Изизквания за Месията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено
на Маршал Виан Самърс
На 12 март, 2013 г.
В Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Естествено, този който е повикан и готвен да носи Новото Съобщение на Бог за света се нуждае от продължително и нелеко обучение. Никоя личност не може да осъществи тази подготовка самостоятелно.

Това трябва да бъде зов от Небесата. И този зов трябва да бъде направляван също от Небесата. Това включва преход за този, който е избран, от досегашния му начин на живот и съзнание към нови такива за определен период от време.

Това е подготовка с много предизвикателства и изпитания. Това не е пътуване, което всеки може да измисли за себе си, за собственото си образование, не е самопровъзгласяване, въпреки че много са се опитвали да го сторят в миналото и естествено много ще се опитват да го направят в бъдещето.

Месията на Господ не е обикновена личност. Той не е някой, повикан от тълпата, на когото е дадена важна задача в живота или е натоварен с важно съобщение, като пощальон. Това е някой, който трябва да дойде от Ангелското Съсловие и да бъде посветен на хората. Това е някой, на когото е дадено време да се развие като човешко същество, сблъсквайки се с удоволствията, рисковете и разочарованията на живота в Разделението.

Той трябва да произхожда от Ангелското Съсловие, което може да осъществи такова начинание. Така че не си мислете, че Божия Месия е само очевидец, избран и натоварен с велика и важна мисия. Не разбира се. Тази личност трябва да има уникални качества и да бъде във връзка със света, за да може да приеме такава важна роля в живота.

Защото неуспехът може да доведе до изключително тежки последици, не само за този който е избран, но и за цялото човечество. Защото, ако Съобщението не бъде получено, изтълкувано и предадено правилно, тогава то ще бъде корумпирано, ще бъде непълно и незавършено.

Защото, както виждате, Съобщението изизква Месия и Месията трябва да притежава необходимите качества, за да осъществи такава отговорна мисия. Ако той няма тези качества, тогава не би могъл да излъчи Присъствието и не би могъл да носи такава тежест. Той никога не би бил толкова самоотвержен, за да жертва собствените си удоволствия по пътя. Ако Месията не е избран за тази мисия, то той няма да може да я осъществи.

Естествено, тези които следват Месията сега и в бъдеще, може да са склонни да интерпретират неправилно и да пропуснат да използуват Божиите Откровения за човечеството. И за жалост това може да се случи, защото хората още нямат яснотата, почтеността и разбирането да носят такова Съобщение напред, след като Месията си отиде от този свят.

Това е причината само определени хора да бъдат избирани и селектирани да помагат на Месията. Те също трябва да се готвят да посрещнат изизкванията и изпитанията. Те също трябва да поемат едно неописуемо пътешествие, което не е тяхно дело. Те също трябва да се сблъскат с несигурността и съпротивата на света. Те също трябва да имат прозорливост и да носят Огъня на Знанието, въпреки хаоса около тях и въпреки тъжните последици от човешките опити за щастие и реализация.

Изизкванията към Месията са единствени по рода си. И Ние ще ви ги разкрием, за да можете да разберете този човек, за да можете да видите какво е необходимо и да разберете че само един е този, на когото е дадена отговорността да получи и да инициира провъгласяването на Новия Завет от Бог. Веднъж разбрали тези изизквания, вие ще можете да ги приемете за себе си.

Първо, Месията, преди още да узнае че е Месия или да има някаква идея за това, трябва да бъде възпиран от отдаване на живота си за хора, места, идеи и събития. Той трябва да се образова, но не може да се посвети на семейство или кариера до момента на инициирането, което ще бъде по-късно в живота му. Следователно, той трябва постоянно да наблюдава себе си и да бъде умерен и сдържан във всяко отношение.

Той не трябва да се посвещава на политиката.Той не трябва да се занимава сериозно и със социална дейност. Той не трябва да има радикални възгледи. Той трябва да бъде здрав. Той трябва да расте в здраво семейство, но в същото време да може да отиде отвъд задълженията и очакванията на семейството си. Той не трябва да има религиозно обучение или да бъде религиозно ориентиран, така че тези идеи не трябва да бъдат предвиждани и формулирани в неговото детство. Той трябва да уважава религиите, но да не бъде посветен на нито една от тях.

Той трябва да има волята да чака дълго своят истински портньор в живота. И той трябва да знае и чувствува това в себе си, за да не се впуска в преследване на неподходящи романтични връзки и афери.

Той не трябва да се превръща в страстен духовен практикуващ, защото това само ще развие възгледи, които ще трябва да бъдат забравени по-късно. Затова е по-добре, да бъде възпиран и сам да се въздържа дори от това.

Неговото детство ще бъде обикновено, но в същото време изключително в някои аспекти. Той няма да разбира себе си и  мотивите си, защото те не биха могли да бъдат разбрани в тази ранна възраст. Той ще трябва да вярва на чувствата и интуицията си, които ще се появяват само от време на време.

Той ще желае неща, но няма да ги притежава, без да знае защо. Докато всички около него се посвещават на хора, места и неща, той няма да може да прави това.

Той трябва да учи за връзките, човешката страст и безсмислените романси. Той трябва да вижда и да се среща с хора, които са извършили всякакви грешки, без да ги осъжда.

Той трябва да чака. Това е много важно да се разбере. Защото кой може да чака? Можете ли вие да чакате, истински да чакате, за подходящия момент и за подходящото време?

Когато Лъчите на Посвещението го облеят силно, това ще заличи миналият му живот и ще прекъсне неговите връзки, достатъчно за да бъде той свободен и да предприеме велико пътешествие – пътешествие, което не е негово дело, пътешествие което не е разбрано от никой друг около него, с изключение на много малко мъдри хора.

Той ще трябва да учи и да се обучава за това Посвещение. Той ще трябва да се обучава на необясними Учения на Пътя към Знанието и да учи неговите фундаментални уроци.

Той трябва да бъде интелигентен за да отстъпва и да бъде готов за нещо велико, без да знае какво е то и къде ще го отведе.

От момента на Инициирането си той е трябвало да запази вътрешната си цялост и да следва насоките, които ще му се покажат на монументални срещи, срещи с които много малко хора по света са се сблъсквали.

Само Исус, Буда и Мохамед са изпитвали подобно нещо. Защото те също са дошли от Ангелското Съсловие, както и Месията на сегашното време за този свят.

Хората могат да се оприличават с каквото си искат. Те могат да предполагат каквото искат. Те могат и да вярват в каквото си искат. Но само Небесата знаят кой да получи подготовка от такова естество и с такава крайна цел.

В един момент Месията е трябвало да загърби своя минал живот, да изостави връзките си и да се впусне в период на странстване. Цели девет месеца той се е скитал, без да знае какво прави, къде отива, само с достатъчно пари за да се препитава през това време.

Той е трябвало да върви накъдето му е било определено. Той е трябвало да избягва да се обвързва сериозно в случайни връзки. Той е трябвало да избягва да се установи на спокойно място, да бъде обичан и закрилян. Със своята велика съдба, той не е могъл да се отдаде на тези неща.

В края на тези девет месеца, Ние се свързахме с него и му казахме да се приготви да записва, което той и стори. И така започна предаването на Новия Завет от Бог. Разбира се, трябваше да мине време, преди той да разбере за какво е всичко това и защо се случва, защото нямаше яснота и увереност в началото.

Не му беше дадена ролята в началото, защото той трябваше да доказва себе си отново и отново. Цели седем години той трябваше да доказва себе си и да се готви за срещи с Ангелското Съсловие, които срещи се осъществяваха за кратки моменти в началото.

Той трябваше да записва. Той трябваше да осигури Нашите доказателства и показания за някои определени хора.

Той трябваше да мести семейството си на различни места- места които е трябвало да види и да почувства, както и да учи за Великата Общност и за други тайни сили действащи в света днес, както за благото на хората така и против тях.

Неговата партньорка в живота, както и неговият син се появиха скоро след това. Той трябваше да бъде съпруг и баща, да бъде отговорен за всичко това, все още ръководен от мистериозна Светлина, без ясен изход и съдба. Защото тези неща нямаше да му бъдат разкрити за дълго.

Той трябваше да бъде емоционално стабилен. Той трябваше да бъде силен. Той трябваше да бъде някой на когото може да се разчита и да бъде на разположение ден и нощ за да развива силата си в този аспект както и дълбоката си връзка с тези, които са го пратили тук.

Той трябваше да получи пълно обучение. Той трябваше да положи основите, тухла по тухла, на най-великите Откровения, дадени някога на човечеството – започващи с личните нужди на хората, да учи как да получава Откровенията и да учи във времето как да живее с тях и как да ги споделя с другите.

След седем години, той получи Стъпките към Знанието, книгата за подготовка за Новото Откровение на Бог. Той е трябвало да може да приеме Съсловието за дълги периоди от време, за да приеме тези важни учения и подготовка за човечеството.

Той е трябвало да напусне дома си и никога да не се завърне в него,  взимайки със себе си своето семейство както и тези, които ще му помагат във великото начинание.

Трябвало е да търси бъдещия дом на Откровенията. Трябвало е да кръстосва страната надлъж и на шир отново и отново, за да намери това място, защото не е знаел и не му е казано накъде да върви. Това място е трябвало да бъде познато от него. Той е трябвало да носи пълната отговорност за действията си, въпреки че е насочван отгоре.

Той не е могъл да твърди, че Ангелите на Бог го направляват, защото не му е било разрешено да прави това. Той е бил отговорен за всички последици от действията си. И на много малко хора ще им бъде позволено да узнаят тайната на неговия живот.

Той е трябвало да премине през трудния процес на изграждане на нов дом в напълно ново и непознато място – без да познава някого, без връзки, семейство и история – и там да започне да получава великите книги на Откровенията и да призове хората да му помагат.

Той обаче все още не е бил готов да бъде световен учител. Още не е притежавал силата и разбирането за това. И е трябвало да чака дълги години за да получи Откровенията, стъпка по стъпка и да ги систематизира в световно учение и накрая в Нов Завет от Бог. Много по-късно му е разкрито истинското значение и целта на дългото пътешествие.

Той е трябвало да преодолее болести и неспособност да продължи,  причинени от напрежението да започне това пътешествие.

Той е трябвало да повика определени хора да му помагат. Трябвало е да отгледа сина си, който да се превърне във важна фигура за Откровенията и за бъдещето на Откровенията на света.

Всеки около него е трябвало да се развива, но не всеки е можел да го стори. Някои хора са го напуснали, докато други са все още с него и са му предани. Той е трябвало да се справя с много трудности, да поддържа организацията която е отговорна за предаването и обучението на Новите Откровения на Бог за света.

Той е трябвало да изгради качества на прозорливост, ограничение и предпазливост, стабилност, вяра, увереност и възможност да се справи с малките проблеми, появяващи се на всяка крачка и с нуждите на другите. Той е трябвало да бъде стожер на силата. Дори във времена на големи съмнения и несигурност за него, той е трябвало да бъде опора и сила за другите.

И в същото време неговата връзка със Съсловието е нараствала, бавно, внимателно, за да не го отдели от функциите му на света, но в същото време да бъде мост между този свят и духовния свят отвъд – засилвайки връзката му с всеки от тези светове и със Съществата които ги обитават.

Той не е могъл да се отдаде на Бог и да изостави мисията си за света, защото е трябвало да изгради основата на важни дейности и на участие за света.

Не е могъл да се превърне в аскет и да се оттегли от живота.Той е трябвало да бъде съпруг, баща и лидер на организация и заедно с това е трябвало да развие голямата мистерия и цел на живота си.

Той е трябвало да бъде отговорен за всичко което е извършил и да не разкрива на другите Източника на това ръководство или естеството и мистерията на неговия живот. Само неговата съпруга, неговият син и неколцина други личности ще знаят за тези неща.

Той е трябвало да развие уменията си на учител, не само за личности, но и за групи хора, защото съдбата му е да говори на целият свят в бъдещето.

Той трябва да бъде състрадателен, мъдър и компетентен, внимателен и разумен, търпелив, о много търпелив, със себе си и с другите.

Той е трябвало да развие вътрешно слушане за да може да слуша и чувства силата на Знанието говорейки и помагайки на другите.

Той трябва да разрешава на хората да идват и да си отиват, защото не всички притежават силата да проведат подготовката, осигурена от Новите Божии Откровения .

Той е трябвало да следва целта и посоката си през времето, когато не е имал сигнал от Ангелското Съсловие. Той е трябвало да изгради своята сила на базата на Знанието в него. Защото е трябвало да се превърне в стабилен носител за нещо толкова велико и дълбоко, което е трудно разбираемо от света.

През периоди на трудности със здравето, той е започнал оповестяването и е получил ученията на провъзгласяването, дори ученията за себе си, като Новото Съобщение е започнало да се осъществява и завършва чрез него.

Той трябва да бъде скромен, знаейки че това е отвъд него и по-велико от него. И в същото време да бъде уверен че ще направи следващата стъпка и няма да се откаже и да избяга, както много хора са го направили.

Силата му трябва да бъде спокойна. Той не трябва да провъзгласява себе си. Когато Откровенията са завършени, той ще започне да ги оповестява и ще признае, че наистина е Месия.

Той трябва да превъзмогне своята съпротива, защото само съпротивляващите се са избирани. Защото задачата е изключително мащабна, изизкваща, несигурна и дори опасна за хората да я оценят мъдро и наистина да я разберат.

Той е трябвало да култивира необходимите качества и изизканост които Небесата търсят. И това е отнело години и години, както е било за всички велики Месии преди него. Защото нито един от тях, независимо че е бил избран, е бил готов в началото.

Отнело е 30 години на Месията да осъществи това и дори по-дълго с ранната му подготовка. Нито един амбициозен или решителен човек не би могъл да стори това, не би могъл да следва толкова необяснимо пътешествие и да упражни толкова голямо въздържание, търпение и постоянство. Всеки би се отказал лесно, защото няма вътрешна сила или връзка с живота за да осъществи такова начинание.

Той е трябвало да се подготви за да се справи с големи трудности свързани с носенето на подготовката за света във времена на огромни различия, страх, гняв и недоверие – когато хората са притиснати в техните вярвания и предубеждения, техните падения и техните стремежи към богатство и власт.

Кой би могъл да чуе че Бог говори отново, чрез тази личност? Някои хора биха могли да изучават своите религии. Те дори биха могли да станат религиозни лидери или учени или защитници, но кой може да чуе кога Бог ще говори отново? Кой има смирението да преразгледа идеите и вярванията си? Кой може да чуе вълнението на сърцето си, а не само да бъде прикрепен към вярванията и убежденията си и към всичко в което е инвестирал, и което изгражда мястото му в обществото?

Хората не биха приели Месията, който е отговор на молбите им. Те ще го отричат, заклеймяват и гонят защото още не са готови да го приемат.

Обезкуражението, разочарованието, проекцията на злото и обвинението на Месията ще се натрупват върху него с времето. Дори сега той е пред прага на враждебен свят, търсещ личностите които могат да откликнат, които са готови да бъдат първите получили вестта, че Бог говори отново.

Те ще дойдат от различни държави, от всички народи, от всички култури, един по един, не на големи групи. Няма да има тълпи от хора тичащи към Откровенията. Всичко започва със зовът, великият зов който съществува не само във външния, но и във вътрешния свят на хората. И те трябва да имат куража, вярата и мъдростта да откликнат.

Ако те не отговорят и не изпълнят изизкванията на собствения си повик, който е много по-лесен от този на Месията, тогава Новото Съобщение може и да не се установи на света и да служи на хората, каквото е неговото предназначение.

Защото човечеството е на границата на неуспеха – унищожавайки света в който живее, изпадайки в отчаяние и хаос, попадайки в безкрайни войни и конфликти за това кой да притежава останалите ресурси на земята.

Ето защо, това не са Откровения за далечното бъдеще, но за моментните настоящи нужди на хората по целия свят. Защото да живеете без силата на Знанието, означава да живеете в страх и несигурност. Означава да страдате.

Месията е тук, за да облекчи това страдание, да даде на хората сила и мощ, да им разкрие Волята на Небесата и истинската природа на тяхната духовност, великият зов в света и за това как света ще се нуждае от тях, отвъд това което биха дали за тяхното собствено щастие.

Той е пред това ново начало сега, зовейки хора по света, защото това е Учение за целия свят, а не само за едно племе, един народ, един регион или една група. Времето е много важно и затова Съобщението е дадено на света в този момент. Това не е нещо което да бъде изучавано по обикновен начин, с течение на времето, или да бъде оспорвано и дебатирано в академичните зали, където Знанието почти липсва.

Това е важно Съобщение за човечеството. Сега е неговото време. Нуждата от него е огромна и нараства с всеки изминал ден. Човечеството не вижда и не знае какво да прави. Недостатъчно хора са убедени в сърцата си за да направят това, което наистина е необходимо. Те трябва да бъдат докоснати от Откровенията. Те могат да останат християни и будисти и мюсюлмани, но трябва да бъдат докоснати от Откровенията – достатъчен брой хора по света.

Месията е под огромен натиск да направи това с много скромни ресурси и недостатъчна подкрепа. Както виждате, той винаги среща несигурност и големи предизвикателства по пътя си. Той не може да живее спокоен живот. Той не може да губи времето си в дълги медитации, защото има велика служба на света, чиито нужди са дълбоки и задълбочаващи се с всеки изминал ден. Той носи отговорът на Бог.

Тук неговата сила, търпение и непоколебимост са нужни и потребни или той ще се пречупи и ще се предаде. Той ще поеме по див и непримамлив път или ще бъде съблазнен от тези, които желаят да използуват него и неговите Откровения за свои лични идеи и цели.

Никой не разбира живота на Месията. Но Ние ви даваме тези неща за да започнете да оценявате тази личност, какво той трябва да извърши и какво пътешествие трябва да извърви. Вие, които сте нетърпеливи за всяко нещо, не можете да си представите търпението, въздържаността, силата и отговорността, които са нужни за това.

Бог желае от вас да разберете процеса на откровенията. Бог желае от вас да се опитате да разберете живота на Месията. Бог желае от вас да почувствате това със сърцата си, а не само да го различите от позицията на идеите си.

Бог иска от вас да знаете за важността на Откровенията и какво е коствало да бъдат те донесени на света, на Месията и на тези, които пътуват и са с него толкова дълго време в периоди в които той е бил в неизвестност – подготвяйки се, изграждайки, учейки.

Това са светците на Откровенията, не защото са искрящо великолепни, а защото правят всичко това и заради предаността, куража и посвещението което те демонстрират и което изпълва живота им.

Погледнете това в контраста на всичко и всички около вас и ще започнете да осъзнавате силата и значението му за живота ви. Защото вие също имате велика съдба и цел и можете да се поучите от живота на Месията. Но вие не сте призовани да сторите това което той върши. Вие не сте пратени на света да сторите това за което той е пратен, а да помагате нему и другите по скромен и непретенциозен начин, но с висок дух, огромна сила и търпение, каквито Месията демонстрира до сега.

Небесата оценяват високо неговата дейност, но са и много загрижени. Небесата виждат в лицето на сина и съпругата му ключа за неговия успех. Небесата гледат на тези позовани към Откровенията с голяма надежда, защото те са изключително важни сега, много по-важни отколкото те самите са си представяли някога.

Такава е Волята на Небесата, която Божият Месия дава на света, за да подготви достатъчно хора да се изправят срещу големите промени приближаващи света както и за срещата на човечеството с живота във вселената, дейстителност, която никой на света днес не разбира.

Ето защо Бог е разкрил животът и духовността във вселената като част от Откровенията. Бог е разкрил Великите Вълни на промяната които наближават света за да могат хората да са нащрек, да бъдат информирани и да им бъде дадена тази голяма перспектива, която ще донесе яснота, цел и значение на техния живот и дейност.

Бог не подготвя само вас, като отделни личности за Небесата. Бог ви готви да се справяте с реалността и с Новия Свят който настъпва и който много малко хора на света могат да видят.

Вие също трябва да притежавате смирение за да получите Откровенията. Трябва да притежавате сила и постоянство за да учите Стъпките към Знанието. Трябва да имате куража да живеете с въпроси за които още нямате отговори. Вие трябва да приемете и да живеете с повика, който е отвъд вашият интелект и разбирания. Трябва да градите Четирите Колони на вашия живот – Колоната на Връзките, Колоната на Дейността и Осигуряването, Колоната на Здравето и Колоната на Духовното Развитие – всичко това което Месията е трябвало да осъществи и все още го прави от толкова дълго време.

Вие ще разберете по-пълно неговия живот, когато поемете по неговия път и видите колко предизивкателен е той, и колко наистина изключително отплащащ се е той, и колко смущаващи могат да бъдат идеите ви за вас самите. Защото неговата задача е да ви преведе отвъд тези неща към по-велик живот, велика служба и велика цел на света.

Месията е на света сега. Той е възрастен мъж. Би било голяма чест и благословия за вас да го срещнете и да се учите от него, като пазите във вашите сърца неговия образ, както и да получите дара на Откровенията, които ще ви дадат живот, какъвто винаги сте търсили по други начини.

Небесата благославят него, както и всички, които могат да получават от него. Той е скромен и добър човек. Но на Небесата той е наравно с останалите велики Месии, които са благословили и водили човечеството в миналото.