Новият Месия

Новият Месия е книга от откровенията засягаща произхода, родословието и мисията на Месиите на Бог, които се появяват в различни времена в човешката история, за да приемат и представят Новите Откровения на човечеството.

Новото Съобщение учи, че всички предишни Месии на Бог са членове на Ангелското Съсловие, което наблюдава света. През вековете, това Съсловие, в отговор на Божията Воля, праща един от тях в дадено време, на дадено място за да служи на нарастващите нужди на хората.

Идването на Нов Месия представя нова страница в прогресивните Откровенията на Божията Воля и Плана за човечеството. Сега Господ говори отново, разкривайки нещо което никога не е разкривано преди, говорейки чрез Новия Месия, мъж наречен Маршал Виан Самърс.

Книгата Новият Месия съдържа тези откровения от Източника засягайки самия Месия. Кой е той? Защо е избран? Как да разберете дали е истински и автентичен? И каква е връзката му с Месиите от миналото?

Това са въпроси, които всяка вярваща личност си задава. Сега Господ говори отново със серия от откровения да въздигне разбирането ни за Месиите на Бог, подбора им, самоличността им, връзката по между им и последиците от появата им на Земята. Всяка глава от Новият Месия е индивидуално откровение от Бог за човечеството. Тук имате възможност истински да разберете мъжа, Маршал Виан Самърс, който е получил над 9000 страници откровения от Новото Съобщение от Бог. Гласът на Откровенията продължава да говори чрез Месията, Словото и Звука на Божествената комуникация се слушат по света. Откровенията продължават и днес.

Новият Месия е третата книга от Том 1 от Новото Съобщение от Бог.