Каква е човешката съдба?

 

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 24 октомври 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Greater Community Spirituality
Том 2 > Духовност във Великата Общност > Глава 18

Вашата съдба е да се появите във Великата Общност на световете. Това е процес, който ще отнеме няколко века, но промяната по време на вашия живот ще бъде много бърза, а предизвикателството пред човешкото общество ще бъде огромно. Нека поговорим за това, защото то е свързано с вас и с вашата цел да дойдете на света.

Човечеството ще се появи във Великата Общност, защото живее във Великата Общност. Тъй като човешкото господство вече се е установило на вашата планета, вие ще получите признание във Великата Общност. Вие ще станете сила, не велика сила, но все пак сила. Сега излизате от вашите примитивни култури с голямо затруднение и се стремите да се асоциирате едни с други с голямо затруднение. Човешката история е като сянка над света, дърпайки хората назад, точно както вашата лична история е сянка върху вас, дърпайки ви назад.

Съдбата е това, което кара всичко да върви напред. Съдбата е това, което генерира мотивация за създаване, установяване, изследване и изпълнение. Има съдба за вас и има съдба за света. Вашата съдба тук е да откриете вашата цел и вашите съюзници, онези уникални личности, които са тук, за да ви помагат да осъществите тази цел. Съдбата на света е да се появи във Великата Общност. Това е посоката, в която се движи той. Светът върви в тази посока и независимо от действията на човешкото общество, той трябва да върви в тази посока. Това представлява следващия етап от живота ви на света. Това е неизбежно и непроменимо. Ето защо ние говорим за него като за съдба, вместо като за човешка воля и решителност.

Точно както, когато растете се превръщате от деца в юноши, от юноши в млади възрастни, от млади възрастни във възрастни и след това преминавате в напреднала възраст, така и вашият свят има своите еволюционни етапи. Има еволюционни етапи в обществата. Има еволюционни етапи в семействата. Светът също има свой собствен еволюционен процес. Тъй като човечеството се е разпростряло върху вашия свят, поне на неговата повърхност и е придобило относителна степен на контрол над света с големи рискове, сега е важно за вас да знаете, че навлизате в нова ера. Това не е нова епоха, защото една епоха обхваща много дълъг период от време. Това е период на преход, който ще бъде труден и бурен. Неговите възможности и изисквания ще бъдат огромни. Рискът от провал ще бъде значителен. Това не е време за хора със слаби сърца и слаб ум. Това не е време за колебаещи се или за самовлюбени. Това е време изискващо голяма сила и отдаденост. Знанието във вас ще ви даде тази сила и решителност, докато станете ученици на Знанието, докато напредвате по Пътя на Знанието и докато предприемате стъпките към Знанието. Това е така, защото сте нужни за нещо велико в този живот.

Не сравнявайте целта си с целта на вашите предци. Не си мислете, че вашата цел е същата като на някой преди хиляда или преди петстотин, или дори преди сто години. Вашата цел е свързана с нуждите на света и с обстоятелствата в него. В крайна сметка целта на всеки служи за възстановяване и запазване на Знанието на света. Въпреки всичко, онова, което може да направите в крайна сметка, вероятно изглежда много по-различно, макар и само на външен вид. Това е духът, с който давате, качеството на вашия дар, качеството на вашето съзнание и на вашите взаимоотношения, които ще поддържат живо Знанието на света. Всичко останало, което се постига, е да се помага на хората, да се служи на хората, да се лекуват хората, да се дава възможност на хората, да се укрепят хората и да се извършват грижи за тях.

Нуждата от Знание ще расте драстично. Има толкова много хора по света, които имат толкова малко и има толкова малко хора по света, които имат толкова много. Ресурсите на света намаляват, а проблемите в него нарастват. Всичко това накуп представлява привидно ужасна ситуация, но точно тази ситуация ще призове хората към действие – не само отделни индивиди тук и там, отделни вдъхновени индивиди, но и по-голям брой хора. Светът ще ги извади от тяхната самозагриженост. Светът ще ги зове заради личните им интереси и трагедии. Светът ще изисква определени неща от тях.

Това е, което зове вашата цел от вас. Не си мислете, че можете да медитирате по цял ден, седем дни в седмицата и да откриете вашата цел. Трябва да се потопите в света и тя да бъде извадена от вас. Светът представлява връзка, в която вашата цел се инициира, насърчава и реализира. Ето защо търсене на бягство от света или постоянно оттегляне от него е контрапродуктивно. Самите изпитания на света, които намирате за толкова трудни и неприятни, са същите, които ще призоват от вас величието, което сте дошли да дадете. Затова не осъждайте света, защото той всъщност създава правилните и нужни предпоставки и условия за вашето изкупление.

Появата на света във Великата Общност ще бъде най-великият преход, с който човечеството някога се е сблъсквало. Това е разбираемо, защото човечеството е съвсем млада раса. Да, примитивният живот на вашите предци е продължил много дълго, главно, защото животът във вашият свят е доста по-лесен в сравнение с живота в други светове. Въпреки това, изискванията на живота сега са много по-големи и темпото на живот е много по-бързо. Това е така, защото еволюцията на света се ускорява. Тя се ускорява поради глобалното население на човечеството, поради неговите глобални проблеми и поради присъствието на сили от Великата Общност на света.

До каква промяна ще доведе този голям преход? Фундаментално ще се промени начина, по който хората виждат мястото си в света и позицията си в по-голямата арена на живота, наречена Велика Общност. Представяме ви идеята за Великата Общност, за да започнете да мислите за този по-голям контекст на живота, да го разбирате и приемате като ръководен фактор от вашия живот. Това представлява вашата съдба. Това съдържа по-голям набор от влияния и представя по-голям набор от проблеми, предизвикателства и възможности, които ви очакват. Ето защо вашата технология препуска напред. Част от тази технология ви е дадена от раси от Великата Общност, за да се ускори вашето развитие. Голяма част от нея обаче, е ваше собствено творение. Технологията се развива в определена посока. Ето защо не можете да стоите неподвижни, объркани и погълнати от мислите си, изгубени в желанията си или погребани в страховете си. Животът се движи бързо. Вие също трябва да се движите. Трябва да бъдете внимателни и осъзнати. Трябва да имате отворен, присъстващ, бдителен и внимателен, но не и страхлив ум.

Тъй като представата на човечеството за себе си се променя, неговите социални институции и структури също ще се променят. По принцип вие ще започнете да се възприемате като членове на вашия свят, а не просто като членове на отделна нация или група, на религия или култура, на разширено семейство или на политически убеждения. Всички тези неща ще бъдат засенчени от присъствието на Великата Общност, което ще ги направи все по-незначителни.

Тъй като това осъзнаване се предава от едно поколение на друго, националните интереси ще се променят, с по-голям акцент върху взаимозависимостта с други нации и върху взаимното оцеляване и благополучие. Наистина, дори ако силите от Великата Общност не присъстваха на света, засенчването на проблемите на вашия свят би породило всичко това. Само че то ще се случи много по-бавно и с по-малка вероятност за добър резултат, защото народите по света ще се борят помежду си за това кой да получи оставащите ресурси, кой да използва последните облаги, кой да получи най-голям дял и т.н.

Еволюцията на света хвърля по-голяма сянка върху човечеството и по-голяма трудност, но трудност, която може да изкупи света и да обедини населението му, трудност, която може да постави всички в една лодка и да създаде един и същ проблем за всички. Къде тогава ще търсите помощ? Може да гледате към Бога, но Бог ще ви насочи един към друг. Затова трябва да гледате един към друг. “Как можем да работим заедно? Как можем да работим обединено, за да укрепим и обединим нашата раса и да осигурим и балансираме нашия свят?“ Това няма да е просто едно алтруистично желание. То ще се превърне в жизнена необходимост. Ще бъде нещо, за което всеки трябва да мисли. А тези, които отказват да го сторят, ще работят срещу човечеството като цяло и ще генерират конфликти и раздори.

Ето защо сега трябва да мислите за бъдещето, а не за миналото. Не трябва да мислите за опазване на ценностите и идеалите, към които сте се придържали преди. Трябва да вървите в крак с времето, за да се възползвате от него и да давате на живота. По този начин няма да бъдете едни от жертвите на живота, а част от неговите благодетели. По този начин вашите жизнени години ще бъдат отдадени в служба на прогреса на света, вместо да бъдат пречка за този прогрес.

Много хора и дори цели нации ще се борят срещу промяната, която настъпва. Те ще се опитат да запазят своите интереси и идентичност, като изключат интересите и идентичността на света. Това ще доведе до голям конфликт и напрежение. Въпреки това, докато световната общност на Земята бавно се обединява, с много разногласия, ще има по-голямо чувство за консенсус. Световното мнение ще има все по-голямо влияние, дори преди да бъде създадено световно правителство. Световното правителство е неизбежно. То ще се състави. То ще се случи, за да се регулира търговията. То ще се случи с цел предотвратяване на престъпността и глада. То ще се случи, за да се запази околната среда, която споделят отделните нации. То ще се случи, за да се регулира използването на по-важните природни ресурси, които всички споделят, като въздуха и водата. Създаването на световно правителство е трудно начинание. То ще бъде съпътствано с големи премеждия и конфликти, но то ще се случи, защото такава е вашата съдба. Ако се провалите в това начинание, няма да успеете дори да задоволите нуждите на вашия свят и това ще ви сполети с течение на времето. Не можете да си го позволите и вие го знаете.

Това е страхотна възможност за хората да загърбят личните си интереси и да придобият по-голяма перспектива за живота, а с това и по-голямо чувство за цел. Дори за миг не си помисляйте, че вашата цел е породена от това, което искате за себе си. Хората правят тази грешка всеки ден. Те си мислят: “А, моята цел? Да видим какво искам?” сякаш избират от голям списък с желания. Целта ви е свързана с това, от което светът се нуждае и какво  можете да му дадете, което съответства или не на вашите лични цели, планове и амбиции.

Появата на света във Великата Общност ще промени вашето разбиране за религията. Ще има големи трудности и огромна съпротива. Повечето религии по света се основават на антропоцентричният възглед за Вселената. Следователно, тъй като присъствието на силите на Великата Общност в света става все по-очевидно, все по-приемливо и все по-общопризнато, хората или ще се поддадат на по-широка гледна точка и ще се отворят за преоценка на своите идеи и вярвания, или ще се опитат да утвърдят своите религиозни идеи, мислейки, че са прави и че останалата част от вселената греши по някакъв начин. Те ще си мислят, че са благословени и водени от религиозната си вяра, докато останалата част от вселената е или духовно отречена, или твърде глупава, за да отговори. В този случай човешката арогантност ще се изрази във всичките си разрушителни проявления. Вие ще видите това, както ще го видят и вашите деца.

Неспособността на хората да реагират на настоящето и на бъдещето заради фиксираните си идеи и позоваването си на миналото, ще създаде огромен конфликт. Появата на света във Великата Общност е голямо предизвикателство само по себе си, но по-обременяващи ще бъдат човешката реакция или липсата на такава. Никой не иска да се откаже от удоволствията си. Никой не иска да отстъпи от своите вярвания. Никой не иска да жертва онези неща, които изглежда го утвърждават. Никой не иска да затвори глава от личната си история. Никой не иска да прави тези неща, освен ако, разбира се, не е ученик на Знанието, който ще се откаже от тях доброволно и ще ги остави настрана, за да се изправи отново пред живота. Въпреки това, за тези, които не са ученици на Знанието, каквито ще бъдат повечето хора по света, това ще бъде огромна конфронтация. Всъщност, това ще бъде серия от огромни конфронтации.

Съдбата трябва да ви движи напред, независимо дали го желаете или не, дали можете да се поддадете или не, дали можете да учите или не. Резултатите от съдбата е във вашите ръце, но самия процес не е. Дали появата на света във Великата Общност ще има положителен или опустошителен резултат за човечеството ще зависи от вас, но вашето появяване в нея ще се осъществи и в двата случая.

Предстоящите предизвикателства изискват нов подход, ново разбиране и по-голямо чувство за идентичност и цел в живота. Тук ще бъде много трудно за хората да се изправят пред факта, че бъдещето им няма да бъде като тяхното минало и че не могат да използват миналото си като ориентир при определяне на бъдещето. Те трябва да се изправят лице в лице срещу нещата. Това е голямо предизвикателство, но това е, което изкупва хората. Това е, което издига една раса. Това е, което изисква човешка мъдрост, изобретателност, умения, отдаденост и сътрудничество. Само по-голям набор от проблеми в този момент може да направи това за вас. В противен случай, без тях, човечеството бавно ще потъне под тежестта на собствените си конфликти, на собствените си снизхождения и на собственото си насилие. Всичко ще се влоши – нации, култури, градове. Всичко ще се изроди. Всички ще станат по-бедни и по-отчаяни.

Отговорът е в небесата, във Великата Общност. Погледнете към небето за вдъхновение. Погледнете към Великата Общност. Раят е отвъд Великата Общност, но това е мястото, където инстинктивно ще търсите отговора. Вашият свят се нуждае от това появяване във Великата Общност. Това не е просто вашата съдба. Това е един чудесен отговор на голяма нужда. Това обаче не е отговор, който е даден наскоро. Това е отговор, който е даден още при възникването на света.

Еволюцията на живота на Земята е част от еволюцията на живота във Великата Общност. Тя не може да бъде отделена. Ето защо вашето бъдеще, вашата съдба и по-големия контекст за разбиране на вас самите като индивиди ще бъдат открити във Великата Общност. Човешката религия, човешкото общество и човешката култура се основават на миналото и това ще работи срещу вас. Въпреки това вашите естествени влечения към духовност, към социално сътрудничество и производителност, към политическа стабилност, към справедливост и спокойствие, ще ви подготвят за бъдещето и ще ви позволят да направите всичко възможно, за да оцелеете, да напреднете и да въдворите по-голям ред, мир и справедливост на света. Това няма да бъде перфектния ред, но трябва да бъде по-голям ред. Това няма да бъде съвършения мир, но трябва да бъде по-велик мир.

Човечеството трябва да се обедини, въпреки цялото си многообразие, защото човечеството е една раса във Великата Общност. Разграниченията, които правите, за да се отделите от другите, са безсмислени за вашите посетители, освен ако тези различия не бъдат използвани. Те представляват вашата слабост, а не вашата сила.

Вие скъсвате с племенния живот на света. Сега отделните племена са много големи и много от тях притежават технологична мощ, но манталитетът, който управлява тяхното поведение, все още не се е променил напълно. Да работиш за клана си – да работиш сам за групата си, да нападаш другите или всички – е глупаво и безсмислено, и няма да работи в един нов свят. Вие наистина сте в процес на създаване на нов свят. Старите институции ще избледнеят. Старите религии ще трябва да се разширят и адаптират или ще изчезнат. Старите вярвания трябва да бъдат подсилени с нова страст или ще изчезват все повече с всяко ново поколение. Старите културни връзки ще избледняват, както и трябва да бъде. Не можете да живеете само и единствено, за да почитате родителите си или техните родители. Трябва да живеете и да изпълнявате изискванията на живота такъв, какъвто е той в момента.

Ще допускате много грешки. Ще допускате сериозни грешки. Човечеството като цяло никога не е научавало нещо по-мащабно по елегантен начин, но вашата адаптивност е все още значителна. Вашите творчески способности са все още значителни. Вашата мобилност на света е все още значителна. Светът все още има ресурси, за да ви позволи да растете и да се адаптирате към Великата Общност, за разлика от много други светове, където ресурсите са изчерпани или никога не са били в изобилие от самото начало. Тъй като вашите природни ресурси намаляват, вашата технология ще трябва да напредва.

Нека тогава да погледнем в бъдещето ви, за да видим как могат да се случат нещата. Това не е бъдеще, което е далеч напред във времето, а бъдеще, което ще преживеете и което вече започвате да вкусвате.

Първо, всички ще станат много по-бедни и ще трябва да има повече споделяне. Броят на хората, които притежават голямо богатство, ще намалее в сравнение с обществото като цяло и ще трябва да има повече споделяне. Вашата естествена среда ще става все по-замърсена, до такава степен, че ще има цели области на Земята, в които хората няма да могат да живеят. Хората ще живеят все повече на закрито и дори ще изследват възможностите за живот под земята. Производството на храни ще бъде силно засегнато и ще трябва да бъдат изследвани и установени нови методи. Ще бъдат генерирани нови форми на религиозно изразяване и опит, за да бъдат те подходящи за времето, с което ще се сблъскате. Националните проблеми все повече ще се разпространяват и в други нации, изисквайки международна намеса и сътрудничество в по-голяма степен.

Много хора ще гладуват, защото няма да има достатъчно храна, за да се задоволят нуждите на хората. Това ще създаде национална и международна мрежа за производство и разпространение на храни. Ще трябва да свикнете да живеете с по-малко, с по-малко вещи, с по-малко възможности и с по-малка мобилност. Това, което описваме, са само общи неща. Можете да ги видите и сега в света, и да разбере как те ще нарастват с течение на времето.

Можете ли да промените всичко това? Можете само да се адаптирате към променящите се условия и да ги използвате, за да подобрите състоянието на човечеството и състоянието на вашия ум. Настоящето и бъдещето ще изискват нов, а не стар ум. Те ще изискват нов, а не стар отговор. Те ще изискват човешко изобретение, а не човешко безхаберие. Те ще изискват все по-голяма адаптация и приспособяване. Те ще предизвикат старите форми на мислене и поведение. Всичко това е необходимо и полезно. Полезно е, защото е необходимо и е необходимо, защото това е еволюцията на света. Човечеството е твърде голямо и твърде силно. То има твърде голямо влияние върху собствената си среда, за да продължи напред без самоконтрол, без Мъдрост и без чувство за световна общност и световна отговорност.

Съдбата напълно ще промени живота ви. Вие сте дошли да служите на свят в преход. Ще имате чувството, че започва абсолютно нова ера, но това е просто, защото старото отмира и трябва да даде път на новото. Един свят в преход се нуждае от голяма човешка изобретателност и смелост, които ще се излъчат от Знанието във вас.

Предопределени сте да осъществите контакт с други форми на интелигентен живот от Великата Общност. Някои ще ви се противопоставят, други ще злоупотребяват с вас, трети ще ви игнорират, а четвърти ще се опитат да установят връзка с вас. Всеки един от тези контакти ще предложи различен вид предизвикателство и изискване. Днес много хора все още мислят, че Вселената е едно страхотно и празно място. “О, да, вероятно някъде има живот, но той със сигурност е оскъден и всичко в него е предназначено за нас.“ В бъдеще ще отидете на други места в космоса и ще се опитате да забиете вашите знамена във всеки свят, който достигнете, но Великата Общност ще смекчи амбициите и желанието ви за завоевание. Дори нуждата ви от нови ресурси ще бъде ограничена, защото ще откриете, че Великата Общност наистина е изпълнена с живот и действия, особено в този регион на космоса, в който живеете и вие. Ще откриете също така, че регионите, които искате да притежавате, вече са заети от други.

Това ще изисква от вас да учите за Великата Общност и да развиете Мъдрост и дипломация в по-широк контекст на живота. Това са умения, от които вашата раса ще се възползва, умения, които ще смекчат амбицията ви и ще увеличат отговорността ви.

Вашите посетители са не само технологично напреднали, те имат по-голяма социална сплотеност, в противен случай не биха успели да стигнат до вашите брегове. Те идват в свят, където племенната война е доминираща, където едно човешко същество не може да разпознае друго, където всеки претендира за различна вярност и власт. Те идват в свят, в който хората съсипват околната среда с плашещи темпове. Те идват в свят, където хората са изплашени, суеверни и самоугаждащи си, и където има голяма трагедия, страдание и човешко насилие.

Как би ви изглеждал този свят, ако бяхте посетители, идващи в него за първи път? Дори от човешка гледна точка, вие можете да придобиете перспектива за това как трябва да изглеждате пред тези, които ви посещават. Ще бъдат ли те състрадателни към вас? Ще се опитат ли да ви помогнат? Ще се опитат ли да ви избегнат? Ще искат ли да имат връзка с вас? Могат ли да ви се доверят? Може ли да се разчита на вас? Достатъчно последователни ли сте, за да установите отношения с тях? Всичко това са смислени въпроси, които можете да зададете, за да придобиете перспектива на Великата Общност, дори от човешка гледна точка. Когато се погледнете от гледна точка на Великата Общност, вие ще разберете какво трябва да постигнете и какви са големите ви затруднения и спънки в момента. Това ще ви даде ново, много честно и откровено разбиране за вас самите.

Животът изисква по-голяма еволюция на човечеството в този момент. Вашият собствен живот се движи бързо, защото животът като цяло се движи бързо. Не можете да избягате от него. Дори да се преместите в най-спокойната част на света, всичко, което правите също ще бъде засегнато. Не бягайте и не се крийте. Гответе се. Не отричайте и не отбягвайте. Гответе се. Не спорете с реалността; не отричайте реалността. Подгответе се за нея. Идването на Великата Общност е велик праг за човечеството. Трябва да се подготвите. Светът се нуждае от ново съзнание, от нов подход и от нова основа за обществото. Трябва да се подготвите.

Сега сте в началото на прехода. Всички поколения напред са част от този преход. Ще трябва да положите основата за това, което предстои. И все пак не е ли това, за което сте дошли тук? Това е, за което дойдохте – да положите основата за бъдещия живот, така че бъдещите поколения да могат да процъфтяват и да живеят в изобилие.

Подготовката не може да бъде поверена само на един или двама светци или в ръцете на определени прекрасни хора. Тя трябва да бъде отговорност, която се усеща от цялото население. Хората не трябва да гледат на предстоящата промяна и да казват: “Е, как мога да се възползвам? Как мога да запазя това, което имам? Как мога да спечеля повече пари?“ Това е безсмислено и разрушително. Това, с което ще се сблъскате, ще бъде твърде ужасно за такъв подход. Всеки трябва да чувства тази отговорност. Всеки трябва да я поеме върху себе си и да направи нещо съвместно с другите – нещо продуктивно, нещо градивно, нещо, което надхвърля неговите или нейните лични интереси. Разбира се, не всички ще направят това, но повече хора трябва да го сторят. Вие трябва да го направите.

Гответе се. Вие се подготвяте чрез Пътя на Знанието на Великата Общност. Това е единствената подготовка за Великата Общност. Това също ще ви подготви да посрещнете трудностите и изпитанията на света. Това ще ви подготви да се изправите и да преживеете отмирането на старото, и да посрещнете трудностите на възникването и прехода към новия живот. Това ще ви позволи да преминете от стар към нов ум, от стар към нов подход към живота, от стар към нов опит на взаимоотношения. Подготовката прави това възможно, защото ви позволява да изградите живота си върху Знанието, а не върху заместители на Знанието.

Човечеството е предопределено да стане част от Великата Общност. Това е неговата еволюция. Това е неговата съдба. Ето накъде сте се запътили. Това е, с което трябва да се борите. И това е, за което сега трябва да се подготвите – емоционално, психологически, интелектуално и духовно. Не пазете старите си традиции. Подгответе се за промяна. Ако защитите миналото, ще почувствате, че животът ви напада и ще се борите срещу него. Ще станете жестоки и антагонисти в живота.

Имате само три отговора на реалността: можете да вървите към нея, можете да се отдалечите от нея и можете да вървите срещу нея. Вървете към бъдещето си. Вървете към настоящето. Открийте тази сила в себе си, която ви позволява да направите това, силата, която е родена от Знанието във вас. Открийте желанието да бъдете в един променящ се свят, желанието, което се ражда от Знанието. Оставете промяната да върви по своя път, но допринасяйте за нейно добро, защото вашият принос е нужен. Не можете да стоите настрана. Ако не допринасяте, вие ще се провалите в живота и ще се приберете у дома при вашето Духовно Семейство с неотворени дарове. Там няма да бъдете наказани, но ще изпитате голямо съжаление, а животът ви тук ще се възприеме като неудовлетворителен и неосъществен.

Предопределени сте да се учите от Великата Общност, но първо трябва да оцелеете във Великата Общност и да се борите с Великата Общност. Във Великата Общност има раси на всички нива на еволюция и технологични умения. Има раси, които са посветени на доброто и има раси, които са посветени на унищожението. Въпреки това, тъй като трябва да се борят помежду си, те се смекчават взаимно. Доколкото имат контакт, те се учат едни от други и си влияят физически и психически.

Ако можете да се видите отвън навътре, вие ще започнете да разбирате как биха могли да подходят към вас, какво биха искали и какво биха могли да смятат за възможно. Сега ще ви дадем няколко идеи, които да обмислите, относно намеренията на вашите посетители. Тези намерения може да не са верни за всички тях, но все пак трябва да са основна грижа за вас.

Първата грижа е опазването на вашата естествена околна среда. Това е основна грижа за вас, тъй като във Великата Общност природните среди като вашата се считат за ресурси, които не трябва да бъдат унищожени. Нуждата от биологично възстановяване другаде и изобилието от биологични ресурси тук, правят вашия свят твърде ценен, за да бъде унищожен. Няма да ви бъде позволено да го унищожите. Ако продължите по същия безцеремонен и безразсъден начин, тогава ще има намеса и вашата раса ще бъде контролирана. Това би било много жалко. Би било жалко, защото няма да сте научили това, което трябва да научите. Би било жалко, защото ще се откажете от своята власт и самоопределение, защото не сте искали да ги упражнявате правилно. Би било жалко, защото възможността да напреднете като раса ще бъде пропусната. Би било жалко, защото свободата ви ще бъде загубена. Загубата на всичко това е възможност, която до голяма степен зависи от вас.

Вашите съседи и посетители също са загрижени за агресивното ви поведение. Няма да ви бъде позволено да тръгнете на завоевателна мисия, дори в локалната ви вселена. Не знаете с какво си имате работа. Това е една по-зряла среда. Вие сте като млади юноши, дръзки и изпълнени с новооткрити сили и способности, но без мъдрост как да използвате тези способности и без нужните задръжки, които да ви попречат да ги използвате срещу себе си или срещу другите. Вие трябва да узреете в това отношение и придобиването на тази зрялост е от съществено значение.

Контактът с Великата Общност ще смекчи вашите амбиции. Той ще ви даде различен вид гледна точка за живота. Вселената не е ваша, за да претендирате с нея. Вселената не е ваша за завладяване. Вселената не е ваша, за да я притежавате. Тя е на ваше разположение да я споделяте и да се учите от нея. Ще се сблъскате с раси, които са много по-напреднали от вас и които притежават много различни темпераменти. Ако искате да се борите успешно с тях, вие трябва да се научите да се борите успешно със себеподобните си. Разликите между вас и тях ще бъдат големи, както разликите между вас и другите човешки същества са малки. Ако не можете да установите хармония там, където различията са малки, как можете да установите хармония там, където различията са големи?

Вашата съдба е във вашите ръце. Тя не е в далечното бъдеще, за което не трябва да мислите. Тя се случва в момента. Вие сте в това време. Участвайте, отдавайте и споделяйте в него. Гответе се. Получете достъп до Знанието, до Знаещия ум във вас и до по-голямата цел, която ви е довела тук, защото това ще ви научи как да се подготвите и ще ви позволи да се подготвите. Това ще ви покаже с кого трябва да бъдете и къде трябва да бъдете в живота. Величието на вашия живот е необходимо сега поради величието на еволюцията на човечеството. Величието на вашата мисия трябва да ви стане известно, защото светът има нужда от нейното изразяване и демонстрация. Величието на вашия принос е необходимо, защото нуждите на човечеството ще растат и ще стават все по-тежки.

Вашата съдба е представена тук, за да ви позволи да отворите очите си. Тя е представена повече като подарък, отколкото като предупреждение. Вие сте знаели, че това време наближава и сега имате възможност да се подготвите за него. Вие знаете, че трябва да се подготвите. Подготовката за Великата Общност ви се дава в Пътя на Знанието на Великата Общност. Имате я пред себе си в този момент. Не съдете за това от вашите минали препратки, а се отворете към нея като подготовка за бъдещето и като средство за получаване на достъп до това, което знаете сега и до това какво можете да направите в този момент.