Разбиране на Новия Месия


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 25 април, 2012г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


Днес Ние трябва да говорим за разбирането на Месията.

Има хора, които ще приемат с отворени обятия идеята за Ново Съобщение от Бог на света. Те виждат нуждата от него. Те виждат как старите традиции са изкривени и спорещи, както в същността си, така и между тях. Те виждат религиозният екстремизъм и неговото разрушително влияние върху човешката история, както и насилието, което се осъществява в негово име дори днес на света. И те ще кажат, ”Да, Ново Съобщение от Бог би било много добро нещо в този момент.”

Дори тези хора обаче, може би ще имат проблем да признаят присъствието на Месията, да признаят съществуването на мъж между тях, който е пратен на света с тази цел. Как биха се отнасяли те с тази личност? Ако той е това, което Новото Съобщение казва че е, тогава те трябва да го почитат, да го уважават и приемат или да бъдат като тези, които още веднъж ще отхвърлят Откровенията, когато са дадени на света.

Това поставя всеки на мястото му. То предизвиква всеки. О да, разбира се нови идеи и практики, да, това би могло да бъде лесно осъществимо. Но да имате Месия между вас?

За много хора това ще бъде достътъчно голямо предизвикателство, толкова голямо, че те дори няма да обърнат внимание на Новото Съобщение от Бог. Те ще бъдат ангажирани изцяло с Месията, желаейки да го критикуват или отричат. Между другото, те ще мислят, че Месията е като пощальон – разнасящ съобщения, личност без значение, само едно средство за предаване.

Но Божиите Месии са едни от най-великите хора за всички времена на този свят и тяхната демонстрация и учения са почитани изключително високо, а те дори са боготворени от много хора. Затова не можете да считате Божия Месия за някой, който разнася поща.

Самото Откровение е най-голямото и най-разбираемото дадено някога на човечеството, защото днешния свят е грамотен свят, учен свят, свят на глобални комуникации и световна търговия, в който съобщението да се разпространява, както се случва с Новото Съобщение от Бог в момента.

Това не е Съобщение за едно племе или един регион. Това не е Божии инструктаж за малка група хора, за това как да оцелеят в дадено бедствие. То не е за един регион на света, където една или две духовни практики се осъществяват от известно време и то трябва да бъде вид корекция или ново разбиране в светлината на една традиция.

Не, това е Съобщение за целия свят. То не е само за един народ, една нация, едно племе или една група. Без значение къде се намирате на света и какво е социалното и икономическото ви състояние, то говори еднакво на всички вас.
То не е тук, за да спаси група хора от тирания. То не е тук, за да води група хора към нови територии. То не е тук, за да учи хората как да се издигнат над света, а как да бъдат на света и да му служат, каквато е целта и задачата на всеки, който е на Земята.

Как тогава да почитате Месия на толкова голямо разбиране, разбиране, което не носи само мъдрост от вековете на този свят, но носи Мъдрост от Великата Общност на живота във вселената? Това никога не е правено досега, защото никога досега не е било нужно. Сега обаче, човечеството е изправено пред бездната на живота във вселената и трябва да се подготви за това включване – най-голямото си предизвикателство, с най-големи последици.
Затова Месията не е някой случаен човек, избран да донесе информация, която да бъде използувана тук. Това е Откровение, чиято цел е да промени курса на човешката история, да даде на хората ново разбиране и нов път, по който да виждат себе си, светът, човешката съдба и бъдещето на този свят.

Естествено, Месия на такова Откровение трябва да бъде някоя необикновена личност с разбиране далеч надхвърлящо това, което обикновените хора откровено могат да твърдят за себе си. На практика, заради това, че е средството на Откровението, той е уникален за целия свят, защото няма друг, който може да донесе Откровението.

Бог праща само едно Откровение за много години и векове и това е достатъчно, както виждате. Ако Бог прати много Откровения, те ще се съревновават помежду си. Хората ще бъдат в опозиция помежду си. Ще има голямо противоречие и опасност от корупция и тайни споразумения.

Затова има само едно Съобщение и само един Месия. Хората обаче не желаят да чуят това, защото това означава, че трябва да вършат нещо. Те трябва да се изправят срещу нещо и трябва да променят своя живот, ако искат Бог да им помогне. Защото, за да ви помогне Бог, вие наистина трябва да промените своя живот.

По този начин Съобщението и Месията представляват носители на голяма промяна на света и това ще изглежда заплашително и обезпокоително за тези, които се облагодетелствуват от нещо в момента. Те ще се опитат да се отърват от него или най-малкото да го унижат или унищожат. Тези, които имат по-възвишени и справедливи нужди в живота си, могат да гледат на него като изкупление, като разрешение, каквото е то наистина.

Как хората ще отговорят на Божието слово и на пращането на Месия на света е голям въпрос, отговорът на който е неизвестен. Дори Ангелското Съсловие не знае какво ще последва.

Това е тест за човешките сърца на всеки от вас, който може да отговори. Това е тест за вашата почтеност и честност. Много хора ще си помислят, ”Ами Бог е тук, за да ми помогне в живота и в делата ми. Всичко, което се изизква от мен, е да вярвам” – вяра в идеологията, в религиозните учения или в теорията на църквата като институция. Те си мислят, че Бог е техен слуга, който да поправи грешките им, да повиши инвестициите им, да ги спаси от трудностите в живота и тогава да повярват че Бог е Бог, защото се е доказал пред тях. Защото те самите не могат да знаят и да почувстват това.

Това, което трябва да разберете е, че Новите Откровения от Бог са не само дар и благословия за света, което със сигурност е така, но и тест за човечеството.

Ако хората не могат да откликнат, Бог няма да ги накаже, но те ще бъдат изоставени в западащ и изправящ се пред опозиция и интервенция от вселената около него свят – в невъзможност да разберат истински своето затруднение, в невъзможност да отговорят, в невъзможност да вдъхновят хората да си взаимодействат, което е много необходимо, за да бъдат посрещнати тези две предизвикателства.

Бог не наказва. Бог само се оттегля. А това само по себе си е ужасно нещо. Вие може да се молите на Бог за много неща – във времена на голяма нужда и големи трудности, във времена на трагедии за вас и за вашите любими същества и това е напълно разбираемо. Бог няма да се оттегли, защото Бог никога не се оттегля от това.

Ако обаче Великото Откровение за света не може да бъде получено, тогава какво още да стори Бог за вас и за света? Вие бихте могли да се чувствате благословени от Велико Присъствие, но човечеството като цяло ще последва своя път надолу и своя път на разпад – сляпо, безрасъдно, повлечено, ангажирано изключително и само с лични изгоди и кратковременни печалби. То не знае нищо за пагубните си пътешествия и отказва да види очевидната истина и грешките по своя път.

Затова Месията е важен. На практика, той е най-важната личност на света днес, защото без него и неговото Откровение, човечеството е пред гибелна ситуация. Светът се изчерпва. Човечеството ще изразходи най-важните си ресурси. Хищни раси оперират тайно на този свят и осъществяват своята интервенция. Как ще се справите с тези неща? И кой има потенциала и посвещението да се справи с тях? Това е изключително трудно и затова Бог е пратил Новото Откровение на света, за да ви учи как да живеете в западащ свят, как да се готвите за живота във Великата Общност, да ви предупреди за осъществяваната Интервенция на света и да даде сила на хората от всички верски традиции, нации и племена да получат сила от Знанието, което Бог е поставил във всяка личност, във всяко човешко сърце.

Тук няма герои, които да бъдат боготворени. Тук няма Ден на Страшния Съд. Оставете настрана тези небивалици.

Вие изпитвате голяма и увеличаваща се криза на света, по-голяма от всичко, срещу което човечеството е трябвало да се изправи досега. Бог знае това и праща съзнание, предупреждение, благословия и подготовка. Оставете настрана прекалената си ангажираност и ще можете да видите ясно голямата картина, ако имате куража и сърцето да го сторите.

Хората, които ще отхвърлят Месията са тези, които се страхуват, че предишните им разбирания могат да бъдат предизвикани, че те може би трябва да пренастроят и поправят своето мислене и да променят отношението си към живота. Богатите по-трудно ще се справят с това от бедните, защото бедните се намират в голяма нужда и нямат капиталовложения на света.

Тези, които отхвърлят Месията ще правят това, за да защитят своите инвестиции и своята философия, своята теология и своята социална позиция. Те ще очакват от Бог да почете тези неща, но Бог няма отношение към тях. Мислите ли, че Господарят на всички вселени е загрижен за престижа на шепа хора в този свят?

Бог дори не се грижи за връзката между Новото Откровение и предсказанията и пророчествата от миналото, защото това са човешки изобретения или са станали такива през вековете, като са били променяни и прилагани по неподходящ начин. Пророкуването е съобщение за дадено време – не за всяко време, не за всички хора, места и ситуации.

Хората, които ще отхвърлят Месията се страхуват от Откровението. Те се страхуват, че може да има някой от такава величина между тях. Те се страхуват, че могат да предизвикат собствените си позиции в обществото. Те се страхуват да следват своите сърца. Вместо това, те ще следват фикс идеите на своето съзнание, своите вярвания, своите съвети, своите политически връзки – всички неща, които държат личността окована и в невъзможност да отговори на Присъствието на Бог в нея.

Виждате ли за какво говорим тук? Откровението хвърля светлина върху всички неща, големи и малки, благословени и корумпирани. То показва корекцията на всяко ниво като всеки, който се крие се показва във великите Лъчи на Откровението. Тяхната позиция е показана, за да бъде такава, каквато е наистина. Тяхната слабост е показана. Техния компромис е показан.

Само наистина честните и смелите ще имат волята да се изправят срещу тези неща, разбирайки голямата нужда на своите души да възстановят връзката си с Бог и с голямата си цел, за която са тук.

Само тези, които оценяват голямата заплаха за човешката цивилизация, ще могат да преоделеят своето безпокойство и своите съображения, за да могат да наблюдават и да изследват за себе си значението, силата и благоволението на Откровението.

Това е проблем срещу който всеки велик Месия е трябвало да се изправи с идването си на света – голямо нещастие, голяма нечестност, голяма корупция, голямо неразбиране, неправилно използуване от религията и огромно и грешно използуване от политически и икономически сили.

Сега обаче, както виждате, това е много по-трудно, защото сега не само месните власти, но и целия свят може да реагира. Новото Откровение се показва на целия свят и съпротивата може да дойде от всяка нация, от всяка религия, от всяко правителство, което по един или друг начин ще се почувства предизвикано, когато Съобщението се установи и когато все повече и повече хора оценят неговата важност и значение за света.

По този начин Месията може да докосне много повече хора в кратък период от време, което е важно заради големите кризи задаващи се на хоризонта, но в същото време отхвърлянето и съпротивата могат да бъдат съкрушителни. Отнело е векове за религиите да бъдат признати отвъд тяхната централна точка на разпространение на света, разпространявани много бавно заради слабата комуникация. Пътуването и транспортът в миналото са били много бавни. Сега обаче Божието Откровение може да бъде четено от някой в отдалечените краища на света само с натискане на един бутон.

Виждате ли силата на това? Всички хора с добра вяра могат да бъдат повлияни веднъж, когато станат съзнателни за присъствието, че Бог говори отново. Силата на това е огромна, защото времето е малко. Човечеството няма на разположение десетки и стотици години, за да разбере какво да стори пред големите предизвикателства.

Човечеството изчерпва своите ресурси. То няма време. То трябва да бъде много смело, уверено за това как да се изправи срещу тези неща и да ги разреши, а не само да пази това, което е създало досега.

Нужна е голяма сила, голям кураж, голяма честност и голяма яснота в разбирането за това, с какво се захващате сега. Но дори най-образованите хора са все още спънати от своите предрасъдъци и липса на визия. Вашите университети не изучават Знанието и мъдростта. Те заливат хората с информация и перспективи. Затова не можете да използувате експерти, за да видите, да знаете и да действате подобаващо.

Дарът е даден на всяка личност и Месията ще говори на него. Вие трябва да откриете силата на Знанието, което Бог е поставил във вас. Месията ще говори на него. Вие трябва да балансирате и да донесете откровеност във вашите връзки и дела с другите. Месията ще говори на тях.

Трябва да се подготвяте за западащ свят – не само външно, но по- важното вътрешно емоционално и психологически, разбирайки, както го правите вече, силата и управлението, което Бог ви е дал. Месията ще говори за това.

Месията ще говори за толкова големи и наложителни неща не само на целия свят, но и на вас персонално. Това не се представя във вицове и истории. То не е дадено под формата на загадка, която трябва да се разяснява допълнително от хората във вековете. То е дадено обикновено, просто, директно и често повторяемо, за да има по-голяма възможност и вероятност да бъде разпознато. Ще могат ли хората да го чуят и да отговорят по подходящ начин?

Трябва да разберете, че Месията не е някой, който носи пакети и писма. Част от Откровението всъщност е в него. То не се разкрива на света в писмена форма. То е в него. Той притежава силата да инициира в този случай.

Но той е възрастен мъж сега. Той е трябвало да издържи много дълга подготовка и много трудности по пътя си. Имате много малко време да го приемете и всеки, който стори това, ще бъде благословен в замяна, независимо дали оценява това в дадения момент или не.

Вие трябва да взаимодействате както с Месията, така и с Откровението. Не можете да имате само едното или другото, защото те се допълват, както виждате. Да не разпознаете Месията означава, да не разберете правилно процеса на Откровението, значението на присъствието му на света, разбирането, което се разкрива за това как Бог действа на света, как Бог служи на всички светове във вселена, пълна с интелигентен живот.

По същия начин вие не можете да направите Месията герой или бог. Въпреки че той заслужава голямо уважение и съгласие, той не е бог. Но никой от Месиите не е бил бог. Те са най-важните хора на света и толкова. Те не са перфектни. Те не притежават изключителна сила, но са демонстрация на Откровенията. Те са човеци. Ако се загледате, можете да видите тяхната погрешимост. Това е, което те носят на света – фактът, че са средство за нещо велико е това, което прави тяхната сила и присъствие толкова важни на света, където и да се появят.

Те не се показват много често, както виждате и докато всяко време има своите пророци, а често и не само един, Новото Откровение от Бог се дава на света веднъж на хилядолетие. И то се носи на света само във време на голяма промяна, голяма възможност и голям риск.

Ако можете да резберете какво ви говорим днес, вие ще видите, че живеете във времето на Откровението – много, много важно време, в което да бъдете на света, много важна повратна точка за човечеството.

Ако можете да видете това, вие ще се отнасяте с живота си по различен начин, не само като личности, борещи се да претежават някои неща, да бъдат в добри отношения с другите, да бъдат добре здравословно, да бъдат осигурени и в безопасност. Вие ще видите, че вашия живот наистина има голяма цел и значение и че тази цел по някакъв директен и индиректен начин е свързана с живота във времето на Откровението.

Това е да живеете в момент от историята, който се появява веднъж на хиляда или две хиляди години. Това прави присъствието ви на света изключително важно и хората в бъдещето ще гледат на тези, които живеят във вашето време със завист и ще казват, ”Видя ли Откровението? Позна ли Месията?”

Вие сте благословени да бъдете на света в този момент и да можете да чуете Нашите слова, за бога. Нямате идея колко благословени сте и какво означава това за вашия живот и за тези, които ви познават или могат да чуят какво им говорите.

От гледна точка на Небесата, това е голяма и забележителна благословия и възможност. Но това, което Небето знае е различно от това, което искат хората. И това, което мислят хората, е много по-различно от това, което Небето смята за истинно и важно.

Месията ще бъде отблъскван и унижаван, но той трябва да има представители. Той трябва да има свидетели. В противен случай светът ще го пречупи и ще се опита да прекрати неговото присъствие и неговия дар на света.

Затова Ние казваме, че който знае за Месията, е предизвикан да отговори. Не е достатъчно да се каже, ”Ами тази личност твърди, че има Ново Съобщение от Бог, но аз не знам.” Това не е честно. В своето сърце вие ще знаете и трябва да знаете.

Хората мислят, ”О Месиите идват по всяко време. Винаги има месии на света.” И те говорят така, защото не искат да се изправят срещу нещо толкова забележително, което се случва в света днес. И те не желаят наистина да се занимават с него. Те между другото могат и да ревнуват, че не са месии или да мислят, че всички са месии или че месиите са често срещани, че са навсякъде носещи съобщения.

Тези хора не желаят да имат нищо общо с реалността на ситуацията. Те не желаят да взаимодействат с нея. Те не желаят да бъдат повлияни от нея. Те не желаят да отговорят. Те не желаят да си имат работа с предизвикателствата и голямата възможност, които Откровения им носят. Те желаят само да продължават да правят това, което правят и да не бъдат обезпокоявани с тези неща.

Всичко това разбира се, е проблем на липсата на честност към себе си и към другите – голяма трудност в човешкото семейство и голяма трудност във вселената, бихме казали Ние.

Трябва да разберете, че Месията не е обикновена личност. Без да се опитвате да го обожествявате или да го поставяте на пиедестал, трябва да познаете, че той носи Откровението. Той преминава през трудности, през болести, през опозиция, но продължава да го носи. И ако вие можете да го получите и да отговорите, трябва да му помогнете, защото той сам не би могъл да продължи напред. Той ще се нуждае от много свидетели и поддръжници.

Странно е, че хората се молят за изкупление. Те се молят да имат нов живот. Те се молят да бъдат избавени от нещаствието, от срама, от вината и отхвърлянето на миналото и когато дарът дойде при тях, те не желаят да се занимават с него. Когато отговорът дойде, той е прекалено голям за тях. Прекалено труден е и прекалено неудобен. Той е неприемлив в обществото. Хората между другото се сърдят, че отговорът е донесен от един човек и може да има само един човек натоварен с това. Това противоречи на техните идеи за равенство и техните демократични възгледи, защото те мислят, че знаят как Откровението се показва и как трябва да се показва. Месията ще се изправи лице в лице и днес е изправен срещу всичко това.

Месията също така ще трябва да се изправи срещу хора, които желаят да са част от това, но искат да бъдат обслужени, спасени и поддържани. Те носят своите проблеми, слабости и безсилия, очаквайки Съобщението и Месията да разрешат техните проблеми, а всъщност те самите трябва да работят върху тях. Откровението им показва пътят за това.

Вместо да служат на Откровението, те искат да бъдат обслужени от него. Между другото, в началото техните нужди са големи и Откровението ще им служи, но всички са пратени на света да допринасят в него. И когато имат здравето и свободата да го осъществят, това е тяхната проверка. Това е техния зов, както виждате. Тук няма личностно задоволяване, което е различно от това. Това е заради дълбоката ви същност и заради мястото, от което сте дошли и където ще се завърнете.

Месията ще говори за тези неща. Той не е тук, за да унищожава нещо. Той не е тук, за да унищожава институциите. Той не е тук, за да говори против човешките институции, правителства и религиозни власти.

Той е тук, за да донесе Милостта и великата Обич на Бог, както и изизкването, че хората трябва да отговорят на дълбоката си същност и да изучават Стъпките към Знанието, дълбоката интелигентност, която Бог е поставил в тях да ги води.

Той носи благословия, изизквания и пълномощия. Мъдростта, която носи е по-голяма от всичко, което някой може да разбере, по-голяма дори от това, което Месията може да разбере. Затова никой друг не трябва да твърди, че може да стори това. Ще бъде невярно, ако някой изкаже такова твърдение.

Това е предизвикателството за вас, както виждате, вие, които слушате Нашите слова. Не е нужно да вярвате в него, защото то не е от съзнанието. То е за душата, за сърцето и за дълбоката ви същност, а не за фикс идеите на съзнанието.

Да отхвърлите Откровението заради това, че не потвърждава вашите вярвания, е изключително глупаво и арогантно, защото Откровението е винаги тук, за да ви отведе отвъд моментните ви разбирания, да ви разкрие неща, които не сте виждали и не можете да видите сами.

И така да отхвърлите Откровението, защото не отговаря на вашите определения или религиозни идеи, е като да обърнете гръб на това, което може да ви въздигне и да възстанови и изкупи живота ви. Месията ще говори за тези неща.

Виждате ли предизвикателството тук? Не можете да се договаряте с Бог. Както и не можете да отидете при Бог във основа на вашите условия. Бог е подготвил условия и дава възможности, дава ги в чиста форма – без човешка корупция; без грешно използуване от другите; без да бъдат погрешно използувани и злословени от институциите, правителствата и т.н. То е тук в чиста форма.

Бог говори отново и Откровението е тук. То е чисто. Но вие трябва да намерите това чисто място във вас, за да отговорите честно и отговорно.

Тогава можете да погледнете Месията с признателност и да сте благодарни за неговото присъствие, и да сте благодарни на тези, които са го пратили на света. Бъдете благодарни за вашето присъствие и за това, какво означава неговото присъствие за вашия живот – решение, чистота, благословия и възможност, която носи на вас и на другите чрез вас.

Много хора ще кажат, че се молят за своето изкупление и възстановяване, за изкуплението и възстановяването на тези, които обичат и дори за целия свят, но те не желаят да дойдат днес, защото днес не е удобно време за тях. Но Откровението е тук днес. И не е удобно. И е предизвикателно. И е прекрасно.

То ви показва кое е силно и кое е слабо във вас. Какво трябва да води и какво да следва. То възстновява вашата почтеност, вашето достойнство и целта ви на света, защото е дар от Бог и не е човешко изобретение.

Почетете Месията и му помагайте по всякакъв начин, по който можете. И приемете, че трябва да се готвите за голямата си роля. Вие не сте готови в момента. Бъдете благодарни, че подготовката вие е дадена, че мъдростта на света може да ви помогне в това и че корупцията и трагедията на света могат да ви покажат голямата нужда от него.

Бъдете благодарни, защото по този начин ще знаете със сърцето си и ще помните тези, които са ви пратили толкова отдавна тук.