Крачейки с Месията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на
Маршал Виан Самърс
на 21 октомври, 2012г.
в Куала Лампур, Малайзия

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.


Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


Всеки, който може да приеме Откровението скромно и честно, ще крачи с Месията. До някаква степен, повече или по-малко всички ще правят това, което прави той. Те ще следват пътя, който той е начертал за всеки.

Всички истински ученици ще вършат това естествено, защото всички те ще следват Знанието, ще практикуват Стъпките към Знанието и ще строят здрави основи за великия си бъдещ живот посредством Четирите Колони на развитието – Колоната на Връзките, Колоната на Работата и Осигуряването, Колоната на Здравето и Колоната на Духовното Развитие.

Да крачите с Месията означава да разбирате Откровението по начина, по който се отнася за вашия живот и за живота на тези, върху които вие ще влияете.

Това е велик зов, както виждате, но преди да давате, вие трябва да получите и да се готвите, защото все още не сте готови за този велик живот. Вие не сте готови за великата цел, която ви очаква толкова дълго време да започнете.

Първо, трябва да позволите на Знанието да пренареди живота ви и да внесе хармония, баланс, цялостност, цел и значение в него. Това ще отнеме време, защото има специфични неща, които трябва да бъдат премахнати и такива, които да бъдат инициирани и продължени.
Повечето хора все още не са готови да предприемат такава трудна подготовка за себе си и за другите, видими и невидими, които зависят от тяхното развитие.

В началото хората си мислят, че пътешествието е само за тях, за тяхното щастие и задоволяване, но то е наистина нещо много по-велико от това. И когато продължат, те ще открият, че учат не само за себе си, но и за другите, а по своя скромен път и за целия свят.

Бог желае човечеството да учи Пътят към Знанието на Великата Общност.

Волята Божия е човечеството да се обедини, за да опази човешката цивилизация пред лицето на огромните промени наближаващи света.

Волята Божия е човечеството да се подготви за своето бъдеще и за своята съдба във Великата Общност на интелигентния живот във вселената.

Волята Божия е религиите да си взаимодействат помежду си, защото всички те са рожби на един и същ Източник. Ако са разбрани правилно в Светлината на Новите Откровения, всички те служат на една цел и един резултат – запазване на Знанието живо на света и възможност на хората да открият своя велик живот и своята цел в събитията на Земята.

Трябва да разберете, че вашата съдба е свързана с Месията, защото той носи Откровението, което ще разкрие великата ви съдба и възможности в бъдещето.

Както виждате съдбата е всичко и всички са пратени на света за по-велика цел. Ако тяхната цел се открие и изпълни достатъчно, тогава те са изпълнили своята велика съдба.

Но уви, повечето хора не са открили това и изграждат живот, който не е насочен към него. Те са изгубени в света – изгубени и нещастни. Дори да са богати и да имат привилегии, които всеки желае, те са изгубени и нещастни. Животът им е празен. Те не могат да бъдат задоволени.

Само Знанието може да изпълни живота ви и то идва от Бог. Знанието е свързано с вашата цел и съдба, а вашата съдба е свързана с тези хора, които ще споделят нейното проявление.

Но когато Месията се появи, това, както виждате определя директно и индиректно посоката и съдбата на много хора по света. Да мислите различно от това, е да пропуснете един от основните компоненти за вашето самооткритие. Това е, което ви спасява от Разделението, както виждате: разбирането, че свещените връзки определят смисъла и значението на живота ви и че тези връзки са определени преди да дойдете на света. Как ще ги откриете и дали изобщо ще успеете да ги откриете, зависи от много случайности тук на Земята.

Вие обаче не можете да промените реалността и значението на вашата съдба. Вие не можете да я промените, за да посрещнете вашите цели и предпочитания.

Тогава съзнателния ви ход напред с Месията, започва да резонира с тази велика цел, което ще ви окуражи, ще ви даде смелост и сила, които нищо друго не може да ви осигури.

Тези неща са свързани с вашата съдба, а не с вашите амбиции и дейности.

Да получите Откровението означава, да крачите с Месията. Да крачите с Месията означава, да получите Откровението.
Въпреки че той няма да бъде винаги на света, да учите от него в годините, в които е на Земята, е изключително важно за връзката ви с него, защото той е носител на Новото Слово и Новото Учение на Бог за света. Той е семето на Знанието и Мъдростта на Великата Общност в света. Никой друг освен него не може да стори това за човечеството.

В светлината на това, Небето го наблюдава с голяма надежда за хората и всички, които се свържат с него и споделят съдбата му, също са голяма надежда за човечеството. Въпреки че има и други надеждни личности и велики движения на света, нищо няма това основно значение за бъдещето на човечеството – бъдещото му добруване, бъдещия му успех и бъдещото му изкупление – като това.

Всички религии в света ще бъдат включени. Всичко добро ще бъде включено. Всичко, което е било създадено и е от значение, ще бъде включено. Всеки, който чувства истински повик ще бъде повикан, повлиян и засегнат, ако има възможност да получи и изпита Откровението.

Няма нужда от защита на нечии религиозни вярвания, ако това ви предпазва от получаване на Словото Божие за това време и за времето напред.

Тези, които са смирени в Светлината на Откровението, ще изразяват своята смиреност и своята почит. Тези обаче, които нямат тази смиреност, ще страдат и ще се борят, мислейки, че техните идеи и вярвания са истината, а всъщност те са истина само отчасти, защото истината далеч надхвърля тях и техните разбирания.

Да крачите с Месията означава да живеете както живее той, да приемете и усвоите Откровението и всичко, което то осигурява за всеки аспект на вашия живот. Това означава да разберете, че сте част от нещо много голямо. Дори в този момент, в неговото скромно начало, дори без известност на света, дори без престиж – без големи монументи, без церемонии, без почитта на хора отвсякъде – вие сте част от нещо в началото, в самото начало.
В тези свещени години от живота на Месията, кои ще го съпровождат? Кои ще му помагат? Кои ще получат дара от него и кои ще го споделят с другите?

Това е времето на Откровението, както виждате. То се случва веднъж на хилядолетие и вие живеете в това време. Не хвърля ли това Светлина на вашата велика цел на света? Не е ли практическото значение на това, защо сте пратени тук и какво трябва да сторите? Не ви ли свързва това със Знанието във вас, което е свързано със Знанието във вселената и със Създателят, който е неговия Източник?

Дори да сте сами в получаване на Откровението след като продължите, вие сте част от тази действителност. И тя ще расте естествено за вас, защото се излъчва отвътре навън – стабилизирайки външния ви живот, повлиявайки на вашите ценности и приоритети, давайки ви дълбока увереност и голяма сила.

Дори да сте в самото начало, това е голяма възможност за вас. Това разбира се е и благословия. В самото начало вие не можете да прецените колко съвършена е тази благословия и няма да можете да сторите това дълго време, измъчвайки себе си – опозицията във вас, която е създала Разделението за вас и опозицията на света, която задържа хората от получаване на Силата и Благоволението на Създателя, изразяваща себе си сега в радикално променящия се свят.

Трябва да изучавате Стъпките към Знанието или тези неща ще бъдат само вярвания и идеи, с които ще се съгласявате или не. Но вие още не сте свързани с реалността на Откровенията и затова няма как да знаете. Затова и вашето отхвърляне е породено от страх и невежество и приемането ви не е автентично, защото реалността не е достатъчно силна във вас и не може да разкрие своето значение, цел и огромна цена за вашия живот.

Не всички ще трябва да получат Новото Откровение от Бог, но много от вас ще го получат по света, за да може то да влезе в сърцата и душите на хората и да излъчва своята мъдрост, сила и ефикасност дори за тези, които няма да го получат, тези, които не знаят за него, тези, които са в голяма нужда, тези, които са обладани от голяма бедност и подтисничество, тези, които управляват световните правителства и големия бизнес и всички останали по света.

Мъдростта и силата на Откровението ще се разпрострят навсякъде, попивайки в съзнанията и сърцата на хората, носени сега от тези, които споделят съдбата дадена от Месията при неговото съществуване на Земята, дадена от Откровението, дадена за ползата и откритието на хората навсякъде сега и в бъдеще.

Тези, които крачат с Месията в това време на Земята ще бъдат смятани за щастливци, че са имали тази възможност, от всички онези в бъдещето, които не живеят или не могат да отговорят в това време.

Вие все още не можете да видите значението на това, което ви се дава, защото сте загубени в света. Затова трябва да слушате, да мислите и да отворите себе си за Откровението, за да може то да се разкрие в собственото ви изживяване. Тогава реалността му ще се появи естествено, защото тя идва от най-естественото място във вас.

Да крачите с Месията означава да се изправите срещу бедите, срещу които е трябвало да се изправи той, носейки Новото Откровение на света – в свят на спорове, конфликти, страх, съмнения и раздразнения; свят, където дори религиите са изправени една срещу друга и са използувани за политически цели, генериращи конфликт, раздори и насилие.

С изчерпването на ресурсите в света, тези конфликти ще се изострят и хората ще се поляризират още повече в своите народи и между отделните нации. Какво друго може да преодолее тези нарастващи трудности и опасности от война, които те ще предизвикат, освен Светлината на Откровението, която ще ограничи тези дейности и ще активира разпознаването, което всички хора на света трябва да правят за опазване на цивилизацията и за щастието на света, за да може той да се присъедини към Великата Общност на живота, като свободна и самоопределяща се раса?

Ако можете да откриете големите предизвикателства пред вас и нещастията, които ще срещнете, вие ще откриете важността на вашия живот, важността на Откровенията, значението на Месията крачещ по света и възможността да крачите с него.

Но вие трябва да притежавате силата на Знанието и реалността на Откровението да ви даде смелост да се изправите срещу такива големи и монументални задачи, знаейки, че ще играете своята малка, но важна рола и че ако достатъчно хора могат да отговорят, тогава човешкото бъдеще ще бъде дори по-надеждно и по-полезно. Шансът, че можете да избегнете притегателната сила на войната и конфликта ще расте, ще превъзмогне тези тенденции и човечеството ще е в състояние да преодолее това препятствие към нов свят, нов живот и голямо бъдеще.

Великата Любов на Създателя във време на големи изпитания прави възможно всичко това. Дори да изглежда невъзможно, дори да виждате пътя, дори всичко да работи срещу това, Знанието ще ви носи напред, за да продължите своето пътешествие и да крачите в Светлината на Откровението.

Знанието е силата отвъд всички сили. То е куража отвъд всички куражи. То е силата и куража, които не предизвикват конфликти и войни. То не мрази. То не съдържа отмъщение. То не е арогантно и невежо. То не поставя хората с позиции на власт над всички други. То дава власт на всички, в зависимост от тяхната същност, цел и предназначение на света в това време.

Това ще даде на много хора сила със Знанието, за да промени хода за човечеството. И хората трябва да бъдат в съгласие помежду си, за да имат сила и сътрудничество. Това е за вас, като виждате. Всичко това е за вас и защото сте дошли на този свят. Това не е философия. Това не е само още един подход. Това не е още едно учение. Това е Учението за тази епоха и за това време. Толкова голяма претенция може да бъде доказана само с велико Учение и то ще бъде известно за вас само, ако получите дара на Откровението – неговите практики, неговата визия и реалност.

Задачата на Месията е много трудна. Тя му е отнела години да се подготви и още 40 години да получи Откровението. Четиридесет години, за да имате шанс, да имате възможност, да има надежда за човечеството, да може то да се подготви за голямата промяна наближаваща света и за трудната му среща с интелигентния живот във вселената.

Животът на Месията и живота на тези, които са с него и му помагат, са в основата на приемането на голямото обещание за човечеството. Месията не би могъл да стори това сам. Нужни са и други, които да крачат с него, да говорят вместо него и да споделят Откровението с него.

Всеки е повикан за велика служба в това велико време. И отсега нататък нищо няма да бъде нормално или стабилно в света около вас, когато изкачвате склона на Великите Вълни на промяната.

Нуждаете се от тази вътрешна сила да запазите своя баланс, когато водите се развълнуват, когато вашия кораб се люшка насам-натам и когато несигурността, враждебността и яростта на хората около вас се увеличат. Ще ви е нужен компас, барометър и баласт, за да удържите живота си стабилен в наближаващите размирни времена.

За да споделите това, трябва да крачите с Месията и да го помните в съзнанието си. Той е тук да ви служи, както и вие сте тук, за да му служите, не персонално, а с усилията си да спасите човечеството от незнайните беди, срещу които се изправя то сега и в бъдещето.

Откровението и неговата реалност е това, което ви спасява от риска и нещастията на Разделението. Силата на Знанието във вас, което Бог ви е дал за това време и за тези условия е това, което възстановява вашата целокупност, вашата сила, вашия кураж и вашата решителност.

Вашите връзки са много по-важни от вашите идеи, вярвания и от всичко, което вашия интелект може да създаде и събере. Не мислете, че някоя велика идеология може да противостои на големите промени, които наближават света. Не мислете, че красива теология може да противостои на изизкванията и трудностите на променящия се свят. Не мислете, че добрите намерения имат силата да преодолеят страха и несигурността, които виждате около вас и дори във вас.

Това е зов да бъдете силни, решителни, да надживеете дребните неща, да оставите настрана малките страсти, да изградите голяма сила и основа в Четирите Колони на вашия живот. Това прави Месията. Това е, което той изизква от вас – за вас, за другите и за света. Това е силата, която ще липсва на другите. Това е яснотата, която ще липсва на другите. Това е спокойствието, което ще липсва на другите. Кой ще осигури и ще им даде това. Как това ще бъде поделено в свят на нарастваща тревога, несигурност и конфликт?

Това е въпроса и въпросите, които да си задавате и върху които да мислите. Не е случайност, че сте чули за Откровението. Трябвало е да бъде така, както виждате, защото това е част от съдбата ви. Дори да сте критични, дори да не сте сигурни, дори да сте подозрителни, мислейки си, че това е заблуда от миналото, не е случайност, че сте го открили във времето на Месията.

Някой ден той ще си отиде от този свят и неговата мъдрост ще бъде записана и запазена за хората. Съобщението е дори по-велико от Месията, Съобщение дадено внимателно, с многократни повторения, много ясно представено, за да не бъде обърквано с други неща. Вие също не трябва да сравнявате Новото Откровение с други неща, защото то представлява ново начало във вашето разбиране и начало на нов живот за вас.

Такава е неговата сила и неговото значение. Такава ще бъде нуждата от него в бъдещето. Вашият предишен живот ще бъде жертва на раздорите на света. Вашата отминала позиция ще бъде уязвима. Старите ви идеи и поведения могат да работят във ваш ущърб в променящия се свят около вас.

Вие ще се нуждаете от нов живот в нов свят. Нищо повече и по-малко, както виждате. Това ще ви осигури нови връзки и ще възстанови старите, които могат да бъдат възстановени.

Това е част от дара на Месията за вас. Той не е само носител на Съобщението, той го живее, демонстрира го и е преминал много беди и несгоди, които и вие ще срещате по пътя си и дори ги изпитвате в този момент.

Нека благословим тези, които крачат с Месията, които споделят тази реалност и я прилагат за своето възстановяване и за дара, който трябва да бъде даден на другите в свят желаещ да възстанови тяхното достойнство, тяхната сила, техния кураж и истинска посока в живота.

Това е великия живот и голямото обещание и той няма да се покаже в нормални условия. Ако търсите тих, спокоен и удобен живот, вашия вътрешен свят никога няма да се покаже. Ако търсите само щастие, вие ще бъдете заблудени и ще пропуснете голямата възможност да дарите вашите дарове на свят в нужда.

Нещастията в света са тези, които ще извикат това от вас и ще ви убедят, че нямате друга алтернатива. Нямате изход. Няма измъкване във фантазията, в преследване на щастие или в идеалистичен живот на света, което започва да разклаща сигурността и спокойствието на човешката цивилизация.

Когато накрая разберете това и имате куража да се изправите срещу него ще установите, че трябва да отговорите на тази огромна възможност. Тогава ще разберете Откровението, което Бог е осигурил и ще сте наясно, че трябва да сторите това.

Нека благословията на Небето бъде с вас и с всички тези, които могат да крачат с Месията – с разбиране, с дух, с чувство, за да дадат сила на Откровението и обещание за вашия живот, защото те са едно и също нещо.