Как се появява Откровението в човешкия живот?

 

Както беше разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 23 октомври 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.


Greater Community Spirituality
Том 2 > Духовност във Великата Общност > Глава 16

Откровението е дар за определени личности, които ще играят важна роля в насочването на другите. То се случва рядко и само при много специални обстоятелства. То има за цел да инициира тези личности и да потвърди тяхното Знание. Това се случва, когато времето е от съществено значение и тези личности трябва да се ангажират с по-висша цел или да загубят напълно огромния шанс, който им се разкрива. Откровението е изключително упражнение за иницииране на нещо, което трябва да се случи сега.

Тези демонстрации са изключително редки и се случват, когато има основателни причини за тях. Те могат да бъдат много плашещи за съзнания, които все още не са готови, и със сигурност ще бъдат дезориентиращи, защото има преживяване на две реалности, които изглежда имат много малко общо една с друга. Получателят трябва да е готов за откровението, трябва да го приеме любезно, да може да тълкува значението му и търпеливо да упражнява своята Мъдрост. В противен случай това ще бъде само едно травматично, погрешно интерпретирано и неразбрано събитие в нечий живот.

Ако можехте да видите колко крехка е вашата реалност на света, което бихте могли да видите, ако гледахте вашия свят отвън; ако можехте да видите колко лесно се разстройва и предизвиква, и колко слаба е основата ѝ; ако можехте да видите, че е изградена върху определени предположения, които никога не са поставяни под съмнение и как се подсилва тя чрез използване на препратки от миналото, за да поддържа ума стабилен, тогава бихте разбрали колко деликатна е намесата на Невидимите за обещаващите ученици тук.

Този вид откровение е иницииращо. Не го изисквайте и не го очаквайте обаче, защото няма да знаете какво да изисквате и какво да очаквате. Хората искат много неща, но рядко осъзнават каква е отговорността да имат желаното преживяване, обект или човек. Хората искат да имат откровение, защото търсят доказателства. Те искат да уверят ума си, че духовните им влечения са истински, но никога не могат да убедят в това личния си ум. Личният ви ум е установен в отсъствието на вашите духовни влечения и ще им се противопоставя, докато най-накрая им се подчини. Това не е мястото, където получавате одобрение. Как може личния ви ум, това временно разбиране, това временно преживяване на света, да потвърди и одобри една Велика реалност без начало и без край?

Има обаче по-голям и по-пълен вид откровение, което се случва в резултат на много години всеотдайно изучаване на Пътя на Знанието. Това е различен вид откровение. То не се случва внезапно и драматично. То не нахлува ненадейно в живота ви. То не ви се натрапва. То е нещо, което ще почувствате постепенно, тъй като булото между физическия живот и живота отвъд физическото изтънява все повече и повече, докато комуникацията ви се засилва и вие можете да получите тълкуване на прозрение или информация, идващи в ума ви.

Вие все по-често ще имате чувството за някакво присъствие, за някаква интелигентност отвъд. Всъщност, вие ще изпитвате помощта и насърчението на голяма група личности. Това ще облекчи и в крайна сметка ще премахне страха ви от смъртта, защото вие ще видите, че вашето Духовно Семейство ви очаква там. Те го правят за вас. Можете само да ги почувствате, защото нито очите ви са създадени да виждат, нито ушите ви да чуват такива неща. Вътрешното ви зрение може да вижда и вътрешния ви слух може да чуе, и вие можете да почувствате това; можете да го усетите.

Комуникацията ще идва в ума ви и вие ще знаете, че тя не е продукт на собственото ви мислене или въображение. Това е много фино откровение, но въздействието му е огромно. То идва в резултат на голяма подготовка и напредък в упражняването на по-висша цел в света. Въпреки че начинаещите ученици могат да таят надежда и силно да желаят такова преживяване, за да разсеят страховете си, то рядко ще се появи, за което има основателна причина. Най-важният акцент в живота ви трябва да бъде върху Знанието и приноса. Докато нямате добра основа, нещо, което сами не можете напълно да определите, присъствието на вашето Духовно Семейство ще остане на заден план, за да не ви обезсърчи или отклони от възможността да сте на света и да вършите работата си тук.

Вие може би смятате, че светът е лесно и прекрасно място, но той ще изглежда безплоден и труден в сравнение с Древния ви Дом. Контактът с вашето Духовно Семейство ще поднови спомените за Древния ви дом. Това ще ви направи носталгични и ще отвлече вниманието ви от света и от всичко, което е в него. Ако това преживяване се случи твърде рано, тогава ще бъде много трудно за вас да генерирате желание и намерение да бъдете участници в света и да се изправите пред предизвикателствата, които трябва да преодолеете. Раят може да дойде твърде скоро в това отношение. Може да се молите за него, може да го искате, може да пледирате за него, но ако той се появи твърде рано, това ще ви разконцентрира. По-добре е нещата да ви се разкриват постепенно. Това ще ви даде усещане за присъствие и за постоянно преживяване на комуникация, помощ и подкрепа. Можете да продължите да бъдете фокусирани, но с голяма увереност в присъствието на вашето Семейство и с увереност във вашата съдба.

Откровението е по преценка на вашето Духовно Семейство и на Невидимите, които ръководят вашето Духовно Семейство и го представляват. Някои хора от много години искат да имат откровение, силно се надяват да им се случи, но то все не идва. Други дори не са помисляли за него, но въпреки това то им се случва. Защо е така? Това е свързано с готовността и целта на човека. Някои хора се нуждаят от такова преживяване, за да затвърдят верността си към Знанието. За други подобно преживяване би било голяма пречка. То би ги изплашило, дезориентирало, разсеяло или заинтригувало. Дотогава, докато вашите по-дълбоки наклонности не бъдат разпознати и почетени, и докато не станат основно преживяване и фокус, а не страхотни и прекрасни усещания във вашия живот, откровението не е препоръчително за вас и няма да ви се случи.

Откровението е свързано с цел и готовност. За някои хора духовността представлява много фино и скрито течение в живота им, нещо, което те признават, но което само по себе си не е централна тема или фокус за тях. Интензивните духовни преживявания не са необходими и наистина могат да бъдат пречка за тях. И все пак тези духовни преживявания са по-често срещани при онези личности, чиято служба на света е предназначена да бъде по-скоро мост между Божествения и човешкия живот. Но отново, те не се появяват при нечие поискване.

Тогава очаквайте постепенно откровение, ако можете да напреднете в Пътя на Знанието на Великата Общност. Когато очите ви станат по-ясни, умът ви по-свободен и опитът ви със Знанието по-дълбок, вие ще започнете да чувствате, че имате роднински връзки с небето. Вашето родство няма да бъде идеалистично. То няма да е философско. Няма да е богословско. Няма да е амбициозно. Няма да е желание. То просто ще бъде нещо, което съществува. Няма да е нужно да говорите за него, а просто ще бъде там, защото вие ще бъдете близо до него. То няма да ви се натрапва и няма да ви шокира. Вместо това, то ще остане с вас тихо и дълбоко, и присъствието му ще бъде всеобхватно.

Откровението е нещо, което трябва да се случи на определени хора в определен момент, защото те не могат да отлагат повече. Те трябва да се включат веднага. Те трябва да направят много важна първа стъпка. Има други, които ги очакват и дори да мислят, че не са готови, те трябва да поемат своята роля и отговорност.

Небесната Мъдрост определя всичко това. Вие сами не можете да го сторите. Не се стремете да получите откровение. Не го поставяйте като част от вашите планове и цели, а бъдете ученици на Знанието и търпеливо продължете, без да претендирате за грандиозни схеми, дизайни или способности за себе си. Тогава ще доближите небето, защото ще се доближите до това, което небето ви е дало. Колкото по-дълбока е връзката ви със Знанието, толкова по-дълбока ще бъде връзката ви с Божественото. Една връзка не значи образи и фантастични демонстрации. Тя е трайно присъствие.

Вие имате връзка с вашето Духовно Семейство. Това може да се изживее, но вие трябва да приближите Духовното ви Семейство. Ще станете близки, когато се доближите до Знанието във вас, защото Знанието и вашето Духовно Семейство са неразривно свързани. Едното ще ви напомня за другото.

Колкото по-голямо е вашето чувство за цел, толкова по-голям ще бъде спомена за вашия произход. Това няма да бъде спомен от образи или събития, а от преживяване на самата връзка. Колкото повече изживявате дадена цел, толкова повече ще изживявате вашата съдба. Колкото повече усещате накъде сте се запътили и че сте само временно ангажирани със света, толкова по-малко ще бъдете заплашени от неговите изяви и трагедии.

Много хора твърдят, че са имали откровение. Те казват, че им се явяват ангели и получават фантастична информация. Те казват, че им се случват всякакъв вид драматични събития, които са част от тяхното изживяване. Бъдете много скептични към подобни изказвания. Възможно е да имате контакт с умове от други измерения. Възможно е да имате контакт с умове от други светове. Възможно е да имате контакт с умове и в този свят, без да знаете с кого говорите, какво е тяхното намерение и мотивация. Ето защо учениците на Знанието не се занимават с подобни неща. Те остават близо до Знанието и до живота, а не се отклоняват и не се опитват да имат невероятни преживявания. Ето защо учениците на Знанието не се намесват в спорове и не се хвалят с великите си преживявания или с последното си прозрение, или как ангел, или друг вид божество им се е явило, за да им съобщи нещо. Това звучи очарователно и интригуващо, но не води доникъде и наистина може да разсее и да попречи на хората да се срещнат и да се изправят пред истинските нужди и предизвикателства на живота, които ги зоват дори в този момент.

Докато продължавате, вие ще чуете много разкази за духовни преживявания, описани или обсъждани от другите. Бъдете дискретни. Не участвайте в тези дискусии, защото като цяло те са безсмислени. Хората, които говорят за тези неща, не знаят какво говорят. Тези, които знаят, са се научили да не говорят, освен в редки ситуации и пред определени хора. Но дори тогава, как може да се опише едно истинско преживяване? Ако хората, с които говорите, не са преживели подобно нещо, те или ще помислят, че ги мамите, или ще бъдат хипнотизирани от това, което казвате. Няма да има никаква полза от това, тъй като подозрението и хипнотизирането не са полезни при изучаване на Пътя на Знанието. За човек, който е имал такова преживяване, думите са излишни. Едно просто потвърждение ще свърши работа.

Разговорите, спекулациите, споровете и дебатите са разточителни ангажименти за ученика на Знанието. Търсене на Божествен контакт, ангелски преживявания или продължително блаженство за сметка на вашия опит в света, не е акцентът на ученика на Знанието. Вие сте дошли тук, за да се научите да работите, да давате и да разбирате. Вие не сте дошли, за да мечтаете, да фантазирате или да намерите обратния път към Древния ви дом. Пратени сте на света с цената на големи усилия, но щом разберете, че сте на света и сте дошли от другаде, вие измисляте някаква схема, за да се измъкнете оттук! Вие казвате: “Искам да се махна оттук. Толкова е трудно!“. Вашето Духовно Семейство обаче иска да сте на света. Те са положили огромни усилия, за да ви доведат в този свят. Те са ви осигурили голяма помощ, за да ви позволят да станете функционално човешко същество, така че да можете да научите нещо по-голямо в живота. Защо да се опитвате да избягате, без да сте си свършили работата?

Работата ще ви се разкрие, докато продължавате напред. Не е нужно да казвате: “Добре, аз ще видя кой вид работа ми звучи интересно. Харесва ми да върша този вид работа. Тя изглежда добре. Тя не е много трудна, нито твърде опасна, нито твърде неприятна“. Ще чуете много спекулации относно самоопределените цели и призвания на хората, но ученикът на Знанието е достатъчно мъдър, за да избегне тези разговори, тъй като те не представляват Мъдростта. Вашите по-дълбоки преживявания могат да бъдат споделени само с определени хора, по определен начин и в определени моменти. По-голямата част от времето ще трябва да ги пазите за себе си, дори да сте в компанията на други ученици на Знанието. Не прахосвайте нещо, което е свещено и значимо. Не разкривайте нещо, което расте и покълва във вас или то ще загуби своята жизненост и сила във вашия живот.

Цялото това приказване, приказване, приказване за духовността е за по-голяма самоувереност и за получаване на признание, което също така е за самоувереност. А какво е самоувереността, освен утеха за личния ви ум? Не използвайте временни и слаби неща. Нека личният ви ум се научи на сдържаност, дискретност, проницателност и търпение. За да бъде Мъдростта някога реалност в живота ви, вие трябва да научите тези неща. О, да, ще намерите много хора, с които да водите интересни духовни разговори. Ще има много хвалби и самопровъзгласяване. Ще има много сравнения и критики. Някой ще каже: “Е, моят Учител е много велик“. Друг ще каже: “О, моят Учител е много велик“. Трети ще каже: “Изучавал съм пет различни религии.“ Друг ще каже: “Прочетох петстотин книги“. Друг ще каже: “О, знам всичко за тази теология. А друг ще каже: “О, да, но ето този духовен път е по-добър.“ Изучаващите Знанието са мъдри и избягват тези разговори, а когато са в центъра им, те остават мълчаливи и наблюдателни.

Тези, които знаят, носят присъствието в себе си и това присъствие ще расте, заради тяхната дискретност. Те не се опитват да използват опита си за лична изгода. Вместо това, те са го оставили да укрепне и да стане по-интензивен в тях. Това им дава усещане за присъствие. Няма да откриете това в безделниците или в хората, които са като туристи в духовна вселена. Ще го намерите в онези, които е трябвало да се изправят пред собствените си прагове, които е трябвало да прекосят собствените си реки, да изпитат и да се изправят пред собствените си съмнения и страхове, и пред разорителните последици от своите грешки. Това са хора, които следват нещо необяснимо, без да се опитват да го дефинират или използват. Тяхното мълчание е дълбоко и привлекателно. Те са с Мистерията и Мистерията е с тях. Чрез тях по-голямо Знание, по-голям комфорт и по-голяма сила могат да се появят и да пребивават. Това е постоянно откровение. Някой, който е с Мистерията, може да я споделя без думи, без разговори, без дебати и без самовъзхвали. Тези индивиди са с Мистерията и Мистерията е с тях.

Това е, което трябва да търсите. Това е доказателство за откровение. Разтварящи се небеса и слизащи ангели са неща от приказките и митологията. Истинското откровение се случва в най-вътрешната част на човека. Това е нещо, което можете само да почувствате и ще го почувствате в присъствието на тези, които са близо до Мистерията – тези, които не са пропилели дарбата си, а са я оставили да расте, тези, които са се научили да бъдат тихи, мълчаливи и наблюдателни, тези, чиито умове са достатъчно свободни от миналото, за да не се налага да съдят и оценяват всяко ново преживяване и среща, тези, които имат, тези, които са толкова силни със Знанието, че не е необходимо да използват силата си или да признаят своите слабости, за да спечелят внимание и признание.

Когато мислите за откровение, помислете за това. Не бъдете романтични и не си създавайте илюзии за величие. Тези неща могат да привлекат голямо внимание, но не могат да генерират преданост, тъй като само Знанието може да генерира преданост. Тези неща привличат привързаност и амбиция, но не могат да накарат някой да бъде искрен, тъй като да бъдеш искрен означава да имаш Знание. Да си без Знание означава да бъдеш преднамерен, амбициозен, хитър, умен, манипулативен, проницателен и пресметлив. Бъдете внимателни. Това е доказателство за липса на Знанието.

Откровението расте бавно. То расте със Знанието, защото със Знанието идва опита и усещането за произход и съдба, които светът не може да оспори. Това е нещо, което се усеща и познава. Подробностите не са важни. Колкото по-близо сте до вашата цел, толкова повече ще имате това преживяване. Колкото по-силна е връзката ви със Знанието, без да злоупотребявате с тази привилегия, толкова повече това преживяване ще расте за вас. Колкото по-освободен от миналото е умът ви, толкова повече пространство ще има във вас, което Благодатта да запълни. Това е откровение. Това е доближаване до Божественото, без да унищожавате или потискате себе си като личности. Това е, което ви дава възможност да станете преводачи или медиуми за една по-висша реалност, която се изразява на света и дава големи дарове, дори в най-простите и обикновени обстоятелства.

Не забравяйте, че Бог работи зад кулисите, възстановявайки разделените чрез Знанието, работейки чрез вдъхновени индивиди и значими взаимоотношения. Бог не прави голямо шоу. Бог не иска хората да се прекланят и да бъдат роби без желание, с негодувание, враждебност и горчивина. Това не е светската сила, за която говорим. Това не е светско убеждаване. Това не е начинът, по който работи личния ви ум; това е нещо различно. Световните правителства не работят така; това е нещо различно. Бог не ви заплашва. Бог не ви дразни. Бог не ви съблазнява. Бог присъства за вас и вие имате възможността да присъствате за Бога.

Тази толкова основна връзка обаче, никога не може да бъде единственият ви фокус, тъй като Бог иска очите ви да са насочени към света, в който сте дошли да служите и да работите. Колкото повече Бог пребъдва с вас, докато работата ви напредва и се превръща в по-дълбоко преживяване и в по-голям ангажимент за вас, толкова повече Бог расте във вашия опит. Тук Бог става повече контекст, отколкото индивид и по-голямо преживяване на дадени връзки, отколкото авторитет. По този начин Бог може да работи чрез вас, без да ви разсейва. По този начин и вие можете да работите с Бога, без да губите фокуса си върху света.

Как е възможно нещо толкова силно да работи чрез нещо толкова малко и да утвърждава, да почита и да изкупи онова, което е малко? Това представлява великия гений на Знанието във Вселената. Това е Господ. Бог е Велик; вие сте малки. Светлината работи чрез вас; тя не ви заслепява. Присъствието остава с вас; то не ви завладява. Мъдростта може да говори чрез вас; тя не ви заличава. Вие сте акцентът; Бог е източникът. Тук умът и тялото ви трябва да станат превозни средства за по-голямо изразяване и цел. Да позволите това да се прояви по специфични и светски начини, където е предназначено и необходимо – това е откровение.

Следователно откровението е бавно нарастващо преживяване на целта, смисъла и посоката в живота ви. То ще се появи за вас, ако му позволите да присъства в живота ви и ако не се опитвате да го използвате, за да спечелите предимство пред другите хора. Това ще стане абсолютната основа за вас. Тогава каквото и да дадете на света, ще бъде благословено с по-голямо изживяване на присъствие. Милостта ще бъде с вас. Хората ще я изпитват, когато сте около тях. Тогава ще им дадете нещо необяснимо, което думите не могат да изразят и което действията не могат да демонстрират. Това е, което ще разпали Знанието в тях, защото те ще отговорят на Благодатта с помощта на Знанието в тях, а не чрез личните си умове. Това е посвещение и доказателство за Божието дело на света. За тези хора, това ще бъде откровение, но никой няма да бъде прославян. Няма да има грешни оценки, защото никой няма да претендира за грандиозни правомощия. Няма да има светци и аватари. Между вас ще се случи нещо вълшебно и прекрасно, нещо трайно и всеобхватно, а не нещо внезапно и романтично.

Ако се замислите, може би ще си спомните една или две личности в живота си, с които сте имали подобно преживяване и постоянно усещане за присъствие. Спомнете си колко фино и колко уникално е било то. Спомнете си как сте се чувствали в тяхно присъствие и как е имало нещо необичайно в тях – нещо, за което не са говорили, нещо, което не са демонстрирали. Имало е нещо необичайно в тях. Имало е някакво присъствие в тях. Може би няма думи, които да опишат това преживяване, но то може да бъде запомнено, защото се откроява и контрастира с всяка друга среща, която сте имали, независимо дали е била приятна или не.

Бог работи зад сцената и откровението се случва зад сцената. Това е така, защото то работи. Тогава хората се раздават. Тогава няма робство. Тогава хората се отварят и си приписват резултатите. Тогава хората почитат себе си, като приемат за свещен Великия си Източник.

Откровението е част от вашето обновление. То най-вероятно ще бъде бавно и постепенно. Вие няма да го изпитвате във всеки момент. Всъщност, може да има големи интервали от време между вашите преживявания, но тези интервали ще намаляват докато напредвате. Вместо веднъж на всеки две години, може би ще бъде веднъж на всеки шест месеца, а след това веднъж на всеки три дни. Няма значение, защото вие ще продължите. Не е нужно то да се случва във всеки момент, защото сте се научили да живеете без него. Въпреки това, когато е с вас, вие милостиво се отваряте за него и знаете, че присъствието е с вас, защото във вас има място, което присъствието да запълни.

Ще се случи ли откровението за вас? Станете ученици на Знанието. Бъдете близо до Знанието. Общувайте с онези, които са напреднали в Знанието, но общувайте и с тези, които започват като вас. Забравете това, което сте научили преди. Не си мислете, че сте напреднали. Бъдете начинаещи ученици. Отворете ума си. Не претендирайте, че сте напреднали. Как можете да разберете дали наистина сте напреднали? В даден момент може да почувствате, че сте стигнали много далеч, докато на следващия ден може да чувствате, че сте се върнали в началото. Как можете да разберете? Как може личния ви ум да разбере тези неща? Той може само да ги приеме. И когато ги приеме, той ще се промени, защото една по-голяма сила бавно ще се появи във вас и ще даде на личния ви ум усещане за сигурност, което той не би могъл да получи по никакъв друг начин. Тогава личния ви ум ще служи на една по-висша Сила във вас. По този начин тялото ви ще служи на ума ви, а умът ви ще служи на духа ви, което е правилната връзка за тях. Тогава няма да сте объркани и колебаещи се – голяма свобода. С тази свобода Милостта ще остане с вас. Тя ще ви бъде разкрита, защото ще имате капацитета за това и ще бъдете отворени за нея. Божията Благодат идва при вас в тишина и спокойствие.