Какво е Бог?


Както е предадено на
Маршал Виан Самърс
17 август, 1993 г.
в САЩ

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Във Великата Общност, Бог е Знание. Във великата Общност, Бог е  изживяване. Във Великата Общност, Бог е комуникацията на дълбокото разбиране и връзката между хората, проявяваща се във всеки един живот. Това съществуване е в сферата на всяко ваше изживяване.

Бог изглежда по различен начин за различните хора и за съществата от различните раси във Великата Общност, но основното преживяване което възпламенява желанието за Бог, усещането за Бог и връзката с Бог са еднакви навсякъде. Този религиозен импулс, импулса за обединение с Бог, е универсален. Въпреки че изглежда много отсъстващ в някои култури и нетипично проявен в други, импулса е един и същ. Какво е Бог трябва да бъде проявено в условията на вашия опит и възможността за изживяване. Във Великата Общност, Бог е толкова цялостен и всеобхватен, че всяко определение ще бъде винаги неуверено и непълно.

Следователно, нека кажем, че Бог е изживяване на пълна връзка, съюз и тотално обединение. Може би изпитвате това от време на време за кратки моменти тук и там, но за по-дълги периоди би трябвало да се подготвите в Пътят на Знанието. Това е изживяване което би могло да бъде предадено от един свят на друг и споделено и демонстрирано от едно същество на друго, преминаващо и излизащо от обсега на всички разновидности на раси, култури, темперамент и околна среда. Това е Бог. За вас Бог е движение. За вас Бог е изживяване като никое друго изживяване в живота, и въпреки това точно това изживяване определя значението на другите ви изживявания.

Във Великата Общност Бог е съвършен. Във вашия свят Бог е Бог за вашия свят, Бог за вашата раса, Бог за вашата история, Бог за вашия темперамент, Бог за вашите страхове и стремежи, Бог на великите ви герои, Бог на великите ви трагедии, Бог който е свързан с вашето племе и вашето време. Но във Великата Общност, Бог е много по-велик, по-завършен – извън определенията на всяка раса, извън историята на всяка раса, извън темперамента, страха и стремежите на всяка раса, извън контрола на всяка индивидуална и колективна философия. И така вие намирате Бог в чист импулс, в момент на разпознаване, в желанието за действие извън областта на персоналните ви интереси и мотиви, в разпознаване на друг, в мотива на даването, в необяснимото преживяване на сродството. Това е Бог в действие. За вас, това е Бог.

Сега трябва да мислите за Бог във Великата Общност – не за човешкия Бог, не за Бог на вашата писана история, не за Бог на вашите изпитания и премеждия, но Бог на времето, на всички раси, на всички измерения, на непредналите и примитивните раси, на тези които мислят като вас и тези които мислят различно, на тези които вярват и тези за които вярата е необяснима.Това е Бог на Великата Общност. Това е точката от където трябва да започнете.

Да вярвате в Бог от Великата Общност е огромно предизвикателство, защото така ще осъзнаете нищожността на вашата раса и величието на вселената. Тук ще се съсредоточите върху Бог, а не върху вашия свят и вашето време, но върху Бог на времето и на всички светове. Коя теология и философия би могла да обхване Бог от такава величина? Каква човешка спекулация и етика може да обхване толкова всеобхватен Бог?

Въпреки това вашата теология трябва да бъде теология на Божията дейност на този свят. И ако тя е истинска, точна и полезна, тя трябва да се фокусира върху живот със Знанието. Знанието е началото на религията. Знанието е и завършека на религията. Знанието е доказателство за Бог и доказателство че сте част от великия живот извън границите на вашето време, извън границите на вашата раса и извън ограниченията на вашата интелектуална рамка. Тук няма история на сътворението. Няма герои. Няма свършек на света. Тук има само тотално осъзнаване на връзката, която е живот и опит със Знанието и с Бог.

Какво е човешката религия без историята за сътворението, без герои които да боготворите и без кулминацията на човешкия опит? Върху какъв Бог от такъв магнитут може да се фокусира човешката религия, чийто интерес не е само вашия свят и вашите всекидневни занимания, чието съзнание е толкова всеобхватно и чиято благословия облагодетелствува всички тези които са като вас? Какъв е тогава модела на човешкото поведение? Каква е базата на етиката и морала на Бог на Великата Общност? За да установите това вие трябва да рискувате извън детската религия и детските нужди. Вие трябва да рискувате отвъд нуждата само от правила и регулации и измислените и малко вероятни истории. Вие трябва да надникнете в опита и Мистерията на живота, който е пътя към Бог, който е сърцевината на живота ви и обхваща истинската същност за идването ви тук която е уникална за вас, но която вие споделяте с целия живот.

В Духовността на Великата Общност няма герои. Там няма история на сътворението и няма финално изживяване, което да сложи край на трудностите на физическия живот. И така какво е религия без тези неща? Това са племенни неща в природата. И не сте само вие във Великата Общност които ги желаете, установили сте ги и се придържате към тях. Навсякъде, където религията има корени и е изразена, расите базират практиката си и разбирането си върху тяхното време, тяхната история и темперамент. Но отвъд това е живота с Бог. Отвъд това е чистата религия. Това е което трябва да търсите, защото човешката религия не би могла да въплати Бог на Великата Общност. Това е толкова необяснимо защото то превъзхожда изизкванията за Божественото. Следователно, трябва да намерите друг път, по завършен път, по-пълен подход, истинска подготовка.

Във Великата Общност тези които са напреднали, са осъзнали естеството и целта на Бог в световете, но тяхнато разбиране е излязло извън знанието за Божията Воля в специфични неща, дори извън загрижеността за оцеляването и благополучието на тяхната раса. Те са отишли отвъд загрижеността до великата духовност, Духовност на Великата Общност – духовност на времето и на всички светове, мистериозна духовност коята не е отхвърляна и въплатена в ритуали, идеи, вярвания, исторически сметки и фантастични образи, духовност която може да се предаде напълно от едно същество на друго с езика на жестовете и мимиките или дори без мимики и жестове.

Духовността на Великата Общност е духовност на велико изживяване, велико възприемане и велика възможност. Във Великата Общност вие не сте спасени. Вие само се развивате и усъвършенствате. Във Великата Общност не сте осъждани. Само се развивате. Във Великата Общност няма рай. Има само по-нататъчно участие и велика възможност за връзки. Във Великата Общност няма местни богове и демони които водят духовни битки. Във Великата Общност има знаещи и незнаещи. От техния опит идват огромните трудности които съпътстват живота навсякъде.

Вие, които живеете в човешкия свят с човешки идеи, човешки вярвания и човешки перспективи имате огромна възможност сега да изживеете Божественото и Божествената цел и воля за вашия живот в това време чрез съзнанието на Великата Общност и чрез различни пътища и посоки. Вие се нуждаете от това сега защото вашия свят се присъединява към Световете на Великата Общност. И вие се нуждаете от това сега защото това е религията на всички времена, не само на вашето време. Проникнете в тази велика същност и ще разберете миналото, настоящето и бъдещето по начин по който ще ги обедините.

Това ще ви даде сила и възможност да различите и разберете тези от Великата Общност които посещават вашия свят. Въпреки че те притежават изключителни технологични възможности и имат по-голяма социална сплотеност от вас, те са призовани да изучават духовността на Великата Общност също като вас. Вашият подарък за тях е много рядък и ценен. Вие притежавате неща от което те се нуждаят. Вие имате нещо от което целия живот се нуждае. Ето защо Духовността на Великата Общност е представена на този свят преди той да се присъедини към Великата Общност. Това не е само за да можете да се адаптирате към Великата Общност и да установите основите на комуникацията, разпознаването и разбирането. Това е също за да можете вие като човешки същества със своите ограничения породени от физическата ви същност да споделите духовния си дар – дар за всички времена, дар от първостепенно значение. Но за да откриете и да споделите този дар, трябва да имате абсолютно разбиране, огромна осъзнатост, велика идеология и нова основа за живота. Тази основа ще ви освободи от всекидневния ви живот и ще направи човешките ви грижи, които изглеждат комплексирани и трудни, много по-обикновени отколкото ги възприемате.

Това което Бог върши във вашия свят е много сходно с това което Той върши във Великата Общност. Ако не знаете какво прави Бог във Великата Общност как бихте могли да разберете какво прави Той във вашия свят? И как бихте разбрали Божественото присъствие и опит тук? Трябва да погледнете себе си отвън, за да разберете как сте, къде сте и кои сте в тези времена. Вие ще се нуждаете от тази перспектива за да видите какво ви заобикаля, какво ви въодушевлява и какво ви задържа.

Разбирането за това какво върши Бог във Великата Общност е възможно само чрез опит, защото вселената многократно надхвърля интелектуалния и концептуалния ви потенциал и никоя технология или език не биха могли да я опишат. И дори да бъде описана, няма начин да бъде разбрана.

Но това не е начина по който великата осъзнатост и великата истина са предадени и разбрани. Ако имате волята да излезете извън вашите граници и концепции, идеи и вярвания, тогава ще отворите вратата за Духовността на Великата Общност и за великото Знание и Мъдрост толкова необходими за вашия свят сега. Това ви дава голямо предимство и основа да помагате на другите в бъдеще, но за да осъществите това ви е необходим голям кураж. Вие трябва да рискувате и да отидете до места в които човешкия крак не е стъпвал, до нови съкровени изживявания и опит във вселената много по-огромна и сложна отколкото сте предполагали за нея в миналото. Трябва да се учите да се чувствате конфортно без определения и дефиниции. Трябва да сте сигурни в стабилната основа в себе си. И би трябвало да имате страхотни спътници.

Това не е авантюра. Това е пътешествие – пътешествие с невероятен потенциал, пътешествие което не би могло да се извърши поединично, пътешествие с трудности и опасности, но и пътешествие което е необходимо и което ви зове. То ви вика извън идеите ви, извън целите и грижите ви. То ви зове сега.

Този зов е изживяване което изглежда толкова необяснимо и в същото време толкова реално, толкова проникващо и завършено, дори за вас сега. То е като прозорец през който можете да надникнете във великата вселена и дейността на великия Бог в нея.

Това е теологията на чистия опит – теология на чистата Мъдрост и чистото Знание, теология която вие можете само да демонстрирате и изживеете. Това е теология много по-велика от тази която може да бъде преподавана на вашите семинари в религиозните ви училища. Кой може да откликне на такъв подарък и такава Мистерия? Кой може да влезе в царството на чистия опит, на великия съюз с Бог?

Нека това да бъде зов за вас, които четете тези редове. Нека то ви изведе извън вашите разбиранията и способностите ви, защото няма да разберете тези слова докато нямате този опит и няма да знаете дали тези думи са истина докато не изпитате истинността им на практика. Няма да знаете тяхната пълна приложимост докато не ги олицетворите.

Във Великата Общност, Бог е прекалено голям и велик за да подтиква само към вярата. Вярата може да ви доведе само пред прага на изживяването. Вярата е прекалено слаба и склонна към грешки, за да може да ви води напред. Тук вярата осъществява своята най-важна цел – да ви доведе до входа на преживяването. Това е целта на вярата и на подготовката. Това е целта на религиозната подготовка във вашия свят и във всички светове. Зад този вход е Бог на Великата Общност. Духовността на Великата Общност води до тази врата и отвъд нея е Духовността на Великата Общност.

За да разберете теологията на Бог във Великата Общност трябва да притежавате силна мисъл, силно слово и богат жизнен опит. Това може да ви се предаде и вие да го предадете на другите, въпреки че вашите думи не могат да го обхванат. То може да бъде предадено един на друг само посредством мистериозния процес на Божественото предаване. Никой не може да го разбере интелектуално защото неговата среда е прекалено голяма и всеобхватна.

Тези които искат само идеи ще трябва да стоят при техните месни религии, защото това е прекалено голямо за тях. Тези които искат само насоки за градивен живот ще намерят това за прекалено голямо и объркващо, прекалено мистериозно и необяснимо. Тези които изживяват Бог във Великата Общност и тези които могат да съобщават за Бог във Великата Общност представляват личностите които са надраснали границите на собствения си национален и интелектуален капацитет. Те са универсални в своето мислене. Те виждат това което другите не могат да видят и знаят това което другите не знаят. Това е тяхното бреме и техния дар. За тях, вярата не е въпрос на спор защото са отишли отвъд нуждата от вяра и отвъд границите и отраниченията на вярата. Техният опит е прекалено голям за да бъде предаден в някакъв спектър или до някаква аудитория. Той трябва да се предава от един на друг. Тяхната църква и техния храм е околната среда, където те получават Божествените послания и ги предават на другите. Техните ученици са много малко на брой. Тяхното пътешествие е дълго. Техните изизквания са големи. Тяхното старание е тотално и пълно.

Възможен ли е подобен дар за човечеството? Той не е само възможен но и необходим. Без този дар, опита от Великата Общност ще има пагубни последици върху човечеството. Без този дар, човешкия стремеж към власт и надмощие ще доведе до катастрофа. Без този дар, вие няма да можете да разберете тези които ще срещнете във Великата Общност и няма да можете да разберете огромната промяна и големите събития случващи се във вашия свят.

Пътят на Знанието във Великата Общност е представен на света с цел да ви подготви за Бог във Великата Общност. Това значи да ви подготви за великата цел в живота, която е свързана с живота навсякъде. Великата Общност е огромната среда в която живеете и в която трябва да бъдете отговорни. Пътят на Знанието на Великата Общност е различен вид духовност, но вие ще откриете че опита, който е сърцевината на това е по-познат и по-утвърден от всичко което сте познавали и изпитвали до сега. Това изживяване ще ви напомни за Древния ви дом и за тези които са ви пратили на света. Това ще ви напомни за силните връзки които съществуват дори в този момент и които излизат отвъд границите на времето и мястото в което сте. Това е входа към великата вселена. Това е значинието на възможността и Мъдростта в живота. Това е отговора за великата нужда за човечеството и за живота навсякъде.