Произходът на Месията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Предадено на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 23 юли, 2009г.
в Дамаск, Сирия

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Хората нямат идея какво е да бъдеш Месия и как Месиите са избирани и подготвяни. Хората искат да се прекланят пред герои или да ги отричат напълно.

Те вярват че Месията е Съобщението, но Съобщението е винаги по-велико от Месията. Хората базират вярата и вниманието си въз основа на своето поведение към Месията, но Съобщението е винаги по-важно.

Хората не могат да живеят със Съобщението и по този начин са обсебени от Месията. Но те не разбират Месията. Те нямат идея откъде идва той и как е избран измежду останалите. Много хора вярват, че не може да има само един Месия. Според тях съществуват много Месии, или те самите би трябвало да са Месии.

В света на Разделението, някой, който е представител на велик съюз ще бъде погрешно разбран и погрешно възприет. Това е неизбежно.

Ангелското Войнство, Ангелското Съсловие, избира Месията за всеки отделен свят, нуждаещ се от Месия. И Месиите са избирани само във времена на огромна промяна, трудности и възможности за борба, за всеки отделен свят. Такива повратни точки се случват много рядко.

Въпреки големите събития, случващи се във вашият свят, Месиите идват много рядко. Междувременно, ще има пророци – предупреждавайки или показващи правилата и стандарта на поведение. Ще има ясновидци. Ще има реформатори. Ще има и проповедници.

Но Месията носи нова реалност. Това не е някой, който само предупреждава за големи неприятности и природни катаклизми, за днешния ден или за бъдещето, или осигурява по-висок стандарт, или има видение за мир, обединение и спокойствие между човешкото семейство.  Ще има много, които могат да сторят това. Но само Месията на Бог може да носи напълно нова реалност и промяна във времето, в съзнанието и в чувството на осъзнатост на големи групи хора и дори да въздейства върху поведението на цялата земна раса.

Пророците не могат да вършат такива неща, защото те говорят за това, което се случва в момента или в близкото бъдеще. Техните пророчества не са за всички хора и за всяко време. Те са за точно определено време, хора, места и събития.

Тези, които учат на по-високи норми, трябва да стабилизират стандартите, които са давани многократно в миналото от други нарочени за такава велика служба.

Но Месията носи нова действителност. Той няма да задоволи всички нужди и да реши всички проблеми и кризи в момента. Той носи нещо, което да промени възгледа и бъдещето на човечеството.

Месиите са отричани, разпъвани и унищожавани, защото хората не получават това, което искат от Месиите. Те не получават богатство, сигурност, предимства или специални услуги – дар от Бог.

Месията показва настоящето и бъдещето и носи нова реалност на света. Амбициозните и нуждаещите се хора не получават това, което желаят на момента и обръщат гръб на Месията. Те отричат Месията. Те осъждат Месията. Те търсят някой, който да им осигури нужното в момента по начин по който те желаят и описват. Те нямат понятие с кого си имат работа. Те нямат понятие кого обвиняват. Те не са наясно какви са истинските им нужди  – нуждите на душите им.

Това е дилемата на всички хора по земята – богати и бедни, от всяка народност, култура или религиозна принадлежност. Те не са наясно с огромните нужди на душата им. Тези, които са наясно, се вглеждат в традициите или поглеждат отвъд тях. Те се опитват да намерят тази връзка в себе си, тази връзка с Бог, тази връзка с тяхното бъдеще, съдба и цел да бъдат на света. Всички останали са като добитък в пасището, загрижени за храната си и за малко удоволствия на следващия ден, загрижени за своята сигурност, за това как да се предпазят, законово или не, от заплахите на света.

Бог говори на тези, които имат и тези които нямат. Бог говори на тези, които управляват и тези които са управлявани. Бог говори на честните и нечестните. Бог говори на богатите и на много бедните.

Месията носи Съобщение за всички тях. Той не е реформатор. Той не е само проповедник.Той не е само ясновидец. Той не е само пророк, предупреждавайки за последствията и рисковете на света днес. Той носи действителност за всеки, който може да го приеме със смирение и откровеност. И неговото присъствие на света  ще бъде в контраст с всичко което е лъжовно, манипулативно и задоволяващо единствено себе си, с всичко което е мъчително, непрощаващо и гневно.

Но Месията не безгрешен, както и никой от великите Месии не е бил. И Месията не е Бог, както и никой от Месиите не е бил бог.

Неговият корен е отвъд света. Той е бил избран и подготвен от Ангелското Съсловие да се появи на света в определен момент и на определено място.

Съдбата му е да получи добро възпитание за човечеството и за условията на света и да бъде изолиран от света достатъчно, за да може да осъществи своята цел по-късно в живота си, когато узрее и бъде подготвен достатъчно.

Както виждате животът му е планиран, като на никого другиго. Животът му е наистина планиран и наблюдаван. Това е реалността за всички Месии. И това е реалността за Месията на света днес, който носи Новия Завет от Бог. Защото Бог говори отново, за да подготви човечеството за опасностите на живота в гаснещ и унищожаващ се свят и за невидимите опасности от контактите с агресивни сили от вселената, които са тук за да печелят от човешката слабост и амбиция.

Съобщението е дадено на Месията отвъд този свят, не интелектуално, а въплатено дълбоко в съзнанието му, извън сферата и достъпа на интелекта. Кой би могъл да разбере това? Кой днес на света, с малки изключения, би могъл да разбере това?

Той ще бъде добър и скромен мъж. Той ще бъде образован, но не високо образован. Той ще бъде повлиян от света, но не много повлиян. Той ще наблюдава хората, но няма да се поддава на тяхното въздействие. Той трябва да остане на разположение, отворен и приемащ през оставащите му години живот.

Това е трудно изпълнимо начинание без помощта на Небесата. Задържан от голяма кариера. Задържан от въвличане във връзки, докато не срещне своя парньор в живота. Задържан от интереси и хобита. Задържан от превръщането си в защитник и реформатор. Задържан за години и години, пропускайки да осъществи стандарта на обществото, пропускайки да осъществи очакванията на семейството си – чакайки и готвейки се за момента на Посвещаването.

Той се е превърнал в Божи Месия на 33 години. Трябвало е да чака за това дълго време. Съобщението е било в него, но той не го е съзнавал. Той го е носил като таен товар. Защото товарът трябва да е таен, за да не обърква и разконцентрира своя носител. Товарът не може да бъде показан преждевременно. Той не може да бъде злоупотребен, погрешно използуван и неразбран. Месията трябва да чака за Посвещението, Великите Вълни на Посвещаването, които ще го залеят толкова силно, че ще съсипят живота му и ще го запратят в коренно различна посока.

Хората си мислят че Месиите са непорочни, изключително честни, никога не правещи грешки в живота си. Това е глупаво и не отговаря на истината. Те разбира се допускат много грешки в живота си и поради това, някои от тях са страдали изключително много.

Това което ги прави Месии е силата на Съобщението въплътена в тях и способността им да устоят на съблазните, трагедиите и натиска на света, до момента на тяхното Посвещаване. И това не би било възможно без подкрепата на Небесата и внимателно напъствие в живота им. Хората си мислят, че такава подкрепа е възможна за всеки, но това не е истина.

Във всички случаи, Месиите не знаят кои са и какво носят в себе си, както и значението на това което носят, до момента на Посвещението и до процеса на Посвещението, който ще последва и ще ги води напред през трудностите към бъдещето. Времето и мястото са от голямо значение, както и  помощта, която те получават от определени личности.

Месиите са уникални личности и винаги са били такива. Въпреки обикновения си земен произход, Месиите се превръщат в най-значимите личности за света.

Те са пратени и идват от Ангелското Съсловие. Съобщението е въплатено в тях и е много по-велико от тях, по-велико от тяхното разбиране, по-велико от всичко което те биха могли да измислят за себе си. То носи в себе си силата на Бог и силата на Посвещаването.

Никой Месия не може да измисли това. Никой Месия не може да съчини и конструира това. Това не е учение, базиращо се на механично обединение на различни възгледи или обновена версия на съществуващи традиции. Духовните лидери по целия свят правят това, но Месията носи нещо много по-велико.

Месията не е великолепен. Той не е внушава благоговение, не вдъхновява и не принуждава околоните да разпознаят неговото значение и уникалност.

Това никога не е било определящо за Божиите Месии. С тях винаги са се отнасяли лошо. Те са били пренебрегвани, отхвърляни или третирани брутално – почти неразпознати от околните. Само малцина са могли да ги разпознаят и те са играли важна роля за развитието на Месиите в ранното духовенство и в по-късния успех.

Сега, за пръв път, силата на Откровенията е дадена на целия свят по едно и също време – не на едно племе, не в един регион, не на важно място на света. Защото съвременният свят е свързан и Месията ще говори на целия свят и целия свят може да се обърне срещу него. Възможността е огромна, но огромни са и рисковете.

Както винаги, религиозните фигури ще се почувстват заплашени, когато гласът на Месията е чут, когато въздействието му върху хората нарастне, когато неговото Съобщение се установи. И въпреки, че той не е тук да атакува правителства, да сваля от власт кървави диктатори, или да бъде революционер по някакъв начин; въпреки че  носи мир, сътрудничество и спокойствие, той ще бъде третиран като враг от тези, които претендират със своята религиозност, от тези които претендират, че представляват Бог и Волята Божия, от последователите на всички предишни Месии.

Много хора ще го определят като враг и заплаха. Това е показателно колко далече са те от Източника на своите традиции и колко слабо е Знанието в тях, великото съзнание, което Бог е дал на всички хора.

За обикновените хора ще бъде по-лесно да разпознаят Месията. Ще бъде по-лесно да разпознаят Месията и тези личности, които имат малко на брой предубеждения и нямат някакви позиции в обществото.

Можете да го отричате. Можете да се откажете от него. Но той носи Съобщението и го носи напред, в най-чистата възможна форма.

Днес вие дори можете да чуете гласът на Откровенията, което не е било възможно и никога не се е случвало в миналото. Да, Ангелският Глас е говорил за някои неща и е бил записван, но Новото Съобщение никога не е записвано в най-чистата си форма.

За да разпознаете, трябва да имате очи да видите и уши да чуете. Трябва да се съгласите да изоставите вашите идейни предубеждения и недоволства от религиите, както и твърдите си вярвания за Бог, религия и духовност, да имате чисто и истинско изживяване.

Месията няма да укорява религиите на света, но той ще осигури есенцията на техните Учения, която е загубена, забравена и отречена.

Той ще донесе нова реалност на света, която ще изизква от всички религии да преосмислят основните си и фундаментални идеи и вярвания. Въпреки, че няма насилие в себе си, той ще преобърне всичко с краката нагоре със своите прокламации, с присъствието си на света и със самите Откровения.

Хората ще бъдат обладани от това за кого се мисли, това което казва че е и кой би могъл да бъде, защото се страхуват от Откровенията. Те не могат да се справят със Съобщението и затова ще станат прекалено ангажирани с Месията. Те ще се оплакват. Те ще го обвиняват в много грехове. Те ще мислят, че за да бъде истинско Съобщението, Месията трябва да отговаря на техните критерии. Те ще се оплакват, като че ли знаят на какви критерии отговаря Месията. Това е изключително арогантно и глупаво, но много хора имат тези разбирания и базират своите идеи върху тях.

О, той трябва да даде на хората каквото желаят или те няма да го приемат. Всички Месии са се изправяли срещу тази фундаментална и неотменима дилема.

Месията не е тук за да ви даде това, което желаете. Той може би няма да ви даде и това което си мислите че ви е нужно в момента. Но той ви дава път към вашето лично откровение, към вашето завръщане и изкупление. И той го носи за вас в най-чистата възможна форма.

Той говори на образован свят сега, така че Ученията не са маскирани и прикрити в пасторални форми, анекдоти или истории, изизкващи човешки коментар, за да могат хората да разберат тяхното значение.

Откровението е дадено чисто и обикновено. Но то е толкова дълбоко, че хората трябва да го приемат по нов начин, защото това не е интелектуално начинание. Тук има заначение сърцето и душата.

Ангелското Присъствие разбира трудностите от показването на нещо толкова могъщо и чисто на света и кризата която то ще предизвика за хората, без значение дали  ще могат да го получат и приемат, както и предизвикателството което то носи за тях – предизвикателство да реформират собствения си живот и да установят връзка със Знанието, великата интелигентност която е дар от Бог и която чака да бъде открита.

Ето затова, Откровенията осигуряват Стъпките към Знанието още в самото начало, така че основата на пътя да бъде поставена, а не да се изгражда в последствие от хора с фантазия, както и ясната цел да бъде установена, а не повторно насаждана от хора, които не познават Месията.

Рискът от корупция е голям. Рискът от погрешно тълкуване е голям. Рискът от пограшно разбиране е голям. Ето затова, Откровението е повтарящо се – повтаря отново и отново своята цел и посока, както и затрудненията и проблемите с които хората ще трябва да се сблъскат, да започнат да осъществяват истинска връзка с дълбоката си същност и да имат шанс да открият великата си цел на света, и прошката и преразглеждането, които всичко това ще изизква, как те виждат себе си и света днес.

Месията не носи мир. Той носи предизвикателство. Той носи възможности. Той носи преразглеждане. Той носи работа. Той носи истински връзки. Той носи Божествената Воля и Цел на света.

Той носи Откровенията, които могат да спасят човечеството от вътрешен колапс и от външно покоряване. Той носи толкова велики неща, за които хората дори не са мислили преди.

Той говори за надеждите на бъдещето и настоящето. Той говори за нуждите на хората, столетие напред във времето, които ще се изправят пред катастрофално променен свят. Той говори на тези, които ще трябва да се изправят срещу Великата Общност на живота в бъдещето и дори на тези, които изпитват връзка в този момент.

Той носи решение на хиляди въпроси и проблеми, отвъд знанията на хората за днешния ден – какво ще осигури  човешката свобода и независимост във вселената, където свободата е рядкост, където всичко ще се извърши бързо чрез инвазия, за да се спечели от слабото и нищо неподозиращо човечество.

Хората не знаят нищо за това. Хората не знаят нищо за реалните заплахи и опасности за света днес. Те живеят в незначителните си мечти, ангажирани с нуждите и проблемите си. Те нямат идея какво заплашва човешката цивилизация, отвътре и отвън. Но Откровението носи това съзнание.

Само Бог може да разкрие какъв е живота във вселената и това е част от Откровенията. Само Бог може да разкрие какво наближава на хоризонта за човечеството и то е разкрито в Откровенията. Само Бог може да говори на дълбоката нужда на сърцето и душата и това е фокуса на Откровенията. От нуждите на света, сега и в бъдеще, до фундаменталните и основни нужди на вас като личности, в този момент. Откровението говори за всички тези неща, защото всички те са свързани, както виждате.

Месията говори за велик живот в служба на нуждаещ се свят. Естествено, тази нужда нараства с всеки изминат ден и ще надхвърли очакванията и изчисленията на хората.

Той зове хората да изоставят нещастните си опити за просветление, своите трагедии, затруднения, задръжки, зове хората да оставят настрана политическите, социални и религиозни подтисничества, да открият гласа, който Бог е поставил в тях и да го последват.

Затова той ще бъде отричан и осъждан от тези, които са инвестирали в свои неща, от тези, чиито виждания са застрашени; чиито позициии в живота са под въпрос; от тези, чиито ценности, етика и твърда вяра са поставени под съмнение от неговите прокламации и от естеството на самите Откровения.

Ангелското Съсловие знае, че ако той приобщи достатъчно хора през живота си, Откровенията ще се установят на света. Но Месията се сблъсква с много трудности, които го забавят. Много от хората, които са определени да му помагат, не са откликнали. Финансови проблеми, тежко заболяване и преодоляване на човешкото невежество и ангажираност са само някои от трудностите с които той трябва да се справи.

Ето защо, всеки който откликне на Месията трябва да го направи напълно, с цялото си сърце и душа. Защото времето е скъпоценно, защото той е възрастен мъж и присъствието му на земята е ограничено и е от огромно значение за бъдещето на човечеството.

Този път, Ангелското Съсловие представя Съобщението преди Месията. По този начин, Съобщението е запазено.То е отпечатено. То е установено. Дори ако Месията почине утре, Съобщението е тук и има достатъчно хора да говорят за него и да го носят напред. Това е за да няма присвоявания и корупция, защото Съобщението говори ясно, без нужда от човешки пояснения и поправки.

Месията обаче притежава повече от това което е на хартия и на запис. Вие бихте могли да видите и чуете Месията и така да разберете неща, които са отвъд отпечатеното на хартия и записаното на електронен носител.

Той носи Съобщението в себе си като огън. То изгаря. Но това стопля душите и осветява околността. Огънят в Месията е като всеки друг огън на света. Той е толкова могъщ, че дори той не може да го издържи за по-дълго време.

Вашата връзка с него е от голямо значение. Вие още не можете да прецените нейната значимост. Но той трябва да бъде видян правилно. Той трябва да бъде видян с душа и сърце. Той трябва да бъде чут и естеството на Откровенията трябва да бъде разбрано достатъчно, за да можете да разберете огромната възможност която ви се дава, на вас и на света.

Защото ще минат векове, докато друг Месия се появи на земята. Това е. Това е то, истинското Съобщение за света в това време и занапред.

Ако се провалите и не откликнете, последиците за вас и за света ще бъдат огромни. Няма да откриете съдбата си. Няма да чуете зовът. Ще бъдете загубени в морето с всички останали – опипвайки, търсейки, страдайки. Знанието във вас ще живее, но вие може би никога няма да откриете път към него. И вашето недоволство от света ще нараства със западането му. И вашата сръб, печал и страдание ще се увеличават с нарастващото страдание на човечеството. И ще се чувствате безпомощни, без значение на позициите си във вселената, защото не сте открили силата на Знанието, която да ви изкупи.

Това е резултата от живота във времето на Откровенята. Това не е само избор на едно нещо пред друго. Това не е едно или друго учение. Това е нещото което ще промени всичко останало. Тук успехът или неуспехът ще имат изключителни последици за вас като личности.

Това е причината поради която хората си мислят, че Откровенията не могат да се случат отново, защото те не желаят да се изправят срещу изпитанията, възможностите и преоценката, които се изизкват в момента. По-добре да се живее със старите Откровения, които са добре установени и които са променени от хората до степен, където не може да се определи смисъла им.

Старите Откровения са се превърнали в институция. Те са станали форма, която трябва да бъде приета. Има личности, които оценяват тяхното значение и се опитват да живеят съгласно тези ценности. Но за повечето хора това е като някаква норма наложена от тяхната култура и народ – да вярваш и да следваш, до някаква степен, но никога сериозно и с истинско посвещение.

И в тази компроментирана обстановка, Бог говори отново и праща Месия на света, пратен от Ангелското Съсловие за да донесе нова действителност, да разклати хората от тяхното самодоволство, да ги извади от сянката на миналото им, да донесе яснота и решение там, където има само мнения и спекулации, да отведе хората отвъд вярата и тяхното интелектуално разбиране към велика реалност на разпознаване и изкупление.

Ако съумеете да разберете произхода на Месията, ще разберете вашия произход и какво ви е позовало на света, което е много по-различно схващане за сегашния ви живот, миналия ви живот и бъдещето ви – и разбира се невероятен поглед върху света. Защото няма да има осъждане, а само разпознаване, преданост и съпричастност към човечеството и към неговата борба и страдание да открие сила във времето на Откровенията.