Какво е Знание?

Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 21 септември, 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


Знанието във Великата Общност е основата и същността на всички религиозни изживявания. То се издига над теологията, над набожните ритуали и духовни практики, които варират значително в различните светове. Но Знанието е основата на духовността, мотивиращия фактор в религията и истинския зов за религиозно изживяване.

Знанието представлява вашата спойка и вътрешните ви връзки с целия живот. Знанието има също така специфична мисия за вас в този живот – мисия, която сте окуражени да откриете, да приемете, да интегрирате и да изпълните. С други думи, Знанието не е всичко във вас; Знанието е връзката ви с всичко. Знанието е интелигентно; то е тук с цел. Знанието е духовната и постоянна част от вашето съзнание. То е част от съзнанието ви, която знае кои сте и защо сте дошли тук, кого трябва да срещнете и какво да осъществите.

Знанието е във вас сега, но вие не можете да го сграбчите и задържите. То не е там, за да го придобиете и използувате. Вие по-скоро имате възможността да възстановите връзката си със Знанието. Тук вашето личностно съзнание, определено от света, в който живеете и вашето Неличностно Съзнание, това съзнание, което сте донесли с вас отвъд този свят, възстановяват отново своите смислени връзки, базирани на целта на света, на връзките със света и на хората, които подкрепят тази цел.

Всички тези определения са ценни, но за да изживеете тяхната полезност, вие трябва да ги обмислите сериозно. Ако кажете,”Аз харесвам това определение” или ”Аз не харесвам това определение”, или ”Това звучи правилно за мен”, или ”Това не ми звучи правилно”, вие се позовавате на предишните си преценки, осъждания и изживявания срещайки нещо ново и революционно. Ако действате така, вие няма да разберете смисъла на това, което ви представяме. Вие само ще упражнявате предишните си вярвания, идеи и оценки и няма да учите новото, което се показва. Поглеждайки отвъд вашите идеи и предположения и докосвайки нещо, което е велико и се издига извън техния обсег е смел акт, акт на обединение и посвещение за персоналното ви развитие и за истинското ви допринасяне в живота. Това е пътя на Знанието.

Знанието е във вас. То е във вас, но вие не можете да го докоснете, да го задържите или да го използувате за себе си. То по-скоро представлява обещанието във вас за това, че притежавате велика идентичност и велика цел на света. То представлява обещанието, че има велики връзки на света, които вие можете да откриете и развиете и дава правилното разбиране и реализацията на основната цел в живота, която трябва да изпълните. Тук вашето определение за вашата цел трябва да остане неясно, защото на практика тя ще се покаже много бавно. Вие не можете да я идентифицирате и да кажете ”Това е то. Затова съм тук. Това ще направя.” Много хора правят това, но то не е разумно. Това показва тяхното нетърпение и тяхната амбиция. Истинското откриване на Знанието и целта, е нещо съвсем различно.

Много е важно да дадем определение на Знанието на света, защото то трябва да подтиква към действия. Като идея и идеал неговата ценност е много ограничена. Като мотивираща сила, която ви води, която ви направлява и дори понякога подтиква да извършите определени неща издигащи се над личните ви интереси, Знанието има смислено определение. Това е изживяването на Знанието.

Вие може да имате затруднения с думата Бог и с други понятия, които се използуват в религиозните традиции, с които вие сте запознати или с чиято помощ сте се развивали от деца. Знанието обаче, е същността на вашата духовност. Вие се обединявате с Бог чрез Знанието. Вие се обединявате с вас самите чрез Знанието. Вие се обединявате отново с другите чрез Знанието. Знанието е посредника за това.

Следователно ние имаме различни определения и всички те изглеждат някак далечни. Каква е причината? Това е защото Знанието е толкова велико и притежава толкова много лица. Знанието е в центъра на интелигентността в живота, както в този свят, така и във Великата Общност. Вие не можете да го определите само по един показател. Знанието е Великото Присъствие, което стои зад всички проявления в живота. Вие го виждате тук и там. То изглежда по-различно тук, отколкото там. След това го изживявате още веднъж и нещо ново идва с него. Знанието е най-великото нещо от вас, вие, които живете в проявения свят. То тълкува Волята на вселената за вашите ежедневни дейности на света. Когато се приближите до Знанието, когато внимавате за Знанието и сте отворени за Знанието, тълкуването, което то осъществява може да ви се дава по-често и по-дълбоко.

Вие ще приемете Знанието със сърцето си, защото то ще бъде познато и ще резонира във вас. То ще резонира в тази част от вас, която вие рядко изживявате. То ще резонира в дълбочина, до сърцето на вашата същност. Дори ако съзнанието протестира срещу него, въпреки вашите страхове и дори въпреки вашите обърквания, ярост и отпор, то ще бъде истина за вас, защото то е истина. Това е комуникация; това е съществуване; това е цел; това е идентичност, която се издига над всички дневни мисли, вярвания, културни идентификации и политически асоциациии – дори личната ви воля. Това е Знание.

За да разберем реалността на Знанието, ние трябва да видим доказателството за Знанието. Това доказателство може да бъде открито във вашия опит. То е изживяване да бъдете движени, да правите нещо или да не правите нещо. Това е изживяване на ирационалното въздържане. Това е опит да предвиждате нещо, да знаете нещо и то да ви се случи. Това е изживяването да отидете някъде, да правите нещо, да се свържете с някой или да се разделите с някой. Това представя дълбокото движение във вашия живот. Това не е нещо, което е подтикнато от вашите идеи, емоции и чувства. Това е нещо дълбоко във вас, което ви движи в основата на вашата същност. Това е доказателство за Знанието.

Когато личностите са дълбоко подтикнати да правят нещо, което поставя техния живот в различен режим и в различна посока от тази, която са планували да поемат преди – това е доказателство за Знанието. Когато личностите чувстват, че нещо лошо ще се случи и действат, за да избегнат опасни ситуации – това е доказателство за Знанието. Когато личностите оказват помощ на другите и премахват различията между индивидуалностите с такъв тласък, че и двете страни се променят – това е доказателство за Знанието. Изживяването на сродството с живота и сродството с другите, изживяването на голямата мотивация в живота да упражните усилия или да постигнете цел, която трябва да бъде постигната, въпреки че е неопределена в момента – това е доказателство за Знанието.

Може би ще кажете, ”Вие говорите за интуицията”. Не, ние не говорим за интуицията. Интуицията е външното проявление на Знанието, като снежинки преди буря. Толкова голяма е разликата между интуицията и Знанието. Някои хора вярват, че интуицията е част от личния им механизъм за оцеляване. Те не разбират, че Знанието е Великия Източник в тях. Знанието е много по-велико от незначителните проявления, наречени интуиция и вие не трябва да ги обърквате. Знанието е живо; то е интелигентно; то мисли в този момент. То не е обикновен рефлекс, който притежавате в съзнанието или в тялото си.

Вие живеете живот на две нива. Вие живеете на ниво, в което мислите и на ниво, на което знаете. Да ви доведе на нивото, на което знаете, е целта на всяка истинска религия във всичките и форми. Това ви свързва отново с вашия Създател и с голямата ви цел, за която сте на света. Това ви отвежда обратно към Знанието, защото Бог може да бъде само познат. Вашата цел може да бъде само позната. Вашите връзки в живота могат само да бъдат познати. Вашите истински импулси могат само да бъдат познати. Вашите идеи за тях са второстепенни и в повечето случаи взаимодействат с разпознаването на Знанието. Вие може да вярвате в тези неща. Вярата ви обаче, трябва да притежава истинско изживяване в своята основа или ще бъде единствено самозаблуда.

Знанието живее във вас в този момент. Вие живеете във вашите мисли и идеи, във вашите усещания и възприятия за света около вас. Вие сте направлявани от физически и ментални сили, които не познавате, но това се случва само на повърхността на живота ви. Истинското течение, течението на Знанието, което движи живота ви, е дълбоко във вас. Знанието ви движи бавно към позиция, за да можете да откриете и да учите тези неща, които ще ви дадат възможност да предприемете следващата стъпка в живота ви. Знанието ви движи по посока на реализацията, осмислянето и личностите, които трябва да ви срещнат и да бъдат с вас, ако можете да ги откриете и ако те могат да ви открият.

Това, че нещо е предопределено не означава, че ще се случи. Много е важно да разберете това. Вие може да пропуснете да откриете своята цел и тези хора, които имат значение за нея и те също така могат да пропуснат да сторят това. В реалността, това се случва по всяко време. Вие разбира се, можете да се успокоявате мислейки си, ”Следващата възможност е хей-там зад ъгъла”. Това обаче не е точно така. Ако погледнете живота си от по-широк аспект ще видите, колко важни са тези възможности и защо не се появяват толкова често.

Знанието ви движи към съдбата и осъществяването ви в живота, независимо от личните ви цели, желания, страхове, амбиции, асоциации и дейности. Не си мислете, че всичко, което желаете идва от Знанието. Не си мислете, че всички неща, които се стремите да имате, да правите и да бъдете идват от Знанието. Трябва да бъдете много искрени, прями и отворени към себе си. Трябва да се отдадете на истината отвъд всички други изгоди. Това е необходимо дори, когато започвате да възстановявате Знанието. Трябва да почитате големите нужди и големите импулси, които ви движат отвъд собствените ви определения. Така започва пътешествието ви по Пътя на Знанието. Това е началото за вас.

Знанието не ви предлага богатство, слава, любов и удоволствия. То ви предлага нещо далеч по-велико и по-ценно и когато го видите истински и правилно ще разберете, че не може да има сравнение с други неща, които доминират човешкото внимание, идеи и действия.

Знанието е религия във Великата Общност. То е част от вашето духовно изживяване, което може да се транферира между вас и другите, между различните култури в този свят и между отделните светове. То представлява преводима и универсална духовност – универсален път на комуникация, разпознаване и асоцииране. Някои други, които не споделят вашата биология, вашата околна среда, вашия темперамент, ценностна система, социална среда, грижи и технологични възможности, могат да взаимодействат с вас чрез този огромна междинна възможност в живота, наречена Знание.

Нещо, което изглежда толкова неуловимо, толкова рядко или ефимерно е всъщност толкова съществено в живота. От друга страна нещата, които изглеждат велики, силни, забележителни и доминиращи са всъщност много незначителни в живота. Това приемане представлява голяма промяна в разбирането.

Знанието е важния емфазис, за който говорим във Великата Общност, защото Знанието е единствената част от вашето съзнание, която не може да бъде повлияна, корумпирана и контролирана – от вашите медии, от вашите правителства, от основните връзки в живота ви и т.н. Знанието във вас не може да бъде корумпирано. Можете да го приложите погрешно и да не го разберете правилно, но не можете да го корумпирате. То е Божествено. То е отвъд вашия обсег. Светът не може да го корумпира, защото то е отвъд неговия обсег. Затова Знанието е източник на вашата свобода. Затова то е източник на вашата истинска цялостност в живота. И затова то може да носи вашата мисия, без да я изопачава и разрушава. Вие може да опитате да изопачите и разрушите своята мисия, но на нивото на Знанието, тя е непокътната.

Когато казваме, че не можете да задържете Знанието и да го използувате имаме предвид, че не можете да го опорочите и насилвате. Ако опитате да сторите това, ще изпитате голям дискомфорт. Ще се почувствате болни и в противоречие със себе си. Този дискомфорт е широко разпространен в човешкото изживяване. Дори без да знаете какво е Занието или къде живее то, или как функционира, или какво знае, когато вършите нещо, което върви срещу Знанието, вие ще почувствате този дискомфорт и тази откъснатост от себе си. Вие ще се почувствате болни. Вие ще се почувствате така не заради това, че Знанието ви наказва по някакъв начин, а защото вървите срещу нещо познато във вас. Това създава дълбок и всеобхватен дискомфорт. Нито терапия, нито удоволствие, нито бягство или ангажираност ще може да ви освободи от него. Трябва да постигнете хармония в живота си със Знанието във вас. Ако изпитате това, изживяването ви ще бъде доказателство дали сте успешни или не.

Дискомфорта, който показва дали сте в разногласие със Знанието, е дълбок и пълен. Това не е нещо на повърхността на съзнанието ви. Много хора са толкова приспособени към своите дейности, ценности и стремежи, че са свикнали с този дискомфорт. Той отразява какво чувстват и как живеят те. Този дискомфорт е в основата на нетърпеливите опити за бягство, зависимост, отбягване, самозаблуда и други форми на непочтеност, които са представени тук.

Отдолу под всичко това е Знанието. Можете да го наречете Дух. Можете да го наречете Духовно Съзнание; но то ще надмине вашите определения, както и да го назовавате. Пътят към Знанието е път към Божественото и към реализацията на голямата ви цел и значение в живота. Във Великата Общност това има дори по-голямо значение. Тук Знанието ще ви помогне да се издигнете и да надминете вашите идеи, обичаи и вярвания, да надминете вярванията и обичаите на вашия свят, за да постигнете нещо по-завършено, по-универсално и по-преводимо. В контекста на Великата Общност, вие трябва да се фокусирате върху нещо, което е фундаментално и което споделяте с всички останали форми на интелигентен живот. Това съществува на нивото на Знанието, не на нивото на интелекта, личността, културата или обичаите.

Пътят на Знанието във Великата Общност представлява религията във Великата Общност. Следователно това дава голям контекст за религиозно изживяване и проявление навсякъде по света. Ако премахнете религията, вие имате духовност, защото религията е всичко, което е изградено върху духовността в опит да и придаде святост, да я освежи, да я узакони и да гарантира нейната подкрепа за вашето изживяване. Знанието е източник на вашата духовност и е поставено във вас. То е дар и ние ви го представяме отново. То може да изглежда ново за вас, но то е винаги с вас.

За да оцените Знанието, да приемете неговата реалност и да се движите към него, вие трябва да достигнете дадена точка в живота си. Светът трябва да ви разочарова толкова, че да се запитате дали изобщо ще може да ви задоволи. Тук вие достигате до тази точка в своя живот и в своя път, в която знаете, че има нещо велико в живота ви, което ви очаква, което ви зове и което ви е дадено. И вие знаете, че каквото и да вършите в живота си, за да имате удоволствие, богатство, слава, постижения или нещо друго, нищо не може да се сравни с повторното изживяване на дълбокото и абсолютно чувство за себе си и за целта в живота ви. Всичко се движи към този праг, началния праг, където Знанието е познато.

Много хора мислят, че са интуитивни и винаги са били такива. Това обаче не значи, че са достигнали до прага, където Знанието става много важно и ценно за тяхното време и усилия. Много хора мислят, че интуицията е нещо, което ги зарежда по техния път, както и че са част от системата на духовно благосъстояние, където се колекционират богатсва и се продължава напред. Това е много патетично. С такъв подход вие никога няма да откриете източника на вашата цел и вдъхновение, както и никога няма да поемете отговорността за това, което трябва да научите и свършите, за да тръгнете по Пътя на Знанието и да изучавате Стъпките към Знанието.

Знанието е свързано с вашата възможност да знаете. Ние също така му казваме Знаещото Съзнание. Проблемът с това понятие обаче е, че много хора мислят, че притежават Знаещо Съзнание и могат да го ползуват във всеки момент. Не такава е действителността обаче. Знанието приближава вас, не вие него. Това, което можете да сторите, е да се подготвите за Знанието, като се учите да бъдете спокойни и приемащи, като учите да преустановите обвиненията си и като оставите настрана вашите предпочитания, вашите импулси, вашите идеи и вярвания, за да можете да получите нещо по-велико в замяна. Вие се подготвяте за Знанието. Вие не можете да го задържате, да го сграбчите и да го използувате за себе си. Това е заради вашата защита. Нещо велико живее във вас. То не е, за да го притежавате и владеете. То е нещо, което трябва да споделите с целия свят. Без значение от вашето религиозно възпитание, без значение каква е вашата вяра по рождение, вие притежавате Знание, което е във вас.

Ако Знанието може да се прояви във вашия живот, тогава голяма цена, голямо значение и голяма цел могат да бъдат демонстрирани чрез вашето изживяване. Влиянието на това върху другите ще бъде дълбоко и променящо живота им. Проявлението на Знанието може да промени нечий живот завинаги. Нищо, което можете да направите за другите, дори да ги нахраните ако са гладни, не може да се сравни с този дар. Вие обаче не го дарявате сами. Вие му позволявате да се прояви чрез вас и тогава дарът е даден на друг.

Във Великата Общност, Знанието е толкова рядко, колкото е и във вашия свят. Разбира се съществува голяма заблуда относно кой го притежава и какво е то, когато е на света. Знанието е най-ценното нещо и е скъпоценен дар и възможност, която притежавате. То ще ви позволи да разпознаете и различите другите. То ще ви позволи да видите това, което другите не могат да видят и да знаете това, което другите не могат да знаят, да казвате това, което другите не могат да казват и да чувствате това, което другите не могат да почувстват. Знанието ви води към централната част на живота – вашия живот и живота около вас. То възстановява вашето тяло, подновява вашето съзнание и показва всички отклоняващи се чувства и мотиви във вас в хармония и в балансирано докосване с живота. Нищо друго освен Знанието не може да ви обедини. Никаква идея, никакъв идеал, никакъв метод, никакъв учител и никаква сила не може да стори това освен Знанието.

Доказателство, че Знанието може да бъде открито е, ако наблюдавате за него. Ако търсите, вие ще откриете такова доказателство измежду всички други проявления на живота. Знанието не демонстрира себе си; то не прави шоу, но винаги е налице. Можете да го откриете ако наблюдавате, но трябва да наблюдавате с отворени очи – не с алчни очи, не с търсещи само за вас очи, не с очи търсещи себеутвърждаване и самоизява. Вместо това, когато го търсите, вие може би ще трябва да изоставите дори вашите духовни идеи и вярвания, защото Знанието е отвъд тях.

Не си мислете, че познавате напълно Знанието и какво може да извърши то. За да направите това, трябва да затворите съзнанито си за Знанието. Знанието е включване от момент за момент. То е отваряне във вас, базиращо се на дълбока нужда и голямо доверие. Изявявайте претенции към Знанието за себе си и ще го загубите. Отворете се за Знанието и то ще се завърне при вас.

Със Знанието ще разберете присъствието на Великата Общност на света. Ще имате прозрение тук. Със Знанието ще можете да видите изхода от дадена връзка преди да е започнала. Със Знанието ще можете да откриете съдбата в дадени неща и действия. Знанието ще ви води някъде и няма да ви води на друго място. Знанието ще ви въвлече във връзка с дадена личност, а не с друга личност, без осъждане или заклеймяване. Какво може да бъде по-естествено за вас, за вашето изживяване и за истинската ви същност от изживяването на самото Знание. Това е толкова фундаментално, че някои хора напълно го пропускат. Това е като звук, който винаги звучи, но хората не могат да го чуят, защото слушат други неща.

За да дойдете при Знанието, трябва да се подготвите за него. Не можете да сторите това сами. За да учите Знанието на нивото на Великата Общност, вие трябва да изучавате пътят на Знанието във Великата Общност. Не можете да се самообучавате върху това четейки книги или упражнявайки различни практики и традиции.

Формулирайте свой собствен подход и ще останете там, където сте в момента. Изберете път, който не сте изобретили за себе си и ще отидете някъде, където никога не сте били досега и ще откриете нещо, което никога до сега не сте откривали. Позволете на Знанието, а не на вашите идеи, идеали или предпочитания, да ви води напред.

Това представлява истински духовен напредък на света. Това е напредъка, който дава тласък на вашата раса и на другите раси и който пази Знанието живо на света и във Великата Общност. Това е целта на Създателя – да пази Знанието живо във вселената. За да бъде възможно това, всички същества навсякъде имат възможност да напреднат и да бъдат в пълна хармония с живота.