Единният Бог

Единният Бог е книга на откровенията която осигурява ново разбиране на естеството и реалността на Бог и Божия План както и Целта в света и във Велката Общност на живота във вселената. Тук е началото на следващата глава на прогресивните Откровения на Божието Присъствие и Воля за човечетвото.

Чрез великите Месии и Учения в миналото, тези съществуващи Откровения извират във времето, осъвременявайки нашите разбирания за Единният Бог и възстановявайки песоналната ни връзка с Божественото Присъствие в живота ни. Тези прогресивни Откровения продължават отново чрез Новото Откровение от Бог.

Словото и Звука са в света сега. Всяка глава от Единният Бог е откровение дадено да осигури ново учение за Източника на живота ни и нашата цел да бъдем на света днес. Всяка глава разтваря пред нас нова позиция от която можем да надникнем в сърцето на Бог, връщайки се отново към вселената и към неразкрития Божествен План за днешните времена и занапред.

Всяка глава от Единният Бог е откровение дадено от Източника, събрано в текст от Месията Маршал Виан Самърс.

Единният Бог е втората книга от Том 1 на Новото Съобщение от Бог.