Какво е Жизнена Сила?


Предадено на Маршал Виан Самърс
На 21. 09. 1993г.
В Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Greater Community Spirituality
Том 2 > Духовност във Великата Общност > Глава 3

Тук Ние представяме терминът Жизнена Сила. Преди да започнем обаче, Ние бихме искали да я представим в по-широк аспект, в аспекта на Великата Общност. Тези слова са познати на някои хора и съдържат в себе си голяма доза идеализъм и спекулация относно Жизнената Сила, за това какво тя наистина представлява и какво може да направи. Но когато използуваме познати думи и терминология, Ние трябва да ги представим в по-широк аспект. Ако можете да вникнете в това, тогава всичко което казваме ще бъде ясно, много полезно и ценно. Ако не можете да вникнете задълбочено, тогава вие ще продължите да интерпретирате нещата в зависимост от личния си интерес, идеи и разбирания.

Жизената Енергия (Сила) е енергията която съществува във всички живи организми. Тя е позната на много от вас, които четат тези редове. Обаче, във Великата Общност, Жизнената Сила има голямо значение. Това е сила, която се култивира, използува и развива от някои раси за специфични цели. Във всички общества във Великата Общност има личности, които са експерти в тази област и много често съществуват демонстрации на невероятни умения, възможности и съзнание. Ако обаче те са разкрити от управляващите, тогава тези качества и умения са използувани както за отбрана, така и като средство за контрол.

Разкриването на тази голяма сила, възможности и качества се превръщат в отговорности и задължения за всяко общество и веднъж извадени на показ, тези умения са  използувани като мощно средство за контрол и надмощие над другите. Това е причината Мъдрите да остават скрити: да останат живи, да пазят тази велика сила и качествата които са придобили. Тези умения и качества имат истинско приложение и полезност в ръцете на Мъдрите, но веднъж използувани за политически и военни цели, тяхната сила намалява и те могат да се превърнат в оръжия използувани срещу другите. Това е демонстрирано на много места във Великата Общност. Полирани, изкусни качества съществуват във всяка личност, а голяма сила съществува в определени  личности от определени раси и култури. Те всички биха могли да бъдат използувани за политически и военни цели. Следователно, голям товар е да се носи Знанието и Мъдростта: бреме е да бъдат те скрити, да се знае с кого да се споделят и до каква степен.

Ето защо някои известни учения за Жизнената Сила са изключително грешни. Дори доброто намерение да се сподели нещо положително с другите често е породено от невежество. Силата трябва да бъде подплатена с Мъдрост и да бъде обуздана, за да бъде полезна и ефективна.

Всичко за което говорим е представено в Книгата на Знанието. Това е мистерия и голяма възможност за вас, но не е лесно постижимо. Вие трябва да учите, да практикувате и да преминете определени тестове в живота си. Вие трябва да покажете вашата искреност, вашата смиреност и скромност за да напреднете и да имате достъп до великата сила за която ние говорим и която е предназначена за вас. Жизнената Енергия е сила. Тя е във вас, но вие не можете да я контролирате. Възможно е да я използувате в някои ситуации, но за да я контролирате наистина е необходимо да развиете високо и експертно съзнание. Това е важно защото във физическия свят вие имате потенциал за сила, умения и съзнателност. Ако те се развиват и култивират мъдро и се използуват по прадназначение, те са много полезни за вас и за околните. Но, ако те се използуват за други цели – ако се използуват за отбрана или завоевание, манипулация и контрол – тогава те се превръщат в зло, нещо което е потенциално разрушително и непродуктивно за великата цел на живота, която трябва да отведе всички същества до реализация и съюз.

Жизнената Сила е важна, защото представлява част от вашия опит на света. Тя е сила, която тече в тялото ви. Тя е неутрална. Тя не е нито добра, нито лоша. Въпросът тук е как ще я използувате?  С каква цел ще я използувате? Ще си измислите ли вие собствена цел за да я използувате? Ще оправдаете ли вашите опити да я озаптите за вашите високи идеали, велики мисли или човеколюбиви амбиции? Ако е така, тя ще ви се изплъзне и ще ви измами. Тя ще ви корумпира и ще работи срещу вас.

Ние говорим за Жизнената Сила, защото тя предствлвява силата в света. И това което трябва да кажем за откриването и култивирането на тази сила се отнася до всички форми на сила на света. Жизнената Сила може да бъде опитомена и управлявана. Тя е неутрална и няма воля. Ако тя е култивирана съгласно направлението на Знанието, Знаещата Мисъв във вас, тогава както всяка форма на сила, всички умения, възможности и всички форми на съзнание, тя ще намери своето добро предназначение.

Тук вие трябва да спрете и да се запитате: „Защо искам да знам за това? Какво означава то за мен? Какви амбиции имам относно това? Имам ли волята да се подготвям бавно и постоянно за да открия тези големи възможности за които се говори тук?” Запитайте се за тези неща, но не си отговаряйте с готови отговори. В замяна на това останете с тези въпроси за да може дълбокото разбиране да се породи във вас с течение на времето.

Големите неща в живота ще ви се изплъзнат ако ги търсите с егоистична цел. Всичко което е истинско и значително ще  ви загорчи ако го търсите за да задоволите своите амбиции или персонални цели. Затова Мъдрите остават скрити, за да се грижат за своето развитие, за да отдадат дара си подобаващо и да защитат себе си от недостойнствата на света. Колкото повече знаете, толкова по-дискретни трябва да бъдете. Колкото повече имате, толкова по-разумни трябва да бъдете. Колкото по-големи са възможностите ви, толкова по-въздържано трябва да ги упражнявате. Това изизква голяма душевна чистота.

Във Великата Общност, Жизнената Сила е култивирана успешно от личности и групи, които служат на великата мрежа на Мъдрите. Тази мрежа е наречена Харим. Тази дума, която е от Септоралния език, говори за тези, които държат Знанието във всички светове. Тяхната цел не е локална или амбициозна. Те са представителите на универсалната цел която свързва всички тях с другите, които са много по-различни от тях. Това е връзката на Мъдрите, които почти никога не се срещат лице в лице по между си във физическия свят. Това обхваща цялата мрежа и материя на истинските връзки извън видимия свят. Тук небето и земята се сливат. В тези обединени граници съществува голяма връзка, голямо съзнание и голям опит на живота.

Знанието във вас ще ви ръководи за да използувате всички аспекти на вашата личност подходящо и хармонично и ще ви ръководи да развиете специфични аспекти  за специфични цели. То няма да ви ръководи да култивирате всички аспекти, защото това не е реалистично. То няма да ви натоварва да развивате всички свои качества до най-висока степен, защото това е невъзможно. За сметка на това, то ще ви ръководи да развиете някои вродени качества които са свързани с вашата специфична цел на света в този момент. Ето защо тук не може да има някаква амбиция от ваша страна ако искате да имате успех в Знанието на Великата Общност и Мъдростта.

Дори мотивите ви да са чисти, ако някой разкрие вашите нарастващи възможности, то той би могъл да се опита да ги използува за собствени цели. Някои ще ви идолизират; други ще се опитат да ви следват; някои ще ви превъзнасят; други ще се опитат да ви ограбят. Някои дори ще се опитат да ви унищожат. Много ще се опитат и да ви злепоставят.

Това е голям шок за развиващите се ученици на Знанието, с който те ще се сблъскат откривайки че дори и тези които те обичат и ценят не споделят техният поход към Знанието. По-късно те ще установят че тяхното развитие променя отношението на хората към тях и хората се държат странно в тяхно присъствие. Евентуално те ще открият че техния дар, който излиза наяве бавно в съзнанието им трябва да бъде запазен и отдаден с голяма специфичност на определени личности в точно определено време. Това изизква изключително въздържание, защото всяка личност желае сила и контрол за да преодолее чувството на несигурност във физическия живот. Амбицията съществува във всяка личност. Студентите на Знанието трябва да я открият и озаптят във всичките и проявления.

Това не е сила върху която трябва да се фокусирате; това е вашият подход върху силата. Това не са вашите умения с които трябва да претендирате; това е вашето разбиране за тях което трябва да се развие. Когато това се постигне, а това може да отнеме доста дълго време, тогава някои неща могат да ви се дадат. Тогава те могат да узреят във вас и да открият правилните приематели във вашите връзки. Вие ще дадете на някои, а на други не. Вие ще говорите на някой, а на друг не. Вие ще отдадете дара си на някой и ще го запазите относно някой друг. Това разбиране не е постижимо за обикновените наблюдатели, защото те виждат нещата в зависимост от някои предположения, с които не са се сблъскали.

Жизнената сила във вас може да се прояви и във физически аспект. Тя може да има ефект върху физическата среда. На ментално ниво, тя може да бъде под формата на мисли, сили на енергията, мощни идеи и т.н. Жизнената сила не е интелигентна. Тя е като глина – можете да я оформите, да и придадете форма и да я използувате за определени цели. Тя е едва доловима и повечето хора не могат да я уловят. Тя е проникваща и много ефективна. Тя е навсякъде и може да бъде озаптена и използувана. Тя е във всички живи организми и приложението и е универсално.

Ако искате да бъдете напъствани да развивате Жизнената Сила във вас, вие трябва да развиете голямо въздържание. Тя ще се обърне срещу вас ако я ползувате с егоистични цели или за задоволяване на вашите цели и амбиции. Тя ще се обърне против вас дори ако искате да я използувате в помощ на човечеството. Докато Знанието не стане ваш водач и съветник, вие ще създавате объркване, смут, отчаяние и провали. Вие не можете да използувате силата на вселената за лични цели и да се надявате да постигнете нещо истинско и ценно. Това е универсална истина. Това се отнася за всички интелигентни същества навсякъде във видимия свят. Силата и контрола изизкват огромна отговорност и въздържание. Когато те липсват, силата е разрушителна. Когато те са налице, силата помага там където е насочена и използувана.

Ако станете истински ученици на Знанието ще започнете да чувствате неща които много рядко сте чувствали преди. Ще започнете да чувствате живота на друго ниво когато се готвите със Стъпките на Знанието. Ще се нуждаете от инструкции защото ще трябва да откриете и изясните вашите амбиции, както тези познати вам, така и тези които ще излязат наяве в процеса на развитието ви. Тогава изкушенията могат да бъдат много големи. Тогава вие няма да можете да учите себе си. Тогава ще трябва да отдадете себе си на вашия учител и да му вярвате в това което се изизква от вас.

Жизнената Сила се използува във Великата Общност. Тя може да има голямо влияние за незнаещите. Нейният еквивалент в менталната среда е силата на проектираната форма на мислите. Във физическата среда, Жизнената Енергия упражнява сила, която движи нещата, създава сблъсъци и поражда реакции. Някои хора могат да ви повалят с Жизнената Енергия дори от разстояние. Някой дори може да ви изтощи физически изполувайки я ако е някъде наблизо.

Жизнената Сила не е толкова ефективна във физическата среда както е в менталната, където мислите могат да бъдат направлявани на разстояние стотици и дори хиляди мили. Това е истина защото във менталната среда няма съпротива освен съпротива от противоположни идеи. Във физическият свят съществува голяма съпротива като например съпротивата на движещ се обект. В менталната среда няма нещо което да афектира скоростта на движеща се мисъл с изключение на противоположна мисъл. И тази противоположна мисъл трябва да бъде породена от мисъл която съзнава това срещу което се изправя и трябва да  събуди в себе си сила в менталната среда, която да противостои, затъмни или предотврати увеличаващата се и приближаваща мисъл. Ние наричаме това ментален щит. Това е голямо умение. Вие не можете да използувате това умение конструктивно докато не сте избрани от Мъдрите и докато не сте обучени достатъчно дълго. Вие трябва да започнете да учите за Жизнената Сила сега защото тя представлява нещо което ви влияе индивидуално и което моделира вашия свят.

Когато влиянието на Великата Общност се увеличи във вашия свят, техните способности, тяхната сила и съзнание ще причинят дори по-силно въздействие върху всички аспекти на вашия живот. Някои от тях са много ясно изразени, но много от тях за потайни и скрити. Често те не могат да бъдат забелязани. Но те могат да бъдат разпознати защото можете да ги почувствате.

Защо е важно това в контекста на духовността? Защото то представлява света в който Създателят ви е пратил. Имайки истинско разбиране за целта и реално изживявайки  значенето му, вие ще видите че всичко се вмества в този теологичен контекст заради естеството на вашата природа и съдба – от къде сте дошли и къде ще се завърнете. Светът е временно място за вас. Следователно, там от където сте дошли и където ще се завърнете е истинското значение за вашето същестуване тук.

Жизнената Сила е мощ която много малко индивидуалности са разкрили и още по-малко са използували с градивна цел. Те са от Великата Общност и могат да я използуват в някои ситуации, но това не значи че те могат да я контролират. Голяма е разликата между използуване и контролиране. Например, вие използувате електричество, но възможността да го контролирате и насочите изизква големи умения и възможности. Вие използувате слънчевата енергия за да отглеждате плодове и зеленчуци но в състояние ли сте да опитомите енергията от слънцето? Можете ли да я контролирате?

Нека да изясним това: никой във физическия свят не може да контролира механизмът на вселената. Никой от физическия свят не може да контролира времето. Те могат да се използуват, но не и напълно да се контролират. Мъдрите знаят границите на контрол и упражняват своите възможности в подходяща степен. Глупаците мислят че няма граници, че всичко тук е в тяхна полза, да бъде завладяно и придобито. Нито едно същество или група индивидуалности не могат да контролират физическата вселена защото всичко съществува в някакви граници.

Може да изглежда че вие притежавате голяма сила и качества в сравнение с другите хора. Погледнато в глобален контекст обаче, вие сте много ограничени. Мъдрост е да познавате своите граници. Мъдрост е да Знаете какво можете да развиете и кое е извън вашите възможности. Това ще научите когато продължите по Пътя на Знанието, защото вие едва започвате да разграничавате голямата от малката сила.

Вие не можете да контролирате Знанието, Знаещото Съзнание във вас. Вие не можете да го направлявате за да ви даде каквото желаете. Не можете да го фокусирате за да произведе желаният от вас резултат. Не можете да го използувате за влияние върху другите. Защо? Защото то е много по-силно то вас. Вие можете да сте във връзка с него; вие можете да го върнете във вашето съзнание; можете да се научите да сте в сътрудничество като учите Стъпките към Знанието, но не можете да го контролирате. Можете да контролирате само неговото проявление чрез вас и то във връзка с вашите отговорности. Но не си мислете дори и за миг че това са малки отговорности. Те всъщност са много големи и представляват Съвършенно учение в човешката среда.

Много интересен факт във Великата Общност е, че всички Мъдри си приличат и всички не мъдри се различават по между си. Мъдрите от вашия свят и от другите светове имат много общи черти. За разлика от тях не мъдрите са много различни. Мъдрите от всички светове комуникират по между си посредством Знанието, а не мъдрите не могат да се разпознават и да общуват помежду си. Мъдрите виждат кое е еднакво; не мъдрите виждат това което е различно. Мъдрите се идентифицират с това което е еднакво, не мъдрите с това което е различно.

За да може човечеството да има някакво предимство във Великата Общност, някои личности тук трябва да станат мъдри в глобален мащаб. И останалите трябва да ги подкрепят защото всеки един, който е напреднал говори на съзнанието ви и когато напредне има нужда да бъде подкрепян. Така Знанието се поддържа живо в света. И това осигурява среда за знанието да бъде разпространявано по света чрез мрежа от връзки, всички те поддържащи централните сили. Така важните неща се разпространяват във Великата Общност, във физическия свят и разбира се отвъд него.

Истинската Мъдрост се предава чрез мрежа от връзки. Както водата попива в почвата, така и Мъдростта намира истинските канали и пътищата с най-малко съпротивление. Тя създава пътеки където и по които Знанието може да бъде предавано, излъчвано и инициирано от личност на личност чрез чудни и мистериозни средства.

Преследването на Знанието и Мъдростта не е индивидуална цел; това е колективно усилие. За да може всеки да напредва се изизква смислено обвързване с много други хора. Развиването на такова разбиране е част от образованието на преминаване от единично приближаване към колективно такова, от единична гледна точка към разбиране на живота във Великата Общност. Това е част от вашето обучение. Това е част от преминаването от състояние на лутане във вашата индивидуалност към въплащаването ви във Великата реалност.

Силата на Живота означава нещо различно от всеки край на спектъра и вашето разбиране за него ще се промени като преминавате през спектъра по пътя към Великата Общност. Разбира се всичко което вие представяте във Великата Общност е важно защото то ви води към Великата реалност. То не може да се използува в индивидуалната реалност. Пътят на Великата Общност ви кани да намерите изход от собствената си изолация, изход от това да сте изгубени във собствената си индивидуалност и изход от това да сте затворник на своята мисъл. То ви кани да преоткриете  съществените си връзки с живота, да откриете и предоставите специфичната си цел на този живот, в това време и на този свят.

Ще се нуждаете от Жизнената Сила да прогресирате, да напредвате и да носите подготовката и отдаването си. До колко ще я използувате зависи от ролята заради която сте тук. Тази роля е предопределена, но как тя ще бъде осъществена, както и времето за което ще бъде осъществена  – по специално времето което ще бъде нужно за да я откриете и да се подготвите за нея  – ще варира значително. Вашето решение ще бъде много важно и вие ще определите дали ще достигнете до края. Каква отговорност ще искате да предложите за себе си?

Хората които си мислят че ще създадат собствената си съдба и които назовават това тяхна свобода нямат идея от бремето което поставят на своите рамене. Това е голямо бреме защото то гарантира неуспех. Вие не можете да контролирате съдбата си, но можете да я изживеете и можете да откриете път чрез който да я проявите. За това трябва да вземете много решения; трябва да поемете големи отговорности; за това ще откриете силата си и ще добиете власт в живота си.

Вие сте капитани на кораба си, но не зависи от вас да определяте курса и целта на плаването си. Дори съдържанието на кораба ви е извън вашата власт. Внимателно преценете тези думи и не правете грешки. Да бъдете капитани на вашия кораб е отговорност която малко хора някога са постигали. Да бъдете капитан означава че сте съзнателни за всичко което засяга закрилата, обслужването и благополучието на кораба ви и че имате уважение за неговия таен товар и действителната му съдба. Когато някои хора заявяват че са капитани на живота си те нямат идея какво означава това.

Във Великата Общност, личната свобода има различно значение и различна стойност. Напредналите технологични общества са високоорганизирани. Отделните личности не са свободни да правят това което пожелаят, те задоволяват нуждите на другите. Във Великата Общност съревнованието е толкова силно и ясно изразено, че е трудно дори да си го представите. Следователно, за да можете да сте пълноценни и да оцелеете във Великата Общност и извън нея, за да имате Зание и Мъдрост вие трябва да преоцените всичките си ценности и предположения. Личната свобода без Знание е само един хаос. Тя е извор на умствена и физическа болест. Ще разберете разликата, когато се научите да се приобщавате към тези, които като вас започват да откриват великата цел и значение на живота.

Разликата ще бъде отчетлива. Вие ще видите себе си движещи се в различна посока от всички останали. Ще се видите да оценявате опита повече от идеите, интуицията повече от предположенията, търпението повече от постижението и влечението повече от притежанието. Ще пътувате по различна пътека и противоречието между вашето нарастващо разбиране и предположенията на вашата нация, култура, вашата група и дори на собственото ви семейство ще се увеличава. Това е бремето и обещанието от разкриване на Знанието във Великата Общност.

Силата на Живота е във вас. Вие можете да я почувствате в този момент. Тя диша в тялото ви; движи кръвта ви; държи нервите ви живи; говори на съзнанието ви. Тя е тук сега и ще увеличава във времето своето значение и важност за вас когато прогресирате по Пътя към Знанието. Тя ще се увеличава когато оставите идеите си, своите вярвания и предположения отвън и когато влезете в храма където Истинската Мъдрост и Знание могат да ви се отдадат.