Как Бог участва на Света?

Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 21 октомври, 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Божието участие на света е всепроникващо, но не се разпознава лесно. Хората имат големи очаквания от Бога, щом като веднъж приемат, че Бог е реалност. Те очакват от Бог да реши личните им проблеми, да ги спаси от собствените им нещастия, да възстанови близките им, когато са болни, да предотврати смъртта и трудностите на тези, които обичат, да установи мир и спокойствие сред воюващите племена, да постигне всеобхватна промяна, без да разстройва нечии грижи или приоритети, да извършва големи и малки чудеса, но по такъв начин, че никой да не се обиди, никой да не бъде предизвикан и никой да не трябва да се променя. Предвид тези много и различни очаквания, които проникват във вашите култури и са част от повечето световни религии, става много трудно да се оцени кой е Бог и как Бог функционира на света.

Нека сега ви дадем нов подход и ново разбиране по този въпрос. Преди да направим това обаче, нека отбележим, че когато ви дадем една проста идея, тя няма да бъде толкова лесна за разбиране. Колкото по-проста е една идея, толкова по-трудно е да я интегрирате, да я преживеете и приложите на практика. Следователно това, което изглежда лесно, може да бъде по-трудно. Бързият и лесен начин може да се окаже най-трудният. Простата идея е по-трудна за разбиране. Нека ви дадем една проста идея сега.

Бог връща разделените чрез Знанието. Казано по друг начин, Бог ви призовава и вие имате възможност да отговорите, да отговорите на дълбоко ниво. Бог призовава Бога във вас – частта от вас, която е част от Бога, частта от вас, която е естествената ви връзка с Бога и с целия живот, частта от вас, която съдържа вашата по-голяма цел, мисия и съдба на света, частта от вас, която може да познае истинските ви съюзници, истинските ви партньори и истинските ви усилия на света. Ако не сте във връзка или не осъзнавате този по-голям аспект от вас, който е Знанието, тогава Бог ще изглежда много объркващ и сложен за вас. Бог дори ще ви изглежда противоречив. Може да си помислите: “Е, Бог обещава мир, но къде е мира? Бог обещава утеха, но къде е утехата? Бог обещава увереност, но къде е успокоението? Не мога да го видя около себе си; Не го чувствам в себе си, така че Бог вероятно е или жесток, или объркан, или слаб.“

Бог ви връща в контекста на връзката. Вие възстановявате Бога в контекста на връзката. Тук се връщате във връзката заедно. Тази ваша връзка с Бога никога не е приключвала; тя просто е била отречена и забравена, и други неща са заели мястото ѝ временно. Вие идвате на бял свят като изоставени деца. Чрез вашия опит тук, вие имате възможност да си припомните тези, които са ви пратили, членовете на вашето Духовно Семейство и тяхната връзка с вас, както и спомена за вашата връзка с Източника на всички връзки и взаимоотношения.

Ние преподаваме възстановяване на Знанието. Това се преживява чрез възстановяване на взаимоотношенията ви с другите, защото сами не можете да знаете и да направите нищо. Само по себе си дори вашето Знание няма да бъде валидирано или проверено. За да бъде изживяно напълно, то трябва да въздейства в контекста на една истинска връзка – не връзка с идеи, с теории или принципи, а във връзка с някой друг.

Бог работи чрез Знанието във вас. Бог не се намесва, защото Бог наистина не е добре дошъл тук, на Земята. Хората очакват велики неща от Божественото – чудеса, огромно състрадание и прошка – но в същото време не желаят никаква намеса в своите дела. Никой не иска спасител, докато не е отчаян. Никой не иска свобода, докато не почувства, че е наистина в затвор. Ако Бог отговори на всичките ви молитви, тогава ще трябва да позволите на Бог да управлява живота ви. Бог няма да направи това.

Можете да имате въображаем или реален живот тук. Бог ви връща към истинския живот, живот, който можете да опознаете, живот, който можете да прегърнете и на който да се посветите. Без това няма истинска преданост, няма истинска ангажираност, няма истинско разбиране и няма истинска сигурност.

Господ не се намесва. За да разберете напълно това, вие трябва да имате пълно разбиране за Бог. Това далеч надхвърля възможностите ви в този момент и в този контекст на живота. Вие обаче можете да получите известна оценка за това, когато видите голямото си желание никой друг да не се меси във вашите планове и цели. Подобно на подрастващи деца, хората искат да могат да вършат това, което искат, с малко или без никаква помощ и намеса. Едва когато изпаднат в беда, когато са застрашени или уязвими, хората търсят помощ от родителите си. Те искат родителите им да ги измъкнат от затруднението, да ги спасят или да платят разходите им, но това не удостоверява и не признава една истинска връзка. Това е форма на зависимост и бунт, и тази зависимост и бунт са широко разпространени по света. Тогава става още по-сложно поради факта, че хората използват религията и твърденията си за връзка с Божественото като оправдание за всякакви актове на жестокост и нападение. По този начин истинската религия е злепоставена, злоупотребена, компрометирана и обезсилена поради използването ѝ от амбициозните и страхливите.

Не можете да дойдете при Бога като просяци или крадци, защото Бог не ви познава като такива. Вие трябва да дойдете като част от Творението, разпознавайки своя собствен авторитет и собственото си място в живота, и разпознавайки по-големия контекст, в който се вписвате и от който сте неделима част. Необходим е нов вид образование, което да ви учи на това и да ви помогне да възвърнете това съзнание. Да седите отстрани и да чакате, да изисквате, да апелирате или да примамвате Божественото да се намеси по ваша воля, по ваша заповед, да бъде ваш слуга и да ви донесе нещо, е толкова нелепо, невежо и самонадеяно, че вие можете да разберете тази фалшивост и неистинност. Можете да видите как нищо истински стойностно и достойно не може да се получи в следствие на този подход и това поведение.

Бог работи на света, правейки това чрез Знанието. Бог не напуска дадено място, за да дойде тук, защото Бог е Бога на Великата Общност. Това е очевидно. В световните религии обаче, това не се осъзнава. Често се приема, че Бог е зает с този свят, като се изключва всичко останало. Смята се, че съществува само Бог, светът и вие. Всичко останало е единствено част от фона на тази велика драма между човешкото и Божественото.

Въпреки това Бог е Бога не само на Великата Общност, която описахме, но и на целия живот навсякъде. Бог не идва да обърне специално внимание на вашата планета. Бог не отхвърля отговорностите другаде и не е необичайно загрижен или зает с човешките дела, с човешките изисквания или с човешките очаквания. Бог работи навсякъде, като възстановява разделените чрез Знанието. И това възстановяване трябва да дойде чрез Знанието, защото Знанието е това, което ви изкупва за вас самите и за живота.

Вашият личен ум не може да познае Бога. Вашият личен ум може единствено да се подчини на Знанието във вас, а Знанието във вас дава предимство на Знанието във вселената. Така всичко е подредено в правилния ред, а с правилния ред идва и истинската връзка. С истинската връзка идва постоянен поток от комуникация. Това е, което ви позволява да бъдете сътрудници в света. Тогава вие сте не просто индивиди, които тичат наоколо, опитвайки се да накарат нещата да работят за тях и опитвайки се да придобият определени неща за себе си. Тогава вие ставате преводачи и комуникатори на нещо по-голямо. То е мистериозно; то е отвъд определенията, то е дори отвъд теологиите във вашия свят. То е чисто. То е неопетнено. То не може да бъде използвано или впрегнато за политически или икономически цели. То е навсякъде. То е естествено. То е широко разпространено. То не може да бъде повредено от човешка намеса. Човешката намеса може само да заблуди възприемащия, но същността на Божието дело е отвъд човешкото замърсяване и отвъд замърсяването на която и да е раса във Великата Общност. Разберете това и ще имате различен подход към връзката си с Божественото и с Божественото присъствие и дейност на света.

Как Бог действа на света? Какво означава това? Кои са примерите за това? Бог се стреми да ви върне при себе си и в истинската ви връзка с живота, такъв, какъвто съществува тук и сега, и да ви позволи да намерите своето място на света, за да изпълните специфичната си роля в него. Бог усилва Знанието във вас, призовава ви да се завърнете към Знанието и да развиете връзка и благоговение към Знанието. Това възстановява вашето самочувствие. Това също така утвърждава вашия авторитет, който трябва да упражнявате, за да се доближите до по-голям авторитет. Не можете просто да се откажете от властта си и да се подчините на една Велика Сила. Това никога не е ефективно.

Ако трябва да представлявате Божественото, вие трябва да станете негови представители. Не можете да бъдете просяци. Не можете да бъдете пасивни. Не можете просто да му се отдадете. Хората се опитват да направят това, защото са или твърде мързеливи, или твърде разконцентрирани, за да се подготвят действително за ролята, която трябва да изпълнят. Те просто искат Бог да направи всичко за тях. Това, разбира се, е невъзможно, тъй като те трябва да свършат по-голямата част от работата. Това са техни усилия, техни способности и техни постижения, а не Божии и те, а не Бог, трябва да ги преживеят.

Да се откажете от цялата си отговорност – да си мислите, че не можете да вземете решение за нищо или никого, да отречете собственото си възприятие и опит, и да предадете всичко в Божиите ръце – изглежда като прекрасна свобода и красиво бягство, но не това е начина, който ще възстанови истинските ви способности и истинската ви стойност. Бог няма нужда от прослава. Вие сте тези, които се нуждаят от утвърждаване на света. Бог не е воден от желанията на егото, които мотивират хората да установят собствената си значимост. Не мислете, че Бог мисли като вас или Бог ще изглежда ужасен и противоречив, жесток и безсилен.

Разочарованието и объркването, които хората изпитват относно Божественото, се основават на проекцията, че Божественото мисли за живота и за тях по начина, по който те мислят за живота и за себе си. Бог функционира на нивото на Знанието, което е по-различен вид ум и по-различна интелигентност от вашия личен ум. То не е подмолно. То не е коварно. То не е самовлюбено. То не е егоистично. То не използва другите за лична изгода. То не се съревновава. То не обсъжда. То не се чуди. То не е объркано. То не трябва да взима решения. То действа, защото знае, а между моментите на действие, то е тихо и присъстващо. То е абсолютно сигурно и безкрайно търпеливо.

Знанието ще ви защити – вашият ум и вашето тяло – но няма да ви попречи да се нараните. Подобно на Бог, то няма да се намеси, когато намесата е нежелана. Знанието ще осигури всички стимули и знаци, от които се нуждаете, за да вземете мъдри решения и да избирате мъдро във вашите взаимоотношения. Ако обаче не обърнете внимание на тези знаци и сигнали, ако не се вслушвате, ако не следвате и не можете да реагирате, тогава Знанието няма да дойде и да ви накаже. То няма да ви критикува. То няма да ви прогони в ада. То няма да ви укорява и съди. Знанието ще ви позволи да се провалите. Може би тогава ще се върнете отново към него с по-голяма искреност и чувствайки една по-дълбока нужда.

Знанието е абсолютно честно. То не е в конфликт или измама. Вашият личен ум има конфликти и измами. Когато нещо, което е напълно честно, има работа с нещо, което не е честно, е нужен голям такт и внимание. Ако искате да знаете как Бог работи на света, тогава следвайте пътя към Знанието, намерете връзката си със Знанието и научете с времето и чрез много преживявания как Знанието работи в живота ви. Тогава, в рамките на вашия реален опит, а не в контекста на вашите спекулации, вие ще видите, ще разберете и ще оцените невероятната благодат, сила и всеобхватност на Божието присъствие на света.

Може да се каже, че Бог работи отвътре навън, но това е вярно само отчасти, защото Бог има агенти на света. Бог има пратеници – някои от тях можете да видите, а други не. Невидимите пътуват тук и там, и работят с определени личности, които показват големи обещания, както и с личности, които са доста напреднали в пътя към Знанието. Те оказват своята помощ по такъв начин, че присъствието им до голяма степен остава анонимно. Това е Бог, работещ на света.

Бог работи зад кулисите. Бог дава възможности. Бог дава изкупителна работа. Бог дава проблеми за решаване и ви насочва към нуждите на света. Бог не идва и не оправя нещата вместо вас, сякаш сте малко и безпомощно дете. Бог ви учи как да поправяте нещата в собствената си област, в сферата на човешките изобретения. Човешкият живот е човешко изобретение. Той не е Божествено изобретение. Човешката култура, човешката етика, човешките вярвания, човешката икономика, човешката политика, човешките взаимоотношения, човешките участия – всичко това са човешки творения. Те не са Божии творения. За да внесете Божественост във вашите творения, вие сами трябва да въведете Божественото в тях. Бог не е в центъра на вашите дилеми. Бог е извън тях. Бог ви зове да ги напуснете и ви предлага изход, начин, който възстановява истинските ви способности и истинските ви взаимоотношения със себе си, с другите и със света.

Божият път е мъдър и ефективен. Но ако не станете мъдри и ефективни, как можете да го оцените? В моментите, в които сте мъдри и ефективни, вие ще го оцените. В други моменти обаче, когато не сте мъдри и ефективни, вие или ще го отричате, или ще мислите, че е нещо друго. Знаете ли, много хора смятат, че Бог използва всичко като урок за тях, сякаш Бог дърпа всички конци. Когато се случи нещо добро, това е благословия от Бога. Когато обаче се случи нещо лошо, това е Божие наказание. Когато се случи нещо жестоко или трагично, хората са разочаровани и тайно негодуват, че Божественото е жестоко и безсърдечно. След това се опитват да го оправдаят казвайки: “Е, то идваше към нас“ или “Те си го заслужаваха“, или “Някой го заслужаваше“, или “Така трябваше да стане“, или “Това е извън нашето разбиране и ние нищо не знаем.”

Бог не работи по този начин на света. Светът включва набор от сили, които работят самостоятелно в него. Бог е тук, за да ви научи как да се справяте с тези сили и как да ги използвате ефективно. Бог не дърпа всички конци, определяйки всичко, което ви се случва днес и всичко, което ще ви се случи утре. Светът е в движение и всички неизброими сили в неговата умствена и физическа среда са в движение. Бог участва днес на света, без да контролира всичко в него.

Рядко има пряка намеса. Когато това се случи, то се случва, защото тази намеса е добре дошла, защото е необходима и защото допълнително ще възстанови връзката с лицето или лицата, които я получават. Отвъд това, Бог позволява всичко да се случва. Трагедиите, които виждате около себе си и по целия свят, не са Божие дело. Светът е опасно място. Той крие много рискове. Всичко може да се случи тук в него и вие трябва да сте наясно с това. Бог би ви научил да сте осъзнати. Бог би ви научил да имате визия. Бог би ви научил как да пазите ума и тялото си, как да развивате уменията си и как да ги използвате ефективно и градивно. Това е Божието дело на света. Без тази връзка, вие ще бъдете сами и ще страдате заради това. Има обаче и по-голяма помощ и увереност, които можете да получите. Това не е фалшива помощ и фалшива увереност. Тя е истинска и ще работи чрез вас и за вас, ако я приветствате и сте отворени към нея, ако сте искрени и ако не се опитвате да я използвате за свои лични цели и изгоди.

Бог работи навсякъде по света чрез Знанието. Бог ви познава. Вие можете само да познаете Бога. Вярата в Бога може да ви подготви да познаете Бога, но да вярвате и да знаете не е едно и също нещо. Много хора твърдят, че вярват в Бога или защото вярват, или защото се страхуват да не повярват. Но да познавате Бога, означава да влезете във връзка с Бога. Това отнема много дълго време. Тук много неща се отучват, а на тяхно място се научават нови неща. Тук се отхвърлят много стари идеи и се появяват нови реализации. Тук старите проблеми се разглеждат по нов начин. Тук малките неща се пазят като малки, а големите неща се пазят като големи. Тук се научавате да казвате да на определени неща и не на други. Тук се отказвате от своята вярност към вината, към принудата, към нуждата от одобрение и към необходимостта да се възползвате от другите, за да откликнете на по-голямата сигурност, която бавно се появява във вас.

Бог не се намесва, защото трябва да изпитате собствената си стойност и взаимоотношения в контекста, в който живеете. Всеки път, когато изпитвате истинска близост или признание с друг, вие утвърждавате Бога. Всеки път, когато правите нещо, което осъзнавате, че е необходимо и го правите по причини, които не можете да оправдаете или разберете, вие утвърждавате Бога. Всеки път, когато се вслушвате във вътрешно предупреждение, когато предприемете необходимите стъпки и следвате това, което знаете, вие утвърждавате Бога. Това е опитност, а не идея. Това е фундаментално. Това не е просто вяра, споразумение или удобство.

Когато сте в смислена връзка с някой друг, вие ще почувствате Бога. Когато казвате истината там, където истината трябва да бъде казана, вие ще почувствате Бога. Изпитвайки благодарност за нещо, което е направено за вас, дори на светско ниво, вие ще почувствате Бога. Така Бог се разпознава и преживява. Наградите от това преживяване не са единствено самото преживяване, но и установените взаимоотношения, предприетите действия, избегнатите трудности и осъществения принос.

Бог иска да работите на света, за да се случват добри неща в него. Бог не ви моли да напуснете света и да бъдете запленени от Бога. Бог казва: “Имате важни неща за вършене. Вие дойдохте тук, за да ги направите. Аз ги знам и вие ги знаете, така че правете каквото знаете“. Сега не можете да се върнете в Древния си дом. Имате работа за вършене на света. Вие учите за Знанието, учите за Пътя на Знанието и се подготвяте да поемете по стъпките към Знанието.

Напреднете тук и ще видите, че Бог работи на света и няма да държите Бог отговорен за механизмите на живота тук. Няма да държите Бог отговорен за трагедиите, които се случват. Няма да държите Бог отговорен за човешките грешки. Няма да държите Бог отговорен за създаването на религии, вярвания и авторитети. Ще разберете, че Бог работи във вас и ви ангажира смислено с другите. Това може да се оцени само, ако се изживее.

Може да се смятате за религиозни хора или не, но въпреки всичко, вие имате възможност да възстановите връзката си с Бога чрез възстановяване на връзката си с другите. Докато изживявате Знанието в себе си, вие ще проверите истинската връзка на вашето тяло с вашия ум и на вашия ум с вашия дух. Когато изпитате истинска близост във връзката си с друг и заедно изпитате по-голямата цел, вие ще валидирате и потвърдите целта си да дойдете на света. Така ви се връща споменът за вашия Древен дом. Така се връщате към Знанието в себе си и усещате Божието присъствие и присъствието на вашите Учители, на Невидимите, както и присъствието на истинските спътници в живота ви – тези, които са се събрали, за да ви помогнат да изпълните мисията и целта си, докато бавно осъзнавате какво представлява това и къде трябва да ви отведе то.

Ние не ви молим да вярвате, а да знаете. Във вярата няма преданост. Хората вярват, защото ги е страх, ако не го направят. Хората вярват, защото смятат, че така трябва. Въпреки това, никаква преданост, никаква ангажираност и никаква връзка не произлизат от вярата. Вярата винаги е слаба и колеблива. Тя е лесно атакувана от трудностите на живота. Единствената стойност на вярата е да върне убеждението ви, че Знанието е живо и здраво, и че вярата ви в него е оправдана. Стойността на вярата е да запълва интервалите между тези моменти, когато изпитвате Знание и истинска връзка. Вярата и Знанието обаче, не са едно и също нещо. Истинската преданост и ангажираност могат да възникнат само от Знанието, защото Знанието е напълно предано и напълно отдадено. То е предано на Бог. То е предано на изпълнението на вашата цел в живота. То е отдадено на благополучието на другите. То е вече отдадено. Връщайки се към връзката със Знанието, вие ще научите как да се посветите на Знанието, както Знанието е посветено на вас.

Всяка връзка, в която ангажиментът не е установен и приет, е връзка, която все още не е установена. Помислете колко рядко се срещат истинска преданост и истинска отдаденост в човешките взаимоотношения. Хората се нуждаят един от друг, те се вкопчват един в друг, те се контролират един друг и не се пускат, но това не е отдаденост или ангажираност. Преданост и ангажираност са неща, които ви идват отвътре. Те са естествено изливане на вашия дух. Те са израз на Знанието. Те са признание за вашето място и ролята ви с другите. Те подчертават по-голямата цел отвъд личните ви интереси. Те подчертават вашето благосъстояние и благосъстоянието на другите хора и го демонстрират. Помислете колко рядко е това в човешките взаимоотношения, където хората се опитват да се използват едни други за лични интереси и помислете също така за цялото нещастие и трудностите, които произтичат от това.

Взаимоотношенията базирани на Знанието, са много по-различни. Вие няма да имате много от тях. Те ще бъдат уникални и ще има голям контраст между тях и всички други видове взаимоотношения и връзки, които изпитвате – връзки за удобство, връзки за предимство, връзки за удоволствие, връзки за придобиване. В тези връзки и взаимоотношения няма отдаденост, разпознаване, признание и истинска близост. Връзката, основана на Знанието е много по-различна и създава много по-различен резултат. Когато изпитате истинска преданост или когато установите, че тя е изпитана искрено от някой друг, вие ще видите доказателствата за Бог в света. Предаността е най-висшият израз на любовта. Тя е най-пълният израз на любовта. Това е, когато човек се отдаде на някого, за да изпълни по-велика цел и да служи на нещо, което е по-великолепно от собствените му лични интереси – независимо дали става дума за грижа за семейство, за извършване на някакъв вид работа на света или за изпълнение на мисия в служба на човечеството. На каквото и ниво да е изразено, това е нещо рядко и прекрасно в живота. Това е доказателство за Божието дело.

Докато много хора очакват или изискват Бог да се покаже и да им даде това, което желаят, вие можете да видите истинското Божие дело зад кулисите – делото на Бог, което възстановява връзката на хората с тях самите и помежду им. Всички велики неща, които са дадени на човечеството, са резултат от смислени и целенасочени връзки и взаимоотношения, в които предаността е била преживяна и изразена. Велики личности – творци, изобретатели, учени, духовни водачи – всички те са имали огромни връзки зад гърба си, както във видимите, така и в невидимите сфери. Техните идеи не идват от тях. Те идват отвъд света и са предадени чрез тях на света във форма, която може да бъде разбрана и използвана.

Какво е гений освен ум, който е свързан с Великият Разум? Да си умен или остроумен, сръчен или бърз, не са признаци на интелигентност. Хората ще кажат: “Е, приятелят ми върши такива глупости, но той е толкова умен и интелигентен човек.” Но ако този човек прави нещо глупаво или вредно, това израз на интелигентност ли е? Не, не е. Интелигентността идва от Знанието. Това е способността да виждате, да знаете и да действате. Това е способността за ефективно извършване на определена дейност или действие на света. Интелигентността е Знание и Мъдрост, работещи заедно. Това са истината и механизмът за изразяване на истината, работещи в хармония. Това е израз на интелигентност. Вие притежавате тази интелигентност. Тя се поражда от Знанието във вас и вие можете да я изпитате. Това демонстрира Висшата Сила и по-големите възможности за човечеството.

Докато ви разкриваме тези неща, вие може би ще разберете, че напредъкът на човечеството, в каквато и област да вземете, е резултат от усилията на сравнително малък брой хора, които са били посветени, които са били отдадени и са имали големи съюзници. Това е доказателство за Божието дело на света. Въпреки всички бедствия и трагедии, въпреки всички пристрастявания и трудности, които преследват и господстват над човечеството и човешките взаимоотношения, Божието дело води човечеството напред. Ако Бог не беше на света, човечеството щеше просто да се самоунищожи. То нямаше да има мотивация за по-велики неща. То нямаше да има копнеж за истината. То нямаше да има истинска доброта. То нямаше да има истинска отдаденост или признание и би се самоунищожило.

Бог е като въздуха. Всеки диша въздух, но малцина му обръщат внимание. Всеки човек живее, защото диша непрекъснато. Телата ви живеят, защото вие дишате. Прекъснете притока на въздух в тялото и човек умира бързо и всичко свършва. Бог е като въздуха – толкова проникващ, толкова присъстващ, толкова подкрепящ и толкова подхранващ. И въпреки това Бог не се разпознава, Бог не се разбира, Бог не се разкрива и Бог не се преживява. Бог, разбира се, е по-велик от въздуха, който дишате. Този пример обаче може да ви помогне да разберете за какво говорим. Това, което представяме тук, е извън нормалния диапазон на човешкото разбиране. Трябва да се разширите, да се отворите и да се протегнете нависоко, за да имате това съзнание. Това води до истинското преживяване.

Станете ученици на Знанието. Учете Пътя на Знанието. Поемете по Стъпките на Знанието. Оставете Знанието да пренареди приоритетите ви. Нека Знанието поправи живота ви. Оставете Знанието да ви води, насочва и защитава. Нека Знанието насърчава по-голямата интелигентност във вас. Нека Знанието ви насочва във вашите взаимоотношения и във вашите оценки. Станете спокойни като Знанието. Станете проницателни като Знанието. Станете интуитивни като Знанието. Станете отдадени на другите като Знанието. Намерете истинските си съюзници. Открийте вашата цел. Позволете на вашата истинска дейност в света да се появи и оставете другите неща настрана – с желание, с радост и с облекчение.

Докато напредвате, Божието присъствие в света ще се превърне в нещо, което ще почувствате и ще знаете, а не в нещо, в което се мъчите да повярвате. Въпреки всички трагедии и трудности, с които вие и другите може да се сблъскате, и въпреки всички изпитания на физическия живот, вие ще знаете, че Бог е с вас. Ще знаете, че сте се запътили към Бога и ще знаете, че имате нещо важно за вършене. Вие ще знаете това, защото Бог е на света.