тях, така че този велик период на преход към Великата Общност и към едно световно общество да се осъществи с минимален стрес, опасност и разрушение. Най-голямото обещание за човечеството предстои. Най-големите предизвикателства и рискове за човечеството предстоят. Те са предстоящи. Те не са далеч напред във времето. Те се натрупват като вълни, които скоро ще се разбият. Тези вълни идват отдалеч. Те представляват теченията на живота, както във вашия свят, така и във Великата Общност. По-дълбоките течения, които съществуват в Знанието във вас, са свързани с тези по-големи течения на живота.

Създателят обича света, обича вселената и е обединен с всички тях, въпреки че те не са обединени със Създателя. Това по-голямо разбиране, което се простира толкова далеч отвъд сегашното ви мислене, живее с вас днес – във вас, във вашето Знание и между вас във вашите взаимоотношения.

Най-големият подарък, който може да ви бъде даден, е Знанието – перфектната ръководна Мъдрост във вас, връзка и вечна основа, която имате сега. То е интелигентно и може да ви преведе през променящите се обстоятелства с мъдрост, увереност, решителност и чувство за посока, които вие сами никога не бихте могли да създадете. Най-големите дарове ще бъдат реализирани при посрещане на най-големите предизвикателства. Най-големите възможности ще се появят при посрещането на най-голямата промяна. Най-голямата демонстрация на Благодатта, целта, смисъла и посоката ще бъде открита, когато се сблъскате с по-голямо предизвикателство и с по-голяма възможност в живота.

Духовността на Великата Общност представлява еволюцията на религията в света. Тя представлява еволюцията на вашата раса и на вашата присъща връзка с Великата Общност. Тя представлява връзката ви с вашия Създател и с всички във физическата вселена, които служат на Създателя по много, много начини. Тя демонстрира съществена и преносима духовност, която можете да научите, която можете да използвате и която можете да дадете на другите. Тя представлява дар не само от вашия Създател, но и от Мъдрите във Великата Общност, които се стремят да възстановят и запазят Знанието като жива сила във физическата реалност. Техните постижения и техният принос са отразени в Теологията на Великата Общност и в Пътя на Знанието на Великата Общност. Техните методи на учене и постиженията им в това отношение са демонстрирани в Стъпките към Знанието при адаптирането им в човешкия живот.

Тогава вие сте благословени от тези, които вървят пред вас, от тези, които са по-напреднали. Вие сте благословени от променящите се обстоятелства, които ще ви доведат до по-голяма панорама и опит в живота. И вие сте благословени, защото сте свободни да оставите миналото си и да продължите напред само с това, което е съществено и необходимо, за да живеете в момента и да се готвите за бъдещето. Ако можете да живеете в момента и да се подготвяте за бъдещето, животът ви ще бъде пълноценен и пътуването ви дотук ще бъде оправдано.