Какво е Благодат?

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 6 ноември 1993г.

в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Greater Community Spirituality
Том 2 > Духовност във Великата Общност > Глава 23

Благодатта трябва да бъде присъствие и интелигентност, която може да участва и да пребъде във всяка ситуация, във всеки свят, във всеки климат, при всякакви условия, във всяка култура и във всяка раса. Тя трябва да е нещо, което може да влезе безшумно и да се примири с настоящите обстоятелства. Тя трябва да бъде нещо, което може да се появи, когато е поканена с истинска и искрена молба. Тя трябва да е нещо, което може да живее с даден мъж или жена на Знанието, да живее с тях, без да ги доминира и да съществува с тях и в тях, без да ги манипулира. Тя трябва да се съобразява с тях по такъв начин, че авторитетът на нейния получател, да не бъде засенчен или узурпиран. Благодатта трябва да бъде нещо, което може да бъде пренесено от един в друг ум и от един в друг свят.

Какво може да се постигне с всички тези неща? По-голямо присъствие, което може да пребивава, но не и да завладява личността, която го получава. По-голям интелект, който може да съществува, но не и да доминира над по-малкия интелект, който го получава. По-голяма интензивност и мотивация в живота, която може нежно да убеди и подхрани възникващото чувство за истинска цел, смисъл и посока в живота на човека, който го получава.

Благодатта трябва да е нещо много силно, защото вдъхновява хората да вършат велики и безкористни дела. Тя ги вдъхновява да правят неща, които надхвърлят личните им интереси, ограничения и грижи, и въпреки това по никакъв начин не нарушава собствения им авторитет. Благодатта уважава собствената им позиция в живота, като същевременно им дава по-голяма способност и по-голям обхват на осъзнаване. Благодатта трябва да е нещо много интелигентно, за да даде тази сила, без да изумява получателя.

Благодатта трябва да е нещо, което не се занимава с външния вид на нещата. Тя трябва да е нещо, което има по-висш произход, значение и способности, отвъд обхвата на която и да е светска раса, култура, племе или група. Тя със сигурност не може да бъде човешко изобретение. Тя със сигурност не може да бъде продукт на чисто човешки бог. Тя със сигурност не може да съответства на човешките очаквания или на човешките образи. Тя трябва да е нещо много по-голямо и по-проникващо, по-трансцендентно и все пак по-способно да се спусне в света, във всеки свят, където е добре дошла и необходима.

Благодатта представлява доказателство за по-голямата връзка, която имате с Твореца. Тя не е ваше притежание. Вие не можете да я използвате, да я впрегнете, да я манипулирате или насочвате, защото тя представлява по-велика воля и цел във вселената.

Вие притежавате специален вид Благодат в себе си. Тази Благодат е повикана от вас в присъствието на Благодатта, която съществува около вас. Тя се призовава от вас, за да посрещне специфични нужди в света. И тя се призовава от вас, за да инициира, установи и укрепи важните взаимоотношения, които трябва да имате, за да откриете вашата по-голяма цел и мисия тук. Благодатта във вас е Знанието, Знаещият Ум, Умът, който е част от Ума на Създателя.

Откликването на Благодатта генерира Благодат. Това не е източникът на Благодатта. Това е част от нейния механизъм, който ви позволява да я пожелаете, да я получите и да я приветствате в живота си. Ако търсите Благодатта; вие не можете да я откриете. Когато се отворите към нея, тя се появява. Когато претендирате с Благодатта за себе си, тя изчезва. Когато се отдадете на Благодатта, тя нежно се появява. Когато говорите истината – истината за това, което наистина знаете, а не истината за това, което искате или вярвате –  Благодатта стои до вас. Когато протегнете ръка и искрено докоснете сърцето на друг, Благодатта обгръща и двама ви. Когато гледате на събитията във вашия свят със състрадание и дълбоко разбиране, Благодатта гледа заедно с вас. Когато отговаряте на нечия друга по-голяма нужда, Благодатта по някакъв начин говори чрез вас. Тя не е нито във вас, нито извън вас. Вие по-скоро сте потопени в нея и в специални моменти можете да изпитате това потапяне, това вече съществуващо единение с живота.

Благодатта не идва и не си отива, освен във вашето съзнание. Благодатта не е тук в този момент и не изчезва в следващия. Благодатта не обикаля вселената, посещавайки индивиди тук и там. Благодатта присъства навсякъде и във всеки момент. Изглежда, че тя се появява, защото има отворена врата и нужда от нея. Тя идва, защото е искрено желана. Тя остава с вас и въпреки това, вие много рядко усещате присъствието ѝ.

Благодатта е с вас, но е на заден план. Тя е на заден план, защото ви дава свобода да откриете своя път и да се примирите с по-дълбоките си наклонности и осъзнатости в живота. Тя е на заден план, сякаш е на шест метра зад вас. Всъщност тя не е на шест метра зад вас, но може би вие така ще я преживеете. Изглежда, че тя идва в съзнанието ви, когато сте достъпни за нея и ситуациите, в които се намирате, го изискват.

Благодатта винаги подчертава и утвърждава връзката ви с другите и със Създателя. Всъщност, вие може да мислите за Благодатта като за доказателство за истинска и трайна връзка. Когато изживеете тази връзка със себе си, с друг или с по-голямата панорама на живота, вие ще почувствате Благодат – чувство за цялост, завършеност и приобщаване, чувство за обединение и благодарност. Това са всички доказателства за Благодатта, всички доказателства, че една по-голяма и по-проникваща връзка се разпознава, признава и преживява.

Следователно Благодатта е доказателство за Божието присъствие на света. По-важното в случая е, че тя е доказателство за вашата естествена връзка със Създателя. Благодатта е доказателство за Знанието във вас самите, защото вие сте в състояние да я получите и да ѝ отговорите. В крайна сметка, когато станете силни със Знанието, ако можете да следвате пътя към Знанието и да предприемете стъпките към Знанието, вие ще можете действително да раздавате Благодат на света, не като съзнателен акт, а като нещо, което се случва спонтанно. Тук Благодатта ще се появи от вас, защото вие ще бъдете извор за Благодатта в света.

Без значение каква е вашата дейност или конкретно начинание в живота, вие можете да се превърнете в демонстрация на присъствието на Благодатта. Това ще има голямо въздействие върху онези, които могат да получат дарбите ви и върху тези, които могат да станат свидетели на действията ви. Благодатта запалва Знанието в другите. Тя стимулира другите на най-дълбоко ниво в тяхното същество. Тя носи със себе си спомен и потвърждение, независимо, че е забравено отдавна, че има по-голяма цел и смисъл в живота. Това е част от реалността, която сте донесли със себе си от Древния ви дом.

Доказателствата и демонстрацията на Благодатта призовават някои хора да излязат напред, докато други отстъпват, а трети се борят срещу собствения си опит. Нейната сила и ефикасност обаче не могат да бъдат отречени. Тя има мощ в живота, несравнима с нищо друго. Никой, който я чувства, не може да бъде неутрален по отношение на нея. И всеки, който я почувства, трябва да ѝ отговори.

Благодатта е доказателство за по-голям съюз и връзка, която имате с другите, със света и с вашия Създател. Благодатта също е силата, която пренася страхотни идеи и голямо вдъхновение от един ум в друг. Тя е като канал, който позволява на Знанието да премине от един ум към друг. Това активира Знанието във всеки човек, докато то преминава от един ум в друг, подобно на електрически ток, преминаващ от един терминал към друг, носен от силата на Благодатта. Тук вашите истински асоциации с хората стават активирани и очевидни.

Изглежда, че Благодатта идва и си отива, може би като моментно преживяване, нещо, което е в голям контраст с огромното мнозинство от вашите преживявания в света. Но тя винаги е там. Мислете за това по следния начин: Сякаш Великият Аз във вас и по-голямата връзка, която имате с другите, моментално се възпламеняват, сякаш земята е осветена от светкавици в тъмна нощ и за тези кратки моменти вие осъзнавате, че има толкова много неща, които не сте могли да видите преди. След моментните проблясъци, вие се завръщате отново в мрака, но Благодатта, за този кратък момент, осветява живота ви и ви дава по-голяма визия за това, което присъства в живота ви, какво е то на фона на живота ви и как наистина се отнасяте с нещата около вас.

Тези моментни проблясъци са много значими, защото известяват възможността за по-голямо обединение и асоцииране с живота, по-голямо участие и усилия с другите, и по-голямо преживяване на целта в реалността. Това е опит, който светът не може да ви даде и трябва да ви бъде представен от Висшия Разум и Висшата Воля на вселената. Тази Воля надхвърля всички общества във Великата Общност, всички групи, раси и всякакви други сили в нея. Това е Волята на Създателя, тъй като тя се проявява в променящите се условия на физическия живот.

Добре дошли в пламъците на Мъдростта. Добре дошли в моментните демонстрации на Благодатта. Добре дошли в тези преживявания, които могат да ви покажат къде се намирате, какво трябва да направите и как наистина да се отнасяте с другите. Можете да имате такова осъзнаване без осъждане, без сравнение и без заклеймяване на себе си или на другите, защото Благодатта носи със себе си потвърждение, а не осъждане. Тя носи със себе си признание за това какви са нещата в действителност, а не какви искате или очаквате да бъдат те. Точно както мълнията осветява всичко наоколо и ви разкрива неща, които не бихте могли да видите в тъмнината на личните ви възприятия, така и Благодатта осветява пътя ви, осигурявайки ви по-добро разбиране за това къде се намирате, с кого общувате и какво трябва да направите. Тя осветява вашия път и ви успокоява, че начинанието ви не е индивидуално и че светът, който виждате около вас, не е всичко, което може да се види, усети и познае. Тя ви показва, че проблемните взаимодействия между хората не представляват техните истински асоциации и сбора от техните реални възможности.

Благодатта е доказателство за Великата реалност, която прониква във всичко, което виждате. Въпреки това, вие не виждате тази по-голяма реалност, защото сте доминирани от реалността, която виждате и от вашите мисли за тази реалност. Една по-висша реалност се открива, когато има желание за нея и подготовка за достигането ѝ. Тя се открива, когато има нужда от нейното присъствие и активност в светските изяви и дейности на вашия живот. Тази нужда, това признание и тази откритост позволяват на Благодатта да се появи. Отначало тя ще се появи за момент като голяма светкавица. Тя ще се появи моментално като внезапна поява на ангелско присъствие. Ще се появи внезапно като топъл блясък и мъгливо усещане, че не сте сами и че има истинско потвърждение в току-що казаното или направеното от вас. Първоначално ще я почувствате във внезапното усещане за правота в себе си и в признанието и оценката на другите.

Въпреки това, докато следвате Пътя на Знанието и докато предприемате стъпките към Знанието, това преживяване ще расте за вас. То ще нарасне най-значително, защото е премината привидно голямата пропаст между вас и Великата реалност, която прониква в живота ви и която придава на живота ви истински смисъл и цел. Завесата, която сякаш ви отделя от това преживяване и осъзнаване, бавно се разтваря.

Това не значи, че ще имате повече преживявания на Благодат в момента, а че Благодатта ще бъде все по-близо до вас. По-голямата реалност и вашата лична реалност ще се приближават все повече и повече една към друга. Докато те се приближават една към друга, вашата лична реалност ще се променя и укрепва, ще има по-голям фокус и по-голям акцент върху смисъла и постиженията. Това е мястото, където вашите ценности и интереси постепенно се променят по начин, който е толкова естествен и утвърждаващ живота ви, че с течение на времето няма да се съмнявате, че една по-голяма сила действа в живота ви.

Ще видите доказателствата за тази Велика Сила в собствените ви променящи се чувства и акценти. Ще видите доказателството за това във вашите взаимоотношения и в техния променящ се акцент. Ще видите доказателствата за това в присъствието на вашите по-дълбоки наклонности, които сега ще имат по-голям достъп и по-голямо изражение в личния ви ум и в съзнателния ви опит. Ще видите доказателство за това, което цените и което търсите. Ще търсите неща, които са постоянни и които са свързани с живота. Вие вече няма да се стремите да налагате индивидуалната си воля, а ще искате да изразите една по-висша воля, която потвърждава вашето съществуване и почита присъствието на всички, които са с вас, независимо от техните трудности и грешки. Това ще ви даде акцент върху прошката и постиженията, върху признанието и правилните решения. Това ще бъде съвсем различен акцент от този, който сте усещали преди.

Благодатта ще бъде все повече и повече с вас, но по фин и проникващ начин. Вместо проблясъци на светкавици, осветяващи живота ви за миг, сякаш ще настъпи голямо зазоряване и сенките в живота ви леко ще се размият от присъствието на голямата светлина, появяваща се на хоризонта. Тук доказателствата за това какво наистина е в живота ви и къде наистина трябва да отидете, бавно се осъзнават.

Вашите решения или ще донесат опита на Благодатта, или ще го отхвърлят. Без значение колко трудни са вашите решения или колко сериозни изглеждат последствията от тях, когато вземете решение, което е в съответствие със Знанието, вие ще почувствате това присъствие с вас. Може би ще се тревожите за очакваните или въображаеми последствия, но ще почувствате правота в живота си. Това ще бъде доказателство, че Благодатта е с вас, защото всяко решение, което вземете и което е в съответствие със Знанието, ще признае присъствието на Благодатта в живота ви. Всяко решение, което вземете и което е в съответствие с по-голямата истина във вас, ще ви даде по-голямо преживяване на тази истина и по-голямо усещане за нейното присъствие и активност във вашия живот и в света около вас.

Благодатта е нещо, което се появява бавно, като много бавно изгряване на светлината. Тук нещата, които преди са изглеждали мистериозни или неразбираеми, могат да бъдат разпознати, усетени и познати. Може би не можете да ги обясните, защото опитът е отвъд думите, но това не е толкова важно сега, защото вие осъзнавате, че обяснението никога не може да освети нечий друг живот.

Само присъствието на Благодатта и дейността на Знанието могат да дадат на другите по-голямо преживяване и възприемане на техния живот, и по-голяма решителност в самите тях. Тук вие разбирате, че Благодатта е доказателство за присъствието на Създателя в света – присъствие, което работи зад кулисите и което не засенчва, не доминира и не манипулира тези, които са тук. Това присъствие нежно успокоява хората и призовава Знанието във всеки от тях да им позволи да отговорят и да научат начина на взаимоотношенията, който е Пътят на Знанието.

Има Благодат в живота ви и за да можете да я изпитате, да я генерирате и в крайна сметка да я изразите, ние ви представяме подготовка в Пътя на Знанието на Великата Общност. Следвайте тази подготовка. Приемете я, защото тя е дар и средство, което ще ви доведе до по-добро разбиране и преживяване на вашата цел и до по-голямата цел в живота, част от която сте и вие.

Отговорът на вашите молитви е средство за подготовка. Ако сте попаднали в дупка в земята и не можете да излезете от нея, отговорът на вашата молитва ще бъде стълба, пратена ви долу, която да ви помогне да излезете. Да сте на света, е като да сте в  тъмна и дълбока дупка в земята. Всичко, което виждате, е тъмнината и ограничението на това, което ви обгръща. Отговорът на вашата молитва за свобода, за разрешение, за мир, за сила и за постижение е стълба, пратена долу при вас – стълба, която трябва да изкачите, стълба, която ще ви изтегли от привидно безнадеждните обстоятелства в които се намирате към по-голямо изживяване на това къде сте били, къде можете да отидете и какво да направите.

Благодатта носи със себе си средства да я изживеете. Това не е нещо, за което просто молите и то ви се дава на много малки стъпки. Благодатта ви е дадена, защото подготовката за нея ви е дадена, а вие трябва да откриете своя път към нея. Тя е с вас, но вие не сте с нея. Това показва голямата дилема и най-сериозния проблем в живота ви – че Знанието е с вас, но вие не сте със Знанието. Благодатта е с вас, но вие не сте с Благодатта. Истинската връзка е с вас, но вие не сте с истинската връзка.

Къде бихте могли да бъдете, ако не сте с това, което наистина е? Къде бихте могли да бъдете, ако не сте с Великата реалност, която е основата, смисълът и контекстът на вашия живот? Единственото място, където можете да бъдете, е в мислите ви. И вашите мисли се сплитат около вашето съзнание, докато станат всичко, което можете да видите. Те управляват вашето възприятие и вашето поведение. Те определят вашите цели и стремежи. Вашите мисли представляват дупката в земята и стените около вас, които блокират вашия взор, които владеят вашия опит, ограничавайки свободата и способността ви да поддържате значими взаимоотношения.

За да бъдете извадени от тази ситуация се изисква подготовка, а за това е нужно да следвате тази подготовка, защото вие самите трябва да се изкачите. По този начин ще си възвърнете силата, решимостта, постоянството и истинската воля, родена от Знанието. Тук научавате как да избягате не от света, а от противоречието да бъдете доминирани от личния си ум.

Благодатта ви напомня, че това е възможно. Благодатта позволява вашето бягство да се осъществи и ви насърчава да продължите напред. Вратата на вашата затворническа килия е отключена. Можете да я отворите по всяко време. Можете да излезете на дневна светлина. За да се случи това обаче, вие трябва да сте съгласни да имате различно изживяване и различна решителност. Трябва да сте отворени и да желаете по-велик живот – живот, който не се придържа към вашето минало и който ще ви изведе навън от затвора на живота в личния ви ум. В резултат на това бягство дори личния ви ум ще бъде освежен, обновен и възстановен, тъй като неговата по-голяма цел е да служи на Знанието. Личния ви ум, както и вашето тяло, са временно превозно средство в живота ви. Тяхната най-голяма служба, техният най-голям съюз и най-голямата им сигурност се раждат от тяхната служба на една Велика сила – Великата сила, която гарантира вашата реалност, вашата мисия, вашия произход и вашата съдба.

Тази Велика Сила е с вас сега. Знанието е с вас сега. Благодатта е с вас сега. Създателят е с вас сега. Връзките, от които наистина ще имате нужда в живота, съществуват сега. Вие трябва да намерите своя път към тях и тогава те ще намерят своя път към вас. Открийте пътя към Знанието и Знанието ще може да се появи в ума ви. Открийте своя път към Благодатта и Благодатта ще има място, където да живее с вас – не само за един момент, а постоянно, както и трябва да бъде.

Опитът, за който говорим, може да бъде осъзнат, само когато се отворите за него и станете наистина честни относно по-дълбоките си влечения. Тук трябва да дадем по-широко определение на честността: честността не е само да знаеш какво чувстваш; честността е да чувстваш това, което знаеш. Тук личния ви ум и по-дълбокият ум, който е вашата истинска природа, се докосват един с друг и това е Благодатта. Тук има яснота за живота. Има тихо осъзнаване. И има по-дълбоки чувства и мотивации.

Когато се докоснете до Знанието – вашият Висш Аз и вашата по-голяма връзка с живота – тогава ще изпитате Благодатта. Знанието ви отвежда до Благодатта отново и отново, не като моментно преживяване, не като акцент от дълъг и мрачен живот и не само като проблясък на светкавица, а като постоянна реалност и опит във вас самите. Можете да намерите пътя към Знанието, защото пътят е даден. Можете да извървите стъпките към Знанието, защото стъпките са дадени. Това е дело на Благодатта, тъй като Благодатта би била непълна, ако не ви даде средствата за пълното ѝ осъзнаване и преживяване. Създателят би ви оставил навън в студа на живота, ако не ви беше даден път към Създателя.

Доказателството за Благодатта се изразява в онези прекрасни и успокояващи моменти, когато се преживява по-голяма истина и се усеща по-голяма връзка с живота. Доказателството за Благодатта обаче е по-пълно обосновано от вашето осъзнаване, че имате голяма нужда да изпълните целта и мисията си тук и че тази нужда е по-силна и по-спешна от всичко друго, което чувствате или осъзнавате.

Тази голяма нужда изисква от вас да се подготвите. Тя ви дава нова посока и нов тласък. Тя вика Бог при вас и вика вас при Бога. Тя ви зове при онези значими хора, от които ще имате нужда в живота си и ги зове при вас. Сякаш е задействан някакъв магически превключвател и внезапно се е включил цял набор от нови фактори. В началото усещането ви за тях ще бъде фино, но в себе си ще разберете, че нещо се е променило. Вие сте завили зад ъгъла. Прекрачили сте невидима линия. Някъде там, нещо ви се е случило. Сега се чувствате малко по-различни. Има нещо, което расте и се появява във вас, по-дълбоко преживяване на част от вас, която едва разпознавате и със сигурност не можете да дефинирате.

Вашата голяма нужда и голямата нужда на Вселената току-що са се разпознали. В резултат на това разпознаване се е стимулирала по-голяма цел – цел, която ще трябва да носите като голямо бреме и с която ще трябва да работите до известна степен, за да я извадите на бял свят. Това ще промени вашите идеи и вашия опит, но само, за да ги доведе до по-голям резонанс и до по-голяма връзка с целта, която носите, с мисията, на която служите и с живота, с който сте вътрешно и завинаги свързани. Тогава ще опознаете Благодатта не само като моментно преживяване, но и като дейност в живота ви, а вашето разбиране за това ще расте и ще се разширява, докато можете да продължите.

Тук Благодатта ще бъде нещо, което ще можете да идентифицирате, дори в онези моменти, когато не можете да я почувствате директно, но знаете, че е там. Това няма да изисква толкова вяра, колкото приемане. Тук няма да се опитвате да вярвате в нещо, което не можете да преживеете. Вместо това ще се опитвате да приемете нещо, за което знаете, че присъства в живота ви. И ще знаете, че то е в живота ви, защото ще го изпитвате все по-често и по-често, и ще виждате доказателства за неговото действие във вас и около вас. Това е тихата и фина дейност на Създателя, която възстановява отделените чрез Знанието. Тя обновява вас и другите чрез активиране на по-голямо съзнание и по-голяма цел, която ви е довела на света – цел в съответствие с еволюцията на живота, цел, която вие трябва да търсите и да откриете.

Истинското потвърждение на Благодатта ще дойде, когато сте в състояние да осъзнаете, че е имало по-голяма намеса и подкрепа в живота ви, която да ви позволи да посрещнете по-голяма нужда и по-голямо желание. Това ще опресни вашия ум, че сте във връзка с нещо много важно тук. Тогава Благодатта няма да бъде просто моментно и драматично преживяване, а ще се превърне в основа на живота ви.