Каква е Човешката Цел?

Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 21 септември, 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Целта е нещо, което ще разберете, докато се изкачвате по-високо в планината на живота. Когато придобиете по-голяма гледна точка, вие ще разберете повече за самото пътуване, като гледате назад и като сте все по-способни да предвидите какво предстои. Целта се реализира чрез осъществяване на пътуването, а не чрез установяване на благоприятно или завладяващо обяснение, или определение за себе си. Целта не е оправдание. Тя не компенсира нищо. Целта е нещо, което чака да бъде открито. Можете да я откриете, само като предприемете пътуването, като следвате пътя, като учите, докато вървите и като придобиете по-голяма перспектива и разбиране, които човек придобива, докато узрява в Пътя на Знанието.

Както казахме преди, вие сте дошли отнякъде и ще се върнете на това място. Дошли сте с подаръци за света. Вашата по-голяма цел е въплътена в тази идея. Поради вашия произход и вашата съдба, вие имате нещо по-голямо, което да дадете на света, нещо, което светът не може да ви даде. Вашият дар е скрит във вас като таен товар, но не можете да имате достъп до него, докато не напреднете. След това дарът ви ще започне да се появява, бавно и постепенно, съвсем от само себе си.

Нетърпеливите, амбициозните, ревностните и фанатичните не могат да пътуват по този начин, защото не могат да издържат на по-велико пътуване. Те не могат да останат без дефиниции или обяснения, защото са твърде нестабилни, за да го направят.

Вашето призвание в живота е много специфично. То включва ангажиране с определени хора за конкретни причини, в определени моменти от живота ви. По-голямата цел, която споделяте с всички, е да поддържате Знанието живо на света и да донесете нещо от Древния ви дом в него. Това е определение, към което можете да се придържате, защото няма да ви ограничи и подведе, но не отивайте по-далеч в определенията си. Позволете проявлението на вашата цел да се осъществи естествено, както и ще се случи, ако следвате Пътя на Знанието. Вашата цел сега е да се подготвите и да придобиете по-добро разбиране за света, за световната еволюция и за световната съдба. В рамките на този по-широк контекст, вие ще получите нова гледна точка за вашата роля на света и за причината да дойдете тук.

Вашият живот трябва да бъде изпълнен. Той трябва да се оправдае. Светът е трудно място за съществуване. Това не е място за почивка. Това не е място, където ви пращат за наказание. Това не е място, където сте изпратени за удоволствие. Това е място, което се нуждае от вашите дарове от Древния ви дом и това е причината, заради която сте дошли в него. Вашите подаръци са много специфични и могат да бъдат дадени, без да правите голямо шоу. Освен в редки случаи, няма да получите признание, слава или известност за даването на вашия подарък. Това е уместно. Ако можехте да придобиете по-добро разбиране за света и за това какво всъщност представлява той, какви са неговите нужди и какво е неговото затруднение, вие щяхте да видите какво голямо предимство е това. Щяхте да разберете защо Мъдрите остават скрити и защо трябва да се научат да го правят, за да станат мъдри.

Създателят работи навсякъде и във всички измерения, възстановявайки отделените чрез Знанието. Божието дело протича зад кулисите, въпреки че е активно и доста очевидно, ако можете да го възприемете. То не прави шоу от себе си и следователно получава минимум съпротива и замърсяване от световете и културите, на които служи.

Знанието е такова. То работи зад кулисите и не се нуждае от признание. То не се нуждае от прослава. Няма нужда да му се кланяш като роб. Въпреки това, то ви призовава да отговорите и да отворите ума и сърцето си за него, за да можете да се съберете отново с по-великия аспект от себе си, който ви свързва с целия живот навсякъде. Подобно на родител, който вика своенравното си дете обратно в семейството, Знанието ви вика обратно. То ви зове у дома и докато напредвате към него, колкото и несъзнателни да сте, то ви защитава и напътства. Въпреки че повечето от неговите дарове остават незабелязани и пренебрегнати, неговото присъствие и неговото благодеяние са обсипани върху вас въпреки това.

Да откриете тази Благодат в себе си представлява част от вашата подготовка. Вашата цел сега е да се подготвите. Тя не е да правите прекрасни определения за живота си. Тя не е да оправдавате грешките си. Тя не е всичко да се чувства добре или да изглежда добре. Без подготовка целта ви няма да бъде реализирана. Има много форми на подготовка. Всички те идват отвъд вас. Ако сами си проправяте път, вие ще се изгубите. Ако изберете само това, което ви харесва и пренебрегнете останалото, тогава ще останете там, където сте, изгубени в собствения си ум, скрити от живота и откъснати от по-голямото движение на живота, на който сте тук да служите и в който да участвате.

Вашата цел не е да избягате от света. Вашата цел не е да бягате у дома при вашия Създател. Вашата цел е да дадете това, за което сте дошли тук, да се съберете отново с тези, с които възнамерявате да се съберете и да допринесете с всичко, което сте донесли с вас – този таен товар, който носите дори в момента. Вашата цел започва с подготовка. Това ви води към реализация и принос. Вие давате през цялото време. Тези големи етапи представляват крайъгълните камъни във вашето развитие. Не мислете, че вече сте се подготвили, защото подготовката е много по-голяма, отколкото си представяте. И тази подготовка продължава.

Вие сте тук на света по много специфични причини. Те не са ваши лични причини. Вие сте тук, за да допринасяте и да участвате в един по-голям ред на реалността, който съществува в света и отвъд него, и дори отвъд физическото проявление на живота. Как можете да определите какво е това? Ако имахте достъп и разбиране за всички неща, тогава вероятно бихте могли да видите и определите собствената си роля в него. Вие обаче не можете да го направите, така че не се опитвайте, защото ще се заблудите по най-лошия начин.

Вашата цел сега е да се подготвите. Ако трябва да научите Знанието и Мъдростта от Великата Общност, тогава трябва да се подготвите по Пътя на Знанието на Великата Общност. Не можете да компенсирате това за себе си. И ако получите учебната програма, не я поправяйте; не я редактирайте; не избирайте това, което ви харесва и не пренебрегвайте останалото или няма да преминете отвъд мястото, където сте. Нужно е различно разбиране и различно движение в живота, за да постигнете по-голямо осъзнаване. С по-голямата осведоменост идва и по-голямата способност. Всичко това идва от Знанието. Тук от вас се иска да следвате, да отговаряте и да научите големите уроци по проницателност, дискретност, комуникация и афинитет. Тези уроци са присъщи на самата подготовка. От първата до последната стъпка, вие ще учите тези неща и животът ще бъде вашата лаборатория.

Осъзнайте, че тази подготовка не е само за вас. Тя е, за да ви даде възможност да допринесете с дарбите си, за да можете да завършите службата си на света и да се върнете във вашето Духовно Семейство. Вие се връщате с подарените от вас дарове, с всичко, което сте допринесли, без да сте оставили нищо несвършено тук. Това представлява истинско постижение. Колко малко хора в света могат да идентифицират това и да го заявят за себе си. За да разберете истинската си цел, вие трябва да имате разбиране за Бог, за света, за жизнената сила и за Знанието.

В началото на подготовката съществува процес на отмяна. Толкова много неща, в които вярвате, толкова много неща, на които се възхищавате, толкова много неща, които не можете да толерирате, толкова много неща, срещу които негодувате, трябва да бъдат изчистени, за да имате възможност за ново и директно преживяване. Това не е процес на добавяне към вашето предишно мислене и заключения. Затова не търсете потвърждение. Вместо това търсете образование. По своята същност образованието е предназначено да ви отведе на нова територия, да ви отведе отвъд предишните ви граници и предположения, и да ви изложи на нови идеи и опит. Това е самата същност на образованието и това имаме предвид, когато казваме, че първо трябва да се подготвите.

Без подготовка, няма да постигнете нищо. Това е очевидно в много други области на вашето светско съществуване и е много вярно за тази област също така. Много хора търсят или твърдят, че търсят по-голяма мъдрост, по-голямо разбиране и по-добри взаимоотношения, но малцина ще се подготвят. Нещо във вас трябва да ви мотивира да се подготвите и да ви накара да се подготвите отвъд вашите притеснения и тревоги, и отвъд вашите предпочитания, съмнения и страхове. Доверете се на това. То идва от Знанието. Знанието ще ви доведе до Знанието. Вашите цели, амбиции, стремежи, фантазии и мечти могат само да пречат на това страхотно завръщане у дома.

Когато разберете, че вашата цел не е само за вас, тогава ще осъзнаете, че не трябва да се опитвате да се владеете или самовглъбявате. Наистина, великото освобождение е освобождаване от това самовглъбяване, което ви връща към живота с отворен ум и с напълно активирани способности. Тези, които се владеят, не могат да видят отвъд собствените си умствени състояния, чувства, мисли, емоции, променящи се нагласи, фиксирани вярвания и така нататък. Какво те могат да донесат на света, освен собственото си объркване и собствената си изолация? Вашата първа свобода е свободата от собствения ви ум. Това е свобода от вашето минало, което представлява вашия ум в този момент. Това е личния ви ум; това не е Великият Разум на Знанието. Това е умът, който светът е обусловил. Това е умът, който сега трябва да използвате по нов начин.

Знанието ви дава отсрочка от затвора на собствените ви мисли и нагласи, и от ограниченията на вашите емоции и вярвания. То прави това, без да разрушава ума ви; прави го, без да ви вреди по някакъв начин. Това ви дава ново преживяване, преживяване в настоящето без асоциации от миналото. Това преживяване е част от вашата подготовка. Тук трябва да сте готови да надскочите вашите идеи. Тук трябва да сте готови да останете без заключения и без фиксирани идеи за това какво е светът, за това какво сте вие и за това какво е истината.

За мнозина това е много трудно. Може да се почувствате доста несигурни, когато навлезете в тези състояния на незнание, но в действителност това става ясно във вас самите. Тук нямате решения, но сте с отворен и питащ ум. Това не е пасивен, а много активен подход, защото тук трябва да сте много внимателни, много концентрирани и готови за действие.

Често, когато хората говорят за цел, те говорят за крайния резултат, вместо за процеса на постигане на този резултат. Това, разбира се, е доста безсмислено и няма трайна стойност. Хората заявяват това, което вярват, че са сега или ще станат и смятат това за определение и декларация на целта им.

Не се заблуждавайте с тези фантазии. Тези, които ще успеят, са тези, които се фокусират върху подготовката си и позволяват на хода на живота им да се развие, без да определят неговия резултат и без да определят как ще изглежда той, как ще бъде той и така нататък. Тук трябва да развиете голяма и нарастваща вяра в себе си, в благодеянието на хората, които ви помагат, в Невидимите, които ви напътстват и подкрепят, и в силата и присъствието на Знанието във вас. Без това доверие, вие не можете да започнете и няма да можете да продължите напред. Въпреки това, тъй като това са живи реалности за вас, вие можете да продължите и трябва да го направите. Но трябва да загърбите нуждата си от самооценка и самоутвърждаване.

Вие навлизате в нова територия. Вие не знаете какво означава или как ще изглежда тя. Вие не знаете какво ще се случи след това. Това е отвореност към живота. Това е присъствие в живота. То е без предположения. Тук умът може наистина да се интегрира в настоящето и да избяга от затвора на миналите си асоциации.

Ние ви насърчаваме да започнете подготовка по Пътя на Знанието, да учите Знанието и Mъдростта на Великата Общност и да започнете Пътя на Знанието на Великата Общност, което е специфична подготовка за онези, чиято цел е да разберат по-големия контекст на живота и по-голямото движение на света. Вие ще разберете дали това е за вас. Знанието ще започне вашата подготовка и ще я потвърди във времена на съмнение и във времена на фалшива увереност, когато вярвате, че сте постигнали нещо.

Целта е процес; тя не е определение. Тя не е валидиране. Тя не е форма на самоуспокоение. Това е нещо, което ви очаква. Това е страхотно пътуване. Това е врата, която е отворена за вас сега, врата, през която можете да преминете. Това е пътуване, при което не водите сами себе си, а ставате част от по-голямото образование, което съществува в цялата вселена. Създателят работи навсякъде, възстановявайки отделените чрез Знанието. Това е целта на Създателя. Вашата цел е да дадете това, което сте предназначени да дадете, според вашата природа и според истинските си способности. По този начин животът ви се изпълва, защото всичко, което сте направили, сега може да служи на по-голяма цел.

Това пътуване изисква феноменална откровеност към вас самите. Тя трябва да се научи. Това не е нещо, което притежавате в този момент. Смирение, честност, откритост, проницателност, сдържаност, дискретност, толерантност и състрадание – това са качества, които са резултат от подготовката и напредъка в Пътя на Знанието. Тези неща осигуряват вдъхновение и истински способности в живота.

Това е целта. Целта е да влезете през вратата, откъдето започва по-голямото ви пътуване в живота и да останете на това пътуване във времена на щастие и във времена на бедствие. Това е целта. Оставете настрана всички великолепни определения и славни духовни образи. Това е фантастичен материал за хора, които не могат да си проправят път, които не могат да пътуват нагоре по планината, които ще останат долу, говорейки за нейните височини и нейното великолепие, но които наистина нямат начин да разберат нейната реалност.

Вашата цел е същата като на всички останали. Вашето призвание обаче е специфично. Това е специфичен набор от задачи с конкретни хора, в конкретни взаимоотношения и за определени цели. Това е призвание. Но, за да бъде едно призвание истинско, реално и наистина да дава плод в живота, то трябва да се основава най-вече на по-голямата цел, която споделяте с всички.

Как да разберете, че сте ангажирани с истинска подготовка? Така е, защото се отдавате на нещо, което не можете да контролирате и да разберете, но което намирате за все по-полезно, докато напредвате. Това е много конкретно, защото голяма част от вашата подготовка е много конкретна. Това не е да се лутате сляпо, да спекулирате и да имате големи идеи. Вместо това, то е ангажиране в процеса на развитие, който е осигурен за вас от вашия Създател и от вашето Духовно Семейство, за да ви посвети в този живот в по-великото призвание и цел, за които сте дошли. Само чрез това откритие животът ви ще бъде напълно оправдан и реализиран. Тук ще влезете в по-голям диапазон от взаимоотношения и разбиране, което ще ви направи хора с невероятна стойност на света.

Светът е гладно и самотно място. Той е изпълнен с фантазия и глупост. Страданието му е дълбоко. Объркването му е дълбоко. Насилието му е отвратително. Възможностите му са големи. Кой може да види тези неща освен тези, които осъзнават, че са дошли отвъд света, за да дадат нещо в него? Те осъзнават това, защото е нещо, което могат да почувстват. Това не е емоция; това е нещо, което те чувстват. Те чувстват, че са дошли тук с причина. Те все още не могат да го дефинират, но и не могат да го накарат да изчезне. Нещо по-велико ги зове. Това е целта. В крайна сметка, ако му отговорят, те ще започнат своята подготовка. Това е целта. Ако останат с подготовката си и напреднат в нея, без да се опитват да я променят или модифицират, те ще започнат да придобиват по-голяма представа и разбиране. Това е целта. Ако продължат и не станат жертва на погрешното схващане, че са напреднали, тогава Знанието бавно ще покълне в тях и тяхното възприятие, и разбиране за нещата ще се промени. Тяхното осъзнаване на мистерията на живота ще се задълбочи и способността им в живота – във взаимоотношенията им, в кариерата им, във всичките им дейности – ще се задълбочи. Това е целта. В един момент те ще се отдадат на нещо, което включва други хора в служба на света в едно или друго качество според тяхната природа и дизайн. За тях ще бъде естествено да дават по този начин, тъй като би било неестествено да не го направят. Това е целта.

Тъй като описваме този процес на подготовка по много общ начин, не мислете, че сте близо до края. Не твърдете, че сте някъде в процеса, защото как можете да разберете? Не можете да се откъснете от живота и да изследвате живота си. Все още нямате тази гледна точка. Приемете, че пътуването е страхотно. То е чудесно. Понякога е трудно, но ви усъвършенства по някакъв начин. То отмива това, което е несъществено във вас и разкрива онова, което е постоянно и значимо. Вашата истинска цел и призвание стават очевидни, когато всичко, което ги крие и прикрива, е отпаднало и това, което е останало, е това, което е истинско и което става приветствано и прегръщано.

Вашата голяма спънка тук е страхът ви от реалното и копнежът ви към фантазия. Реалността не е сурова; тя е изкупление. Тя не е жестока; тя съживява. Тя не е смачкваща; тя възстановява. Това е реалност от по-велик характер от това, което очите ви възприемат и ръцете ви могат да докоснат. Това е реалност, която ще ви свърже не само с живота на света, но и с живота във Великата Общност. Това ще ви подготви за вашите срещи с други същества и раси от Великата Общност. За вас и за вашите деца тези срещи ще нарастват по обхват и мащаб. Колко малко ще бъдат подготвени, но тези малцина трябва да са готови, защото това е тяхната цел.

Не е нужно да чувствате близост с Великата Общност или дори да вярвате в нея, за да разберете, че вашата цел е свързана с нея. Целта на всеки пряко или косвено е свързана с нея, защото това е светът, на който сте дошли да служите. Това е времето, в което сте тук и това е състоянието и еволюцията на света в този момент. Въпреки че може да изглежда, че конкретното ви призвание не е свързано с Великата Общност, вие служите на света в неговото появяване във Великата Общност. Вие насърчавате доброто, Мъдростта и реалността на Знанието в света чрез вашата собствена демонстрация. Това е вашата цел.

Хайде, тогава, без определения. Елате, без да се нуждаете от самоутвърждаване. Елате пред отворената врата към Знанието. То ви очаква сега.