Как се превежда Знанието във Великата Общност?

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 5 ноември 1993г.

в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Greater Community Spirituality
Том 2 > Духовност във Великата Общност > Глава 23

Знанието се предава по мистериозни начини, тъй като много често напредналите в Знанието индивиди или групи във Великата Общност трябва да останат тайни и скрити в собствените си светове. Този процес на предаване включва участието на Невидимите, защото тези индивиди и групи рядко имат пряк достъп едни до други и не могат да изпращат съобщения или информация по нормалните начини. Техните прозрения и постижения трябва да бъдат преведени и предадени чрез духовни агенти, които ние наричаме Невидимите.

Невидимите направиха възможно Пътят на Знанието на Великата Общност да бъде представен в този свят. Никой не е донесъл това учение тук по физически начин. Никой не го е предал чрез механични устройства. Пътят на Знанието е даден на Невидимите и след това е прехвърлен в света, в който живеете. Пътят е преведен по такъв начин, че вие и вашата раса да можете да го разберете и приложите, и да има той най-голямото значение и уместност в собствения ви свят.

Бог действа чрез мистериозни средства. Това е, което запазва святостта и чистотата на Пътя на Знанието, особено когато той се въвежда в нов свят. Тук Пътят на Знанието трябва да се даде във възможно най-чист вид. Тук есенцията на Пътя на Знанието е отделена от всичко, което е добавено към него, независимо къде е бил преди и без значение къде съществува в този момент. Това дава на получателя, за когото се представя това Учение, най-голяма възможност и най-голям стимул за успех.

Както Създателят работи мистериозно във вашия свят, така Създателят работи мистериозно и навсякъде във Великата Общност. Знанието не е добре дошло или известно тук в този свят и рядко е добре посрещнато или известно във Великата Общност, освен от няколко индивида и няколко тайни и напреднали общества. Следователно Знанието се нуждае от различно средство за пътуване между световете. Това обяснява универсалното му приложение. Това обяснява и факта, че Създателят работи навсякъде за възстановяване на отделените чрез Знанието.

Пътят на Знанието на Великата Общност се превежда в много светове и е бил превеждан в много светове в миналото. Преводът му представлява включване на методиката и подготовката му във форма и контекст, подходящи за всеки конкретен свят – не само за езика и културата на този свят, но и за неговите специфични нужди в момента. Въвеждането на Пътя на Знанието на Великата Общност се дава, когато даден свят достигне точка, в която Учението е много необходимо и в която има възможност то да бъде получено, изучавано и приложено. Това се определя от Невидимите, тъй като нито един индивид, в който и да е свят, не може да определи готовността на своя свят за получаване на Пътя на Знанието на Великата Общност.

Вярно е, че в историята на вашия свят, е имало личности, които са били готови да получат такова учение. Техният брой обаче не е бил достатъчен, условията на околната среда не са били благоприятни и проблемите в света не са били достатъчно належащи, за да се даде подобно учение на вашия свят. Подготовката на вашия свят за появата му във Великата Общност на световете, по-големия процес на еволюция и развитие, който е извън осъзнаването на повечето хора, както и доказателствата за нарастващите глобални проблеми, са зов за по-голяма Мъдрост, която да бъде дадена на света. Това също е зов и за по-голямата Мъдрост, която е присъща във вас и в Знанието, което носите с вас дори в този момент. Времето е от съществено значение тук. Условията трябва да са подходящи. Умовете трябва да са готови и средата да изисква подобна подготовка и обучение, които да бъдат дадени.

Еволюцията на всички светове, в които интелигентният живот е бил посаден, е че в определен момент те ще се появят във Великата Общност. Как се случва това варира от свят на свят. В почти всички случаи обаче, това включва сили от Великата Общност, намесващи се в тези светове. С други думи, тези светове са открити, преди техните раси да открият други съседни на тях раси. Това задвижва голям процес на промяна и еволюционно развитие. Този процес изисква по-голяма мъдрост и по-голяма подготовка, които да бъдат дадени на тези светове. Невидимите са тези, които определят кога, къде и как да стане това и как да бъде осъществен преводът. От съществено значение в случая е поне някои от участващите в този процес Невидими да произхождат от света, в който се въвежда учението. Техният опит, породен от участието им през дълъг период от време в свят, който е предопределен да получи такова учение, ще позволи преводът да се осъществи.

Преводът на Пътя на Знанието на Великата Общност във вашия свят е възможен, защото Невидимите, които са живели във вашия свят и са запознати с неговите обичаи, комуникация, природа и проблеми, са в състояние да внесат универсалното учение в обхвата на човешкия обсег и нужда. Този процес на превод е доста важен, тъй като без него не бихте могли да използвате това учение и да го приложите, както в контекста на обикновените и светски проблеми на вашия живот, така и в контекста на по-големите проблеми, които засенчват развитието на човечеството в момента.

Решаването на проблеми и в двата случая е важно, защото ако не можете да приложите Знанието в простите и директни въпроси, въпроси в сферата на вашите дейности, тогава няма да можете да го приложите и научите, и в по-големите проблеми, и предизвикателства, с които ще се сблъскате. Ето защо, когато изучавате Пътя на Знанието на Великата Общност или каквото и да е учение, което ви води към Знанието, вие първо трябва да започнете с основното му приложение. Ако не можете да го приложите към вашето здраве, към вашите връзки и взаимоотношения, към финансовите ви изисквания и към нуждите ви за оцеляване, тогава възможността да се справите с по-големите проблеми в живота ще бъде много, много ограничена.

Следователно преводът на Пътя на Знанието на Великата Общност трябва да бъде даден по такъв начин, че да можете да го ползвате и прилагате при решаването на простите практически проблеми, с които ежедневно се сблъсквате. Той трябва да бъде приложим, така че всеки индивид от дадена култура в света, на който е даден, да може да го използва ефективно. Той трябва да заобиколи местните обичаи, ритуали, религиозни ориентации, навици, вярвания, езикови бариери и така нататък. Той трябва да е толкова чист и съществен, че да може да бъде използван от всеки във всяка част на света, в който е даден и който е готов да го приеме, да го научи и приложи.

Езикът винаги има своите ограничения. Пътят на Знанието на Великата Общност се дава на английски език, защото английският език с течение на времето ще се превърне в международен език във вашия свят. Това няма да е единственият език, но ще бъде международният език на Земята и затова учението се дава на английски език. След време учението ще бъде преведено и на други езици от напредналите ученици в Пътя на Знанието.

Процесът на превода продължава. Това е процес на превод, за да внесете Пътя на Знанието на Великата Общност във вашия свят и е процес на превод, за да го въведете в различните култури на вашия свят. Основният акцент тук е, че Пътят на Знанието може да бъде научен и приложен от онези, които се нуждаят от него, в каквато и култура да е въведен. Независимо от съпътстващите езикови затруднения, Знанието е присъщо на всеки човек.

Няма нещо на света, което да ви подготви за Великата Общност. Нужна ви е подготовка отвъд света, защото не знаете за какво да се готвите, не знаете как да се подготвите и не разбирате трудностите, предизвикателствата и възможностите, които ви предстоят. Именно поради тази причина Създателят ви е дал ново разбиране и ново предизвикателство в ученето. Пътя на Знанието на Великата Общност е необходим и важен сега, и се дава на човешката раса, за да има тя възможност да посрещне настоящите си нужди и да се подготви за своето забележително бъдеще във Великата Общност.

Първоначално Пътят на Знанието на Великата Общност ще бъде научен от няколко индивида тук и там. Той няма да се научи от всеки, защото не всеки е готов да го изучава. Но Пътят на Знанието на Великата Общност ще позволи на онези индивиди, които са готови и които могат смело да следват стъпките му, да придобият по-добро разбиране, по-широка перспектива и по-големи способности в живота. След това те могат да го преведат и на други хора чрез своя принос, комуникация, усилия, взаимоотношения и така нататък.

По този начин процесът на превода продължава през много различни нива на взаимодействие. Пътят на Знанието се превежда към света и в света, и преводът на Знанието ще продължи чрез онези, които могат да го научат и го изучават търпеливо и ефективно, защото техните усилия, техните действия и техният пример в живота ще осигурят вдъхновение, прозрение и насърчение за онези, с които те контактуват. Въздействието на техните дейности ще бъде трайно и резониращо. Това е доказателство за Знанието. Едно действие или едно събитие може да резонира в много умове, които не са присъствали на първоначалното действие или събитие. Виждали сте това в развитието и продължителността на световните религии и ще го видите в развитието и продължителността на Пътя на Знанието на Великата Общност, ако той може успешно да бъде изучаван и задействан тук, в този свят.

Процесът на иницииране е напълно естествен, но може да бъде и възпрепятстван. Той може да бъде осуетен. Ето защо в този момент, когато първото поколение човешки същества се опитва да научи Пътят на Знанието на Великата Общност и да разбере Духовността на Великата Общност, възможността за провал е много голяма. Затова придържането към Пътя, изучаването му, намерението ви да го учите, вашето търпение, състрадание и  способности са много важни, за да бъде въведен и научен Пътят на Знанието и Теологията на Великата Общност. Може би вие, които четете тези думи, ще бъдете едни от пионерите в това начинание. Именно чрез вашето ученичество могат да бъдат създадени по-големи неща за бъдещето, тъй като сега вие работите за бъдещето. Това представлява по-голямо разбиране и по-голяма реалност по отношение на вашия живот и на вашето присъствие в света.

Знанието се превежда чрез много нива на взаимодействие и по този начин предава своето въздействие от човек на човек, от сърце на сърце и от ум на ум. Отвъд традициите, отвъд културните различия и отвъд всички видове диференциация, Знанието преминава големите пропасти, които сякаш разделят хората, културите и народите по света. Тъй като Знанието е присъщо на всеки човек, всеки от вас може да реагира на Знанието, докато се учите да го възприемате и преживявате.

Това е ефектът на вдъхновението. Той преодолява всички пропуски и пресича всякакви граници, достигайки умовете тук, там и навсякъде. Това е силата на Знанието. Това е силата на Създателя. Това не е сила, която можете да видите и да докоснете. Това не е сила, която можете да впрегнете и да използвате. Това не е сила, която можете да демонстрирате, за да доминирате над другите. Това не е сила, която вашият свят разпознава и разбира. Това е всепроникваща сила, защото тя работи на съвсем различно ниво – нивото на живота, от който вие сте част, но който все още не осъзнавате.

Този процес на превод ще осигури продължение на човешката раса. Това ще гарантира възможността човечеството да се учи от грешките си и да се възползва от своите силни страни, и от по-големите си способности. Това се налага поради еволюцията и проблемите на света. Следователно, тъй като няколко индивида са в състояние да научат Пътят на Знанието на Великата Общност, ефектите от тяхното обучение и произтичащият от тях принос ще помогнат за издигане на умовете на другите. Това ще продължи да резонира чрез групи, култури, племена и нации, както и чрез семействата, браковете, приятелствата и всякакви други връзки и взаимоотношения.

Първо трябва да започне преводът на Знанието. Ако никой в този свят не може да научи Пътят на Знанието на Великата Общност, тогава той не може да бъде преведен в света, в който живеете. Въпреки това, ако малцина от вас могат да следват Знанието, да се придържат към Знанието и да разпознаят Знанието като по-голямата сила, която е с тях и в тях, тогава могат да се извършват и по-големи дела, могат да се осъществят по-велики примери и да се установяват по-големи демонстрации. Това ще произведе резониращ ефект, който ще позволи Знанието да бъде предадено от човек на човек по начини, които са мистериозни, всеобхватни, трайни и значими.

Това дава голяма отговорност на онези, които са сред първите поколения усвоили Пътят на Знанието на Великата Общност. Те са пионерите, защото те ще създават по-големи параметри на разбиране и възможност за развитие на по-големи способности. Следователно, тяхно задължение е да приемат учението много сериозно и да разберат, че тяхната цел ще ги издигне над светските проблеми, които обграждат всички около тях. Това ще им даде по-голяма сила и по-голяма отговорност да допринасят и да служат на другите.

Винаги е трудно за пионерите да установят нови територии във всяка една област или начинание, независимо дали са пионери на нови места или на ново разбиране. Те се сблъскват със съпротивата на света около тях. Те се сблъскват с неразбиране. Те се сблъскват с негодувание, с безразличие и дори с враждебност. Те обаче ще изковат бъдещето на вашата раса. Те определят новата посока и поддържат движението на своята раса.

Появата на света във Великата Общност ще се случи през следващия век и половина. Следователно, това, което правите сега в изучаването на Пътя на Знанието на Великата Общност, е създаването на основа и подготовка за бъдещето. То ще осмисли вашето настояще и ще изясни защо се случват нещата на света, както и посоката, в която трябва да продължат да се случват.

Тази нарастваща мъдрост във вас, породена от честното ви обучение, ще ви направи способни да съветвате другите, да им помагате и да работите на местата, където може да има най-голяма полза и най-голям ефект от вас. Това ще ви даде удовлетворение да изпитате и изразите по-голяма цел в живота, удовлетворение, което е несравнимо с каквото и да е удоволствие или предимство, което светът може да ви даде. Тук ще станете преводачи, докато пренасяте по-голямо разбиране в нормалните си дейности в живота и докато предавате по-голямата си връзка с Невидимите и с вашия Създател във взаимоотношенията си с другите хора.

Волята на Създателя се предава посредством много различни нива на взаимодействие. Това представлява Великия план на Създателя, от който вие сте присъща и необходима част. Вие не сте само получатели на този Велик план, но сте и част от неговото осъществяване – ако се превърнете в ученици на неговото присъствие, на неговата воля, цел и метод. Това е по-голяма възможност, която имате в живота. Това е по-голяма награда и удовлетворение, които ви очакват. Тя е родена от вашия Древен дом и е необходима сега в света, в който живеете.

Невидимите предават Знанието навсякъде, където то може да бъде получено. Това е един много естествен процес. Ако Знанието не може да бъде получено, тогава то не се предава. Ако възможността Знанието да бъде получено и преведено е голяма, тогава се представя Пътят на Знанието – начина за изучаване и превода на това, което е получено. По този начин процесът на превода ще продължи чрез тези, които имат късмета да го получат първи. Те ще бъдат пионерите. Именно тяхната смелост и тяхното творчество ще увеличи и разшири възможността за изучаване на Пътя, за да се посрещнат нови предизвикателства и да се разрешат стари такива.

Процесът на превода е извън вашето разбиране, защото той обхваща целия обхват на вселената. И все пак вашето преживяване на Божественото има възможност да се разшири, да расте и да става все по-великолепно и ефективно, винаги форма на сигурност и основа за смелост за вас. Не се опитвайте обаче да го разберете интелектуално, защото ще създадете недостатъчно разбиране за него. Това разбиране няма да съдържа или отразява по-голямото значение, цел или послание, което изразяваме в този момент.

Бъдете благодарни, че по-велика цел и Велика Сила действат в света. Това не е извънземна сила. Това е вродена сила. Това не е чужда сила. Това не е местна сила. Тя е велика, защото обхваща живота навсякъде. Тя е нещо, което винаги е било тук, а сега нуждата от нея е нараснала. Пътят на Знанието на Великата Общност е разширяване на Знанието, което човечеството се е опитвало да научи през вековете.

Не си и помисляйте, че Духовността на Великата Общност е заместител на световните религии. Тя е тук, за да разшири техния обхват, да им осигури по-голяма дълбочина и по-голямо разбиране. Въпреки това, Духовността на Великата Общност ще се превърне в нова основа, защото представлява по-голямо възприятие и по-голям опит за живота. По този начин тя ще се влее в религиозното разбиране на света. И така светът може да расте като цяло. Не всеки вярва в едно и също учение или следва един и същ учител. Независимо от това обаче, всички могат да продължат заедно напред, благодарение на страхотния превод на истината, такава, каквато тя наистина съществува в живота.

Пътят на Знанието на Великата Общност е представен само чрез един човек. Ако към този човек се присъединят истински ученици и съратници, тогава преводаческия процес в света може наистина да започне и да бъде обоснован. Необходим е само един човек, за да бъде посято нещо велико на света, но, за да расте и да се развива това семе, е необходимо участието и на други хора – безкористно участие в подхранването и представянето на нещо много значимо и стойностно.

Този процес на учене и принос е това, което ще ви възстанови, ще ви изкупи и ще ви обедини отново със Знанието. Знанието е вашият истински живот, защото то е вашият по-велик живот. То е вашият безсмъртен живот, какъвто съществува в света днес. Това е примерът и демонстрацията на Създателя, който подхранва и подкрепя вашето развитие и съществуване тук в безброй променящи се условия.

Вие сте на прага да получите нещо от най-голяма величина, нещо, което е необходимо на света и което се пренася и превежда в света. Вие сте сред първите, които ще го получат. Приемете го добре. Станете ученици на Знанието. Учете Пътя на Знанието на Великата Общност. Тогава цялата Мъдрост, която някога е била установена на този свят, ще има по-голям смисъл и по-голяма възможност за изразяване. Тогава вашият живот в света ще бъде открит, осъзнат и оправдан. Тук вие не просто ще бъдете свидетели на този велик процес; вие ще бъдете неразделна част от него. Вашата роля ще бъде значителна. Независимо колко малък и специфичен е вашият принос в живота, важността на неговата демонстрация и развитие е значителна и не може да бъде отречена.

Бъдещето на света зависи от вас. Вие можете да бъдете част от важна демонстрация и принос. Това е времето да се издигнете над загрижеността ви за вас самите, над егоистичните ви начинания, над вашата самозащита и др. Време е да откриете по-дълбок отговор в себе си. Тук не говорим за вашите страхове или желания. Тук не говорим за вашите амбиции или цели. Ние говорим на Знанието във вас, защото именно Знанието във вас трябва да откликне. Знанието във вас ви е довело до Знанието в света. Знанието е това, което ви е довело до Пътя на Знанието на Великата Общност. Знанието ви е довело до вашата духовна подготовка. Знанието е това, което ще ви изкупи, ще ви възстанови и ще ви даде нова основа в живота. Знанието във вас трябва да отговори на Знанието във вселената, тъй като Знанието във вас е взаимосвързано с живота. То разчита единствено на Знанието във Вселената, което е представено от Създателя.

Не си мислете обаче, че Знанието във вас ще извърши всичко вместо вас. То ще ви отведе до хората, възможностите и ситуациите, от които ще се нуждаете в живота, за да напреднете и да откриете верния път за себе си, но тук е важна и вашата способност да реагирате. Вашата способност да реагирате е основното нещо, което трябва да се подчертае. Това не е вашето интелектуално разбиране. Това не е вашето академично образование. Това не е вашата интелигентност или вашата личност. Това е способността ви да откликнете на нещо велико. И вие сте способни да го направите поради величието, което носите в себе си и което е самото Знание. Знанието във вас трябва да открие Знанието в другите. Ето как Знанието се възстановява, изкупува и поддържа живо на света.

Пътят на Знанието на Великата Общност се въвежда, за да може Знанието да се поддържа живо на света, докато света се появява във Великата Общност. Появата на човечеството във Великата Общност ще представи проблеми и предизвикателства, пред които не сте се изправяли досега. Това ще изисква по-голямо развитие, по-големи умения, по-голяма проницателност и по-голямо желание да допринасяте, отколкото някога сте искали.

Във Великата Общност има много по-могъщи умове и култури от вашите. Има умове и култури, които могат да ви доминират. Има умове и култури, които могат да ви манипулират. Силните доминират над слабите в умствената среда навсякъде във вселената. Тук това наистина би могло да бъде така, но разликата е, че имате Знанието в себе си. Знанието е единствената част от вас, която не може да бъде доминирана или контролирана. Това го прави вашето най-голямо предимство в живота. Без значение с кого се сблъсквате, без значение пред каква ситуация сте изправени, без значение с какво предизвикателство или криза трябва да се преборите, Знанието е най-големия ресурс, който притежавате.

Знанието ще покаже какво трябва да направите, какво да научите, какво да избягвате и какво да изисквате. Тук вашето интелектуално разбиране ще има истинска посока и Мъдрост зад него. Тук вашите физически умения ще имат основа, върху която да функционират. Това, което сте научили в света и което представлява вашето интелектуално и физическо обучение, сега ще има по-голяма основа, която може да бъде ръководена от Знанието, тъй като Знанието е това, от което се нуждаете, за да бъдете наистина ефективни и полезни в живота.

Знанието не може да бъде покварено. То не може да бъде повлияно. То не може да бъде доминирано от нищо във Вселената. То се намира в абсолютна безопасност. То е напълно завършено във вас. Това представлява една велика истина в живота: Вселената не може да повлияе на Създателя, но Създателят може да повлияе на Вселената. Влиянието на Създателя сега е вътре във вас, във вашето Знание. Следователно, вашата истинска безопасност в живота, вашата истинска сигурност, вашата истинска основа и имунитет срещу разрушение, дисонанс и зло се намират в Знанието. Всички други вярвания и основи, които установите за себе си, няма да устоят пред кризата в света и със сигурност няма да устоят пред лицето на намеса от Великата Общност.

Какво ще устои тогава? Това, което ще устои, е доказателство за Знанието. Ако можете да възвърнете Знанието и да развиете връзката си с него, ако можете да се отворите към Знанието, така че то да се разкрие пред вас, тогава ще имате най-голямата сила във Вселената. Тя ще противодейства на всяка опасност за човечеството и на всяка опасност за вас. Това ви дава постоянство и съдържание в живота. Това ви дава цел, смисъл и посока.

Ще срещате други раси във Великата Общност, които ще бъдат по-напреднали технологично и социално от вас. Това им дава власт и влияние върху вас. Въпреки това, ако станете силни със Знанието и ако чрез вашия принос донесете Знанието на света, вие ще допринесете за напредъка на вашата раса, ще ѝ осигурите по-голяма основа и по-голяма способност за адаптиране, за оцеляване и за успех. Това е необходимо, тъй като Великата Общност или ще ви издигне, или ще ви унищожи като раса. Ето колко голямо ще бъде въздействието ѝ върху вас.

Поради тази причина, в света днес има по-голям зов за Знание. Затова сега се представя Пътят на Знанието на Великата Общност. Той се представя, така че тези, които ще бъдат пионери в неговото изучаване, развитие и прилагане, да могат да изграждат сцената и основата за по-голямо предаване на Знанието и Мъдростта на света. Това е възможно, защото е установен начинът, по който да се справяте с Великата Общност и с нейните влияния.

Никога досега не сте учили за това, защото никога не ви се е налагало да го учите като раса. Никога досега не ви се е налагало да се състезавате с други форми на интелигентен живот. Състезавали сте се само едни с други. Сега обаче ще трябва да се състезавате с непознати форми на интелигентен живот. Това е най-голямото предизвикателство, пред което някога сте се изправяли. Поради тази причина, вие трябва да учите Пътят на Знанието на Великата Общност. Той ще ви научи как да се борите с тези сили – как да разпознавате тяхното присъствие, техните мотиви и методи. Това ще ви позволи да отговорите на Знанието, вместо да бъдете манипулирани или управлявани от външни сили. Това ще ви даде свобода, постоянство и сила, която светът не може да унищожи. Светът може да вземе тялото ви, но не може да спре вашата демонстрация. Светът може да ви отнеме възможностите, но не може да ви отнеме Знанието.

Знанието е по-голямата сила и сигурност, които сте търсили в много други неща. То е повикано сега. Не можете просто да го пожелаете; трябва да се нуждаете от него, защото то е необходимо. То не може да бъде просто предпочитание; то трябва да се разглежда като изискване за вашия живот. То не може да бъде нещо, което просто ще изпробвате; то трябва да е нещо, което ще придобиете не само за собственото си изграждане и развитие, но и за изграждането и развитието на света, в който живеете, на света, на който сте дошли да служите.

Колкото по-силни сте със Знанието, толкова повече се превръщате в сила и ресурс за света, в който живеете. Колкото по-силни сте със Знанието и колкото по-напреднали сте като ученици на Знанието, толкова по-успешно ще можете да се съревновавате със силите от Великата Общност и с големите противоречия в културата и способностите, които тези взаимодействия ще представят. Колкото по-силни сте със Знанието, толкова повече ще знаете как да действате, за да помогнете за решаването на хроничните проблеми на света, които измъчват човечеството толкова дълго и да вдъхновите другите към по-големи действия и по-голяма служба. Колкото по-силни сте със Знанието, толкова по-способни ще бъдете да се борите със съпротивата и враждебността в света.

Освен че Великата Общност представлява огромно предизвикателство за вашата раса, тя предлага също и огромна възможност, защото установява изискване за истинско социално сближаване между вашите народи. Това изисква вашите нации да си сътрудничат, вместо да се борят помежду си. Това е нужно, защото сега цялото човечество е в една и съща ситуация и по-големите проблеми го помрачават. Тези проблеми ще изискват по-голям стимул за развитие и сътрудничество.

Това е дарът на Великата Общност. Този подарък е съпроводен с голям риск, но възможността, която предоставя е огромна и трябва непрекъснато да бъде подчертавана. Единственото нещо, което ще откъсне човечеството от непрестанните му спорове и вражди със себе си, е засенчването от Великата Общност. Единственото нещо, което ще доведе човечеството до истинско състояние на сътрудничество, е посрещането на една по-голяма и по-упорита нужда, която поставя всички в еднаква ситуация и изисква от всички обединение и сътрудничество.

Очевидното във всички аспекти на вашата история е, че хората са способни да се издигнат до своето величие, когато се сблъскат с велики събития. Именно такива големи събития призовават хората към безкористна дейност и съвместни усилия. Сега имате страхотно събитие от най-голям мащаб, уверяваме ви в това. И това няма да е нещо моментно или непостоянно. То ще бъде непрекъснато и настойчиво. Това ще даде на вашата раса най-големия тласък и най-голямата възможност за решаване на конфликти, за овластяване, за прозрение и разбиране.

Това са предимствата на Знанието, но повечето хора по света ще ги получат, без изобщо да знаят какво е Знанието или как функционира то. Тези ползи ще бъдат явни в света, защото сравнително малък брой хора са поели върху себе си отговорността да учат Пътят на Знанието на Великата Общност. Това ще направи възможно по-голям превод на Знанието в света, превод, от който всички ще се възползват и който ще даде на човечеството по-голямо обещание за бъдещето и по-голяма способност в настоящето.

Вие ще станете преводачи, докато напредвате като ученици на Знанието и преводът ще се случи естествено чрез вас. Сякаш по-голям набор от инстинкти сега са активирани и са влезли в употреба. Няма да се налага нищо изкуствено. Ще са необходими само временни ограничения, за да можете да фокусирате времето и енергията си и да избягвате онези неща, които ви омаловажават и отслабват в процеса.

След това Пътят на Знанието на Великата Общност ще има смисъл да бъде превеждан на света. Тогава Бог може да работи по-пълноценно зад кулисите на света и всеки да се възползва от това, без да знае откъде идва ползата. Всеки ще може да отговори според моментните си способности и възможности, независимо колко големи или малки са те. Така се подпомага светът. Така се развива човечеството. Така се инициират и постигат по-велики неща в живота.

Преводът на Пътя на Знанието на Великата Общност се случва между светове и култури много различни една от друга. Това е голям процес на пренасяне и превод, процес толкова мащабен и сложен, че не може да бъде разбран интелектуално. Въпреки това, вие можете да преживеете този процес и да го оцените, защото Знанието във вас знае какво е това, защо е тук и какво трябва да постигне.