Как да се подготвите?

Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 22 октомври, 1993г.
в Болдър, Колорадо

За текста


Каквото четете в този текст е копие на оригиналния глас на Ангелското Съсловие говорещ чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук,оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите,е преведена на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие което наблюдава света. След това Ангелското Съсловие предава Божието Съобщение чрез Месията, което след това е записано и направено във вид възможен за представяне на хората.

В този забележителен процес, Гласа на Откровенията говори отново. Словото и Звука са на света. Вие бихте могли да сте получател на този дар на Откровението и бихте могли да получите неговото уникалното Съобщение за вас и за вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Обучението в Пътя на Великата Общност е уникално по своя характер. То зове различен вид интелигетност във вас и създава път към тази интелигентност, която е много по-различна от нормалните форми на образование. Тук вие не трябва да помните факти, диаграми, уравнения или детайли. Тук вие се опитвате да комбинирате вашия интелект с дълбокото си съзнание, съзнанието, което ние наричаме Знание. Тук се акцентира върху развиване на спокойствие и умение за обективно фокусиране върху неща – две много важни функции на съзнанието.

Понеже Знанието не мисли като личното ви съзнание, между тях трябва да се изгради мост. Изграждането на този мост дава възможност на Знанието да комуникира с вас и по този начин да получите неговото ръководство, неговата благословия и неговата закрила. Без този мост, вие ще се чувствате раздвоени между личното ви съзнание, което мисли по един начин и желае някакви неща и между Знанието, което мисли по различен начин и има много по-висока цел. Изграждането на този мост представлява целта на образованието в Пътя на Знанието във Великата Общност.

За да се подготвите, вие ще се нуждаете от няколко съществени неща. На първо място ще ви е нужна подходяща подготовка. Не можете да използувате човешката духовност, човешката философия, човешкия идеализъм и човешката мотивация, за да вникнете и разберете Знанието на Великата Общност. Вместо това, ще ви е нужна уникална форма на обучение, която ви представяме тук. Човешката мъдрост и разбиране могат да ви доведат само до тук. Това е висока планина, която трябва да изкачите. Ще се нуждаете от специална настройка, карта и път, за да поемете подготовката по Пътя на Знанието. В допълнение, ще ви е нужен правилен учебен план, инструкции, поведение, събеседници и метод за оценяване на прогреса ви. Както вече споменахме, учебния план е от съществено значение. Трябва да поемете по верния път нагоре по планината или ще се загубите; ще излезете на задънена улица и ще криволичите в несигурност в каква посока да поемете. Учебния план, който ви осигуряваме е създаден специално, за да даде възможност на мъжете и жените да имат по-голямо разбиране за живота – разбиране и перспектива от Великата Общност, която осигурява отправна точка, от която да погледнете себе си и другите с разбиране и състрадание.

Ако промените учебния план или го комбинирате с други познати вам неща, с които сте свикнали и които оценявате, вие няма да откриете верния път и няма да напреднете. Трябва да следвате пътя, както е даден – без да го променяте, без да премахвате или прибавяте нещо, което сте научили преди това. Тук трябва наистина да започнете като начални ученици. Забравете какво сте научили до сега. Оставете вашите идеи и философии. Не се опитвайте да приравните това обучение с нещо друго. Не се опитвайте да го продължите с нещо друго. Не можете да изучавате Пътят на Знанието от Великата Общност и да се базирате на предишно образование. Трябва да започенете отначало като начални ученици. Това е най-мъдрия начин, защото ви позволява да продължите с отворено съзнание и да изоставите ограниченията, които вашите предположения, вярвания и начин на мислене естествено ще ви насаждат.

Правилния учебен план изизква правилно поведение. Правилното поведение е това на началния ученик. Ако имате съзнание на начални ученици, това значи, че притежавате отворено съзнание. Така ще виждате нещата такива, каквито са, а не каквито си мислите и предпочитате да бъдат. Има голяма разлика между образованието в Знанието и образованието, което сте получили в света. В света вие винаги градите върху това, което сте научили в миналото и прибавяте нови неща към него. Когато напреднете, вие ставате по-избирателни за това, което учите, защото желаете да потвърдите наученото. По този начин желанието да научите, изживеете и правите нещо ново е загубено, заради вашите опити да потвърдите миналото. Вие сте изпълнени със страх и безпокойство за бъдещето, по-малко желаещи да виждате нещата каквито са и по-малко отворени за нови идеи, нови изживявания и нови възможности. Така съзнанието се затваря. То често прави това заради вярване, че е отворено и достъпно, но на практика е един филтриращ механизъм, през който много малко нова информация може да премине, както отвътре, така и отвън.

С какво е по-различен Пътят на Знанието? С какво е по-различна подготовката на изучаването на Знанието и Мъдростта на Великата Общност? Тук вие трябва да започнете отначало и постоянно да изоставяте неща, които мислите, че знаете, неща, в които вярвате, неща, за които вярвате, че трябва да бъдат на света и неща във вас и в другите, за които вярвате, че са истина. Трябва постоянно да сте отворени за нови неща. Това, което изживявате ще потвърждава Знанието във вас и ще отваря нови области на изживяване за вас. Тук вие ще се отдадете на авантюра в непознатото само със знанието и със силата на сподвижниците ви, която да ви подсигури. Такова отворено поведение е в основата на вашата подготовка. Веднага когато си помислите, че напълно разбирате учебния план и сте в състояние да го определите за себе си, вашия прогрес ще спре. Тук може да направите някои опасни и нещастни заключения.

Изучаването на Пътя на Знанието от Великата Общност е голямо начинание и подготовка. Не можете да го изучавате няколко седмици, месеци или години и да го научите напълно. Затова казваме, че няма живи учители на света. Има само напреднали ученици. Следователно опитайте се да бъдете напреднали ученици, което естествено ще изглежда като майсторство за другите. Ако обаче си помислите, че сте достатъчно напреднали в обучението си, вашето обучение ще приключи и съзнанието ви ще се затвори. Вие ще останете там където сте и ще започнете да буксувате на място.

Можете да видите доказателство за това в някои самопровъзгласили се за водачи хора, които заявяват, че знаят велики неща и имат велики методологии. Докато обаче тяхното съзнание е отворено и гъвкаво и може да се приспособява към нови изживявания, тези хора са все повече застопорени към миналото и все по-отбранителни относно своите позиции и разбирания. В резултат на това, те стават все по-селективни за това какво ще изживяват и все по-затворени за живота, за връзките, за Знанието и за истинската Мъдрост.

Правилното отношение трябва да включва воля за коригиране на всичко, което затъмнява възстановяването на Знанието – тези вярвания, поведения, амбиции, високо ценени нужди и лични търсения, които засягат и ограничават способността ви да изживявате живота какъвто е, какъвто ще бъде в следващия момент и какъвто е определен да бъде в бъдещето. Това изизква голям кураж и желание за откровеност. Това разбира се, далеч надхвърля определението и границите за честност на много хора. Вие трябва да продължавате да увеличавате границите на честността и да се завърнете при това, което знаете, което е по-различно от онова, което искате и в което вярвате. Това е акт на лична откровеност и изявление на истинска честност.

Вие трябва да обичате истината повече от всичко друго и вашата любов за нея трябва да расте. Трябва да можете да чувствате истината и да я различавате от други форми на стимулация – самооценка, удоволствие, задоволяване или нещо друго – защото истината притежава собствено уникално изживяване. Когато можете да я разпознаете, оцените и изживеете отново и отново, вие ще пожелаете да се завърнете при нея. Така ще се научите да взимате мъдри решения и ще сте в състояние да помагате на другите също да взимат мъдри решения.

Подготовката е изключително голяма и изизква време и търпение и затова ние ви препоръчваме и окуражаваме да продължавате бавно и постоянно напред. Ние ви окуражаваме да се упражнявате всекидневно, без да бързате и без да бъдете нетърпеливи. Има много неща, които трябва да научите през първата година. Има много неща, които трябва да научите през втората година, през следващата и през следващата година и така година след година напред. Не можете да видите какво следва по-нататък в подготовката ви.

Началните ученици винаги си мислят, че са на прага на реализацията. Междинните ученици си мислят, че са на прага на майсторството. Напредналите ученици разбират, че са пред прага на изучаване на следващата стъпка. Това е доказателство за зряло поведение, поведение, което осъзнава предизвикателството, трудностите, нуждите и наградите. Вие трябва да напреднете достатъчно много, за да придобиете такъв зрял подход. Напредналата възраст в живота обаче, не гарантира зрял подход. Напредването в Пътя на Знанието и напредъка в истинската подготовка са единствената гаранция за това. Това ще ви разкрие истинските уроци в живота, колко трудни за изучаване са те, колко необходимо е да бъдат изучавани и какви са резултатите от тяхното изучаване. Изживяването ви ще потвърди това.

Това ще ви даде възможност да давате мъдри съвети на другите и е причината, поради която единствено напредналите ученици в Пътя на Знанието, могат да обучават в Пътя на Знанието. Много хора желаят да предадат всичко, което са научили по възможно най-бързия начин и това е разбираемо. Не се опитвайте да претендирате за истинско разбиране, защото Мистерията винаги ще надхвърля вашето разбиране. Можете да представяте Мистерията само, когато се потопите в нея. Тогава можете да обучавате по напълно нов начин. Тогава ще разберете защо подготовката в Пътя на Знанието на Великата Общност е уникална в сравнение с всички останали форми на обучение. Въпреки неповторимостта на това обучение – неговата уникална цел и големите размери на реалността, която то ще ви разкрие – то притежава много общи неща с това, което сте научили вече на света. Нека ви обрисуваме това сега.

Обучението изизква мъдър инструктор, някой, който е компетентен и разбира учебния процес. Сами можете да напреднете само до там. Дори да се опитате да се самообучавате на обикновени и механични неща, вие сте податливи на сериозни грешки и напредъка ви ще изизква много повече време и енергия. Много по-добре ще бъде, ако намерите компетентен и умел инструктор. Ако се опитате да изучавате пътя сами, вие ще го направите по труден и бавен начин. Много хора поемат по този път, защото се страхуват да работят с инструктор или имат грандиозни идеи за себе си и мислят, че не им е необходим инструктор и ще могат да се справят сами. Някои хора не желаят да инвестират средства и време за своето обучение, въпреки че истинския инструктор ще им спести и време, и енергия, и средства в бъдещето. Вие сте разбрали вече това. За да тренирате някакъв спорт, изкуство или каквото и да е умение, вие се нуждаете от мъдър инструктор. Някой трябва да ви показва и да ви коригира в учебния процес. Обучението ви е показало, че трябва да практикувате това, което желаете да научите. Това е толкова очевидно и въпреки това много хора се опитват да открият лесен начин, за да съкратят необходимите години на труд, през които да изградят съзнание и да положат основите на Мъдростта. Хората казват,”Дайте ми отговора. Покажете ми метода. Покажете ми тайната. Мога да я използувам. Аз я разбирам. Няма да се проваля”. Колко глупаво и лишено от мъдрост е това.

Например, ако имате желание да научите технически умения, трябва да учите и практикувате. Трябва да имате добър инструктор, посока и цел, които да следвате. Трябва да следвате пътя, по който да напреднете в уменията и разбиранията си. Четенето на книги и посещаването на курсове може да ви даде само начална информация за подготовката. Това обаче, не е истинска подготовка. Само книга, която съдържа конкретни упражнения, може да ви отведе към подготовката и към по-нататъчния ви напредък. Въпреки това, вие ще се нуждаете от инструкции. Въпреки това, ще трябва да се свържете с тези, които са по-напреднали и по-мъдри от вас. Вие също така трябва да се свържете с тези, които са по-малко напреднали от вас. Тези, които са по-напреднали, ще могат да ви предадат своята Мъдрост и да ви помогнат да спестите време и енергия. Тези, които са по-малко напреднали от вас, ще могат да се облагодетелстват от вашите постижения и да оценят и докажат значението на вашето начинание.

Вашата подготовка разкрива, че се нуждаете от мъдри инструктури и от практика. Трябва да се упражнявате последователно, усърдно, търпеливо и ефективно. Не си мислете, че можете да научите важните неща за кратко време. Ако го сторите, вие ще поемете по дълъг и труден път. Не гледайте планината казвайки си, ”Аз знам по-добър път нагоре в планината!” Вие никога преди не сте били в тази планина. Вие не знаете какво значи да сте на такава височина. Вие не знаете какво изизква това от вас. Вие не знаете как ще ви въздейства околната среда. Вие не знаете пътя. Много хора въпреки това се катерят трескаво, опитвайки се да трасират пътя си и спират в невъзможност да продължат нагоре.

Светското образование ви разкрива и друга истина, която е приложима тук. Вие трябва да се потопите в подготовката си, за да напреднете, да разберете и да учите приложението на каквито и да е умения, които желаете да придобиете, да разберете и да сте компетентни. Вие не можете да се занимавате повърхностно с това и с онова, да правите малко от това и малко от онова. Ако ще бъдете ученици на Пътя на Знанието във Великата Общност, това ще изизква цялото ви внимание. Вие ще трябва не само да учите и разбирате човешката Мъдрост, но и Мъдростта на Великата Общност. Колкото и малко да напреднете в разбирането си за Великата Общност, това ще ви направи по-ефективни, по-способни, по-милостиви и по-състрадателни като личности. Вие ще сте в състояние да помагате на другите да се справят с обикновените и големите проблеми в живота си.

Вие се нуждаете от тази задълбоченост. Не е възможно да изучавате и да участвате в тази подготовка, докато се опитвате да учите още три или четири отделни неща, за които мислите, че са важни и след това да съберете всичко накуп. Пътищата имат различни посоки. Не можете да ги следвате всички наведнъж. Има много пътища нагоре по планината, но вие трябва да следвате един от тях и да бъдете на него. Ако преминете на друг коловоз, вие не знаете накъде ще ви отведе той.

Вие не знаете накъде вървите в живота си, но Знанието във вас знае това. Знанието ще ви свърже с тези, които са мъдри и с тези, които не са много мъдри. И когато сте готови, Знанието ще ви даде подготовката и учебния план, от които се нуждаете, за да напреднете.

Знанието ще ви отведе до тези личности, които могат да бъдат ваши истински сподвижници в голямото начинание в живота. Тези връзки се издигат над личното изтъкване, което хората отдават в своите връзки. Това са важни връзки, в които отдаването и посвещението, дълбокото разбиране и голямата оценка могат да бъдат открити. Вие ще се нуждаете от тези сподвижници, защото не можете да изучавате Пътя на Знанието във Великата Общност сами и защото истината е, че не сте сами. Трябва да учите тази истина и тя трябва да ви се показва по възможно най–конкретен начин.

Някои хора въпреки това желаят да вървят сами. Те нямат желание да се включват с другите, защото се страхуват да участват в нещо общо. Те не желаят да има други по-напреднали около тях, защото се страхуват, че техните ограничения, слабости и грешни предположения ще бъдат разкрити. Те предпочитат да вървят сами, правейки своите решения и заключения. Колко безнадеждно е всичко това.

Животът възстановява връзката ви с вас самите, с другите, със света и с Бог. Как можете да напреднете, ако откажете да сте във връзка, да споделите своите разбирания, да имате своите грешки коригирани и да се включите в голяма авантюра, която далеч надхвърля това, което можете да знаете и да разбирате като личности?

Знанието във вас изизква Знанието в другите да донесе всякакви позитивни резултати в света, защото Знанието е разкрито напълно в контекста на връзките. Тук нещата са познати и доказани. Това е мястото, където нещата се случват и правят света значим. Това е изразяването на Мъдростта. Не е мъдро да мислите, че можете сами да учите и да осъществите нещо. Като отделни личности, вие можете да сторите нещо много малко, но истината е, че не сте сами и трябва да научите това.

Знанието ще ви свърже с тези, с които трябва да се свържете. То ще доведе във вашия живот тези, които трябва да срещнете. Някои от тях ще прегрешат към вас, за да можете да си изясните някои неща и да избистрите съзнанието си. Други ще имат възможността да участват с вас в пътешествието. Това ще бъде такава голяма връзка между вас, каквато никога не сте откривали – нещо, което ви дава постоянство, значение, дълбок резонанс, голяма способност и съединяване на два източника на съзнание в една връзка, вървяща в една посока.

Както в изучаването на нещо в света, така и в изучаването на Пътя на Знанието от Великата Общност, вие се нуждаете от умения, за да оценявате правилно нещата. Те ще се появят от вашето развитие и зрялост. Ако например се учите да свирите на пиано, за да се оценявате правилно, вие трябва да напреднете до някаква степен в обучението си. Трябва да виждате ясно кое е правилно и кое не е. Това ще зависи най-вече от вашия опит с инструктора, който ви е научил на тези оценителски качества. Вашите грешки в изпълнението и упражненията ще ви посочат къде трябва да подобрите уменията си и тогава евентуално ще можете да чуете собствените си грешки и да видите къде е нужна корекция.

Само напредналите ученици могат да развият тези умения. Началните ученици не могат. Как биха могли началните ученици да оценят какво може да бъде усъвършенствано в тяхното развитие? Те могат да мислят, че не се справят много добре. Те могат да знаят, че не са добре подготвени, защото постоянно изпитват своите слабости и правят груби грешки. За да бъде усъвършенствано и завършено тяхното обучение, се изизква зрял подход. Придобиването на такъв подход изизква време и енергия, и ще бъде резултат от тяхното споделяне с тези, които са по-напреднали и които могат да ги обучават на такива оценителски умения и на дълбока чувствителност.

Развиването на тези умения зависи и от това, с кого споделяте вашето обучение. Те ще ви демонстрират както грешките, така и постиженията, за да можете да виждате и разбирате. Например някой, който се учи да свири на пиано, трябва да слуша други, които се учат да свирят, за да развие критично ухо и дълбока чувствителност за това, което е хармонично и за това, което не е, за това, което е ефективно и за това, което не е. Това пречиства неговото съзнание и неговата чувствителност.

Всичко това е много сходно с изучаването на Пътя към Знанието във Великата Общност. Напредналите раси във Великата Общност са разбрали, че никоя личност не може да притежава пълно Знание за Мъдростта. Всички се нуждаят от това, което е известно като Верификация или процес на преразглеждане на решенията и заключенията със Знанието. Верификацията е необходима, защото всеки е в състояние да върши ужасни грешки. Всеки се нуждае от верификация във физическия живот. Всички, които твърдят, че притежават пълната Мъдрост или мислят, че могат да се коригират ефективно и постоянно, допускат сериозна грешка и демонстрират липса на истинска зрялост в своето разбиране и обучение.

Верификацията е гаранция за успех във Великата Общност. Тя изизква и развива истински и значими връзки. Тя изизква от вас да бъдете отдадени на хората, които са отдадени на вас. Тя също така изизква да бъдете отдадени на Знанието заедно, да служите на великата цел заедно и да имате велико начинание и велика цел заедно.

Ние обучаваме и наблягаме върху това, защото нищо голямо не може да бъде осъществено самостоятелно и всички грешки възникват, защото някой действа без Знание. Тук нуждата ви от сподвижници и желанието ви за истината са изключително важни за вашия успех. Някой лош съветник може да наруши или затрудни вашия прогрес и да ви заблуди. Бъдете много внимателни при избора си. Как да избирате правилно? Тези, които напреднат в Пътя на Знанието, трябва да напредват в зрелостта и в разбирането си. Тези, които не могат или няма да напреднат обаче, правят това поради лични причини. Бъдете внимателни и съзнателни с тях.

В процеса на вашия напредък, вие ще се нуждаете от все по-високо качество на Верификацията. Ще се нуждаете от все по-силни сподвижници. Вие можете да отдавате на тези, които са по-слабо напреднали от вас, но не можете да разчитате на тяхната Мъдрост. Тук връзките ви стават все по-важни и по-важни. Затова казваме, че няма истинско майсторство на света, защото когато хората мислят за майсторство, те смятат, че могат да достигнат крайната точка на обучението си и да бъдат безпогрешни. Тук всякакъв род демагогия, тоталитаризъм и фанатизъм водят хората към нещастия и беди на света.

Когато напреднете, грешките ви ще струват все по-скъпо и ще трябва да се предпазвате все повече от тях. Тук ще се нуждаете от общност на Знанието – мрежа от връзки, която ще може да верифицира за вас и да ви върне обратно към Знанието, за да преодолеете личните си конфликти, които продължават да ви безпокоят докато напредвате. Тук вашата взаимна зависимост с другите ще бъде основата на вашите връзки и взаимната ви зависимост ще бъде напълно установена.

Както един майстор музикант има нужда да се свърже с други като него, така и вие трябва да се свържете с тези, които са напреднали със Знанието, защото те могат да верифицират за вас. Те ще могат да разберат вашата природа и вашата цел, вашите трудности и предизвикателства, неща, които другите не могат да видят и да разберат напълно.

Това са неща, които вече сте забелязали в своето обучение. Вие между другото не сте ги изпитали напълно, но ако погледнете и видите ще разберете, че правилния учебен план, правилното отношение, правилния инструктор, правилните сътрудници и възможността да оценявате собствения си прогрес са много важни. Ако някога сте прескочили началното ниво в изучаването на нещо, вие сте наясно, че съществуват нови прагове в обучението и нови изизквания за учене. Ние говорим за вашия опит и познание тук, но не очакваме да разберете напълно значението на това в контекста на учението на Пътя на Знанието във Великата Общност. Помнете, че ако мислите да следвате тази подготовка без мъдро напътствие, без правилен план, без правилно отношение и поведение, без добри сподвижници и без оценителски умения, вие дълбоко се заблуждавате. Пътят на Знанието във Великата Общност не е нещо, което ще научите през уикенда, за една седмица, един месец или една година. Това не е нещо, което можете да разберете напълно от една книга. Това е нещо много по-голямо. То е толкова голямо и въпреки това неговото величие е това, което връща величието във вас. Търсете лесното, удобното и познатото и ще си останете където сте, обвързани с миналото и с всички илюзии, които са ви измъчвали тогава, в невъзможност да продължите, да напреднете, да учите и да осъществите това, за което сте дошли тук.

Вашия зов е голям, защото целта ви е голяма. Целта ви е голяма, защото същността ви е велика. Същността ви е велика, защото вашия Създател е велик. Не се обезкуражавайте, а приемайте предизвикателството и сами предизвиквайте. Дошли сте тук да учите. Дошли сте тук да осъществите нещо. Защо да поемате по лесен и удобен път? Път, който води към голям провал в края на вашия живот, провал, който ще буди стрес и нещастие в живота ви. Няма удобство в комфорта. Няма изход в бягството. Няма облекчение в пасивността. Няма луксозност в лукса. Докато не осъществите своята мисия и цел тук, нещастието ще ви преследва и никакво удоволствие, лукс, отбягване или пасивност няма да може да го облекчи.

Затова се подготвяйте с правилния учебен план, с правилното поведение, с правилния инструктор, с правилните сподвижници и с правилните умения за оценка. Правилното поведение се базира на чувството на дълбока нужда, която е необходима дори в началото. Вие трябва да учите и вашето обучение трябва да ви отведе отвъд обичайната практика на човешкото образование, която е ограничена и специфична. За да учите нещо велико за живота и да правите велики неща в живота, е нужен различен тип подготовка.

Ние вече споменахме някои неща, които са сходни между обучението в света и в Пътя на Знанието във Великата Общност. Какви обаче са различията между тях? Различното тук е, че ще навлезете в Мистерията. Тук не можете да вземете с вас предишното, което сте научили. Малка част от онова, което сте научили до сега, ще ви бъде от помощ. Не можете да разчитате на вашата философия. Не можете да разчитате на чувството за това кои сте и не можете да разчитате на вашите идеи и идеали. Това, на което можете да разчитате, е спомена за това как сте научили нещо и какво е изизквало обучението ви. Тук вие премествате доверието си от вашите идеи към Знанието. Идеите изглеждат конкретни и ясни. Вие можете да ги контролирате. Знанието обаче не е конкретно и вие не можете да го контролирате.

Навлизането в Мистерията изизква голяма вяра – вяра във вас самите, вяра в Знанието и вяра във Великата Сила на вселената, която ви е пратила тук. Тази вяра е необходима в началото. Тя е необходима преди истинската увереност да бъде развита и разчита на постоянни основи. Вие се учите да разчитате на Мистерията, а не на конкретни и материални неща. Тук вие питате Мистерията да ви даде това, от което се нуждаете в материалния свят, вместо да питате материалния свят да ви даде това, което ви е нужно, за да функционирате в света на Мистерията. Вашето обучение и вашето изживяване тук са много различни. Вместо да поемате още и още нова информация, повече идеи, повече опит, методи и заключения, вие се отваряте за непознатото. Вие продължавате да питате Знанието да ви отведе до нови места и не се опитвате да контролирате и ръководите процеса.

Трябва да сте дисциплинирани и да учите да разпознавате пътя – да прозрете уроците, които трябва да бъдат научени, да прозрете връзките, които да осъществите и да прозрете вашите собствени мотивации като продължавате напред. Само по себе си, това е достатъчно изискване. Много малко са тези, които са успели тук. Така че не питайте и не очаквайте нещо повече. Когато ви даваме някакво предизвикателство, то ще изизква много време и енергия от вас. Това ще бъде достатъчно да ви освободи от бремето, от оплакванията и объркването, които ви държат оковани и прикрепени към старите идеи и начини, по които сте осъществявали нещата.

Изучаването на Пътя към Знанието във Великата Общност ви прави уверени. Не можете да разчитате на идеи и заключения, защото те могат да бъдат верни в този момент, но не и в следващия. Те могат да бъдат приложими в дадена ситуация, но не и в следващата. Дори да са ви служили добре в миналото, те могат да не бъдат ефективни за това, с което се срещате сега. Следователно не разчитайте на минали заключения в процеса на обучение.

Бъдете начални ученици. Отворете се. Не предполагайте нищо. Това ще ви направи наистина свободни. Това ви дава възможност да получавате инструкции. Това ви дава възможност да учите от тези инструкции. Това ви учи какво да учите, за да помагате на другите в живота. И когато напреднете, вие ще разберете от собствен опит, че тези, които са изпълнени с предположения, идеи и вярвания за себе си и живота, са неспособни и неефективни в изучаването на нови неща.

Следователно изучаването на Пътя на Знанието във Великата Общност изизква кураж, защото трябва да рискувате вашите идеи. Вие трябва да рискувате вашите заключения. И трябва да имате волята да продължите дори, ако не се чувствате уверени в себе си или в това, което правите. Пътят на Знанието ви отвежда от една фаза на увереност към по-голяма увереност и дори към още по-голяма увереност. Всичко това са прагове на изживяването. Като преминате първия, вие навлизате в период, в който чувствате, че не знаете нищо. Тук могат да се появят нови изживявания и ново разбиране, но вие трябва да позволите това да се случи.

Това е като фермер, който засява полето. След всяка реколта, полето трябва да се изоре отново и всичко изглежда пусто и празно. Няма продукция. Няма реколта. Няма доказателство за някакво изобилие. Всичко трябва да бъде посадено отново, за да може да има нова реколта през следващата година и живота да продължи.

Такава ще бъде вашата подготовка и вашето обучение в Пътя на Знанието във Великата Общност. Вместо натрупване, ще има освобождаване и свобода. Образование, което само трупа идеи, вярвания и опит пресища съзнанието и не му дава възможност да учи нови неща. Обучението в Знанието обаче, отваря съзнанието ви. Това е като да преминете от малка стая на разбиране в голяма стая на разбиране и от тази по-голямата към още по-голяма стая на разбиране. Като преминавате от познатата обстановка на сегашното ви разбиране в по-голям контекст, вие ще почувствате, че не знаете нищо. Вие още не сте се определили в този широк контекст. Вие още не разбирате неговите измерения и не знаете какво ви очаква там.

Отвореност, кураж и голяма мотивация в учението е това, което ще ви води напред. Тук ще откриете великата истина в живота: Само Знанието може да ви отведе до Знанието и само Мъдростта може да ви отведе до Мъдростта. Личните ви причини за следването на Пътя на Знанието във Великата Общност ще изчезнат, когато разберете, че това няма да ви даде повече пари, повече любов или по-големи предимства в живота – предимства, които вие определяте от позиция на личните ви цели. Тук ще трябва да избирате отново и Знанието е това, което ще ви помогне да вървите напред. Тогава ще видите, че предишните ви цели са били малки и егоистични и никога не биха ви задоволили. Вие можете да видите това, ако напредете и узреете във вашите оценителски способности. Когато станете честни и обективни със себе си, ще постигнете зрялост и в оценките си. Това е голямо постижение и ще ви е нужно дълго време, за да го постигнете. Неговите награди обаче са толкова големи, толкова ценни и трайни, че няма нещо на света, което може да се сравни с тях.

Пред вас се разкрива мистериозна подготовка. Както всяка друга форма на обучение обаче, тя изизква някои основни неща. Вие можете да използувате предишния си опит, за да си напомните кое е основното, какво трябва да изберете и какво да приемете като ученици. Отвъд това обаче, вие навлизате в много по-различна област. Само Пътят на Великата Общност може да ви обучава на Духовността на Великата Общност. Тук ви е нужна воля, за да прекрачите отвъд границите на човешкото мислене, на човешката вяра и на човешките предположения. Тук вие навлизате в нова и огромна арена на изучаване на живота, арена, в която предишните ви предположения и вярвания не работят и не могат да бъдат използувани. Трябва да ги изоставите на входа, преди да влезете в голямата стая, в големия контекст и в голямото изживяване.

Това е способност да бъдете празни и отворени и да прокудите идеите, на които сте разчитали преди. Тази способност ще ви помогне наистина да напреднете и да се превърнете в светлина на света, светлина, която да грее ярко. Какво друго са идеите, освен изгодни неща, с временна стойност? Какво друго са вярванията, освен неща, които ви помагат да виждате и да функционирате по-добре в живота, както се случва сега? Тези неща обаче, трябва да бъдат променливи или ще ви попречат да бъдете отворени за живота и ще работят срещу вас, когато изчерпят своята полезност. Като чифт дрехи, които са износени и са нужни нови, които да бъдат подходящи за условията, срещу които се изправяте и за собственото ви изживяване. Не гледайте дрехите си и не си казвайте, ”Това съм аз. Аз съм това, което е моето облекло”. Не правете това. Не гледайте също така вашите идеи и вярвания и не си казвайте, ”Това, в което вярвам съм аз. Това съм аз, защото така мисля.” Мисленето ви се променя и трябва да се променя. Позволете му да се променя. Това са временни средства. Те са като предписани очила, които ви помагат да виждате, но ако зрението ви се промени, вие ще се нуждаете от нови очила. Ако не сторите това, вашето зрение ще намалее и вие ще ослепеете.

Това, което е постоянно във вас, е Знанието. Вашият интелект е движещото средство за Знанието. Той е временен. Знанието е постоянно и безсмъртно. За да откриете вечния живот, вие трябва да отидете отвъд временния ви живот. За да откриете постоянната интелигентност, вие трябва да преминете отвъд временната ви интелигентност. Приемете това, което е постоянно и това, което е временно. Това ще ви даде свобода и гъвкавост в живота. Това ще ви позволи да научите велики неща, защото съзнанието ви ще се развива в тази посока, желанието ви за образование ще се развива и вие ще бъдете личност с младо и свежо, а не със старо и отбранително сърце.

Всичко това е част от вашата подготовка. Използувайте наученото, но позволете на идеите и заключенията ви да бъдат гъвкави. Позволете разбирането ви за вас самите да бъде гъвкаво, защото то със сигурност ще се промени и развие, когато напреднете по Пътя на Знанието във Великата Общност. Чувството ви за вас самите ще се промени от това да сте членове на вашето семейство, към това да бъдете членове на вашата общност или на мрежа от приятели, към това да сте членове на световното семейство и накрая да станете членове на Великата Общност. Какво огромно развитие е това и каква значителна начална точка в живота ви дава то. Колко напред тогава ще можете да виждате. Колко много ще можете да знаете. И колко значима ще бъде вашата помощ за другите, които желаят да учат и да знаят. В положението, в което се намирате сега, вие не можете да осъществите вашата цел и не разбирате истинската си същност, не можете да видите света и не можете да разкриете вашите връзки. За да сторите това, вие се нуждаете от начална точка. Вие трябва да сте много по-високо, за да погледнете надолу и наистина да видите земята под вас.

Следователно отговорът на желанието ви за истина, честност, мир и реализация – както и да желаете да го изразите и откриете – означава да откриете началната точка. Не можете да стоите там, където сте и само да получавате идеи и отговори. Трябва да се движите към различна позиция в живота. Трябва да имате голяма интелигентност във вас. Трябва да имате дълбока отправна точка и дълбоко съзнание във вас. Използувайки аналогията за планината, вие трябва да се изкачите над мястото, в което се намирате сега и да разберете своето положение. Тогава ще можете да се движите напред.

За да напреднете, вие не можете да стоите в подножието на планината фантазирайки и представяйки си как се катерите нагоре и какво е да сте на върха. Изживяването винаги е по-различно от представата. Изживяването ще бъде вашата инициатива. Ако стоите в подножието на планината, вие никога няма да познаете планината. Стойте си с вашите мисли и идеи, и никога няма да разберете истинската цел, значение и посока на живота. Защитавайте идеите си и те ще ви държат където сте, а Знанието ще ви отведе отвъд идеите ви към голямото разбиране, към голямата начална точка и към голямата арена на живота.

Ние ви показваме пътя към Великата Общност. Вие можете да учите и да разберете това, въпреки че сте граждани на вашия свят. За да сторите това не е нужно да пътувате в космоса, като много други раси, които не са учили Пътят на Знанието. Те гледат, но не виждат. Те допускат същите грешки като вас, въпреки че разбирането им за вселената е много по-широко от вашето и технологията и начина им на придвижване са много по-съвършенни от вашите. Ние говорим за нещо, което ще ви даде предимство в живота ви във вашия свят и дори предимство във Великата Общност. Технологията не е награда във Великата Общност. Предимството не е награда. Властта не е награда. Награда е Знанието и Мъдростта. Това е осъществяване. И това е, от което се нуждае света в този момент.