Последиците от Откровението


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е предадено на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 4 септември, 2011г.
в Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.


След като Бог говори на хората веднъж на хилядолетие, това естествено ще има огромни последици за това как е прието и какъв е резултата от него. Естествено тези Божествени намеси отбелязват повратни точки в човешката история, в еволюцията на човешкото съзнание, мисъл и социално ангажиране.

Такова време е дошло отново и това е времето на Откровенията. Последиците са огромни, защото човечеството се изправя пред най-големите си изпитания. То се изправя пред свят с изчерпващи се ресурси и увеличаващо се население. То се изправя срещу замърсена околна среда, влошен световен климат и срещу огромните последствия, които ще окаже това върху вашите възможности да произвеждате храна и да участвате в транспортирането и.

Човечеството е изправено пред най-големите си изпитания. Вие стоите пред прага на Великата Общност на интелигентния живот на вселената, не-човешка вселена, която не оценява съзнанието на хората и техните постижения. Вие трябва да порастете, да бъдете отговорни и да се обедините, за да може да оцелеете в собствения си свят и да останете свободни във Великата Общност, където свободата е рядкост.

Такъв кръстопът е необходим, за да бъде получено Ново Съобщение от Бог на света. Сега Бог говори отново чрез Божия Месия, който носи Съобщение по-разбираемо и по-цялостно от всичко дадено до сега на света, дадено във времето на Откровението.

Часът е напреднал. Последиците са значителни. Човечеството се изправя пред нов свят – нов свят на унищожаване на околната среда, нов свят на социални и икономически катаклизми, нов свят, който няма да бъде какъвто е бил до сега, нов свят, който може да бъде разбран с ясен взор, не с предположения от миналото. Дори древните мъдрости ще бъдат неефективни в някои случаи или неспособни да се справят с Великите Вълни на промяната наближаващи и заливащи света дори в този момент.

За човечеството това е време на голямо преосмисляне – време за колективна отговорност, време за прекратяване на безкрайните конфликти и патетични глезотии и време, в което да се изправи срещу много по-труден свят и срещу действителността на Великата Общност, за която човечеството не знае почти нищо.

Поради това, Бог говори отново и е пратил велик Месия на света. Но дори Създателят на живота не може да гарантира и да определи как ще бъде получено съобщението и как ще бъде посрещнат Месията. Той не е тук да потвърждава минали Откровения или да изпълнява пророчества, а да донесе ново съзнание и разбиране на света – голяма повратна точка, която дори в този момент малцина могат да видят и разберат.

Хората са разтревожени. Те се страхуват. Те поглеждат нервно към хоризонта. Те знаят, че времената са несигурни и ще стават дори още по-несигурни. Въпреки гаранциите на вашите правителства и институции, човешкото сърце е обезпокоено поради Дълбоката Тъмнина обзела света.

Това е време с големи последици. Дали ще бъде отхвърлено Откровението и дали Месията ще бъде унищожен или възпрян, това е големия въпрос, който ще даде отражение върху всяка личност и дори върху децата на вашите деца.

В този смисъл Месията е най-важната личност на света, защото неговото присъствие, успеха или провала на неговата мисия да донесе ново съзнание за човечеството, ще има много по-голямо въздействие от решенията или положението на която и да е друга личност на Земята.

Месията не може да гарантира своя успех. Той е доказал, че може да получи Откровението и сега започва да го споделя и представя на света. Успехът на това начинание обаче, не лежи само върху неговите рамене, а зависи и от тези, които могат да го получат, както и от тези, които ще отговорят на тези, които са го получили и т.н.

Ако човечеството се събуди и се подготви за Великите Вълни на промяната и за големия риск на контакта във вселената, тогава то може да изгради бъдеще много по-добро от миналото – бъдеще без непрекъснати войни и конфликти, бъдеще без унизителна и съкрушителна бедност и потисничество, бъдеще на по-безплодна планета Земя, но и на планета, която е използувана мъдро и продължително, така че човечеството да може да има бъдеще на нея.

Не си мислете, че можете да отпътувате за друг свят, защото няма обитаем такъв в близост до вас и защото най-близките такива светове са населени с много по-древни раси от вашата. Не си мислете, че можете да ограбите своята планета и че Бог ще ви даде алтернатива, защото такава алтернатива както виждате не съществува.

Оставете тези фантазии и тези абсурдни предположения. Почувствайте и разберете, че се намирате в крехък свят, който се разпада с всеки изминал ден. Разберете, че се изправяте срещу вселена, за която не знаете нищо – вселена изпълнена с интелигентен живот, велика реалност, съревнователна реалност в мащаби, които не можете да си представите.

Не си мислете, че вашата технология ще ви спаси. Не си мислете, че Исус или Майтреята или Имама ще се завърнат. Защото Бог е пратил Нов Месия на света. Той не е тук, за да реализира миналото, а да подготви човечеството за неговото бъдеще и съдба.

Ако неговия глас е игнориран, ако получи голяма съпротива, ако достатъчно хора не получат и не отговорят на Новото Съобщение, тогава човечеството ще продължи напред към безнадеждно и предвидимо бъдеще, по пътя към нарастващо самоунищожение, път настрани от велика съдба, изправящо се пред колапс на света и пред подчинение на раси отвъд този свят – неща, които човечеството почти или напълно не осъзнава.

Това е съдбовна ситуация, но Създателят обича хората и е пратил благословия, предупреждение и подготовка. Те са дадени на един мъж – мъж подготвен за своята роля преди да дойде на Земята, мъж изпратен от Ангелското Присъствие, скромен и обикновен мъж, мъж без позиции в обществото, мъж прекарал 40 години в подготовка и получаване на Откровението.

Той ще бъде атакуван. Той ще бъде отхвърлян. Той ще бъде отбягван. Той ще бъде осмиван. Това се случва винаги във времето на Откровенията.

Докато светът възхвалява своите герои и героини, Месиите са неразпознати на Земята. Те, които притежават най-големия потенциал да променят посоката на човешката история, са почти непознати за хората.

Вие живеете в такова време сега – много важно време, време на големи обещания, време на големи възможности, време на ужасни ситуации и съдбовни човешки грешки, време, в което трябва да бъдете силни и да възстановите присъствието на Знанието, дълбоката интелигентност, която Бог ви е дал, за да имате смелостта и решителността да се изправите срещу новия свят и да имате ориентацията, от която се нуждаете, за да се подготвите за Великата Общност.

Тези неща не могат да зависят от тайни правителства или тайни групи и организации на елита, защото светът трябва да бъде подготвен или човешкото бъдеще, свобода и независимост могат да бъдат предадени – изтъргувани срещу технология, изтъргувани срещу обикновени обещания за мир и просперитет, изтъргувани от себични интереси на хора, които не притежават мъдростта, за да разберат с кого си имат работа и какви наистина трябва да бъдат техните действия.

Месията е тук, за да даде на хората едно нещо, един липсващ компонент – силата и присъствието във всяка личност, което трябва да бъде възпламенено, за да бъдат те събудени от дълбокият си сън изпълнен със страх, трагедии и желания. Това е нещото, което ще събуди хората за великата им цел, но то трябва да бъде дадено от Създателят. Това не е нещо, което човечеството може само да направи. То трябва да му бъде показано. И то трябва да бъде активирано. Вие не можете сами да се въздигнете без тази сила и това активиране.

Ако човечеството се провали с Откровенията, вашия свят ще продължи да запада – унищожавайки не само отделните личности, но и цели народи; водейки човечеството към война за оставащите ресурси; много по-съдбовна и трагична ситуация, отколкото хората са изпитвали до сега.

И в този нарастващ хаос различни раси от вселената ще идват и ще обещават мир, просперитет и високи технологии. Те ще обещават подаръци, осъществявайки тайните си планове – планове подготвяни и обмисляни продължително време. Вие ще ги намирате за чудесни, почти божествени, но това е уловка. Това е заблуда, за да бъде отслабено човечеството.

В каква заблуда може да попадне то, когато е нетърпеливо и се самозаблуждава? Каква мъдрост ще притежава? Неговите пророци ще бъдат отхвърляни и неглижирани.
Изходът е предсказуем. Това се е случвало безброй пъти във вселената, когато дадена нация изчерпва богатствата на своя свят, изпада в изтощение и отчаяние, за да бъде завладяна от чужди сили – не посредством насилие, а чрез примамване и съблазън.

Ако познавате поне малко Великата Общност, вие ще можете да разберете това. Човечеството обаче, не знае нищо за Великата Общност. Как да знае, когато е изолирано в този свят? За вас вселената е изпълнена с фантазия и страх. Вие сте очаровани от нейните възможности и сте ужасени от нейната реалност.

Затова Откровението трябва да осигури реалност и духовност от Великата Общност, да разкрие какво представлява живота в този район на космоса – какво да очаквате, как да се отнасяте, кога, къде и в какви условия да се включвате. В противен случай ще бъдете невежи и лесно убеждавани месни жители в новия свят, попадащи в жертва на съблазняването или изплашени от погубването на своята култура и реалност.

Това е голямото предупреждение и то е нужно, в противен случай няма да разберете благословията и подготовката. Време е да порастете и да се отнасяте сериозно с живота, целта и значението на вашето съществуване тук.

Богатите се глезят до безкрай – с техните хобита, с техните страсти и игри, докато останалите затъват в отчаяние, бедност и падение. Това със сигурност не може да бъде свят, който ще оцелее като свободна раса във вселената. Това със сигурност не е раса, която ще притежава колективна мъдрост, за да ограничи своите действия и да се подготви за бъдещето. Това със сигурност ще бъде лесна плячка за тези, които използуват хитрост и измама за постигане на своите цели.

Светът е богат. Вие не разбирате колко богат наистина е той и колко ценен е във вселена на безплодни светове. Вие не знаете нищо за значението на този свят, както и за значението на вашето присъствие тук в това време – времето на Откровенията.

Месията е обременен с това, да комюникира за тези и за много други неща. Защото Откровението говори почти за всеки аспект от вашия живот, осигурявайки ви сила и обещание, яснота и интегритет, откривайки воала на невежеството и освобождавайки ви от оковите на страха, тревогата и самообвиненията.

Това е чудесен дар, по-скъпоценен отколкото можете да разберете в началото. И докато светът потъва в мрак, този дар ще бъде разпознаван все повече и повече. С нарастване на риска за човешката свобода и щастие, Откровението ще започне да разкрива своето голямо обещание.

В началото само тези, които все още не са се установили, които не са се посветили на религиозните традиции от миналото, които не са заинтересовани от начина, по който изглеждат нещата, които не се задоволяват с малките удоволствия и големите болки, ще имат далновидността и скромността да отговорят на Новото Откровение. Техният брой няма да бъде голям в началото, но винаги е било така във времето на Откровенията.

Хората не желаят да се изправят срещу Откровенията от Бог. Те мислят, че това ще бъде наказание за тях. Те мислят, че това ще бъде поредица от изизквания. Те се чувстват толкова виновни за своето поведение, за престъпленията, които са извършили срещу себе си и другите, че не желаят да чуят какво ще каже Бог. Те ще се страхуват от възмездие. Те ще се страхуват от осъждане.

Това, което Бог дава е велика Любов, велика Мъдрост и подготовка в тази важна повратна точка, за да може човечеството да се изправи и да започне подготовката си за действителността в новия свят и за реалността във Великата Общност.

Бог ви е дал очи да видите и уши да чуете, но вие сте слепи и глухи. Вие не сте отговорили ефективно на Знанието в живота си, не виждате ясно и не чувате истината в това, което е приятно, обещаващо и съблазнително.

Вие можете да практикувате Стъпките към Знанието и да възстановите тази сила и мощ, защото светът се нуждае от тях сега. Това не е само вашето индивидуално наставление, вашето личностно развитие или вашето просветление. Това е само да бъдете част от важна повратна точка за човечеството и да изиграете своята малка, но значима роля в нея.

Не си мислете, че Бог ще се намеси и ще спаси света в последния момент, защото Бог е пратил вас и всички останали да спасите света, преди да е късно.

Тази мисия и цел обаче, не са отражение на персоналните ви желания и цели. Вие трябва да откликнете на дълбокия глас във вас и на Гласа на Откровенията, който представя Новото Съобщение от Бог на света.

Трудно е да се повярва, че нещо може да бъде толкова чисто, толкова важно и силно, когато светът е показал онова, което е толкова корумпирано, толкова деградирало, разочароващо и измамно.

Но Бог ви е дал очи да виждате и уши да чувате. Вие ще знаете, че Откровението е истинско и колкото повече навлизате в него, толкова по-истинско ще става то. То ще резонира с истината на ваша Същност, дори да не отговаря на вашите идеи, вярвания или очаквания.

Но както виждате, вашите идеи и очаквания дори не ви позволяват да видите новия свят, в който навлизате и в който вече живеете. Те не ви позволяват за видите действителността на Великата Общност и дори че има Велика Общност и че това по някакъв начин ще бъде важно за вашия живот.

Вашите вярвания, поведения и предпочитания са това, което ви заслепява и прави неспособни да чуете великия глас във вас и в другите. Приемете това като свое състояние и вашата начална точка ще бъде истинска, а вашия отговор ще бъде истински и ефикасен.

Бог говори отново. Откровението е на света. Месията е тук. Какво може да бъде по-важно от това? Какво би могло да има по-голямо значение от това върху вашия живот и вашето бъдеще, и върху живота и бъдещето на вашите деца?

Погледнете напред в бъдещето. Какво виждате в света? Да, вие сте изплашени, защото това, което виждате ви плаши и ви кара да се чувствате слаби, изправяйки се срещу него.

Бог трябва да ви заздрави, освободи и възкреси и да ви върне към състоянието на почтеност, за да станете силни и ефективни в приноса ви към свят в нужда, така че вашите дарове да бъдат разпознати и отдадени там, за където са били предназначени. Защото това е основата за осъществяването на света.

Вашето Знание не може да бъде унищожено. Това е тази част от вас, която не може да бъде унищожена и затова тя не се страхува. Но тя е тук на мисия, което е и ваша мисия – мисията, която ви е довела на света. Вие не сте тук само да консумирате, да оцелявате и да бъдете задоволени. Вие наистина сте тук за голяма цел и тези, които са ви пратили, ви наблюдават сега.

Последиците от вашия отговор на Откровението са много важни за определяне на изхода и за това, дали вашето голямо и трудно пътешествие на света ще бъде успешно и изпълващо.

Трябва да се изправите срещу големите нужди на света и да разберете, че човечеството само не може да ги реши. Хората не притежават достатъчно колективна мъдрост и съзнание, за да сторят това. Има вдъхновени личности. Има личности, които са отдадени да служат, но техния брой е прекалено малък, за да повлияе върху страстите и болките на човечеството. Затова Откровението трябва да бъде дадено на колкото се може повече хора на света.

И тези, които са готови и събудени, ще отговорят. Месията не трябва да претворява чудеса за тях, защото Откровението е чудо и тяхната възможност да отговорят на Откровението е чудо. Какво по-голямо чудо от това може да има тук? Някакъв феномен или фокус?

Тези, които се намесват във вашия свят от Великата Общност могат да създават феномени и фокуси. Те могат да ви подтикнат да ги мислите за божествени и да ги следвате без въпроси. Със Знанието вие няма да правите това и ще разкрите измамата. Много от вас обаче, не са със Знанието, въпреки че то живее в тях в този момент.

Приемането или отхвърлянето на Откровението ще има най-голямото последствие за бъдещето на човечеството и за изхода на вашия живот. Вие обаче, трябва да видите това със собствените си очи и да го чуете със своето сърце и душа. Нашите думи вероятно няма да бъдат достатъчни. Дори Месията, който е на света може би няма да бъде достатъчен.

Това е причината Съобщението да е дадено на една личност, с емфазис върху личността и да не е дадено в коридорите на властта, където всичко е манипулирано и корумпирано.

Господ говори отново. Месията е на света. Вие сте благословени да живеете във времето на Откровенията. Пред вас е голямо обещание.

Този резултат за вас и за вашия живот, а отвъд вас за другите и за света, е най-важното нещо. Възможността ви да отговорите – вашата отговорност – това е най-важното нещо. Не трябва да бъдете перфектни. Не трябва да сте спокойни през цялото време, защото това не може да бъде, не и ако сте отговорни и честни във вашия живот.

Съобщението е чисто. То ще разкрие човешката заблуда, корупция, отхвърляне и интрига. Вашия отговор трябва да бъде чист. Това ще бъде в тази част от вас отвъд реалността на вашия интелект, която вие познавате много малко.

Този отговор ще определи изхода. Ако човечеството не може да се подготви за Великата Общност, неговата свобода и независимост ще бъда изгубена. Тя ще бъде загубена, ако човечеството не може да се подготви за Великите Вълни на промяната, ако народите не се обединят за своето оцеляване и не се подкрепят помежду си, за да запазят баланса, хармонията, стабилността и сигурността на света.

Това е вашата слабост, която ще бъде атакувана. Пречупването на човешката цивилизация, ще даде възможност на другите да се намесят. Трябва да гледате на това с нов поглед и без осъждане.

Бог не може да промени човешкото възприятие, но Бог ви е дал Знание, което не е обвързано с човешкото възприятие. И то може да се събуди във вашето съзнание – тази сила, това благоволение, това присъствие. То е голямо изкупление за вас и ще даде яснота, мъдрост и сила на човечеството, за да предприеме действията, които са необходими, за да бъде осигурен светът и да се подготви за бъдещето си във Великата Общност като свободна и себеопределяща се раса.

Нека дарът бъде с вас, защото той е с вас. Вие обаче, не можете да го повикате от себе си. Той трябва да бъде повикан от Великата Сила и този Вик е Създателят, който ви зове като част от Сътворението. И вашия отговор ще бъде този отговор – най-важната комуникация във вашия живот.