Пророкът


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 23 юли, 2009г.
в Дамаск, Сирия

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Всяко хилядолетие нов Месия е пращан на Земята да подготви човечеството за следващата фаза в неговото развитие и да предупреди хората за огромните проблеми които не са се случвали преди това, както и да подготви хората за това, срещу което трябва да се изправят и превъзмогнат днес и в бъдещето.

Откровенията на Бог са необикновени и обхващат дълъг период от време. Те са пратени да дадат на хората, това което те не могат да получат от себе си и да запалят отново угасналия духовен огън, да възродят религиозния дух намиращ се в летаргичен сън под влиянието и натиска на религиозните вярвания и укази.

Човечеството се изправя пред едно от най-големите си предизвикателства, по- голямо от всичко познато до сега. То се изправя пред свят на изчерпващи се ресурси, свят чиято околна среда е толкова сериозно застрашена и увредена, че ще наложи различна адаптация на хората за оцеляването им за в бъдеще. И Земята е изправена пред нашествие на раси от вселената, които са тук за да печелят предимство от слабото и разединено човечество. Никога преди света не се е изправял пред такива предизвикателства.

Вие сте пред този крайъгълен камък заради човешкия си характер и заради еволюцията на човешката раса. Рано или късно вие ще привлечете нечие внимание във вселената и извънземната намеса ще последва. Рано или късно вие ще изразходвате природното си богатство до такава степен че света ще се промени по начин по който ще бъде невъзможно да живеете на Земята. Евентуално, човечеството ще навлезе в по-напреднала еволюционна фаза, надживявайки своята безрасъдност, насилие, конфликти и глупост.

В такава естествена среда е изпратен Месията, пророк на това време и тази ера- ера, която ще бъде свидетел на огромен катаклизъм и разпадане, ера в която човечеството ще трябва да се приспособи в променящата се планета и да се изправи срещу реалността съществуваща в момента и съществувала винаги във Великата Общност на интелигентния живот във вселената.

Не може да се избяга от тази реалност. Опитите за бягство чрез фантазии или отричане, игра на криеница зад човешкия разум само увеличават човешката уязвимост и правят по-трудно адаптирането ви в променящия се свят.
В тази обстановка беше изпратен Месията и неговото предсказание е предсказание от Бог – дълбока загриженост за човечеството, голяма благословия за човечеството, голяма подготовка за бъдещето, подготовка, която човечеството не би могло да извърши само.

В този смисъл погледнато, човечеството е спасено. Но ще бъде ли този подарък разпознат и приложен на практика? Ще бъде ли Месията разпознат? Ще бъде ли предупреждението взето под внимание? И ще бъде ли получена благословията.

Много хора вярват, че Господ е приключил комуникацията си с човечството, че няма да има нови Откровения, че Месията няма да бъде пратен отново на Земята.

Но това е само глупаво предубеждение. Арогантност е да се предполага какво Бог ще направи и какво няма да направи. Не можете да се скриете зад писанията. Не можете да се скриете и зад науката и рационалността. Не можете да се връщате назад, защото трябва да вървите напред и да посрещнете това, което наближава на хоризонта разбирайки че живеете във времето на Откровенията.

Месията е пратен на Земята. Той не е суперчовек. Той няма да върши чудеса за масите. Той не е карнавален герой, който да забавлява и впечатлява хората. Неговият дар е богат и дълбок, проницателен и дълготраен. Той не е сензация. Той притежава дар, който никой друг на Земята не притежава. Той е пророкът на тази епоха.

Ако не разберете това, вие се придържате към предишните вярвания и предположения, изпълнени със страх, че ще срещнете нещо напълно ново и непознато- нов свят, нов живот, нови Откровения.

В миналото, когато Господ е пращал Откровения на света, те са били отричани, отблъсквани и осъждани със същия предтекст, както и Новото Съобщение от Бог ще бъде осъдено, ругано и обявено за недействително. Това е проблем на човешкото отричане, разбира се. Проблем от това, че хората живеят в миналото, неспособни да осмислят ясно и мъдро настоящето и бъдещето.

Бъдещето е пред вас. Светът ще бъде неузнаваем в следващите двадесет години. Няма смисъл да се криете и да се правите, че не виждате. Това е критичен момент за хората, защото само такива критични обстоятелства и нужди биха тласнали Господ да прати Новите Откровения на Земята.

Новите Откровения ще разкрият човешките слабости и невежество, неговите вярвания, предрасъдъци, неговата убеденост, че познава Божията Воля. Човечеството ще се крие зад разумността, ще се крие зад писанията, отричанията и амбициите.

В известен смисъл, наближаващите неща са последиците от дейността на хората- горчивите плодове на заблудите и завоеванията, лакомията и амбицията, на неправилното стопанисване на света. Човечеството, което е неспособно да овладее страстите си, населението си, амбициите си; човечеството, което не може да помисли за бъдещето и използува всичко и сега, ще изразходи природното си наследство, мислейки, че то е неизразходимо и безгранично.

И какво ще предприеме човечеството? Как ще се адаптира и оцелее? И какво ще срещне във вселената, за която то не знае нищо, с изключение на желанията и фантазиите си.

Как човечеството ще намери сили и отговорност за да се кооперира и обедини за спасение на цивилизацията? Как то ще се подготви за Великата Общност на живота, която не е човешка и не цени човешкия дух? И как хората ще определят своите приятели от всички неприятели във вселената, предлагащи подаръци и тайни планове? И как отделната личност, как вие, ще откриете истинската причина и цел, поради която сте пратени на света- цел независеща от интелекта ви, от идеите, плановете и целите ви? И кой ще изясни религията и ще изведе напред нейната същност, нейното основно учение и цел? Кой ще отсее златото от шлаката? Кой може да види, че човечеството е на крастопътя на приобщаването си към вселената и това ще бъде като нищо познато и разбираемо до сега?

Ако сте откровени, ще признаете, че нямате отговори на тези въпроси. Вие дори не можете да определите и да кажете как ще откриете вашата истинска пътека в живота. В този момент на света има само няколко мъдри личности и дори още по-малко учители, които могат да ви помогнат, но и те не знаят нищо за бъдещето на човечеството и за големите промени настъпващи на света.

Трябва да сте смирени и изключително честни със себе си или ще си помислите, че знаете, когато не знаете и ще разчитате на предположения, които нямат връзка с реалността.

Ще разберете това, когато Месията се покаже от неизвестността, където е бил за десетилетия, получавайки Новото Известие на Господ. Ще видите отричане и подигравки, ще видите невярване и хулене.

Хората ще се придържат упорито към старата религия, страхувайки се какво Бог би могъл да разкрие. В основата на отричането и отхвърлянето е страха- страх от живота, страх от бъдещето, страх от промяната, страх от Откровенията.

Хората са извършили толкова много ужасни дела на себе си и другите, че се страхуват, че Бог би могъл да говори отново. Но те ще скрият страха си зад своята гордост, предположения и вярвания. Те ще се скрият в законодателните зали и джамии, в своите манастири и църкви.

Месията днес няма по-голям шанс да бъде приет от великите Месии в миналото. Неговото преимущество е, че неговия глас може да бъде чут по цялото земно кълбо. Неговото предимство е, че е получил Новото Съобщение в чистата му форма в продължение на 25 години. И веднъж показано, то не би могло да бъде спряно.

Силата и мъдростта на това съобщение надминава човешкото разбиране и ще откликне в индивидуалното човешко сърце и душа. Но ако хората не познават сърцето и душата си, то Месията няма да намери истински съмишленици.

Човечеството трябва да се разкае. То трябва да се промени. То сляпо следва пътя на самоунищожението, който го прави уязвимо не само на собствения си разрушителен характер на Земята, но и на интервенция и манипулация отвън. Земята е изключително ценна за завладяване и опитите за контрол ще бъдат изкусни и убедителни, насочени към човешката алчност, невежество и суеверие.

Това е голямата уязвимост за която говори Месията. На него му е поверено да говори за Новото Съобщение. Съобщението е толково голямо, велико и всеобхващащо, че няма да остави място за промяна и манипулация от страна на хората.

Но това ще отнеме време, защото хората са глухи за собственото си Знание – дълбоката интелигентност, която Бог е въплатил в тях. Те са глухи за себе си – подтиквани, надпреварващи се, опитвайки се да оцелеят и да задоволят собствените си желания, въвлечени в драмата на всекидневния си живот.

И така първите, които ще откликнат ще бъдат тези, които чувстват оживлението. Те са повикани вече, но не знаят за какво са призовани. Те са недоволни и отчаяни, защото знаят , че има нещо по – велико за тях, но не могат да го намерят. Не го намират в културата, в религията, в семействата и идеите си. Те не могат да го намерят в политиката и социалните движения. Те са развълнувани от огромната Мощ на Бог. Те се готвят за Откровенията, но все още не ги виждат.

Човечеството мисли по един начин, но живота върви по друг начин. И така Пророкът говори на мъртвите, умиращите, глухите и слепите.

Но неговите думи ще достигнат до умовете и сърцата на тези, които са развълнувани и оживени, които не желаят да живеят по старите ценности и предположения, вярвания и институции. Те са въодушевени да се събудят от дълбокия и страшен сън. Пророкът ще им говори. Неговото Съобщение ще бъде представено на света за да стигне до тях, защото те първи ще разпознаят и откликнат на Откровенията.

Пророкът не е тук за да бъде възвишен. Той няма да върши чудеса за да впечатли хората. Той няма да бъде сензационен, така че хората да бъдат заслепени, защото това е глупаво и никога не е стояло на дневен ред с истинските Божии Месии. Това са само фантастични истории, сътворени след смъртта на Месиите, след като Месиите бяха унищожени от своите хора и своята култура. Но това никога не е истинския живот на Месията, както виждате.

Историите са сътворени, чудесата са извършени за да убедят незнаещите, да интригуват тези, които сами не могат да видят истинността на Откровенията.

Човечеството е наслагвало пласт върху пласт от вярвания и предположения които нямат нищо общо с реалността на истинския живот. Както старите храмове, те са украсени, наслоени с красота и разрушение. Как тогава Новото Откровение може да бъде получено в такава обстановка?

Очевидно, Месията сам не би могъл да донесе Новото Съобщение от Господ на света и затова тези които са дейни трябва да му асистират. Те трябва да приемат Новото Съобщение, да го изучават и да го прилагат в живота си.
Те трябва да изучават Стъпките към Знанието сами и да открият великия глас и мощта която Бог им е дал, и които чакат да бъдат открити.

Месията е тук за да даде възможност на хората да възстановят старите си връзки със Знанието, както и да ги снабди и подготви за Великите Вълни на промяната приближаващи света.

Ще има много гласове говорещи за промяна. Ще има много гласове говорещи за предсказания. Много гласове ще проектират страшни или примамливи картини от бъдещето. Ще има много гласове които ще опитват да разкрият Новото Съобщение от Господ. Но има само един, както и винаги е било, който е пътя даден от Бог за Новите Откровения на света.

Ако Откровенията бяха дадени на много хора, би имало различни версии. Хората биха ги променили. Хората биха ги адаптирали към своите възприятия и вярвания, религия и култура и Съобщението би загубило яснотата, цялостта и фокуса си.

Само един, който е бил подготвен да бъде Месия може да е Месия. Само този, който е повикан и подготвен да бъде Пророк на това време и тази епоха, може да е Пророк на това време и тази епоха.

Има много будни хора на Земята, които ще открият, чрез своята интелигентност, истинското състояние на света и неговите бъдещи проблеми. Само Пророкът обаче може да разкрие истинското значение на това, как да бъде прието и какво трябва да се промени в най-дълбоките нива на човешкия ум и сърце- промяна на курса, за разпознаване на реалността и подготовка за бъдещето което ще бъде като нищо познато до сега.

Ще има много гласове. Някои от тях ще бъдат очарователни и убедителни, елегантни и изразителни. Но само Месията знае и има истинското Съобщение. Само той може да го предаде, защото само той го е получил. Само той може да го олицетвори.

Бремето, в този случай, е за слушателя и получателя. Това е техния тест. Ще останат ли те слепи или светлината ще огрее там където е било само тъмнина? Ще откликнат ли те от най-дълбоката същност на Знанието, или само ще проектират своите становища и вярвания?

Месията премина теста. Той не трябва да осъществява чудеса за да убеди хората, защото самото Ново Съобщение е чудо, както е чудо и мощта и присъствието на Знанието в отделната личност.

Ако някой каже, „Ами това не е достатъчно добро за мен”, това е липса на съзнание и невежество. Но вместо да признаят невежеството си, хората представят себе си като знаещи и компетентни и правят такива осъждания.

Това е съвременното нелепо и глупаво деяние на човечеството – дете с власт, дете, което управлява света и което позволява да бъде манипулирано и доминирано от могъщите и безсърдечни сили във вселената.

Новото Съобщение на Бог е за уникалната личност или за рядката и чиста интелигентност. То не е провидинието за елита, богатите и властните или високо образованите. То е за хората – да учат как да разпознават Знанието и да го следват, как да получат напътствията и съветите, предупрежденията и благословията на Новите Откровения на Господ.

Ще видите с течение на времето огромната нужда от тези Откровения, както и голямата съпротива срещу тях. Когато нещо толкова чисто се появява на света то ще покаже всичко което не е чисто и как истината е била смесена с условност и удобство, с амбиция и корупция. Светлината ще разкрие мрака, както и че всеки се крие зад нещо и от нещо.

Не се страхувайте от Божието порицание, защото Бог обича света. И разбира, че без Знание, човечеството ще продължи да бъде смешно, безрасъдно и себелюбиво. Няма никакво порицание и заклеймяване. Сърдитият Бог е проекция на сърдита личност. Хората желаят Бог да наказва; те искат Той да наказва както и когото те посочат. Хората искат Бог да въздава справедливост по тяхно усмотрение.

Но Бог е над тези неща. Защо хората глупаво притесняват Създателя на всички вселени, Създателя на толкова раси във вселената, за чието изброяване те дори нямат познати числа?

Трагедията е, че човечеството не откликва на Божието Присъствие и комуникация. И в резултат на това човешкото семейство страда и е на пътя на упадък, конфликт и себеунищожение. Има все още достатъчно мъдрост и въздържание у хората, които могат да се противопоставят на тези огромни негативни тенденции.

Това не е свършека на света. Това е велика трансформация – трансформация към различен начин на живот в различен свят, трансформация от изолирано съществуване във вселената към живот във Великата Общност на живота, където човечеството ще трябва да състави собствени правила и задължения за защита на света. Това е трансформация към нов и устойчив живот на света, така че земята да има бъдеще. Това е трансформация от толкова значителен мащаб, че не би могла да се сравни с нищо познато до сега в човешката история. Дори разпаданета на древните цивилизации, въпреки драматизма и символиката си, не могат да се сравнят с мащаба на Великите Вълни на промяната които наближават Земята или с човешката среща с живота във Великата Общност.

Само Месията може да говори за тези неща с истинска яснота, защото му е дадено Новото Съобщение от Бог. Той го е получил в неизвестност и сега трябва да го представи да говори и да призовава хората към него. Това е огромна и отчайваща задача.

Затова всеки, който се отзове, приеме и живее с Откровенията е добре дошъл. Всеки може да допринесе както за оцеляването и растежа, така и за сгромолясването на човешката цивилизация под собствената и тежест и нефункционалност.

Вие трябва да гледате напред. Трябва да отворите ума си. Оставете настрана заклеймяването на другите. Освободете себе си от историята, така че очите ви да се избистрят, ушите ви да се прочистят и сърцето ви да разбере.

Новото Съобщение на Господ говори за настоящето и бъдещето. Миналото е само спомен. Вие носите мъдростта и уроците от миналото както и благодарността от приноса на личностите и народите в миналото, но трябва да сте концентрирани в настоящето и с поглед в бъдещето. И Новите Откровения щи ви дадат очи да видите ако можете да ги получите и изучавате със смирение и признателност.

Пророкът ще се нуждае от вашата помощ и асистенция. И Знанието във вас ще ви разкрие как това да се осъществи.
Ако можете да посрещнете бъдещето без отхвърляне и тревога вие ще имате силата на присъствието у себе си и това е причината Новото Съобщение да е за вас. То не е тук да замени световните религии, но да им даде голям капацитет, голямо съзнание. В противен случай те ще са ненужни, неудачни и без връзка с нуждите на хората в бъдещето, когато човечеството ще се изправи пред сурови изпитания.

Пророкът не е личност. Той е превозно средство за Божията доставка на Земята. Неговият песонален живот е само платформа. Неговите личностни интереси са само вторичен продукт от живота и културата. Но неговото съзнание е изместено от Волята и Силата на Създателя и от Божието Съобщение за света.

Малко са тези, които ще го разберат, но признанието може да се прояви. И тези, които са в състояние да видят ще бъдат благословени и живота им ще бъде оправдан и присъствието им на света ще бъде признато.

Тези, които могат да получат ще бъдат изпълнени със сила, кураж и самочувствие че това е начина и пътя за тях.
Тези, които могат да откликнат ще разберат своята същност, своето минало и ще са в състояние да се освободят от собствената си омраза и неопрощение.

Тези, които могат да приемат ще бъдат осветени във времето, когато извървят Стъпките на Знанието.

Това е великата истина, която трябва да бъде осъзната. Вие не можете да я осъзнаете с интелкта си, защото той е изпълнен с мисли от миналото. Това може да стане като дълбок резонанс в Древните Коридори на съзнанието ви. И тези коридори трябва да бъдат отворени за да можете да видите, да знаете и приемете за вас и за тези на които може би ще помагате и служите в бъдещето.