Духовност във Великата Общност

Духовността във Великата Общност представлява ново разбиране и по-голям опит за Бог и човешката духовност в голамата арена на интелигентния живот. Това е духовност която излиза извън пределите на раса, култура, религия и език, осигурявайки основата за опознаването и връзката между хора, народи и светове.

Духовността на Великата Общност представя част от теологията и космологията на Новото Съобщение от Бог. Тя разчиства пътя към по-пълното изживяване на Бог. Тя е за тези които не са открили духовния си дом в религиозните традиции на този свят и търсят духовна подготовка и насока в сегашното време на огромни промени и несигурност в нашия свят. Духовността на Великата Общност съдържа 27 глави, всяка от които дава отговор на фундаментален въпрос относно значението на живота, връзката ни с Бог и нашата съдба във Великата Общност на интелигентния живот във вселената. Тук също така е представен и Пътят на Знанието във Великата Общност, който е вътрешен път за подготовка и развитие включващ Новото Съобщение от Бог. Това е универсална духовна практика която е представена на света за пръв път.

Духовността на Великата Общност е първата книга от Том 2 на Новото Съобщение от Бог.

Съдържание

Глава 1: Какво е Бог?

Глава 2: Какво е Светът?

Глава 3: Какво е Жизнената Сила?

Глава 4: Какво е Знанието?

Глава 5: Каква е Човешката Цел?

Глава 6: Какво е Великата Общност?

Глава 7: Как се постига Мъдрост в живота?

Глава 8: За кого е предназначена Мъдростта?

Глава 9: Как Бог участва в света?

Глава 10: Как да се подготвите?

Глава 11: За какво е вашата подготовка?

Глава 12: Кого ще срещнете?

Глава 13: Какво трябва да се отучи?

Глава14: Какво трябва да се избягва?

Глава 15: Кой служи на човечеството?

Глава 16: Кои са Невидимите?

Глава 17: Как откровенията се появяват в човешкия живот?

Глава 18: Какво е човешка съдба?

Глава 19: Какво е религия?

Глава 20: Какво е религиозно образование и за кого е предназначено?

Глава 21: Какъв е Пътят на Знанието на Великата Общност?

Глава 22: Къде може да бъде открито Знанието?

Глава 23: Как се превежда Знанието във Великата Общност?

Глава 24: Какво представляват Стъпките към Знанието?

Глава 25: Какво е Благодат?

Глава 26: Кой е Исус?

Глава 27: Каква е еволюцията на религията в света?