Пътешествието на Месията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 14 юли, 2013г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


Бог е пратил Месия на света във време на големи промени и нарастваща нестабилност. Той е единствения Месия за света, въпреки че ще бъде много трудно за някои хора да приемат това, заради предишните им представи и инвестиции.
Месията се е готвил дълго за това и е дошъл от Ангелското Съсловие, част от което е и той. На света Месията е човек. Той не е съвършен, както и никой от предишните Месии не е бил.

Той е един, защото е пратен на света с тази цел и идва от Ангелското Съсловие. Това, което той може да предаде на хората, никой друг не може да стори, без значение колко е вдъхновен или образован, защото никой друг не може да донесе Волята и Силата Небесна чрез своите слова и оповестяване.

Истинският Месия обаче, не носи само Волята и Силата Небесна, а и Небесния Глас – Гласът на Съсловието говорещ като един, много говорещи като един – нещо, което вие не можете да си представите с вашия интелект, защото той е прекалено ограничен да стори това.

Ще има такива, които ще разпознаят Месията, но останалите трябва да го научат с времето или посредсвом демонстрации, защото първо трябва да изчистят своите съзнания, за да могат да видят нещо толкова значимо. Те ще изизкват доказателства от различно естество. Някои от техните изизквания ще бъдат задоволени, а други не, защото Бог не е задължен с тези неща.

Животът на Месиите от древността е бил толкова много променян и тълкуван през вековете, че никой не знае кои са били те в действителност. Истината обаче е, че никой не може да разбере живота на Месията. Месиите идват от Ангелското Съсловие. Те не са синове и дъщери на Бог, защото Бог няма синове и дъщери. Това е едно от разбиранията във вашия свят, което не се отнася за Сътворението.

Месията е на света. Той се е готвил дълго време за това. Отнело му е много години да получи Откровението, по-обширно и по-всеобхватно от всичко дадено до сега на хората, дадено в чист и ясен вид на свят с глобални комуникации и световна търговия, незатъмнено от легенди и поетични образи, а изказано ясно и повтаряно многократно, за да бъде чуто във времето; дадено сега посредством технологията на тази епоха, което не е било възможно в миналото; дадено сега на целия свят по едно и също време, не само на едно племе, една група или един регион – Съобщение толкова велико, защото представлява Бог на вселената и какво Бог върши в цялата вселена, нещо, което никога до сега не е било разкривано. Това не е било възможно в миналото, поради неграмотността и недостатъчното развитие на хората, с изключение на много малък брой от тях.

Вие все още не осъзнавате съвършенството на това и защо трябва да е така. Вие можете да разберете това, което Бог върши на света, ако разберете какво Бог върши в цялата вселена. Такова Откровение никога до сега не е било давано на хората. То е с Месията. То е дадено в Откровението.

Бъдещето на света и огромните предизвикателства, пред които се изправя човечеството се разкриват в Откровението.

Значението на духовността на всеки човек и това, което обединява хората навсякъде, се съдържат в Откровението.

Значението и целта на всички религии, изглеждащи толкова различни една от друга са дадени в Откровението.

Значението на всяка връзка, на истинската любов, на истинското посвещение, на истинското отдаване са дадени в Откровението.
Само някой от Ангелското Съсловие може да донесе нещо толкова значимо на света, представено в непозната форма до сега – съчетавайки древната мъдрост с реализацията и истината, която никога не е била достатъчно разбрана и е запазена от много, много малко хора през вековете.

Целият свят сега трябва да получи това и да се готви за голямата промяна приближаваща Земята, да се готви за срещите на човечеството с вселена на интелигентен живот, не-човешка вселена, където свободата е рядкост. Това е най-голямото предизвикателство, пред което човечеството някога се е изправяло, предизвикателство, което ще има най-големите последици за вашия живот и за бъдещето на всеки човек, както сега, така и занапред.

Месията носи този огън в себе си. Той е представен толкова чисто, че вие можете да чуете Гласът на Откровенията, което не е било възможно досега, поради очевидни причини. Откровението е чисто, некорумпирано, незамърсено, незамесено с други идеи, вярвания или традиции. Но, за да го разпознаете и получите, вашето съзнание трябва да бъде достатъчно чисто, за да можете да видите, да чуете и да разберете.

Без това, вие сте препънати във вашите осъждания, укори, мнения и във всичко, което сте инвестирали в себе си и което сега стои на пътя на най-великото събитие във вашето време, случващо се край вас, във времето на Месията.

Той е скромен човек, но хората не виждат това. Те не го разпознават. Той говори ясно, искрено и смирено, но хората не чуват. Те не могат да откликнат.

Това е предизвикателство за всички Месии до сега. То е резултат от живота в Разделението в свят, толкова затъмнен от човешкото насилие, арогантност и нещастия, че хората не знаят как да наблюдават. Те не знаят как да слушат. Те не знаят как да знаят. Те са загубили връзката си с Дълбокото Знание, което Бог е поставил в тях – което е в тях да ги направлява, да ги пази и да ги подготви за велик живот в служба на света.

И така Месията крачи по света и говори, но малцина могат да чуят в началото, защото, за да чуете Месията, вие трябва наистина да слушате без да сравнявате това, за което говори той с това, което си мислите и да имате желание да надникнете отвъд сегашните ви представи и обърквания. Той носи светлина и яснота, но ако вие живеете в мъглата на объркването, няма да видите тази светлина. Тя ще бъде сред вас, но вие ще гледате в друга посока.

Как тогава този Месия – личност дошла на света веднъж на хилядолетие – как той ще говори на целия свят и ще говори по такъв начин, че неговото Съобщение да получи достатъчно отзиви, за да подготви човечеството за големите промени, които наближават и които са вече тук? Късно е вече и хората все още живеят в мечти или кошмари, в зависимост от ситуацията в която се намират.

Как ще говори Месията на целия свят по едно и също време? Той няма да говори на улицата или на малка група хора. Той трябва да предава Съобщението използувайки технологията и свободата да стори това. В бъдещето тази свобода може и да не съществува и този момент е изключителна и необходима възможност за света.

Голямо предизвикателство ще бъде за мнозина да чуят Откровението. То ще придзвиква техните идеи, техните предположения, техните недоволства, тяхното поведение и най-вече компромисите, които са правили в живота си и които са ги въвлекли в риск и нещастие. По-добре е да избягате от мрака, отколкото да се опитвате да мислите, че е изпълнен със светлина.

Месията ще излъчва на света и ще продължава да прави това, защото е много рисковано за него да говори често и навън сред голяма публика. Той ще бъде интервюиран относително рядко, но тези, които го интервюират вероятно няма да го разбират. Той трябва да оповестява това, което е важно и което говори отвъд интересите на една личност, да говори за голямата нужда на човешките сърца и души и за нуждите на хората да се подготвят за свят, който ще бъде много различен и който се променя с невероятни темпове дори в този момент.

Месията ще донесе Мъдрост и Знание от Вселената. Той ще отвори вратите за живота във вселената. Той ще говори за Великите Вълни на промяната приближаващи света. Той ще говори за връзките и за високата цел. Той ще говори за силата на Знанието, великата интелигентност, която живее във всяка личност, очакваща да бъде открита. Той ще говори за пътешествието на душата. Той ще говори за това, което е истина във всяка религия. И той ще говори още за това, което не е истина във всяка религия, защото носи корекции с него. Тези поправки трябва да бъдат дадени, защото в противен случай Откровението няма да бъде разбрано. Защото когато Бог говори, това винаги е в противоречие на това, което хората приемат за истина, на големите грешки в мисленето им и на предположенията и разбиранията от тяхното минало.

Бог носи голямо обещание за изкупление на тази част от Сътворението, която живее в Разделението, без заплаха от Ад и проклятие, защото Бог не праща в Ада и не проклина никого.

Съобщението обаче, трябва да бъде чисто. То трябва да бъде ясно. То не може да бъде създадено, за да отговаря на човешките идеи и стремежи. То трябва да носи голямо предупреждение, сила и възстановяване, защото такива велики Откровения се случват само в повратни времена от човешката история и еволюция.

Вие сте късметлии да живеете във времето на Откровението. Това е най-великото време да бъдете на света и вие сте тук. Вие сте пратени да живеете в това време – време на големи изпитания и катаклизми, време на големи трудности – живот в свят на изчерпващи се ресурси и нарастващо население.

Какво ще ви даде сила и мощ да избегнете постоянните войни и спорове? Дори религиите са вдигнали ръце. В свят враждуващ за това, кой да завладее останалите ресурси, как сътрудничеството, справедливостта и продоволствието на света ще бъдат установени в тези условия?

Хората имат идеи, разбира се, но само Бог знае кое ще бъде вярно, ефикасно и плодотворно във времето. Бог обича света и няма да гледа как хората унищожават човешката цивилизация със своето невежество, страх и алчност. Толкова много е инвестирано в този свят. Това е важен свят във вселена изпълнена с безброй раси и безброй религии. Само Бог знае.

Да се изправите срещу това и да го отхвърлите, е връх на невежеството, арогантността и дързостта. Да мислите, че Бог не може да прати нов Месия на света, е голяма глупост и невежество, защото никой, дори Месията не знае какво още може да стори Бог. Това не могат да кажат и писанията. Това не знае дори Ангелското Съсловие.

Месията ще оповестява на света и ще направи Откровението достъпно, колкото е възможно. Той ще се нуждае от огромна помощ и подкрепа, за да стори това и когато започне великата си мисия, животът му ще бъде застрашен от много и различни сили.

Той трябва да открие тези, които имат очи да видят, уши да чуят и са били пратени на света да му помагат. Те обаче ще трябва да го последват. Те ще трябва да получават. И те ще трябва да отдават.

Сам човек не би могъл да стори това. Дори ако е благословен и помазан от Ангелското Съсловие, не би могъл да стори това сам. Той ще се нуждае от голяма помощ и подкрепа.

И в сърцето си вие ще знаете дали това е вашия повик. Но, за да познавате сърцето си, вие трябва да проникнете дълбоко под повърхността на съзнанието си и да напуснете опустошението на собствените си идеи, объркването на съзнанието си, дълбоко във вашата същност, където велики неща могат да бъдят видяни и разбрани.

И за да бъде това възможно, Създателят на живота е осигурил Стъпките на Знанието, пътна карта към тази част от вас, която е постоянна и вярна, безстрашна и милостива, но силна и непоколебима – част от вас, която вие познавате много малко или изобщо, но която се намира в основата на вашата Същност.

Целта на всяка религия е да ви заведе до там. Тази цел обаче, е била изгубена и наслоена от човешките възприятия, човешките институции, човешката идеология, човешката сила и влияние. Ще са нужни велики учители във всяка традиция, които да открият истинския път към Знанието в тях.

Сега обаче няма време за това, защото човечеството трябва да се готви за вселената – Великата Общност на живота. То трябва да има възможност, мъдрост и нужда да се подготви за свят, който изпитва конвулсивна промяна.

Достатъчно хора трябва да видят и узнаят за Откровението, за да може то и неговата сила да бъдат почувствани и предадени ефективно на света, да се преодолее страха, омразата, гнева и страданията, които преобладават в съзнанията на толкова много хора и определят толкова много събития по света.

Месията е възрастен мъж. Оставащите му години на този свят са скъпоценни. Той е преминал през огромни трудности – нещастия, болести и съпротива. Това е изизквало изключително търпение и въздържание, скромност и жертва, за да донесе Откровението на света.

Сега той ще предава и представя. Много малко ще бъдат определени да обучават – определени от него и от Съсловието, за да могат хората да разберат кой е той, защо е тук и какво е донесъл на хората – нещо, което човечеството не може да си осигури само.

Това е голяма благословия за човечеството. Това е голяма надежда за човечеството. То обещава възстановяване на религиозните традиции и осигурява базата за тяхното обединение. То противостои на всичко, което ги корумпира. Това е Божия отговор и Божията посока, Божията Сила и Божието Присъствие, както виждате.

Преди да откриете Месията, вие трябва да откриете Откровението, защото учението е по-важно от учителя. Съобщението е по-важно от Месията във времето. Месията ще си замине от този свят, но Съобщението ще остане. Дали то ще бъде корумпирано и смесено с други неща, ще зависи от чистотата на последователите и на тези, които могат да отговорят на Новото Съобщение от Бог.

Месията ще обучава и ще изяснява, но няма да бъде до всеки персонално, защото времето му е скъпоценно. Пътешествието му е велико. Мисията му е изключителна.

Небесата следят кой ще отговори. Небесата наблюдават кой ще го приеме за Месия. Небесата наблюдават кой ще го отхвърли, ще го осмива и заклеймява.

Това е велико изпитание за хората. Това е голям тест. Ще може ли човечеството да приеме Новото Съобщение от Бог – дадено не само на едно племе, на един район или група, а на целия свят и ще има ли време то да се подготви за големите промени, които наближават този свят?

Времето е от изключително значение сега. Вие не разполагате с векове, за да обмисляте тези неща. Това не е играчка за мързеливи, безработни и лениви. Това не е философия, която философите да разизкват и дебатират. Това не е форма на забавление за тези, които се отнасят несериозно с живота и не ценят себе си.

Можете да чуете Месията. Можете да го видите. Можете да откриете Откровенията, дадени сега в най-чистата им форма.

Това е вашето предизвикателство. Това е вашата възможност. То ще ви донесе това, което е във вас и което е велико. То ще ви покаже изхода от джунглата на объркването. То ще ви даде силата, която Бог ви осигурява и отговорностите, които вие сте заявили преди да дойдете на този свят. То ще ви върне обратно вашата сила, достойнство и цел. Можете ли да получите тези неща?

Благословията е тук. Бог говори отново. Месия е пратен на света. Той носи с него Съобщение от изключително значение, сила и обхват. Той е отдал живота си за това. То е велик зов за помощ и подкрепа за него. То ще осъществи промяната, великата промяна за бъдещето.