Пътешествието към Новия Живот


Слушайте оригинален запис на откровение на Английски:

Изтеглете (изтеглете с десен бутон)

Както е разкрито на Божия Месия
Маршал Виан Самърс
на 21 Декември 2012г.
В Болдър, Колорадо

За записа


Това, което чувате на звуко записа е гласа на Ангелското Съсловие говорейки чрез Месията Маршал Виан Самърс.

Тук оригиналната комуникация от Бог, която съществува извън думите е трансферирана на човешки език и разбиране от Ангелското Съсловие, което наблюдава света. Така Съсловието предава съобщението чрез Месията.

В този забележителен процес, Гласът на Откровенията говори отново. Словата и звуците са на света. За пръв път в историята, запис от оригинално изказани откровения е възможни да бъдат изживени от вас и света.

Бихте могли да бъдете получатели на този дар на Отсровенията и бихте могли да сте отворени да получите тяхното уникално съобщение за вас и вашия живот.
Бележки за читателите:
Този превод беше осигурен за Организацията от ученик на Новото Съобщение, който доброволно е превел оригиналният текст на английски. Ние осигуряваме тези преводи в начална форма за хората по света, за да могат те да се включат в процеса на Новото Съобщение на родния си език.

Животът започва отначало с Новите Откровения. Това е като нов договор в живота. Това е ново обещание. Това е Ново Откровение от Бог, дадено с Голяма Любов от Създателя, дадено с голямо състрадание към хорските затруднения и опасности, нещастна история и разрушителни тенденции и т.н.

Това е като едно ново начало за всеки човек, който може да отговори на света, който още веднъж е докоснат от ръцете и Любовта на Създателя.

Това създава предпоставки за пътешествие, което ще бъде инициирано от тези, които откликнат на Новия Завет, тези които могат да получат неговите инструкции и които могат да започнат да учат това, което той учи и естествено да споделят тази мъдрост с останалите.

Това не е някаква нова философия, с която може да се спекулира и дебатира в академичните зали или в кафенетата и ресторантите по света. Хората които вършат това не откликват на Откровенията – не откликват задълбочено, откровено, с цялото си сърце.

Спогодбата със Създателя е пътешествие, както виждате – изучаване на Стъпките към Знанието, начало на ред и яснота в живота на отделната личност, решаване на дилемите и липсата на прошка от миналото, начало на нова посока с Новите Откровения, които да ръководят хората, да ги съветват и предпазват.

Това е като подарък за нов живот за тези, които могат да го получат и тези, които ще спечелят от тези които са го получили. Защото подаръкът отеква от съзнание в съзнание и е демонстриран от тези, които са готови да откликнат.

Това е съкровена надежда в мрачния свят. Това е голямо обещание за човечеството, което губи надеждите и самочувствието си.

Месията е на света. Той е тук днес. Но той е възрастен мъж и в оставащите му години на Земята, той ще оповести Новият Завет за да го даде на хората, да могат те да го чуят и разберат.

Той ще говори за голямото обещание за хората. Той ще говори за големите предизвикателства за хората. Той ще говори за силата и присъствието на Знанието, което живее във всяка личност като най-голямото и могъщо Божие дарение, очакващо да бъде разкрито. Той ще говори за изучаването на Стъпките към Знанието. Той ще говори как да сложим в ред живота си и как да възстановим цялостта и вътрешната си стабилност. Той ще говори как да се готвим за новия свят – свят на нестабилност в околната среда, в икономиката и политиката. Той ще говори за нуждата от следване на това, което е силно и което не се срахува, което е велико дарение.

Той ще говори за тези неща, както виждате, за даде на хората самочувствие и да им покаже пътя. Това не е само обещание, както виждате. Това не е самозалъгване, защото той е подготвен и защото това е част от Новите Божии Откровения. Те говорят и показват Бог – Бог на Великата Общност; Бог на вашия живот; Бог на вашето сърце; дълбокото ви съзнание; Бог на Древния ви Дом; Бог на великото ви бъдеще; Бог на вашето изкупление; Бог на вашата природа; Бог който ви е пратил на света с велика цел, която трябва да откриете и която ви очаква. Сега имате обещание и велика възможност да разкриете това и да учите стъпките, великите стъпки за реализацията и осъществяването.

Така вие не сте вече загубени в света. Това е като да сте риба, уловена в океана. Вие сте оплетни от Великото Привличане на Божественото и от силата на Знанието във вас, защото за тази голяма сила няма друго посвещение освен към нейния Източник.

Това е вашето обещание за изкупление. Без значение колко труден и нерадостен е вашия живот в момента, без значение какво сте вършили в миналото, без значение колко съжалявате, това е вашето изкупление. Защото Знанието във вас не е докоснато от света и от вашите собствени неразбирания и обърквания. То е чисто и неопетнено във вас.

Това означава че Бог не е докоснат от историята на света и от историята на религията. Това което е чисто във вас е недокоснато от всичко което е излязло наяве – нещастната човешка и вашата лична история.

Бог е изживяван отново, като нов Бог – нов за вас, но в същност вечен и непроменен.

Вие започвате пътуване с много стъпки. Вие започвате да учите как да направлявате вашето съзнание, вместо да сте направлявани от него. Вие се учите как да вземате истински решения с увереността на Знанието. Вие се учите как да освободите себе си от ситуации и задължения, които не представляват вашата съдба и вашата велика цел тук.

Дълго преди тази велика цел да е реализирана, вие ще учите стъпките за да се освободите, да възстановите изгубения си живот, да възстановите силата и самочувствието си. Защото великата ви цел не е само голямо определение. Това е съдба. Но за да се движите по посока на съдбата си, вие трябва да се освободите от миналото си достатъчно, за да можете да се движите напред с въодушевление. И това е началото на вашето пътешестие.

Всеки трябва да учи специфични неща, всеки има уникално пътешествие в зависимост от ситуацията си, от природата си, от историята и условията си. Всяко пътешествие е уникално по този начин, но всеки се учи на същите неща и се освобождава от същите неща.

Вие не сте загубени в Разделението от връщането ви към Бог. Вие започвате да се приобщавате към другите по дълбок и смислен път. Тук вашите съдбовни срещи и връзки ще се появят. Тук ще откриете истински връзки, базирани не на фамилиарността или на вашата личност, а на дълбокия отклик с който можете да помогнете едни на други в това пътешествие и вие правите това пътешествие заедно. То е мистериозно и отвъд реалността и разбирането на интелекта и вие се подкрепяте един друг във вършенето на нещо, което никога не е било правено преди, имайки куража и убедеността да се отдадете на ново предизвикателство в живота си.

Тук ще се появят най-важните ви връзки. Тук най-силните ви страни ще се възобновят. Тук вие ще се учите да гледате на света със състрадание и обективност, а не със страх, копнеж и обвинение.

Тук вие ще погледнете на миналото си, без значение колко трудно вероятно е било, за да печелите от него някаква мъдрост, защото то ви учи какво значи да живеете без Знание, без цел, без истинска посока. То може да ви е от полза сега ако можете да го използувате обективно. То е показателно за това, дали можете да отговорите на дълбокия зов в живота ви, в който трябва да разпознаете новия Бог, който е стария Бог и който е отговор за това което Бог е вложил във вас, което да следвате и да изпитате.

Тук вие започвате да разкривате дилемата в живота си за да можете да възстановите силата, която сте загубили преди – загубена с хора и събития, загубена в безнадежни и безсмислени начинания, загубена в непрощаване и осъждане на себе си и другите.

Сега започвате да възстановявате тази загубена мощ, този загубена частица от вашия живот, защото ще се нуждаете от тази сила за да можете да се изправите срещу новия свят на голяма несигурност и съмнения в бъдещето.

Сега вие сте на пътешествие. Вие познавате това пътешествие като го чувствате, защото нещо е разклатено дълбоко във вътрешността ви. Това е самото начало на вашето личностно откровение, което ще продължава да се разкрива с течение на времето и то ще продължи толкова, колкото вие продължите. Докато продължавате да следвате стъпките, вие ще изкачвате тази планина. Вие ще откривате своя път. Вие ще разхлабвате връзките, които ви задържат долу в ниското. Вие ще виждате какви решения трябва да бъдат взети и как да оценявате разочарованията и разкайванията от миналото.

Вие няма да разберете това пътешествие, защото то е отвъд вашето разбиране. Но вие ще го почувствате. Вие ще го усетите. И в дадени моменти, вие ще разпознаете неговата вътрешна необходимост за вашия живот. В други моменти, вие ще трябва да задържате тези чувства и да откриете други хора, които могат да ви асистират в това начинание. Това е естествено завръщане към великото нещо, което носите в себе си.

Тук Бог не ви зове извън света, а да сте на света по напълно нов начин – не като слаби, патетични личности; не като безумни последователи на вашата култура и вашата религия; не като  обсебени личности желаещи да работят и да воюват, но като личности, пратени на света с велика цел – като сътрудници, като някои, които могат да донесат на другите нещо което те не могат да имат и които да донесат решителност и сила по уникален начин в живота на хората около себе си.

Нуждата е голяма и расте с всеки изминал ден. Човешкото страдание, нещастие и бедност се увеличават всеки ден. Рискът от война между групи и нации за останалите ресурси на земята се увеличава всеки ден. И така зовът за изкупление е могъщ и трябва да звучи отново около света, чрез Новите Откровения от Бог.

Вие, които четете и чувате за това сте от първите, които могат да отговорят. Това е вик, който идва от Източника на живота ви, говорейки на дълбоката ви същност. Това е което ще ви даде сила да откликнете, да преминете през моменти на съмнения, да разрушите това което е изглеждало неразрешимо в миналото и да се освободите от това от което не бихте могли да се освободите преди. Защото вие сте на пътешествие сега, както виждате, пътешествие с много етапи.

Знанието познава пътя. Но вашият интелект трябва да го следва, защото той трябва да служи на великата сила във вас и защото той не може да бъде тази сила. Бог ви вика за да откликнете. Във вашите сърца вие ще го направите.

Тук вие ще учите за живота във вселената. Тук вие ще учите за произхода на вселената. Тук ще учите за чудото на Сътворението. Тук ще печелите ново разбиране за човешката еволюция в огромната арена на живота във вселената.

Тук ще откриете неща, които никога не са преподавани или разкрити на хората до сега, с изключение на някои мъдреци и определени личности. Тук ще получите голямо образование за съдбата на човечеството и какво е необходимо за свободно човечество във вселена, където свободата е рядкост и където съществува изключително съревнование за превъзходство.

Тук ще учите неща, които са извън личните ви интереси. Тук ще научите, че живеете в изключително време от човешката история – огромна повратна точка, време на огромни предизвикателства и трудности, но и време на голямо обещание за страдащото човешко семейство. Тук ще погледнете отвъд страховете и маниите си. Тук ще погледнете отвъд предишните си идеи. Тук ще погледнете през прозореца към велик живот и велика съдба, която може само да ви бъде разкрита чрез Откровенията на Бог.

Тези откровения се дават сега на цялото човечество. Те не са въплатени само в един или двама човека. Те са дадени защото Месията е на света и Бог говори отново за да даде на хората ясно разбиране за действителността, обещанието и предизвикателствата пред тях, които те трябва да посрещнат и преодолеят.

Това е пътешествие за цялото човечество. Но то е и ваше пътешествие също така. Вашето пътешествие не е отделно. Вашата част ще бъде малка, но значителна и важна, част която има силата да ви изкупи и възстанови, да ви даде достойнство, цел и истинско чувство за вашето богатство и велики възможности.

Така Бог ви възстановява и обновява. Това не е обикновено вярване в някои неща или наличие на някакви идеи. Това е поемане на пътешествието, както виждате, и осъществяване на връзка с дълбокото Знание във вас, което вие ще учите да правите изучавайки Стъпките към Знанието.

Човечеството трябва да поеме велико пътешествие, за да се подготви за живот в нов свят на нестабилна околна среда, свят на изчерпващи се природни ресурси и увеличаващо се население, свят в който вероятността от война е по-голяма от когато и да било до сега. Но това е свят, в който човечеството може най-накрая, под въздействието на необходимостта – огромна необходимост – да разбере че трябва да се обедини, за да спаси човешката цивилизация и да укрепи позицията си във вселена, която трябва да разбере и в която да си съперничи.

Вие не сте призовани на това пътешествие сами. Всяка една отделна личност е призована за да изиграе своята малка, но значима роля. Но за това вие трябва да имате силата и подкрепата на Небесата във вас за да ви ръководят. Вие трябва да имате дълбоката сила на Знанието във вас за да ви води напред, да ви води през периоди на нестабилност и объркване и да се справите с объркването, съмнението и критисизма на другите. Вие се нуждаете от тази сила повече отколкото си мислите и за това което тя ще ви даде и което вие сами не бихте могли да дадете на себе си.

Само Бог знае как да ви води към това, което може да ви изкупи и възстанови. Вие не можете да го измислите. Това не е идея или философия дело на хората.

Бог ви показва пътя и ви вика да се завърнете. Това ви се дава сега много ясно, защото Съобщението е чисто. То не е замърсено от човешката история, човешката манипулация и компромисите на човешката възприемчивост. То е чисто. То е цялостно. То е пълно и завършено. То е велико. И ви дава следващата стъпка, която трябва да предприемете в живота си.

Повелителят на всички вселени говори на сърцето и душата ви, най-съкровеното място във вас, където светът не може да проникне, да корумпира и превземе.

Това е вашата свобода. Това е вашата сила, това е вашата съдба. Това е което сте подготвени да направите преди да дойдете на този свят. Това е към което ще се обърнете когато напуснете този свят. Всичко останало ще бъде забравено. Нищо друго няма да бъде важно тогава.

В свят на смрачаващи се небеса, тревога и объркване, вие трябва да имате тази увереност. Но това трябва да бъде истинска увереност. Тя трябва да има Силата на Небесата в себе си и да има подкрепата на сърцето ви защото ви се разкрива изцяло.

Пътешествието ще ви даде възможност да изберете Откровенията отново и отново във всяка повратна точка, където ще спрете в несигурност и ще се чудите какво да правите, притеснени от това което може да бъде необходимо. Само като преминете през тази врата, през този праг, ще разберете че правите това, което е най-естественото и лесно нещо което да следвате и че всеки друг опит и решение ще ви отведе обратно към объркване и тъмнина в живота.

Част от вас е силна и част от вас е слаба, част от вас е мъдра и част от вас е глупава. Естествено, тази част от вас която е слаба, трябва да следва силната. Тази част която е глупава, трябва да следва тази която е мъдра. Това е значението на ученето на Стъпките на Знанието, да се завърнете към значимото във вашия живот и да започнете пътешествието, най-значимото пътешествие в живота си, което някога бихте могли да извършите.

Не поглеждайте към другите за намек или подсказване, защото вие сте повикани от Източника сега. Не следвайте тълпата, защото те са загубени. Но вие сте повикани да бъдете поправени, възстановени и обновени.

Наблюдавайте живота си. Слушайте себе си. Вие знаете, че не живеете живота, който сте предназначени да имате. Вие не осъществявате целта за която сте пратени на земята. Това е дълбока откровеност, която има силата да преодолее колебанията и несигурността, страха и нуждата от одобрението на другите.

Така Бог ви възстановява, като ви освобождава от едно нещо след това от друго нещо, докато съзнанието ви не се освободи и докато не приемете силата на Небесата във вас, която да ви движи напред. Така вие ще бъдете светлина в тъмнината на света. Трябва да намерите силата и куража да продължите. Трябва да имате силата да изпитате радост и щастие в свят, където радостта и щастието са на изчезване и това е вашия дар за другите.

Така Откровенията ви възстановяват ден след ден, стъпка по стъпка, като се учите да вливате сила и цел във вашите дела, като се учите да изучавате живота във веселената около вас и за значението на човешката еволюция. Така дори вашите грешки ви учат и помагат. И грешките на другите ви помагат и ви напомнят за голямата необходимост от Знание и нуждата да получавате и възстановите великия си живот.

Това е пътешествието. Това е Силата на Небесата. Това е обещанието за цялото човечество. Ако достатъчно хора поемат това пътешествие и напреднат в него, обещанието за човечеството нараства, силата на човечеството нараства; куража, целта и цялостта на човечеството нараства. Това е противоположната точка  на всичко което изглежда че пречупва човешката цивилизация и силата, потентността и креативността на човечеството.

Това е пътешествие – вашето пътешествие, човешкото пътешествие. Това е силата на Небесата работеща във вас, във всекидневните ви условия. Това е дар, който възстановява, който обновява, който освобождава и напоява с дълбоко спокойствие тези около вас.