Родословието на Месията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Месията на Бог
Маршал Виан Самърс
на 16 ноември, 2012 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


За да бъдат представени Новите Откровения на света е подготвен и пратен Месия, който да носи бремето на Новите Откровения и да донесе нова реалност на света.

Това се случва веднъж на хиляда години в повратни точки от човешката история – повратни точки в еволюцията на света и във времена на огромно предизвикателство, не само за едно племе или един народ, но и за цялото човечество.

Навсякъде по света хората разбират, че приближават този кръстопът – време на природни катаклизми и климатични промени, икономически и политически изменения, време на огромна опасност от световна война за неизразходваните природни ресурси, време, в което държавите не могат да се грижат за своите граждани, време, в което човечеството се изправя срещу интервенция от агресивни и настъпателни сили от вселената, които желаят да доминират тук без да използуват груба сила.

Това между другото е най-значимата повратна точка в човешката история до сега, защото ще повлияе на всички хора, на всички народи и на всякакви верски традиции.

Откровенията ще осигурят нова реалност не само на един народ, нация или група, но и ще говорят на целия свят – свят на глобални комуникации и търговия, свят, който има много малко време, в което да се подготви за огромната промяна приближаваща на хоризонта.

Месията е изпратен от Ангелското Съсловие. Той е един, той може да бъде само един и е подготвен да получи Божиите Откровения и да ги донесе тук.

Той е мъж без позиции на света. Той е скромен човек. Той е доказал своя характер, вяра, състрадание и посвещение да носи толкова тежък товар и дар на раменете си.

Нужни са му били 40 години, за да приеме и да се подготви за Откровенията. Това е мистериозен и мощен процес, процес, който никой на Земята не може да разбере напълно. Това е връзка с Божественото. Процес, в който Бог още веднъж предупреждава, благославя, подготвя и направлява човешкото семейство.

Месията идва от велико Родословие, от тези, които стоят с него във великата му мисия. Той носи отзвук и обединение и разкрива, че Откровенията са част от продължаващ процес – следващата фаза на направление и ръководство, следващата велика стъпка за човечеството стоящо на важен крастопът и изправящо се пред западащ, замърсен и разорен от хорското невежество и неправомерно използуване свят.

Тези, които са с Месията, представляват великите традиции на света – Буда, Исус, Мохамед и всички предишни Месии, донесли големи промени и насоки за изграждането на човешката цивилизация, допринесли за съединяването на културите и народите и за по-високото духовно съзнание и практика на света.

Сега Месията продължава тази традиция и всички те стоят зад него, защото той представя волята и целта, която ги е ръководела и която ръководи него сега.

Трябва да акцентираме върху това, защото хората ще мислят, че това е съревнование или противопоставяне, което стои в противовес с техните традиции и традициите на света, докато в същност това е следващата важна стъпка, както виждате.

Защото човешката цивилизация е установена. И въпреки че е нестабилна и рехава, изпълнена с корупция и трудности, тя е установена. Сега съществува световна общност и взаимна зависимост. Съществува световно съзнание и дори състрадание до някакава степен. Човешката цивилизация е далеч от перфектността, тя е неустойчива и нестабилна в променящия се свят. Тя лесно може да бъде подкопана и разклатена от интервенцията и да рухне в резултат на това.

Затова и Бог говори отново. Бог ще продължи да направлява хората дотогава, докато те проявят желание и воля да бъдат свободна и самоопределяща се раса във вселената, където свободата е рядкост и трябва да се установи и брани бдително и внимателно.

Родословието на Месията е Родословието, от което са всички предишни Месии, както и тези, които са ги пратили и всички те са Едно – Съсловието на Ангелите, които бдят не само за този, но и за всички останали светове във вселената.

Ако съществува интелигентен свят в напреднала фаза на технологично развитие, Ангелското Съсловие е там. Това е теологията и начина, по който действа Бог във вселената и който за пръв път се представя на човечеството чрез Новото Съобщение. За да разберете как действа Бог на света, трябва да разберете как действа Той във Великата Общност на световете във вселената. И това е представено за пръв път във вашата история.

Това е част от Божия План, както виждате, който е заложен в началото и се развива сега към следващата фаза на своята еволюция.

Това не е края на света. Това не са последните часове на света, а огромна трансформация и за да бъде тя успешна, а не разрушителна, човечеството трябва да се готви за живот в новия свят и да се ограничава в икономиката и във въздействието си към околната среда.

Човечеството трябва да се готви за мъдро включване към вселената на интелигентния живот, не-човешка вселена, която се намесва и взаимодейства в този свят по различни начини – начини и пътища, които са непознати на хората и които са директна заплаха за човешкия суверенитет и за бъдещото му свободно съществуване на Земята.

Изключително важно е да бъдете на света във времето на Откровенията. Процесът и значението на Откровенията обаче, трябва да бъде ясно разбран или няма да оцените значението на съществуването си в това време и начина, по който сте свързани с него, както и значението му за вас и за вашата цел на света във време на глобални проблеми и човешки трагедии.

Ако сте Християни трябва да разберете, че Исус подкрепя Месията. Той няма да се завърне на Земята, но наблюдава присъединяването на човечеството към Великата Общност на живота.

Ако сте Будисти трябва да разберете, че Буда подкрепя Месията, защото той носи голямо вътрешно осъзнаване и подготовка за разкриване на връзката на личността с дълбоката си природа по начин, който може да бъде изучаван от всички хора, без значение на верските им традиции.

Ако сте Мюсюлмани трябва да разберете, че Пророкът Мохамед подкрепя Месията, защото той продължава дейността по изграждането и защитата на човешката цивилизация, която се изправя пред множество проблеми и предизвикателства непознати до сега на света.

Всички тези велики Месии от миналото разбират, че техните учения и традиции не са в състояние да подготвят човечеството за това, което наближава и което е вече тук, както и за това какво да бъде направено, поправено и променено.

Защото великите традиции от миналото не могат да подготвят хората за живот в новия свят, който ще се нуждае от състрадание и подкрепа, за да може човечеството да оцелее в свят на изчерпващи се ресурси, суров климат и промяна в околната среда.

Не може да продължавате с надпреварата между религиите по света. Не можете да продължавате със съревнованието между народите, ако искате да преминете успешно в размирен свят, свят на нестабилност и катаклизми.

Ние достигнахме точката в развитието на човешката еволюция, в която Новите Откровения трябва да ви се предоставят. Нуждата от това е била видна много отдавна за тези, които наблюдават вашия свят.

Не е случайност или лош късмет, че сте тук в тази повратна точка, защото всички технологично напреднали раси във вселената достигат до състояние да изчерпят ресурсите на своята планета и да се изправят срещу реалността на Великата Общност.

Произходът на Месията означава, че той стои в хармония с всички велики традиции – но не както хората ги интерпретират, не по начина, по който са били променени и изопачени в света от амбициозни хора, институции и правителства с цел да използуват Откровенията за собствени нужди и напредък.

Затова Новото Съобщение от Бог ще преосмисли и преоцени техните фундаментални вярвания и традиции, защото вие се присъединявате към живота във Великата Общност. Сега вие се изправяте пред Бог на милиарди и милиарди раси във вселената. Вие се изправяте пред не-човешка вселена, където човешката етика и ценности не са познати и оценени.

Вие се изправяте пред свят, който ще изизква човешка взаимопомощ и състрадание навсякъде по света, на хора от всякакви верски традиции – затъмнени и заменени от теологични дебати относно кои са били Месиите и коя е по-добрата и по-служещата на Божия План и Божията Воля религия.

Вие живеете във времето на Откровенията, което е толкова важно, колкото и всички други времена на Откровенията от вашето минало. Вие сте съвременници и имате възможност да следите Откровенията, а това никога не се е случвало до сега, заради племенното състояние, в което се е намирало човечеството.
Вие можете да чуете Гласът на Откровенията – Глас говорил на Исус, Буда и Мохамед; не Глас на един, а на цялото Ангелско Съсловие.

Това е времето на Откровенията за тези, които могат да отговорят. Това е време на зов, велико значение и потвърждение за тези, които могат да откликнат. Но за да отговорите, вие трябва да разберете за какво става въпрос. Трябва да разберете значението на Месията за света и това, че всички Божии Месии го подкрепят във великата му мисия на Земята.

Това изизква да разберете, че Бог е извор на всички човешки религии. Всички те имат Божествена цел и намерение. И всички те са променяни и изопачавани с времето от хората.

Новото Откровение от Бог е чисто и неопетнено сега. Вие дори можете да чуете Гласът на Откровенията. Вие можете да чуете думи, подобни на тези дадени на Исус, Буда и Мохамед и на всички велики светии и човеколюбци, допринесли за щастието и добруването на човечеството и помогнали за развитието на човешката цивилизация, където Знанието и духовността са пазени живи.

Човечеството не се е самоунищожило, само защото достатъчен брой хора по света са пазили и пазят силата на Знанието в себе си. И тази сила и това присъствие са спомогнали за отдаденото и стореното през вековете.
Сега обаче оцеляването на човешката цивилизация е застрашено, както никога до сега, повече от времето на великите световни войни през 20 век, повече от всякакви заплахи и предизвикателства.

Защото има накои, които желаят да владеят този свят и които ще се опитат да постигнат тази цел без използуване на сила. Те ще се опитат не да унищожат хората, а да ги впрегнат и използуват за своите нужди. Те оценяват природните дадености на Земята и факта, че тя се унищожава от човешката алчност, невежество, съревнование и конфликт. И те ще се намесват, за да предотвратят тези неща – да опазят ресурсите и даденостите – за тяхна собствена нужда и цел.

Човечеството обаче може само да опази света в името на своето добруване. Това ще изизква големи промени в съзнанието и разбирането, много по-различно разбиране за Бог и за това какво върши Бог на света, как Бог изкупва личностите и световете чрез силата и присъствието на Знанието, което е въплатено във всеки индивид.
Това е ново начало, ново образование, но то е изцяло естествено и присъщо за вас и за хората по света. Бог обича човечеството и разбира положението и дилемата, в която се намира то и погрешните разбирания на хората.
Затова Бог е поставил Знанието във всеки индивид, което чака да бъде разкрито. То е това, което ще изкупи всеки от вас, ще ви върне обратно към Божественото съзнание, ще ви даде възможност да действате в хармония с другите и да отдадете даровете си на света, чийто нужди нарастват с всеки изминал ден.

Тези са големите предизвикателства и големите дарове на Откровенията. Това е велико време, в което Бог говори отново, давайки на човечеството възможност да види, да прозре и да действа в хармония със себе си; да служи на свят в нужда; да се готви за трудно бъдеще и да пази човешката обединеност, суверенитет и свобода на този свят при наличието на сили отвъд.

Това ще изизква всички световни религии да преразгледат своите фундаментални вярвания и всички вярващи ще трябва да преосмислят начина, по който откликват на Божието Присъствие и Божиите Дела на света.

Това ще бъде едно голямо предизвикателство, но и възможност за изкупление. Тук една група не е противопоставена на друга. Тук никой не е отхвърлен и унижен. Тук никоя религия не е оспорена и отхвърлена. Тук няма забравени и злоупотребени хора. Тук великата Божия Любов, Състраданието Божие и великата Мъдрост на Бог са изцяло включени в Откровенията – не за една група или един народ, а за цялото човечество.

За да видите и разберете тези неща, както и да разберете великата истина, която те представят, вие трябва да се приближите до Откровенията. Вие трябва да ги четете, слушате и изучавате, както и да ги прилагате в живота и в ежедневието си.

Трябва да притежавате човечност и да оставите настрана своите недоволства, своите съвети и вярвания, за да получите благословията на Създателя – дадена ви с такава сила и чистота, толкова завършена и нямаща нужда от човешки коментар и обяснения. Защото това са най-големите Откровения дадени някога на този свят, образован свят, свят със световна общност и комуникации.

Това не е опровержение и отхвърляне на миналото, а негово потвърждение. Но за да видите това, вие трябва да имате ново разбиране за Божия План и Цел за хората на този свят, защо Бог готви хората за Великата Общност на живота, срещу която светът трябва да се изправи сега и защо Бог готви човечеството да възстанови света, за да може светът да продължи да подкрепя човешката цивилизация и благополучието на хората на Земята.

Трябва да имате ясен взор за това, защото Новите Откровения ще опровергаят повечето от хорските разбирания, вярвания и твърдения, защото те са породени от невежество – минало и настояще невежество. Те са породени от неразбиране и грешна интерпретация.

Вие можете да чуете Гласът говорил на Буда, Исус и Мохамед. И Божиите Откровения ви казват, че тези трима велики Емисари подкрепят настоящия Месия.

Има само един Месия на света и той представлява тези, които са го пратили и които го подкрепят. Той носи Словата Божии на света за първи път от повече от 1400 г. – за първи път. Това е всичко.

Не е важно дали вярвате. Важно е дали ще можете да разпознаете откровено и смирено, с желание да получавате. Това е предизвикателството за получателя.

В Новите Божии Откровения няма укор. Няма осъждане към човечеството. Няма жестоки преследвания за тези, които не могат да отговорят. Няма твърдения, че всеки трябва да вярва само в едно нещо, защото това никога не е било нужно. Бог знае това. Никога не е имало само една незаменима религия, защото това не може да бъде. Бог разбира това.

Ето защо Откровенията дават такава сила на личността и отварят пътища за личностни откровения, които биха били много трудни за постигане съгласно традициите от миналото, които показват как те са били неправилно използувани и погрешно тълкувани от хората през вековете.
Исус, Буда и Мохамед подкрепят Месията, защото той продължава тяхната велика дейност на света, велика дейност, която те вършат в хармония помежду си.

Всички те честно и ясно представляват една Цел, една Воля и един План на Бог: да развият човешкото съзнание, етика и цивилизация; да подготвят човечеството за великото му бъдеще на този свят и във Великата Общност на световете; да опазят и развият човешката свобода през вековете и да изградят състрадание, приемане, прошка и смирение, за да може човешката цивилизация да бъде наистина от полза и да подкрепя човешкото семейство тук на Земята.