Историята на Месията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 23 май, 2011 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Днес трябва да разкажем историята на Месията. Това е история, заредена с много сила и значение, ако може да бъде правилно разбрана.

Месията не е обикновена личност, въпреки че външно изглежда напълно обикновен. Той е скромен мъж и не се величае по никакъв начин. Той не търси признание и слава, а дълбока връзка с тези, които са определени да го срещнат и да получат Новите Божии Откровения.

В този смисъл той е подценяван и ще запази мълчание. Неговото оповестяване няма да е свързано с него, а с Откровенията, защото това е причината да бъде тук. Затова е дошъл на този свят.

Въпреки това обаче, през по-голяма част от живота си, той не е осъзнавал това. Той е позован по-късно и тогава започва дългата му подготовка за получаване на Откровенията. Ще са му необходими четиридесет години, за да осъществи всичко, което трябва. Четиридесет години, в които да бъде на разположение, да се скита по света, без да знае за изхода и значението на това начинание. Четиридесет години без сериозни задължения освен неговото семейство. Четиридесет години, през които да развие вяра, увереност и почтеност, които са необходими за един Месия.

Преди да бъде пратен на този свят, Ангелското Съсловие го е подготвило и е посадило съзнание и разбиране дълбоко в неговия разум, които той по-късно ще донесе на света – Знание и Мъдрост
от вселената, от най-напредналите раси във вселената; разбиране за бъдещето на света и накъде се отправя човечеството в своята еволюция, както и всички рискове произтичащи от това; по-пълно разбиране на човешките връзки, което ще му даде зрялост докато расте и се развива на света.

Всички те са поставени дълбоко в него, под повърхността на съзнанието – за да бъдат открити, да се проявят и да бъдат в синхрон с Откровенията по-късно. Защото Откровенията няма да бъдат чужди за него заради това, което му е било дадено преди да дойде на този свят.

Той е пратен в консервативно семейство, живеещо в САЩ, семейство, което не е имало представа и понятие от великата му съдба. В това семейство той е израснал с минимални въздействия от света, изолиран и защитен, предпазван от трагедиите и корупцията на света около него. Той е израснал заедно с двама по-възрастни братя и болен баща, който в противен случай би имал прекалено влияние върху него. Всичко това е позволило на нещо да се прояви в бъдещето у него.

Той е завършил училище, дипломирал се е от университет и е можел само да подозира за необикновената си цел на този свят. Той е бил възпиран да се отдаде на кариера или на връзка, ограничаван да отдаде живота си преди да се появят Откровенията.

През това време той е учел за състоянието на света и за човешките връзки. Той се е срещал с много хора и е опитал удоволствията и скърбите на света до известна степен, но е бил винаги ограничаван за нещо по-голямо.

Затова той е трябвало да развие вяра, че животът му не е загубен или пропилян. Присъствието е било с него само до известна степен, за да може да поддържа правилната посока и да го насочва към свещената среща, която ще се случи много по-късно.
Когато навърши 32 години, Ние му се представихме и това беше началото на посвещението – посвещение, което промени изцяло неговия живот. Въпреки това отзвукът беше налице, заради това кой беше той и какво му е било дадено. Нашето присъствие и Нашата цел не му бяха непознати – те бяха само шокиращи и неопределени за него.

По-късно той срещна своя достоен партньор, неговата съпруга, която да премине с него през всички трудности и формиращи характера години, през които да се подготви за голямата си роля в живота. Скоро след това се появи и неговия син, който също ще има велика съдба със своя баща.

След началото на дългата му подготовка и други ще се свържат и ще се присъединят към него. Въпреки това не всички ще могат да бъдат с него. Някои от тях ще се препънат и ще отпаднат по пътя или само ще му помагат за много кратък период от време, но истинските му сподвижници ще се появят след като напредне в своята подготовка.

Когато навърши 40 години му бяха дадени Стъпките към Знанието, великото Учение на Откровенията, Книгата за Обучение. И той беше подготвен да ги получи в кратък период в изключителни условия. Така започва нова фаза от неговата подготовка да бъде Месия.

Но дори и тогава той не е знаел за съдбата и бъдещата си роля. Тези неща не се разкриват преждевременно, защото това би могло да ужаси и съкруши тази личност и той да се опита да се оттегли или напусне. Така информацията за неговата съдба и роля му е разкривана постепенно и успоредно с неговия прогрес.

През това време той е опитвал да приобщи и други да бъдат с него в необяснимото му пътешествие, но много малко хора са се присъединили към него и към неговата съпруга и син. Колцина могат да вървят по този Мистериозен път и да бъдат здрави, щастливи и стабилни в същото време?
За да се превърне в Месия, Маршал е трябвало да бъде в два свята – в света на човешките взаимоотношения и връзки, в трудностите и сложностите на връзките между народите. Той е трябвало да вижда много тревожни неща. Той не се е крил в привилигирован свят, вярвайки само на щастливи, красиви и духовни неща.

Той също така е трябвало да бъде дълбоко вкоренен в Мистерията, за да може да устои на предизвикателствата, изкушенията и съблазните, които са предстояли и които са можели да го отклонят от неговата цел и роля.

Кой в света може да разбере тези неща? Кой е срещал Месията или може да разбере мистерията и силата на неговото присъствие на този свят?

Повечето хора желаят единствено нещо от Месията – чудеса, милост и услуги. Те търсят изцеление. Те търсят благословия. Те желаят да бъдат богати. Те желаят спасение. Те желаят изкупление. Те не се интересуват кой е той и ще повярват само, ако получат нещата, които желаят.

Следователно неговото пътешествие ще бъде самотно, изолирано дори от тези, които са пратени да бъдат с него и да му помагат.

Той трябва да живее в два свята, да съединява две реалности – колкото и различни да са те. Кой може да стори това без да полудее или да рухне, или да се поддаде на тъмните сили на света, или да се поддаде на трагедиите и нищетата? Това е дълъг път за него, предизвикателен и опасен, но Месията е устоял и го е извървял.

Коствало му е над 25 години, за да получи Откровенията. Невероятно. Това са най-големите Откровения дадени на този свят, защото сега това е образован свят с изградени общества, свят с глобални комуникации, транспорт и инфраструктура.

Тук вие не се готвите да живеете щастлив личен живот някъде. Вие се готвите за западащ свят, свят с изчерпващи се световни ресурси и растящи икономически и политически катаклизми. И вие се изправяте срещу реалността на живота във вселената – реалност с рискове, опасности и възможности, които човечеството все още не е открило.

Това са нещата, за които Месията се готви да говори, защото те са част от Откровенията, защото те са част от човешката съдба – съдба, която малко хора в света могат ясно да видят без изопачаване, деформация и лично пристрастие.

Месията е обикновен и скромен мъж. Той няма да изтъква себе си лично. Той обаче носи Мистерията и Силата на Създанието, както и връзката между този свят и Божественото Присъствие, което наблюдава Земята.

Той е част от Нас и част от вас. Той трябва да поддържа две реалности, да бъде пастир и да води хората нагоре към върха на планината.

Велик ли е той колкото великите Емисари от миналото? Само времето и събитията ще покажат това. Той няма да извести това за себе си, както виждате, защото амбицията не му е позната. Тези, които се опитват да величаят себе си, никога не са удостоени с ролята да бъдат Месии за човечеството. Само тези, които не са склонни да бъдат Месии, които са честни и самовглъбени могат да бъдат избрани за такава висока и забележителна роля.

Защото има само един Месия за света и той ще бъде Месията на това време и на бъдещето. Никой друг не може да твърди това и да донесе Откровенията. Никой друг не може да измине пътешествието, което Месията трябва да осъществи.

Другите ще отдават важни дарове, където са нужни и всеки е предназначен да стори това, защото това е част от целта на всеки. Всеки е проводник за великото Присъствие на Силата. Но Месията е един и неговото Съобщение ще промени човешкото разбиране и ще говори за голямата промяна, която ще промени курса на човешката съдба и еволюция.

Без Новото Съобщение от Бог, Човечеството би попаднало в смъртоносни конфликти и стръмен упадък, а това ще ви направи податливи за външни сили, които са вече на този свят, за да печелят влияние и власт тук. Хората не осъзнават, че се намират пред бездната не само на огромна промяна, но и на подчинение.

Това е Голямата Тъмнина на света, за която много хора се страхуват дори да помислят. Но това е нещо, за което хората трябва да се подготвят и затова Бог ви дава Новите Откровения.

Нов Пророк е дошъл на света. Съдете го ако можете. Величайте го или го отречете. Наричайте го велик или го назовавайте с други имена. Човешката оценка няма нищо общо с реалността, защото това, което искат хората и това което знае Бог, са две различни неща. Това, което мислят хората и там където отива света, са две различни неща.

Месията ще бъде отречен. Той ще бъде осмиван. Хората ще го атакуват. Те ще се почувстват застрашени от неговото присъствие и неговите апели – не защото не са верни, а защото тези хора не могат да допуснат факта, че Бог говори отново. Те нямат куража и смирението да преосмислят своята позиция, своите идеи и това, което са инвестирали в тях самите.

Това е предизвикателството да срещнете Месията. Той носи нова реалност с него, в него, чрез него и около него – реалност, която човечеството още не е дорасло да приеме като цяло. Само някои отделни личности ще са готови за него, защото те са се подготвили с годините, преминавайки през разочарования, обезверение и други подобни неща.

Много хора чакат Новите Откровения. Те трябва да опознаят Месията, защото той олицетворява Силата и Присъствието завръщащи се на света.

За да видите това, вие трябва да наблюдавате с ясен взор и да слушате дълбоко. Трябва да позволите на силата на Знанието, на дълбоката интелигентност във вас да откликне.

Ако обвинявате Месията заради своите идеи или своите страхове и осъждания, вие няма да видите и знаете.

Ако не можете да получите Новите Божии Откровения, тогава какво Бог наистина може да стори за вас? Ако не следвате това, което Бог е поставил във вас, силата и присъствието на Знанието, какво още може да стори Бог за вас и за света?

Във вселената има безброй населени светове. Това е един от тях. Господарят на този свят е господар и на всички други светове. Това срещу което се изправяте не е човешка вселена и затова вашите понятия за Ад и Рай са толкова погрешни, ограничени и патетични. Вие се присъединявате към Великата Общност, която представлява част от целта на Месията и на Новите Откровения.

Месията е изправен пред монументална задача. Той не може сам да донесе Откровенията на света. Това изизква помощта, съдействието и комуникацията на много други, които могат да му асистират в това начинание.

Откровенията притежават собствен коментар и разяснения, те са детайлни и повторяеми, така че да няма нужда от допълнителна човешка интерпретация, както се е случвало в миналото с предишните Откровения, дадени на предишните Месии. Те носят със себе си разбиранията за духовността на нивото на Знанието; Знанието и Мъдростта от Великата Общност; подготовката за нов и западащ свят; великото учение за човешките връзки и отговорности и какво народите трябва да знаят, за да си взаимодействат един с друг пред лицето на голямата приближаваща промяна.

Това не е човешка философия. То е отвъд всяка философия. То не е свързано с никаква световна религия. Това е началото на напълно ново разбиране. Това не е отхвърляне или реакция към световните религии. Това е Новото Съобщение от Бог.

Месията е на света. Той няма да бъде тук още дълго време и затова трябва да бъде разпознат от тези, които имат тази изключителна възможност.

Неговият живот е необясним. Неговото присъствие е необяснимо. Трябва да наблюдавате с ясен взор и да слушате дълбоко и внимателно, за да разберете това. Тогава бремето е за този, който слуша и получава.

Месията е получил почти цялата информация. Тя е достатъчна за поколения и векове напред, защото никой не знае и не може да каже как да се подготвите за новия свят. Никой не може да каже как да се готвите за Великата Общност на интелигентния живот – състезателна среда, мащабите на която вие не можете да си представите. Никой не може да ви каже за дълбокото съзнание. Никой не може да осигури Новите Откровения.

Откровенията са дадени вече на една личност, за да няма объркване. Няма различни версии на тях. Няма съревнование между различни личности за едно и също нещо. Има винаги една личност, съпъствана от смели и отдадени хора, които да донесат ново съзнание и нова реалност на света.

Всяка ера има своите пророци, но Месиите идват рядко, за да променят курса на човешкото разбиране, съзнание и съдба.

Вие ще видите, че Месията ще бъде осъждан. Той ще бъде заклеймяван. Целта на някои хора ще бъде да го унищожат. Учете уроците от миналото в този аспект. Той не е тук, за да се жертва и да бъде обект на измислени истории, съчинени за него. Той има своя история – историята на Месията, история, за която той е прекалено скромен да говори, история, която трябва да бъде разкрита на всички, които могат да чуят и разберат.

Хората желаят Месията да бъде много неща, да изпълни техните желания, техните вярвания и предпочитания. Но Месията е подготвен от Велики Сили и е пратен от Божественото, за да бъде на света в съовествие с Велик План и съдба.

Бъдете внимателни как се отнасяте с тази необикновена и забележителна личност. Бъдете внимателни с вашите очаквания, вярвания и предварителни идеи, с вашите осъждания и недоволства, защото може да бъдете заслепени от идеята за това кой е той и какво може да ви предложи.

Нека бъде благословен. Силата и Присъствието са с него.

Той може да сгреши. Той не е безгрешен. Той ще се изправи срещу много трудности и предизвикателства. Това обаче, което е в него, с него и се предава чрез него е перфектно. Неговият живот е средството, чрез което то е донесено и ще бъде предадено, както и вашия живот е средство за нещо друго. Той е зрънцето на великото бъдеще за човечеството, за ново разбиране на вашето съществуване във Великата Общност на живота и за изключителната и повратна точка, която човечеството сега започва да изпитва.

Нека това да бъде разбрано правилно. Но не правете заключения, защото съзнанието за Месията е в самото си начало и едва започва.