Лице в лице със Светлината на Откровенията


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 18 август, 2012 г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Хората не разбират с какво се сблъсква Месията на света. Много са трудностите за него и той приема това с неохота, защото има много риск, несигурност и вероятност от отхвърляне и отричане. Много са трудностите, както виждате.

Това се е случвало винаги и с всички Месии. И докато от една страна те са едни от най-важните хора в човешката история, от друга те имат една от най-трудните задачи – задача, която те самите никога не биха избрали за себе си, и която им е била дадена, с голям акцент.

На практика, чудото на тяхната дейност е чудо на приемането и волята им да следват правила и пътища, които не са направени и измислени от тях, да дръзнат да вървят напред без програма или план – без да са наясно с всички стъпки, какво ще се изизква от тях  и какво трябва да развият, какво трябва да бъде изразено и какво ще се изизква от тези, които са повикани да им помагат и да вървят с тях напред.

И въпреки, че имат най-важната задача на света, те също така имат и най-малко начална информация за това какво трябва да бъде сторено. Единственото което имат в началото е убедеността им, че това трябва да бъде осъществено, както и силата на връзката им с Ангелското Съсловие. Само убеждението им дълбоко в тях е това което е в началото. Това е всичко за което са били подготвени. Това е всичко което те трябва да сторят.

Няма алтернатива за тях. Няма друг живот, който да изберат. Няма връщане назад. Вие не можете да извините себе си, както виждате, когато достигнете тази точка. Длъжни сте да се качите на този кораб, отплавайки за Новия Свят с всички рискове и несигурност които съпътстват това пътуване.

За Месията, рискът е както в успеха, така и в провала. Ако не успее да привлече достатъчно хора по света, неговото съобщение може и да не се установи тук, може да бъде променено и пригодено от хората за собствените им интереси, цели и желания.

В някакъв смисъл обаче и успехът съдържа големи трудности за Месията, защото в успехът се крие разпознаването и нещастията. С разпознаването идва и фалшивото приемане – хората бързат да срещнат Месията, но с грешни цели, за специални услуги, искайки чудеса, искайки специална милост, желаейки да бъдат с Месията, да бъдат част от антуража му, да пътуват с него, да бъдат негови сподвижници и да приемат цялото значение и признание на това.

Ще има и такива, които ще си мислят че Месията е техен колега и партньор. Ще има и такива, които ще дойдат, но няма да притежават истинска воля и няма да положат усилия и труд, необходими за това велико дело, най-великото събитие в този момент за света.

Да, те са дошли с правилна цел, но те не познават себе си достатъчно добре за да видят кога и къде могат да се провалят, да видят своите слабости и уязвимости, да видят къде могат да попаднат в убеждението от други сили и да се скрият в сянката, когато пътят стане труден и предизвикателен.

Някои ще избягат.Те не могат да приемат предизвикателството . Те не могат да бъдат откровени колкото е нужно да бъдат, въпреки че са повикани в този случай, въпреки че това е подходящото време и място за тях.

Между тези, които ще отхвърлят Месията са и тези, които се страхуват да не загубят своите позиции и ще се опитат да защитат  инвестициите си, идеологията си, арогантността си, забележителността си, гордостта си, позициите си в обществото, позициите си в академичния свят и в теологичното общество.

Ще има такива, които ще отхвърлят Месията, защото той не им носи дарове и чудеса и не ги освобождава от трудностите които изпитват – не им обещава екстаз, блажество и рай в бъдещето. Те трябва да се отдадат на истината. Те не могат да видят ясно тези неща сами. Те ще изизкват от Месията да се доказва пред тях, докато в действителност, те трябва да се докажат пред него.

След това ще има много лъже –месии, които заради гордост, арогантност и несигурност ще провъзгласят, че притежават ново съобщение от Бог или нещо съизмеримо с това. Те ще бъдат много убедителни, много агресивни, много чаровни и харизматични. Но техните съобщения нямат съдържание.Те не са автентични в никакъв случай. Те могат и да осъществят някакви интелектуални асоциации, но няма да бъдат Новото Откровение. Те няма да носят нова действителност на света. Те няма да подготвят хората за бъдещето. Те не съдържат живота в този свят и отвъд. Те ще бъдат продукт на тяхната фантазия, любопитство и неразумни асоциации.

И те ще се провалят в начинанието си, а Месията ще бъде приравнен с тях – с фалшивите месии. „О, ние сме имали толкова много фалшиви месии до сега. Ние сме предупредени за тях.” И така истинският Месия ще бъде отъждествен с тях.

Хората очакват и искат Месията да отговори на техните очаквания и определения, както виждате. Те искат от него да бъде чист, възвишен, величествен и могъщ, да върши неща които никой друг не би могъл да осъществи, за да докаже себе си пред тях, докато в действителност те трябва да се докажат пред него.

Предишните Месии са били толкова възвишавани, украсявани и възвеличавани, че са превърнати в богове, дори директно са били наричани богове. Следователно, съгласно човешките представи, новият Месия трябва да притежава всички качества на предишните Месии на света. Тези очаквания са нереалистични и нямат нищо общо с истинските качества на Месията и с това което определя тази личност да осъществи оповестяването и да приеме тази велика роля на света.

Хората си мислят че няма да има други Месии в бъдещето. „Пророкът беше последния Месия. Христос беше последния Месия. Няма нужда от още някой.” Но това означава, че Бог няма какво повече да каже на хората, че Бог е загубил интереса си към хората и няма да подготви човечеството за най-великия момент от неговата история, което вече е факт: западащ свят, унищожаващ се свят, свят на намаляващи природни ресурси, променящ се климат и нарастваща икономическа и политическа нестабилност; свят изправящ се пред глобална криза, не само локална и регионална; свят сблъскващ се с интервенция от вселената наоколо чрез малки групи, които са тук за да се облагодетелстват за сметка на човешките слабости и очаквания.

Никое от предишните Божии Откровения не би могло да ви подготви за това. Никое от предишните Откровения не е било дадено на цялото човечество в един и същ момент. Новото Съобщение не е само за една група или един регион, то не е само за едно племе. То е Съобщение за целия свят, в този момент, защото всички се изправят срещу Великите Вълни на промяната наближаващи света и всички се изправят срещу вселена изпълнена с интелигентен живот, нечовешка вселена за която хората не знаят абсолютно нищо.

Би ли допуснал Бог унищожение на човечеството в резултат на тези големи препятствия, докато хората се сражават и убиват едни с други за това кой е единствения Пророк или коя е истината, или как да изглежда тяхната дефиниция за Бог, с цялата враждебност, жестокост, нещастия и липса на прошка в миналото, да окуражи и подпомогне това поведение и вяра?

Без Новият Завет, човечетвото ще потъне в дълбоки кризи, следващи една след друга, за храна, вода, енергия – кризи водещи до войни и насилие в чудовищни размери, непознати на човечеството до този момент.

Хората не могат да видят това, не защото не е очевидно, не защото знаците му не са ясни, а защото нямат силата, куража и вярата да се изправят срещу нещо от такъв магнитут. Те ще си мислят че най-сетне е дошъл края на света. Но това е само началото на огромна промяна.

И резултата от тази промяна ще бъде видян в следващите двадесет-тридесет години – дали хората ще се превърнат в мизерстваща и покорена раса, подчинена от външни раси, които са се установили тук под предлог че предлагат надежда и изкупление на страдащото човечество. Или човечеството ще се възроди и ще се превърне в силна и независима раса във вселената, установявайки свои граници и правила на поведение с живота отвъд? Ще се научи ли човечеството да живее в свят на изчерпващи се ресурси, свят изизкващ самобладание, сътрудничество, опрощение и отдаване?

Само Бог знае това. Хората са загубени в миналото си. Те вървят напред, гледайки в обратна посока. Те не забелязват какво приближава на хоризонта. Те не могат да видят, защото са прекалено обезпокоени, прекалено обсебени, прекалено заангажирани и прекалено много изпълнени със своите идеи и вярвания, прекалено арогантни, прекалено невежи. Въпреки че живота им показва знаци и предупреждения, те не могат да ги видят. Те не могат да ги чуят. Те не могат да реагират.

Затова Бог трябва да прати Нови Откровения и Нов Месия на света, за да подготви хората за най-великото събитие в техния свят до сега. И той ще трябва да премине през всичко това през което са преминали всички предишни Месии. Той дори ще трябва да премине през повече нови неща, защото той говори сега на целия свят – хора от много страни, хора от различни култури и религии. Злополучията, които той ще срещне със сигурност ще бъдат повече от всичко с което са се сблъсквали Месиите в миналото.

Съпротивата на Божиите Откровения ще дойде от различни посоки – правителства, религиозни институции, хора борещи се за превъзходство. Откровенията ще бъдат отхвърлени от нерелигиозни хора и учени, които ще мислят че това е поредната глупост за това че Бог говори отново. Това е така, защото те са превърнали идеите и науката си в своя религия и ще отхвърлят Откровенията със същите мотиви с които ще го направят и религиозните фигури.

Месията има огромната възможност да говори и неговите слова да се предават по целия свят чрез излъчвания или книги, достигайки до хората не за столетия, а за десетилетия. Но нещастията с които той ще се сблъска биха могли да бъдат сериозни.

И той трябва да бъде подкрепен и предпазван от тези, които го обичат. И той трябва да бъде асистиран от тези, които са призовани за това. И те трябва да бъдат уверени че не могат да се провалят. Те не могат да се скрият. Те трябва да са силни. Те трябва да са честни. Те трябва да имат волята да пътуват по неравния път, който ги предизвиква, вдъхновява и изизква от тях велики дела, защото това е начина по който те ще бъдат изкупени.

Бог не размахва магическа пръчка и не премахва вашите разочарования и конфликти. Бог ви дава сериозни задачи и дела, които са належащи и които трябва да извършите, неща, които са необходими. И чрез това, ако можете да откриете и последвате този велик съвет, вашето изкупление ще започне.

Отлъчените са превъзпитани чрез Знанието, дълбоката интелигентност, която е въплътена във всеки съзнателен живот. Те са спасени чрез следване на Знанието, което води до живот на отдаване и помощ.

Новите Божии Откровения говорят за тези неща детайлно, отговаряйки на много въпроси засягащи ги. Защото Божиите Откровнения, дадени чрез Ангелското Съсловие са най-обширните давани някога – дадени сега на свят много по-образован, свят на глобална комуникация, свят на глобална търговия, свят изправящ се срещу глобални проблеми и потенциални опасности.

Бог дава сега Съобщение, не в притчи, не в истории, не в анекдоти, а с възможно най-ясни слова, които могат да бъдат преведени лесно и ясно на други езици, дадено с много повторения, дадено с много разяснения, дадено със собствен коментар, така че да не зависи от бъдещи човешки интерпретации, да определи какво това означава за хората.

Новите Откровения на Бог трябва да ви доведат близо до Бог и да ви покажат какво Бог иска от вас да извършите, и да ви покажат как да следвате това за което сте тук, как да го вършите и как да го различите от всичките гласове, сили и влияния във вашето съзнание.

Бог ви е дал Стъпки към Знанието, които да ви покажат пътя, за да можете да учите да се свържете с вашето съзнание в служба на великото съзнание във вас по начин по който всички ваши умения са окуражени и всичките ви неспособности се намалени.

Само Бог може да направи това за всеки човек. Вие не бихте могли да разберете това. Вие ще използувате всякакви аргументи срещу това и те само ще докажат, че не можете да разберете как Бог работи чрез хората и какви са Божиите намерения.

Защото Божиите Слова не са само за този момент, за днешната криза, за кризите след 25, 50 или 100 години. И затова Бог ви дава Новия Завет за Живота във Вселената, за да можете да се подготвите за тази действителност. Нищо подобно не е давано до сега на човечеството.

За да се изправите срещу това, да го получите и да му позволите да промени и изкупи живота ви, вие трябва да имате волята да преоцените и промените живота си колкото е необходимо, да имате достатъчно кураж и решителност и да изоставите останалите си богове – вашия бог на задължението, вашият бог на заслепението, вашият бог на натрупването – другите ваши богове. Не трябва да отричате, а да се превърнете в достатъчно свободна личност, готова да поеме подготовката и службата си на света.

Само Бог знае какво значи това. Вие не можете да служите на света ако сте сърдити на света. Не можете да служите на хората ако не ги обичате. Вие даже не можете да се изправите очи в очи с враговете си ако ги осъждате напълно. Бог знае какво означава това.

За пръв път в историята вие можете да видите процеса на Откровенията и да ги получите в чиста форма, без да са подменени или променени от тези които не познават Месията.

Това е велик момент, както виждате, че с чудесата на технологията можете да чуете Гласът на Откровенията: Гласът говорил на Исус, Буда, Мохамед и останалите велики Пратеници много от които напълно непознати на света.

Предизвикателствата са за вас, защото Месията не е тук за да се доказва пред вас. Вие сте тези, които трябва да се докажете пред него и пред тези които са го пратили. Ако го отричате, ще отречете и тези които са го пратили. Вие ще отречете Господарят на вселената за да защитите своите религиозни, социални и политически идеи, своите болки, страхове, осъждания на религията, своята гордост, арогантност, невежество и глупост без дори да погледнете и видите какво наистина представляват Откровенията.

Ще видите някои експерти да го правят – високообразовани хора, теолози, философи, хора които уважавате – действайки наивно и праволинейно. Това е защото Знанието не е достатъчно силно в тях за да могат да видят Новият Завет и да го оценят сериозно.

Те ще го отхвърлят на философска основа. Те ще казват: „Ние не разглеждаме Бог по този начин вече.” Те не знаят за какво говорят. Те си мислят че знаят как действа Бог, какво представлява Бог, как се проявява Бог, как Бог въздейства и как Бог поправя? Не, те имат Бог от античността като своя отправна точка или някоя по-съвременна философия. Те не могат да видят това ясно, защото подходът им не е ясен. Те ще мислят че това е нещо различно.

Както виждате, Месията ще трябва да се изправи лице в лице с всичко това. И това ще бъде много обезсърчително за него. Той е скромен и добър човек. Той е пратен на света с тази цел. Той я носи на света с неохота, знаейки за рисковете, опасностите и разочарованията. Дори хора, които той почита ще се обърнат срещу него. Дори тези, които си мислят че го познават – членове на семейството му – ще се опълчат срещу него. Защото кой познава Месията на Бог във времената на Откровенията?

Когато разберете, че той има най-трудната задача и най-великото Съобщение на света, вие ще искате да му помогнете. И вие трябва да прецените как можете да сторите това, отдавайки време, здраве и качества за да го направите.

Месиите в миналото са били демонизирани и унищожавани, защото не са дали на хората това, което им е поискано. Те не могат да бъдат използувани като източник от тези, които са ги видели, чули и срещнали.

Така ще бъде отново. Хората се опитват да печелят от всяка възможност като скакалци плъзнали по земята. Но вие не можете да печелите от Месията докато не получите Откровенията и не учите Стъпките към Знанието.

И не се оправдавайте че не знаете, защото това не е истина, както виждате. „Ами, аз не знам за никакъв Месия. Нищо не знам.” Това не е честно. Вие не се отнасяте с това достатъчно сериозно. Във вашето сърце можете да видите и да знаете за това. Не се крийте зад колебанието.

Предизвикателството е за получателя във времето на Откровенията. И Месията ще е свидетел, както и вие ако пътувате с него, на всякакъв вид самозаблуда, себеотричане, интимни и задушевни разговори, наивност, всякакъв вид лакомия и амбиция в Светлината на Откровенията. Защото всичко което не е чисто, което е корумпирано и заблудено ще се разкрие от Светлината на Откровенията, защото те са чисти. И те ще разкрият всичко което не е чисто около тях.

Това е причината хората да вървят по различен път. Това е причината хората да не искат да видят. Това е причината хората да се отбраняват и да нападат. Те не искат да видят собствените си низости извадени на показ. Те не желаят да осмислят най-съкровените си вярвания. Те не желаят да преосмислят религиите си през Светлината на Откровенията. Те не желаят да видят и да признаят нечестния живот който са водили, но това е което се случва във времето на Откровенията.

В миналото хората са правили Месиите да изглеждат като богове, напълно различни от тях самите. „О, ние никога не можем да бъдем като него, следователно не сме отговорни. Ние не можем да поемем такава отговорност и предизвикателство каквото е Откровението”. Те са направили Месията толкова възвишен и специален, позицията му толкова недостижима, че никога не е трябвало да се трудят сериозно, както виждате.

Месията трябва да преодолява тези неща. Не можете да си представите обезкуражението призхождащо от всичко това. Не можете да си представите трудностите. Не можете да си представите трагедията от човешкия провал който ще се разкрие в Светлината на Откровенията.

Но Откровението носи сила, мощ, почтеност и достойнство за личностите и ги призовава да сторят това, което знаят че трябва да сторят и да са достатъчно честни да видят и следват Откровението, без да се опитват да го компроментират или да се договарят относно него.

Новият Завет носи благословия за всички хора, от всички верски традиции, от всички нации, от всички икономически класи – богати, бедни и тези между тях. Той носи благословия на вътрешно откровение със Знанието. Той носи подготовка за света с която всеки трябва да се сблъска. Той носи мистерията на вътрешния живот – силата и присъствието на Знанието, което съществува отвъд реалността и достъпа на интелекта.

Вие дори не можете да си представите какво това носи за личността. Дори малките стъпки ще заздравят и окуражат хората които имат волята да ги осъществят.

Бог благославя отлъчените, самотните и нещастните – без значение дали са бедни или богати. И откровенията са за тях, за вас и за всеки на света който може да ги получи. Много от вас трябва да получат тези Открвения, за да имат те голямо въздействие върху човешкото съзнание, човешката взаимопомощ, за пракратяване на войните и подготовката за Великата Общност, която трябва да започне.

Не спорете с Месията. Оспорете своя отговор на Съобщението. Вашият спор е вашата колебливост, дали ще бъдете истински и откровени личности и посвещението ви в тези неща, кое ви отдалечава от него, какво ви коства това и какво ще направите с него. Този спор не е теологично достойнство на Новото Съобщение съгласно това което е прието за истина до сега в човешката действителност, доколкото човечеството може наистина да разбере тези неща.

Истинският спор е как хората ще откликнат във времето на Откровенията – дали ще бъдат обсебени с Месията и със своите очаквания и изизквания за и от него или ще приемат със сърцата си това, което Откровенията им дават, говорят и повтарят отново и отново.

Хората са се молели искрено и честно за изкупление, за избавление, за подобряване на състоянието и качеството на живота си, за подобряване на своето здраве и здравето на любимите си хора, за подобрение на околната среда и на света. И накрая Бог им отговаря със Съобщение – и то не е само за малка група хора, но Съобщение за целия свят, защото целия свят се нуждае от това Съобщение сега.

Вие не трябва да се отказвате от вярата и от религиозните си традиции. Вие само донасяте Откровенията към тях – да ги заздравите; да ги направите по-големи, по-силни, по-могъщи; да ги вдъхновите с Духа, намерението и великата Любов на Бог.

Това което остарее, изсъхне, което стане ненужно, на което липсва страст, което няма значение, цел и приложение, се изпълва с нещо което може да го оживи.

Дори Християните трябва да имат волята да се изправят срещу Великите Вълни на промяната и присъединяването на човечеството към Великата Общност на живота. Мюсюлманите, Евреите, Будистите – всички религиозни групи, големи и малки – всички те се изправят срещу същите предизвикателства и риск от несполуки. Всички те се нуждаят от Новите Откровения на Бог.

Всички те трябва да чуят Месията – честно, търпеливо, отчитайки всичко което той носи.

Това е времето на Откровенията. Месията е на света. Той носи Откровения, които са като нищо друго дадено някога, говорейки за големи неща, които никога не са разглеждани или никога не е имало нужда от тях. Той носи разяснение на духовността на равнището на Знанието. Той говори за нещо, което винаги е било истина и което никога не е било разяснено.

Чуйте го. Посрещнете го. Бъдете честни. Вие не знаете кой е той или какво той носи, докато не погледнете честно и обективно – нямайки нищо против да бъдете предизвикани, да преразгледате идеите си, да мислите отново къде стоите, кое е истинско и какво се случва във вашия живот и в света около вас.

Бог и Ангелското Присъствие наблюдават света за да видят как ще отговорят хората, кой ще откликне, как ще го направи, чистотата на отговора им, волята им да претърпят дълбока вътрешна трансформация в светлината на Откровенията. Кой ще възрази, кой ще се противопостави, кой ще се опълчи и бори срещу тях, кой ще се опита да унищожи Новият Завет от Бог и Божия Месия на света?

Небесата ще наблюдават. Това е изпитание за човечеството. Защото това не е само велик дар, най-големия който можете да си представите, но това също е и тест. Учението е винаги и изпитание. И голямата нужда е и голямо изпитание. И живота във физическата действителност е изпитание. Небесата ще наблюдават за да видят как и дали техния Месия е приет тук. Нека това бъде добре разбрано.