Зовът на Месията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 3 септември, 2014г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


Бог е пратил Месия на света, пратен от Ангелското Съсловие е той. Той е първия Месия, който идва след Мохамед. Следващ няма да бъде пратен за дълго време.

Неговата роля е много важна. Той носи нещо, което никога преди не е донасяно на света, продължавайки великите серии на Откровенията, дадени на човечеството в повратни точки от неговата история и еволюция.

Той идва във време на голяма и нарастваща нужда, когато човечеството се изправя пред свят на огромни промени в околната среда, на политически и икономически катаклизми, които ще последват от това. Той идва във време, в което човечеството стои на кръстопът във вселена пълна с интелигентен живот. Той идва във време, в което човечеството трябва да се подготви.

Неговият зов е към света, който трябва да бъде получател. Хора от всички нации, култури и религиозни принадлежности, той зове вас – тези, които могат да чуят, тези, които могат да получат, тези, които разбират, че Новото Откровение трябва да дойде.

Религията е изпаднала в безпорядък. Тя е в конфликт със себе си и със своите основни проявления. Религията се е превърнала в инструмент за държавата и за тези, които търсят да спечелят сила и влияние над останалите.

Не това обаче е донесло Новото Откровение на света. Причината е великия кръстопът, пред който се изправя човечеството и който само Новото Съобщение от Бог може истински да ви разкрие. Това е кръстопът с изключителни промени на света, който ще изизква подготовка и приспособяване в размери, никога невиждани досега. Това ще изизква подготовка за присъединяването на човечеството към живота във вселената, което вече е започнало, но по много опасен начин за човешкото семейство.

Хора от всички народи, култури и религиозни традиции, Месията ви зове да имате куража и честността да почувствате острата нужда от Божието слово. Бог говори на хората само във важни и повратни точки и във времена на голяма нужда и възможност.

Искрените молби и просби и истинската нужда на хората по света, намират отговор сега чрез Откровението. Но Бог не дава на хората това, което те очакват. Бог им дава онова, което им е нужно в това време и за бъдещето. Откровенията са толкова обширни и дълбоки, че говорят дори за нуждите на хората, които все още не са родени, на хората, които ще дойдат след петдесет или двеста години на Земята – толкова велико е Откровението. Ето затова предишните Божии Откровения са се развивали и са били непрекъснат извор за хората в различни епохи и нации, във всякакви обстоятелства.

Това ще се случи с Новото Откровение от Бог, ако то може да бъде получено и прието, изучавано и приложено. То не е тук, за да замени световните религии, а да им даде широта и размах и да ги обедини. Защото всички те са били инициирани от Бог и са променяни от човека чрез заимстване, чрез объркване и чрез корупция.

Хора от всички народи, култури и религиозни традиции, Месията ви зове да познаете дълбоката си нужда, нуждата на вашата душа. Това не е само нужда за деня или за едно събитие на света, или криза на момента. Това е нужда, която е по-проникваща и дълбока – нужда да бъдете отново с вашия Източник, нужда да спечелите сила, която само Небето може да осигури, нужда да знаете истинската си цел и посока отвъд това, което вашата култура и дори вашата религия ви е предписала. Защото само Бог може да ви даде това.

Нужда да прощавате, нужда за цялостност, нужда за истинска цел и посока отвъд това, което вашата култура и другите ви определят – това трябва да дойде от Бог, за да бъде истинско и ефикасно и за да ви служи във всяко време, по всякакъв начин и във всички ситуации – отвъд всякакви разделения на човечеството, отвъд всякакви конфликти на човечеството, отвъд всякакви провали на човечеството.

Бог знае какво наближава на хоризонта и иска да ви предупреди, да ви благослови и подготви.

Месията ви зове да го чуете, да отговорите, да откриете това, да го получите, да оставите настрана вашите осъждания, предпочитания и съвети, за да можете да получите благословията на Създателя, дадена отново сега в много трудна ситуация, когато човечеството се изправя пред най-големите си изпитания.

Не всички ще могат да отговорят в началото, но има много хора по света днес, които са готови да чуят това. Хора от всякакви народности, култури и верски традиции са готови да чуят този повик.

Месията е възрастен мъж сега и затова времето е от изключително значение за вас да го чуете, да го приемете и да го познаете в оставащите му години на Земята.

Той ви зове да получите, да учите и да поемете по Стъпките на Знанието, дълбокото знание, което Бог е поставил във вас преди да дойдете на този свят – да ви насочва, да ви пази и да ви води към целенасочен и изпълнен живот на света. Вие не можете да сторите това сами.

Без това Знание, хората ще последват племето си. Те ще последват културата си. Те ще последват предупрежденията на другите. Те ще бъдат загубени в свят на желания, фантазия и недоволства. Те ще живеят живот на отчаяние, а често и на насилие. Те няма да са готови за големите сили променящи света дори в този момент.
Без Знание хората ще бъдат постоянно едни срещу други – борещи се, надпреварващи се, сражаващи се, унищожаващи се едни с други, както винаги е било досега на света.
Само поради великите Месии и техните Съобщения, човечеството е постигнало толкова успехи, въпреки своите грешки и провали.

Сега обаче Нови Откровения трябва да бъдат дадени. Месията е прекарал 40 години в изолация, за да ги получи. Сега, в оставащите му години, той трябва да ги обяви на света. Неговият зов не е само към една група, нация или религия. Неговият зов е за целия свят и затова той трябва да ги разпространява и осигурява за целия свят и да осигури за пръв път в човешката история Гласът на Откровенията.

Подобен Глас говорил на Исус, Буда и Мохамед можете да чуете за пръв път – Нашия Глас, този Глас, Гласът на Ангелското Съсловие говорещо като един, реалност и феномен, който вашият интелект не е в състояние да проумее, но вашето сърце може горещо да приеме.

Защото Владетелят е Владетел на цялата вселена, състояща се от безкраен брой раси на толкова различни от вас същества и от други измерения на физическата вселена и на Сътворението отвъд физическата реалност.
Бог е поставил Знание във вас. Ако се събудите за него и станете примемащи, тогава Божията Воля може да ви движи, пази и направлява, защото се нуждаете от това, както никога до сега.

Хора от всички народи, култури и религиозни традиции, чуйте зова на Месията. Не му противоречете. Не го отхвърляйте или ще отхвърлите Божията Милост и Божията Сила и ще отхвърлите Божият дар за вас, който ви е необходим повече от всичко останало.

Великите традиции от миналото не могат да подготвят човечеството за големите промени наближаващи света и за срещата му с интелигентния свят във вселената – двете най-велики събития в човешката история, две събития, които повече от всичко друго могат да повлияят върху бъдещето на всяко човешко същество на Земята сега и занапред. Нуждата е изключително належаща, но вие почти не я забелязвате. Тя е отвъд нуждите, които владеят мислите ви.

Светът обаче започва да се руши. Човешката цивилизация започва да се разпада. Това ще се отрази върху всяка личност, богата или бедна, върху всяка страна, по всички краища на света.

Трябва да чуете зовът на Месията към вас. Бог го е пратил тук, за да бъде получател и основен представител на Новото Откровение за света.

Не спорете с това, позовавайки се на религиозни основи, защото не можете да определите какво Бог ще стори или кога Бог ще говори. Не можете да определите дали друг Месия няма да бъде пратен на света. Само арогантността и глупостта биха направили такива изявления.

Вие навлизате в нов свят на намаляващи ресурси, нестабилен климат, унищожена реколта и огромна биологична и физическа промяна на света, причинена от човешката глупост, алчност и неправилно използуване на света. Това е време на нарастваща нужда, ескалираща с всеки изминал ден. Малко хора са наясно, какво наистина означава това и какви огромни последици ще има за света. Но Бог знае и Откровението разкрива това много ясно.

Кой на Земята е наясно с живота във вселената, какви срещи предстоят на хората, какво значение ще имат те за тях и как да различат враг от приятел в тези срещи? Само Бог Знае и Бог е пратил Откровение да разкрие това за вас и да ви подготви, защото нищо на света не може да ви подготви за него.

Хора от всички народи, култури и религиозни традиции, чуйте зова на Месията. Той е единствения, който може да стори това. Той е пратен от Ангелското Съсловие. Той е необикновена личост. Той не е Бог, защото никоя личност не може да бъде Бог. Той обаче е член на Съсловието и е на света. Всички велики Месии са дошли от Съсловието и това им дава силата и връзката да донесат великите Откровения на света.

Сега вие живеете във времето на Откровението. Това време ще предизвиква вярата ви, куража ви, увереността ви, доверието ви във вас самите и в другите по начин невиждан до сега. Дори големите войни от предишното столетие няма да значат много в сравнение с това, с което ще се срещнете сега – продукт на неправилното човешкото отношение към света.

Само Бог може да ви покаже пътя, защото човечеството не може само да коригира своето поведение. Само Бог може да ви покаже пътя към великото бъдеще за човешкото семейство, защото хората не могат да сторят това за себе си.

Трябва да разберете, че Бог е много по-велик, отколкото сте мислили досега – Бог на безброй раси във вселената, Бог на реалността на живота, който е толкова обширен, че вашия интелект не е в състояние да обхване дори малка част от него.

Това е Бог, който ви е пратил на света чрез вашето Духовно Семейство. Това е Бог, който е поставил Знание във вас да ви направлява и да ви дава Мъдрост отвъд този свят. Това е Бог, който ще ви върне истинската цялостност, дълбоката ви същност и истинската цел, която ви е довела на света в условия, които вие се опитвате да отхвърлите и избегнете.

Хора от всички народи, култури и верски традиции, чуйте зовът на Месията, защото това е зов от Създателя. Той е Месия. Той обаче не е тук само, за да донесе Съобщението, а и да го представи и да говори за него. Това е възможно, заради това кой е той и откъде е дошъл.

Никой друг на света не може да си присвои Божието Откровение и да го използува за себе си, защото никой няма силата и връзката да стори това. Небесата няма да го почетат, независимо какво обявява за себе си.

Само един е пратен. Така се случват нещата. Само един е пратен и той е на света и ви зове. Той ви зове със своя глас и чрез Откровението, което е достъпно на света по най-бързия възможен начин.

Месията е скромен мъж. Той няма позиции на света. За своята мисия тук на Земята, той е преминал подготовка, която вие не можете да си представите. В оставащите му години той трябва да говори на хората по Земята и да докосне колкото се може повече от тях.
Това е зов за вас. Това е вашето предизвикателство. Можете ли да посрещнете Светлината на Откровението? Можете ли да посрещнете Новото Откровение от Бог за света? Можете ли да го приемете със сърцето си и да го приложите в живота си? То ще ви даде толкова много във всичко, което вършите и от което се нуждаете.

Бог е дал Откровение на света и то осигурява възстановяването за всяка личност, която може да го получи и да го приложи в живота си. Само гения на Създателя може да стори това. Само гения на Създателя чрез Новото Откровение може да говори на всички хора от всяка нация, всяка култура и всяка верска традиция.

Благословията ви е дадена. Месията ви зове да я получите. Той ви зове да бъдете честни и приемащи. Месията ви зове да оставите настрана своите вярвания и съвети, за да можете да получите Откровението. Ако не можете да сторите това, тогава Бог не може да ви помогне. Бог не може да ви асистира.

Бог е все още на света и Божието Откровение за човечеството е отново тук.