Как се постига Мъдрост в живота?

Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 20 октомври, 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Мъдростта е разбиране как да се прилага Знанието в реалния свят. Мъдростта се култивира чрез следване на Знанието и чрез развиване на умения в света. Тя се базира на култивиране на проницателност и дискретност, два много важни аспекта от вашето обучение. Нека проучим какво е Мъдростта и след това ще обсъдим как тя може да бъде развита най-ефективно.

Мъдростта се занимава с прилагането на Великата Сила, която живее във вас в този момент и която се стреми да се изрази чрез вас. Получаването на достъп до тази Велика Сила и научаването на нейната благодат, на нейната интелигентност и на вашата присъща връзка с нея, представляват фокусната точка на вашето образование в живота, най-висшия израз на вашата цел и възстановяването на вашите най-велики взаимоотношения, както с вашия Създател, така и с други, които живеят с вас тук на Земята. Да се учим как да получим достъп до Знанието, как да получим Знанието, как да приемем Знанието, как да тълкуваме Знанието, как да приложим Знанието и как да станем средство за неговото изразяване в живота, изисква култивиране на Мъдрост.

Знанието живее във вас в този момент, но способността ви да го получавате, да се свързвате с него и да го изразявате, изисква развиване на изцяло ново разбиране и подход към живота. Тук не сте отведени от света. Тук не сте издигнати отвъд физическия живот, а сте въведени на света с по-велика цел и мисия. Тази цел и тази мисия остават мистериозни за вас. Вие не можете да ги дефинирате, но можете да дадете определение на тяхното изразяване. Въпреки това, дори тяхното изражение не може да улови пълното им значение и важност за вас и за другите.

Това изисква различен вид образование. Да се научите да се справяте с осезаемия свят по практичен начин и да се отворите към мистерията на живота си, с благоговение и смирение, представлява нов праг в обучението ви. Преминаването през този праг и многото прагове отвъд него ще генерира Мъдрост в живота ви – способност да знаете какво трябва да се направи и умение да се научите как да го направите и как ефективно да го носите напред.

Следователно мъдростта представлява способност да се тълкува Знанието в ограничения свят. Това е вашата функция – да бъдете средство за творчество и създаване. Това е най-висшият израз на вашия ум и вашето тяло – да бъдете превозни средства за Великата Сила, която живее във вас, която представлява основния и безсмъртен аспект на вас и на всеки, който живее тук на Земята. Мъдростта е опит, опит на откритост и признание, опит на контакт с две реалности едновременно – реалността на вашия физически живот в света и реалността на вашия божествен живот, вашия духовен живот, който представлява вашата присъща връзка с Бога и с всички Божии пратеници.

Превръщането ви в посредници представлява израз на истинска цел в живота. Това обаче изисква уникални умения. Това изисква забележителна откритост към определени неща, като същевременно се дистанцирате от много други неща, тъй като не можете да бъдете отворени към всичко наведнъж. Има много неща, които се борят за вашето внимание и много неща, които ще ви завладеят, ако се отворите към тях. Има много видове връзки, достъпни за вас и много видове връзки с хората. Къде сте и към какво се отваряте е израз на вашето развитие в Мъдростта.

Тук трябва да говорим за проницателност и дискретност. Проницателността е да знаете какво представлява дадено нещо, по начина по който то наистина съществува в този момент. Проницателността е способност да пазите Мъдростта в себе си, да бъдете съзнателни, без да я споделяте с другите по неподходящ начин. Проницателност е да знаете с какво си имате работа. Проницателност е да знаете как да общувате. И двете неща изискват съгласие да бъдете инструктирани, желание да учите и желание да преразгледате или да откажете да научите неща, които са се оказали непродуктивни за вас. Това изисква сдържаност. Това също така изисква да задържите и отложите много от вашите нужди – нужда от признание, нужда от утвърждаване, нужда да изразите себе си, нужда да бъдете приети от другите, необходимост да преодолеете противниците си, необходимост да бъдете уникални или специални и необходимост всичките ви желания да бъдат изпълнени. Тези нужди трябва да бъдат преодолени, за да имате по-голямо присъствие на духа и по-голяма сигурност в живота.

С Мъдростта, вие ще знаете правилното нещо, което да кажете на точния човек на точното място и в точното време. Докато не сте с точния човек на точното място и в точното време, вие оставате мълчаливи и наблюдавате, без да осъждате себе си или някой друг. Вие чакате момента, в който вашият дар да бъде доставен и сте готови да го дадете в подходяща форма. Може да се наложи да чакате много дълго за този момент и да проявите огромно търпение и въздържаност. Способността да правите това представлява Мъдрост – да знаете какво представлява едно нещо и да знаете как да се справите ефективно с него.

Мъдростта не е нещо, което притежавате. Тя представлява връзка – вашата връзка с Великата Сила в живота ви и със самото Творение. Мъдростта трябва да ви напътства и инструктира в области, които са извън вашето разбиране и капацитет. Вашето разбиране и капацитет нарастват бавно. Докато интегрирате това обучение и разбиране, вие трябва да сте отворени, за да ви се показват и демонстрират определени неща.

Тук се научавате да разчитате на Знанието във вас и на Знанието във Вселената, което е Бог. Тук не е необходимо да разчитате на вашите страхове, страсти, нужди или принуди, или на нуждите и принудите на другите. Сега вие сте водени от истинска и по-велика сила във вас и не сте повлияни и доминирани от колебливите желания и интереси на света около вас. Това представлява свобода. Ето какво означава да победите света – да имате нова основа в живота и по-голям авторитет, който е вашият истински авторитет в живота и да се превърнете в авторитет за собствения си ум и  тяло. Тогава всичко е в правилната пропорция – вашето тяло, вашият ум, вашият дух, вашият Създател. Всички са установени в правилна връзка, всеки със своя подходящ обхват на власт. Нито за миг не мислете, че ще бъдете слаби, безпомощни или пасивни в тази връзка. Наистина ще бъдете помолени да поемете по-големи отговорности и по-големи задължения в живота си, отколкото някога сте смятали за възможно.

Да управлявате тялото и ума си със сигурност е голямо предизвикателство. Това зове Знанието, което е самата същност на това кои сте, за да напътства и управлява ефективно вашите дейности. Вие сте капитани на вашия кораб и трябва да управлявате всичко, което се случва на него. Вие обаче, не приемате да ръководите вашия кораб, да го мотивирате или да определяте неговия произход или съдба. Това трябва да дойде от по-велика сила, защото тази отговорност е отвъд вашите възможности. Мъдростта е да бъдете в правилна връзка с тялото, с ума си, с вашето същество и със съществуването на самия живот, което е Бог.

Не можем да ви дадем проста дефиниция на това какво означава Мъдростта, тъй като тя е твърде голяма за това. Всичко, което е велико и смислено в живота, е отвъд определенията. Това, което може да се направи тук, е да се опишат нейните аспекти и изрази по различни начини. Вие сте изпитвали Мъдростта и преди в онези моменти, когато ви е обзело по-голямо разбиране, когато сте открили, че изпитвате забележителна обективност и откритост, ясна визия и насочен ум. Може би това е било само за миг. Може би сте превключили към него и след това сте излезли от него, но в този момент сте имали преживяване на Мъдрост и опит как да бъдете на света.

Знанието и Мъдростта са различни, въпреки че са свързани. Знанието е пълно и присъщо във вас. Като ученици на Знанието, вие се научавате да получавате достъп до него, да научавате за неговия смисъл и цел в живота и да възстановявате връзката си с него, съюза си с него и мисията си с него. Мъдростта е нещо, което научавате чрез дейността си на света. Тя трябва да се научи. Знанието не може да се учи; то може само да се възстанови. Мъдростта е нещо, което научавате. Тя има отношение към живота ви тук. Знанието е от значение за живота ви навсякъде. С други думи, Знанието вече е завършено във вас и вие се учите да го доближавате и да възстановявате връзката си с него. Мъдростта е нещо, което развивате, докато вървите напред. Тя е набор от умения как да бъдете и да действате на света.

Способността да се изживява Знанието и способността да се изживява по-голямата цел, смисъл и посока в живота се основават на култивиране на Мъдростта. Тук частичното разбиране е наистина опасно, защото може да знаете едно нещо, но това, което знаете, да е непълно и да се изкушите да го използвате с егоистични цели, за самозащита, за придобиване или  господство над другите. Без истинска Мъдрост и разбиране как да използвате това, което знаете, Знанието ще остане латентно във вас и няма да се превърне в ефективна сила в живота ви. Ето защо възстановяването на Знанието е бавно и представлява постепенен процес с много стъпки в обучението. Вие трябва да разберете и интегрирате това, което знаете и да му позволите да ръководи живота ви много бавно. Това не става изведнъж, тъй като вие все още нямате желанието и капацитета за Знание в пълния смисъл. Това желание и този капацитет трябва да се развиват постепенно с течение на времето.

Знанието ще промени живота ви и ще ви даде нова основа, ново разбиране и нова визия. Това ще промени посоката на вашето мислене и ще ви даде изцяло нов набор от идеи, върху които да изградите ново и по-добро разбиране и способности в живота. Това представлява фундаментална промяна, промяна в самия център на вашето същество на света. Това трябва да се случи постепенно, защото се основава на Мъдростта, която е способност и разбиране как да бъдете в живота и как да бъдете среда в живота за една по-голяма сила и за една по-велика реалност.

Да станете мъдри в човешките дела, изглежда огромна задача сама по себе си. Въпреки това, да станете мъдри в справянето с живота във Великата Общност представлява изцяло нов праг в ученето и по-голямо предизвикателство, и възможност за вас. Тук не говорим само за човешкия живот, където Мъдростта се прилага в много ограничен контекст. Ние говорим за Великата Общност, която е много по-голям контекст за вас. Тя предлага много нови предизвикателства и поставя по-големи изисквания към вас да учите Пътя на Знанието на Великата Общност и да развиете необходимата Мъдрост, за да го изпитате и изразите.

Защо Мъдростта е важна за вас? Защото тя ще хармонизира живота ви. Тя ще установи приоритетите в живота ви и ще ви отведе в правилната връзка с вас самите и с всички около вас. Помислете върху тези думи. Помислете колко велик е този подарък и колко важен е той за вашето благополучие, за вашия напредък и за вашия принос в живота.

Какво по-голямо нещо от това можем да ви предложим? Бихме могли да ви предложим рая, но раят е това, което ще намерите, когато се приберете вкъщи при вашето Духовно Семейство. Това, от което се нуждаете сега, е да получите истинска основа за живот в света и да откриете истинската цел, която сте донесли с вас от Древния си дом. Това е, от което се нуждаете, докато сте на света. Тук трябва да откриете правилните хора в живота си, от които ще се нуждаете. Тук трябва да развиете разбиране за това как да носите Знанието и Мъдростта в свят, който не може да ги разпознае и дори не ги желае непременно.

Вашият дар е предназначен само за определени хора в определени ситуации и тези хора трябва да са готови за него. Всеки друг може да ви помогне по светски начини, но вашият подарък е предназначен за точно определени хора. Знанието ще говори на тях, но ще мълчи с всички останали. Може би това ще са само един или двама човека в живота ви. Може би ще бъдат стотици или хиляди. Не можете да диктувате това; можете само да го приемете и да научите какво означава то.

С кого трябва да общувате и какво трябва да предложите, се определя от вашата природа и дизайн на света, които придават истинско значение на вашата индивидуалност. Вие като индивиди сте създадени да се впишете в контекста на живота такъв, какъвто е и какъвто ще бъде. Но можете ли да се въздържате и да се научите да чакате специалните моменти, в които да се отдадете на онези уникални хора, с които ви е писано да бъдете ангажирани? Можете ли да позволите на Великата Сила да се изрази чрез вас, без да опитвате да я използвате, за да осъществите вашите цели и амбиции? Можете ли да бъдете толкова отворени и възприемчиви? Можете ли да бъдете толкова търпеливи? Можете ли да имате тази търпимост? Можете ли да се въздържате или да спрете да се ангажирате с хора по други причини и цели?

Отвъд светските изисквания на вашия живот, вие трябва само да се придържате към тази Велика Сила и към нейната мисия, осъзнавайки, че нейното значение и цел в живота далеч надхвърлят вашето разбиране. Въпреки това, вие можете да изпитате какво означава тази Велика Сила лично за вас. Това представлява основно преживяване за вас. Не може да ви се даде всичко наведнъж. Вие все още нямате капацитета за това и все още не притежавате Мъдрост да го преживеете или изразите.

Знанието и целта в живота наистина ще изглеждат голямо бреме за вас, докато не се научите да се позиционирате правилно с тях и да станете средство за тяхното изразяване по конструктивен начин. Животът дава много демонстрации на хора, които са преживели нещо с голямо значение, но не са могли да го изразят или да го отдадат по конструктивен начин. Те са опитали да го използват, за да получат власт или предимство. Те са опитали да го използват, за да атакуват други. Безотговорно лидерство, фанатизъм, демагогия – всички тези неща са израз на голямата грешка да се опитвате да имате Знание без Мъдрост, да се опитвате да знаете нещо, без да сте наясно как да го използвате в живота.

Как да развивате Мъдростта? Това изисква подготовка, свързване с онези хора, които могат да споделят тази подготовка с вас и ангажимент да допринесете с плодовете на вашата подготовка на тези хора, които се нуждаят от нея. Това ще отнеме време, защото трябва да научите много важни уроци по пътя си. Не можете да избързате и да имате това преживяване с когото искате. Не можете да го приложите, за да разрешите всеки проблем, който имате. Не можете да го използвате, за да потвърдите себе си или да оправдаете вашите участия с другите. Тук трябва да имате вяра и голямо търпение във вашата подготовка. И тъй както ние имаме вяра и голямо търпение към вас, вие също трябва да се научите на вяра и търпение с другите. Вие трябва да ги чакате, както ние чакаме вас.

Тази вяра и това търпение, заедно с вашата подготовка, ще ви позволят да внесете по-голяма мъдрост и по-голямо разбиране в хилядите дейности на ежедневието ви. Това е мъдрост – да знаете как да правите това, за което сте дошли тук. Ще ви отнеме цял живот, за да научите това напълно, както ще ви отнеме цял живот и да научите напълно да изразявате това, за което сте дошли тук. Можете ли да бъдете търпеливи и да развивате вашето разбиране, стъпка по стъпка и етап по етап? Можете ли да изчакате и да позволите на живота ви да стане ясен и очевиден за вас, без да опитвате да запълните всички пропуски, без да опитвате да приписвате стойност там, където стойността все още не е осъзната и без да опитвате да използвате нарастващото си разбиране като средство за изпълнение на всички ваши желания? Това е голямото предизвикателство в обучението: да научите кое е важното.

Може да мислите, че знаете всичко или, че имате достъп до цялото Знание, но ако не можете да поемете подготовката, ако не можете да носите отговорност, ако не можете търпеливо да се научите да изразявате Знанието правилно и подходящо с точните хора и в точното време, тогава вашето осъзнаване ще се превърне в голямо и непоносимо бреме за вас. Това по-скоро ще ви откъсне от света, отколкото да ви позволи да дойдете в него като представители на Голямата реалност.

Амбицията в ученето може да бъде много разрушителна тук. Много са се провалили заради това. Ние искаме да ви предпазим от подобен провал. Ние искаме да поемете по бавния и внимателен път на учението. Мнозина са се провалили в своите опити да научат по-голямо Знание и Мъдрост. Мнозина също ще се провалят в опита си да научат по-голямото Знание и Мъдрост на Великата Общност. Те ще се провалят поради своето нетърпение. Те ще се провалят заради своите амбиции. Те ще се провалят поради нежеланието си да научат основните уроци и да се интегрират правилно и подходящо според природата си към по-голямата истина, която се опитват да осъзнаят и изразят. Те ще се провалят, защото ще общуват с грешните хора по грешните начини. Те ще се провалят, защото ще се опитат да използват истината сами, без да позволяват на истината да ги води и насочва правилно. Те ще се провалят, защото все още не са се научили да различават гласовете в себе си, както и отношенията, които ги заобикалят. И те ще се провалят, защото не са дискретни, защото казват неща на неподходящи хора в неподходящо време. Всичко това води до провал.

За да се предпазите от този неуспех, вие трябва да научите Пътят на Знанието на Великата Общност. Това осигурява бавен и сигурен път, докато другите бързат покрай вас, опитвайки се да имат това, което вие се учите да имате, опитвайки се да бъдете това, което се учите да бъдете и опитвайки се да разберете това, което се учите да разбирате. Трябва да поемете по бавния и стабилен път. Това ще гарантира вашия успех. Ако следвате стъпките към Знанието, вие ще научите пътя към Знанието. Въпреки това, ако бързате напред или правите скандални предположения относно способностите си или ролята си в живота, тогава ще се разколебаете и ще се провалите. Тези, които правят истинските стъпки към Знанието и ги учат правилно, ще ви задминат и вие ще бъдете разбити отстрани на пътя, неспособни да участвате и да продължите напред.

Всяко образование крие риск от провал и злоупотреба. Следователно, вие трябва да научите Пътя на Знанието и да научите Пътя на Мъдростта, който е как да носите Знанието на света. Мъдростта изисква много неща, а тези неща отнемат време, за да се развият. Трябва да отделите това време за развитие, а не да се опитвате да контролирате процеса на учене или да правите скандални предположения за това какво можете да правите, какво имате и кои сте. Кои сте вие трябва да ви бъде разкрито с течение на времето, чрез демонстрация. Това, което имате, трябва да ви бъде разкрито с времето, чрез демонстрация. А кой ви е пратил тук и в каква мисия участвате, трябва да ви се разкрие с течение на времето.

Тези неща ще ви бъдат демонстрирани чрез контраст – нарастващият контраст между опита на Знанието и опита да бъдете без Знание, контраста между опита да действате с Мъдрост и опита да действате без Мъдрост, и с контраста между това да действате със сигурност и да действате с амбиция. Научаването на този контраст ще ви отличи и ще ви даде нова основа на света. За да служите на човечеството по истински начин, вие трябва да сте отделени от неговата глупост и от неговите грешки, от неговите страхове и от неговите агресии. Не можете да отидете там, където отиват всички останали и да имате някаква възможност да научите истинската цел и смисъл на живота си. Осъзнаването на контраста между това и онова, което всички останали правят или изглежда, че правят, ще ви позволи да станете мъдри.

Затова се ангажирайте да научите пътя към Знанието. Ангажирайте се да предприемете Стъпките към Знанието и се ангажирайте да научите как мъдро да получавате Знание и как да носите тази по-голяма сила, способност и връзка в живота си. Ако се движите твърде бързо, вие ще залитнете. Ако се движите твърде бавно, вие също ще залитнете. С течение на времето, вие ще откриете своето темпо в ученето и тогава ще можете да увеличите вашето темпо и да ускорите напредъка си. Не можете да направите това въз основа на вашата воля, вашите желания или вашите амбиции. Трябва да го направите въз основа на нарастващото разбиране и способности в себе си. Знанието ще покаже колко бързо можете да вървите и Знанието ще ви позволи да ускорите темпото си, докато обучението ви се увеличава и разширява.

Сега Знанието, а не вашия ум е вашата основа. Умът ви ще намери своя подходящ ангажимент в това да се научите да се справяте с особеностите на живота и да се научите да решавате малките проблеми. Въпреки това, задоволяването на вашите по-големи нужди и по-големите ви изисквания, както и намирането на вашата по-голяма съдба и на по-добрите ви взаимоотношения с другите хора – всичко това трябва да бъде ръководено от една по-голяма сила във вас, сила, която представлява вашата истинска природа и връзка с целия живот. Това е Знанието. Но способността да получавате Знание, да приемате неговите ползи, да изпълнявате по-големите си отговорности и да отговаряте на по-големите си възможности, изисква нов подход към живота. Това изисква нов начин на съществуване на света, нова основа за връзка с другите, ново преживяване на себе си, ново усещане за съществуване във времето, ново преживяване на притежаване на тяло и ново чувство за отговорност към света и към тези, които са ви пратили тук. Това представлява Мъдростта – изкуството да бъдете в живота с велика цел и велика мисия.

Обмислете тези думи, но не мислете, че можете да ги разберете напълно. Те имат за цел да ви отведат в Пътя на Знанието, а не да определят Пътя на Знанието за вас. Трябва да осъществите пътуването, а не просто да опитвате да го разберете. Не можете да го разберете, докато сами не осъществите пътуването. Осъществяването на пътуването е път за научаване на Мъдростта. С нарастването на вашата Мъдрост, с придобиването на тази нова основа, тази нова способност и този нов опит в живота, Знанието ще се появи във вас. И вие ще можете да го получите, да го следвате и да го изразите с онези хора, за които е предназначено то, според вашата природа и дизайн, и според по-голямата цел, на която се учите да служите.