Волята на Небето


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 17 май, 2011 г.
в Гленууд Спрингс, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


Много хора по света очакват завръщането на своя Месия, на своя Майтрея или на своя Имам. Бог обаче е пратил Новото Съобщение на света, Съобщение, което да подготви човечеството за голямата промяна наближаваща Земята и за срещата му с интелигентния живот във вселената, среща, която ще бъде много по-рискована и опасна, отколкото повечето хора могат наистина да предполагат.

Истинската човешка духовност ерозира навсякъде по света. Личността се отдалечава все повече от истинската си и дълбока същност, докато обществата стават все по-технологични и светски. Разделенията между религиите са изключително дълбоки и вредни, а разделението вътре в самите религии ще задълбочи още повече човешкия конфликт и нещастия в бъдещето в сравнение с това, което се случва в момента.

Да погледнете откровено на света означава да разберете, че трудностите в него надхвърлят възможностите на хората да разберат. Великите Вълни на промяната, които приближават света надвишават това, което хората и институциите могат да разберат и адресират.

Човечеството приближава повратна точка в своето развитие. То не може да се завърне към предишното си състояние. То не може да се върне обратно в своята история. То не може да потвърди разделението и спорните вярвания на своите религиозни традиции, традиции, дадени от Бог.
Божиите Откровения са нужни и са тук отново и Месията е пратен на света – смирен мъж, мъж без позиции в обществото, мъж без претенции и постижения, мъж чийто живот е закрилян и направляван за осъществяването на неговата мисия.

Хората ще спорят разбира се, нежелаещи и в невъзможност да преосмислят и преоценят своята позиция, както и да се открият за Новите Откровения. Хората си мислят, че познават Волята Божия за жителите на този свят. Те си мислят, че разбират значението на Откровенията и времето, в което те ще се появят. Хората си мислят, че разбират.

Но кой може да разбере това напълно? Кой е достатъчно мъдър и притежава такъв размах и възможност да разбере това наистина? То е отвъд човешките разбирания и хората трябва да бъдат достатъчно честни, скромни и смирени, за да разберат и предположат кога и как Създателят на всички вселени ще говори на тази мъничка планета.

Но човешкото невежество и арогантност са в опасна, стихийна и упорита комбинация помежду си. Тя е поляризирана и ще продължи да разделя човечеството – разделение, което ще ви отслаби допълнително пред идващите промени на света.

Новото Съобщение идва в чиста форма и за пръв път можете да чуете Гласът на Откровенията. Това е Гласът говорил на Мойсей и Исус, на Буда и Мохамед и на останалите велики Учители, които са останали неизвестни в хода на човешката история.

Сега не е време за грешки. Рискът е прекалено голям. Всичко е дадено в Новото Съобщение, за да бъде ясно. То осигурява собствени обяснения и учения, защото няма да бъде оставено на човешката интерпретация.

Късно е вече и човечеството не е подготвено, за да се изправи лице в лице със западащ свят и с реалността и трудностите на присъединяването си към Великата Общност на живота във вселенета

Вие сте на важен кръстопът. Лично за вас това означава, че животът ви е забързан, за да пристигнете на този кръстопът, да се подготвите и да се включите в него.

Но как това може да бъде осъществено без Новото Съобщение от Бог? Няма такава личност на света притежаваща достатъчно мъдрост, способности и възможности да се справи с това, което човечеството ще срещне в тази повратна точка към нов и по-предизвикателен свят. Кой на света може да подготви човечеството за живота във вселената, за новото присъединяване – присъединяване, което вече е започнало тайно и се осъществява от групи, които са тук, за да се облагодетелствуват от вашето невежество и суеверие?

Ако сте наистина откровени ще разберете, че никой няма толкова широко разбиране и такава дълбочина на възгледите си. Никой на света не разбира животът във Великата Общност и това, което хората мислят са проекции на техните страхове и фантазии, защото никое от тях не пресъздава това, срещу което вие ще се изправите в действителност.

Истинската същност на човешката духовност е толкова затъмнена, изопачена и напластена от традицията, ритуалите и интерпретациите, че дори дълбоките традиции на света, които са в състояние да осигурят стъпките, които трябва да направите, изизкват необикновен и мъдър учител, който да направлява всичко, което е напластено през десетилетията и вековете. Религията се е превърнала в успокояващо средство. Тя се е превърнала в развлечение повече, отколкото озарение и просвещение. Тя се е превърнала в нещо, към което хората се сремят, търсят удобство и утеха, вместо да осигурява подготовка за включването им в света по велик и по-дълбок начин.

Създателят знае всичко това разбира се. То е извън дебатите на по-високо ниво. То е отвъд всякакви спекулации и идеологии. То е отвъд теологията на една религия спореща с идеологията на друга религия. Това е човешки проблем създаден от погрешното човешко разбиране и от човешкото ограничение и мъдрост. Вие можете да спорите с Откровенията, но това са единствените Откровения без значение дали ги приемате или отхвърляте. Бог не се грижи само и единствено за този свят. Но Бог е наясно и знае за това малко място в огромната вселена.
Ангелското Присъствие наблюдаващо този свят, предава Волята на Създателя в думи и приложения, учения и коментари, които хората на Земята могат да разберат и приложат днес и утре и в идващите дни.

Вие сте помолени да получавате, не да съдите.
Вие сте помолени да се готвите за света, не да използувате религията като форма на бягство.
Вие сте помолени да почетете дълбоката си същност и да следвате Стъпките на Знанието, за да почувствате тяхната реалност.
Вие сте помолени да прекратите безкрайните конфликти и да не вършите насилия тук на Земята в името Божие, защото това е мерзост. Няма свещени воини. Няма нищо свещено в една война.

Вие сте помолени да учите и да се готвите за новия свят, за новата реалност и за възможностите, които се появяват при присъединяването ви към огромната арена на интелигентния живот във вселената.

Вие не можете да се самообучавате за тези неща, защото нямате необходимите знания. А да им се противопоставите би било израз на вашата ограниченост и погрешно разбиране.

Новото Съобщение е дадено на хората – не на специалисти или лидери, защото те са прекалено обвързани със своите позиции, не могат да видят какво наближава или не са в състояние да споделят истината с тези, които ги следват.

Новото Съобщение дава изключителна сила, но и голяма отговорност на личностите. Ако сте водени от силата на Знанието във вас, от дълбоката интелигентност, която Бог е поставил във вас, тогава няма да има насилия, войни и конфликти. Съществува само усилие за създаване на позитивни и съгласувани споразумения с другите. Това е работа за интелекта. Това е толкова голямо предизвикателство за вас, че ще ангажира цялата ви енергия, ако поискате да го осъществите.

Откровенията са отвъд реалноста и обхвата на интелекта. Те са отвъд реалността на вярванията и идеологията, защото Бог не създава вярвания и идеологии. Бог дава мъдрост, яснота и стандарт по който да живеете. Вие можете както да приемете, така и да отхвърлите тези неща.

Ако ги приемете, то трябва да ги приемете със съчувствие, без да ги използувате за оръжие, за подтискане или осъждане на другите. Да проклинате и осъждате другите и да вярвате в Ада е погрешно разбиране както на сегашните, така и на миналите Божии Откровения.

Да обявявате, че няма да има нови Откровения значи да афиширате своята арогантност и невежество и да мислите, че знаете повече от Създателят. Никой на Земята не знае какво ще стори Бог. Дори Ангелското Съсловие не знае това, а как е възможно тогава някой да прави такива изявления? Това естествено би било въплащение на невежеството и арогантността.

Никой на Земята не може да обявява, че Христос е единствения път към Бог, защото Бог е създал и други пътища. Кои сте вие да обявявате това? Това е неразбиране и объркване. Това е опит да поставите своите вярвания над нечии други, да направите своя учител и предствител най-велик и единствено достоен да бъде следван. Не такава е Волята на Небето. Това е само и единствено признак на човешкото невежество.

Светът срещу който ще се изправите изизква голяма човешка взаимопомощ, състрадание и отдаване, в противен случай светът ще се превърне в театър на военни действия за тези, които ще се борят за оставащите природни ресурси и за тези, които ще защитават своите богатства, докато другите народи рухват и западат.

Изизкванията за човечеството ще бъдат огромни и ще ви бъдат необходими състрадание и мъдрост, за да откликнете на този повик. Хората обаче са много разделени. Религиите са прекалено раздробени. Всички са срещу всички в името на своята национална независимост или в името на Волята Божия, а това води до хаос и разрушения.

Затова са Новите Откровения на света. Тук вие не славите Месията като Бог, а го почитате като Месия. Тук вие не обявявате своите идеи над нечии други, а разбирате, че идеите са само полезно средство, което да се използува от великата сила във вас и че истинската правда е отвъд реалността на интелекта, който никога не е бил създаден да разбира великата същност на живота. Волята Божия е хората да се обединят и да се готвят, за да преминат Великите Вълни на промяната и да бъдат готови за срещата и включването си към живота във вселената по такъв начин, че човешката независимост и свобода в този свят да бъдат опазени.

Вие се изправяте срещу нечовешка вселена, където свободата е рядкост и хората трябва да бъдат много предпазливи и внимателни, защото болшинството от нациите представени в нея никога не са били свободни или тяхната свобода е била подтъпкана.

Изизкванията на Великата Общност са огромни. Не можете да сте в постоянен конфликт тук на Земята, да оцелеете и да сте свободни в тази огромна арена на живота. Това не е вярване или перспектива. Това е необходимост.

За да можете да оцелеете в сегашното положение на природни аномалии и увеличаващи се политически и икономически катаклизми и трудности, вие трябва да се обедините и да си помагате. Вместо да враждувате помежду си, вие трябва да намерите път за осигуряване на достатъчно храна, вода и енергия за хората по света. Това ще бъде най-належащата и основна нужда в бъдещето на Земята.

Хората, които мислят по друг начин живеят в миналото. Техните предположения са от миналото. Те не могат да видят какво се случва в настоящето и какво приближава на хоризонта. Те живеят в черупката на собствените си вярвания и предположения и са слепи за действителността на света в днешния и утрешния ден. Те мислят, че включването им във вселената зависи от човешките открития, но това се случва много рядко във вселената. Обикновено интервенцията се появява, когато нациите станат силни и обединени. Тогава е най-голямото предизвикателство за тяхната свобода и независимост.

Нуждата от образование и подготовка за живота и оцеляването ви в новите условия на живот в новия свят са изключителни и това е наложило появата на Новите Откровения от Бог. Разбирането на природата, целта и обединението на човешкия дух трябва да бъде приоритет номер едно, защото човечеството няма да намери сили и единство, за да отговори на промените и предизвикателствата пред които се е изправило.

Новото Съобщение носи поправки и разяснения, които са необходими, за да могат всички религии на света да донесат мъдрост на хората, а не само конфликти и раздори подклаждащи верски фанатизъм. Всички те трябва да отдадат своя принос за това дело. Всички те са важни и никоя от тях не е по-важна от друга. Да се мисли така не е Волята на Небето, защото само обединено човечество може да се справи с предизвикателствата на живота в новия свят и да опази свободата и независимостта си от силите във вселената. Времето е настъпило. Вие живеете във времената на Откровенията. Това е скъпоценно време. Това е трудно време. Това е объркващо време. Време с огромни последствия.

Вие сте първите, които ще откликнат на Новите Откровения. Това е с определена цел. Нищо не е инцидентно. Вие, които се опитвате да планирате собственото си осъществяване в живота още не разбирате, че имате велика съдба тук, съдба, която ще бъде изразена чрез живота ви, но и съдба, която ще споделите с другите, защото никой не е дошъл случайно на света.

Всички вие сте пратени тук, за да се справите със състоянието на света. Но тази подготовка се осъществява на дълбоко вътрешно ниво на Знанието. Това е част от вас, която никога не се е отделяла от Бог. Това е част от вас, която е истинската ви съдба. Знанието е това, което вие е довело на света. Знанието е това, което ще ви води на света и то е това, което ще бъде с вас отвъд този свят.

Отлъчените са изкупени чрез Знанието. Глупаците се превръщат в мъдреци чрез Знанието. По този начин Бог изкупва не само хората, но и Създанието, което живее в Разделение във физическата вселена, която вие само можете да си представяте.

Волята на Небето е да откликнете на Новите Откровения. Волята на Небето е да учите Стъпките към Знанието – търпеливо; без предположения; оставяйки настрана вярванията, предпочитанията и страховете си и да продължавате, за да бъдете силни, обединени и с голяма цел във вас. Волята на Небето е да споделяте подготовката си съзнателно с другите и да сте обикновено средство за изразяването на Новото Съобщение.

Волята на Небето е човечеството да расте, да помъдрее и да пази света като се превърне в свободна раса във вселената, където свободата е много рядка и недооценена.

Волята на Небето е да прекратите безкрайните конфликти, защото не можете да си позволите да унищожавате градовете и населенето си. Нуждаете се от ресурсите на света, за да се справите с Великите Вълни на промяната, които приближават на хоризонта.

Вие не живеете в миналото. То е приключило. Вие живеете в нов свят – свят с променлив климат и природни условия, свят на намаляващи ресурси, несигурен свят в който човешката цивилизация е застрашена.

Но кой може да види това? Кой може да чуе това без своите идеи, мнения и вярвания, а дълбоко в себе си. Кой има куража да се изправи срещу това? Кой е достатъчно смирен, за да се изправи срещу Новите Откровения? Кой може да признае, че Бог има още какво да каже на хората и да изостави своята справедливост и всичките предупреждения и декларации, които ги съпътстват.

Волята на Небето и намеренията на хората са все още много различни. Светлината се превръща в мрак и времето намалява. Няма повече място за глупости и отричания.

Това е времето на Откровенията. Това е дар за хората, който да бъде получен или отхвърлен. Това е бъдещето за човечеството, което трябва да се осъществи или да пропадне. Това е обещание за човечеството, което да бъде разбрано и представено или пропиляно и прахосано. Това е много важно решение, не само за хората по света, но и лично за вас.

Всичко зависи от решението на отделната личност и затова Новото Съобщение говори директно за това. То не представя нова система на вярвания, нова идеология на която всеки да се отдаде и да бъде подтискан. Хората сами трябва да открият детайлите. Но те трябва да имат истинска мотивация и всичко да бъде съзнателно.

Трябва да бъде пределно ясно с какво се захващате и срещу какво ще се изправите в бъдещето и това ще смекчи вашето грешно и разрушително поведение. Това ще ви накара да направите пауза преди да нападате или осъждате другите хора и народи. Това ще намали естремизма, фундаментализма, арогантността и невежеството, които се ширят с такава сила и красноречие по света.

Трябва да чуете това със сърцето си. Не го отлагайте във времето, защото всеки ден е важен. Не можете да продължавате да прахосвате времето си.

Месията е тук. Той няма да бъде на винаги на света. Вие сте благословени да го чуете и евентуално да се срещнете с него. Той носи в себе си Откровенията, които са записани на книги и елекронни носители. Приемете го. Чуйте го. И вашият живот ще бъде демонстрация и доказателство на това, което е в него, с него и се изразява чрез него.