Душата


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 2 ноември, 2009 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Всяко обсъждане на душата се отнася за вашето моментно състояние, степен на развитие и реалност, която можете да изживеете. Разбира се, голямо предизвикателство е да се изправите срещу някаква идея за духовна истина на света – всичко това зависи откъде наблюдавате и каква е позицията ви във вселената и Сътворението.

Следователно това, което е истина за тази реалност, може да не е валидно за някое друго измерение на реалността, което вероятно вие ще изживеете, когато напуснете този свят. Враждуването, споровете и войната за религиозни идеи е най-малкото глупаво и е изключителна трагедия в реалността.

Да мислите, че Свещените книги могат да ви разкрият Мислите и Волята на Бог е голямо подценяване, защото трябва да изпитате това на нивото на Знанието.

Религията е пътека към интелектуално задънена улица или пътека към откриването на душата и голямата нужда на душата да осъществи своята мисия и съдба на света, в служба към човечеството и света. Всички са пратени на света, за да му служат. Тази основна задача и намерение обаче, са загубени, объркани, корумпирани и са довели света до сегашното му състояние, което вие изпитвате.

И така въпросът, който възниква е: Какво представлява душата? Ние би трябвало да ви дадем обяснение за това с уговорката, че както това, така и всяко друго разбиране, което Ние ви даваме за нещата отнасящи се до вечността, ще се развива и променя успоредно с вашия прогрес. Това, което казвате на едно дете, не е същото с това, което казвате на възрастен. Това, което казвате на едно дете за Бог не е същото с това, което казвате на възрастен. Следователно степента на вашето развитие ще определи съзнанието и разбирането ви по отношение на реалността, която излиза отвъд този свят и отвъд този кратък период от живота, който вие наричате живот на света. Реалността на душата се включва в тази категория. Тя е създадена преди да дойдете на света и ще продължи да съществува след като си отидете от него. Вашето социално разбиране, което е изключително временно и поставя граници на времето и дейностите ви на света, ще ви даде само мигновена перспектива и понятие за нея.

Важно е да разберете, че вашата същност не е вашия интелект, вашите идеи, спомени, болки, недоволства и т.н. Повечето от това, което е създадено на този свят, ще си отиде с него.

Какво е душата? Душата е част от вас, която Бог е създал и която е постоянна. Тя е съществувала преди този живот и ще продължи отвъд него.

Тогава възниква въпросът: Какво представлява Знанието, за което говорите? Знанието е част от вашата душа, която не се е отделяла от Бог и затова може да отговори на Божията Воля, на закрилата на Бог и на Мъдростта на Бог, докато е част от личния ви живот и състояние, в този момент от съществуването ви на този свят.

И така по същество вашата душа и вашето Знание не са едно и също нещо във вашето изживяване. Вашата душа съществуваща в Разделението, е част от постоянната ви идентичност, която се е отделила от Бог. Но понеже вие не можете напълно да се отделите от Бог, тази част от вас, която не се е отделила от Бог, представлява спасителната ви милост.

Ако отново съберете Знанието и душата, то душата ще бъде завършена и нейното Разделение ще приключи. С други думи част от душата пътешества в живота като отделна същност, несъзнаваща и изплашена от това, че се противопоставя на неговата истинска реалност. Тази част от душата, която никога не се отделяла от Бог продължава сама, но откликва на нещо много по-различно и е много различен вид интелигентност.
Разделението никога не е завършено, защото не можете да се отделите от Източника. Вие можете да опитате да сторите това и да се посветите на това начинание, но няма да успеете да го осъществите. Ето затова всички души с течение на времето, което ще бъде в далечното бъдеще, ще се присъединят отново към Бог.

Отговорът е даден в момента, в който Разделението е осъществено, още преди началото на времето и пространството. Този отговор е даден, защото вие не можете да се отделите от Бог и това ще ви спаси на края. Без значение от религиозната ви принадлежност и вярвания, без значение от времето и културата – без значение в кой свят от Великата Общност на световете във вселената съществувате – това е вашето спасение.

Вашето завръщане при Бог е чрез Знанието, великата част от вас, която никога не се е отделяла от Бог. Ние използуваме понятието Знание, защото то е свързано със способността да имате дълбоко изживяване относно знанието и разпознаването. Знанието не е някаква информация или нещо, което учите в университета. Знанието не е система от вярвания, философия или теология. То е движението на Духа във вас.

Това, което казваме тук е, че Вашия Дух е раздвоен. Както виждате това е мястото, в което се случва Разделението. Това не е като да сте изхвърлени от Рая или да заплашвате, защото сте ядосани на Бог: „Аз ще създам своя собствена действителност!” или както спорят влюбените, „Ще се справя и сам! Аз нямам нужда от теб! Ще живея без теб. Ще се отделя”, или като някакво злобно излияние, както виждате.

Разбира се когато се отделите, вие страдате. Вие нямате сигурност, когато се отделите от своя Източник. Вие нямате чувство на постоянство и вътрешна връзка. Вие търсите убежище на света като личности. Вие приемате форма. Вие развивате интелект, за да се справяте в света, защото светът е трудно и непредсказуемо място. И от тази позиция на изолация, разделение и олицетворение, вие се опитвате да разберете какво е Бог.
Бог праща Месии периодично на света в повратни точки за човечеството. Тези откровения са завладявали мислите и фантазиите, те са променяни, използувани и изопачавани до там, че са изпълнени с истина и невежество. За да откриете своя път между тях, което вие наистина можете да сторите, трябва да отделите истината от невежеството.

Не можете да познаете Бог чрез интелекта си. Вашият интелект не е създаден, за да обхване нещо толкова велико. Интелектът ви може да резбере само други интелекти. Той може само да разбере неща, които са като него и то само до известна степен, а Бог не е интелект. Хората приемат Бог като личност или персонаж, но Бог не е нито едното, нито другото.

Бог същестсвува отвъд опитите ви да го определите, да го формулирате и ограничите. Това е като опитите на една мравка да разбере слънцето от вашата слънчева система. Тя може да получи силата на слънцето и да изпита всички дарове на живота си във вашия свят, но нейното разбиране никога няма да бъде пълно.

Целта на Божиите Откровения винаги е била да
възстановите дълбоката си същност и да поправите и прекратите Разделението. Вие не можете да се завърнете в Древния си Дом, в райското си състояние, докато това възстановяване се случва. Бог не може да прекрати вашето Разделение, защото Бог не го е създал.

Бог влияе на реалността, но не и на това, което не е реалност. Бог обаче е пратил Знание във вас на света. То е навсякъде с вас. По този начин, Бог не трябва да се грижи за вашия живот и да ви наблюдава персонално, защото Господарят на трилиони вселени не може да се ангажира с всекидневните ви дела, с вашите вътрешни конфликти, грижи и занимания. Да мислите, че Бог ви говори всеки ден, е да превръщате Бог във ваш персонален слуга, момче за всичко, като някакво нисше божество, което е ангажирано с това, което вършите.
Бог е Великото Привличане, което ви зове да се завърнете обратно, което ви зове чрез Божиите Емисари, което ви зове чрез истинските духовни учители живеещи на света днес, което ви зове чрез великите традиции въпреки разделението породено от техните грешки и недоразумения.

Бог ви е дал Знание да ви води, да ви защитава и да ви насочва към големи постижения на света. По този начин Бог не трябва да бъде нещо по-различно от това да бъде Бог. И вие трябва да живеете с реалността, че във вас има голяма истина – дълбоко съзнание, фундаментална етична основа, която не може да бъде заблудена, корумпирана и използувана за лични и егоистични цели.

Знанието не е продукт на вашия интелект. Вашият интелект е ресурс за Знанието. Но за да видите това, вие трябва да изместите фокуса на вашето възприятие за личността към много по-постоянната и дълбока част от вашето съществуване, за да разберете, че интелекта ви е чудесно средство за комуникация. Той е предназначен да служи на Духа, а не да го поробва и оковава.

Но повечето хора и дори тези, които твърдят, че са религиозни или религиозни лидери, не са изпитвали тази вътрешна революция, чрез която да се завърнат към своя Източник и към истинската си природа. Те разчитат прекалено много на своите вярвания и идеи, което не означава, че са стигнали далеч напред по тяхната духовна пътека, която всяка личност трябва да извърви.

Това е разликата между преписвачите-книжовници и тези, които са изпълнени с Божия Дух. Не съдете другите за това. Всеки изпитва трудности по пътя към своето самоусъвършенстване и себеоткритие. Много хора дори не са започнали този процес. Други изпитват затруднения още в началото. Трети имат затруднения и се опитват да открият своя път към тази планина.

Интелектуалното великолепие не е силата на Знанието. Запленяването и очароването на вашите слушатели с красноречие или с дълбоко изучаване на историята, не представя великата сила на Знанието във вас. Знанието може да говори чрез образовано съзнание. То може да говори чрез увеличаващ се интелект. И то ще прави тези неща в съгласие с това, което е подходящо за вашия живот. Но не бъркайте тези две неща, както го правят толкова много хора.

Вашата душа е загубена, но не напълно, защото е свързана с Бог чрез Знанието, чрез тази част от вас, която никога не е напускала Бог. Знание, което пътува с вас във всеки момент, всеки ден, във всяка ситуация, което ви напътства и насочва.

Вие обаче не можете да почувствате неговият съвет и да следвате неговото напъствие, защото сте изгубени и оковани в света чрез вашите фантазии и страхове, чрез вашите конфликти и непрощавания, чрез вашите болки, становища и постоянни вярвания. Това е като да сте в затвор в центъра на града, вашите ръце и крака да са оковани и да не можете да се освободите, за да напуснете града. Това е вашата корона от тръни. Това е вашия затвор.

Светът прославя брилянтния интелект и артистичния талант. Той възхвалява индивидуалните постижения. Но той не знае нищо за силата и присъствието на Знанието. Той ще почита своите светци, но само когато са мъртви и не представляват повече социален, политически и религиозен проблем.

Хората обаче все още могат да вдъхновяват другите, защото Знанието се движи до известна степен чрез тях. Знанието е навсякъде. Демонстрациите чрез безкористно отдаване, демонстрациите чрез окуражение и вдъхновение, демонстрациите чрез безкрайни форми на отдаване за доброто на хората и нациите по света са безбройни и очевидни.

Вие живеете в свят, който постоянно проявява и отрича Знанието. Къде ще насочите своето ударение тогава?
По своята същност това, което отрича Знанието е зло, защото то отрича Благоволението и Силата на Бог. Бог няма да ви съди за тези неща, но това ще отрече Благоволението, Силата на Бог и цялото решение, комфорт и сигурност, които ще се възстановят за вас с времето.

Да се завърнете при Бог не е само решение, което ще вземете някой ден. Това е фундаментална промяна на сърцето, която трябва да бъде проявена и показана в много ситуаци, водещи към многобройни кръстопътища и решения. И затова прогресът е стъпка по стъпка. Той нараства постепенно.

Бог няма да ви позволи да го доближите, защото желае да бъдете тук. Ангелите не желаят да бъдете близо до тях, защото няма да искате да живеете в този свят с всичките му трудности, разпокъсани и проблематични връзки. Бог желае от вас да погледнете света, но да сторите това със силата и присъствието на Знанието, което да ви води.

Така Разделението намалява стъпка по стъпка и малко по малко. Силата му отслабва. Влиянието му изчезва и то е заменено от голяма сила, присъща за вас и за всички хора на света.

Истинският акт на доброта може да бъде открит навсякъде, във всяка култура. Не е нужно да бъде превеждан на различни езици. Не е нужно да разбирате културата във всичките и измерения. Не трябва да сте високо образовани за това. Това е акт на универсално признание.

Светът се ръководи от страх – страх от загуба на нещо, което е нечие притежание, страх от смъртта, страх от непризнание, от отхвърляне, от отричане и изгнание. Това е сила, която съществува в Разделението. Това е нещо, което не е познато в Древния ви Дом.

Вие не можете да се завърнете при Бог, след като приключите с този живот, защото не сте готови за това. Вие не сте изградили достатъчно възможността си за връзки. Вие не сте разширили опита и изживяването на вашата душа, за да включите ефективно другите.
Дори да се превърнете в мъдра и напреднала личност на света, вие сте подложени на голяма проверка. Вие ще служите на тези, които са след вас. Вие може и да бъдете пратени някъде другаде във вселената, за да служите съгласно произхода и историята си. Ако напреднете в Знанието във вашия живот, Бог няма да прахоса това, защо вашият дар нараства чрез отдаването и допринасянето. Силата на Знанието нараства чрез допринасянето. Това не значи да напуснете материалния свят. Това означава да служите на много, много нива, далеч отвъд това, което вашето съзнание може да възприеме в момента.

Какво друго е Ад, освен да се завърнете отново тук и да вършите всичко отначало или да бъдете на някое друго, дори още по-трудно място? Да мислите, че отивате в Ада или Рая в Деня на Страшния Съд, в края на вашите дни – това е религия за малките деца, които не знаят нищо за Сътворението и за Божия План. Вашият успех няма да бъде похабен, а ще бъде подсилен и разширен в служба на отлъчените, които съставляват реалността на живота във физическата вселена.

Така вие виждате, че вашата душа нараства, а не изчезва. Тя се разширява. Тя не е вече малка светлинка, а съзвездие от светлини. Тя запазва нещо от своята уникалност, но нейната реалност и същност са базирани на силата на нейните вътрешни връзки. Понеже Бог е вашата първична връзка, вие се готвите за Бог като развивате връзки, които са истински и автентични и служат на великата цел във временния ви живот на света.

В този аспект, Адът е винаги временен. Волята Божия е да възстановите тази малка част от Създанието, която е пречупена и е загубила своята идентичност в други реалности.

Трагедията е във времето. Вие страдате във времето. Във времето вие губите много възможности. Във времето вие проваляте мисията си да бъдете на света. Във времето вие създавате още повече страдание за другите и за себе си и като резултат – утежнявате вашия проблем, задълбочавате вашата дилема и затъмнявате съзнанието си.

Разбира се съществува и по-лош Ад от този. Забележително е колко много страдание може да създаде и да понесе човечеството, както за отделната личност, така и колективно. Бог ще ви превъзпита най-накрая, но това може да се случи далеч напред във времето и до тогава вие ще продължите да страдате. Вие се лутате наоколо и прахосвате своето време.

Душата ви не може да се завърне обратно без възстановяване на Знанието. Мъдрата част от вас трябва да направлява глупавата ви такава. Тази част от вас, която не се е отделила от Бог, трябва да направлява тази част, която се мисли за все още отделена от Бог.

По този начин Бог не трябва да прави специално усилие за вашето изкупление, защото процесът вече е започнал. Нито Бог, нито Ангелското Съсловие трябва да бъдат ваши терапевти, наставници или персонални помощници. Хората си мислят, че Ангелското Съсловие е като тяхна персонална прислужница. Това разбира се е нелепо и абсурдно.

Невидимите или Ангелското Съсловие, които ще ви напътстват от време на време, трябва да наглеждат хиляди личности. Те няма да си губят времето с вас и с вашите нелепости. Но те ще отговорят в тези моменти, в които съзнанието ви се колебае и когато съществуват големи възможности за вас.

Тогава душата ви нараства, разширява се и се включва все повече към другите, успоредно с вашия напредък и с прогреса в духовното ви развитие. Вие вече не живеете за себе си. Вие живеете и за другите и за тяхното добруване. Вашето чувство за тях включва само вашето семейство, но може да обхване и други хора. То може да включи голямата панорама на връзките, отнасящи се за съседите и общността. Съществуват дори личности, които гледат на човечеството като на тяхна основна връзка. Това обаче е доста напреднала фаза и е характерна само за някои хора, които допринасят за голяма част от населението на света.

Голямата ви цел на света не е ваше изобретение и вие не можете да имате свои изизквания към нея. Тя трябва да ви бъде разкрита, а вие трябва да сте съгласни и да имате спокойствието и смирението да я получите стъпка по стъпка, защото не можете да я приемете наведнъж.

Вие разбирате, че вашето съзнание не е великата реалност, въпреки че сте му позволили да ви доминира, да ви контролира и сте се идентифицирали неподходящо с него. То е все още част от вашето съществуване на света. То все още ви разграничава по много начини. То е все още път за вашите вътрешни таланти, които изразяват себе си във връзките им с другите. Сега обаче вие слушате за велика сила.

Тази сила идва както отвътре, така и отвъд. Съобщения могат да бъдат пратени в съзнанието ви чрез Ангелското Съсловие, но най-важното е, че Знанието във вас потвърждава тези неща.

Знанието наистина е отправната ви точка. Това дори не е Бог. Вие не можете да фокусирате Бог. Вие можете да се фокусирате върху идеите си за Бог или във вярванията си за Бог, но какво от това?

Вие изживявате Бог посредством дълбоката връзка във вас, дълбоката връзка с другите и дълбоката ви връзка с Невидимите Сили във вселената, които насочват теченията на вашия живот.

Вашето съзнание е като повърхността на океан – бурно и непредсказуемо, безцелно, разбивано от ветровете на света, един ден спокойно, на следващия ден бурно. Вие наблюдавате повърхността и не можете да определите нищо за нея. Тя няма определена посока, освен ако не видите, че е направлявана от теченията, които са направлявани от небесните сили отвъд вашето лично изживяване и познание. Но дори отвъд това, океанът притежава дълбоки течения движещи водите на света по цялата планета, направлявани от велики сили, по-мощни от ветровете на света.

Както виждате вашето съзнание е разбивано от ветровете на света. Вие сте щастливи. Вие сте тъжни. Вие сте неспокойни. Вие сте непостоянни. Вие страдате от безполезни неща и преследвате безцелни неща. Вие сте в противоречие със себе си и с другите хора. Вие не знаете какво вършите и какво желаете – напълно объркани и противоречиви. Това е пълна бъркотия. Мислите ли, че Бог ще поправи всичко това вместо вас?

Бог ви избутва настрана и с течение на времето вие поправяте тази каша. Вие намалявате дълбочината на бездната от непримиримостта между вас и останалите. Вие се извинявате. Вие променяте поведението и идеите си. Вие дори променяте представата за себе си.

Ако хората нямат волята да сторят това, тогава нищо не се случва. Те могат да бъдат духовни лица, губернатори, президенти, крале. Те не могат да известят нищо, но те не са вече това, което са създали в себе си. Без Знание това е нищо – викове и крясъци, празни жестове, нечий плач във вятъра, забравен и незначителен.

Но вие сте значими. Вие не сте забравени и Бог говори отново, за да разкрие истинската същност на душата и нейното изкупление. Това е сърцето на всички световни религии, но това, което е в сърцето може да бъде прикрито от това, което е в съзнанието и в мислите.

Много хора с верски традиции и без такива се нуждаят от това разяснение, защото човечеството се изправя пред най-големите промени наближаващи света – огромни предизвикателства и трудности. Тези неща могат да извадят наяве истинските ви дарове и дълбоката ви същност, ако знаете как да им отговорите. Но за да отговорите, вие трябва да ги разпознаете и да се готвите за тях. И за това ще се нуждаете от помощта на Създателя, защото човечеството не осъзнава това и не е готово за него. Когато напуснете този свят, вашата душа ще бъде по-различна от това, което си мислите сега за нея. Когато напреднете и вашето съзнание се разшири, душата ви също ще се разшири и ще се превърне в съзвездие от светлини, вместо единична светлина, а също така определението и изживяването на душата ви ще бъде много по-различно.

Нека това бъде разбрано.