Воала на Месията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 7 декември, 2012г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


За да донесе Ново Съобщение от Бог на света, тази личност трябва да бъде уникално изградена за великата си мисия, личност, чийто произход и съдба се различават от всички други около нея, личност, чиято подготовка още преди пристигането и на този свят е била уникална и изключително фокусирана. Това е личност, която ще трябва да изпълни големи очаквания, очаквания на самото Небе.

За да се осъществи това, тази личност ще трябва да изпълни някои изизквания и да премине определени тестове, защото идвайки тук, всички попадат в свят на въздействия. Всички попадат в свят на трудности – свят на оцеляване, свят на социално приемане, свят на предизвикателства, свят, в който вие ще бъдете непознати и непризнати, с изключение донякъде на вашето семейство. Но дори тук великата ви цел и вашата мисия ще бъдат почти винаги непознати за тези, които ви отглеждат и се грижат за вас, както и за тези, които растат заедно с вас.

Велик Месия е на света сега, но той е скрит, както виждате. Той е скрит зад невидима завеса (воал) – воал от нормалност, воал от обикновеност, воал от естественост. Той не е някой, който ще смайва и учудва всички около него. Той ще крачи сред хората и няма да бъде разпознат в тълпата, един обикновен човек. Интересен в някои аспекти, но не изключителен по начин, по който повечето хора си представят.

В този аспект той е като предишните Месии, които са изглеждали много обикновени и биха били назабележими в тълпата. Независимо от всички легенди, чудеса и митове, които визират предишните Месии от древността, те са били обикновени хора. Те не са учудвали и смайвали тези, които са ги срещали. Те между другото са били объркани и безпорно различни, особено когато великата им роля е започнала да се разкрива. Тогава те са се превръщали в наистина забележителни личности.

Било е трудно изпитание за тях да оповестят своето Съобщение, да го представят ефективно и да извървят пътешествието, което им се е резкрило – изключително трудно пътешествие, пътешествие, в което те се били неразбрани и словата им са били погрешно използувани, пътешествие изпълнено с объркване, без пътеводна карта, пътешествие без ясна цел, където те е трябвало да открият своя път в пустинята на този свят, пустиня на объркване и парадокс, заобиколени от обществото и от всички останали, подготвени в уникални условия, изключителна важност и високи очаквания от тези, които са ги пратили на този свят – пътешествие, в което неуспехът би имал изключителни последици, не само за Месиите, но и за хиляди и милиони хора в тяхното време и напред в бъдещето.

Кой може да носи подобен товар? Кой може да изпълни такова изизкване? Кой може да следва подобен неописуем път и да поеме такова пътешествие, което никой около тях не предприема или не може да предприеме?

Ето затова те трябва да бъдат с обикновена външност. В противен случай обществото ще се опита да ги използува. Хората ще ги възхваляват. Хората ще искат много неща от тях. Те ще бъдат съблазнени от обществото и културата. Съблазняването с красота, богатство и чар би повлияло върху тяхната дълга и забележителна подготовка. Това би ги поставило в друга роля, далеч под тях и далеч извън истинското им поле на действие.

Никой не може напълно да разбере ролята и пътешествието на Месията. Това е истина и днес, защото реалността не се променя, а само външността на нещата.

Новият Месия е на света, носещ Новото Съобщение от Бог. Той е трябвало да извърви това дълго и необяснимо пътешествие, пътешествие на нарастваща отговорност и тежест, без да е наясно със значението, целта и резултата от пътя, който е трябвало да извърви и който го е отделил от другите, не само пътешествие на учудване и изненада, но на нарастващо предизвикателство, огромна тежест и отговорност.

Затова Месиите трябва да бъдат забулени, иначе хората ще ги помислят за нещо друго, ще ги ползват не по предназначение и ще се държат с тях по начин, който е некоректен и неуместен.

За да се развие, Месията трябва да може да крачи по света непознат, да наблюдава света, да изживява светското и трагедията на живота в Разделението.

Въпреки че ще бъде защитен по уникален начин и направляван подобаващо, ще има дълги периоди, в които тези, които са го пратили на света ще липсват или ще отсъстват. Той ще бъде сам, следващ непозната светлина, едва доловимо обаждане, глас, който той ще чува от време на време и който другите не чуват, с изключение на много малко, които са предназначени да бъдат с него и да му помагат. Те също ще могат да чуят този зов, но няма да знаят неговото значение и къде ще ги отведе той, както и огромното му значение за бъдещето.

Колко по-различно е това от историите за великите учители, великите Месии от миналото, които са възхвалявани и дори обожествявани и чийто действия са изпълнени със забележителност и чудеса, които изглежда са впечатлявали прекомерно всички около тях и които изглежда са демонстрирали изключителни способности, качества и добродетели, дори в тяхната младост. Хората не могат да разберат как са завоалирани и защо трябва да бъдат завоалирани, за да учат за живота, страданията, радостта и обикновеността.

Защото както виждате Месията трябва да бъде обикновен. Той не може да бъде горд и надменен. Той не може да мисли за себе си, като за нещо повече от останалите. И по този начин по-голяма част от неговата младост е била обикновена и незабележима.

Месията трябва да бъде скромен, защото трябва да се покланя на мисията, която му е дадена, на тези, които са му я дали и на Господарят на всички вселени, който я е пратил на тази личност, за да я предаде на свят в нужда – свят, който не е готов да приеме неговото присъствие и неговото оповестяване.

Някой, който е изпълнен с гордост и арогантност бързо ще пропадне, ще бъде огорчен, ще се ожесточи и ще започне да обвинява света. Но Месията не може да стори това. Това би дисквалифицирало Месията, както виждате.

Това е Месията за тази епоха и за следващите векове напред, носещ Съобщение, което не е давано на света от повече от хилядолетие. Това е Съобщение от голямо значение, което отговаря на нуждите на това време и на бъдещето. То носи реалност, която е отвъд сегашните възможности на хората да я разберат, то носи съзнание говорещо за живота, който идва и какво човечеството трябва да стори, за да се подготви за голямата промяна наближаваща света и за срещите му с вселена изпълнена с живот.

Неговото Съобщение трябва да бъде завършено, обширно и включващо всичко, защото той ще говори на световната общност, а не само на едно племе, на една група или на един регион. Той ще говори на целия свят, а не само на неговата култура или неговата изолирана група.

Неговото Съобщение трябва да бъде приложимо за всички и за всякакви ситуации – за бедни и богати, на изток и запад, север и юг. Неговото съзнание трябва да се простира и да обхваща реалността на живота във Великата Общност на вселената и невероятната мъдрост и състрадание за човечеството.

Това надвишава многократно всичко, което древните Месии е трябвало да разберат. Да, те са били истински Месии на своето време. Да, те са били подготвени за своето пътешествие и за своята мисия. Да, те е трябвало да се изправят срещу всичките трудности и липса на приемане и разпознаване в своя живот.

Но Месията на днешното време трябва да носи големия товар на разбирането и съдържанието. Той ще се изправи не само срещу отхвърляне от месните власти, но и срещу властите от целия свят – предизвиквайки религиите по света, предизвиквайки предположенията на света, предизвиквайки самодоволството на хората, предизвиквайки посоката на човечеството и всички самоуспокоителни и самоуверени идеи, които могат да бъдат много рисковани за бъдещето на човечеството.

Този мъж, който е на света, няма позиция. Той е образован, но не е високо образован. Той е забележителен, но вие трябва да надникнете отвъд външността му, за да разберете това. Неговата роля и това, което има да каже го правят забележителен.
Винаги е било така с Месиите и затова тяхното пътешествие е толкова трудно. Те имат най-трудната задача на Земята, но те са също така и най-важните хора на Земята, а естествено и най-важните хора на своята и на следващите епохи.

Значимостта, която Небето им делегира не е значимостта, която Месията ще открие на света. Той ще бъде отричан. Той ще бъде отхвърлян. Той няма да посрещне хорските очаквания заради воала, воала на Месията – воала на човечеството, воала на обикновеността, воала на простотата и уязвимостта.

Това, което е в него и с него, неговото потекло и съдба са това, което го прави важна и уникална личност. Но за да видите това, вие трябва да разпознаете нещо, да чуете прокламацията и да получите Откровенията, които той трябва да донесе на света. Само тогава можете да разберете бремето на Месията и неговото пътешествие. Това може да бъде разбрано само, ако споделите това пътешествие, ако разберете това пътешествие от вашия опит с Месията и с неговото Съобщение.

За всички други, той е само личност, която оповестява нещо, личност, която изглежда има арогантността да предизвика тяхната същност и техните фундаментални вярвания и очаквания. Той не е суперзвезда или суперчовек, а те очакват от него да бъде. Той не върши чудеса наляво и надясно, за да впечатли и да спечели почитатели измежду тези, които не биха го приели по друг начин.

Вие не можете да имате такова признаване. Вие не можете да го закупите. Дори чудесата няма да го превърнат в истина. Следователно Исус не е разбран правилно. Буда не е разбран правилно. Мохамед не е разбран правилно – не само от хората в тяхното време, но и от хората през следващите векове. Тяхната скромност, тяхната човечност, тяхната отстъпчивост, тяхната подготовка и трудности, както и предизвикателството на тяхното пътешествие е това, което разкрива забележителната им природа, цел и същност.

Вие сте благословени да живеете сега в Откровенията; време, което идва веднъж на хилядолетие; трудно време на предизвикателства и промени за човешкото семейство – изправящо се сега пред най-големите си изпитания и предизвикателства на вътрешен упадък, разделение и интервенция отвън, изправящо се пред изпитания неизвестни до сега за човечеството.

В това опасно и гибелно време, Бог е пратил Ново Съобщение за човечеството, което да почете световните религии и да създаде техен общ Източник, да извади наяве величието, което хората носят в себе си: силата на Знанието, което Бог е дал на всяка личност да ги води, да ги предпазва и да ги насочва към великата им роля на служба на света.

Бог е пратил също така и Месия, който носи с него част от Съобщението, което не е под формата на писания, което не е записано и документирано. Той е част от Откровенията, както виждате. Но той е зад воал и вие трябва да гледате дълбоко и откровено, за да надникнете отвъд този воал.

Той не може за бъде използуван от хората за забогатяване. Той не може да бъде използуван от хората за удовлетворение. Той не може да бъде използуван за създаване на фалшиви чувства на значимост от хората около него. Той не може да бъде използуван като инструмент от държавата. Той не може да бъде използуван, за да повиши желанието на хората за богатство, власт и чар.

Защото Месията е завоалиран. Вие можете да сте до него и дори да не разберете това, както се е случвало вече с много хора. Той може да се размине с вас на улицата и вие да не разберете, че това е най-важната личност на света, личност, която има толкова важен дар за вашия живот, който дори не може да бъде описан.

Има само един Месия за това време и за времето напред, защото само един е подготвен и само един е пратен. Други могат да твърдят това за себе си, но само Небесата знаят кой е пратен с тази цел.

За да го познаете, вие трябва да го чуете – неговото съобщение, дара на Мъдростта, който идва с него: Откровението от Бог донесено на света от един мъж, който носи това голямо бреме. То го е пречупило емоционално. То го е пречупило физически. То е застрашило живота му. То му е дало тежка, невидима и непозната дейност. Това не е работа за оцеляване. Това не е работа за самодволство. Това е работа за носене на велико Съобщение, което трябва да остане непознато за дълго време, докато Месията не е готов да го оповести и да излезе напред с Откровенията, за чието получаване е отдал 30 години от живота си.

Вие ще бъдете повикани от Съобщението и от Месията, вие и другите. Ако сте повикани и не можете да ги получите, ще станете критични. Вие ще се превърнете в критици – в невъзможност да се отделите, но и в невъзможност да откликнете истински. Вие ще станете критици и хулители.

Ако можете да отговорите, тогава вашият живот ще се промени. Ако примете пътя и практикувате Стъпките към голямото Знание във вас, които Бог ви е осигурил, тогава ще започнете да се готвите за велик живот и да се освобождавате от миналото си съществуване и от всичко, което ви притеснява тук.

Ако имате възможност да срещнете Месията в оставащите му години на Земята, това ще бъде голяма благословия за вас. Но когато го срещнете, ще видите воала. Той ще бъде завоалирана личност. Той няма да покаже какво е в него. Той няма да ви разкрие какво вижда за вас и за вашия живот, освен и само ако не се превърнете в истински ученици на Откровенията. Той няма да отговори на въпросите ви. Той няма да задоволи нуждите ви. Не можете да гледате на него като на източник, въпреки че можете да опитате.

Неговият воал го предпазва и го пази чист в нечист свят и гарантира неговата скромност и сила. Той му дава човечност, състрадание и любов за човешкото семейство. Той го е закалил да издържи не само прехода на получаване на Откровенията, но и трудностите на представянето им на света, който е противоречив относно Бог и Сътворението, който живее за момента и не взима под внимание бъдещето или изхода на нечий живот, на живота на хората.

Месията трябва да приеме факта, че ще бъде непознат и че неговото Съобщение няма да бъде оценено от много хора. Той ще трябва да се изправи срещу подигравките и осъжданията на тези, които са повикани, но не могат да получат. Той ще трябва да наблюдава слепите отричания на хора, които са обвързани със своите философии, теологии и религиозни вярвания, които са заслепени от твърдите си и постоянни мнения. Те дори не могат да познаят Божия Емисар, когато дойде на Земята. Дори ако са религиозни или се припознават като такива, те не могат да познаят Месията.

Невежество, глупост, арогантност – Месията трябва да се изправи срещу тях без да загуби сърцето си или да се ожесточи. Не можете да си представите колко състрадание и въздържание изизква това. Той, който носи Божия отговор за човечеството ще види това човечество ограбено и отхвърлено, разбито и осмивано. Той обаче не трябва да губи сърцето си, своето състрадание за човечеството и вярата си в него.

Вие, които стоите отстрани и наблюдавате, и които почти не взимате участие, не можете да си представите какво означава да дойдете на света с такъв дар и с толкова трудна задача.

Месията търси хора, които ще бъдат първите да отговорят. За всички останали той трябва да чака. Той не може да се включи там. Той ще повика някои хора за тяхната велика цел и съдба. И някои от тях ще се провалят да откликнат. Той ще трябва да преодолява болести и здравословни проблеми, както и липса на подкрепа по целия си път, защото пътешествието му е изключително ангажиращо.

Това е реалността на Месията, прикрит зад воала на обикновен външен вид и скромен живот. Тук няма велико отстояване на собствените права и налагане на собствена воля. Няма опити за установяване на величие, забележимост и значимост. Само Съобщението и Оповестяването ще покажат кой е той, какво е и защо е тук. Той няма да стори това сам.

Да бъдеш отправна точка на толкова много човешки ласкателства и вреждебност разбира се, не е приятно и забавно нещо. Да донесеш нещо чисто и то да бъде замърсено на света е сърцераздирателна перспектива – да говорите и да не сте чути; да давате и дарът ви да не бъде получен; да говорите за нуждите на хората и да виждате как те ви обръщат гръб и си тръгват; да давате дар на обещание, сила, истина и сътрудничество и той да бъде отхвърлен; да донесете велико Откровение на света и хората да си мислят, че е просто учение за тяхното образование и източник, който да използуват за увеличаване на красотата или значението си на света.

Естествено никой не желае да дойде на света, за да прави всичко това. Колко неблагодарно е пътешествието, когато някой със сигурност ще бъде погрешно разбран и зле тълкуван. Но Месията е дошъл и понеже е бил възпиран и е трябвало да носи бремето си толкова дълго без да бъде разпознат, той е силен, той е скромен и не приема нищо за даденост.

Той вижда безумието на човечеството. Той вижда арогантността на човечеството. Но вместо да осъжда всичко и всички, той носи дар, който може да възстанови хората до истинската им сила, ръст и цел на света.

Това е булото на Месията, но то трябва също да се превърне и във ваше було до известна степен. Трябва да приемете нещо толкова чисто и красиво успоредно с учението ви и да можете да го представите на света без ярост и осъждане, да можете да приемете отхвърлянето, да можете да следите за тези, които могат да получат и да не сте злостни с тези, които не могат, да можете да поемете пътешествието не както желаете да изглежда то, а така, както е приготвено за вас.

Всички, които ще асистират на Месията и ще носят Откровенията на света в чистата им форма, ще трябва да развият това було, тази сила, това присъствие. Те също трябва да са скрити зад определени хора и места. Те също трябва да пазят Огъня на Знанието в техните сърца и да не позволяват на света да го отнеме от тях и да ги използува. Те също трябва да разберат примера на Месията, дори далеч отвъд неговия живот, да видят неговата демонстрация, неговата приложимост и значение за тях и как трябва да учат да бъдат на света – свят на истина и лъжа, свят на погрешно разбиране и грешни концепции. Тук не ви е нужен герой, когото да боготворите, а пример, който да следвате.

За да разберете великата си цел на света, вие трябва да разберете това, за което Ние ви говорим днес. Животът и демонстрацията на Месията ще ви помогне, въпреки че не трябва да носите толкова тежко бреме и да приемете толкова трудна и забележителна роля.

Скромността, силата и състраданието на Месията е това, което ще разкрие неговата велика цел, същност и роля. Ако това може да бъде разпознато, неговото значение за хората и за вас като личности ще бъде огромно, защото това са нещата, които сте повикани да осъществите. Това са нещата, които вие можете да сторите и сте длъжни да сторите, за да поемете по великия път на служба към света в нужда.

Това е част от дара на Месията за вас, които сте не само консуматори на идеи, които няма да използуват Откровението единствено за собствени нужди, а ще разберат своите отговорности да помагат в носенето му напред на света в чистата му форма, без да го съюзяват и прикрепват към други неща. Само тогава ще започнете истински да разбирате воала на Месията.